BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE KULLAN1LAN
MOTORLU TAŞITLARIN TEPE LAMBA VE AYDINLATMA PARÇA
DAHIL,TAMİR, BAKIM VE ONARIM TEKNIK ŞARTNAMESI
Madde 1- AMAÇ
Bursa Sağlık Müdürlüğü ile Bağlı Birimlerde kullanılan motorlu taşıtların sökme, takma, yenileme,
düzeltme, ölçmek, ayarlama, test etme gibi tamir, bakım, onarım işlemleri için yedek parça ve işçilik dahil
servis hizmeti alımıdır.
Madde 2- KAPSAM
Bursa Sağlık Müdürlüğü ile Bağlı Birimlerde kullanılan motorlu taşıtlarda bulunan ek donanımlarının ( Tepe
lambaları, siren sistemi, iç-dış aydınlatma ampul ve duyu, arka kabin kontrol paneli, elektrik şalter, priz ve
12 voltluk soket onarımı ve değişimi, elektrik tesisat onarımı, korna, sistemle ilgili elektronik kart onarımı,
silgi süpürgesi, silgi motoru, su fıskiye motoru, akü şarjı ,marş dinamosu , şarj dinamosu onarımı sigorta
kutusu onarımı veya değişimi, İnvertör onarımı ) motorlu taşıtların verimli bir şekilde çalışmasının sağlanması.
Ek olarak araç başı maliyetinin dışında İnvertör 1500 watt, Sis farı, Şarj dinamosu, marş dinamosu, Akü (60, 72,
90, 100, 105 Amper) Anons cihazı ihtiyacı oldukça değişimi yapıldıktan sonra ödemesi yapılacaktır.
Madde 3- TANIMLAR
MOTORLU TAŞIT: Bursa Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerde kullanılan motorlu taşıtlar.
S.NO
PLAKA
MODEL
MARKA
ŞASE NO
MOTOR NO
1
2
3
4
5
6
7
16 BM 129
16 BM 132
16 BM 231
16 K 0533
16 RJ 191
16 K 0534
16 E 1263
2007
2007
2007
2011
2010
2011
1995
FORD TRANSİT
FORD TRANSİT
FORD TRANSİT
FORD TRANSİT
FORD TRANSİT
FORD TRANSİT
FORD TRANSİT
NMOXXXTTFX6P51087
NMOXXXTTFX6B54741
NMOXXXTTFX6P45235
NMOXXXTTFXBL38483
NMOXXXTTFX9K06064
NMOXXXTTFXXBL38482
SFAEXXDJVESE26123
6P51087
6B54741
6P45235
BL38483
9K06064
BL38482
26123
S.NO
PLAKA
MODEL
MARKA
ŞASE NO
MOTOR NO
1
2
16 R 9229
16 LG 329
2008
1999
FİAT DUCATO
FİAT DUCATO
ZFA25000001313908
ZFA23000005630640
F1AE0481D0651098
F8040.25X230-2674932
S.NO
PLAKA
MODEL
MARKA
ŞASE NO
MOTOR NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16 RJ 194
16 RJ 220
16 LG 661
16 LG 762
16 RJ 696
16 BY 500
16 KJ 238
16 L 8185
16 BV 121
16 BV 158
16 BV 585
16 BV 584
2010
2010
2011
2011
2010
2002
1998
2007
2011
2011
2011
2011
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
WDB9066331S421199
WDB9066331S421218
WDB9066331S514625
WDB9066331S516885
WDB9066331S420958
WDB9036631R403163
WDB9034631P734480
WDB9066351S181862
WDB9066331S597413
WDB9066331S597415
WDB9066331S596296
WDB9066331S599042
64698651783500
64698651783536
64698651772095
64698651850584
64698651784486
61198150567509
60298000193886
64698951362557
65195530721680
65195530721675
65195530717677
65195530725323
MERCEDES(H.A)
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
MERCEDES
13
16 BV 210
2011
MERCEDES
S.NO
PLAKA
MODEL
MARKA
ŞASE NO
MOTOR NO
1
2
3
4
5
6
16 DE 112
16 DF 112
16 DU 112
16 BZ 112
16 BT 842
16 K 0838
2009
2009
2009
2009
2011
2011
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
WV1ZZZ2EZ96017129
