PROJE TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Erasmus+ Programı Nedir?
LDV Programı nedir?
Neden bu projeyi hazırladık?
Bu proje öğrencilere neler kazandıracaktır?
Neden Almanya ve Macaristan ülkeleri seçildi.
Yurtdışı eğitimine kaç öğrenci katılacak?
Katılımcı öğrenci olabilmenin şartları nelerdir?
Öğrenciler katılımcı olabilmek için başvurularını nasıl yapacaktır?
Seçim aşamaları nasıl devam edecektir?
Projede yer alacak katılımcı öğrenci seçimi değerlendirme kriterleri nelerdir?
Seçimler sonunda katılımcı öğrenci olarak yurtdışına gitmeye hak kazanırsam sorumluluklarım nelerdir?
Proje ile katılımcı öğrenciye sağlanan ücretsiz imkanlar nelerdir?
3 Hafta boyunca yurtdışında ne yapacağım?
Yurtdışına gittiğimde devamsızlık durumum ne olacak?
Katılımcı öğrencilerle ve velileri ile neden sözleşme imzalanacaktır?
Her bir katılımcı öğrenci için proje bütçesinden harcanacak para ne kadardır?
Öğrencilerden ekstra para alınacak mıdır?
Katılımcı öğrenci olarak yurtdışına gidersem yaklaşık ne kadar masrafım olur?
13..01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
2
ERASMUS+ PROGRAMI
2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile
kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması,
onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması
amaçlanıyor.
Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor.
Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla
tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen
önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır.
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
3
T.C
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI
TÜRK ULUSAL AJANSI
•
Erasmus+ Comenius Programı (Okul Eğitimi)
•
Erasmus+ Erasmus Programı (Yükseköğretim)
•
Erasmus+ Leonardo da Vinci Programı (Mesleki Eğitim)
•
Erasmus+ Grundtvig Programı (Yetişkin Eğitimi)
•
Erasmus+ Gençlik Programı
13..01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
4
Erasmus+ Leonardo da Vinci Programı (Mesleki Eğitim)
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Mesleki eğitimle ilgili bir proje kapsamında
mesleki eğitimle ilgili kişilerin,
sağlanan hibe ile,
belirli bir süre için,
AB üyesi bir ülkedeki
kuruluşa gönderilmesidir.
Projemiz farklı alanlarda eğitim gören öğrenci arkadaşlarımızın
mesleki eğitimine katkı sağlamak amacındadır.
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
5
Neden bu projeyi hazırladık?
Siz Meslek Lisesi Öğrencilerinin,
Eğitiminize katkı sağlayarak istihdam edilebilirliğinizi arttırmak,
Geleceğe bakış açınızda olumlu değişimler olmasını sağlamak,
Amaçlarıyla bu projeyi AB Bakanlığına sunduk ve hibe desteği
almaya hak kazandık.
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
6
Bu proje öğrencilere neler kazandıracaktır?
Siz öğrenci arkadaşlarımızın:
*Mesleki bilgi ve becerileriniz gelişecek
*Sosyal yönleriniz gelişecek
*Kurallara uygun yaşam becerileriniz gelişecek
*Bireysel hak ve özgürlüklerinizi kullanabilme becerileriniz gelişecek
*Dezavantajlarınız avantaja dönüşecek
*İstihdam imkanlarınız gelişecek
*Kültürlerarası etkileşim becerileriniz gelişecek
*Mesleki yabancı dil becerileriniz gelişecek
*Özgüveniniz artacak
*Temsil yetenekleriniz gelişecek
*Takım halinde çalışabilme yetileriniz gelişecek
*Okul ve iş motivasyonlarınız artacak
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
7
Neden Almanya ve Macaristan ülkeleri seçildi?
• Sizin için en uygun çalışma programları Almanya,
Macaristan ülkelerindeki kurumlardan sağlandığı için
bu ülkeler projemizde yurtdışı çalışmalar için seçildi.
• Almanya sanayi ve teknolojide önde gelen ülke
olduğu için çok doğru tercihler olduğu söylenebilir.
