Sayaçlarınızı uzaktan hızlı ve güvenilir bir şekilde okuyun,
elektro-mekanik vanasını kontrol edin...
EKS-RF Su Sayacı
SİSTEM
Daire içerisinde, bodrumda veya ulaşılması güç yerlerde bulunan sayaçların okunabilmesi ve yönetilebilmesi için geliştirilen uzaktan
kontrollü EKS-RF su sayacı ile sizlere kullanışlı, kolay ve kalıcı bir çözüm sunmaktayız.
AVANTAJLARI
• Gözle okumayı ortadan kaldıran güvenli
bir sistemdir.
• Sayacın yanına gitmeye gerek kalmadan
okuma imkanı ve zaman tasarrufu sağlar.
• Gelişmiş el terminali yazılımı ile sisteme
bilgi aktarararak hata olasılığını düşürür.
• Su kesme ve açma işlemlerini basitleştirir.
• Abone ve sayaç yazılımı sayesinde faturalama, raporlama vb. bir işletmenin tüm
ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir çözüm
paketi sunar.
• Abone tüketim alışkanlığının çıkarılmasını
sağlar.
• Alt yapının hazır olması, Ön ödemeliye
geçişte başlangıç maliyetlerini düşürür.
KULLANIM ALANLARI
• Ulaşılması zor olan mekanlardaki sayaçların okunması. (kuyu, bodrum veya
sığınak vb.)
• Geniş alanlara dağılmış sayaçların (Köyler, tarımsal alanlarda) yönetimi.
• Yüksek binalardaki sayaçların kolay
okunurluluğunun sağlanması.
• Tahsilat sıkıntısı yaşanabilecek abo-
nelerde istendiğinde kolay ön ödemeli
sisteme geçiş imkanı.
• Kayıp-kaçak ile ilgili yapılacak kapalı alan
çalışmalarının etkili yönetiminde.
• Park bahçeler, okullar gibi kullanım alanlarında zaman ayarlı vana yönetimi.
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
• Ayarlanabilir okuma periyodu sayesinde
eş zamanlı okumaya geçiş.
• Belirlenen okuma periyodu içinde tüketim miktarını limitleme, kısıtlama imkanı
• Aşırı tüketim gerçekleştiğinde tespiti ve
yönetimi
• Sürekli akış olması durumunda alarm
oluşturma ve yönetimi
• Düşük akışlarda gerçekleşen sızıntı tespiti ve yönetimi.
• Mekanik sayacın ölçme kabiliyetini tamamen kaybetmesi yada durması durumlarının tespiti ve yönetimi
• Abone tüketim verilerini kullanarak
gerçek sayaç boyutlandırılmasının tesbit
edilmesi
• Tahsilat problemi yaşanan aboneler de
ürün içinde kapama sisteminin mevcut
olması, ödemeyenler için caydırıcı bir rol
oynamaktadır.
• Daire içerisinde bir izleme ünitesi (iç
ünite) ile kolay ön ödemeye geçiş.
• Opsiyonel olarak sökülmeyi algılama
özelliği
• Ters su akışlarını tespit edilmesi ve
yönetimi
• Elektro-mekanik vanası sayesinde programlı su kullanım aralığı sunulması.
• Klasik mekanik sayaç gibi izlemeye
devam edilmesi, abone nezlin de yeni bir
iş yükü getirmemektedir.
• Kayıp-kaçak ile mücadele için saatlik /
günlük / haftalık / aylık bazda tüketim
bilgilerinin alınabilmesi.
• Tüketim bazlı olduğu gibi zaman bazlı
tarife ya da cezalı kullanım koşullarının
tesbitine olanak sağlar.
• Abone ile yapılabilecek özel su birim fiyat
yönetimi, esnek Tarife modelleri oluşturulması.
• Üzerideki ışıklı butonu sayesinde vananın
açık mı kapalı mı olduğu bilgisi öğrenilebilir, aynı zamanda 5 sn. basılı tutulduğunda manüel olarak vana açma ve
kapama işlemide yapmaya olanak sağlar.
Su Sayacı | RF Sistem
DİĞER DONANIMLAR VE YAZILIM
• El terminali
• Bluetooth RF çevirici modül
• Mobil yazıcı
• Epic smart endeks okuma yazılımı
Bluetooth Terminal
vasıtası ile sayaçla
irtibat kurulup, sayaç
bilgilerini el terminaline
ulaştırır.
El Terminali
Sayaç verilerini okumayı,
vanasını kontrol etmeyi ve
fatura bilgilerini oluşturmak
gibi bir çok özelliklere
sahiptir
Data
Terminal
Değişebilen
elektronik
modül
Mobil Yazıcı
El terminalinden gelen
bilgileri bildirim
makbuzuna ya da
faturaya basar.
Opsiyon 1
Akıllı kartlı ön ödemeli,
sonradan ödemeli ve GPRS
gibi diğer sistemlere geçişe
olanak sağlayan elektronik
modüllerin değiştirilerek
kullanımı mümkündür.
İdari personel tarafından El
terminali kullanılarak, EKS-RF
içerisinde bulunan elektromekanik vana yönetilebilir, ödeme
yapılmadı ise abone ile muhatap olmadan kolay bir şekilde
vanası kapatılabilir.
Tekrar ödeme gerçekleştiğinde
vanası kontrollü bir şekilde açılmaya uygun hale getirilir.
Bu işlem sırasında güncel sayaç bilgileride sisteme gelmesi
sağlanır.
Opsiyon 2
İç Ünite, Abonenin Akıllı kartlı
ön ödemeli sisteme geçişini ve
sayacını kolay bir şekilde daire
içinden izlemesine ve
yönetmesine olanağı sağlar.
GENEL İŞLEYİŞ
Sitenizde veya binanızın muhtelif yerlerinde montajı yapılmış sayaçlarınızı basit ve kullanışlı el terminali vasıtasıyla RF haberleşme
ile doğru ve güvenilir bir şekilde endekslerinin alınarak portatif yazıcı ile anında veya isteğe bağlı olarak daha sonra abonelere
bildirim makbuzu bırakılabilir.
İdare de bu bildirim makbuzlarına göre doğru bir şekilde abonelerine hizmet verebilir. Küçük ve kompakt olan düşük yatırım
maliyeti gerektiren yerler için en ideal çözüm olan sistemimiz, çok basit kullanımlı el terminali ile yönetici veya görevlendirilen kişi
tarafından birkaç veri girilerek işlem tamamlanabilir. Aynı terminal, idarenin isteği halinde uzaktan sayacın vanasını kapatıp açabilme özelliğine sahiptir.
Bu sayede okuma işlemi sırasında ödemeyi yapmayan (bir ay önceki fatura için) abonenin su kullanımına izin vermeme işlemi
daha kolay bir şekilde yapılmaktadır.
Abone nezdinde uygulama ek bir beceri ve bilgi yükü getirmektedir.
Volumetrik Sayaç Özellikleri
Metrolojik sınıf
MID onay numarası
Maksimum çalışma sıcaklığı
Kısa süreli max. çalışma sıcaklığı
2004/22/EC (MID)
C
0
C
0
Başlangıç debisi
L/h
Geçiş debisi
L/h
Minumum debi
Q1
Nominal debi
Q3
Maximum debi
Q2
Q4
L/h
L/h
50
1-2
25
16
bar
C
2500
bar
Test basıncı
A
15
3125
bar
Dijit kapasitesi
30
L/h
Q3’de Basınç kaybı
Maksimum çalışma basıncı
R160
her pozisyonda
F
20
3/4”
B
mm
inç
D
Sayaç Özellikleri (DN)
0,63
25
m3 99999,999
Hız Esaslı Sayaç Özellikleri
mm
inç
Metrolojik sınıf
MID onay numarası
Maksimum çalışma sıcaklığı
Kısa süreli max. çalışma sıcaklığı
20
3/4”
R100
yatay pozisyonda
2004/22/EC (MID)
C
0
C
0
30
50
Başlangıç debisi
L/h
7-8
Geçiş debisi
L/h
40
Minumum debi
Q1
Nominal debi
Q3
Maximum debi
Q2
Q4
L/h
L/h
3125
bar
16
bar
Test basıncı
bar
Dijit kapasitesi
2500
L/h
Q3’de Basınç kaybı
Maksimum çalışma basıncı
25
m3
0,63
25
99999,999
Genel Ölçüler
Nominal diameter
mm
Meter threads
A (Standart)
mm
B
mm
D
mm
C
E
mm
mm
20
G1”B
190
120
123
26,5
G1”B
EKS RF Modül
Haberleşme frekansı
868 MHz, GFSK Modulation
Pil
C size 3,6V Lithium
Haberleşme mesafesi
Pil ömrü
Çalışma sıcaklığı
Haberleşme
Çıkış gücü
Koruma sınıfı
Sertifika
Açık alan 300 m
10+1 Yıl
-25°C / +55°C
Tek yönlü / Çift yönlü
10 mW / 20 mW ayarlanabilir.
IP67
R&TTE Direktifi (1999 / 5 / EC)
EMC Direktifi (2004 / 108 / EC)
KET Direktifi
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 55022
ölçüler
Sayaç Özellikleri (DN)
E
mm
A
190 mm
B
125 mm
C
120 mm
D
22 mm
E
70 mm
F
G1”B
DN20
Su Sayacı | RF Sistem
EKS RF EPIC Smart Endeks Okuma Yazılımı
• Giriş Ekranı
• Abone Tahsis Ekranı
• Karşılama Bilgi Ekranı
• Rota Oluşturma Ekranı
• Elle Endeks Tahakkuk Kayıt Ekranı
• Endeks Emirleri İşlem Dökümü Ekranı
• Endeks Tahakkuk Ekranı
• Raporlama Ekranı
• Emir Oluşturma Ekranı
Giriş Ekranı
Rota Oluşturma Ekranı
Abone Tahsis Ekranı
Elle Endeks Tahakkuk Kayıt Ekranı
Karşılama Bilgi Ekranı
Endeks Emirleri İşlem Dökümü Ekranı
MNS/EKS RF Su Vana Broşür R.003 27/07/2014
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fabrika: A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Babürşah Caddesi No:7
Sincan 06935 ANKARA / t : +90 (312) 267 05 03 / f : +90 (312) 267 05 09
Şube : Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Cad. Nebioğlu Sk. No: 13
Ümraniye / İSTANBUL / t: +90 216 680 28 22 / f: +90 216 322 60 59
www.manas.com.tr
Download

EKS-RF Su Sayacı