nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
bezpłatny biuletyn informacyjny
Nowe mieszkania już są!
fot. UD Włochy
Dwa budynki komunalne przy
ul. Naukowej, a w nich 111
mieszkań i 4 lokale użytkowe,
już czekają na lokatorów.
Budowa ponad pięciu tysięcy metrów
kwadratowych powierzchni mieszkalnej i
użytkowej rozpoczęła się 2009. W następnym roku zakończono stan zerowy budynków, a w bieżącym wykonano pozostałe
prace. Inwestycja przy ul. Naukowej jest
największą z prowadzonych w ostatnich
latach przez Dzielnicę Włochy. Łączny
koszt budowy to 24,5 miliona złotych.
Budynki są już po wszystkich odbiorach i
czekają na zasiedlenie. Obecnie wersyfikowana jest lista osób oczekujących na lokal
komunalny. Pierwsze rodziny możliwe, że
święta spędzą już w nowym mieszkaniu.
Relacje z oficjalnego otwarcia zaplanowanego na początek grudnia zamieścimy w
następnym numerze biuletynu.
ISSN 1734-7378
www.dzielnicawlochy.blogspot.com
Miasto Ogród-Włochy
Próby przypomnienia, że Włochy zostały zaprojektowane zgodnie
z ideą miasta-ogrodu pojawiają się w naszej dzielnicy od dawna.
Stowarzyszenia, fundacje i pojedynczy
mieszkańcy na różne sposoby starają się
opowiedzieć jak u nas zaszczepiano ten
pochodzący z końca XIX wieku pomysł
na „miasto idealne”. Jedną z takich inicjatyw jest postawienie tablic z napisem
„Miasto-Ogród Włochy”.
Pierwszych pięć tablic wyznaczających
granicę historycznego Miasta-Ogrodu
Włochy, po zatwierdzeniu przez konserwatora zabytków zostało ustawionych w listopadzie. Kolejne będą montowane już na
wiosnę. Liternictwo nawiązujące do popularnego w latach dwudziestych stylu art
deco ma wskazywać na początki koncepcji
miasta-ogrody Włochy, którą wprowadzano od 1928 roku.
Miasto-ogród to pochodzący z Wielkiej
Brytanii pomysł na połączenie w jednym
miejscu najlepszych cech miasta i wsi.
Miejscowości z miejscami do pracy, ze
sklepami, kinem, a przede wszystkim dużą
ilością zieleni w przestrzeni publicznej
i w obrębie prywatnych posesji.
Zgodnie z założeniem koncepcji miasto-ogród miało być samowystarczalne. A
położone w obrębie miasteczka tereny
rolne zaopatrywałyby je w żywność. Takie
miasto równocześnie spełniałoby rolę
satelity względem dużego ośrodka miejskiego.
W Polsce najwięcej miast-ogrodów powstawało wokół Warszawy. Młociny,
Sadyba czy Ząbki miał być takimi specyficznymi miejscowościami otaczającymi
pierścieniem wielkomiejską Warszawę.
Majątek rodziny Koelichenów, który został
rozparcelowany pod miasto-ogród według
najlepszych wzorców, dał początek miastu
Włochy. Można spotkać się z opinią, że w
zasięgu aglomeracji warszawskiej Włochy
najlepiej odzwierciedlają sens angielskiego
założenia. Podkowa Leśna czy Milanówek
chociaż mają dużo zieleni i dość spójną
niską zabudowę to brakuje w nich miejsca
na przemysł i wyższe budynki w centrum
czy wzdłuż głównych ulic. W podwarszawskich Włochach były i fabryki, i parki,
i kamienice, i niska zabudowa.
Chociaż obecnie Włochy bardzo się
zmieniają, to szereg cech miasta-ogrodu
można wskazać bez trudu. Koncepcja
wykorzystania zalet miasta i wsi w jednym
miejscu, to wspaniały pomysł na uczynienie miejsca zamieszkania tak przystępnym
jak tylko się da.
dokończenie na str. 2
W tym wydaniu m.in.:
►Co dalej z meczetem, str. 2
►Połączenie ZOZ-ów, str. 3
►Odpady komunalne, str. 4
►Na sportowo, str. 9-11
►Aktywnośc przedszkolaków, str. 13
fot. UD Włochy
►Kluby Malucha, str. 5
Polski Związek Emerytów Miasto Ogród-Włochy
Rencistów i Inwalidów
dokończenie ze str. 1
Koło Warszawa-Włochy
Mimo, że dzisiaj Włochy są częścią War- lub kamienia. Pomysł na takie małe „dobre
Jeśli jesteś emerytem, rencistą lub inwalidą to przyjdź do nas i nie zamykaj się w
sobie ze swoimi problemami.
Jesteśmy środowiskiem wiekowym dla
Ciebie. Jeśli masz problemu, które wydają
się dla Ciebie trudne, to może się okazać,
że to całkiem proste, do pokonania lub
załatwienia.
Mamy kontakty:
- z organizacjami charytatywnymi;
- z osiedlowymi klubami kultury naszej
dzielnicy Włochy, ale również Ochoty,
Ursusa, Raszyna, Falent i współpracujemy
z nimi;
- wydajemy legitymacje zniżkowe na
przejazdy kolejowe;
- sami organizujemy wycieczki autokarowe po kraju i zagranicę;
- zamawiamy bilety do teatru;
- organizujemy Dzień Seniora, spotkania
wielkanocne i wigilijne, bale andrzejkowe,
sylwestrowe i karnawałowe;
- organizujemy potańcówki w trzeci
czwartek miesiąca;
- prowadzimy kronikę naszego Koła;
Przyjdź do nas i nie czuj się samotny.
Jesteśmy otwarci również na Twoje pomysły. Koło Związku to organizacją apolityczną i to co robimy jest pracą
całkowicie społeczną. Może i dla Ciebie
znajdzie się tutaj miejsce. Stałą opiekę nad
nami sprawuje Urząd Dzielnicy Włochy.
Urząd ten jest dla nas bardzo przychylny
w rozwiązywaniu naszych problemów i
bardzo nam pomaga. Kontakt do nas:
PZERiI Koło Warszawa-Włochy,
al. Krakowska 257, tel. 22 443 44 72
Przyjmujemy interesantów:
pon.- godz. 15-18; pt.- godz. 10-13
Przewodnicząca
Związku Koła PZERiI Warszawa-Włochy
Jadwiga Dzierzęcka
Biletomat już jest
Kupno biletu na komunikację miejską
w okolicy dzielnicowego ratusza było
od dawna nie małym problemem. Pobliskie kioski biletów nie sprzedają, a żeby
dojść do bardziej odległych trzeba poświęcić dobrych kilka minut. Na szczęście
przed głównym wejście do dzielnicowego
urzędu już stoi nowy biletomat. Bilety
można kupować o dowolnej porze dnia i
nocy.
Przypominamy, że aktualny numer całodobowej Infolinii ZTM to 801 044 484.
Należy pamiętać, by wybierając numer
Infolinii, telefonując zarówno z telefonu
stacjonarnego jak i komórkowego, nie poprzedzać go cyfrą „0”.
2
nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
szawy, a ich rozwój nie pozostaje bez
wpływu współczesnych trendów architektonicznych, to warto nie tylko zachować
charakterystykę miasta-ogrodu, ale również podjąć próbę przywrócenia niektórych
specyficznych elementów.
Może wydawać się, że takie starania, są
zbyt kosztowne i czasochłonne, a skutek
jaki przynoszą nie jest zbyt wielki. Okazuje
się jednak, że małe inicjatywy podejmowane przez większą grupę ludzi mogą
przynieść wymierne efekty. W angielskim
Lechwort czyli pierwszym mieście-ogrodzie ogrodzenia są drewniane i jest ich niewiele, zamiast nich przeważają żywopłoty.
Można sobie tylko wyobrazić, jak zmieniłby się obraz włochowskich ulic, gdyby
ogrodzenia np. zostały obsadzone bluszczem, a nowe były robione z drewna, cegły
praktyki” narodził się, gdy z inicjatywy
mieszkańców. Urząd Dzielnicy przygotowywał się do montażu tablic z napisem
„Miasto-Ogród Włochy”. W efekcie powstała ulotka, która zawiera podpowiedzi
jakie działania mogą uczynić naszą dzielnicę piękniejszą.
Ulotka, której dystrybucja rozpocznie się
w przeciągu kilku tygodni to tylko jedna
z inicjatyw, jakie w przyszłości znajdą się
pod wspólną nazwą „Miasto-Ogród
Włochy”. Pierwsze litery nazwy tworzą
adres strony: www.mow.waw.pl, na której
już teraz można znaleźć różne interesujące
materiały i odnośniki. Projekt, do którego
każdy może dołączyć, jest koordynowany
przez Urząd Dzielnicy Włochy, ale
współtworzą go mieszkańcy oraz lokalni
przedsiębiorcy.
Co dalej z meczetem?
7 listopada w Urzędzie Dzielnicy Włochy
odbyła się rozprawa administracyjna, na
której spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia Muzułmańskiego Ahmadija oraz
mieszkańcy Włoch sprzeciwiający się budowie meczetu przy ul. Dymnej. Stowarzyszenie Ahmadija, które na Nowych
Włochach działa od przeszło dwudziestu
lat, od dwóch lat stara się o warunki zabudowy umożlwiające powiększenie obecnego budynku tak, by było miejsce na
większą sale modlitw, pomieszczenia biurowe i łazienki (ponieważ przed modlitwą
wiernych obowiązuje obmycie). Rozbudowa ma umożliwić przykrycie budynku
kopułą i postawienie minaretu. Grupa
mieszkańców Włoch, protestuje przeciwko
tym planom, bojąc się dużej uciążliwości
spowodowanej przez odwiedzających meczet, utraty wartości nieruchomości oraz
zaburzenia architektonicznego charakteru
dzielnicy. Celem rozprawy administracyjnej była wymiana argumentów obu stron,
a tym samym przyśpieszenie wydania decyzji o warunkach zabudowy. W czasie
rozprawy inwestor opowiadał o swoich
planach, a protestujący przedstawiając
wątpliwości zwrócili się o wyjaśnienie niejasnych ich zdaniem kwestii. Między innymi poproszono o „przeprowadzenie
dowodu z opinii biegłego z zakresu islamistyki celem ustalenia funkcji meczetów
w szczególności podanie opisu i sposobu
funkcjonowania, przebiegu i częstotliwości
zgromadzeń w tym obrzędów religijnych”.
Obecnie na podstawie analizy dokumentacji przygotowywana jest decyzja administracyjna Urzędu Dzielnicy. Należy sądzić,
że bez względu na jej treść, jedna ze stron
się od niej odwoła, a sprawa będzie toczyć
się dalej.
Specjalistyczna Pomoc
Psychologiczna, Pedagogiczna, Terapeutyczna
Jeżeli:
• przeżywasz trudne chwile, • masz kłopoty
małżeńskie, partnerskie, rodzinne, wychowawcze, • potrzebujesz wsparcia po stracie bliskiej
Ci osoby, • czujesz się samotny, nosisz ból
i cierpienie, • nie radzisz sobie z codziennymi problemami.
Proponujemy:
►pomoc i wsparcie psychologiczne, terapię,
konsultacje dla osób dorosłych: indywidualne,
małżeńskie, rodzinne,
• pomoc psychopedagogiczną i terapeu-
tyczną dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi: • dysleksją, dyskalkulią, integracją sensoryczną, zaburzeniami zachowania, • pomoc
psychologiczną dla ofiar przemocy,
• pomoc i poradnictwo dla osób w
kryzysie, • warsztaty tematyczne dla rodziców, • interwencję kryzysową w środowisku.
Zapraszamy !!!
Nasz adres:
ul. Czereśniowa 118; tel. 22 863-70-14,
pn. – pt. 8.00 – 16.00
Konsultacje są bezpłatne.
Miejskim Rowerem przez Włochy
Punkt
Informacyjno-Konsultacyjny
Entuzjastów Warszawskiego Roweru Miejskiego nie brakuje.
Tymczasem już na wiosnę również we Włochach będzie można
wypożyczyć lub zaparkować pojazd z logiem Veturilo.
Porozumienie pomiędzy ZTM, a Urzędem
Dzielnicy zostało podpisane. Pieniądze
zarezerwowane. Trzeba jeszcze wybrać
miejsca na terenie dzielnicy, w których
zostaną zamontowane stacje postojowe
dla warszawskich jednośladów. Z całą
pewnością rower wypożyczymy przy
Urzędzie Dzielnicy oraz przy stacji
kolejowej Warszawa Włochy. Jednak gdzie
będą pozostałe stacje postojowe, tego
ciągle nie wiadomo? W rozmowach między włochowskimi urzędnikami, a przedstawicielami ZTM pojawiały się różne
propozycje.
