equIP Serisi Dayanıklı Minidome IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu
equIP® Serisi HD Kapalı Mekân/Açık
Mekân Dayanıklı IP Minidome Kamera
H4D2S2
H4D5S2
H4D3S2X
H4D3S2
H4D2S2X
H4D5S2X
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Belge 800-16387V2 — Rev A — 09/2014
1
Kameranın Kurulması
2.
Verilen lastik ankrajları
montaj vidası deliklerine
takın.
3.
Kamera tabanını verilen
vidaları kullanarak
montaj yüzeyine takın.
Başlamadan Önce
Başlamadan önce, aşağıda listelenen tüm parçaları aldığınızdan emin olun. Herhangi bir parça kayıp
veya hasarlı ise, derhal satıcınıza başvurun.
•
•
•
•
Not
Kamera
Yazılım ve dokümantasyon CD'si
DC jak kablosu ve güç terminali bloğu
Hızlı kurulum kılavuzu
•
•
•
•
Güvenlik Torx anahtarı
Kılavuzlu vidalar (×4)
Plastik vida ankrajları (×4)
Lastik pullar (×6)
Kabloların Bağlanması
2
Kurulumu tamamlamak için ayrıca bir yıldız tornavida gerekecektir.
Ağ, güç, video, ses ve alarm bağlantıları kameranın kumanda kartında bulunmaktadır.
DİKKAT
1
Kurulum ve servis işlemleri garantinizi muhafaza etmek için tüm yerel
yasalara uyacak şekilde sadece kalifiye ve deneyimli teknisyenlerce yapılmalıdır.
Giriş
Honeywell equIP® Serisi HD Kapalı Mekân/Açık Mekân Dayanıklı IP Minidome kamera satın
almanızdan ötürü teşekkür ederiz. Kameranızı kurmak ve kameranızda oturum açmak için bu
kılavuzdaki talimatlara uyun. Kameranın yapılandırılması hakkındaki talimatlar için, kameranızla
birlikte gelen yazılım ve dokümantasyon CD'sinde bulunan equIP® Serisi IP Kameralar Yapılandırma
Kılavuzu'na başvurun. İlave yardım istemeniz durumunda, lütfen arka kapakta gösterilen numarayı
arayın.
1.
2.
İkazlar ve Uyarılar
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMA
RİSKİAÇMAYIN
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN,
KAPAĞI SÖKMEYİN. İÇ KISIMDA KULLANICI TARAFINDAN
SERVİS EDİLEBİLECEK PARÇA YOKTUR. SERVİS İŞLEMLERİ
İÇİN KALİFİYE SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.
BU SEMBOL ÜNİTE İÇİNDE
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
OLUŞTURAN TEHLİKELİ VOLTAJ
OLDUĞUNU BİLDİRİR.
4.
Kamera tertibatını kamera
tabanından sökün. Kamera
tertibatını kamera tabanından
ayırmak için kamera tertibatının
her iki tarafındaki tırnaklara
bastırın.
5.
Bataryanın yanlış bir tip ile değiştirilmesi durumunda patlama riski.
Yerel yasalara göre kullanılmış bataryaları atın.
Önemli Emniyet Tedbirleri
Bu talimatları okuyun ve saklayın.
•
Kurulum alanınızın kameranın ağırlığını güvenli bir şekilde destekleyebileceğinden lütfen emin
olun.
Görüntüleyicinin zarar görmesini önlemek için kamerayı uzun sürelerle parlak bir ışık kaynağına
doğrultmayın. Üniteyi dengesiz ışık kaynakları altında veya yakınında (titremeye neden olabilir) ya
da floresan lambaların veya ışık yansıtan cisimlerin yakınında çalıştırmayın.
•
Kamera lensine dokunmayın.
•
Kamerayı düşürmeyin veya fiziksel darbelere maruz bırakmayın.
•
Kamerayı temizlerken güçlü veya aşındırıcı bir deterjan kullanmayın.
