MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
2013-2014 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI
BÜTÜNLEME PROGRAMI
1.SINIF / 1. DÖNEM
Tarih
Sınav
Saati
27.01.2014
09:00
27.01.2014
10:00
27.01.2014
11:00
27.01.2014
13:00
28.01.2014
10:00
28.01.2014
29.01.2014
13:00
10:00
29.01.2014
11:00
30.01.2014
11:00
31.01.2014
10:00
31.01.2014
10:00
Tarih
27.01.2014
Sınav
Saati
10:00
27.01.2014
12:00
27.01.2014
14:30
28.01.2014
Dersin Adı
Sorumlu Öğretim Elemanı
Derslik No
Öğr. Gör. Bayram ERGİN
BZ-001
Okt. İmran ŞAHİN
BZ-002
Melek Külcü
BZ-001
Piyano Komisyonu
Bz-017
Bireysel Ses Eğitimi Komisyonu
Bz-002
Doç. Dr. Alaattin CANBAY
Öğr. Gör. Bayram ERGİN
BZ-001
BZ-001
Bireysel Çalgı Komisyonu
Bz-003
Okul Çalgıları I
Öğr. Gör Can Emre AKAY
BZ-001
İngilizce I
M.İ.O.Y I
Okt. Hayati Atmaca
Öğr. Gör. Çiğdem ERGUN
GÜVENÇ
BZ-001
Eğitim Bilimine
Giriş
Atatürk İlkeleri
ve İnk Tar. II
Türkçe I : Yazılı
Anlatım
Piyano I
Bireysel Ses
Eğitimi
Müzik Kültürü
Felsefe
Bireysel Çalgı
Eğitimi I
BZ-002
2.SINIF /3. DÖNEM
Dersin Adı
Sorumlu Öğretim Elemanı
Derslik No
Piyano Komisyonu
Bz-017
Doç. Dr. Alaattin CANBAY
Bz-001
Pınar KARAMAN
BZ-001
11:00
Piyano I
Türk Müzik
Tarihi
Öğretim İlke Ve
Yöntemleri
Koro II
BZ-002
28.01.2014
13:00
M.İ.O.Y. III
Öğr. Gör. Mete GÖKÇE
Öğr. Gör. Barış KARABULUT
29.01.2014
10:00
Bireysel Çalgı Komisyonu
Bz-003
30.01.2014
11:00
Okt. Sedat ÇILGIN
BZ-017
30.01.2014
13:00
Bireysel Çalgı
Geleneksel Türk
Halk Müziği
Arm.Kontr.Eşlik I
Öğr. Gör. Barış KARABULUT
BZ-017
28.01.2014
12:00
Bilgisayar
Adem Mehmet Yıldız
B1-111
31.01.2014
11:00
Okul Çalgıları III
Öğr. Gör. Çiğdem ERGUN GÜVENÇ
Okt. Sedat ÇILGIN
Öğr. Gör Tamer BEKTAŞ
BZ-001
BZ-017
3.SINIF / 5. DÖNEM
27.01.2014
27.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
Sınav
Saati
11:00
14:00
10:00
12:00
28.01.2014
14:00
29.01.2014
29.01.2014
12:00
14:00
30.01.2014
10:00
30.01.2014
12:00
30.01.2014
13:00
31.01.2014
10:00
Tarih
Sınav
Saati
27.01.2014
10:00
27.01.2014
11:00
Topluma Hizmet
Uygulamaları
Oyun Dans Müzik
27.01.2014
12:00
Piyano I
28.01.2014
11:00
28.01.2014
13:00
Özel Öğretim
Yöntemleri
Koro VI
29.01.2014
13:00
29.01.2014
15:00
30.01.2014
10:00
30.01.2014
11:00
30.01.2014
14:00
Tarih
Dersin Adı
Sorumlu Öğretim Elemanı
Piyano I
Eğitim Müziği Dağarı
Eşlik Çalma
Koro IV
Öğretim Teknikleri
ve Materyal Tasarımı
Bireysel Çalgı
Arm.Kontr.EşlikIII
M.İ.O.Y V
(Dikte ve Solfej)
Piyano Komisyonu
Doç. Dr. Alaattin CANBAY
Öğr. Gör. Feryal Günal
Öğr. Gör Mete GÖKÇE
Derslik
No
Bz-017
Bz-002
Bz-010
BZ-002
Yrd. Doç. Yılmaz KÜÇÜKÖNCÜ
Bz-001
Bireysel Çalgı Komisyonu
Öğr. Gör Barış KARABULUT
Bz-003
BZ-002
Yard. Doç. Dr. Begüm
YALÇINKAYA
BZ-002
Yrd. Doç. Dr. Can ELDEMİR
Bz-002
Öğr. Gör Tamer BEKTAŞ
Öğr. Gör Can Emre AKAY
BZ-002
Yrd. Doç. Dr. Can ELDEMİR
Bz-017
Güncel Popüler
Müzik
Orkestra Oda Müziği
I
Geleneksel Türk
Sanat Müziği
4.SINIF /7. DÖNEM
Dersin Adı
Sorumlu Öğretim Elemanı
Öğr. Gör Tamer BEKTAŞ
Öğr. Gör Çiğdem ERGUN
Yrd. Doç. Dr. Can ELDEMİR
Derslik
No
BZ-001
B1-104
Piyano Komisyonu
Bz-017
Yard. Doç. H.Yılmaz KÜÇÜKÖNCÜ
Bz-001
Öğr. Gör Mete GÖKÇE
BZ-002
Bireysel Çalgı
Bireysel Çalgı Komisyonu
Bz-003
Rehberlik
Bilimsel Araştırma
Yöntemleri
Türk Müziği
Çokseslendirme
Orkestra Oda
Müziği
Öğr. Gör. Muarrem YILDIZ
C1-107
Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL
BZ-017
Öğr. Gör Tamer BEKTAŞ
Bz-002
Öğr. Gör. Tamer BEKTAŞ
Öğr. Gör Can Emre AKAY
BZ-002
BİREYSEL ÇALGI KOMİSYONU: Doç. Dr. Alaattin Canbay, Yard. Doç. H.Yılmaz Küçüköncü,
Yard. Doç. Dr. Begüm Yalçınkaya, Öğr. Gör. Tamer Bektaş,Öğr. Gör Can Emre Akay, Öğr. Gör Çiğdem
Ergun Güvenç
PİYANO KOMİSYONU: Yard. Doç. Dr. Feyza Sönmezöz, Öğr. Gör. Feryal Günal, Öğr. Gör. Ceyda
Bozer, Öğr. Gör. Zafer Tural, Öğr. Gör. Barış Karabulut, Öğr. El. Ulaş Çabuk
BİREYSEL SES EĞİTİMİ KOMİSYONU: Öğr. Gör. Yurdagül Perçin,Öğr. Gör Mete Gökçe,Olkan
Yalçınkaya,Özgür Bektaş
Download

müzik eğitimi anabilim dalı 2013-2014 akademik yılı güz yarıyılı