Do Urzędu docierają też opinie mieszkań-
ców w tej sprawie. Wybór nie jest łatwy,
bo dobrze umiejscowiona stacja powinna
spełniać szereg wymagań. Punkty postoju
rowerów nie mogą być zbyt blisko, ani
zbyt daleko od siebie. Ważne, aby znajdowały się przy węzłach komunikacyjnych
i tam gdzie potrzeba alternatywy dla samochodu i komunikacji miejskiej. Rower
ma przecież służyć głównie do przemieszczania się pomiędzy stacjami. Nie bez
znaczenia pozostaje odległość od stacji
znajdujących się na terenie innych dzielnic.
Wybór miejsc wymaga dużego namysłu
i specjalistycznej wiedzy na temat
warszawskiej komunikacji.
red.
Połączenie ZOZ-u Włochy
z ZOZ-em Bemowo
Rozmowa z Paweł Doroszem Dyrektorem SPZLO Bemowo
Redakcja biuletynu „Moja Dzielnica
Włochy”: SPZLO Warszawa-Włochy
zostanie zlikwidowane, co powstanie
w to miejsce?
Paweł
Dorosz
Dyrektor
SPZLO
Bemowo: Nie zostanie zlikwidowanie,
tylko mienie ZOZ-u Włochy zostanie
przyłączone do ZOZ-u Bemowa. Przychodnie w dalszym ciągu będą udzielały
świadczeń, jestem przekonany, że lekarze
w dalszym ciągu będą chcieli pracować na
rzecz mieszkańców Włoch, będą udzielali
świadczeń także po połączeniu. Pacjent w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
będzie dalej leczył się u tego samego lekarza, którego wybrał, w tej samej przychodni, w tych samych, a mam nadzieję, że
po pewnym czasie, w lepszych warunkach.
Redakcja: Skoro nic się nie zmieni, to po
co łączenie?
Dyr. P.D.: jest to decyzja Rady m.st. War-
szawy, która została podjęta 22 listopada
2012 r. Było to spowodowane przede
wszystkim trudną i ciągle pogarszającą się
sytuacją finansową ZOZ Włochy. Zgodnie
z ustawą o działalności leczniczej organ
założycielski, jakim jest Miasto Stołeczne
Warszawa, jeżeli zakład się zadłuża ma
dwie możliwości: albo spłacić zadłużenie,
ale wówczas musi przekształcić taki
zakład w spółkę, albo też połączyć go z
innym zakładem. Miasto podjęło decyzję o
połączeniu z większym zakładem, który
ma większe możliwości obniżenia kosztów. Wynika to między innymi z jednej
administracji, istotne są też koszty świad-
czeń. Przykładem może być laboratorium,
które ma ZOZ Bemowo, a ZOZ Włochy
musiał badania laboratoryjne kupować
z zewnątrz. Teraz te koszty znikną. Po
połączeniu koszty administracji i badań
laboratoryjnych dla połączonego Zespołu
zmniejszą się.
Redakcja: Bemowo i Włoch znacznie
różnią się ilością mieszkańców. Czy to
nie będzie „związek mrówki i słonia”?
Dyr. P.D.: Bemowo ma ponad 120 tys.
mieszkańców, Włoch ok. 40 tys., więc ta
różnica jest duża, mniej więcej trzykrotna.
Różnica prawie trzykrotna jest także w
wartości kontraktów kierowanych z Narodowego Funduszu. Czy na połączeniu
małego z większym straci ten pierwszy?
Na razie większą niepewność widzę w bemowskim ZOZ-ie. Przez to, że będziemy
musieli zlikwidować długi ZOZ-u Włochy
jest duża obawa, że mieszkańcy Bemowa
jak i pracownicy tutaj zatrudnieni stracą
na tym. Myślę jednak, że sytuacja będzie
stabilna. Mamy system zarządzania jakością, system ochrony środowiska, wprowadzamy system ochrony bezpieczeństwa
informacji. Te wszystkie systemy zarządzania przekładają się na wyższą jakość
usług zdrowotnych, jak i większe bezpieczeństwo pacjenta. To w perspektywie dla
przychodni Włoch spowoduje, że i tam poprawi się jakość i bezpieczeństwo usług
medycznych, a mieszkańców Włoch już
teraz zapraszam do przychodni na Bemowie. Proszę zobaczyć jak one funkcjonują.
przy Urzędzie Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy
ul. Centralna 24, 02-133 Warszawa
tel.: 22 846 82 38
e-mail: [email protected]
Komu pomagamy:
Osobom uzależnionym od alkoholu lub
innych substancji psychoaktywnych,
członkom ich rodzin oraz osobom zagrożonym przemocą w rodzinie, będącym
w kryzysie, niepotrafiącym samodzielnie
rozwiązać swoich problemów.
Świadczone usługi:
- wstępna informacja i edukacja na temat
choroby alkoholowej, metod i możliwości
jej leczenia, współuzależnienia i form pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz postępowania w przypadku
przemocy w rodzinie,
- wstępna motywacja do przyjęcia pomocy,
- działalność informacyjno-konsultacyjna
w następujących dziedzinach: uzależnienia, współuzależnienia, możliwości podjęcia leczenia, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, innych problemach życiowych
wymagających pomocy specjalistycznej.
Tryb przyjmowania:
- porady bezpośrednie - osobiste konsultacje,
- poradnictwo telefoniczne dla osób
zgłaszających się do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
Poradnictwa i konsultacji specjalistycznych udzielają:
Prawnik - poniedziałek 16:30-20:30;
środa 8:00-12:00, czwartek 16:30-20:30
Psycholog - wtorek 8:00-12:00, środa
8:00-12:00, czwartek 14:30-20:30
Terapeuta uzależnień - poniedziałek
16:30-19:30, piątek 15:30-18:30
Pracownik socjalny - piątek 16:00- 20:00
Terapeuta uzależnień przyjmuje także
w Ośrodku Pomocy Społecznej dla
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy
ul. Czereśniowej 35 - wtorek 14:00-18:00
oraz udziela konsultacji telefonicznych:
22 863 91 75 wew. 116.
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
udziela pomocy
bezpłatnie i anonimowo.
nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
3
Elektośmieci
Jak pozbyc się wielogabarytowego zużytego sprzętu.
ElektroEko - organizacja odzysku sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, powołana
do życia przez największe firmy i organizacje zrzeszające producentów i importerów sprzętu AGD, RTV, IT i oświetlenia,
prowadzi obecnie bezpłatny odbiór z
domów wielkogabarytowego zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(ZSEE). Partnerem programu jest Urząd
Miasta Stołecznego Warszawy.
Każdy kto chce zamówić odbiór dużych
elektrośmieci z domu, może zadzwonić
pod numer telefonu: (22) 22 333 00 lub
wypełnić formularz za pośrednictwem
strony http://www.elektrosmieci.pl i umówić się w dogodnym dla siebie terminie.
Uruchamiając program odbioru wielkogabarytowych elektrośmieci z domów, ElektroEko pragnie umożliwić mieszkańcom
stolicy szybkie, bezproblemowe, a przede
wszystkim bezpłatne i wygodne, pozbycie
się niepotrzebnego sprzętu. Akcja prowadzona jest bezterminowo i obejmuje
Warszawę.
Call Center – odbiorcy z domów:
tel.: 22 22 333 00, pon.-pt., godz. 10.0019.00; a w sob., godz. 10.00-14.00
Program prowadzony na terenie Warszawy
ma charakter stały. Obejmuje jedynie duże
i ciężkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, takie jak stare lodówki, telewizory, zmywarki etc. Drobne ZSEE można
przynosić do specjalnych punktów zbierania dostępnych na terenie każdej dzielnicy
w Warszawie.
W naszej dzielnicy można wyrzucać elektrośmieci do kontenera przy ul. Podborskiej na tyłach Urzędu Dzielnicy przy
parkingu w każdą sobotę w godz. 10-14.
4
nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
Nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi
W lipcu 2013 roku w Warszawie zostanie wprowadzony nowy
system gospodarowania odpadami.
Z dniem 1 lipca 2011 r. została uchwalona
ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011,
Nr 152, poz. 897), która to praktycznie
zrewolucjonizowała obowiązujące w tej
materii uregulowania prawne.
W myśl art. 6c ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2012. 391 t.j. z późn.
zm.), to gmina będzie zobowiązana do
zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W nowym systemie mieszkaniec
będzie uiszczał opłatę określonej wysokości, a w zamian gmina zapewni odbiór
odpadów komunalnych. Przepisy te będą
obowiązywały od dnia 1 lipca 2013 r.
Nowy system gospodarowania odpadami
ma na celu przede wszystkim ograniczenie
ilości odpadów trafiających na składo-
wiska oraz zwiększenie ilości odpadów
segregowanych i przeznaczonych do kompostowania co oczywiście, w efekcie
końcowym, ma przyczynić się do poprawy
stanu środowiska naturalnego.
Aktualnie dokładne szczegóły, mogące lepiej zobrazować metody i zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania
odpadami, są na etapie przygotowania
i muszą zostać zatwierdzone uchwałą Rady
m.st. Warszawy.
W celu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na
terenie Warszawy, została stworzona nowa
komórka organizacyjna Urzędu m.st. Warszawy - Biuro Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi, tel. 22 443 45 04 – 10.
Informacje można również uzyskać w
Centrum Komunikacji Społecznej pod tel.:
22 443 34 00 lub 22 443 34 01. Zapraszamy również na stronę internetową:
www.stolicaczystości.pl.
Posegreguj śmieci i zrób
przydomowy kompostownik
Obowiązek jego stworzenia nakładają
na nas normy unijne, zgodnie z którymi
państwa członkowskie zobowiązane są
do znacznego ograniczenia ilości odpadów
ulegających biodegradacji (np. roślinnych),
składowanych na wysypiskach. Jeśli
śmieci te będą posegregowane już na
etapie gospodarstw domowych, nadwyżki
będzie można skierować do kompostowni
miejskiej. Po przetworzeniu, jako kompost,
użyźnią miejską zieleń.
Właściciele ogródków oraz działek mogą
zatrzymać część odpadów i wyprodukować z nich kompost do nawożenia własnych upraw. Prawidłowo przygotowany
kompost pachnie jak ściółka leśna, a w
dotyku przypomina żyzną ziemię próchniczą, podobnie też wygląda.
Do kompostowania nadają się wszelkie
odpady roślinne: skoszona trawa czy
zagrabione liście. Należy jednak unikać
wrzucania do domowego kompostownika
roślin chorych, perzu i przekwitłych
chwastów. Spośród odpadów wytwarzanych w kuchni możemy wykorzystywać
obierki warzyw, resztki jedzenia
(z wyjątkiem mięsa i nabiału) i skorupki
jaj. Doskonale nadadzą się też fusy po
kawie i herbacie oraz niezadrukowany
papier, np. chusteczki czy ręcznik papierowy. Im bardziej rozdrobnione będą
odpady, tym szybciej ulegną rozkładowi.
Dobrze jest raz na dwa tygodnie wymieszać zawartość kompostownika, aby
umożliwić dopływ powietrza do wszystkich warstw. Proces rozkładu z udziałem
tlenu, przebiega bez wydzielania nieprzyjemnego zapachu.
Ważnym czynnikiem w procesie kompostowania jest odpowiednia wilgotność,
najlepszy jest taki, którego wilgotność
możemy porównać do dobrze odciśniętej
gąbki. Jeśli chcemy przyspieszyć rozkład
odpadów i dodatkowo zabezpieczyć je
przed nieprzyjemną wonią, możemy dodać
do kompostownika specjalne bakterie,
dostępne w sklepach ogrodniczych.
Czas oczekiwania na efekty waha się
od kilku tygodni do roku i zależy od
warunków otoczenia i rodzaju odpadów.
Gotowy kompost stanowi naturalny nawóz
dostarczający roślinom składników potrzebnych do prawidłowego wzrostu.
Można go stosować bez ograniczeń,
mieszając z glebą ogrodową lub obsypując
ziemię wokół roślin. Warto pamiętać, że
kompostowanie pozwala znacznie zmniejszyć ilość odpadów ulegających biodegradacji wywożonych na składowiska.
W kompostowniku przydomowym można
przetworzyć aż 300 odpadów w ciągu
roku.
Dla wszystkich starczy miejsca...
