Poly-Feed do sadów
Odżywianie dolistne upraw owocowych
Zestaw nawozów przeznaczonych do odżywiania dolistnego drzew i krzewów
owocowych. Każda formulacja Poly-Feed odpowiada za konkretną funkcję rośliny –
wzrost i rozwój, tworzenie pąków i zawiązków owoców, kwitnienie i owocowanie,
oraz przezimowanie.
Poly-Feed na rozwój wegetatywny
NPK 20-20-20+mikro
Skład nawozu w % wagowych:
Azot całkowity (N) Azot azotanowy (N-NO3) Azot amonowy (N-NH4) Azot mocznikowy (N-NH2) Pięciotlenek fosforu (P2O5)
Rozpuszczalny w wodzie Rozpuszczalny w wodzie i w neutralnym cytrynianie amonu Tlenek potasu (K2O)
rozpuszczalny w wodzie
20,0 %
4,7 %
2,9 %
12,4 %
20 %
20 %
20 %
Mikroelementy w pełni rozpuszczalne w wodzie:
Bor (B) 0,025 %
Miedź (Cu) 0,010 % chelat EDTA
Żelazo (Fe)
0,100 % chelat EDTA
Mangan (Mn) 0,050 % chelat EDTA
Molibden (Mo)
0,002 %
Cynk (Zn) 0,025 % chelat EDTA
Cechy nawozów Poly-Feed do sadów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Krystaliczny w pełni rozpuszczalny w wodzie. Bardzo łatwy w
użyciu i dozowaniu.
Niska skłonność do brylenia się. Łatwy w odmierzaniu nawet
na polu.
Makro i mikroelementy razem w stałej proporcji, zawsze taki
sam skład pożywki. Równomierne rozłożenie składników
nawozu na powierzchni oprysku.
Bezpieczny dla dysz opryskiwacza. Równomierne opryski.
Składy Polyfeedów dostosowane do odżywiania dolistnego.
Świetne przenikanie przez liście, skórki owoców. Ograniczone
straty nawozu przy deszczu po opryskach.
Bardzo szybkie przemieszczanie się składników nawozu w
roślinie. Reakcja rośliny na oprysk jest szybka.
Haifa
Pioneering the Future
www.haifa-group.com
Poly-Feed Duetto na owoc
NPK 20-0-33+mikro
Skład nawozu w % wagowych:
Azot całkowity(N) Azot azotanowy (N-NO3) Azot mocznikowy (N-NH2) Tlenek potasu (K2O)
rozpuszczalny w wodzie
20,0 %
9,3 %
10,7 %
33 %
Mikroelementy w pełni rozpuszczalne w wodzie:
Bor (B)
0,035 %
Miedź (Cu) 0,070 %
0,200 %
Mangan (Mn) Molibden (Mo)
0,003 %
0,070 %
Cynk (Zn) Poly-Feed na pąk
NPK 15-30-15+2MgO+mikro
Skład nawozu w % wagowych:
Azot całkowity(N) Azot azotanowy (N-NO3) Azot amonowy (N-NH4) Azot amidowy (N-NH2) Pięciotlenek fosforu (P2O5)
rozpuszczalny w wodzie
rozpuszczalny w wodzie i w
neutralnym cytrynianie amonu Tlenek potasu (K2O)
rozpuszczalny w wodzie
Tlenek magnezu (MgO)
rozpuszczalny w wodzie Mikroelementy w pełni rozpuszczalne w wodzie:
Bor (B) 0,025 %
Miedż (Cu) 0,010 % chelat EDTA
Żelazo (Fe) 0,100 % chelat EDTA
Mangan (Mn) 0,050 % chelat EDTA
Molibden (Mo)
0,002 %
Cynk (Zn) 0,025 % chelat EDTA
e-mail: [email protected]
15 %
4,3 %
5,9 %
4,8 %
30 %
30 %
15 %
2%
stosowania dolistnego w formie roztworów. Formulacje tak zostały skonstruowane aby cel dla których
zostały zastosowane został osiągnięty. Są to formulacje które dzięki swoim cechom świetnie działają przez
części nadziemne rośliny – liście, pędy, skórkę owoców i przynoszą efekty szybko po zastosowaniu.
