OBLASTNÝ S T O L N O T E N I S O V Ý Z V Ä Z –T R N A V A
Trnava, 12.9.2012
STOLNOTENISOVÝ A D R E S Á R 5. ligy MO 2012 - 2013
Výkonný výbor (VV OSTZ):
ČERNÝ Jozef – predseda
[email protected]
DOBIŠ Vít – sekretár a ŠTK
[email protected]
JANČOVIČ Štefan – člen
[email protected]
ŠK III. ZŠ
HLOHOVEC
[email protected]
STK ŠK Blava
JASLOVSKÉ BOHUNICE
[email protected]
OSK
KRAKOVANY
[email protected]
TJ
KOČÍN-LANČÁR „A“
[email protected]
TTC
MAJCICHOV „B“
[email protected]
OSTK
MALŽENICE A
[email protected]
ŠK STO
MODRANKA
[email protected]
STK
TRAKOVICE „A“
[email protected]
CMaco
T R N A V A „D“
[email protected]
ŠKP
TRNAVA
[email protected]
OŠK
VESELÉ
[email protected]
OŠK
Z A V A R „A“
[email protected]
Veterná 4, 917 00 Trnava
m 0904 – 289 340
Závalie 6, 920 01 Hlohovec
m 0907 – 663 809
919 29 Malženice 113
m 0903 – 704 650
Ing. ŠIŠKA Peter
Hurbanova 72, 920 01 Hlohovec
m 0903 – 930 325
Ing. ČÁPKA Jozef
919 30 J.Bohunice 431
m 0908 – 660 706
Ing. SEITLER Vladimír
Povážska 13, 921 01 Piešťany
m 0907-220 296
CHNAPKO Pavol
922 04 Kočín č. 87
m 0903 – 480 874
TURANSKÝ František
A.Kubina 20, 917 01 Trnava
m 0902-593 719
JANČOVIČ Štefan
919 29 Malženice 113
m 0903 – 704 650
SLÁDKOVIČ Stanislav
Cíferská 14, 919 35 Hrnčiarovce n/P
m 0905 – 410 570
TUPÝ Bystrík
M.Bela 60/1, 920 01 Hlohovec
m 0908 – 167 882
KRAJČO MIlan
A.Hlinku 65, 917 01 Trnava
m 0905 – 283 452
SLÁDEK Richard
Na hlinách 27, 917 01 Trnava
m 0908 – 119 007 ri.sl.@zoznam.sk
JÁNOŠIK Anton
922 08 Dubovany 362
0907 – 722 100
KUBALA Vladimír
Viktorínova 41, 919 26 Zavar
m 0908 – 497 326
Telocvičňa III. ZŠ
Felcánova 4 Hlohovec
sobota 17,00
Telocvičňa ZŠ
vchod od ihriska
sobota 18,30
Dom kultúry
Krakovany
štvrtok 17,30
Dom kultúry
Kočín - jedáleň
piatok o 18,30
0
Telocvičňa
ZŠ
Majcichov DHS ***
pondelok 18,30
Dom kultúry
Malženice
pondelok 19,00
Telocvičňa
(malá)
príp. utorok
18,00
Športový Areál
Trnava-MODRANKA
sobota 18,00
Telocvičňa ZŠ
Trakovice
piatok 18,00
Telocvičňa ZŠ, Nám.