- obchody Dnia Tolerancji
Każdego roku 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy
Rok Tolerancji. Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku
państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat
Zasad Tolerancji.
fot. arch. szkoły
W tym roku szkolnym Wolontariusze ze
szkoły podstawoej nr 66 postanowili
aktywnie włączyć się w obchody święta.
DLA WSZYSTKICH STARCZY
MIEJSCA… to hasło witało wszystkich
przekraczających próg szkoły i przyświecało wszelkim działaniom podjętym przez
społeczność szkolną. Kolejne dni to kolejne hasła i akcje przeprowadzane w
szkole.
Wychowawcy klas przeprowadzili lekcje
wychowawcze mające na celu popularyzację wiedzy o tolerancji, kształtowanie
postaw akceptacji i szacunku dla drugiego.
Na podstawie zdobytej wiedzy uczniowie
wykonywali później plakaty i wymyślali
hasła propagujące zasady tolerancyjnego
współżycia miedzy ludźmi. Na zakończenie Tygodnia Tolerancji w dniu, w którym
obchodzony jest Światowy Dzień Tolerancji - 16 listopada, odbył się Happening.
Cała społeczność szkolna zgromadziła się
na sali gimnastycznej. Cóż to była za
atmosfera – las transparentów z hasłami
o tolerancji, wiersze, piosenki i specjalnie
na tą okazję przygotowany przez
Wolontariuszy POKAZ MODY. Na chwilę
przenieśliśmy się na „światowe wybiegi”
i podziwialiśmy naszych wspaniałych
„modeli”. Przygotowany i obejrzany
POKAZ, miał uświadomi zebranym, że:
Ludzie są różni. Nigdy nie było i nie będzie
kogoś takiego jak Ty czy ja. Każdy z nas
jest wyjątkowy, niepowtarzalny. Jesteśmy
podobni i jednocześnie różnimy się. Jest
to zupełnie naturalne.
Dziś już wiemy, że tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności.
Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów
choćby były całkowicie odmienne od
własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.
Opiekun SKW – pedagog szkolny Ela Bielska
Kluby Malucha
Zapraszamy do Biblioteki dla Dzieci i
Młodzieży nr 22 przy ul. ks. J. Chrościckiego 2
Klub Malucha „Pieluszkowo”
zaprasza rodziców z dziećmi do 2 lat.
Spotkania będą okazją, aby wymienić
doświadczenia w opiece nad maleństwem,
zebrać garść porad od innych rodziców,
a maluchy będą mogły poznać rówieśników.
Spotkania będą się odbywały w pierwszą
środę miesiąca o godz. 10.00
Wystawa
W poprzednim wydaniu biuletynu pisaliśmy o otwarciu wystawy, która miała
miejsce w Artystyczny Domu Animacji.
Zebrane plakaty przez dr R. Gawkowskiego przybliżają nam jak wyglądała okupacja we Włochach. Miło jest nam
powiadomić Państwa, że obecnie wystawę
można obejrzeć w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy, II piętro, w godz. 8.00-16.00.
Zapraszamy!
Klub Malucha „Brzdąc”
zaprasza dzieci w wieku 3-4 lata wraz
z rodzicami do udziału w zajęciach.
Spotkania będą się odbywały w drugi
czwartek miesiąca o godz. 16.30.
W programie zajęć:
- wspólne zabawy wspomagające rozwój
psychoruchowy,
- głośne czytanie wierszyków i krótkich
opowiadań,
- zabawy plastyczno-muzyczne.
W obu klubach – wstęp wolny.
Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
Uprzejmie informuję, że w dniu 25
października 2011 roku Prezydent m.st.
Warszawy Zarządzeniem Nr 1672/2011
roku powołał Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Czereśniowej 35.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego
jest integrowanie i koordynowanie działań
podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
poprzez:
• diagnozowanie problemu przemocy w
rodzinie;
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
• inicjowanie interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą w rodzinie;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym.
• realizowanie procedury Niebieska Karta.
Jeśli w Twoim otoczeniu
znajduje się rodzina lub osoba,
której sytuacja życiowa
zaniepokoiła Ciebie i uważasz,
że członkowie tej rodziny
potrzebują pomocy
zgłoś to do:
• Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa,
tel. 22 863 98 37; 22 863 91 75;
22 863 95 93,
• Policji,
ul. 17 Stycznia 57, 02-146 Warszawa,
tel. 22 846 85 56,
• placówek oświatowych położonych
na terenie Dzielnicy Włochy (szkoły,
przedszkola),
• Samodzielnego Publicznego Zakładu
Lecznictwa Otwartego Warszawa
Włochy,
ul. Cegielniana 8, 02-471 Warszawa,
tel. 22 868 56 24,
• Dzielnicowego Zespołu Realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Centralna 24, 02-271 Warszawa,
tel. 22 846 82 38.
nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
5
ABC
Ubezpieczonego
Sprawdź, czy pracodawca
(zleceniodawca) zgłosił Cię
do ubezpieczeń społecznych.
1. Sprawdź, czy pracodawca (zleceniodawca) zgłosił Cię do ubezpieczeń
społecznych. Jeżeli tego nie zrobił, a
zachorujesz lub będziesz miał wypadek
w pracy, możesz mieć problem z otrzymaniem świadczeń z ZUS.
2. Sprawdź, czy pracodawca zgłosił Cię
do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli tego
nie zrobił, nie będziesz mógł korzystać
z publicznej opieki zdrowotnej, nie otrzymasz recepty na leki refundowane.
3. Zadbaj o zgłoszenie do ubezpieczenia
zdrowotnego Twoich najbliższych –
współmałżonka i dzieci – jeżeli nie mają
innego tytułu do ubezpieczenia. Jeżeli
nabędą samodzielnie prawo do ubezpieczenia, pamiętaj, by ich wyrejestrować.
4. Jeżeli Twoje dane identyfikacyjne,
adresowe lub ewidencyjne uległy zmianie,
poinformuj o tym swojego pracodawcę,
a jeśli pracodawca już nie istnieje, zgłoś
zmianę za pośrednictwem Platformy
Usług Elektronicznych – pue.zus.pl.
5. Sprawdź, czy pracodawca odprowadza
za Ciebie składki od właściwej podstawy,
czy nie zaniża jej. Składki od niższego
wynagrodzenia, niż faktycznie otrzymujesz, to niższe świadczenia dziś (zasiłek
chorobowy lub macierzyński) oraz w
przyszłości (emerytura lub renta).
6. Pamiętaj, że powinieneś wybrać
Otwarty Fundusz Emerytalny. Nie czekaj
na losowanie członkostwa OFE, sam
decyduj o swoich pieniądzach.
7. Bez wychodzenia z domu możesz zapoznać się z danymi zapisanymi na Twoim
indywidualnym koncie w ZUS. Sprawdź
to sam na Platformie Usług Elektronicznych – pue.zus.pl.
8. Dzięki dostępowi do konta ubezpieczonego w portalu pue.zus.pl, możesz na
podstawie zgromadzonych tam danych
i prognozowanych przez siebie przyszłych
dochodów wyliczyć wysokość hipotetycznej emerytury.
9. Jeśli pracujesz za granicą, sprawdź,
w którym kraju powinieneś być ubezpieczony.
10. Pamiętaj, że ubezpieczenia emerytalne
i rentowe, jeśli przestaniesz pracować,
możesz kontynuować dobrowolnie.
Dzięki temu będziesz miał wyższe świadczenie.
www.zus.pl
6
nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
Sprawy w ZUS załatw przez internet
Czy pracodawca opłaca moje składki? Jaki jest stan mojego
konta? W jakiej wysokości będzie moja hipotetyczna emerytura?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymamy z ZUS bez
wychodzenia z domu.
ZUS unowocześnia się za sprawą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).
To portal, który umożliwia załatwienie
wielu spraw z domu, a korzystanie
z niego jest bezpłatne. W ciągu zaledwie
kilku minut można mieć dostęp do danych
zgromadzonych na osobistym koncie w
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Portal daje bowiem możliwość wglądu
między innymi w okresy podlegania ubezpieczeniom, w składki opłacone przez pracodawców lub przekazane do OFE
Co powie PUE?
Po rejestracji na pue.zus.pl każdy użytkownik może m.in.: sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS,
śledzić stan swoich spraw, rezerwować wizyty w placówce ZUS. W zależności od
tego czy jesteśmy pracownikiem, pracodawcą czy przedsiębiorcą, portal dostosuje
się do naszych potrzeb. Dla każdej grupy
klientów przygotowano specjalny panel
ułatwiający załatwienie specyficznych dla
nich spraw.
Co znajduje się w poszczególnych panelach?
Dla ubezpieczonych informacje o stanie
konta, ubezpieczeniach, do których został
zgłoszony i składkach, które wpłacił
za niego pracodawca oraz kalkulator emerytalny, który wyliczy prognozowaną
emeryturę. Dla emerytów, rencistów przygotowano informacje o przyznanych i
wypłacanych świadczeniach czy formularz
PIT. Dla przedsiębiorców, czyli płatników
składek – dane o należnych składkach i
wpłatach, informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń. Dla przedsiębiorców
przeznaczono także moduł ePłatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik),
dzięki któremu przez portal pue.zus.pl
można m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń
i rozliczyć składki.
Internet lub telefon
Także tym osobom, które nie mają łącza
internetowego, są poza domem albo wolą
kontakt bezpośredni, Platforma Usług
Elektronicznych ułatwia życie – dzięki
usługom telefonicznym i systemowi kierowania ruchem w placówkach ZUS.
Platforma oferuje Centrum Obsługi Telefonicznej (infolinia COT: 801 400 987
z telefonów stacjonarnych, 22 560 16 00
z telefonów stacjonarnych i komórkowych), przez które można zasięgnąć informacji np. o danych zgromadzonych na
indywidualnym koncie, zarezerwować
wizytę w placówce czy złożyć niektóre
wnioski, niewymagające podpisu elektronicznego. Przed przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowanych informacji
nastąpi uwierzytelnienie osoby dzwoniącej, trzeba więc podać swój identyfikator i PIN, które otrzymamy przy rejestracji.
Część usług będzie dostępna przez 24
godziny na dobę za pośrednictwem
automatycznego telefonicznego systemu
informacyjnego.
Zarejestrować się na platformie pue.zus.pl
można codziennie w każdej placówce
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
www.zus.pl
Co warto wiedzieć o koncie i
subkoncie ubezpieczonego w ZUS
Od pewnego czasu każdy ubezpieczony
ma w ZUS nie jedno, a dwa konta. Obok
tego podstawowego pojawiło się bowiem
subkonto, na które przekazywane jest 5%
ze składki przesyłanej do OFE.
Każdy ubezpieczony w ZUS posiada
swoje indywidualne konto, założone na
podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń, gdzie ewidencjonowane są informacje przekazywane przez płatnika
składek. Na koncie zapisany jest przebieg
ubezpieczeń: okres i tytuł ubezpieczenia,
podstawy wymiaru składek, informacje o
członkostwie w Otwartym Funduszu Emerytalnym oraz informacje o wysokości należnych i wpłaconych składek.
Z początkiem maja 2011r., w ramach konta
ubezpieczonego Zakład prowadzi subkonto, gdzie gromadzone są składki, które
przed zmianą trafiłyby na konto
w OFE. Środki na nim zgromadzone waloryzowane są corocznie. Co ważne
i o czym należy pamiętać, środki zarówno
na koncie, jak na subkoncie w ZUS w wyniku waloryzacji nigdy nie mogą zostać
zmniejszone. Dodatkowo, środki zewidencjonowane na subkoncie podlegają podziałowi i/lub wypłacie w przypadku
rozwodu, unieważnienia małżeństwa oraz
śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi
subkonto.
www.zus.pl
Bilety dla dzieci z rodzin
wielodzietnych
Zmiany dotyczące
kart dla rodzin
wielodzietnych
Wprowadzenie opłat za poświadczenie o zameldowaniu dzieci
na pobyt stały lub czasowy skomplikowało nieco procedurę
wydawania biletów wolnej jazdy dla dzieci z rodzin wielodzietnych.
ZTM, wspólnie ze stołecznym Biurem Administracji i Spraw
Obywatelskich prowadzi działania, które pozwolą na alternatywne,
bezpłatne potwierdzanie zameldowania.
W jaki sposób można potwierdzić zameldowanie?
