Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić.
Uzależnienie– nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji.
W praktyce określenie to ma kilka znaczeń. Wyróżniamy uzależnienia psychiczne, fizyczne i społeczne.
Główne objawy uzależnienia występują przy każdym jego typie:
Zachowanie szybko staje się nawykowe.
Jest częste i regularne
Zabiera znaczną część czasu.
Jest przyczyną problemów zdrowotnych, finansowych, zawodowych i innych
Trudno go zaprzestać trwale i całkowicie
Związane jest z powracającym wewnętrznym przymusem do niego.
Zespół abstynencyjny po odstawieniu substancji lub zaprzestaniu kontaktu z daną sytuacją.
Nałogi/uzależnienia wpływają negatywnie na wiele różnych sfer wżyciu człowieka i są powodem
powstawania wielu problemów szkolnych, zdrowotnych, finansowych i rodzinnych.
Rodzaje uzależnień
Fizyczne - uzależnienie charakteryzuje się silnym, trudnym do opanowania pociągiem do zażywania
jakiejś substancji (alkohol, narkotyki, papierosy, leki), która zmienia świadomość, a którą przyjmuje się
bez względu na destrukcyjne skutki psychosomatyczne, społeczne, a nawet duchowe.
Psychiczne - do tych uzależnień możemy zaliczyć takie jak: praca, internet, telewizor, hazard, gry
komputerowe, kupowanie, jedzenie (w tym słodycze), nadmierna troska o wygląd fizyczny. Można
jeszcze wyróżnić kolejny rodzaj uzależnienia.
Społeczne - kiedy mamy do czynienia z uzależnieniem od grupy, które powoduje, że członek takiej
grupy dostosowuje swoje zachowanie do tego, jakie wykazują inni członkowie grupy, możemy mówić o
uzależnieniu społecznym (socjologicznym). Takie uzależnienie może również prowadzić do tego, że
osoba uzależniona sięgać będzie po substancje uzależniające, które pozwalają jej odnaleźć się wśród
innych członków grupy.
Najważniejsze sposoby przeciwdziałania uzależnieniom to:
Umiejętność asertywnego odmawiania i opierania się nałogom.
Asertywność – termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i
postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań
agresywnych, a także obrona własnych praw. Asertywność to umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb,
życzeń, odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych. Zachowanie asertywne polega na uznawaniu, że jest
się tak samo ważnym, jak inni, na reprezentowaniu własnych interesów z uwzględnieniem interesów drugiej osoby.
Zachowanie asertywne oznacza korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych. Człowiek asertywny
swobodnie ujawnia innym siebie, wyraża otwarcie swoje myśli, uczucia, pragnienia. Potrafi odpowiedzieć nie,
zażądać czegoś, co mu się należy, nie lęka się nadmiernie oceny, krytyki, odrzucenia. Gdy jest w centrum
zainteresowania uwagi, potrafi działać bez niszczącego lęku.
Rozmowa z drugim człowiekiem bywa dobrym lekarstwem w kłopotach. Pamiętaj, że
narkotyki i alkohol to nie sposób na problemy. W przypadku jakichkolwiek trudności
w życiu zwróć się o pomoc do bliskiej ci osoby.
Spędzanie wolnego czasu na rozwijaniu swoich zainteresowań i hobby.
Uczestnictwo w różnego rodzaju prelekcjach organizowanych na terenie szkoły i w
twoim mieście
Co to są dopalacze?
To produkty zawierające substancje psychoaktywne nie znajdujące się na liście
substancji zakazanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Dopalacze wywołują u spożywającej je osoby efekt narkotyczny.
Skutki używania dopalaczy nie są jeszcze do końca zbadane. Skład dopalaczy wielokrotnie ulegał zmianie, dlatego nie wiadomo do końca, jakie są
następstwa ich stosowania. Jedno jest pewne – skutki dopalaczy są poważne. Dopalacze mogą wywołać w zależności od wrażliwości organizmu:
nudności,
drgawki,
wysoką gorączkę,
bóle głowy,
problemy z oddychaniem,
nadmierne pocenie się,
zawroty głowy,
znużenie,
śpiączkę,
stany lękowe,
urojenia,
wymioty,
bezsenność,
ataki szału,
biegunkę,
brązowienie na skórze.
Na temat dopalaczy krąży wiele mitów, w które najczęściej wierzy młodzież i to niestety ta coraz młodsza. Po dopalacze najczęściej sięgają uczniowie
klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Młodzież zazwyczaj nie wie, jak działają dopalacze. Te substancje psychoaktywne są łatwe do nabycia,
dlatego nawet jeśli wszystkie sklepy sprzedające te specyfiki zostaną zamknięte, pozostanie nadal Internet. Skuteczną metodą ochrony przed
dopalaczami jest kampania informująca o skutkach zażywania środków psychoaktywnych.
Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy
układ nerwowy. Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie ma
jednoznacznej definicji słowa narkotyk. Narkotykami nazywa się:
substancje, których regularne przyjmowanie prowadzi do uzależnienia fizycznego, m.in. opiaty i opioidy
(np. morfina, heroina), fentanyl, niektóre benzodiazepiny,
wszystkie substancje psychotropowe, które aktualnie są nielegalne (tzw. policyjna definicja narkotyku;
narkotyk z punktu widzenia obowiązującego prawa).
Według leksykonu Światowej Organizacji Zdrowia narkotykami można określid wszystkie substancje
mające wpływ na świadomośd, w tym poza powyższymi także kofeinę, nikotynę oraz alkohol etylowy].
I FAZA - eksperymentowania
Drobne kłamstwa najczęściej dotyczące:
NARKOTYKI WCHODZENIE W UZALEŻNIENIE
spóźnień
towarzystwa w którym przebywa nasze dziecko
miejsc gdzie wychodzi
Zmiany w wyglądzie i zachowaniu:
dziwny zapach włosów i ubrań
nadmierne używanie środków zapachowych
zaczerwienione oczy
rozszerzone źrenice
utrzymujący się katar
wyraźna nadpobudliwość lub ospałość
po powrotach do domu przemykanie niezauważonym do swojego pokoju
Postawa: NIE ROBIĘ TEGO
II FAZA - przyjemność ze stanu odurzenia
znaczna zmiana środowiska - nowi koledzy
złe nastroje dziecka - dziwne smutki, zamykanie się w sobie
izolowanie się od rodzinnych spotkań, zamykanie się w pokoju
zaniedbanie podstawowych czynności
początki: agresywności oraz częste wyszukane kłamstwa
porzucanie hobby i dotychczasowych zainteresowań
podejmowanie pracy zarobkowej z jednoczesnym brakiem pieniędzy
pogarszanie się ocen w szkole - wagary
posługiwanie się slangiem - szczególnie przez telefon
agresja słowna
pożyczanie pieniędzy, pierwsze kradzieże
dziwny strój lub inne młodzieżowe symbole buntu
częstsze przebywanie w łazience - zamykanie łazienki,
zaniedbanie nawyków higienicznych
Postawa: NIE ROBIĘ NIC ZŁEGO
III FAZA - najważniejsze to być na haju za wszelką cenę
coraz gorsze zachowanie
codzienne lub bardzo częste odurzanie się
odurzanie się z kolegami lub samemu
pojawienie się pierwszych przedawkowań
zerwanie kontaktów z nie biorącymi kolegami
jawne identyfikowanie się z narkomanami
kłamstwo staje się patologiczne
kradzieże lub handel narkotykami dla zdobycia pieniędzy
porzucenie szkoły
utrata stałej pracy - prace dorywcze
konflikty z prawem
kłótnie, bijatyki z domownikami
początki przewlekłego kaszlu
ogólne pogorszenie zdrowia
objawy po odstawieniu narkotyku
Postawa:
NIE ROBIĘ NIC, CO BY MI SZKODZIŁO
MOGĘ PRZESTAĆ KIEDY ZECHCĘ
NIE HANDLUJE NARKOTYKAMI, KUPUJĘ TYLKO DLA SIEBIE
KRADNĘ PIENIĄDZE TYLKO RODZICOM
IV FAZA - biorę narkotyki żeby czuć się normalnie
całkowite wyniszczenie organizmu (psychozy narkotyczne)
chroniczny kaszel
częste kłopoty z policją
utrata pracy
wybuchy wściekłości, agresja wobec najbliższych
chroniczne depresje, wymuszające przyjmowanie narkotyku
normalne samopoczucie tylko po wzięciu narkotyku
paranoje narkotyczne
zerowe poczucie własnej wartości
myśli samobójcze
Narkotyki dzielą się na dwie grupy, tzw miękkie oraz twarde. Miękkim narkotykiem
jest np. marihuana czy haszysz, do twardych zaś zaliczamy amfetaminę, lsd, extasy, kokainę i heroinę. Na ogół
narkomania zaczyna się od miękkich narkotyków ponieważ dostęp do nich jest łatwiejszy i sięgają po nie coraz
młodsze osoby, po narkotykach miękkich zazwyczaj przychodzi czas na narkotyki twarde....
NIKOTYNIZM
Nikotyna oddziałuje w mózgu na ośrodkowy układ nerwowy, podobnie jak heroina czy kokaina.
Nikotyna jest zatem narkotykiem.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), palenie jest największym pojedynczym śmiertelnym
zagrożeniem dla zdrowia. Tytoń odpowiada za ponad 500 000 zgonów w Unii Europejskiej. WHO
szacuje, że około jedna trzecia dorosłej ludności na świecie to palacze. Co roku tytoń jest przyczyną
ponad 5 milionów przedwczesnych zgonów na świecie, co oznacza, że każdego dnia z powodu palenia
umiera 14000 osób.