•
Üniteyi, kullanım sıcaklığının önerilen 14°F ila 122°F (–10°C ila 50°C) aralığı dışında olduğu çok
fazla nemli, tozlu, sıcak/soğuk ortamlarda kullanmaktan veya saklamaktan kaçının. 12 V DC ile
beslendiğinde, ısıtıcı/fan kullanılırken, önerilen aralık –22°F ila 122°F (-30°C ila 50°C) olur. 24 V
AC ile beslendiğinde, ısıtıcı/fan kullanılırken, önerilen aralık -40°F ila 122°F (-40°C ila 50°C) olur.
•
Üniteyi radyo veya TV vericileri gibi güçlü elektromanyetik radyasyon kaynaklarının yakınında
kullanmaktan kaçının.
Belge 800-16387V2 – Rev A – 09/2014
Döner başlık kapağını kamera
tertibatından sökün. Kamera
tertibatından ayırmak için iç
döner başlık kapağının her iki
tarafına bastırın.
Kamera tertibatını kamera
tabanına sabitleyen vidayı yıldız
tornavida (verilmez) ile sökün.
DİKKAT
•
İki sabit güvenlik vidasını
gevşetmek için verilen Torx
anahtarını kullanarak kubbe
kapağını kamera tabanından
ayırın.
3.
BU SEMBOL, BU ÜNİTE İLE
BİRLİKTE ÖNEMLİ KULLANIM
VE BAKIM TALİMATLARI
BULUNDUĞUNU BİLDİRİR.
UYARI Elektriksel güvenlik standartlarıyla uyumu sağlamak için, CSA Onaylı/UL
Listelenmiş Sınıf 2 güç adaptörleri gereklidir. Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af
PoE standardını karşılayan listelenmiş Bilgi Teknolojisi Ekipmanı tarafından
sağlanmalıdır. PoE açıkta bulunan (tesis dışı) ağlara bağlanmaya uygun değildir.
•
Kamerayı
tabandan
ayırmak için
tırnaklara
bastırın
Kameranın Hazırlanması
2
3
4
5
6
#
İsim
Açıklama
#
İsim
Açıklama
1
Reset
düğmesi
Fabrika varsayılan
ayarlarını geri yükler
4
Ses I/O
İki yollu ses bağlantısı
2
BNC
Analog video çıkışı
5
Güç
12 V DC / 24 V AC güç girişi
3
Alarm I/O
Alarm bağlantısı
6
RJ45
10/100 Mbps Ethernet/PoE girişi
Bir Güç Kaynağına Bağlama
Kameraya elektrik vermek için, Power over Ethernet (PoE) veya bir 12 V DC veya bir 24 V AC güç
bağlantısı kullanılabilir.
Kameranıza elektrik vermek için PoE kullanıyorsanız, bir Ethernet kablosunu kameranın RJ45
Ethernet bağlantı noktasına bağlayın ve kablonun diğer ucunu bir IEEE 802.3af PoE svice bağlayın.
Tertibatı
sabitleyen
vidayı
sökün
(Opsiyonel) Video klipleri
kaydetmek için bir microSDHC
kart kullanmak istiyorsanız
microSD kartı kamera
tertibatının tabanında yer alan
kart yuvasına (şekle bakın)
yerleştirin. Yerine klik sesi
çıkarıp oturana kadar
microSDHC kartı yuvanın içine
itin. Bir microSDHC kartı
çıkartmak için, yuvadan ayırmak
üzere içeri doğru itin, ardından
kalan kısmı çekerek çıkartın.
UYARI
Elektriksel güvenlik standartlarıyla uyumu sağlamak için, CSA Onaylı/UL
Listelenmiş Sınıf 2 güç adaptörleri gereklidir. Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af
PoE standardını karşılayan listelenmiş Bilgi Teknolojisi Ekipmanı tarafından
sağlanmalıdır. PoE açıkta bulunan (tesis dışı) ağlara bağlanmaya uygun değildir.