Już teraz można to zrobić bezpłatnie, ale
wymaga to trochę cierpliwości. Rodzice
lub opiekunowie prawni mogą bowiem
przedstawić w ZTM inne dokumenty
poświadczające zameldowanie – dostarczyć poświadczenie na aktach urodzenia
dzieci (w tym celu trzeba się udać do
odpowiedniego urzędu dzielnicy) lub dowody osobiste dzieci. Mogą również
złożyć w POP-ach przy ul. Żelaznej 61 i na
węźle komunikacyjnym Młociny specjalny
wniosek o poświadczenie danych meldunkowych. Resztą zajmą się już pracownicy
ZTM. W tym przypadku procedura będzie
dłuższa bowiem wniosek musi zostać
dostarczony do Biura Administracji i
Spraw Obywatelskich.
Pozostaje również szybsza, odpłatna
forma. W tym celu rodzice lub opiekunowie prawni powinni się zgłosić do urzędu
dzielnicy po zaświadczenie o zameldowaniu dzieci na pobyt stały lub czasowy na
terenie Warszawy (trwający nie krócej niż
3 miesiące), wraz z informacją o stopniu
pokrewieństwa zameldowanych osób. Za
zaświadczenie trzeba zapłacić, jest jednak
wydawane od ręki. Dokument jest ważny
przez 2 miesiące.
Powyższe rozwiązania będą obowiązywały
do czasu udostępnienia pracownikom
ZTM bazy z meldunkami. Po otrzymaniu
dostępu i przeszkoleniu pracowników
rodzice oraz opiekunowie prawni nie będą
już musieli dostarczać dokumentów poświadczających zameldowanie. O terminie
wprowadzenia tego rozwiązania poinformujemy.
Komu przysługuje uprawnienie?
Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów
przysługują dzieciom z rodzin wielodzietnych, w których jest czworo lub więcej
dzieci, które nie ukończyły jeszcze 20.
roku życia, uczą się, stale lub czasowo zamieszkują na terenie Warszawy. W tym
celu należy wyrobić dziecku imienną kartę
z zakodowanym odpowiednim uprawnieniem. Wniosek o jej wydanie mogą złożyć
rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
Uprawnienie obowiązuje do końca terminu
ważności legitymacji szkolnej lub terminu
zameldowania, nie dłużej jednak niż do
czasu ukończenia przez dziecko 20. roku
życia. Utrata uprawnień przez jedno z
dzieci nie pozbawia nabytych uprawnień
pozostałych.
Gdzie można wyrobić kartę dla rodzin wielodzietnych?
Tylko w dwóch Punktach Obsługi Pasażerów - przy ul. Żelaznej 61 (placówka
jest czynna od poniedziałku do piątku w
godz. 7.00 – 20.00), oraz na węźle komunikacyjnym Młociny (od poniedziałku do
piątku w godz. 7.00 – 20.00, a w soboty w
godz. 9.30 – 16. 30.).
Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia karty?
Aby otrzymać bilet oprócz dokumentów
poświadczających zameldowanie należy
przedstawić do wglądu dowód osobisty
jednego z rodziców (lub opiekunów prawnych), ważne na dany rok szkolny (akademicki) legitymacje szkolne (studenckie),
zdjęcie każdego dziecka ubiegającego się
o bilet (podpisane imieniem i nazwiskiem,
z datą urodzenia). Przy przedłużaniu
uprawnień konieczne jest dostarczenie posiadanych już spersonalizowanych kart.
www.ztm.waw.pl
Nowa taryfa biletowa ZTM
1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie nowa taryfa ZTM. Zmienią się
ceny wszystkich rodzajów biletów komunikacji miejskiej.
Bilety z taryfy obowiązującej do końca
2012 r. kupione i skasowane lub aktywowane przed wejściem w życie nowej
taryfy będą mogły zostać wykorzystane
do końca terminu ich ważności.
Nieskasowane lub nieaktywowane bilety z
obecnie obowiązującej taryfy będzie
można zwracać do 30 czerwca 2013 r.
Będą jednak obowiązywały nowe zasady
dotyczące zwrotów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w
Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, dzwoniąc pod numer całodobowej infolinii 801044-484 oraz na stronie www.ztm.waw.pl.
Jednym z dokumentów
koniecznych do otrzymania
biletu wolnej jazdy dla dzieci z
rodzin wielodzietnych jest poświadczenie o zameldowaniu
dzieci na pobyt stały lub
czasowy. Można go otrzymać
w urzędzie dzielnicy.
Wydanie tego dokumentu przez urzędy,
w myśl obowiązującej od niedawna
wykładni przepisów przekazanej przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, może nastąpić jedynie na podstawie ustawy o ewidencji ludności i
dowodach osobistych, a nie kodeksu postępowania administracyjnego - i tym
samym jest płatne.
Zarząd Transportu Miejskiego wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom rodziców i opiekunów, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wprowadzonych odgórnie
opłatach, podjął działania, które powinny
umożliwić otrzymanie Warszawskiej
Karty Miejskiej, bez konieczności pobierania powyższego dokumentu przez pasażerów z urzędów dzielnic. Podjęto
również rozmowy z urzędami o możliwości zastosowania innych, bezpłatnych
procedur poświadczania zameldowania.
Wszelkie wątpliwości prosimy zgłaszać na
numer Infolinii ZTM – 801 044 484. Informacje w tej sprawie będziemy przekazywali na bieżąco.
Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów
przysługują dzieciom z rodzin wielodzietnych, gdzie jest czworo lub więcej dzieci,
które nie ukończyły jeszcze 20. roku życia,
uczą się, stale zamieszkują na terenie Warszawy. W tym celu należy wyrobić dziecku
specjalną, imienną kartę z zakodowanym
odpowiednim uprawnieniem. Wniosek o
jej wydanie mogą złożyć rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Uprawnienie
obowiązuje
do
końca
terminu ważności legitymacji szkolnej
lub terminu zameldowania, nie dłużej
jednak niż do czasu ukończenia przez
dziecko 20. roku życia.
Złożyć wnioski lub przedłużyć uprawnienia można tylko w dwóch placówkach –
Punkcie Obsługi Pasażerów przy
ul. Żelaznej 61 (czynnym od poniedziałku
do piątku w godz. 7.00 – 20.00) oraz
POP-ie przy stacji metra Młociny
(czynnym od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 20.00, a w soboty w godz.
9.30 – 16. 30).
www.ztm.waw.pl
nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
7
Children`s Rights in
the Court
Potrzeby i oczekiwania młodzieży w zakresie
poradnictwa zawodowego
Prawa dziecka (znów) przed
sądem…
Po raz drugi uczniowie Zespołu
Szkół im. Bohaterów Narwiku
wystąpili z przedstawieniem dotyczącym praw dziecka według
scenariusza dr Laury Koby.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej nr 22 przy ul. Malowniczej 31a
funkcjonuje od dwóch lat. Mimo, że jest bardzo młodą placówką, szeroko
i wszechstronnie rozwinęła swoją działalność w zakresie zabezpieczenia
potrzeb dzieci i młodzieży wszystkich włochowskich szkół i przedszkoli.
fot. arch. szkoły
I znów przed sędzią, prokuratorem,
obrońcą i wobec świadków stanęli dorośli
oskarżeni: Brak Odpowiedzialności i Brak
Znajomości Praw Dziecka.
Tym razem zostaliśmy zaproszeni przez
organizatorów Europejskiego Warsztatu
„Building a Europe for and with Children.
Janusz Korczak`s child- and learner-centred pedagogy”. Nasza inscenizacja
inaugurowała tygodniowe warsztaty,
przygotowane przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji przy współpracy Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Rady Europy, które
odbyły się w dn. 6–11.10.2012 w Centrum
Szkoleniowym w Sulejówku. Szkolenie
adresowane było do nauczycieli różnych
przedmiotów z państw – sygnatariuszy
Europejskiej Konwencji Kulturalnej.
Ze względu na zgromadzoną publiczność
przedstawienie było przygotowane w
języku angielskim, co oczywiście utrudniło pracę uczniom i przysporzyło dodatkowego stresu. Tym bardziej cieszy fakt,
że młodzież świetnie sobie poradziła
z trudnym tekstem. Dzięki temu, że po raz
drugi inna grupa uczniów przygotowywała
inscenizację, można powiedzieć, że postać
Janusza Korczaka i jego myśl jest w naszej
szkole coraz lepiej znana. Nie tylko wśród
uczniów, bo w 6-dniowych warsztatach
brała udział nasza koleżanka Magdalena
Wosik, nauczycielka j. angielskiego, odpowiedzialna za przygotowania do przedstawienia w wersji anglojęzycznej.
Miłą niespodzianką, a jednocześnie dowodem uznania dla uczniów i ich opiekunów
jest zaproszenie przez Rzecznika Praw
Dziecka na kongres poświęcony Januszowi Korczakowi, który odbędzie się
8 grudnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
8
nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
Od listopada 2010, czyli od początku
istnienia placówki pracuję tu, jako doradca
zawodowy.
W świetle troski naszego państwa w
zakresie przeciwdziałania bezrobociu
niezwykłego znaczenia nabiera poradnictwo
zawodowe. Warto prześledzić publikację
„Wariantowa projekcja popytu na pracę w
Warszawie do 2020r.” pod redakcją Krzysztofa Marczewskiego, aby zorientować się
w potrzebach rynku pracy w najbliższej
przyszłości. Według autorów publikacji
profile o największym popycie na pracowników to: usługi osobiste, informatyczne,
gastronomiczne, elektroniczne, turystyczno
– hotelarskie, budowlane, medyczne.
Mając na uwadze potrzeby rynku pracy
w regionie staram się pomóc młodym
ludziom w wyborze, szkoły, zawodu zgodnie
z ich preferencjami i predyspozycjami.
Zaczynam od badania potrzeb i oczekiwań
uczniów najstarszych klas gimnazjalnych
i licealnych w zakresie poradnictwa zawodowego.
We wrześniu br. przeprowadziłem badania
sondażowe. Zapytałem młodzież włochowskich gimnazjów (4) i liceów (2) o ich preferencje dotyczące tematyki i metod
doradczych. Ankietę wypełniło 348 uczniów
(279 gimnazjalistów i 69 licealistów).
Ankieta składała się z trzech pytań.
W pierwszym pytaniu określali wybór
oraz stopień swojego zainteresowania dziesięcioma proponowanymi tematami zajęć
doradztwa zawodowego. W drugim, ankietowani mieli możliwość zgłosić własny
temat. Trzecie pytanie dotyczyło wyboru
metody doradczej.
Zainteresowanie proponowaną tematyką
z zakresu poradnictwa zawodowego
zadeklarowało 74% gimnazjalistów i 75%
licealistów (odpowiedzi „tak” i „raczej tak”).
Gimnazjaliści najbardziej zainteresowani
są tematem „Ścieżki kształcenia – wybór
szkoły ponadgimnazjalnej”- 57%, w dalszej
kolejności „Planowanie kariery zawodowej”– 50%, „Dobry plan – droga do
sukcesu” oraz „Świat zawodów – informacje
o zawodach” – 48%.
Uczniowie włochowskich liceów wybierali
najczęściej tematy „Kierunki kształcenia
zawodowego i wybór szkoły” – 56%,
„Sposoby poszukiwania pracy” – 53%,
„Sytuacja na rynku pracy (obecnie i w przyszłości)” – 51%.
Spośród wielu proponowanych przez
gimnazjalistów tematów powtarzały się:
zainteresowania a wybór szkoły, intratne
i mało znane zawody, gastronomia, kariera
muzyczna, czy sportowa. Dość oryginalną
tematykę proponują uczniowie gimnazjum
społecznego. Oczekują porady „Jak dobrze
wybrać, żeby dobrze żyć”, „Co mógłbym
robić w przyszłości?”, „Kariera, która
będzie pasją, a nie tylko pracą”.
W obu liceach uczniowie pytają o kierunki
studiów wyższych, możliwości pracy po ich
ukończeniu, a także możliwości pracy za
granicą.
Preferencje dotyczące metod doradczych
w obu badanych grupach były zgodne.
Za grupową formą (warsztaty, szkolenia)
opowiedziało się 64% gimnazjalistów i 67%
licealistów. Indywidualną formę pomocy
wybrało 34% gimnazjalistów i 33,5%
licealistów.
Szczegółowe wyniki ankiet przekazałem
pedagogom szkolnym, z pomocą których
mogłem przeprowadzić badanie. Po indywidualnych konsultacjach oraz wymianie spostrzeżeń na temat wyników ankiety udało się
dojść do interesujących i mam nadzieję
pożytecznych wniosków. Wszystkie osoby,
które w placówkach szkolnych zajmują się
doradztwem zawodowym uczniów były
zgodne co do zasadności prowadzenia tego
typu badań, szczególnie wśród uczniów,
którzy w tym roku szkolnym kończą naukę.