• Macaristan’da Budapeşte şehrinde ise Avrupa’nın
gelişmiş yüzüyle karşılaşılacağı bilindiği için
seçilmiştir.
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
8
Yurtdışına gidecek katılımcı öğrenci sayıları
ISPARTA ATABEY HNK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Alanı
Öğrenci Sayısı
Bilişim Teknolojleri
Muhasebe ve
Finansman
4
Gidilecek Ülke
Tarih
Almanya/Dusseldorf
24Mayıs-13 Haziran 2015
4
Atabey Hacı Naciye Kasap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri
alanından 2 Muhasebe ve Finansman alanından 2 yedek öğrenci seçilecektir.
PROJEDE YER ALAN DİĞER OKULLARIN ÖĞRENCİ SAYILARI
Isparta Gül Şehri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 12 öğrenci Almanya, 12 öğrenci Macaristan
Isparta İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 8 öğrenci Almanya
Gürkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 8 öğrenci Macaristan
Isparta Meryem Albayrak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 8 öğrenci Macaristan
13..01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
9
Katılımcı öğrenciler için neden seçme sınavları yapıyoruz?
• Proje katılımcısı öğrencilerin belirli kriterlere sahip olması gerekmektedir.
• Bu kriterleri sağlayan birçok öğrenci arkadaşımız bulunmaktadır.
• Ancak hepsinin projede yer alması mümkün değildir.
• Bu durumda projede yer almak isteyen öğrenci arkadaşlarımız arasında bir
seçim prosedürü uygulamak en doğru yol olacaktır.
• Böylece hakkaniyetin sağlanması da mümkün olacaktır.
• Ayrıca, her öğrencinin başvurabilmesi için başvuru kriterleri oldukça esnektir.
• Tüm kriterler ve seçim prosedürü proje metninde sunulmuştur ve bunlara
uyulacağı taahhüdünde bulunulmuştur.
• Şeffaf bir süreç olacağını ve en çok hak eden öğrenci arkadaşlarımızın
projede katılımcı öğrenci olarak seçileceğini düşünüyoruz.
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
10
Katılımcı öğrenci olabilmenin koşulları nelerdir?
 Mesleki ve Teknik Eğitimine aktif olarak devam ediyor olmak
 10. 11. Veya 12. Sınıf öğrencisi olmak
 Projede yer almaya istekli olmak
 Yabancı dilini geliştirmeye istekli olmak
 Takım çalışmasına uyumlu olmak
 Seyahate engel olabilecek sağlık sorunu veya yasağı olmamak
 Kararı kesinleşmemiş davası bulunmamak
Yurtdışı çalışmaları öncesinde ve sonrasında yapılacak aktivite
ve çalışmalara katılmayı kabul etmek
 Son başvuru tarihinde 19 yaşından gün almamış olanlar için
yasal velisinin izni bulunmak.
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİM
11
Öğrenciler katılımcı olabilmek için başvurularını nasıl yapacaktır?
Katılımcı olmak isteyen öğrenciler;
02 Şubat 2015 Pazartesi–12 Şubat 2015 Perşembe tarihleri
arasında www.ispartatml.meb.k12.tr internet sitesine girerek ilgili
linkteki başvuru formunu doldurabilecektir.
Başvuru formunun eksiksiz, kısaltmasız ve doğru olarak
doldurulması gerekmektedir. Öğrencilerin verdikleri bilgilerdeki
yanlışlık veya tutarsızlıklar daha ilk aşamada elenmelerine
neden olabilecektir. Bu nedenle lütfen başvurunuzu yaparken
çok dikkatli davranınız.
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
12
Seçim aşamaları nasıl devam edecektir?
BAŞVURU-SEÇİM AŞAMALARI VE TARİHLERİ
Seçim Aşaması
Tarihler
Katılımcı öğrenci olmak isteyenlerin www.ispartatml.meb.k12.tr
internet sitemiz üzerinden başvurularının alınması
02.02.2015 – 12.02.2015
Meslek Bilgisi Sınavının Yapılması
16.02.2015
Yabancı Dil (İngilizce) Yazılı Sınavının Yapılması
18.02.2015
Yabancı Dil (İngilizce) Sözlü Sınavının ve Mülakat Sınavının
yapılması
20.02.2015
Her alana ait asil ve yedek listelerin açıklanması
23.02.2015
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
13
Değerlendirme nasıl yapılacak?