24 V AC güç bağlantısı kullanıyorsanız, kabloları verilen güç terminali bloğuna yerleştirin ve terminal
bloğunu kamera kumanda kartı üzerindeki güç konnektörüne takın. 12 V DC güç bağlantısı
kullanıyorsanız, 12 V DC güç kaynağınızı kameraya bağlı halde gelen DC jakı fişine takın. Kabloları
bağlarken aşağıdaki pin açıklamalarına bakın:
12 V DC
MicroSDHC
kart yuvası
Montaj Yüzeyinin Hazırlanması
24 V AC
1 2 3
Pin 1
Güç
Pin 1
Güç 1
Pin 2
Yedek
Pin 2
Şasi Toprağı
Pin 3
Toprak
Pin 3
Güç 2
Bir Ağa Bağlama
Daha önce yapmadıysanız, bir Cat5 Ethernet kablosunu kamera kumanda kartı üzerindeki RJ45
konnektörüne bağlayın. Ethernet kablosunun diğer ucunu bir ağ svicine veya PC'ye bağlayın. En iyi
iletim kalitesi için, Ethernet kablosu 328 ft'den (100 m) daha uzun olmamalıdır. Ethernet kablosunu
bağladıktan sonra, RJ45 konnektörü üzerindeki LED göstergelerin durumunu kontrol edin.
1.
Kamera tabanını montaj yüzeyine doğru tutun ve montaj yüzeyinde dört vida deliğini
işaretleyin. Arka kablo kanalı girişinden kablo erişimi gerekiyorsa, kablo erişimi için de montaj
yüzeyinde bir deliği işaretleyip delmek isteyebilirsiniz.
2.
Montaj yüzeyinde vida delikleri için ön delme işlemi yapın. Delikleri verilen plastik ankrajlardan
biraz daha küçük delin.
•
Yanıp sönen bir yeşil LED kameranın bir ağa bağlı olduğunu bildirir.
•
Yanıp sönen bir turuncu LED ağ etkinliğini bildirir.
Verilen plastik ankrajları montaj yüzeyindeki vida deliklerine takın.
LED'ler yanmıyorsa, Ethernet kablo bağlantısını yeniden kontrol edin.
3.
Kameranın Monte Edilmesi
Analog Video Bağlama
1.
Analog video çıkışını görüntülemek için, ayarlama sırasında kamerayı doğrulturken ve
konumlandırırken yardımcı olması için, kameranın kumanda kartı üzerindeki BNC konnektörüne bir
koaksiyel kablo bağlayın ve kablonun diğer ucunu bir monitöre bağlayın.
Kamera kablolarını kamera tabanındaki yan veya arka kablo erişim deliklerinin birisi içinden
geçirin. Kullanılmayan kablo erişim deliğini verilen kapak ile kapattığınızdan emin olun (kablo
erişim kapağını sökmek/takmak için bir jeton kullanın).
Alarm ve Ses Girişlerini/Çıkışlarını Bağlama
3.
Kamera bir alarm girişi ve bir röle çıkışı ile birlikte iki yollu ses iletimlerini destekler. Alarm ve ses
cihazlarını bağlarken aşağıdaki pin açıklamalarına bakın:
Alarm
Ses
1 2 3 4
Pin 1
Toprak (Giriş–)
Pin 1
Çıkış (Sol)
Pin 2
Giriş+
Pin 2
Çıkış (Sağ)
Pin 3
Çıkış–
Pin 3
Toprak
Pin 4
Çıkış+
Pin 4
Giriş
1.
2.
Video depolama için bir microSDHC kart kullanacaksanız, microSDHC kart yuvasına şimdi
kartı yerleştirin (Kameranın Hazırlanması bölümündeki adım 5’e bakın). equIP Serisi IP
kameralar 32 GB kapasiteye kadar microSDHC kartları destekler. MicroSDHC kartın IP kamera
sisteminizle kullanımı hakkında bilgi için MicroSDHC Kart üzerinde Klip Depolama başlığına
bakın.
Kamera tertibatını yerine geri takın (adım 4 / Kameranın Hazırlanması kısmında sökülen).
