GÜNLER
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fak
1. SINIFLAR
DERS
SAATLERİ
1
2
3
4
5
6
Temel Tasarım I
Yrd.Doç.Dr.Pesent
Doğan R23
1 08:30-09:20
PAZARTESİ
2 09:30-10:20
3 10:30-11:20
4
5
6
7
8
11:30-12:20
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
9 16:30-17:20
Desen I
Öğr.Gör.Fatime Nuray
Cengiz R7
Desen I
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin
Avni Öztopçu R8
Temel Tasarım I
Öğr.Gör.Gülriz Fırat
R16
Perspektif
Öğr.Gör.Gülcan Başar
R13
Temel Tasarım I
Yrd.Doç.Dr. Pesent
Doğan R23
Desen I
Öğr.Gör.Fatime
Nuray Cengiz R7
Perspektif
Öğr.Gör.Gülcan Başar
R13
SALI
1 08:30-09:20
2 09:30-10:20
3 10:30-11:20
4 11:30-12:20
5
6
7
8
9
Temel Tasarım I
Öğr.Gör.Gülriz Fırat
R16
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
Perspektif
Öğr.Gör.Gülcan
Başar R13
ÇARŞAMBA
1 08:30-09:20
2
3
4
5
6
7
09:30-10:20
10:30-11:20
11:30-12:20
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Temel Tasarım I
Öğr.Gör.Gülriz Fırat
R16
Temel Tasarım I
Yrd.Doç.Dr. Pesent
Doğan R23
Desen I Yrd.Doç.Dr.
Hüseyin Avni
Öztopçu R8
TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Öğr.Gör. Muammer KOÇ R24
8 15:30-16:20
TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Öğr.Gör. Muammer KOÇ R24
9 16:30-17:20
PERŞEMBE
1 08:30-09:20
2
3
4
5
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Yrd.Doç.Dr.Yusuf ALPAYDIN ANFİ 1
09:30-10:20
10:30-11:20
11:30-12:20
12:30-13:20
6 13:30-14:20
7 14:30-15:20
8 15:30-16:20
Perspektif
Öğr.Gör.Gülcan
Başar R13
9 16:30-17:20
CUMA
1 08:30-09:20
2 09:30-10:20
3 10:30-11:20
4 11:30-12:20
5
6
7
8
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
CUMARTESİ
9 16:30-17:20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08:30-09:20
09:30-10:20
10:30-11:20
11:30-12:20
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
Perspektif
Öğr.Gör.Gülcan
Başar R13
Desen I
Öğr.Gör.Fatime
Nuray Cengiz R7
Temel Tasarım I
Öğr.Gör.Gülriz Fırat
R16
Desen I
Öğr.Gör.Fatime
Nuray Cengiz R7
Perspektif
Öğr.Gör.Gülcan
Başar R13
Temel Tasarım I
Öğr.Gör.Gülriz Fırat
R16
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I (UZEM Dersi)
Yabancı Dil I (UZEM Dersi)
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi An
2014-2015 Güz Yarıyılı Ders Program Çizelg
2. SINIFLAR
A
B
RESİM
GRAFİK
HEYKEL
Bilgisayar I
Öğr.Gör.Uğur
Akbulut R14
SSA Resim
Öğr.Gör.Dr.
Ümit Gezgin
R11
Bilgisayar I
Öğr.Gör.Neşegül
Ekinci R12
Bilgisayar I
Öğr.Gör.Uğur
Akbulut R14
SSA Resim
Öğr.Gör.Dr. Ümit
Gezgin R11
TEKSTİL
SERAMİK
ÖZG. BAS.
ASA
Öğr.Gör.Dr.
Şerif Günyar
R17
FOTOĞRAF
ASA Öğr.Gör.Dr.
Mert Gürhan
R 15
Bilgisayar I
Öğr.Gör.
Neşegül Ekinci
R12
SSA Resim
Yrd.Doç.Dr.
Pesent Doğan R
2
ASA Yrd.Doç.Dr.
Hüseyin Avni
Öztopçu R8
END. TAS.
Bilgisayar I
SSA Resim
Öğr.Gör.
Öğr.Gör.Dr. Ümit
Neşegül Ekinci
Gezgin R11
R12
Bilgisayar I
Öğr.Gör.
Neşegül Ekinci
R12
SSA Resim
Yrd.Doç.Dr.
Pesent Doğan
R2
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Öğr.Gör.Nuriye AKKUL ANFİ 3
ASA Yrd.Doç.Dr.
Şehnaz Yalçın
Wells R22
ASA Öğr.Gör.Aylin
Başaran R 19
SSA Resim
Yrd.Doç.Dr.
Hüseyin Avni
Öztopçu R 8
MESLEK BİLGİSİ SEÇİMLİK DERS -DRAMA- Öğr.Gör.Selçuk Rafet SEFER ANFİ 2
ASA
Yrd.Doç.Dr.
Vesile Aykaç
R14
SSA Heykel
Öğr.Gör.Aylin
Başaran R 19
ASA Öğr.Gör.
