news
kwartalnik, styczeń 2011
Drodzy
Czytelnicy
Drugi numer kwartalnika Delfarma
News zdecydowaliśmy rozpocząć od
krótkiego podsumowania rynku farmaceutycznego w Polsce. Wieści z Rynku
pozwolą Państwu zapoznać się z najnowszymi analizami dotyczącymi rynku
aptecznego i importu równoległego.
Będzie można przeczytać na temat
opakowań leków z importu równolegełgo, a także skorzystać z porad prawnych. Tym razem z zakresu etyki pracy
oraz błędnego wydania leku w aptece.
W tym ostatnim przypadku mamy nadzieję, że posłuży on jedynie jako uzupełnienie wiedzy i nie będzie musiał być
nigdy stosowany u Państwa w aptece.
Przedstawiamy także pierwszą odsłonę nowej kolumny. Na jej łamach będą
prezentowali się nasi Pracownicy,
których w większości znają Państwo
tylko z rozmów telefonicznych bądź
wymiany e-maili. Znajdą się tam nie tylko
informacje zawodowe. Członkowie naszego zespołu będą mogli zaprezentować także swoje hobby, zainteresowania czy też życiowe motto. Będzie
to dla Państwa być może pierwsza okazja, by zobaczyć i poznać nieco bliżej
osobę, z którą na co dzień omawiacie
zamówienia bądź terminy dostaw.
Mamy nadzieję, że pomoże to w budowaniu i utrwalaniu przyjaznych relacji
pomiędzy nami.
Reparil Gel N, Sortis 10, Tantum Verde,
do płukania jamy ustnej i gardła oraz
Upsarin C i Venoruton Gel. Import
równoległy z pewnością zachęci Klientów do częstszego odwiedzania Państwa aptek, gdzie będą mogli zakupić
leki w konkurencyjnych cenach.
Na koniec pragniemy złożyć Państwu życzenia wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2011. Oby przyniósł
Państwu spełnienie planów zawodowych i osobistych i okazał się początkiem
nowych, ważnych przedsięwzięć.
Redakcja
Ludzie
Obowiązki:
• bieżące kontakty z klientami
i dbałość o ich wysoką obsługę
• wystawianie faktur VAT
• nadzorowanie terminów
płatności klientów
• prowadzenie i archiwizacja dokumentacji w związku z przeprowadzanymi transakcjami
• obsługa reklamacji
• przygotowanie raportów i zestawień
• poszukiwanie nowych klientów
i produktów
Motto życiowe:
Najważniejsze jest niewidoczne
dla oczu…
Izabela
Kończak
Sama o sobie:
Zwariowana, wesoła, pełna energii
w skrócie: niezdiagnozowane ADHD
Wykształcenie:
•
•
Politechnika Łódzka
Studia podyplomowe:
Kształtowanie Umiejętności
Menedżerskich i Kompetencji
w Zakresie Negocjacji
Uniwersytet Łódzki
Studia magisterskie: Zarządzanie i Marketing
Urodziny:
10 czerwca
Znak zodiaku:
Bliźnięta
Telefon:
Hobby:
Chcielibyśmy także w tym miejscu
zachęcić do zapoznania się z naszą
najnowszą ofertą. W ostatnim czasie
pojawiło się wiele nowych produktów,
które możecie Państwo zaoferować
pacjentom w atrakcyjnych cenach.
697 01 26 27
tenis ziemny, psychologia
E-mail:
Wyjątkowe umiejętności:
Wprowadziliśmy do obrotu m.in.
Broncho-Vaxom, Calcium Sandoz Forte,
Histigen, Otrivin 0,05% krople do nosa,
Stanowisko:
2
[email protected]
downhill hobby full
W Delfarmie od 3 lat
Ulubiony film:
Specjalista ds. Sprzedaży
z Importu Równoległego
kwartalnik, styczeń 2011
Joe Black
leków
Ulubiona piosenka:
Andain You once told me
Wieści z rynku
Rynek apteczny
w Polsce
Według PharmaExpert wartość rynku
aptecznego w Polsce w listopadzie
2010 roku wyniosła 2,24 mld zł (ceny
detaliczne). Oznacza to spadek w stosunku do listopada 2009 roku o 4,4
proc. a względem października 2010
roku o 6,1 proc.
• Calcium-Sandoz Forte,
tabletki musujące, 500 mg,
20 tabl.
• Histigen, tabletki, 16 mg,
60 tabl.