Poly-Feed NPK 20-20-20 + mikro – „na rozwój wegetatywny”
Nawóz przeznaczony jest do startowego wzmocnienia (nadania wigoru) drzewom i krzewom owocowym po ruszeniu
wegetacji lub po okresie zastoju spowodowanego stresem pogodowym, chorobowym lub innym. Polyfeed „na wegetację”
stosować można również w młodych sadach po nasadzeniach do wzmocnienia ich rozwoju wegetatywnego.
Dawka – gotowy roztwór do oprysku – 1-2,5 kg/100 l cieczy roboczej (1-2,5% roztwór), czyli 10-25 kg na 1000 l cieczy roboczej
(na ok. 1-2 ha uprawy sadowniczej). Przestrzegać zasad nawożenia dolistnego! Aplikacja 1-3 razy co 7-14 dni. Ilość aplikacji
w zależności od warunków wegetacji, przebiegu pogody, istniejących potrzeb.
Poly-Feed NPK 15-30-15+2MgO +mikro – „na pąk”
Nawóz przeznaczony jest do stymulowania rozwoju pąków kwiatowych i zawiazywania owoców. Nawóz stosować w fazie
różowego pąka (jabłoń) lub białego (grusza) na stymulację obfi ego kwitnienia i rozwoju zawiazków owoców, oraz w fazie
zawiązywania owoców począwszy od momentu gdy przeszło 60% kwiatów już przekwitła, do momentu wytworzenia
owoców (jabłoń) wielkości orzecha laskowego. Owoce będą większe, berdziej jędrne o zwiększonej odporności na choroby
przechowalnicze.
Dawka – gotowy roztwór do oprysku – 1-2,5 kg/100 l cieczy roboczej (1-2,5% roztwór), czyli 10-25 kg na 1000 l cieczy roboczej
(na ok. 1-2 ha uprawy sadowniczej). Przestrzegać zasad nawożenia dolistnego! Aplikacja 1-3 razy co 7-14 dni. Ilość aplikacji
w zależności od warunków wegetacji, przebiegu pogody, istniejących potrzeb.
Poly-Feed Duetto NPK 20-0-33 + mikro – „na owoc”
Nawóz przeznaczony jest do stymulacji obfi ego owocowania. Potas z Poly-Feedu jest głównym czynnikiem potęgującym
reakcje generatywne rośliny co przekłada się na intensywniejsze budowanie masy owoców oraz poprawę ich wizerunku
– kształtu i lepszego wybarwienia. Nawóz ten podnosić będzie zawartość cukrów w owocach, przez co będą smaczniejsze
i atrakcyjniejsze.
Nawóz ten stosować od momentu wzrostu zawiązków owoców do momentu uzyskania docelowej wielkości owocu.
Dawka – gotowy roztwór do oprysku – 1-2,5 kg/100 l cieczy roboczej (1-2,5% roztwór), czyli 10-25 kg na 1000 l cieczy roboczej
(na ok. 1-2 ha uprawy sadowniczej). Przestrzegać zasad nawożenia dolistnego! Aplikacja 2-4 razy co 7-14 dni. Ilość aplikacji
w zależności od warunków wegetacji, przebiegu pogody, istniejących potrzeb.
Dystrybutor:
Grower Solutions Spółka z o.o.
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
tel. +48 666 369 979
[email protected]
www.grower-solutions.pl
Haifa
Pioneering the Future
Haifa Chemicals Northern Europe
www.haifachem.com
Zalecenia przedstawiane w tej broszurze mają charakter jedynie ogólny i poglądowy. Firma Hi-Chem N.V. ani autor tych zaleceń nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki ich stosowania w praktyce ogrodniczej
Poly-Feed do sadów – jest to grupa nawozów wieloskładnikowych, rozpuszczalnych w wodzie do
Download

Informacje