SLOVENSKÁ GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA SPOLOČNOSŤ SLS
SEKCIA PERINATÁLNEJ MEDICÍNY SGPS
NEONATOLOGICKÁ SEKCIA SPS SLS
HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ
Celoslovenský rozbor perinatálnej morbidity
a mortality a materskej mortality za rok 2013
s medzinárodnou účasťou
konaný
pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Nižná nad Oravou, 20. - 21. jún 2014
Analýza perinatálnej a materskej mortality a morbidity v SR za rok 2013
20.6.2014 - piatok - 13,00 – 20,00 hod.
Otvorenie: Borovský M., Danko J., Korbeľ M., Tholt M.
Regionálna analýza perinatologických výsledkov za rok 2013
Predsedníctvo: Borovský M., Danko J., Tholt M.
Košický kraj
Urdzík P.
Prešovský kraj
Adam J.
Žilinský kraj
Danko J.
Banskobystrický kraj
Bielik T.
Trenčiansky kraj
Kaščák P.
Nitriansky kraj
Mlynček M.
Trnavský kraj
Chramec J.
Bratislavský kraj
Korbeľ M., Borovský M.
Diskusia 60 min.
Prestávka 20 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
Analýza perinatologických výsledkov v SR – porovnanie s ČR
Predsedníctvo: Korbeľ M., Velebil P., Chovancová D.
Analýza výsledku perinatální péče v ČR za rok 2013
Velebil P. (Praha)
Pôrody a potraty v SR v roku 2013
Korbeľ M., Borovský M., Danko J. (Bratislava, Martin)
Materská morbidita v SR v roku 2013
Korbeľ M., Borovský M., Danko J. (Bratislava, Martin)
Analýza závažnej materskej morbidity v SR za rok 2012
Krištúfková A., Borovský M., Korbeľ M., Daniš J., Dugátová M. (Bratislava)
Analýza perinatálnej mortality a morbidity v SR v roku 2013
Korbeľ M., Borovský M., Danko J. (Bratislava, Martin)
Trendy novorodeneckej mortality v SR do roku 2013
Magyarová G., Hrdlíková A., Prističová E., Bauer F. (N. Zámky)
Vybraná morbidita novorodencov s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou
Demová K., Magyarová G., Hrdlíková A., Bauer F. (N. Zámky)
Materská mortalita v ČR za rok 2012
Velebil P. (Praha)
Materská úmrtnosť v SR v roku 2013
Korbeľ M., Borovský M., Danko J. (Bratislava, Martin)
Diskusia 60 min.
Prestávka 20 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
10 min.
10 min.
15 min.
15 min.
Výročná členská schôdza SGPS
Predsedníctvo: Danko J., Redecha M., Lányi E.
Správa o činnosti SGPS v rokoch 2010 - 2014
Danko J.
Správa revíznej komisie
Tholt M.
15 min.
10 min.
Výsledky volieb SGPS na obdobie 2014 - 2018
Lányi E.
Zloženie výboru SGPS na obdobie 2014 – 2018
Lányi E.
Plán činnosti SGPS na obdobie 2014 - 2018
Danko J.
15 min.
10 min.
10 min.
Aktuálne problémy perinatológie a odporúčané postupy IV.
21.6.2014 - sobota - 9,00 -15,30 hod.
Predsedníctvo: Borovský M., Feyereisl J., Pilka R.
Slovo ako nástroj lekára
Klimek R., Bremer J. (Krakow)
Lze zastavit nárůst incidence císařských řezů?
Ventruba P., Janků P., Hruban L., Hudeček R., Gerychová R., Hodická Z.
(Brno)
Cesarean section on maternal request - obsetrician`s view
Sikora J. (Katowice)
PROM - a čo ďalej
Czajkowski K. (Warszawa)
Ligatury arteria iliaca interna při řešení závažných postpartálních
hemoragií – sedmileté zkušenosti
Feyereisl J. (Praha)
Peripartálne krvácanie – návrh odborného usmernenia
Krištúfková A., Borovský M. (Bratislava)
Cancers during pregnacy
Śpiewankiewicz B. (Warszawa)
Malignity v těhotenství
Pilka R. (Olomouc)
Diskusia 90 min.