Wartość importu równoległego w III
kwartale 2010 roku wzrosła też o około
5 proc. w porównaniu do II kwartału
2010 i osiągnęła blisko 1,1 proc. udziału
w rynku.
• Loceryl, lakier do paznokci,
Ilościowo sprzedaż produktów z importu równoległego w III kwartale
2010 wzrosła rok do roku o niemal 54
proc. i wyniosła prawie 2,5 mln opakowań (0,64 proc. całkowitej sprzedaży
ilościowej hurtowni do aptek).
• Otrivin 0,05%, krople do
Obrót statystycznej apteki we wrześniu br. wyniósł 168 tys. zł (ceny detaliczne), co stanowi spadek względem
analogicznego okresu 2009 roku o 3,4
proc., a w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 6,1 proc.
Według danych IMS Health w III
kwartale 2010 roku 4 największych
importerów równoległych, w tym
przede wszystkim Delfarma, odpowiadało za ponad 90 proc. wartości rynku
importu równoległego.
Według danych IMS Helath w pierwszych jedenastu miesiącach 2010 roku
hurtownie sprzedały aptekom leki i produkty farmaceutyczne za 20,5 mld zł.
Jest to o 3,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Po trzech kwartałach 2010 roku
wartość importu równoległego przekroczyła 156 mln PLN i jest o 37 mln
PLN wyższa niż w całym 2009 roku.
W 2009 roku wartość rynku aptecznego (w cenach hurtowych netto)
wyniosła 21,4 mld PLN, a dynamika
w ujęciu rok do roku wyniosła około
11 proc. i była największa w ostatnich
latach.
W Polsce zostało wydanych łącznie
do września 2010 roku 885 pozwoleń
na import równoległy, z czego Delfarma
posiada ich najwięcej, bo aż 292. Obecnie niemal co drugie opakowanie leku
z importu równoległego pochodzi z
Delfarmy. W naszej ofercie jest ponad
180 produktów.
Import
równoległy
w Polsce
Nowe produkty
w ofercie
Delfarmy
Według IMS Health wartość sprzedaży leków pochodzących z importu równoległego wzrosła w III kwartale 2010
roku w porównaniu do III kwartału
2009 roku o blisko 70 proc. i wyniosła
53,5 mln zł (ceny producenta netto).
• Broncho-Vaxom, kapsułki,
leczniczy, 50 mg/ml, 2,5 ml
•
Olbas Oil, płyn do sporz. inhalacji
parowej, 10 ml
nosa, roztwór, 0,5 mg/ml, 10 ml
• Polytar Liquid, szampon
leczniczy, 1%, 150 ml
• Reparil Gel N, żel,
(10mg+50mg)/g, tuba 40 g
• Sortis 10, tabletki powlekane,
10 mg, 30 tabl.
• Tantum Verde, rozt. do płuk.
jamy ustnej i gardła,
1,5 mg/ml, 250 ml
• Upsarin C, tabletki musujące,
330 mg + 200 mg, 10 tabl.
• Upsarin C, tabletki musujące,
330 mg + 200 mg, 20 tabl.
• Venoruton Gel, żel,
20 mg/g, 40 g
W celu zapoznania się z pełną ofertą
zapraszamy do kontaktu z dedykowaną
osobą z Działu Handlowego oraz na
stronę www.delfarma.pl.
3,5 mg, 30 kaps.
• Broncho-Vaxom, kapsułki,
7 mg, 30 kaps.
kwartalnik, styczeń 2011
3
Płacisz za lek,
nie za opakowanie
Produkt leczniczy pochodzący z importu równoległego został zakupiony w tym kraju Unii
Europejskiej, w którym producent sprzedawał go najtaniej. Dzięki temu mógł zostać zaoferowany
pacjentom w korzystnej cenie. Żeby taki produkt leczniczy mógł trafić do polskich aptek,
jego opakowanie musi zostać oznakowane w języku polskim. W Polsce dominuje praktyka
przepakowywania leków z importu równoległego do nowych kartoników.
Wymagania dotyczące dopuszczania
leków z importu równoległego do
obrotu określa ustawa Prawo farmaceutyczne, a wymagania dotyczące oznakowania produktów leczniczych Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań dotyczących oznakowania
opakowań produktu leczniczego i treści
ulotki.
Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne (art. 2. ust 7b) produkt leczniczy
z importu równoległego „posiada tą
samą substancję czynną (substancje
czynne), co najmniej: te same wskazania do 3. poziomu kodu ATC/ATCvet
(kod klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej), tę samą moc, tę
samą drogę podania oraz tę samą postać jak produkt leczniczy dopuszczony
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub postać zbliżoną, która
nie powoduje powstania różnic terapeutycznych w stosunku do produktu
leczniczego dopuszczonego do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Zgodnie z praktyką przyjętą w Polsce,
produkty z importu równoległego są
przepakowane do opakowania oznakowanego
w
języku
polskim,
do którego dołączona została polskojęzyczna ulotka. Proces przepakowania
nie ma wpływu na właściwości
terapeutyczne i bezpieczeństwo stoso-
4
wania leku. Jest to proces, który nie ingeruje w opakowanie wewnętrzne leku.
Pozostaje ono w nienaruszonej postaci,
tzn. takiej, w jakiej zostało dopuszczone do obrotu w kraju źródłowym.
Leków (EMA).
Projekt opakowania i ulotki produktu
leczniczego z importu równoległego
zatwierdza Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, a na podstawie raportu Urzędu Minister Zdrowia
wydaje pozwolenie na dopuszczenie
takiego produktu do obrotu na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Import równoległy jest możliwy po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez Ministra Zdrowia
lub po uzyskaniu europejskiego pozwolenia na dystrybucję równoległą wydanego przez Europejska Agencję ds.
wanym terminie wprowadzenia produktu leczniczego do obrotu w Polsce
Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych oraz podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu na terytorium
Polski.
kwartalnik, styczeń 2011
Po uzyskaniu pozwolenia importer
równoległy informuje, co najmniej na
30 dni przed planowanym dniem
wprowadzenia do obrotu, o przewidy-
Podmiot uprawniony do importu
równoległego
może
wprowadzić
produkt importowany równolegle do
obrotu pod nazwą stosowaną na
terytorium Polski, stosowaną w państwie, z którego produkt leczniczy jest
sprowadzony, albo powszechnie stosowaną lub naukową opatrzoną znakiem
towarowym lub nazwą podmiotu
uprawnionego do importu równoległego. Polscy importerzy korzystają, jak do
tej pory, z tej pierwszej możliwości.
producenta. Obowiązek uaktualniania
ulotek informacyjnych zgodnie ze
zmianami w referencyjnych drukach
informacyjnych spoczywa na importerze
równoległym.
podmiotem, który może otwierać
zewnętrzne opakowania produktów
leczniczych i dokonywać kontroli
wzrokowej produktów leczniczych.
Cały proces przeprowadzany jest pod
Zarówno na opakowaniu zewnętrznym
(czarno-biały kartonik), jak i na ulotce
przepakowanego leku znajduje się
informacja następującej treści „Uwaga!
Należy zachować ulotkę. Informacja na
opakowaniu bezpośrednim w obcym języku.” Dodatkowo ulotka zawiera tłumaczenie użytych na opakowaniu wewnętrznym
nazw obcojęzycznych.
rygorem Dobrej Praktyki Wytwarzania
(GMP) tak, jak regularna produkcja
produktów leczniczych. Można więc
powiedzieć, że proces przepakowania
to w zasadzie wytwarzanie produktu
leczniczego,
podlegające
kontroli
Inspektorów ds. Wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
To także dodatkowa ochrona przed
wnikaniem leków sfałszowanych do
łańcucha dystrybucji.
Przepakowanie jest zdecydowanie
bardziej przyjazne dla pacjentów i w pełni respektuje prawa właścicieli do znaków towarowych. Nowe opakowanie
jest zdecydowanie bardziej uporządkowane. Importer równoległy musi spełnić przy tworzeniu własnego opakowania następujące wymagania:
- przepakowanie nie wpłynie niekorzystnie na oryginalny stan produktu,
- nowe opakowanie zawiera informację o tym, kto wyprodukował i przepakował produkt,
- wygląd przepakowanego produktu
nie szkodzi renomie znaku towarowego ani jego właściciela,
- właściciel znaku towarowego został
uprzednio powiadomiony o zamiarze
wprowadzenia przepakowanego produktu do obrotu.
