ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
DUYURULAR
BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ
(COST)
Gıda ve Tarım
(FA)
DUYURU KODU: IN-141707-C-FA1
Değerli Akademisyenlerimiz,
COST, bilim ve teknolojide Avrupa işbirliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan ve
ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde
koordinasyonunu sağlayan hükümetlerarası bir kuruluştur. EUREKA ve AB Çerçeve
Programları ile birlikte, ortak Avrupa Araştırma insiyatiflerinin 3 ayağından biridir.
COST, ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde
oluşturulmuş işbirliği ağlarına dahil olmalarını sağlamaktadır. COST, araştırma
faaliyetlerine doğrudan bir destek sağlamamakta olup, Avrupalı araştırmacıların belirli bir
proje çerçevesinde işbirliği yapmaları ve deneyim paylaşmaları için bir platform
oluşturmaktadır. Araştırmacıların işbirliği yapmak amacıyla belirli bir bilimsel konu
çerçevesinde bir araya geldikleri projelere “Aksiyon” denmektedir. Her COST Aksiyonu, en
az 5 COST ülkesinin ilgi alanındaki ulusal olarak fonlanan araştırma projelerinin çevresinde
oluşturulan bir ağdır.
COST, COST Aksiyonlarının konferans, kısa dönemli bilimsel değişim ve yayın gibi ortak
faaliyetlerini finanse etmektedir. Araştırma faaliyetlerinin bütçesi ise Ulusal Fonlama
Kuruluşları (Türkiye’de TÜBİTAK) tarafından karşılanmaktadır.
Cost’un temel bilimsel alanları;