Potrzeby doradztwa deklaruje ok. 75%
młodzieży, która stoi przed wyborem kolejnego etapu rozwoju edukacyjno - zawodowego. Jest to wynik wysoki, świadczący o
poziomie zainteresowania problematyką
związaną z planowaniem własnej ścieżki
kariery zawodowej. Znajomość potrzeb i
oczekiwań młodzieży powinno ułatwić
i podnieść skuteczność pomocy i wsparcia ze
strony wychowawców i nauczycieli na terenie szkół. Mimo, że właściwy wybór
kierunku kształcenia i zawodu nastąpi
pod koniec roku szkolnego, warto już teraz
przygotowywać się do tego momentu. Rozpoznać swoje zasoby osobiste (zainteresowania, uzdolnienia, cechy osobowości,
możliwości, predyspozycje), interesować się
ofertą edukacyjną szkół oraz aktualną
sytuacją na rynku pracy w zakresie popytu
na kwalifikacje i kompetencje zawodowe.
Jako doradca zawodowy oferuję konsultacje
indywidualne dla uczniów i rodziców. Prowadzę również zajęcia grupowe w formie
warsztatów dla uczniów szkół naszej
dzielnicy. Szczegóły oferty znajdują się
w szkołach i na stronie internetowej poradni:
www.ppp22.waw.pl.
Andrzej Brzywca - doradca zawodowy
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22
Poszukujemy rozwiązań systemowych
Ostatnio dość głośno mówi się o kulturze fizycznej w odniesieniu
do dzieci i młodzieży. Jednym z tematów, które porusza się przy
okazji to tzw. rozwiązanie systemowe.
fot. arch. Karate-do
Niestety mitem jest to, że rozwiązanie
takie przyjdzie z góry. Procedury będę konsultowane ze środowiskami związanymi
ze sportem, także nauczycielami. Patrząc
bardzo realistycznie na czas potrzebny na
wdrożenie gotowego programu systemowego, przy założeniu, że on już jest,
mówimy prawdopodobnie o czasie jednej
dekady.
Innowacyjność w rozwiązaniach szkoleniowych zastosowanych w UKS Karatedō, działający we Włochach przy Szkole
Podstawowej nr 66 polega na tym, że
zostały wprowadzone elementy systemowe
w małej grupie ćwiczebnej. Po pierwsze
tematyka zajęć i zakres materiału ćwiczonego przez dzieci i młodzież, zostały dostosowane do grupy wiekowej. Po drugie,
bardzo duży nacisk został położony na rozwój indywidualny każdej osoby ćwiczącej.
W ten sposób trening Karate stał się tylko
narzędziem do promowania nauki, zdrowia
i wartości pro społecznych. Właściwie
podchodzimy do tego tak, by trening w naszym klubie był wyróżnieniem i nagrodą.
- Efekt przeszedł nasze oczekiwania –
mówi Mirosław Pawliński (główny
instruktor klubu) – W całym procesie szkoleniowym nastąpił już cały cykl. To znaczy,
że w gronie instruktorów pojawiły się
osoby, które kilka lat temu, będąc uczniami
tej szkoły rozpoczynały swoją przygodę z
Karate. Dzisiaj po 9 latach należą do wysoko wykwalifikowanej kadry instruktorów,
które w tej samej szkole prowadzą swoją
grupę. Program, który przygotowaliśmy
i sukcesywnie wdrażamy podczas naszych
zajęć nazwaliśmy INWESTUJEMY W
MŁODZIEŻ. W ten sposób tworzymy
wspomnianą wcześniej bazę systemowych
rozwiązań szkoleniowych. Trening, jako
pasja na lata.
- A efekty? Cóż. Nie wszystkie znamy tak,
jak chcielibyśmy znać. Jednym z wielu bardzo pozytywnych efektów jest utrzymanie
dobrego poziomu nauki w szkole. W grupach do 2011 roku średnia ocen tych, któ-
rzy regularnie brali udział w zajęciach wynosiła od 4,5 do 5,0 – dodaje Mirosław
Pawliński. – Nadal przed nami jeszcze
dużo pracy. Ideałem byłoby tak, by osoba
kończąca szkołę średnią mogła otrzymać
stypendium (na studia) i dalej rozwijać
swoją pasję. Czy jest to możliwe?
W innych dyscyplinach i innych krajach ten
model sprawdził się przez wiele lat.
U nas, musimy zacząć od samych podstaw.
- Są też zagrożenia – mówi Mirosław
Pawliński - I chyba największym z nich,
jest relatywnie negatywne podejście szanownych rodziców. Większość z nich
uważa, że jakakolwiek aktywność dziecka
pod względem kultury fizycznej nie musi
być regularna. Zajęcia takie, jak nasze,
są często traktowane na zasadzie „zapchaj
dziury” lub po prostu chwili wolnej dla siebie. Tymczasem nikt z tych osób, które prowadzą takie kluby w Dzielnicy, nie tworzy
„przechowalni dzieci”. Należy zdawać
sobie sprawę z tego, że efekty szkolenia
w jakiejkolwiek dyscyplinie sportowej
przychodzą po latach intensywnego
treningu, bardzo regularnego, konsekwentnego działania, w którym dla dziecka
najważniejsze jest wsparcie rodziców i
dopiero dalej zainteresowanie szkoły.
Oczywiście pozostaje kwestia zrozumienia
czym jest UKS? Większość rodziców nie
rozumie tego, że UKS jest takim samym
klubem sportowym, jak każdy inny, jak
np. warszawska Legia. Tylko tyle, że
działa w określonym środowisku. Innym.
Z zupełnie innym zapleczem szkoleniowym
i finansowym. Posiadając inne cele
i zadania.
Zajęcia odbywające się w Szkole Podstawowej nr 66 (ul. Przepiórki 16/18) są realizowane w ramach autorskiego projektu
INWESTUJEMY W MŁODZIEŻ, którego
jednym z modułów jest STOP AGRESJI
I PRZEMOCY oraz nauka pierwszej pomocy. Zajęcia w najmłodszych grupach są
współfinansowane przez m.st. Warszawa.
Karate-do
dla 50+
Zapraszamy do udziału w zajęciach Karate dla osób od lat 50!
Od razu rozwiewamy wszelkie wątpliwości. Karate to przede wszystkim ruch
fizyczny, który umożliwia utrzymanie lub
nawet poprawę stanu zdrowia i samopoczucia. Nie ma znaczenia w jakim wieku
rozpoczynamy trening. Za to ważne jest,
co chcemy osiągnąć dzięki temu.
Zapraszamy na zajęcia przygotowane dla
osób z grupy wiekowej 50+.
Nie ma nic wspanialszego, jak możliwość
wspólnego treningu z osobami, które robią
to z powodu radości ruchu. Wspólnie spędzony czas. Dostosowany rytm zajęć do
grupy wiekowej. Przecież nikt i nic nas nie
goni! Ruch fizyczny dla tej grupy wiekowej to wspaniała profilaktyka dla zdrowia.
Naszego serca. Układu oddechowego i
krwioobiegu. Przede wszystkim, to także
regularne spotkanie się z rówieśnikami
i pasja przebywania w grupie osób o podobnym zainteresowaniu.
Zapraszamy do udziału w zajęciach, w
których liczą się chęci i pogoda ducha. Bez
zbędnego nadęcia. Wyjątkowo, ze względu
na pierwsze pilotażowe realizowanie
takich zajęć, wszystkie szkolenia odbywają się dla tej grupy wiekowej w jednym
klubie ZS PFKT. Zdobyte doświadczenia
pozwolą na realizację podobnych zajęć
także w pozostałych klubach naszej
Federacji.
Najważniejsze! Całość tego projektu
jest dostępna dla tej grupy wiekowej
nieodpłatnie.
Bliższe informacje można otrzymać
w każdy: poniedziałek, środę i piątek
o godz. 17.45 od instruktorów klubu.
Miejsce: sala gimnastyczna SP nr 66 przy
ul. Przepiórki 16/18.
Zapytania proszę przesyłać na e-maila:
[email protected]
nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
9
Od zabawy
do sportu
Sensacyjne III miejsce w Sarmata Cup 2012
W dniu 8 listopada br. w hali
sportowej w Gimnazjum Nr 114
przy ul. Malowniczej 31a,
odbyły się Dzielnicowe Finały
programu „Od zabawy do
sportu”.
Na styk zdążyliśmy na pierwszy nasz mecz
rocznika 2004 na Becker Arena. Z marszu
wygraliśmy zacięty mecz z drużyną
KS Milan Milanówek 3:1. Sygnał do ataku
dał kapitan FC. Podwórkowych Wojowników – Olek, strzelając gola w pierwszej
minucie spotkania. Kolejne dwa gole zdobyliśmy w pierwszej połowie. W drugiej
części, spotkanie się wyrównało i przeciwnik, strzelił honorowego gola. Po tym
meczu, mieliśmy dłuższy odpoczynek,
grały inne drużyny. Wreszcie gwizdek
sędziego i rozpoczęliśmy grę z KS Ursus
Warszawa. Uzyskaliśmy przewagę i zdobyliśmy dwie bramki po składnych
akcjach. Przeciwnicy zagrzewani do walki
przez licznie przybyłych rodziców – kibiców z Ursusa, postawili na ofensywę.
Końcówka meczu była niezwykle emocjonująca, obie drużyny stworzyły świetne
widowisko. Cios za cios, twarda walka,
mógł paść grad goli. Skuteczniejsze
okazały się „Niedźwiedzie”, strzelając
„Wojownikom”, dwa fantastyczne gole,
na wagę jednego punktu. W ostatnich
minutach – z konieczności broniąca naszej
bramki Justyna – obroniła groźne uderzenie z rzutu wolnego, przerzucając piłkę
nad poprzeczką. Budujące były pozytywne
opinie widzów, na temat gry włochowskich
zawodniczek i zawodników.
Trzeci mecz z bardzo gościnną tego dnia
Sarmatą Warszawa. Gospodarze ambitnie
walczyli, jednakże „wojownicy” stosując
skuteczny forczeking, strzelili 7 goli,
nie tracąc żadnego. Legendarna wolska
drużyna odbudowują swoją potęgę. Także
nie przejmujcie się wolskie dzieciaki,
jeszcze wiele zwycięstw przed wami.
Po wysokiej wygranej uwierzyliśmy, że
możemy sprawić sensację i wygrać turniej.
Czwarte spotkanie miało zdecydować o
fot. UD Włochy
W zawodach wzięły udział reprezentacje
5 szkół podstawowych (SP Nr 66, 87, 88,
94 oraz 227), w sumie 65 uczestników.
Każda drużyna liczyła 12 osób (po dwie
dziewczynki i dwóch chłopców z klas
II – IV), ponadto 5 osób pełniło funkcję
rezerwowych. Rozegrano 8 konkurencji,
tj. wyścig z rakietkami do badmintona,
wyścig z wózkami, wyścig z przejściem
przez hula – hop, wyścig na hulajnogach,
rzut do kosza „kozłem”, „przewróć –
postaw” w workach, tor przeszkód oraz
„skacz i prowadź”.
Rywalizacja była bardzo emocjonująca, do
ostatniej chwili nie było wiadomo, która
reprezentacja wygra. Wielkim zwycięzcą
tej edycji została drużyna SP Nr 66 z
ul. Przepiórki 16/18. Kolejne miejsca zajęły: SP Nr 94, SP Nr 227, SP Nr 68 oraz
SP Nr 87. Laureaci zostali nagrodzeni
pucharem. Wszyscy mali sportowcy,
biorący udział w zawodach, otrzymali
pamiątkowe medale oraz słodycze ufundowane przez Urząd Dzielnicy Włochy.
Dziękujemy wszystkim osobom kibicującym zawodnikom, dyrekcji szkoły,
nauczycielom i trenerom za przygotowanie zawodów, a uczestnikom serdecznie
gratulujemy wytrwałości, hartu ducha oraz
życzymy dalszych sukcesów sportowych.
JR
10
nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
ostatecznej kolejności w strefie medalowej.
Na naszej drodze, stanął niezwyciężony do
tej pory UKS Dragon Warszawa. Drużyna
z Bielan mocno się mobilizowała. Jednak
to my uzyskaliśmy prowadzenie w drugiej
minucie spotkania. I nagle coś się zacięło
w dobrej grze naszego zespołu. Ruszyło
huraganowe natarcie bielańskich Dragonów. Zaczął się ostrzał naszej bramki – tym
razem bronionej przez Kingę. Zostaliśmy
zepchnięci do obrony i kontratakowaliśmy.
Przegraliśmy 1:5, lecz żaden stracony gol
nie był winą naszej bramkarki. Gratulacje
dla Dragonów za stuprocentową skuteczność i strzały nie do obrony.