Przepisy krajowe wymagają, aby
ulotka informacyjna dla pacjenta
w produkcie pochodzącym z importu
równoległego zawierała dokładnie
takie same informacje, jak ulotka
dołączona do produktu wprowadzonego
na rynek bezpośrednio przez jego
Produkty lecznicze z importu równoległego nie stwarzają żadnego zagrożenia
dla pacjenta. Wręcz przeciwnie. Proces
przepakowania stanowi dodatkową
gwarancję bezpieczeństwa. Podmiot
dokonujący przepakowania produktu
leczniczego w imporcie równoległym
zgodnie z prawem jest jedynym
Importerzy równolegli w Europie
podejmują liczne inicjatywy mające
na celu zwiększenie bezpieczeństwa
pacjentów, takie jak audyty dostawców,
wprowadzenie Dobrych Praktyk Importu
Równoległego oraz Platforma Wczsnego Ostrzegania przed Wnikaniem Leków Podrabianych, wyróżniana przez
przemysł farmaceutyczny i władze krajowe. Polscy importerzy równolegli zaangażowani są we wszystkie te inicjatywy.
W trakcie blisko 5-letniej działalności
dowiedli stosowania najwyższych standardów bezpieczeństwa potwierdzonych
niezależnymi audytami przeprowadzonymi w latach 2009 – 2010 przez
TÜV SÜD Polska w hurtowniach farmaceutycznych i w firmach przepakowujących.
mgr farm. Aleksander Wegner
kwartalnik, styczeń 2011
5
Wspólne zakupy - szansa
dla indywidualnych aptek
Rozmowa z mgr farm. Moniką Wrońską - Bekier, koordynatorem zamówień Grupy Barwy Zdrowia.
W jaki sposób
działa grupa
zakupowa, którą
Pani zarządza?
Grupa zakupowa Apteki Grupa Barwy Zdrowia, z którą współpracuję, to
grupa aptek, która wspólnie dokonuje
zakupów. Razem składamy zamówienia
i występujemy jako jeden podmiot, ale
nie gospodarczy, a raczej marketingowy, przygotowujący wspólne zakupy.
Dzięki temu możemy wynegocjować
u producentów atrakcyjniejsze oferty,
niedostępne dla pojedynczych aptek.
Jest to forma konkurowania z dużymi
sieciami aptek niekoniecznie prowdzonymi przez farmaceutów.
Dlaczego
kupują Państwo
akurat produkty
Delfarmy?
Import równoległy potraktowaliśmy
jako jedną z ofert producenckich i nie
rozpatrywaliśmy tego w kategoriach
zamienników czy produktów gorszej
6
jakości. Analizując ją pod kątem ceny
zakupu, jak również asortymentu i innych czynników uznaliśmy, że oferta
Delfarmy jest atrakcyjniejsza niż oferta
innych importerów. Tym bardziej, że teraz rzadziej niż kiedyś zdarzają się
czasowe braki produktowe, co jest bardzo istotną kwestią przy planowaniu
zakupów.
Czy zawsze
najtańsza oferta
jest najlepsza?
Zawsze każdą ofertę oceniamy pod
wieloma względami. O atrakcyjności
oferty decyduje nie tylko najniższa cena,
ale też min. marka produktu, wartość
i wielkość zamówienia, potencjał danego
produktu w odsprzedaży na rynku. Analizowaliśmy różne oferty wielu firm zajmujących się importem równoległym. Oferta
Delfarmy w pełni spełnia nasze oczekiwania pod względem produktów z importu
równoległego. Po pierwsze dzięki bardzo
bogatemu asortymentowi, co jest bardzo
istotne, a po drugie w zakresie warunków handlowych, które okazały się lepsze
niż u innych importerów.
Jak układa się Pani
współpraca
z naszym Działem
Handlowym?
Współpracę z Działem Handlowym
Delfarmy nawiązałam kilka lata temu,
ustalając procedury współpracy w taki
kwartalnik, styczeń 2011
sposób, jak z każdym innym producentem. Nie mam skali porównawczej
w stosunku do innych firm zajmujących
się importem równoległym, ale w odniesieniu do producentów funkcjonujących na rynku polskim muszę stwierdzić, że ta współpraca jest bardzo
porównywalna. Jest to chyba wielki
komplement dla hurtowni zajmującej
się importem równoległym.
W jaki sposób
apteka korzysta
na imporcie
równoległym?
W dwojaki sposób. Na pewno może
poprawić sobie marżowość, ponieważ
pacjenci coraz chętniej kupują leki z importu równoległego, a z drugiej strony
jest to alternatywa posiadania taniego
leku. Nie zawsze producenci oferują tak
wysokie rabaty, aby uzyskać na tyle
atrakcyjną cenę, by zadowolić pacjenta.
Import równoległy jest rozwiązaniem
w tej sytuacji - daje możliwość zatrzymania pacjenta w aptece.
Czy import
równoległy pozwala
zwiększyć zyski
apteki?