Biyomedikal ve Moleküler Biyobilimler (BMBS),

Kimya ve Moleküler Bilimler ve Teknolojileri (CMST),

Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi (ESSEM),

Gıda ve Tarım (FA),

Ormanlar, Ürünleri ve Hizmetleri (FPS),

Bireyler, Toplum, Kültür ve Sağlık (ISCH),

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT),

Malzeme, Fizik ve Nanobilimler (MPNS),

Ulaştırma ve Şehir Gelişimi (TUD)’dir.
COST faaliyetleri “aşağıdan yukarıya” (bottom-up) yaklaşımıyla başlatılmaktadır. Bu
yaklaşım, bir COST Aksiyonunun doğrudan Avrupalı araştırmacılar tarafından başlatılması
ve tüm bilimsel alanlarda bir aksiyon önerilebileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca, COST
üye ülkeleri, aksiyonlara “à la carte” prensibine göre katılmaktadır. Bu özellik de sadece
ilgi duyan ülkelerin Aksiyonlara katılması demektir.
UÜ-TTO A.Ş.
Destek Programlarından Yararlanma Hizmetleri Modülü
e-posta. [email protected]
Tel. 0 224 280 85 70
Modül 2
Bir araştırmacının COST’a katılımı 2 şekilde mümkündür:
1) Mevcut Bir COST Aksiyonuna Katılmak:
Yürürlükteki COST aksiyonları arasından araştırmacının ilgilendiği aksiyonun MoU’su
(Memorandum of Understanding-Ortak Niyet Beyanı) çerçevesinde bir proje önerisi
hazırlaması ve TÜBİTAK’a COST projesi olarak teslim etmesi şeklinde gerçekleşir. Bu
başvuru ulusal kuruluşlara (Türkiye’de TÜBİTAK) yıl içerisinde herhangi bir zaman
yapılabilir, COST’un bir duyuru yapması beklenmez. Aynı zamanda araştırmacı
yürürlükteki bir COST aksiyonu ile uyumlu tamamlanmasına en az 1 yıl kalmış mevcut bir
projesi (TÜBİTAK 1001, 3501, 1003, AB Çerçeve veya BAP) ile de COST aksiyonlarına dahil
olabilir.
2) Yeni Bir COST Aksiyonu Önerisinde Bulunmak:
COST’un http://www.cost.eu/participate/open_call adresli web sitesinden ve TÜBİTAK
tarafından yapılan duyurulardan, COST’ un yeni aksiyon önerileri için yılda iki kez yaptığı
açık çağrı duyurusu takip edilerek başvuru yapılır.
Her ülkenin MC (Aksiyon Yönetim Komitesi Temsilcileri, Management Committee)
kontenjanı 2 ile sınırlı olduğu için COST aksiyonlarına katılımda zamanlama önemlidir.
Duyuru ve COST aksiyonları ile ilgili her türlü sorularınızı, proje yazımı ve başvurusu
konusundaki yardım taleplerinizi e-posta ya da telefon ile Uludağ Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi’ne iletebilirsiniz.
Saygılarımızla,
UÜ TTO A.Ş.
UÜ-TTO A.Ş.
Destek Programlarından Yararlanma Hizmetleri Modülü
e-posta. [email protected]
Tel. 0 224 280 85 70
Modül 2
Gıda ve Tarım (FA)
IN-141707-C-FA1-63
1. COST Aksiyon Kodu: FA1401
COST Aksiyon Adı: European network on the factors affecting the gastro-intestinal
microbial balance and the impact on the health status of pigs (PiGutNet)
Anahtar Kelimeler: swine, microbiome, gut health, antibiotic resistance, animal health,
animal welfare
Özet: The “hoped for” reduction in the use of antibiotics in pig by EU producers has not
materialized as they are still being widely used for the control of enteric infectious
diseases. This practice can spread antibiotic resistance in the farm environment and poses
a threat to consumer health. Whilst it is widely recognized that a diversified gastrointestinal tract (GIT) microbiota is essential for optimal health and performance, the
underlying factors favoring the development and maintenance of a balanced intestinal
microbiota are not fully understood. PiGutNet will establish the first European network
focused on this topic, joining specialists in all research areas. It will define both
environmental and host genetic factors affecting the GIT microbiota and the complex
interactions between microbiota and gut maturation, to maintain a healthy gut
throughout life. The network will coordinate databases and unravel innovative tools to
define the status of intestinal eubiosis in pigs. The most important outcomes will be
genome/metabolome-wide association studies and the provision of a road map to
increase pig resistance against GIT infections. This will have an important translational
potential, being the foundation for European companies to develop strategies in the areas
of feed additives and animal husbandry, resulting in improved animal health and welfare,
consumer protection and competitive advantage for the European agriculture
COST Aksiyon Web Sayfası: http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1401
COST Aksiyonu MoU Dokümanı:
http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/FA/Action_FA1401/mou/FA1401-e.pdf
Türkiye’den Mevcut MC Üyesi Sayısı: Yok
UÜ-TTO A.Ş.
Destek Programlarından Yararlanma Hizmetleri Modülü
e-posta. [email protected]
Tel. 0 224 280 85 70
Modül 2
IN-141707-C-FA1-64
2. COST Aksiyon Kodu: FA1402
COST Aksiyon Adı: Improving Allergy Risk Assessment Strategy for new food proteins
(ImpARAS)
Anahtar Kelimeler: food security, food safety, improved allergen risk assessment, food
allergy, new food, modified food
Özet: Due to the continuing growth of the world population from 7 billion today to 9
billion in 2050, we will face a shortage of protein sources for human consumption in the
near future. For this reason, Horizon 2020 included the topic: ”Sustainable European bioeconomy; bridging the gap between new technologies and their implementation” within