Ostatni mecz decydował o drugim miejscu
w turnieju. Korespondencyjny pojedynek
pomiędzy „Wojownikami” a Milanem
Milanówek. Nie oglądaliśmy się na innych.
Skoncentrowaliśmy się na meczu z UKS
FC Komorów. Tym razem to my pierwsi
straciliśmy bramkę. Od tego momentu plan
był prosty – strzelić dwa gole i nie stracić
żadnego. Szybkie, gładkie podanie ze
środka pola i wyrównujemy, Becker Arena
zadrżała. Od tego momentu przejęliśmy
inicjatywę i bardziej pachniało bramką
po stronie przeciwnika. Upływający czas
i utrzymujący się remis, mocno komplikował sytuację w tabeli na naszą niekorzyść.
Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem
1:1. Takim samym rezultatem zakończyło
się spotkanie Dragon kontra Milan.
Niespodziewanie zajęliśmy III miejsce w
turnieju, przegrywając tylko jedno spotkanie. Justyna otrzymała puchar dla najlepszego bramkarza turnieju, chociaż dwa
mecze grała w polu. Zespołowi UKS Dragon gratulujemy wygranej, a organizatorom „Sarmata Cup 2012”, dziękujemy
za zaproszenie, świetnie zorganizowane
zawody sportowe i poczęstunek.
MP
fot. arch. drużyny
fot. UD Włochy
Brawa dla FC. Podwórkowych Wojowników!
Włochowska drużyna FC Powórkowi Wojownicy 20,10,2012 Turniej Piłki Nożnej SARMATA CUP
Ruch Mastersów cieszy się coraz większą popularnością
nie tylko na świecie, ale i w Polsce.
fot. arch. Stowarzyszenia
W OSiR Włochy przy ul. Gładkiej 18, od
maja br. trenują zawodnicy nowego klubu
pod nazwą Stowarzyszenie Pływackie
„Swimmers”. Nie byłoby nic w tym dziwnego i wszyscy mogą powiedzieć, że na
każdej pływalni się trenuje. Otóż nie,
najmłodszy z trenujących ma 19 lat, a najstarszy 62 lata. Trenująca grupa to grupa
Mastersów, do których należą byli zawodnicy, triathloniści chcący poprawić wyniki
i przygotować się do sezonu, a także amatorzy chcący zasmakować wyczynowego
pływania.
Ruch Mastersów cieszy się coraz większą
popularnością na świecie, a także w Polsce.
Trenują i ścigają się młodzi (od 25 roku
życia), starsi i najstarsi. Uczestniczą w zawodach, w których rywalizacja rozgrywana jest w różnych kategoriach, laik
może powiedzieć, że 89 latek nie ma szans
z 29 latkiem lub odwrotnie. Otóż nie! Wyniki uzyskane na danym dystansie są przeliczane na punkty wielobojowe, które
przedstawiają wartość danego wyniku niezależnie od wieku. A dodatkowo zawodnicy są dekorowani w różnych kategoriach
wiekowych od A 25-29, po N 90-94.
Najstarszą zawodniczką na świecie jest
amerykanka MARIE Kelleher, która rozpoczęła swoją karierę zawodniczą w wieku
65 lat (jak widać nigdy nie jest za późno),
a w grudniu skończy 100 lat. To specjalnie
dla niej stworzono nową kategorię wiekową, 100-104 lata. Jej rezultaty są imponujące nawet nie przeliczając na punkty, na
100 m kraulem osiągnęła czas 3:40.00, a
na dystansie połowę krótszym 1:44.10.
Atmosfera jaką tworzą na zawodach Mastersi jest nieporównywalna do jakichkolwiek zawodów. Nie ma tam nieczystych
zagrań, dopingu, i złośliwości. Startują tam
sami pozytywnie zakręceni ludzie, dla których liczy się tylko i wyłącznie czysta
sportowa rywalizacja i dobra zabawa po
zawodach.
Treningi Mastersów we Włochach, odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach
wczesno porannych, bo jak twierdzą trenerzy Remigiusz Gołębiowski i Jacek Ptasznik, „taki poranny trening to zastrzyk
pozytywnej energii dla ciała i umysłu na
cały dzień”. Grupy treningowe dzielą się
na początkujących (pierwsze kroki w
wodzie), średniozaawansowanych i zaawansowanych. Drużyna jak na razie liczy
13 zawodników o różnym poziomie zaawansowania i w różnym wieku, od 18
do 62 lat (na chwilę obecną). Misją Stowarzyszenia Pływackiego „SWIMMERS”
Masters Team jest popularyzacja pływania
i udowodnienie, że trenować może każdy
niezależnie od wieku, płci i poglądów.
W najbliższym czasie nasi Mastersi będą
reprezentować Dzielnicę Włochy na Mistrzostwach Polski Pływania Masters w Katowicach i na Mistrzostwach Warszawy (8
grudnia), gdzie będzie można ich zobaczyć, na pływalni przy ul. Banacha.
Od września Stowarzyszenie Pływackie
„Swimmers” rozpoczęło także treningi z
dziećmi z lokalnych szkół podstawowych
„Swimmers” Kids Team w wieku 6,7 i 8 lat
i to właśnie one biorą przykład od dużo
starszych zawodników.
Wszelkie informacje dla zainteresowanych
grupą Masters lub Kids Team, zdobędą
Państwo pod nr tel. 601 333 782 lub
na stronie: www.swimmersteam.pl
RG
Świętujemy
na sportowo
Coraz częściej formy świętowania związane są ze sportem.
Właśnie w ten sposób została
uczczona rocznica odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Zawody pływackie z tej okazji zorganizowali: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Włochy i UKS
Manta Warszawa Włochy.
12 listopada na pływalni przy ulicy Gładkiej zmierzyli się zawodnicy warszawskich klubów: UKS Meduza, UKS Skalar,
UKS Jagiellonka i UKS Manta Warszawa
Włochy. 130 zawodników w wieku 8-10
lat startowało indywidualnie stylem:
klasycznym, grzbietowym, motylkowym
i dowolnym oraz w sztafetach.
fot. arch. UKS Manta
Mastersi we Włochach
Z UKS Manta Warszawa Włochy startowało 26 zawodników, którzy zdobyli
13 medali indywidualnych (w tym 3 złote,
7 srebrnych i 3 brązowe) i 4 puchary za
sztafety (dwa za drugie miejsce i dwa
za 3 miejsce).
- Chcemy, aby w naszej dzielnicy coraz
częściej odbywały się tego typu wydarzenia sportowe, ponieważ nawyk aktywnego
sposobu spędzania wolnego czasu musi
być zaszczepiony jak najwcześniej. Jako
jedyny uczniowski klub pływacki w dzielnicy planujemy systematycznie organizować zawody, nie tylko dla klubów, ale
również dla uczniów włochowskich szkół
– mówi jeden z trenerów UKS Manta
Warszawa Włochy i współorganizator
zawodów – Paweł Chojnowski.
Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom
za wsparcie i nagrody!
Przypominamy, że trwa nabór do sekcji
UKS Manta Warszawa Włochy – szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.manta-uks.pl
Informacje o planowanych zawodach i
współpracy można znaleźć takżę na
stronach: www.osirwlochy.waw.pl oraz
www.manta-uks.pl
nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
11
Z wizytą u strażaków
W tym roku Tytus obchodzi
swoje 55 uriodziny.
Czy każdy chłopiec chciałby być strażakiem? Sześcioletni Michał,
tak jak jego tata chciałby być lekarzem, Igor inżynierem...
Iwona Bojanowicz
12
nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
Strażacy przygotowali mnóstwo atrakcji.
Ignacy przez krótkofalówkę zgłosił wypadek. W remizie włączył sie alarm sygnalizujący rozpoczęcie akcji ratowniczej.
Dzieci z zapartym tchem przyglądały sie
przygotowującym do wyjazdu strażakom.
Później było wspólne zwiedzanie kwater
strażaków i spotkanie z aspirantem Markiem, który przyjmuje zgłoszenia i deleguje prace. Kto chciał mógł założyć hełm
oraz przymierzyć strój strażacki.
Ale to wóz strażacki wzbudził największe
zainteresowanie wśród dzieci. Każde
chciało, chociaż na chwile, usiąść za kierownicą i poczuć się jak prawdziwy strażak
jadący do wezwania
Godzina w szkole minęła bardzo szybko.
Na pamiatkę spotkania dzieci wręczyły
strażakom obrazek, a strażacy zrewanżowali sie pamiatkowym zdjęciem.
Dziękujemy Komendantowi Szkoły oraz
wszystkim, dzięki którym udało się zorganizować wyjazd dla naszych dzieci. Wizyta
dostarczyla im wielu niezapomnianych
wrażeń.
Anna Marszałek
- mama Igora z IV grupy
fot. arch. przedszkola 71
,,Tytus de Zoo urodził się w gąszczu linii
i kresek, gdy pewnego dnia przez nieuwagę
ojciec jego - Chmielewski Henryk – zrobił
wyjątkowo piękną plamę z tuszu, dodał
kilka maźnięć pędzlem i…”- tymi słowami
rozpoczęliśmy w Naszej 87 uroczyste
świętowanie z okazji urodzin najbardziej
znanej małpy świata. Już 55 lat minęło
od chwili, gdy słynny Papcio Chmiel
(Henryk Chmielewski) powołał do życia
Tytusa, kultowego już bohatera 35 ksiąg
komiksu bawiącego z wielkim powodzeniem czytelników zarówno tych małych,
jak i dużych.
25 października uczniowie klas szóstych
z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem
okraszonym dużą dawką humoru i profesjonalnej gry przygotowali scenki z życia
Szanownego Jubilata. Publiczność raz
po raz wybuchała gromkim śmiechem
oglądając narodziny Tytusa, jego przygotowanie do olimpiady oraz przygodę z reklamą. Te trzy krótkie obrazy to zaledwie
ułamek i wycinek z radosnej twórczości
Papcia, którego jesteśmy wiernymi fanami. Od chwili, gdy nasza szkoła przyjęła
zaszczytne imię 7 Pułku Piechoty Armii
Krajowej GARŁUCH, którego żołnierzem
był H. Chmielewski, staramy się przybliżać dzieciom dokonania słynnego grafika oraz utrwalać w nich pamięć o jego
literacko - graficznym dorobku okraszonym wielką dawką humoru i radości.
Obchody urodzin Tytusa na Malowniczej
nie zakończyły się wraz z gromkimi brawami, które zebrali nasi młodzi artyści.
Uczniowie po wejściu do klas rozpoczęli
projektowanie i wykonanie, techniką dowolną, portretów bohatera dnia. Dzieci
prześcigały się w pomysłach tworząc niezwykle barwne i kreatywne prace, które
następnie zostały zawieszone w holu, aby
i rodzice mogli podziwiać efekty twórczego wysiłku swych pociech.
Podczas tej wesołej uroczystości tortu
co prawda nie było, ale znając nieujarzmiony charakter Tytusa, na pewno zrobiłby z niego zupełnie inny użytek… Do
następnych urodzin!
Wśród grupy dzieci z Przedszkola nr 71 z
Dzielnicy Włochy, które w październiku
miały okazję odwiedzić Szkołę Pożarniczą
napewno w przyszłości znajdzie się niejeden strażak. A może kilkuletnia dziś Basia,
Martyna lub Maja za parę lat założy mundur i wstąpi do służby?
Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest
jedyną w Polsce i jedną z nielicznych
na świecie wyższą państwową uczelnią
kształcącą pożarniczą kadrę oficerską oraz
specjalistów w zakresie bezpieczeństwa
pożarowego i cywilnego o najwyższych
kwalifikacjach zawodowych.
Historia Szkoły jako uczelni wyższej sięga
roku 1971, kiedy to powstała Wyższa
Oficerska Szkoła Pożarnicza (WOSP), a
w roku 1982 WOSP przekształciła się w
Szkołę Główną Służby Pożarniczej
Choć tego dnia pogoda nastrajała do pozostania w domu, przedszkolaki z przyjemnością wybrały się na wycieczkę.
Spotkanie rozpoczeło się od sprawdzenia
co dzieci wiedza o strażakach. Jaki jest
numer do straży pożarnej? Czym zajmują
sie strażacy? Dzieci bezbłędnie odpowiadały na zadawane pytania.
