ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/745-11214
Ankara, 29/05/2014
25. International Manufacturing and Machine Tool Indonesia Fuarı Milli Katılım
Organizasyonu Hk.
Sirküler (M/ 2014)
Sayın Üyemiz,
Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği olarak 03 – 06 Aralık 2014 tarihleri arasında
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da gerçekleştirilecek 25. International Manufacturing and
Machine Tool Indonesia 2014 Fuarı’na Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirilecektir.
1988 yılından beri düzenlenen fuar Güney Batı Asya’nın en önemli ve en büyük makine
sanayi fuarıdır. Geçtiğimiz yıl 27. düzenlenen fuara 36 ülkeden 1.685 firma katılmış ve 31.596 kişi
tarafından ziyaret edilmiştir.Fuar alanı toplam 9 holden oluşmuştur.
Fuara stand ve yer kirası dahil m² katılım bedeli 360.-Usd olarak belirlenmiş olup , nakliye
hizmeti talep edilmesi durumunda fiyatlandırma ayrıca yapılacaktır.
25. International Manufacturing and Machine Tool Indonesia 2014 Fuarı’na milli
katılım kapsamında katılacak olan firmalarımız T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2009/5 sayılı
Tebliğ kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden
yararlandırılacaklardır. Bu kapsamda da stand katılım bedelinizin (nakliye,gümrük, stand
konstrüksiyon) %50’si ve her bir firmadan 2 firma yetkilisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş
uçak biletlerinin de %50’si teşvik kapsamında olacaktır. Bununla birlikte, Endonezya’nın 2014
yılında ilave destek sağlanacak hedef ülkeler arasında yer alması sebebi ile; fuara katılanlar 20
puan ilave destekden yararlandırılacaklardır.
Fuara Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği milli katılım organizasyonu ile katılmak
istemeniz haklinde ekte yer alan ön kayıt formunu en geç 13 Haziran 2014 tarihine kadar Genel
Sekreterliğimize ([email protected]) bulaştırmanız rica olunur.
Bilgilerine sunulur.
S. Tansel KÜNBİ
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü
Ek : Kayıt ve ön başvuru formu
Ayrıntılı bilgi için: Başak Gökçeoğlu - Uzman
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince S. Tansel
Künbi (29.05.2014 12:24:56)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:904788777201452912828
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:904788777201452912828. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
7692
123456578695
42
26
78
82
72
1
75262
6
6
6
6
75262
6
6
6
229
229
9H 1699HI5
21
78JKLMNOPQNRRSQROT
N2
1
26
8295
829
7526 7692 282
42
78
785
82
!"#$!%!&'%(!)!*"#+,+-./0.(1","-"%"2&!"%3"4.,,.*"56,6(7%8").1"9-')!:"5696",56);".#5.%"2+5(+-.$+5<(
-<2<(,<,<2,+%.).-+%.)+8+5.%(+-.5""==<5+;+)*"56,6(>60?!.(1";")9')%"&!"%3"4.,,.*"56,6('%8").1"9-')!.,+
2"56,("25")$"18+:+%9+-";"9+%8.(",,"%6)6))"2,.-+9..:.)8+%+2,.+$%"2$+@$+-"(",,"%6)6$"25.);+5+9,.(+5(+-+%+2
2"56,6(6)6./5",+;+%9+0"#$!%!&'%(!);"?+,.%5.,(.#',")5'/,"(2"56,6(?+;+,.).A;+(+2,+-<2<(,<;<%B
[email protected]
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:904788777201452912828. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
UVUWUXUYUZU
Download

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