WV1ZZZ2EZ96015851
WV1ZZZ2EZ96015546
WV1ZZZ2EZ96016326
WV1ZZZ2FZB7003126
WV1ZZZ2KZBX233964
BJM023664
BJM023236
BJM022559
BJM023408
BJM035962
CAY511158
S.NO
PLAKA
MODEL
MARKA
ŞASE NO
MOTOR NO
1
2
3
4
5
16 YC 232
16 YC 217
16 BU 691
16 YG 115
16 BU 689
2004
2004
2000
2000
2000
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
CİTROEN
PEUGEUT
VF3ZCPMNC17350224
VF3ZCPMNC17350620
VF3233JCZY4000895
VF7233J4215915060
VF3233JC2Y4001022
1022203886630
1022203886923
3086401
10FZ1R0359968
3106424
S.NO
PLAKA
MODEL
1
16 BS 875
2007
2
3
16 LM 298
16 HJ 808
2011
2010
MİTSUBİSHİ
MİTSUBİSHİ
4
5
6
16 K 2038
16 HJ 365
16 AF 426
2007
2011
2011
MİTSUBİSHİ KAMYON
VOLKSWAGEN(H.A)
MARKA
MİTSUBİSHİ KYNET
MİTSUBİSHİ
MİTSUBİSHİ
WDB9066331S595805
65195530715823
ŞASE NO
MOTOR NO
MMBJNKB070099390
4D56UCAP0478
MMCJNKB40B0035225
56UCCW2664
4M41UAC0172
JMBLVY98WAJ900213
NLTFE85PE01001224
JMBLYV98WBJ000789
MMCJNKB40BD034651
4D34L27623
4M41UAE2624
4D56UCCV9668
S.NO
PLAKA
MODEL
MARKA
ŞASE NO
MOTOR NO
1
2
16 FZ 320
16 K 4429
2008
2011
NİSSAN NAVARA
RENAULTMASTER
VSKBVND4DU0275078
VF1MAFECN43946722
YD25929766A
M9TA672C002638
İDARE
: Bursa Sağlık Müdürlüğü
YÜKLENICI: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan isteklidir.
ALT YÜKLENİCİ : Bu teknik şartname kapsamındaki motorlu taşıtların tamir, bakım ve onarımının
yapımı için istekli tarafından idareye bildirilmiş özel veya tüzel kişiliğe sahip kuruluştur.
ARIZA : Motorlu taşıtlarda bulunan ek donanımlarının ( Tepe lambaları, siren sistemi, iç-dış aydınlatma
ampul ve duyu, arka kabin kontrol paneli, elektrik şalter, priz ve 12 voltluk soket onarımı ve değişimi,
elektrik tesisat onarımı, korna, sistemle ilgili elektronik kart onarımı, silgi süpürgesi, silgi motoru, su fıskiye
motoru, akü şarjı ,marş dinamosu , şarj dinamosu onarımı sigorta kutusu onarımı veya değişimi, İnvertör
onarımı ) motorlu taşıtların verimli bir şekilde çalışmasının sağlanması.
yedek parçalarında bir veya birkaçının olağan şekilde çalışmaması veya fonksiyonlarını yerine
getirmemesi durumudur.
TAMIR, BAKİM VE ONARIM. : Motorlu taşıtın çalışmasını önleyecek bir arızası
belirlendiğinde bunun giderilmesi için yapılacak sökme, takma, yenileme, düzeltme, ölçmek, ayarlama,
test etme gibi işçilik ve parça değiştirme işlemi,
SERVIS (IŞÇİLIK) HİZMETİ : Araç sevk, bakım ve onarım formunda belirtilen arızaların
giderilmesi için yapılan hizmetlerini (işçilik) kapsar.
ARAÇ SEVK,BAKIM VE ONARIM FORMU : İş bu teknik şartname kapsamındaki araçlarda
meydana gelebilecek tamir, bakım ve onarım yapılması için Müdürlüğümüz Teknik Destek Birimi
tarafından doldurulacak rapor,
ARI Z A T ESPIT SÜRESI: İş bu t eknik şar tna me kapsa mındaki mot or lu taşıt lar
için Müdür lüğümüz T eknik Destek Bir imi tar afından doldurulan Araç Sevk Bakı m
ve Onarım For munun yükleniciye ulaşmasına takiben, firma tarafından iş Onay Forum
doldurulup Müdürlüğümüz Teknik Destek Birimine gönderilinceye kadar geçen zaman.
Arıza tespit süresi 0:50-1 Sattir.