Pozwala na dwa sposoby. Tak jak mówiłam wcześniej, apteka może postawić na wyższą marzę i zarobić na imporcie równoległym więcej. Może
również oferować produkty w atrakcyjnych cenach i tym samym zatrzymać
pacjenta w aptece. Finalnie sprowadza
się to do tego, że obrót apteki jest większy, a co za tym idzie, polepsza się jej
sytuacja finansowa.
zrozumieli, że import równoległy to nie
zamienniki, tylko oryginalne leki w niższej cenie pochodzące z innego państwa Unii Europejskiej.
Czy import
równoległy
Pacjenci ufają
przyciąga pacjenfarmaceutom.
Czy jest jakiś sposób, tów do aptek?
W pewnym sensie tak, ponieważ leki
aby przekonać
importu równoległego mają atrakcyjpacjentów do leków zniejszą
cenę. Prawie nikt z pacjentów
z importu
nie przychodzi do apteki, prosząc o lek
z importu równoległego, a po preparat
równoległego?
Edukowanie pacjentów to najlepszy
sposób. Kiedyś wspólnie z Delfarmą
przygotowaliśmy i zamieściliśmy w naszym biuletynie informacyjnym skierowanym do pacjentów, artykuł dotyczący importu równoległego - czym jest,
na czy polega. Takie działania trzeba
systematycznie powtarzać, by pacjenci
pytając o cenę. Jeśli może uzyskać niską
cenę dzięki temu, że oferujemy mu lek
z importu równoległego, to można powiedzieć, że import równoległy przyczynia się do tego, aby przyciągnąć pacjentów do danej apteki.
Dziękuję za rozmowę
Michał Pakuła
Porady
prawne
Czy właściciel apteki może
nakazać magistrowi sprzedaż
wybranych produktów
leczniczych ze względu na
interes ekonomiczny apteki?
Zawód farmaceuty należy do zawodów
regulowanych. Trzeba nie tylko ukończyć
studia na wydziale farmacji, ale też
być osoba niekaraną, o wysokich
kwalifikacjach moralnych i tylko wtedy
ORA uchwałą stwierdza prawo
wykonywania zawodu. Ponadto farmaceuta składa ślubowanie i dopiero wtedy
może zacząć wykonywać zawód.
Zasady etyki i deontologii zawodowej
farmaceuty nie pozwalają na uleganie jakimkolwiek wpływom. Jedynym aksjomatem jest dobro pacjenta. Farmaceuta nie
jest zwykłym pracownikiem i pracodawca
musi zaakceptować fakt, że farmaceuta
zgodnie z własną wiedzą i etyką wykonuje
swój zawód tzn. dyspensuje wyroby medyczne, sprawuje opiekę farmaceutyczną,
wykonuje recepturę i w tym zakresie jest
wolny od kontroli i decyzji pracodawcy.
W tym przypadku szczególna jest rola
farmaceuty pełniącego funkcję kierownika
apteki. To kierownik organizuje pracę apteki (art. 88 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne) i odpowiada za przestrzeganie
prawa, w tym art. 95 ustawy Prawo farmaceutyczne, który nakłada na aptekę
obowiązek posiadania takiego asortymentu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, który zabezpieczy zaspokojenie
potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności, w szczególności w zakresie leków refundowanych.
Jak wynika z powyższych przepisów,
a w szczególności z Kodeksu Etyki, nie ma
możliwości narzucania przez właściciela
kwartalnik, styczeń 2011
7
Kodeks Etyki
Aptekarza RP
stanowi:
Art. 4.
Aptekarz wykonując swoje zadania
musi posiadać wolność
postępowania zgodnego ze swym
sumieniem oraz swobodę działań
zawodowych stosowną do
wskazań etycznych, aktualnego
poziomu wiedzy i stanu prawnego.
Art. 5.
Aptekarz posiadający pełne
uprawnienia zawodowe odpowiada
zawsze osobiście za wykonywaną
pracę. Ma on obowiązek odmówić
wykonania czynności niezgodnych
z zasadami etyki, obowiązującymi
ustaleniami prawnymi
i naukowymi.
Art. 6. (1)
Czynność zawodowa aptekarza nie
może być świadomym działaniem
na szkodę zdrowia ludzkiego.
Art. 7.
Aptekarz w swej praktyce
zawodowej uwzględnia fakt, że
środki farmaceutyczne i materiały
medyczne stanowią niezbędny
element opieki zdrowotnej i nie
mogą być traktowane jak zwykły
przedmiot obrotu handlowego.