Kamera tertibatı üzerindeki tırnakları kamera tabanındaki kılavuzlarla hizalayın ve tırnaklar
sıkıca yerine oturana kadar kamera tertibatını kamera tabanı üstüne doğru kaydırın. Terminal
blokları yan giriş kablosu erişim deliğine bakacak şekilde taktığınızdan emin olun. Kamera
tertibatını tespit vidası ile yerine bağlayın (adım 3 / Kameranın Hazırlanması kısmında
sökülen).
4.
Honeywell Cihaz Arama aracıyla kamerayı bulmak için Device Search (Cihaz Arama) öğesine
tıklayın. Varsayılan olarak, kamera dinamik olarak atanmış IP adresine (DHCP) sahiptir. Cihaz
Arama aracıyla kamerayı bulduktan sonra, kameraya bir statik IP adresini atayabilirsiniz; ya da
ağ ayarlarını gerektiği gibi değiştirin (daha fazla bilgi için yazılım ve dokümantasyon CD'sindeki
equIP® Serisi IP Kameralar Yapılandırma Kılavuzu'na başvurun).
5.
Bulunan kameraya çift tıklayın ya da kameranın IP adresini web tarayıcınızın adres çubuğuna
girin.
6.
Oturum açma iletişim kutusunda, varsayılan kullanıcı adını (admin) ve şifreyi (1234) girdikten
sonra OK (Tamam) üzerine tıklayın. Kullanıcı adı büyük-küçük harfe duyarlıdır.
Honeywell Görüntüleyici web istemcisini ilk defa çalıştırdığınızda, bir ActiveX eklentisini
kurmanız istenecektir. Eklentiyi kurmak için ekrandaki talimatları izleyin. Eklenti kurulduğunda,
web istemcisi tarayıcınızda otomatik olarak açılarak canlı video ve temel kontrolleri görüntüler.
Honeywell Görüntüleyici web istemcisini kulanma hakkında daha fazla bilgi için yazılım ve
dokümantasyon CD'sinde bulunan equIP® Serisi IP Kameralar Yapılandırma Kılavuzu'na
başvurun.
3.
Kameranın doğrultulmasına ve konumlandırılmasına yardımcı olmak için bir analog monitörü
kamera kartındaki video çıkış bağlantısına (BNC) bağlayın.
4.
Kameranın çevirme ve yatırma ayarını arzu edildiği şekilde yapın. Halka tertibatının hasar
görmesini önlemek için yatırma açısını ayarlamadan önce kilitleme vidasını gevşetin. Yatırma
açısını ayarladıktan sonra kilitleme vidasını tekrar sıkın. Çevirme rotasyonunu ayarlarken şerit
kablolara zarar vermemeye dikkat edin. Yakınlaştırma ve odak ayarlamaları Honeywell
Görüntüleyici web istemcisinden yapılabilir.
Opsiyonel MicroSDHC Kart üzerinde Klip
Depolama
5.
Analog monitörü video çıkış bağlantısından ayırın.
MicroSDHC Kartın Kullanıma Hazırlanması
6.
Döner başlık kapağını kamera tertibatına tekrar bağlayın. Yerine tam olarak oturduğundan
emin olun.
Kameranın kurulumunu tamamlamadan önce SD kartı, kart yuvasına takın (bkz. Kurulumun
Tamamlanması). Web istemcisi ile kamerada oturum açın (bkz. yukarıdaki Kamerada Oturum Açma).
7.
Vidaları verilen Torx anahtarı ile sıkarak kubbe kapağını yerine takın.
Not
Gerekirse, içeriği silmek için microSDHC kartı biçimlendirebilirsiniz (System (Sistem) 
Storage Management (Depolama Yönetimi)  SD Card (SD Kart)  Device setting
(Cihaz ayarı) ve Format (Biçimlendir) üzerine tıklayın). Ayrıca Disk cleanup setting (Disk
temizleme ayarı) ile SD karttan eski kliplerin otomatik silinmesini de ayarlayabilirsiniz.
Not
Sesi video ile kaydetmek için, o seçeneği Streaming (İzleme)
etkinleştirin.