PROFORMA FATURA: Yüklenicinin değiştirme yaptığı yedek parça ve işçilik ücreti için
ödemeye esas teşkil etmeyen ücretlendirmesi,
ARAÇ SEVK,BAKIM VE ONARIM FORMU:
Araç sevk, bakım ve onarım Formu ile birlikte aracın tamir-bakımına yönelik sevk,
kontrol ve muayene durumunun izlenmesi için araç şoförüne veya tamir-bakım yapacak
yüklenicinin yetkilisine teslim edilen ve tamir bakım sonrasında araçla birlikte Müdürlüğümüz
Teknik Destek birimine teslim edilen ve aracın fennine uygun tamirini yapıldığını takip edilen
formu,
KONTROL (KONTROLLÜK) : İdare araçların bakım-onarımı işlerin denetimi için idare içinden
görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu aracılığı ile yapılan kontrol faaliyeti,
ifade eder.
Madde 4- MOTORLU TAŞİTLAR İLE ILGILI HUSUSLAR
4-1. İdare alım kapsamında (listede) bulunan her türlü motorlu taşıtın bilgilerini, alımdan önce
isteklilere tekliflerin sağlıklı verilebilmesi bakımından inceleme ve değerlendirme amacıyla imza
karşılığında verecektir.
4-2. Söz konusu listelerde motorlu taşıtın;
a)- Araç plaka numarası veya demirbaş numarası
b)- Motor numarası ve/veya şasi numarası
c)- Markası
d)- Model bilgileri bulunmaktadır.
Madde 5- GENEL HUSUSLAR
5-1-Yüklenici Motorlu taşıtlarda bulunan ek donanımlarının ( Tepe lambaları, siren sistemi, iç-dış
aydınlatma ampul ve duyu, arka kabin kontrol paneli, elektrik şalter, priz ve 12 voltluk soket onarımı ve
değişimi, elektrik tesisat onarımı, korna, sistemle ilgili elektronik kart onarımı, silgi süpürgesi, silgi motoru, su
fıskiye motoru, akü şarjı ,marş dinamosu , şarj dinamosu onarımı sigorta kutusu onarımı veya değişimi,
İnvertör onarımı ) motorlu taşıtların verimli bir şekilde çalışmasının sağlanması.
Bütün parçaların değiştirmeye veya tamir ve bakımını yapmak için gerekli teknik donanım ve
personeli bulunduracaktır.
5-2- Alım kapsamına giren aracın tamir-bakımı sırasında kullanılacak aracı üreten ana üreticinin
veya yetkili servisinin araç tamir - bakım sırasında kullanımını öngördüğü orijinal yedek parça
kullanılacaktır. Eski, çıkma, paslı, ezik vs. gibi kusurlu ve hatalı ürün kullanılmayacaktır.
5-3- Değiştirilen yedek parçalar için (Sarf malzemeleri hariç) 2 (iki) yıl garanti olacaktır.
5-4- Aracın tamiri sırasında değiştirilen eski parçalar atılmayacak araçla birlikte Teknik Destek
Birimine gönderilecektir.
5-5- Garantisi devam eden araçların garanti kapsamında yetkili servislerde tamir bakımları
yapılacaktır. Araçlar hiç bir şekilde garanti kapsamından çıkmayacak olup, sorumluluk
yüklenicinindir.
5-6- Motorlu taşıtların tamir, bakım ve onarımları sırasında veya sonrasında motorlu taşıtların
durumlarının tespiti için gerekli olan bilgi , belge ve araçlardan çıkan parçaların Teknik Destek
Birimine ulaştırılmasından yüklenici sorumludur.
Madde 6- FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6-1- Araç yükleniciye teslim edildiği sırada, yüklenici araç üzerinde bulunan sökülmesi ve/veya
taşınması mümkün olmayan, araca ait parça veya donanımda meydana gelebilecek arıza veya
hasarlardan sorumlu olup, meydana gelen arıza veya hasar gidermek zorundadır. Bu durumda herhangi
bir ücret ve hak talep edemez.
6-2- Aracın tamir bakım için servise bırakılmasından, aracın idarenin yetkili kıldığı kişiye tekrar teslim
edilmesine kadar geçen tamir bakım süresi içerisinde oluşabilecek her türlü maddi hasar, kaza, hırsızlık,
yaralama ölüm veya 3.şahıslara verilen zararlardan yüklenici sorumlu olup, yaptırılacak sigorta
giderleri yükleniciye aittir.
6-3- Aracın arızası veya sunduğu hizmetin özelliğine göre idarenin talep ettiği(Paletli ambulanslar
için) durumlarda yüklenici mobil bakım onarım hizmetini ayrıca verecek olup, yüklenici farklı bir
fiyat tarifesi uygulamayacaktır.
