Gün
co
III
h
Saat
2014-2015 GÜZ YARIYILI MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
Normal Öğretim
1. Sımf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
08.30-09.15
09.25-10.10|
10.20-11.05
11.15-12.0C
Temel Bilgisayar (BL-2)
Temel Bilgisayar (BL-2)
Temel Bilgisayar (BL-2)
Temel Bilgisayar (BL-2)
13.00-13.45
13.55-14.40
14.50-15.35
15.45-16.30
Türk Dili I (D-103) [6]
Türk Dili I (D-103) [6]
[2]
[2]
[2]
[2]
tr
N
<
0.
i
<
13.00-13 45
13.55-14.40
14.50-15.35
15.45-16.30
<
09.25-10.10
10.20-11.05
11.15-12.00
«
Açık İşletme Yöntem. (B-201) [4]
Açık İşletme Yöntem. (B-201) [4]
Açık İşletme Yöntem. (B-201) [4]
o
m
m
S
Fizik I (D-103,104) [10] [11]
Fizik I (D-103,104) [10] [11]
Maden Müh. Giriş (D-103) [4]
Maden Müh. Giriş (D-103) [4]
Genel Kimya (D-201) f12l
Genel Kimya (D-201) [121
Genel Kimya (D-201) 112]
13.00-13.45 Atatürk llk.ve İnk.Tar.l (D-201) [7
13.55-14.40 Atatürk İlk.ve İnk.Tar.l (D-201) [7
14.50-15.35
15.45-16.30
08.30-09 15
09.25-10.1 a Matematik I (D-103,104) [8] [9]
10.20-11.05j Matematik I (D-103,104) [8] [91
11.15-12.00 Matematik I (D-103,104) 18] [9]
LU
CO"
ry
LU
o.
<
13.00-13.45
13.55-14.40
14.50-15.35
15.45-16.30
08.30-09.15
09.25-10.10
10.20-11.05
11.15-12.00
?
u
o
13.00-13.45
13.55-14.40
14.50-15.35
15.45-16.3C
16.40-17.25
Flotasyon (A-202) [3]
Flotasyon (A-202) [3]
Flotasyon (A-202) [3]
Maden Makineleri (B-202) [2]
Maden Makineleri (B-202) [2]
Maden Makineleri (B-202) [2]
Analitik Kimya (B-201) [13]
Analitik Kimya (B-201) [13]
Analitik Kimya (B-201) [13]
Sondaj Tekniği (BSS) [2]
Sondaj Tekniği (BSS) [2]
Cevher Zenginleştirme I (D-103) [3]
Cevher Zenginleştirme I (D-103) [3]
Madenlerde Nakliyat ve Su Atımı (B-202) [4]
Madenlerde Nakliyat ve Su Atımı (B-202) [4]
Madenlerde Nakliyat ve Su Atımı (B-202) [4]
Metal Madenciliğinde Mekanizasyon (BSS)[4]
Diferansiyel Denk. (B-201) [14]
Diferansiyel Denk. (B-201) [14]
Diferansiyel Denk. (B-201) [14]
Kaya Mekaniği (B-202) [2]
Kaya Mekaniği (B-202) [2]
Kaya Mekaniği (B-202) [2]
Metal Madenciliğinde Mekanizasyon (BSS)[4]
Agrega Üretim ve Teknolojisi (A-202) [5]
Agrega Üretim ve Teknolojisi (A-202) [5]
Agrega Üretim ve Teknolojisi (A-202) [5]
Madencilik Ölçmeleri (BSS) [17]
Madencilik Ölçmeleri (BSS) [171
Madencilik Ölçmeleri (BSS) [17]
Maden Arama ve Değ.Yönt. (BSS) [2]
Tünel ve Kuyu Açma (BK)[5]
Tünel ve Kuyu Açma (BK)[5]
Kalsit ve Teknolojisi (B-201) [31/ Müh. Etiği (B-202) [4]
Kalsit ve Teknolojisi (B-201) [3] / Müh. Etiği (B-202) [41
mmmmmm
08.30-09.15
m
S
<
CO"
or
<
‘ Bitirme Ödevi / Tezi (BSS) [2,3,4,5]
Maden Makineleri ve Nakliyat (D-103) [4]
Maden Makineleri ve Nakliyat (D-103) [4]
Maden Makineleri ve Nakliyat (D-103) [4]
Bölüm Ööretim Elemanları
1) Doç. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN
2) Doç. Dr. Ümit ATICI
3) Doç. Dr. Metin UÇURUM
4) Yrd. Doç. Dr. M. Suat DELİBALTA
5) Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEYMEN
* ) Bölüm Öğretim Elemanları
Misafir Öğretim Elemanları
08.30-09.15
09.25-10.10 Matematik I (D-103,104) [8] [9]
10.20-11.05 Matematik I (D-103,104) [8] [9]
11.15-12.00 Matematik I (D-103,104) [8] [9]
C0
« « M
Maden Yatakları (B-202) [15]
Maden Yatakları (B-202) [15]
Cevher Zenginleştirme I (B-202) [3]
Cevher Zenginleştirme I (B-202) [3]
Fizik 1(D-103,104) [10] [11]
Fizik I (D-103,104) [10] [11]
Lin. Cebir (D-103,104) |8]f19l
Lin. Cebir (D-103,104) [81 [191
Lin. Cebir (D-103,104) [8] [19]
Yabancı Dil I (D-201) [20]
Yabancı Dil I (D-201) [20]
Yabancı Dil I (D-201) [20]
v/m mm mtm
Müh. Mekaniği (D-103) [5]
Müh. Mekaniği (D-103) [5]
Müh. Mekaniği (D-103) [5]
Maden Arama ve Değ.Yönt. (BSS) [2]
Yurt Dışı Madencilik Bilgisi (B-201) [4]
Yurt Dışı Madencilik Bilgisi (B-201) [4]
Yurt Dışı Madencilik Bilgisi (B-201) [4]
Endüstriyel Hammad. (B-201) [1]
Endüstriyel Hammad. (B-201) [1]
Endüstriyel Hammad. (B-201) [1]
Zemin Mekan. (B-202) [4]
Zemin Mekan. (B-202) [41 / Mer.Ü.I.T.(BSS)[2]
Zemin Mekan. (B-202) [4] / Mer.Ü.I.T.(BSS)[2]
y/m m m m m .
Olasılık ve İstatistik (B-201) [2]
Olasılık ve İstatistik (B-201) [21
Olasılık ve İstatistik (B-201) [2¡
Mesleki Yabancı Dil (BSS) [16]
Mesleki Yabancı Dil (BSS) [16]
Mesleki Yabancı Dil (BSS) [16]
Maden Yatakları (D-103) [15]
Kalsit ve Teknolojisi (B-201) [3]
Maden Havaland. ve Emn.(B-202) [2] / Cevh.Haz.Tes.Tas.(BSS)[3]
Maden Havaland. ve Emn ( B-202) [2] / Cevh.Haz.Tes.Tas.(BSS)[3]
Maden Havaland. ve Emn.(B- 202) [2]
‘ Bitirme Ödevi / Tezi (BSS) [1,2,3,4,51
Kaya Mekaniği Standart ve Deneyleri (A-202) [5]
Kaya Mekaniği Standart ve Deneyleri (A-202) [5]
Kava Mekaniği Standart ve Deneyleri (A-202) [51
Elektroteknik (B-201) [18] / Metalürji (B-202)[1] /
Elektroteknik (B-201) [18] / Metalürji (B-202)[1] /
(Müh.Uyg.)(B-202) [1], (işl.Yönet.ve Giriş.)(B-201)[4]
(Müh.Uyg.) (B-202) [1], (İşl.Yönet.ve Giriş.) (B-201) [4]
Katı-Sıvı Ayrımı (B-202) [31
Katı-Sıvı Ayrımı (B-202) [3]
Katı-Sıvı Ayrımı (B-202) [31
Delme ve Patlatma (B-202) [5]
‘ Bitirme Ödevi / Tezi (BSS) [1]
Maden Hukuku (A-202) [11
Maden Hukuku (A-202) [11
Maden Hukuku (A-202) [1]
Delme ve Patlatma (B-202) [5]
Delme ve Patlatma (B-202) [5]
Ufalamanın Endüstriyel Uygul.(B-201) [1]
Ufalamanın Endüstriyel Uygul.(B-201) [1]
Ufalamanın Endüstriyel Uygul.(B-201) [1]
Rezerv Hesaplamaları (D-103) [2]
Rezerv Hesaplamaları (D-103) [2]
Rezerv Hesaplamaları (D-103) [2]
6) Okt. İsmail Polat KAVAS
7) Okt.Dr. Gökhan Eşel
8) öğr. Gör. Fevzi ÖZER
9) Yrd. Doç. Dr. Nurhan KAPLAN
10) Yrd. Doç. Dr. Zafer NERGİS
11) Öğr. Gör. Recep ZAN
12) Yrd. Doç. Dr. Rıfat BATTALOĞLU
13) Yrd. Doç. Dr. Yavuz SÜRME
14) Yrd. Doç. Dr. Güldem YILDIZ
15) Yrd.Doç.Dr.Abdurrahman LERMİ
16) Yrd. Doç. Dr. F. Zafer ÖZGÜR
17) Doç. Dr. Cahit Tağı ÇELİK
18) Öğr. Gör. İbrahim YÜCEL
20) Okutman Edanur ŞENGÜL
Download

« « M « mmmmmm v/mmmmtm y/mmmmm.