Zeynep Öztürk
R21
SSA Resim
Öğr.Gör. Melik
İskender R2
Bilgisayar I
Öğr.Gör. Neşegül
Ekinci R12
Bilgisayar I
Öğr.Gör. Neşegül
Ekinci R12
BATI SANATI TARİHİ Prof.Dr.Tayfun AKKAYA ANFİ 1
ASA
Doç.Dr.Handan
Müjde Ayan
R20
Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı
5 Güz Yarıyılı Ders Program Çizelgesi
3. SINIFLAR
A
RESİM
GRAFİK
Resim Öğretim
Yöntemleri I
Yrd.Doç.Dr.Vesile
Aykaç R24
B
HEYKEL
TEKSTİL
SERAMİK
Resim Öğretim
Yöntemleri I
Yrd.Doç.Dr.Ves
ile Aykaç R24
END. TAS
ÖZG. BAS.
FOTOĞRAF
Resim Öğretim Yöntemleri I
Yrd.Doç.Dr.Vesile Aykaç R24
SSA Resim
Yrd.Doç.Dr.Hü
seyin Avni
Öztopçu R8
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
ASA
Yrd.Doç.Dr.Ves
ile Aykaç R14
ASA Öğr.Gör.
Zeynep Öztürk
R21
ASA
Prof.Dr.Ümran
Bulut R7
SSA Heykel
Öğr.Gör.Aylin
Başaran R 19
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Prof.Dr.Tayfun Akkaya R24
ASA Doç.Dr.
Handan Müjde
Ayan R20
SSA Resim
Öğr.Gör.Dr.
Ümit Gezgin
R11
SSA Resim
Öğr.Gör.Dr. Ümit
Gezgin R11
SSA Resim
Öğr.Gör.Dr.
Ümit Gezgin
R11
SSA Resim
Öğr.Gör. Melik
İskender R2
ASA
Öğr.Gör.Dr.
Şerif Günyar
R17
SSA Resim
Öğr.Gör.Dr.
Ümit Gezgin
R11
SSA Resim
Öğr.Gör. Melik
İskender R2
ASA
Yrd.Doç.Dr.Şe
hnaz Yalçın
Wells R22
ASA
Öğr.Gör.Dr.Mert
Gürhan R15
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Prof.Dr.Tayfun Akkaya
R24
SINIF YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Fulya Damla KENTLİ ANFİ 2
Resim Öğretim
Yöntemleri I
Yrd.Doç.Dr.Ves ASA Öğr.Gör.
ile Aykaç R24 Aylin Başaran
R 19
Resim Öğretim Yöntemleri I
Yrd.Doç.Dr.Vesile Aykaç R24
TÜRK SANATI TARİHİ Prof.Dr.Tayfun AKKAYA ANFİ 2
Resim Öğretim
Yöntemleri I
Yrd.Doç.Dr.
Vesile Aykaç R24
4. SINIFLAR
A
RESİM
GRAFİK
B
HEYKEL
TEKSTİL
SERAMİK
END. TAS.
ÖZG. BAS.
FOTOĞRAF
ÖZEL EĞİTİM Öğr.Gör.Emrah TEKNECİ ANFİ 3
SSA Özgün
Baskı Öğr.Gör.
Abdülkerim
Bozan R20
Müze Eğitimi ve
Uygulamaları
Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
Müze Eğitimi ve SSA Özgün Baskı
Uygulamaları
Öğr.Gör.
Prof.Dr. Tayfun Abdülkerim Bozan
Akkaya R24
R20
Müze Eğitimi ve
Uygulamaları
Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
Müze Eğitimi ve
Uygulamaları
Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
SSA Heykel
Öğr.Gör.İnci
Şenel R19
ASA Yrd.Doç.Dr.
Şehnaz Yalçın
Wells R22
ASA Prof.Dr.Erol
Bulut R6
Müze Eğitimi ve Uygulamaları
Prof.Dr.Tayfun Akkaya R24
ASA
Öğr.Gör.Uğur
Akbulut R14
ASA
Öğr.Gör.İnci
Şenel R19
SSA Heykel
Öğr.Gör.İnci
Şenel R19
ASA
Öğr.Gör.Zeynep
Öztürk R21
Müze Eğitimi ve
Uygulamaları
Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
ASA Öğr.Gör.Dr.
Şerif Günyar R17
Müze Eğitimi ve
Uygulamaları
Prof.Dr.Tayfun
Akkaya R24
SSA Heykel
Öğr.Gör.İnci
Şenel R19
ASA Doç.Dr.
Handan Müjde
Ayan R20
ASA
Öğr.Gör.Dr.Mert
Gürhan R15
Sanat Öğretimi ve Uygulamaları (Sorumlu Öğrenciler) Prof.Dr.Ümran Bulut R7
REHBERLİK Öğr.Gör.Esra BAKİLER ANFİ 3
Okul Deneyimi Yrd.Doç.Dr.Pesent Doğan,Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Avni Öztopçu, Yrd.Doç.Dr.Şehnaz Yalçın Wells, Yrd.Doç.Dr.Vesile Aykaç
Öğr.Gör.Dr.Mert Gürhan, Öğr.Gör.Dr.Şerif Günyar, Öğr.Gör.Dr.Ümit Gezgin, Öğr.Gör.Neşegül Ekinci, Öğr.Gör.İnci Şenel, Öğr.Gör.Gülriz Fırat,
Öğr.Gör.Zeynep Öztürk, Öğr.Gör.Abdülkerim Bozan
SSA Özgün Baskı
Öğr.Gör.
Abdülkerim Bozan
R20
SSA Fotoğraf
Öğr.Gör.Dr.
Mert Gürhan
R15
SSA Özgün Baskı
Öğr.Gör.
Abdülkerim Bozan
R20
Prof.Dr.Erol BULUT
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı
Download

1. SINIFLAR Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fa