6-4- Araçlar fennine uygun tamir, bakım ve onarım yapılacaktır. Araç Sevk, Bakım ve Onarım Formu
sonucunda fennine uygun tamiri yapılmayan araçların kabulü yapılmayacak olup, yükleniciye tamir için
geri gönderilecektir.
6-5- Yüklenici doğal afet(deprem, sel, kar), terör gibi hallerde hizmetlerin aksamaması için idarenin
talebini beklemeden idare ile temas kurarak bakım, onarım, servis ekiplerini takviye edecek ve
idarenin emir komutasında hizmetlerini sürdürecektir.
6-6- Yüklenici araçların tamir, bakım ve onarımı için gerekli her türlü Bakım ve Onarım formu
sonucunda fennine uygun tamiri yapılmayan alet ve avadanlıkları bulundurmak zorundadır.
6-7- Bakım ve onarım süreleri iki iş gününü geçmez.
6-8- Yüklenici ambulanslara 7/24 hizmet vermek zorundadır.
Madde 7-ARIZA TAMIR - ONARIM HIZMETLERI
7-1- Garanti dahilindeki araçların mutlaka yetkili servislerde tamir ve onarımı yapılacaktır.
7-2- Her araç Teknik Destek Birimince hazırlanan Araç sevk, bakım ve onarım formu ile yükleniciye
gidecektir.
7-3- Teknik Destek Birimince hazırlanan Araç sevk, bakım ve onarım formu ile yükleniciye
gelen araca yüklenici İş Onay ekspertiz düzenleyip ilgililerin onayı için gönderecektir. (İş Onay
ekspertiz fax veya e- mail ile ilgili kişilere ulaştırılabilir ancak ilgili evrakların asılları daha
sonra idareye verilecektir.) Yüklenici ilgili evrakların idareye tesliminden sorumludur.
7-4- İş Onay Formu ilgililerce onaylandıktan sonra tamir işlemine başlanacaktır.
Madde 8-TAMİR SÜRELERİ
315
8-1- Müdürlüğümüzde çalışan ambulansların bakım ve onarımına sıra bekletilmeden öncelik
tanınacaktır.
8-2- Araçların onarım ve bakımları 7/24 saat üzerinden yapılacaktır.
8-3- Tamir süresi iki iş gününü geçmez.
Madde 9- SEVK, KONTROL, MUAYENE VE KABUL
9-1- Her araç tamire Teknik Destek Biriminden alacağı Araç sevk, bakım ve onarım formu ile
birlikte gidecek olup, eksik evrakla gelen araçlar kabul edilmeyecektir. Mesai saatin dışında tamire
giden Ambulanslar ve yolda kalıp çekici ile gelen araçlar bu durum dışında değerlendirilecektir.
9-2- Araçlar yüklenici yetkilisince Araç sevk, bakım ve onarım formu ile birlikte alacak ve ilgili
yerler (tarih, saat, yetkili kişi ismi imzası ve yüklenici kaşesi) doldurularak teslim alınacaktır.
9-3- Yüklenici arıza bildirim zamanı içinde iş Onay Formunu hazırlar ve Teknik Destek
Birimine gönderir.
9-4- Yüklenici onay geldikten sonra tamire başlar ve tamir bitikten sonra Araç sevk, bakım ve
onarım formu ile proforma fatura araç kontrolörlerine verilir.
9-5- Tamir sonrasında araç tekrar Teknik Destek Birimine gelir ve burada Araç sevk, bakım ve
onarım formuna göre tamirin fennine uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Fennine uygun bir
şekilde tamiri yapılan araçlara uygunluk verilir.
9-6- Uygunluk verilmeyen araçlar için, tekrar açıklayıcı yazı ile birlikte Araç sevk, bakım ve onarım
formu ile araç tekrar yükleniciye gönderilir.
9-7- Araçlar bakım onarım için mahallinden alınıp servise götürülmesi ve mahalline teslimi
Müdürlüğümüzün kontrolleri veya şoförler tarafından yapılacaktır. İdarenin gerekli gördüğü
durumlarda yetkili firmanın tayin edeceği kişiler tarafından da araçlar mahallinden alınıp ve
mahalline teslim edilecektir.
9-8- Fenni Muayene (TÜV) istasyonlarından herhangi bir sebeple ağır kusurla (fenni muayeneden)
geri dönen araçların bakımı ve onarımı yapılarak Fenni Muayeneden geçmesi sağlanacaktır. Araçların
Fenni Muayeneden geçmemesi durumunda yüklenici firma
gerekli
maddi cezaları karşılamak ve onarımları yapmak zorundadır.