their research program. Food safety assessment is an important requirement before new
products can be brought to market. Such assessments include the investigation of
microbiological and toxicological hazards as well as the risk of food allergy.
From an industry perspective, there is a need for a) relatively cheap, easy and reliable
tools for screening for allergenicity of new or modified food proteins, b) early risk based
decision-making during product development and c) an improved risk assessment
strategy accepted by regulatory authorities.
The new multi-disciplinary scientific network will improve strategies to predict the
allergenicity of novel or modified proteins or proteins from novel sources with novel and
innovative approaches that have not previously been identified. This will allow the
transfer of scientific advances to European food companies to develop safe products,
advise food safety authorities on better risk assessment strategies and change public
opinion on the safety of novel sustainable food.
COST Aksiyon Web Sayfası: http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1402
COST Aksiyonu MoU Dokümanı:
http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/FA/Action_FA1402/mou/FA1402-e.pdf
Türkiye’den Mevcut MC Üyesi Sayısı: Yok
UÜ-TTO A.Ş.
Destek Programlarından Yararlanma Hizmetleri Modülü
e-posta. [email protected]
Tel. 0 224 280 85 70
Modül 2
IN-141707-C-FA1-65
3. COST Aksiyon Kodu: FA1403
COST Aksiyon Adı: Interindividual variation in response to consumption of plant food
bioactives and determinants involved (POSITIVe)
Anahtar Kelimeler: Plant food bioactives, cardiometabolic health, inter-individual
variation, bioavailability, nutrigenomics
Özet: To combat the burden of cardiometabolic disease, which constitutes a major public
health issue in Europe, it is of crucial importance to develop efficient strategies that target
the dietary behaviours of European consumers and improve the food supply. Plant foods
are rich sources of a large range of bioactive compounds that beneficially affect our
health, particularly by decreasing the risk of cardiometabolic diseases. However,
heterogeneity in individuals’ responsiveness to plant food bioactives can obscure
associations between dietary intakes and health, hinder the identification of health
benefits for specific population groups and limit our understanding of the exact role of
the different bioactives.
POSITIVe specifically addresses inter-individual variation in bioavailability and
physiological responses to consumption of plant food bioactives in relation to
cardiometabolic endpoints. This Action will coordinate a multidisciplinary and
multisectorial European network, harness and combine the currently fragmented
knowledge and ensure the optimal translation of findings into applications. It will
promote the leadership of European research in this active and high-profile research field,
provide scientific knowledge to regulatory authorities for a new generation of nutritional
recommendations targeted to large population subgroups and foster the competitiveness
of the European food industry by underpinning the development of new
functional/customized foods.
COST Aksiyon Web Sayfası: http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1403
COST Aksiyonu MoU Dokümanı:
http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/FA/Action_FA1403/mou/FA1403-e.pdf
Türkiye’den Mevcut MC Üyesi Sayısı: Yok
UÜ-TTO A.Ş.
Destek Programlarından Yararlanma Hizmetleri Modülü
e-posta. [email protected]
Tel. 0 224 280 85 70
Modül 2
IN-141707-C-FA1-66
4. COST Aksiyon Kodu: FA1404
COST Aksiyon Adı: Improving current understanding and research for sustainable control
of the poultry red mite Dermanyssus gallinae (COREMI)
Anahtar Kelimeler: Poultry red mite, health, welfare, sustainability, control
Özet: Poultry ectoparasites are of particular concern for the European Industry. The
poultry red mite (PRM), Dermanyssus gallinae, is the most significant pest of laying hens
in Europe. A relationship between infestation and hen mortality exists and at a sub-lethal
level causes significant stress to birds and a decline in egg quality and production.
The current norm of 50,000 PRM/hen, rising to 500,000 in extreme circumstances, and
>80% PRM prevalence in most European countries cannot be considered acceptable, and
must be reduced. This holds especially true as recent and impending legislation to
improve hen welfare in this region will exacerbate the negative impact of this pest,
compromising production and potentially exposing such legislation as counterintuitive in
terms of overall hen health and welfare.
COREMI will look to advance and disseminate comprehensive Integrated Pest
Management (IPM) for PRM by collating knowledge of mite biology, the mite-host
relationship and novel control and coordinating further research work in the area. This
information will be used to produce industry ‘Gold Standards’ for PRM prevention and
control, tailored to individual countries and production systems. A more complete
understanding of PRM impact to poultry and other sectors, including public health, will
also be achieved through the Action.