Jesienny konkurs świetlicowy
Na początku października w Szkole Podstawowej nr 88 ogłoszono plastyczny konkurs pt: „Jesienne pejzaże”. Został on
zorganizowany przez wychowawców
świetlicy klas: I A – p. Wioletę Maciejewską, I B – p. Magdalenę Wiatrzyk oraz
III C – p. Jolantę Popławską. Motywem
przewodnim prac były „dary jesieni” czyli m.in. kasztany, żołędzie i kolorowe
liście, które to miały stanowić główne elementy artystycznych dzieł dzieci. Dzięki
zaangażowaniu ze strony uczniów i ich
rodziców, do szkoły przyniesiono wiele
pięknych dzieł, z których stworzono kolorową wystawę. Jury przyznało wyróżnienia
wszystkim uczestnikomkonkursu oraz
nagrodziło dzieci dyplomami i drobnymi
upominkami. Okazało się, iż jesień
oczami uczniów klas pierwszych przybiera
różne formy, jednakże wszystkie prace
tworzą razem spójną całość i są dowodem
na to, że dzieci wspaniale potrafią oddać
piękno polskiej jesieni.
fot. arch. szkoły
fot. arch. szkoły
Urodziny Tytusa
Jesienna aktywność przedszkolaków Sukces SP nr 88
Piknik zakończył się wręczeniem dyplomów i nagród książkowych dla przedszkolaków za przygotowanie przepięknych
wypieków w kulinarnym konkursie, którego hasłem przewodnim była „Wisła”.
Wszystkie wypieki były wystawione w naszej „Cukierni Wisełce”, a następnie zostały z apetytem skonsumowane.
Radosna atmosfera i słoneczna pogoda
były istną wisienką na torcie sprawiając,
że wszyscy byli zadowoleni, bo jak wiadomo najlepsza nauka jest właśnie poprzez
zabawę.
Także dzieci z przedszkola nr 313 równieżjesienny czas spędziły bardzo
aktywnie. Wzięły one udział w biegu
charytatywnym pod hasłem „Wybiegaj
Sprawność” zorganizowanym przez
Stowarzyszenie „DAĆ SIEBIE INNYM”
– Janusz Bukowski oraz Urząd Dzielnicy
Żoliborz m.st. Warszawy. Przedszkolaki
biegały w kategorii 4-6 lat na dystansie
300 m. Każdy uczestnik biegu otrzymał na
mecie pamiątkowy, kryształowy medal.
Igor (6 lat) z naszego przedszkola zajął
I miejsce zdobywając złoty medal.
Akcją towarzyszącą podczas tej imprezy
było zbieranie środków pieniężnych
i plastikowych nakrętek, które zostały
przeznaczone na zakup dwóch wózków
inwalidzkich dla potrzebujących dzieci.
Przedszkole nr 313 przekazało na ten cel
dwa worki nakrętek.
fot. arch. przedszkola 29 i 313
W przedszkolu nr 29 z ul. Sycowskiej 1
odbył się piknik rodzinny pt. „Pokochaj
Wisłę”, którego koordynatorem była nauczycielka Anna Gosk. Placówka jest pilotażowym przedszkolem w programie
edukacji ekologicznej nt. Wisły warszawskiej ,,Wiślana szkoła” autorstwa Fundacji
Nasza Ziemia. Projekt realizowany jest z
Fundacją Impact oraz Urzędem m.st. Warszawy. Idea programu opiera się na zainteresowaniu stołecznych szkół i przedszkoli
przyrodą warszawskiego odcinka Wisły
oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony,
a także zachęceniu do spędzania wolnego
czasu nad jej brzegami.
Podczas pikniku rodzice razem ze swoimi
pociechami mieli szereg atrakcji do wyboru. Wszystkie zajęcia związane były z
rzeką Wisłą: robienie wianków, składanie
z papieru i wyścig łódeczek, wyławianie z
miski złota, wycinanie rybek i za pomocą
słomek przyklejanie ich na karton imitujący Wisłę, ozdabianie rybek czy chociażby łowienie ich na wędkę za pomocą
magnesu z logopedą Kasią Jabłońską. Dla
maluchów atrakcją było również malowanie buziek oraz makieta Bolka i Lolka
,,Pokochaj Wisłę razem z nami”, przy której rodzice robili pociechom zdjęcia. Rodzice oprócz możliwości przyjemnego
spędzenia czasu z dzieckiem mogli również zjeść pyszności z grilla. Na wszystkie
dzieci czekał słodki poczęstunek w postaci
ciasteczek, przekąsek oraz soków.
Patroni naszych ulic...
James Gordon Bennett (1841 - 1918)
Dziennikarz amerykański. Urodził się
10 maja 1841 roku w Nowym Jorku.
Był synem właściciela dziennika „New
York Herald” W 1872 roku w sukcesji
po ojcu sam stał się wydawcą tej gazety.
W 1877 roku przeniósł się do Paryża i
dziesięć lat później rozszerzył pismo
o wydanie paryskie. W 1899 roku ufundował nagrodę przechodnią dla zwycięzcy
wyścigów samochodowych, których regulamin sam opracował. Zawody te odbywały się w latach 1900-1905 (pierwsze na
trasie Paryż – Lyon). Po ich zakończeniu
zainicjował cykl zawodów balonowych.
Rozgrywane one były od 1905 roku,
► ul. J. G. Bennetta
a nagrodę stanowił – podobnie jak poprzednio - puchar imienia jego fundatora.
Konkurencja ta polegała na przeleceniu jak
największej odległości po linii prostej balonem o pojemności nie przekraczającej
2200 metrów sześciennych. Jeśli zawodnicy jakiegoś kraju zdobyli puchar
trzykrotnie, raz za razem, przechodził
on na własność tego kraju. Pierwsze zawody, rozegrane w roku 1906 w Paryżu
wygrał Amerykanin Lahm, który przeleciał 647 kilometrów w 22 godziny. Z Polaków zdobywcami tej nagrody byli m.in.
Franciszek Hynek, Zbigniew Burzyński
i Franciszek Janik.
źródło: kulturalna.wawrszawa.pl
„Dziękujemy za to, że byłeś.
Swoim życiem dałeś nam
przykład, a my możemy iść
dalej.” - P. Coelho
Poprzez aktywność artystyczną wyrażoną
w pięknej, poetyckiej formie uczniowie
Mazowsza mogli uczcić pamięć wielkiego
Polaka w jubileuszowej X edycji Mazowieckiego Konkursu Poezji Religijnej.
Recytowane wiersze wymagały szczególnego skupienia, zmuszały do głębokiej
refleksji. Obcując z nimi uczniowie odkrywali wartości moralne, tak ważne we
współczesnym świecie.
Organizatorami tego wielkiego przedsięwzięcia byli: Katolicki Zespół Edukacyjny
im. Ks. P. Skargi przy ul. Bema w Warszawie i Centrum Edukacyjne Archidiecezji
Warszawskiej. Patronat honorowy objęli:
Arcybiskup Metropolita Warszawski,
Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Prezydent m.st. Warszawy, Mazowiecki
Kurator Oświaty, Burmistrz Dzielnicy
Wola. O tym, jak duże jest zainteresowanie
poezją o tematyce religijnej oraz twórczością poetycką Jana Pawła II, świadczyło niezwykłe zaangażowanie dzieci i młodzieży.
W przesłuchaniach półfinałowych udział
wzięło ok. 700 uczniów mazowieckich
szkół podzielonych na cztery kategorie
wiekowe: uczniowie szkół podstawowych
z kl. I - III i z kl. IV - VI, gimnazjaliści
i licealiści. Szkoła nr 88 kolejny już raz
uczestniczyła w konkursie.
Również i w tym roku nasz udział został
uwieńczony sukcesem (i to podwójnym).
Reprezentowali nas uczestnicy szkolnego
koła recytatorskiego. Poezja w ich wykonaniu zachwyciła jury, co zaowocowało
dwoma trzecimi miejscami: dla Oli Arciszewskiej z kl. IV i Marcela Zimnego
z kl. III. Finalistką została Ola Tarka
również z kl. III. To duży sukces, biorąc
pod uwagę rangę, zasięg konkursu oraz
liczbę uczestników biorących w nim
udział. Z pewnością daje on radość i satysfakcję zarówno laureatom jak i nauczycielom przygotowującym ich do konkursu,
dla szkoły zaś stanowi olbrzymie wyróżnienie.
Uroczysty Koncert Laureatów z występami
zwycięzców i wręczeniem nagród finalistom odbył się tradycyjnie w Muzeum
Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria
Porczyńskich przy Pl. Bankowym).
Wszystkim tegorocznym uczestnikom konkursu, młodszym i starszym, gratulujemy
i życzymy sukcesów w następnej edycji,
pozostałych zaś zachęcamy do wzięcia w
niej udziału. Warto!!!
Monika Przybylińska i Irena Kisielew
nauczycielki przygotowujące do konkursu
nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
13
Kronika Dzielnicy Włochy
Wydarzenia lotnicze na Okęciu
24, 27.10.2012
Październik 2012, miesiącem wielu wydarzeń lotniczych na Okęciu. Na te wydarzenia złożyły się: uroczysta
Msza św. z Pocztami sztandarowymi Dowództwa Sił Powietrznych, Stowarzyszenia Lotników Polskich i Technikum nr 9 lotniczego oraz z koncertem na cześć poległych lotników polskich, z okazji III Walnego Zjazdu
Ligii Przyjaciół Polskiego Lotnictwa. Uroczystości z okazji XX rocznicy powstania Stowarzyszenia Lotników
Polskich. Ogólnopolskie otwarte seminarium dyskusyjne: Powszechna Komunikacja Lotnicza w Polsce XXI
w. pod patronatem burmistrza Dzielnicy Włochy. Sympozjum historyczne z okazji XX-lecia Stowarzyszenia
Lotników Polskich. Mały Piknik Lotniczy, zorganizowany przez LPPL i Technikum nr 9, przy współpracy z
Aeroklubem Warszawskim.
Uroczystości kościelne z okazji podwójnych jubileuszów rozpoczęto
odśpiewaniem przez chór „Marsza Lotników”, a podczas mszy modlono się w intencji obu stowarzyszeń.
Następnie zaczął się okolicznościowy koncert zorganizowany przez
LPPL z okazji zakończenia pierwszej jej kadencji. Występy były formą
modlitewnej zadumy nad wszystkimi, którzy oddali życie w służbie
ojczyźnie i polskiemu lotnictwu. Wydarzenie rozpoczęła pieśń Armii
Krajowej: „O Boże, który jesteś w niebie…„ w wykonaniu chóru „Tonika” pod dyrekcją p. Teodozji Sadowskiej. Następnie p. Anna Magdalena Mróz - „poetka polskich skrzydeł” w uroczysty sposób w
charakterze apelu wymieniła, wszystkie rodzaje służb, w których ginęli
polscy lotnicy. Murami kościelnymi wstrząsnął niezwykle mocny i
piękny sopran solistki chóru „Surma”, p. Elżbiety Bogdańskiej, która
wykonała pieśń Gounoda „Ave Maria”. Poezją ku czci poległych lotników, p. Anna Magdalena zakończyła koncert.
Bezpośrednio po tych uroczystościach, w sali konferencyjnej Urzędu
Dzielnicy Włochy, odbyło się ogólnopolskie seminarium dyskusyjne
pt. „ Powszechna Komunikacja Lotnicza w Polsce XXI wieku”.
Wzięło w nim udział ok. 40 osób reprezentujących: Ministra Obrony
Narodowej, Państwową Agencję Żeglugi Powietrznej, lotnicze Instytuty Naukowe (Instytut Lotnictwa -IL i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - ITWL), Wyższe Uczelnie - Politechniki: Wrocławską i
Śląską oraz Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych, Aeroklub Polski, Towarzystwo „Aviata” i Stowarzyszenie Lotników Polskich, nie
mówiąc o członkach LPPL.
Temat seminarium, ważnego być może dla przyszłości polskiego lotnictwa i komunikacji w ogóle, dotyczył wprowadzenia lotnictwa ogólnego (samolotów lekkich) do powszechnej komunikacji w całym kraju
dla średnich i krótkich odległości.
W wygłoszonych referatach przedstawiono jak daleko posunięty jest
ten problem w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Przedstawiciel Instytutu Lotnictwa omówił zagadnienie ekologii w paliwach (użycie
„Biopaliw”).
Wszystkie referaty wygłoszone, przedstawiały się następująco:
- KOMUNIKACJA LEKKIMI SAMOLOTAMI (Politechnika Wrocławska);
- POWSZECHNA KOMUNIKACJA LOTNICZA A KIERUNKI ROZWOJU
WOJSKOWEJ TECHNIKI I TECHNOLOGII (ITWL);
- EPATS - EUROPEJSKI SYSTEM TRANSPORTU MAŁYMI SAMOLOTAMI (IL);
- BIOPALIWA W LOTNICTWIE - ŹRÓDŁEM OGRANICZENIA EMISJI I
STRATEGICZNEJ NIEZALEŻNOŚCI PALIWOWEJ (IL);
- SIEĆ LOTNISK AEROKLUBOWYCH (AP).