10- GARANTİ
10-1- Kullanılan yedek parça ve malzemelerde yetkili servislerle üretici firmaların verdiği
teknik garantiler aynen geçerli olacaktır.
10-2- Garanti süresi içerisinde değişen yedek parça, malzeme veya işçilikten kaynaklanan
arızalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.
10-3- Alım konusu hizmet bitse de yüklenicinin taktığı parça, malzeme veya işçilikten kaynaklanan
arızalar için garanti süresince sorumluluğu devam eder.
10-4-Yüklenici yedek parçalara verilen garanti, garanti dışında tutma durumunda ayrıntılı rapor
düzenleyerek idareye verecektir.
Madde 11- DİĞER HUSUSLAR
Yedek parçanın ülke içinde bulunmaması ve yurt dışından getirilecek olması durumunda Bursa
Sağlık Müdürlüğü Teknik Destek Birimine bilgi verilecektir. Yurt dışından gelecek yedek
parça 20 (Yirmi) iş gününü geçmeyecektir. İl dışından getirilecek yedek parçalar için sadece
liste fiyatı üzer inden ödeme yapılacak olup kargo, sigorta nakliye ambalajlama, gibi hiçbir
ad altında yüklenici herhangi bir ücret talep etmeyecektir. Bu özel teknik şartname 11 (on bir) ana
maddeden oluşmaktadır.
Şarj dinamosu (komple),Marş dinamosu(komple),Sis farı (komple), Akü (komple), İnvertör (komple)
Siren anons cihazı ( komple) değişmeleri durumunda ayrıca ücretlendirilecek olup hizmet
sözleşmesine dahil değildir.
SIRA NO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2014 YILI AMBULANS PARÇA YAKLAŞIK MİKTARLARI
MALZEMENİN ADI
YAKLAŞIK MİKTARI
AKÜ 60 AMPER
10 ADET
AKÜ 72 AMPER
12 ADET
AKÜ 90 AMPER
15 ADET
AKÜ 100 AMPER
15 ADET
AKÜ 105 AMPER
5 ADET
MARŞ DİNAMOSU ( FIAT DUCATO MARKA)
2 ADET
MARŞ DİNAMOSU ( MERCEDES MARKA)
5 ADET
MARŞ DİNAMOSU ( FORD TRANSİT MARKA)
5 ADET
MARŞ DİNAMOSU ( VOLKSWAGEN MARKA)
3 ADET
MARŞ DİNAMOSU ( PEUGEUT MARKA)
2 ADET
MARŞ DİNAMOSU ( MITSUBİSHİ MARKA)
3 ADET
MARŞ DİNAMOSU ( NİSSAN MARKA)
1 ADET
MARŞ DİNAMOSU ( RENAULT MARKA)
1 ADET
ŞARJ DİNAMOSU ( FORD TRANSİT MARKA)
5 ADET
ŞARJ DİNAMOSU ( FIAT DUCATO MARKA)
2 ADET
ŞARJ DİNAMOSU ( MERCEDES MARKA)
5 ADET
ŞARJ DİNAMOSU ( VOLKSWAGEN MARKA)
3 ADET
ŞARJ DİNAMOSU ( PEUGEUT MARKA)
2 ADET
ŞARJ DİNAMOSU ( MİTSUBİSHİ MARKA)
3 ADET
ŞARJ DİNAMOSU ( NİSSAN MARKA)
1 ADET
ŞARJ DİNAMOSU ( RENAULT MARKA)
1 ADET
SİS FARI ( FIAT DUCATO MARKA)
2 ADET
SİS FARI ( MERCEDES MARKA)
6 ADET
SİS FARI ( FORD TRANSİT MARKA)
4 ADET
SİS FARI ( VOLKSWAGEN MARKA)
3 ADET
SİS FARI ( PEUGEUT MARKA)
1 ADET
SİS FARI ( MITSUBİSHİ MARKA)
2 ADET
SİS FARI ( NİSSAN MARKA)
1 ADET
SİS FARI ( RENAULT MARKA)
1 ADET
İNVERTÖR 1500WATT
6 ADET
SİREN ANONS CİHAZI
12 ADET
Dr.Timur İNCE
112 K.K.Mer.Baştabibi
Tuncer DÖNDER
Teknik Dest.Bir.Sorumlusu
Onur TURANLI
112 Kom.kon.Merk.
Baştbb.liği A.T.T
Download

bursa sağlık müdürlüğü ve bağlı birimlerinde kullan1lan motorlu