COST Aksiyon Web Sayfası: http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1404
COST Aksiyonu MoU Dokümanı:
http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/FA/Action_FA1404/mou/FA1404-e.pdf
Türkiye’den Mevcut MC Üyesi Sayısı: Yok
UÜ-TTO A.Ş.
Destek Programlarından Yararlanma Hizmetleri Modülü
e-posta. [email protected]
Tel. 0 224 280 85 70
Modül 2
IN-141707-C-FA1-67
5. COST Aksiyon Kodu: FA1305
COST Aksiyon Adı: The EU Aquaponics Hub: Realising Sustainable Integrated Fish and
Vegetable Production for the EU
Anahtar Kelimeler: EU Aquaponics Hub, aquaponics, aquaponics hub, aquaponics
systems development, aquaponics sustainable food production
Özet: Aquaponics is an innovative, sustainable food production system integrating
aquaculture with hydroponic vegetal crops. Aquaponics has a key role to play in food
provision and tackling global challenges such as water scarcity, food security,
urbanization, and reductions in energy use and food miles. The EU acknowledges these
challenges through its Common Agriculture Policy and policies on Water Protection,
Climate Change, and Social Integration. A European approach is required in the globally
emerging aquaponics research field building on the foundations of Europe’s status as a
global centre of excellence and technological innovation in the domains of aquaculture
and hydroponic horticulture. The EU Aquaponics Hub aims to the development of
aquaponics in the EU, by leading the research agenda through the creation of a
networking hub of expert research and industry scientists, engineers, economists,
aquaculturists and horticulturalists, and contributing to the training of young aquaponic
scientists. The EU Aquaponics Hub focuses on three primary systems in three settings; 1)
‘cities and urban areas’ - urban agriculture aquaponics, 2) ‘developing country systems’ devising systems and technologies for food security for local people and 3) ‘industrial
scale aquaponics’ - providing competitive systems delivering cost effective, healthy and
sustainable local food in the EU.
COST Aksiyon Web Sayfası: http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1305
COST Aksiyonu MoU Dokümanı:
http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/FA/Action_FA1305/mou/FA1305-e.pdf
Türkiye’den Mevcut MC Üyesi Sayısı: 1
UÜ-TTO A.Ş.
Destek Programlarından Yararlanma Hizmetleri Modülü
e-posta. [email protected]
Tel. 0 224 280 85 70
Modül 2
IN-141707-C-FA1-68
6. COST Aksiyon Kodu: FA1308
COST Aksiyon Adı: DairyCare
Anahtar Kelimeler: Dairy animals, health, welfare, dairy technologies, health biomarkers
Özet: This Action will focus on the talents, skills and resources of researchers, industry
partners and stakeholders in the dairy-foods chain onto the topic of dairy animal health
and welfare. European dairy farms are getting larger. Dairy cows remain in focus, but
there is growing interest in other dairy species. Milking technology is advancing, as is
biotechnology relevant to animal wellbeing. European consumers prioritise animal
wellbeing and product quality, whilst recognizing the importance of global food security
and the need for increased milk production. Relevant research is happening across
different disciplines (biological, ethological, technological) and in many different and
diverse parts of Europe. The Action will maximum value from this research by networking,
coordination and avoiding duplication. The Action’s scientific focus will be on new and
emerging developments in welfare biomarkers, activity-based welfare assessment and
their combination and integration into “smart” husbandry support systems that will
ensure optimum welfare for dairy animals. The Action will disseminate outputs widely to
researchers, industry, dairy farmer end-users, consumers, policy makers and society
generally. It will ensure that European dairy research remains world-leading, that
European dairy animals are the best cared-for in the world, and that European consumers
can take pride in European dairy industries that are competitive, responsible and
sustainable.
COST Aksiyon Web Sayfası: http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1308
COST Aksiyonu MoU Dokümanı:
http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/FA/Action_FA1308/mou/FA1308-e.pdf
Türkiye’den Mevcut MC Üyesi Sayısı: 1
UÜ-TTO A.Ş.
Destek Programlarından Yararlanma Hizmetleri Modülü
e-posta. [email protected]
Tel. 0 224 280 85 70
Modül 2
IN-141707-C-FA1-69
7. COST Aksiyon Kodu: FA1302
COST Aksiyon Adı: Large-scale methane measurements on individual ruminants for
genetic evaluations
Anahtar Kelimeler: Enteric methane emissions, measuring techniques, protocols, large
dataset, breeding programs
Özet: Methane is a greenhouse gas (GHG) that contributes to climate change. The
livestock sector, particularly ruminants, is estimated to contribute up to 18% of total
global anthropogenic GHG emissions. Preliminary data suggest that genetic selection to
reduce methane emissions is possible. However, successful breeding programs require
large datasets of individual animal measurements which cannot be generated by any EU
country working alone. Smaller datasets of methane measurements are being generated