Uzależnienie od nikotyny jest trudne do pokonania. Jest to reakcja neurobiologiczna, oficjalnie
zaliczana do chorób. Nikotyna w sposób sztuczny pobudza uwalnianie substancji w mózgu, zaburzając
równowagę chemiczną. Organizm musi się do tego przystosować. A kiedy już to uczyni, odwrócenie
sytuacji nie jest łatwe. Badania wykazują, że większość palących usiłowała przerwać uzależnienie, ale
objawy abstynencji ich przerosły.
W momencie wciągnięcia dymu tytoniowego nikotyna dostaje się do płuc, gdzie zostaje
wchłonięta do nasyconej tlenem krwi, a z nią przetransportowana do serca i wpompowana do tętnic.
Wypalenie papierosa pozbawia każdego palacza 11 minut życia, zgodnie z oceną
brytyjskich uczonych. Doszli oni do wniosku, że typowy mężczyzna – palacz
„wypali łącznie 311,688 papierosów”, poczynając od siedemnastego roku życia aż
do śmierci w wieku 71 lat.
Po przeprowadzeniu innych badań doszli oni do wniosku, że palenie przez
całe życie powoduje, iż mężczyzna palacz żyje krócej o 6.5 lat w po-równaniu z
niepalącymi. „Oznacza to – piszą naukowcy -, że każdy papieros kosztuje go
średnio 11 minut życia.”
Wyrzeczenie się całego kartonu papierosów dałoby palaczowi dodatkowo półtora
dnia życia, „czas wystarczający na lot dookoła świata” – stwierdza się w raporcie
DEFINICJA ALKOHOLIZMU
Alkoholizm jest to okresowe picie alkoholu w celu doznawania jego działania psychicznego,
a czasem także dla uniknięcia złego samopoczucia, wynikające z jego odstawienia. Istotą tej
choroby jest więc psychiczne i fizyczne oraz społeczne uzależnienie od środka narkotycznego jakim
jest alkohol. Osoba, która sięga po alkohol często robi to podczas różnego typu spotkań
towarzyskich, pod presją grupy lub z własnej woli w ten sposób uzależnia się społecznie . Dobre
samopoczucie po wypitym alkoholu powoduje coraz większą chęć picia, stopniowo przeradza się
ona w pragnienie i w żądzę uzależniając psychicznie. Coraz częstsze "zaglądanie do kieliszka"
i coraz większe ilości spożywanego alkoholu prowadzą w konsekwencji do wbudowania cząsteczek
C2H5OH do cyklu metabolicznego organizmu powodując ubezwłasnowolnienie fizyczne
ALKOHOLIZM JEST CHOROBĄ
Alkoholizm jest chorobą pierwotną
Alkoholizm nie jest jedynie przejawem jakiegoś głębszego problemu psychologicznego. Jest
to wyraźny i niezależny proces chorobowy. Owszem, alkoholik przeważnie miewa problemy
emocjonalne, ale mają one charakter wtórny i najczęściej wynikają z samej choroby. W rezultacie
skutecznego i konsekwentnego leczenia alkoholizmu problemy emocjonalne najczęściej stopniowo
ustępują.
Alkoholizm jest chorobą postępującą (progresywną)
Objawy alkoholizmu nasilają się w miarę trwania choroby. Jeżeli choroba nie zostanie
powstrzymana, stan chorego będzie się stale pogarszał. W alkoholizmie można wyróżnić odmienne
objawy cechujące wczesną, średnio zaawansowaną oraz późną fazę choroby.
Alkoholizm jest chorobą chroniczną
Gdy u kogoś rozwiną się charakterystyczne objawy, jest wysoce nieprawdopodobne, aby osoba ta
mogła powrócić do normalnego, towarzyskiego picia. Można jednak w każdym momencie trwania
uzależnienia powstrzymać progresję choroby i całkowicie wyeliminować ostre objawy alkoholizmu.
Podobnie jak w innych chronicznych chorobach, wczesne rozpoznanie ułatwia proces zdrowienia
i zwiększa prawdopodobieństwo, że alkoholik odzyska zdrowie i zdolność normalnego
funkcjonowania.
Alkoholizm jest chorobą śmiertelną
Alkoholizm nie leczony jest chorobą zagrażającą życiu. Bez leczenia alkoholik skraca sobie życie
średnio o 10-15 lat. Alkoholicy często giną śmiercią tragiczną w wypadkach samochodowych,
wskutek samobójstwa, zabójstwa, w czasie bijatyk lub w wyniku utonięcia.
Download

Uzależnienia gimnazjum