učeného tovarišstva
Trnava – Kopánka
sobota o 13,00
Telocvičňa I. ZŠ
A.Kubinu 1, Trnava
štvrtok 19,00
Telocvičňa ZŠ
Rakovice
štvrtok 18,00
STH
Hlavná 6, Zavar
piatok 18,00
OBLASTNÝ S T O L N O T E N I S O V Ý Z V Ä Z –T R N A V A
Trnava, 12.9.2012
STOLNOTENISOVÝ A D R E S Á R 6. ligy MO 2012 – 2013
ŠK
DOBRÁ VODA „B“
[email protected]
KST Zentiva
H L O H O V E C „C“
[email protected]
STK ŠK Blava
JASL. BOHUNICE „B“
[email protected]
OSTK
MALŽENICE „B“
[email protected]
MTJ
PIEŠŤANY-Morav. „D“
[email protected]
Družstevník
SASINKOVO
[email protected]
OSK
S U C H Á n/P
[email protected]
OSTK
Š P A Č I N C E „C“
[email protected]
STK
TRAKOVICE „B“
[email protected]
OFK
TREBATICE
[email protected]
ZŠK Mesta
V R B O V É „B“
[email protected]
ŠK Slávia
ZELENEČ „A“
[email protected]
ONDRUŠKA Jozef
919 54 Dobrá Voda 220
m 0915 – 654 354
MASARYK Dušan
Nitrianska 38, 920 01 Hlohovec
m 0944 – 393 387
GAJARSKÝ Peter
919 55 Kátlovce 3
m 0908 – 203 484
BRISUDA Rudolf
919 29 Malženice
m 0917 – 387 139
MIKLOVIČ Jozef
Teplická 139, 921 01 Piešťany
m 0915 – 130 707
HANZLÍK Timotej
920 65 Sasinkovo č. 148
d-033/744 3236
TOMAŠOVIČ Milan
919 01 Suchá n/P 807
m 0903 – 476 796
Ing. ŠULKO Vladimír
919 51 Špačince, Horná 118
m 0910 – 673 738
TUPÝ Bystrík
M.Bela 60/1, 920 01 Hlohovec
m 0908 – 167 882
REGINA Vladimír
922 10 Trebatice č. 74
m 0918 – 086 257
BELUSKÝ Milan
Ul. Beňovského 353/13, 922 03
m 0903 -297 011
Vrbové
BUČANY Stanislav
Bernolákova 45, 919 21 Zeleneč
m 0907-705 947
Telocvičňa ZŠ
Dobrá Voda
piatok 18,00
STH, II. ZŠ
Hlohovec
Piatok 18,00
Telocvičňa ZŠ
vchod od ihriska
sobota 16,00
Dom kultúry
Malženice
pondelok 17,00
príp. utorokZŠ
18,00
Telocvičňa
Moravany
streda 18,00
Dom kultúry pri OÚ
Sasinkovo
sobota 17,00
Dom kultúry
Suchá n/P
streda 18,00
Telocvičňa ZŠ
Špačince
štvrtok o 18,00
Telocvičňa ZŠ
Trakovice
streda 18,00
Futbalový štadión
I. posch. - Trebatice
sobota 17,00
Telocvičňa II. ZŠ
Vŕbové
sobota 16,00
Telocvičňa ZŠ
Zeleneč
sobota 18,00
OBLASTNÝ S T O L N O T E N I S O V Ý Z V Ä Z –T R N A V A
Trnava, 12.9.2012
STOLNOTENISOVÝ A D R E S Á R 7. ligy MO 2012 – 2013
Slovan
ČERVENÍK
[email protected]
KST
DLHÁ
[email protected]
STK
HOSTE
[email protected]
STK
KOČÍN-LANČÁR „B“
[email protected]
OSK
KRAKOVANY „B“
[email protected]
MSTK
LEOPOLDOV„B“
[email protected]
OSTK
MALŽENICE „C“
[email protected]
Družstevník
S A S I N K O V O „B“
[email protected]
STK
SOKOLOVCE
[email protected]
OSK
S U C H Á n/P „B“
[email protected]
STK
TRAKOVICE „C“
[email protected]
OFK
TREBATICE „B“
[email protected]
KOBOLKA Štefan
Hviezdoslavova 51, 920 42 Červeník
m 0905-583 785
IZAKOVIČ Rudolf
919 01 Dlhá č. 89
mt 0910-482 264
SEDLÁK Bohumil
M..Bela 28, 921 01 Piešťany
m 0904-288 587
CHNAPKO Pavol
922 04 Kočín č. 87
m 0903 – 480 874
Ing. SEITLER Vladimír
Povážska 13, 921 01 Piešťany
m 0907-220 296
KAŠŤÁK Ľubomír
Dlhá 21, 920 41 Leopoldov
m 0910-612 515
ONDRUŠEK Peter
919 29 Malženice 320
m 0904-290 110
HANZLÍK Timotej
920 65 Sasinkovo č. 148
d-033/744 3236
TOMÁŠIK Marián
Podhájska 128/6, 922 31 Sokolovce
m 0903 – 442 798
TOMAŠOVIČ Milan
919 01 Suchá n/P 807
m 0903 – 476 796
TUPÝ Bystrík
M.Bela 60/1, 920 01 Hlohovec
m 0908 – 167 882
MACO Ján
922 10 Trebatice č. 284
m 0907 – 225 004
Dom kultúry
Červeník
piatok 18,00
Dom kultúry
Dlhá
štvrtok 18,00
Dom kultúry
Hoste
piatok 19,00
Dom kultúry
Kočín - jedáleň
štvrtok o 18,30
Dom kultúry
Krakovany
štvrtok 18,00
STH, pri futb.štad.
