ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, spol. s r.o.,
Pod Bikošom 1, 082 21 Veľký Šariš
IČO : 36 502 499, vl. č. 15888/P
________________________________________________________
Tel./Fax : +421517762516
Mobil : +421905529349
C E N A
Kód pretekov : 10627VS
Dátum konania: 27.06.2010
Začiatok: 12,00 hod.
Š A R I Š A
Miesto konania :
Telefón
:
E-mail
:
Fax
:
Jazdecký areál Veľký Šariš
0905 615 848
[email protected]
051 / 7762516
Kontakt: Ing. Ján Demeter, 0905 529 349
Pod Bikošom 1,
082 21 Veľký Šariš
Riaditeľ: Ing. Róbert Oros
Hl. rozhodca: Tomaš Javorský
Rozhodcovia : Janka Rindošová,
Zuzana Bodnárová
Ing. arch. Marek Gryglak
Tajomník pretekov : Ing. Jozef Demeter
Lekárska služba
: MUDr. Smolko Martin
Autor parkúrov : Jozef Špes
Veterinárna služba : MVDr. Václav Špišák
Podkúvač : zab. usporiadateľ
Účasť
: Otvorená
Uzávierka prihlášok : do 24.06.2010
Prezentácia
: 27.06.10 do 11,00 hod.
Súťaže :
1. Súťaž „Z“ – Cena žrebčinca Veľký Šariš
Hod.: 12,00
Výška/počet prekážok : 100 cm / 9 prekážok
Štartovné : 5,- €
Počet koní na jazdca : 3
Ustajnenie : nie
Kolbisko : trávnaté 60 x 80
Opracovisko : tráva 30 x 40
Rýchlosť : 350 m/min.
Ceny :
200 € ( 70,50,35,25,20 )
Čl. pravidiel : 238.2.2
2. Súťaž „ZL“ min. skákanie – Cena Mesta Veľký Šariš
Hod.: následne
Výška/počet prekážok : 110 cm / 10 prekážok
Rýchlosť : 350 m/min.
Štartovné : 7,- €
Ceny :
250 € ( 90,60,45,35,20 )
Počet koní na jazdca : 3
Čl. pravidiel : 267
3. Súťaž „L“ – Cena spoločnosti HYDROARCH, s.r.o., Prešov
Hod.: následne
Výška/počet prekážok : 120 cm / 10 prekážok
Rýchlosť : 350 m/min.
Štartovné : 10,- €
Ceny :
500 € (175,120,85,70,50)
Počet koní na jazdca : 3
Čl. pravidiel : 238.2.3
Rozpis schválený :
29. marca 2010
Cigánek J., v. r.
Download

Cena Sarisa Velky Saris 27.6.2010