Po odczytach wywiązała się dyskusja, w której uczestnicy wskazali
na duże trudności przy wprowadzaniu takiej komunikacji w warunkach
krajowych oraz mieli zastrzeżenia co do opłacalności przedsięwzięcia.
Ale mimo wszystko uznano, że sprawa warta jest głębszego rozważenia. W podsumowaniu, prezes Ligii współprowadzący spotkanie,
wyraził przekonanie, iż wprowadzenie lotnictwa Ogólnego do powszechnej komunikacji, mogłoby być jedyną szansą w niektórych
aspektach lotnictwa polskiego, m.in. uważa, że należy rozważyć powołanie specjalnej Grupy Roboczej dla głębszego przeanalizowania
zagadnienia i ewentualnego przygotowania i wdrożenia w życie. Kilka
osób z pośród zebranych wyraziło gotowość wzięcia udziału w takiej
grupie.
24 października w sali konferencyjnej Dowództwa Sił Powietrznych
odbyło się Sympozjum Historyczne zorganizowane przez Stowarzyszenie Lotników Polskich z okazji XX-lecia działalności. Tematem
inauguracyjnego referatu była historia sztandaru Stowarzyszenia. Pozostałe odczyty dotyczyły udziału polskich lotników w II Wojnie Światowej oraz obecnej roli lotnictwa wojskowego w umożliwieniu
dokonywania przeszczepów serca czy innych organów ludzkich. Podczas spotkania udekorowano zasłużonych lotników medalami, odznaczeniami i awansami.
Ostatnim wydarzeniem lotniczym w tym miesiącu, dotyczyło najmłodszych. Był to czwarty „Mały Piknik Lotniczy”, który odbył się 27 października w Technikum lotniczym przy ul. Gładkiej. Piknik
zorganizował LPPL przy współpracy dyrekcji szkoły i aeroklubu Warszawskiego. W imieniu Szkoły młodych uczestników powitał dyrektor
Ryszard Szczepański, kierownik Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku, w skład którego wchodzi technikum lotnicze. Aeroklub Warszawski przysłał ekipę szybowników w składzie: Paweł Kołłątaj i
Sylwester Piłat z szybowcem PW-5 oraz spadochroniarzy w składzie:
Janusz Białowąs i Sylwester Kordzikowski z bogatym sprzętem spadochronowym. Przedstawiciele Aeroklubu w ciekawych pogadankach
i prezentacji sprzętu, przybliżyli słuchaczom piękno i warunki uprawiania sportów lotniczych. Technikum Lotnicze udostępniło symulator
szybowcowy, który dawał szersze wyobrażenie o lataniu. Na zakończenie, prezes Ligi, organizator tych pikników, przeprowadził zawody
z mikro-spadochronami oraz quiz o tematyce lotniczej z licznymi nagrodami modelarskimi.
Pierwszy Dreamliner we... Włochach
fot. mat. pracowe Lotniska Chopina
14
nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
Poczty sztandarowe: DSP, SLP.T9L
a.r.
15.11.2012
Dokładnie o godz. 10:51 na Lotnisku Chopina wylądował pierwszy Boeing 787 Dreamliner w barwach
Polskich Linii Lotniczych. LOT jest pierwszym europejskim przewoźnikiem, który wprowadza do swojej
floty ten najnowocześniejszy samolot pasażerski na świecie, a warszawski port lotniczy jest jego pierwszą
europejską bazą. Lot z lotniska Everett w Stanach Zjednoczonych do Warszawy trwał ponad 10 godzin.
Zanim Dreamliner dotknął pasa startowego na Lotnisku Chopina wykonał nad lotniskiem niski przelot
czyli tzw. low pass. Samolot pilotowało czterech kapitanów LOT-u: Jerzy Makula, Marian Wieczorek,
Jarosław Zimmer i Krzysztof Lenartowicz przy wsparciu dwóch amerykańskich instruktorów z Boeinga.
- Przylot Dreamlinera jest dla lotniska tak samo dużym wydarzeniem, jak i dla przewoźnika. Wspólnie
celebrujemy to wielkie święto i ogromnie cieszymy się, że polscy pasażerowie jako pierwsi w Europie
będą mogli doświadczać wrażeń związanych z lotem najnowocześniejszym samolotem świata z lub do
Warszawy – mówi Radosław Żuk, dyrektor Biura Public Relations Lotniska Chopina.
LOT będzie latać Dreamlinerem na krótkich trasach europejskich od 14 grudnia. Pierwszy rejs z pasażerami planowany jest na trasie Warszawa - Praga. Później maszyna będzie się pojawiała w innych
miastach Europy. Od 16 stycznia Dreamliner wejdzie rozpocznie służbę na lotach transatlantyckich. Tego
dnia B787 poleci na trasie Warszawa - Chicago. LOT będzie także latać Dreamlinerem między Warszawą
a Nowym Jorkkiem, Toronto oraz Pekinem.
Przemysław Przybylski - Rzecznik Prasowy Lotniska Chopina
fot. R. Rudnik
Wydarzyło się....
Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem
W listopadowy piątek na przekór deszczowej pogodzie, w Bibliotece dla Dzieci
nr 22 przy ul. Chrościckiego było wesoło
i kolorowo za sprawą działającego przy
Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki
(sekcja dziecięca 10-12 lat), który zaprosił
na spotkanie autorskie Pawła Beręsewicza.
Miłośników czytania książek i rozmów o
nich jest znacznie więcej niż członków
Klubu, tylko nieśmiali ukrywają się gdzieś
w tłumie, dlatego wyszliśmy im naprzeciw
i zaprosiliśmy do udziału w spotkaniu
uczniów z klas piątych i szóstych.
Przebieg spotkania był ciekawy i dynamiczny, bowiem nasz Gość to niezwykle
interesująca postać. Zaczęło się dość zwyczajnie od przedstawienia, „kim jestem i co
robię” i to wcale nie było oczywiste, bo nie
każdy pisarz jest tylko pisarzem, okazuje
się być, (o zgrozo!), nauczycielem j. angielskiego.
I tu przed uczestnikami spotkania było
pierwsze wyzwanie – rozmowa w języku
angielskim, na szczęście gładko poszło,
L.p.
Nazwisko i imię
dzień
młodzież była przygotowana. Później już
było tylko lepiej, nauczyciel angielskiego
czasem „bawi się” w tłumacza książek.
Jest to rzecz wcale nie łatwa, bo niewłaściwie przetłumaczony tekst (np. przez
tłumacza Google) może być nie tyle
śmieszny i niezrozumiały, co skomplikowany. I tak, niewinny fragment o dokuczliwej musze ze znanej wszystkim lektury
szkolnej, w wyobraźni uczniów urósł do
rangi zagadki kryminalnej, czy nawet horroru.
Wszystko jednak dobrze się skończyło, a
obecni zrozumieli, że obok autora równie
ważną rolę odgrywa tłumacz.
Skoro Dyskusyjny Klub Książki wystąpił
w roli gospodarza, to potrzebna jest dyskusja, bo książki są po to, by o nich mówić.
Tu czekała na wszystkich niespodzianka,
pisarz zaprosił do dyskusji o książkach
dwie osoby, z którymi rozmawiał przy herbacie pitej ze ślicznego, małego, porcelanowego serwisu.
Kiedy doszło do zadawania pytań, to zagodzina
częły one padać niczym deszcz za oknem,
bo młodzi czytelnicy chcieli wiedzieć niemalże wszystko: Skąd pisarz czerpie inspiracje?, Z której książki jest najbardziej
dumny?, Czy jest taka, której się wstydzi?,
Ile „lajków” ma na FaceBooku?, Jaka jest
tajemnica człowieka z blizną i czy będzie
kontynuacja tejże historii? I wiele, wiele
innych...
Informacja o nagrodach przyznanych autorowi wywołała powtórną lawinę pytań ze
strony młodzieży. Jednak wszystko, co
dobre szybko się kończy to i spotkanie
zmierzało w tym kierunku. Zanim przeszło
do historii, pozostawiając miłe wspomnienia, był czas na kupno książek wzbogaconych o autograf autora.
Na zakończenie spotkania uczestnicy podziękowali Gościowi gromkimi brawami,
gdyż spotkanie bardzo wszystkim się podobało i wzbudziło wiele emocji. Pozostaje więc nadzieja, że grono Dyskusyjnego
Klubu Książek powiększy się niebawem o
nowych uczestników.
Wioleta Dudkowska
telefon / e-mail
miejsce
I wtorek m-ca
17.00 - 18.00
Ratusz, Al. Krakowska 257, p.225
każdy piątek m-ca
16.00 - 17.00
Klub „Stokrotka”, Al. Krakowska 274
I poniedziałek m-ca
18.00 - 19.00
ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów
III wtorek m-ca
18.00 - 19.00
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27
Bieliński Marek
I środa m-ca
17.00 - 18.00
DK „Włochy” ul. B. Chrobrego 27
Czuma Krzysztof
I wtorek m-ca
18.00 - 19.00
ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 22 862-84-18, [email protected]
Gembarzewski Roman
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
1
Baranowska Teresa
2
Berłowska Halina
3
4
5
503-724-670
501-127-802
22 886-477-436, [email protected]
601-265-428
I poniedziałek m-ca
18.00 - 19.00
ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów
III wtorek m-ca
18.00 - 19.00
DK „Włochy”,ul. B. Chrobrego 27
6
Jopowicz Jacek
7
Kałwajtys Dariusz
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
22 868-06-65, 501-080-674
[email protected]
8
Karczewska Bernadeta
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
lub bezpośrednio na tel. komórkowy
22 443-42-12; 504-064-277
[email protected]
9
Kostrzewski Juliusz
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
697-596-544, [email protected]
10 Kozłowska Hanna
I poniedziałek m-ca
17.00 - 18.00
OPS, ul. Robotnicza 15
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
22 443-42-12, [email protected]
11 Kułakowska Elżbieta
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
22 443-42-12
12 Mazur Jolanta
III wtorek m-ca
18.00 - 19.00
Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225
605-196-228,
[email protected]
I czwartek m-ca
18.00 - 19.00
Ratusz, Al. Krakowska 257, p.225
[email protected]
III czwartek m-ca
18.00 - 19.00
OPS, ul. Czereśniowa 35
13 Młynarek Christian
14 Pawlik Andrzej
15 Piecuch Jolanta
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
22 443-42-12
I poniedziałek m-ca
602-498-257,
[email protected]
18.00 - 19.00
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27
III poniedziałek m-ca 18.00 - 19.00
Przedszkole Nr 71 ul. Śląska 50/52
16 Sosnowski Radosław
II wtorek m-ca
Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225
17 Sosnowski Sławomir
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
18 Szczepańska Elżbieta
III środa m-ca
17.00 -18.00
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27
19 Turkas Andrzej
I środa m-ca
17.00 -18.00
ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 501-050-694
20 Ufnal Wiesława
I poniedziałek m-ca
16.00 -18.00
Budynek Wielofunkcyjny, ul. 1 Sierpnia 36a, III p.
II środa m-ca
17.00 -19.00
III środa m-ca
17.00 -19.00
ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 22 863-83-07, 602-327-558,
[email protected]
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27
21 Janusz Wojdalski
18.00 - 19.00
606-679-603,
[email protected]
602-712-947
Izabela Chmielewska, Radna m.st. Warszawy, przyjmuje w I wtorek m-ca, w godz. 18.00 - 19.00, w Bibliotece w Parku Kombatantów, ul. ks. J. Chrościckiego 2
Michał Grodzki, Radny m.st. Warszawy, przyjmuje w IV poniedziałek m-ca, w godz. 17.00 - 18.00, Ratusz, Al. Krakowska 257, tel. 695-660-615
nr 6 (58) listopad-grudzień 2012
15
Biuletyn Informacyjny
Urzędu Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy
Adres redakcji: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
tel.: 22 443 42 02; faks: 22 443 43 03
www.ud-wlochy.waw.pl
Nakład:
5000 egz.
Redaktor naczelny: Mikołaj Foks; e-mail: [email protected]
Wydawca: Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel.: 22 443 44 44
Druk:
Poligrafia GREG Grzegorz Sitek, Teren IEA, 05-400 Otwock,www.greg-drukarnia.pl
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do
ich redagowania i skracania.
Download

nr 58, listopad-grudzień/2012 - Urząd Dzielnicy Włochy m.st