Kamerada Oturum Açma
4
Kamerada Oturum Açmadan Önce
Kamerada oturum açmadan önce, PC'nizin aşağıdaki sistem gereksinimlerini karşıladığından emin
olun:
 Audio (Ses) öğesinde
MicroSDHC Kart Kaydının Yapılandırılması
İşletim Sistemi
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32/64 bit)
CPU
Intel Pentium M, 2.16 GHz veya Intel Core 2 Duo, 2.0 GHz
Sistem Belleği
2 GB veya daha fazla
Kayıtları microSDHC kartına ayarlayın (mevcut kayıt türleri arasında bulunanlar: Sürekli, Programlı,
Alarm Tetiklemeli, Hareket Tetiklemeli, Ağ Arızası Tetiklemeli ve Kurcalama Tetiklemeli kayıt). Kayıt
parametrelerini gerektiği gibi ayarlayın. Seçilen kayıt türünü yapılandırırken SD Card (SD Kart)
öğesini Record To (Kaydetme Hedefi) veya Recording Storage (Kayıt Depolaması) seçeneğinde
seçin.
Ağ Kartı
Minimum: 10Base-T (10 Mbps). Önerilen: 100Base-TX (100 Mbps)
Not
Web Tarayıcı
Microsoft Internet Explorer 6.0 veya sonrası, Google Chrome, Mozilla
Firefox, Apple Safari
Not
Kliplerin MicroSDHC Karttan Silinmesi
Video kliplerin bir microSDHC karttan silinmesi için üç seçenek vardır:
•
Kartı biçimlendirerek, tüm klipleri microSDHC karttan silin. (System (Sistem)  Storage
Management (Depolama Yönetimi)  SD Card (SD Kart)  Device setting (Cihaz ayarı) ve
Format (Biçimlendir) üzerine tıklayın).
•
Kart depolaması belirlenen bir kapasiteye ulaştığında belirli yaştaki klipleri silmek için automatic
disk cleanup (otomatik disk temizleme) öğesini ayarlayın (System (Sistem)  Storage
Management (Depolama Yönetimi)  SD Card (SD Kart)  Disk cleanup setting (Disk
temizleme ayarı).
•
Klipleri bir seferde bir tane olmak üzere kaldırın (System (Sistem)  Storage Management
(Depolama Yönetimi)  SD Card (SD Kart)  Recording list (Kayıt listesi); kayıt listesinden
bir veya daha fazla klip seçin ve Remove (Kaldır) öğesine tıklayın).
1 2 3 4
Kurulumun Tamamlanması
3
Uygulamayı PC'nizde çalıştırmak için Honeywell Device Search (Cihaz Arama) simgesine çift
tıklayın.
Web istemcisi uygulamasını çalıştırmak için, Windows yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız
ve tarayıcınızın ActiveX kontrollerine izin verecek şekilde yapılandırılması gerekir (daha fazla
bilgi için yazılım ve dokümantasyon CD'sindeki equIP® Serisi IP Kameralar Yapılandırma
Kılavuzu'na başvurun).
Kamerada Oturum Açma
1.
Kameraya PoE, 24 V AC veya 12 V DC güç bağlantısı yoluyla elektrik verin.
2.
Kurulum diskini disk sürücünüze yerleştirin ve Honeywell Cihaz Arama klasörüne gidin.
İsterseniz, kurulum diski olmadan Cihaz Arama uygulamasını çalıştırmak için Cihaz Arama
yürütülebilir dosyasını bilgisayarınızın masaüstüne (ya da başka konuma) kopyalayabilirsiniz.
Alarmlar, Olaylar ve Kayıt ayarları hakkında daha fazla bilgi için, yazılım ve dokümantasyon
CD'sinde bulunan equIP Serisi IP Kameralar Yapılandırma Kılavuzu'na başvurun.