Prestávka 30 min.
Predsedníctvo: Mlynček M., Procházka M., Krofta L.
Conjoined twins
Szymanski W., Szymanski M., Zegarska J. (Bydgoszcz)
Intrauterinní výkony u monochoriálních dvojčat
Krofta L. (Praha)
Porod mrtvého plodu - a co dál?
Procházka M., Procházková J. (Olomouc)
Skríning protilátek a podávání IgG anti-D v těhotenství a po porodu
Ľubušký M. (Olomouc)
Ruptúry perinea III. a IV. stupňa
Záhumenský J., Korbeľ M., Kaščák P., Cupaník V. (Bratislava)
Prenatálna genetická diagnostika v SR 2013 - prínos novej
štatistiky k vyhodnoteniu kvality
Cisárik F. (Žilina)
Diskusia 60 min.
Záver: Borovský M., Danko J., Korbeľ M., Tholt M.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
15 min.
Miesto konania konferencie – hotel Arman Nižná.
Registrácia účastníkov
Zabezpečené
- 20.6.2014 od 11:00 hod.
- 21.6.2014 od 08:00 hod.
- občerstvenie
- spoločenský večer - 20.6.2014 o 20:00 v hoteli Arman Nižná
Konferenčný poplatok uhradiť pri prezentácii
- členovia SGPS, NS, SPS
- nečlenovia SGPS, NS, SPS
- lekári do 30 rokov, sestry
Ubytovanie
1 deň 30,- EUR; 2 dni 50,- EUR
1 deň 40,- EUR; 2 dni 60,- EUR
1 deň 20,- EUR; 2 dni 35,- EUR
- hotel Arman Nižná
- penzión Relax Uhliská Nižná
- penzión Fortuna Tvrdošín
- hotel Roháč Trstená
Rokovací jazyk – slovenčina, čeština, poľština a angličtina
Organizátor – primár MUDr. Marian Tholt
- e-mail [email protected]
- 0903 502 156
- 043/5307 245
Konferencia bude ohodnotená kreditmi SACME.
Partneri:
Alpha medical a.s.
ASPEN SLOVAKIA
Cord Blood Center,s.r.o.
DINA-HITEX SK spol.s.r.o.
EGIS SLOVAKIA s.r.o.
Falck Emergency a.s.
Fénix Bratislava, spol.s.r.o.
Gedeon Richter
HARTMAN-RICO spol.s.r.o.
Chirmax s.r.o.
Mediko spol. s.r.o.
Nestlé Slovensko s.r.o.
NORDIC Pharma,s.r.o.
Novo Nordisk Slovakia s.r.o.
Nutricia s.r.o.
Octapharma AG,o.z.z.o.
PANEP,s.r.o.
Pharma Clinic s.r.o.
Roche Slovensko, s.r.o.
Sanofi – aventis Pharma
Slovakia s.r.o.
Slovenská sporiteľňa,a.s.
STAPRO SLOVENSKO s.r.o.
Starstedt s.r.o.
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
CSL Behring s.r.o.
UNIMEDICA s.r.o.
Unipharma
Vidra a spol.s.r.o.
VIVAX Pharmaceuticals s.r.o.
WÖRWAG PHARMA GmbH & Co.KG
Wüestenrot poisťovňa,a.s.
Doc. MUDr. M. Korbeľ, CSc.
predseda sekcie PM SGPS SLS
Prof. MUDr. J. Danko, CSc.
prezident SGPS SLS
Doc. MUDr. D. Chovancová, CSc.
predsedníčka NSSPS SLS
Doc. MUDr. M. Redecha, CSc.
vedecký sekretár SGPS SLS
Prof. MUDr. M. Zibolen, Csc.
hlavný odborník MZ pre neonatológiu
Prof. MUDr. M. Borovský, CSc.
hlavný odborník MZ pre
gynekológiu a pôrodníctvo
Ing. E. Kadlečíková
raditeľka HNsP Trstená
primár MUDr. M. Tholt
gyn.-pôr. odd. HNsP Trstená
koordinátor
Download

Celoslovenský rozbor perinatálnej morbidity a mortality a materskej