Art. 8.
Aptekarz nie pozwala nikomu
narzucić sobie postawy
zawodowej, która byłaby sprzeczna
z jego zawodową niezależnością
oraz przepisami niniejszego
kodeksu.
apteki farmaceucie jakichkolwiek
czynności zawodowych, w tym oczywiście zabronione jest uleganie polece8
niom właściciela apteki lub kogokolwiek
innego w zakresie ochrony zdrowia publicznego i dobra pacjenta.
Jak najlepiej postąpić
w przypadku błędnego
wydania leku?
W przypadku błędnego wydania leku
farmaceuta ma obowiązek za każdym razem podjąć wszelkie działania mające
na celu usunięcie błędu i zapobiegnięcie
negatywnym ewentualnym skutkom
zażycia leku przez pacjenta. Jak wynika
z mojego doświadczenia najgorszy jest
brak reakcji. Nawet w przypadku gdy
zamiana leku nie powinna mieć negatywnego wpływu na zdrowie pacjenta,
często po stwierdzeniu pomyłki pacjenci
zgłaszają się z roszczeniami, a wtedy
pozycja aptekarza jest znacznie gorsza niż
gdyby podjął działania zmierzające do
usunięcia pomyłki.
W pierwszej kolejności zalecam podjęcie
kontaktu z pacjentem. Proszę pamiętać,
o czym nie wszyscy wiedzą, że na hasło
apteka i podanie przyczyny żądania informacji każdy operator telefoniczny ma
obowiązek udostępnić numer telefonu
pacjenta, jeżeli jest on jego abonentem.
W razie odmowy proszę spisać imię i nazwisko osoby, z którą Państwo rozmawiali
oraz datę i godzinę rozmowy.
Pacjenta należy odwiedzić w domu
i w razie nieobecności poprosić np.
sąsiada o poinformowanie, że apteka prosi o pilny kontakt. Proszę nie zapomnieć
zostawić swojego numeru telefonu.
Proszę zanotować, z którym sąsiadem
Państwo rozmawiali. To ważne na przyszłość. Zalecam podejmowanie wszelkich
działań możliwych we własnym zakresie,
włącznie z czekaniem pod domem oraz
szukaniem znajomych i rodziny, można
odwiedzić szkołę, jeżeli sprawa dotyczy
dzieci itp.
W ostateczności, jeżeli sprawa jest na
tyle pilna, że nie można czekać ani minuty
bo pomyłka grozi zdrowiu lub życiu
kwartalnik, styczeń 2011
pacjenta (w szczególności małe dzieci,
leki silnie działające itp.), a nie można porozumieć się z pacjentem, należy skorzystać z pomocy straży miejskiej lub policji.
Niestety często funkcjonariusze nie mają
rozeznania w wadze sprawy i przeciwko
farmaceutom, którzy popełnili pomyłki,
wszczynają postępowania karne, co tak
naprawdę nie jest konieczne i powoduje
jedynie, że farmaceuci boją się współpracować z policją. Proszę pod żadnym pozorem
nie bać się korzystać z pomocy policji,
bo zaniechanie tej czynności może
przynieść jeszcze gorsze skutki i być
okolicznością obciążającą.
Proszę sprawdzać, czy Izba Aptekarska
do której Państwo należycie ubezpiecza
swoich członków od odpowiedzialności
cywilnej, a jeżeli nie to, czy ubezpieczenie
takie posiada pracodawca. W skrajnym
przypadku zalecam wykupienie takiej
polisy na własną rękę.
Proszę pamiętać, że w przypadku
pomyłki pacjentowi wydajemy lek
właściwy i zwracamy nadpłaconą kwotę, jeżeli był tańszy, albo pacjent powinien dopłacić, jeżeli lek był droższy.
Co najważniejsze należy odebrać od
pacjenta lek źle wydany, bez względu
na to czy został już użyty, czy nie.
W razie roszczeń pacjenta należy
niezwłocznie skierować go do ubezpieczalni, w której wykupiono polisę. Należy
też dobrze zadbać o wszelkie dowody na
czynności podjęte po pomyłce na wypadek skargi pacjenta do inspekcji lub izby
aptekarskiej.
Krystian Szulc
Radca Prawny
KONTAKT:
Delfarma Sp. z o. o.
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111
91-222 Łódź
E-mail: [email protected]
Tel. +48 42 651 49 16
Fax +48 42 651 25 77
Download

kwartalnik, styczeń 2011