Bir MicroSDHC Karta Kaydedilen Kliplerin İndirilmesi ve Oynatılması
1. System (Sistem)  Storage Management (Depolama Yönetimi)  SD Card (SD Kart)
Yasal Beyanlar
FCC Uyumluluk Beyanı
Kullanıcıya yönelik bilgiler: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15'inci bölümüne uygun
olarak A Sınıfı dijital cihaz için olan limitlerle uyumlu olduğu saptanmıştır. Bu limitler ekipmanın ticari
bir ortamda kullanılması durumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere
tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzuna
göre kurulmaması ve kullanılmaması durumunda telsiz haberleşmelerinde zararlı girişime neden
olabilir. Bu ekipmanın bir konut bölgesinde kullanılması, kullanıcının kendisinin düzeltmesinin
gerekeceği zararlı girişime yol açabilir.
Not Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar
kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini ortadan kaldırabilir.
Bu A Sınıfı dijital cihaz Kanada ICES-003 standardı ile uyumludur.
Üreticinin Uyumluluk Beyanı
Kuzey Amerika
uyumludur.
Bu kılavuz ile sağlanan ekipman UL 60950-1 ve CSA C22.2 No. 60950-1 ile
Avrupa Üretici, bu kılavuz ile sağlanan ekipmanın elektrikli ve elektronik ekipmanda belirli tehlikeli
maddelerin kullanımına yönelik Kısıtlamalar hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi
(2011/65/EU), Genel Ürün Güvenliği Direktifi (2001/95/EC) ve EMC Direktifinin (2004/108/EC)
zorunlu gereksinimleri ile uyumlu olduğunu, emisyonlara ilişkin EN 55052, bağışıklığa ilişkin EN
50130-4 ve elektrikli ekipman güvenliğine ilişkin EN 60950-1 standartlarının gereksinimlerini
karşıladığını beyan eder.
DİKKAT Bu A Sınıfı bir üründür. Konutsal ortamda bu ürün kullanıcının yeterli
tedbirleri almasını gerektiren radyo girişimine neden olabilir.
UYARI
EN50130-4 gereksinimleri ile uyum sağlamak için, kameranın 24 V AC ile
beslenmesi durumunda bir UPS kullanılması gerekir.
Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE)
Bu Ürünün Doğru İmhası (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer
Avrupa ülkelerinde geçerlidir).
Bu ürün, yararlı ömrü sonunda, geçerli yerel yasalara, düzenlemelere ve prosedürlere
göre imha edilmelidir.
öğesine gidin. Video kliplerin (AVI biçiminde) listesi sayfanın altındaki Recording list (Kayıt
listesi) bölümündedir.
Not
Gerekirse, video kliplerin tasnif edilme sırasını (tarih veya kayıt türüne göre tasnif edilebilir)
değiştirmek için Sort (Tasnif Et) öğesine tıklayabilirsiniz.
2.
Listeden bir klip seçin ve download (indir) üzerine tıklayın.
3.
Dosyayı Open (Aç) veya Save (Kaydet) tercihi yapabilirsiniz. İndirildikten sonra varsayılan
video oynatıcınızla klibi hemen oynatmak için Open (Aç) öğesini seçin. Dosyayı sabit
diskinizdeki bir konuma kaydetmek için Save (Kaydet) öğesini seçin. Kaydedildiğinde dosyayı
gerektiği şekilde kullanabilirsiniz (klibi gönderebilir ve/veya oynatabilirsiniz).
© 2014 Honeywell International Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir kısmı Honeywell yazılı izni olmadan herhangi bir yolla çoğaltılamaz. Bu yayındaki bilgilerin her şart altında doğru olduğuna inanılmaktadır. Ancak, Honeywell bu
bağlamda kullanımdan doğacak neticelerden ötürü sorumluluk kabul etmez. Burada bulunan bilgiler haber verilmeden değişime tabidir. Bu yayında yapılan revizyonlar veya yeni baskılar bu tür değişiklikleri içermek üzere yayınlanabilir.
www.honeywell.com/security/me
+971 (0) 4 454 1719
https://www.honeywellsystems.com/ss/techsupp/index.html
Belge 800-16387V2 – Rev A – 09/2014
Download

equIP® Serisi HD Kapalı Mekân/Açık Mekân Dayanıklı IP Minidome