by individual countries across the EU, which could be combined if agreement could be
reached on how best to harmonise the data. Discussing harmonisation and protocols for
future collection of such data is the focus of this METHAGENE network. METHAGENE aims
to discuss and agree on 1) protocols to harmonise large-scale methane measurements
using different techniques; 2) easy to record and inexpensive proxies for methane
emissions to be used for genetic evaluations; and 3) approaches for incorporating
methane emissions into national breeding strategies. METHAGENE will co-ordinate and
strengthen EU scientific and technical research through improved cooperation and
interactions, which is essential for breeding ruminants with lower environmental
footprints resulting in less contribution to global warming.
COST Aksiyon Web Sayfası: http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1302
COST Aksiyonu MoU Dokümanı:
http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/FA/Action_FA1302/mou/FA1302-e.pdf
Türkiye’den Mevcut MC Üyesi Sayısı: 1
UÜ-TTO A.Ş.
Destek Programlarından Yararlanma Hizmetleri Modülü
e-posta. [email protected]
Tel. 0 224 280 85 70
Modül 2
IN-141707-C-FA1-70
8. COST Aksiyon Kodu: FA1301
COST Aksiyon Adı: A network for improvement of cephalopod welfare and husbandry in
research, aquaculture and fisheries (CephsInAction)
Anahtar Kelimeler: Cephalopod Biology and Welfare; Animal Care; Public Awareness;
Training and Dissemination; Three Rs Principles
Özet: New scientific knowledge and animal welfare concerns led to including cephalopods
in the new European Directive on animal protection (Directive 2010/63/EU) making them
the first invertebrates obtaining protection. Knowledge of the welfare and best
experimental practices for these species has been scarce, scattered among research
groups and lacking consensus. Dedicated recent efforts will shortly produce Code of
Practice and general Guidelines for care and management of cephalopods in research and
education. However, practical implementation and dedicated species-specific procedures
to comply with the Directive are required. CephsInAction will establish an interdisciplinary
network of experts who will promote training, dissemination, sharing of tools and
knowledge to improve such procedures, and it will foster multi-disciplinary and interspecies scientific exchanges to integrate knowledge on welfare practices. A network of
experts and users will collect, refine, distribute and improve knowledge that is currently
distributed between research groups and available only to them. This will allow
development of new experimental practices, actions for reduction, refinement and reuse
principles when applied to cephalopods. This COST Action is also aimed to support
emerging scientific demands, and to promote cephalopod research, conservation and
public awareness.
COST Aksiyon Web Sayfası: http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1301
COST Aksiyonu MoU Dokümanı:
http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/FA/Action_FA1301/mou/FA1301-e.pdf
Türkiye’den Mevcut MC Üyesi Sayısı: Yok
UÜ-TTO A.Ş.
Destek Programlarından Yararlanma Hizmetleri Modülü
e-posta. [email protected]
Tel. 0 224 280 85 70
Modül 2
IN-141707-C-FA1-71
9. COST Aksiyon Kodu: FA1206
COST Aksiyon Adı: Strigolactones: biological roles and applications
Anahtar Kelimeler: Strigolactones, crop improvement, arbuscular mycorrhizal fungi,
plant hormones, pest management
Özet: Strigolactones (SLs) are newly discovered phytohormones that contribute to define
plant morphology, also in response to environmental conditions, and to the dialogue with
organisms in the rhizosphere. As a consequence, SLs have become a cutting-edge topic in
plant biology and agronomy, having a great potential in modern agriculture. However,
little is known about how they act, their biosynthesis and signaling pathways. Because of
their both endogenous and exogenous role as signaling molecules, SLs are well placed to
mediate both adaptive changes in the plant architecture and beneficial rhizosphere
interactions. Even though SLs are a prime interest for many laboratories across
disciplines, there are no official networks neither in Europe nor in the rest of the world
on this subject. An outcome of an EU network on this subject would be sustaining and
promoting the EU leadership in SLs-related sciences, the coordination of SLs research
activities and a transfer of knowledge which may lead to the development of targeted
and sustainable agro-technologies. The aim of this proposal is the creation of such
multidisciplinary network of experts, of both basic and applied sciences, who can share
expertise through the flexibility of the COST framework.
COST Aksiyon Web Sayfası: http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/FA1206
COST Aksiyonu MoU Dokümanı:
http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/FA/Action_FA1206/mou/FA1206-e.pdf
Türkiye’den Mevcut MC Üyesi Sayısı: Yok
UÜ-TTO A.Ş.
Destek Programlarından Yararlanma Hizmetleri Modülü
e-posta. [email protected]
Tel. 0 224 280 85 70
Modül 2
Download

Gıda ve Tarım (FA) - Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi