Programátor AVR - USBasp
Red
10u
390
390
10
100n
ELECTR ONI C S
Green
1,5K
270
10K
12MHz
J3
R7
K4
10
C3
R5
R3
JP1
R1
2 1
C1
C2
Q2
R6
R2
2
1
SV1
IC1
ELECTR ONI C S
nastavenia pre napálenie FW pre programátor
D1
C5
R4
D2
USBasp mozete naprogramovat cez paralelny
programator programom ponyprog
2 1
68
68
18p
18p
2
1
MEGA8-P
Spolupracuje s tymito Softvermi:
Program obsahuje Driver aj HEX subor pre ATmega8
Plošný spoj a rozmiestnenie súciastok
R5
GND
JP1
2 1
C1
PC0(ADC0)
PC1(ADC1)
PC2(ADC2)
PC3(ADC3)
PC4(ADC4/SDA)
PC5(ADC5/SCL)
9
PB6(XTAL1/TOSC1)
10
PB7(XTAL2/TOSC2)
8
GND
7
VCC
18p
GND
GND
PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(XCK/T0)
PD5(T1)
PD6(AIN0)
PD7(AIN1)
2
3
4
5
6
11
12
13
PB0(ICP)
PB1(OC1A)
PB2(SS/OC1B)
PB3(MOSI/OC2)
PB4(MISO)
PB5(SCK)
14
15
16
17
18
19
+5V
+5V
68
R6
68
GND
USB
AGND
AREF
AVCC
K4
1
2
3
4
R2
GND
+5V
PC6(/RESET)
23
24
25
26
27
28
1,5K
R7
1 J3
2
2
+5V
R5
D1
Red
390
+
R4
+5V
10K
R1
+5V
18p
- najnovsi FW
MEGA8-P
22
21
20
Q2
12MHz
C1
10u
GND
1
C2
C5
100n
390
D2
Green
1 JP1-1
+5V
+5V
C3
MOSI
RESET
SCK
MISO
GND
VCC
RxD
TxD
R3
LINKY:
http://microstar.ir/download/SinaProg.zip
http://khazama.com/project/programmer/
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=368563
http://programmer07.mihanblog.com/post/3
http://tomeko.net/bin/USBasp/USBasp_manual.pdf
http://www.fischl.de/usbasp/
1
5
7
9
10 (en 8)
2
4
6
R1
Aby fungoval univerzalne,treba doplnit zenerove diody
eXtreme burner AVR
OK
C2
Q2
R6
R2
2
1
SV1
IC1
10
C3
ELECT RONICS
K4
D2
C5
R4
D1
J3
R7
1
3
5
7
9
2
4
6
8
10
3 JP1-2
4
R3
270
SV1
GND
IC1
http://w3.ele.tue.nl/nl/ewinkel/studenten/knowledge_base/atmel_programmeren/
Pri bežnom používaní sú všetky prepojky otvotrné J1-J3. J1 - privedie 5V na cielovu dosku, J2-nahranie FW.
J3 prepojka stanovuje nízku taktovaciu frekvenciu medzi USB a cielovou doskou.
Vytlacit 1:1 (100%)
Download

Programátor AVR