Leopoldov
štvrtok, 19,00
Dom kultúry
Malženice
streda 17,00
príp. utorok
Dom
kultúry18,00
pri OÚ
Sasinkovo
sobota 19,00
Obecný úrad
Sokolovce
piatok 18,00
Dom kultúry
Suchá n/P
streda 18,00
Telocvičňa ZŠ
Trakovice
streda 18,00
Futbalový štadión
I. posch. - Trebatice
piatok 18,00
OBLASTNÝ S T O L N O T E N I S O V Ý Z V Ä Z –T R N A V A
Trnava, 12.9.2012
STOLNOTENISOVÝ A D R E S Á R 8. ligy MO 2012 – 2013
ŠK Slávia
ZELENEČ „B“
[email protected]
ŠK Slávia
ZELENEČ „C“
[email protected]
STK ŠK Blava
JASL. BOHUNICE „C“
[email protected]
OŠK
Z A V A R „B“
[email protected]
STK
VODERADY
[email protected]
ŠK STO
MODRANKA „B“
[email protected]
MSTK
LEOPOLDOV„C“
[email protected]
STO
CHTELNICA
[email protected]
SCHMIDT Branislav
919 23 Horné Orešany
m 0907 – 726 919
BEDNÁRIK Anton
Golianova 28, 917 00 Trnava
m 0917-362 642
KUBIŠ Jozef
919 30 J.Bohunice, sídl. 339
m 0905 – 534 118
ĎURIŠ Marián
Marka Čulena 13, 919 27 D.Lovčice
m 0905 – 912 854
SCHIFFEL Vladimír
919 42 Voderady 112
m 0940-399773
sobota 17,00
DUDÁŠ Miroslav, Seredská 19
917 05 Trnava-Modranka
m 0948 – 409 305
MIKA Ján
Hurbanova 166/57, 920 41Leopoldov
m 0911-101 012
Ing. SIROTA Ján
Štúrova 538/7, 922 05 Chtelnica
m 0908-605 990 sobota 10,00
Telocvičňa ZŠ
Zeleneč
sobota, 16,00
Telocvičňa ZŠ
Zeleneč
utorok 18,00
Telocvičňa ZŠ
vchod od ihriska
piatok 18,00
STH
Hlavná 6, Zavar
štvrtok 18,00
Areál ZŠ-MŠ
nová telocvičňa
Voderady
Telocvičňa (malá)
Športový Areál
Trnava-MODRANKA
sobota 15,00
STH, pri futb.štad.
Leopoldov
pondelok, 19,00
Telocvičňa ZŠ
Nám. mája 3
Chtelnica
MO sa hrajú s loptičkami ***DHS (biele), okrem družstva KST Dlhá, ktoré bude hrať
domáce stretnutia s loptičkami ***Yasaka (biele).
Upozornenie:
Akékoľvek zmeny v adresári nahláste ihneď sekretárovi zväzu !
Jozef Č e r n ý, v. r.
predseda OSTZ
Adresa sekretára:
Vít D o b i š, v. r.
sekretár zväzu
Vít Dobiš, Závalie 6, 920 01 Hlohovec, m 0907-663 809, mail: [email protected]
Download

Adresár 5.-8. ligy 2012-2013