•
•
•
•
•
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Meslek Sınavı: %35
Yabancı dil Sınavı: %35
Geçen Yıl Yılsonu Ağırlıklı Ortalaması: %30
SINAV BAŞARI PUANI= (Meslek Sınavı:%35)+(Yabancı dil
Sınavı:%35)+(Geçen Yılın Yılsonu Ağırlıklı Puanı)
• MÜLAKAT DEĞERLENDİRMESİ:
• (Mülakata her alandan sınav başarı puanına göre asil ve yedek katılımcı
öğrenci sayısı kadar öğrenci çağırılacaktır.)
• Sınav Başarı Puanı:%70
• Mülakat Puanı: %30
• SONUÇ PUANI= (Sınav Puanı: %70)+(Mülakat Puanı:%30)
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
14
Seçimler sonunda katılımcı öğrenci olarak yurtdışına gitmeye
hak kazanırsam sorumluluklarım neler olacaktır?
Proje kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından verilen hibe
ile her öğrenci arkadaşımız için yaklaşık 1500 Euro harcanacaktır. Sizin için harcanan bu paranın mutlaka
bir karşılığı olmalıdır. Sizlerden beklenen ve bilmeniz gerekenler şunlardır:
Projeyi sahiplenmelisiniz.
Projenin sadece yurtdışı çalışmalarından ibaret olmadığını bilmelisiniz.
Bu projenin ortaya çıkması için büyük emekler harcandığını unutmamalısınız.
Bu proje bir yurtdışı gezi programı değildir.
Bu proje bir eğitim ve staj programıdır.
Sizlere otellerde uygulanan her şey dahil konseptte bir hizmet verilmeyecektir (Örneğin:
Arkadaşlarınızla bir Cafede içtiğiniz kahvenin parasının projeden karşılanması mümkün değildir.)
Projede görev alan refakatçi öğretmenlerin direktiflerine uymak zorundasınız.
Yurtdışında istediğiniz her yere gidemezsiniz. Ancak refakatçi öğretmeninizin izni ile gezmeye veya
alışverişe gidebilirsiniz.
Yurtdışında sizin değil bizim kurallarımız geçerlidir. Örneğin içki içmek kesinlikle yasaktır.
Yurtdışında uygulanan her eğitim programına, staj çalışmasına, teknik geziye katılmak zorundasınız.
Tüm bu beklentileri yerine getirecek öğrenci arkadaşlarımız katılımcı olabilecektir. Asil katılımcı olarak
seçildikten sonra bu sayılanları yerine getireceğinizi taahhüt ettiğiniz bir sözleşme imzalamalısınız. Bu
sözleşmeyi imzalayanlar projede yer alan tüm ücretsiz imkanlardan faydalanacaktır. Ancak sözleşmeye
aykırı hareket ettiğinde sözleşmenin gerekleri de yerine getirilecektir.
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
15
Proje ile katılımcı öğrenciye sağlanan ücretsiz imkanlar
nelerdir?
Proje kapsamında aşağıda sayılanların hepsi sizlere ücretsiz olarak
sağlanacaktır.
1.Yurtdışındaki eğitim kurumlarında eğitimler ve işyerlerinde staj çalışması
2.Tüm seyahat giderleri (Uçak bileti, havaalanı transferleri vs.)
3.Yurtdışında kalınan süre boyunca yerel ulaşım giderleri
4.Yurtdışında kalınan süre boyunca konaklama giderleri
5.Yurtdışında kalınan süre boyunca yemek giderleri
6.Yurtiçinde 50 Saat Yabancı Dil Eğitimi
7.Yurtdışı kaza/seyahat sigortaları
8.Hizmet pasaportu çıkartılması sırasındaki prosedürlerin yerine getirilmesi
9.Vize alınması gereken durumlarda vize başvuru ücretleri
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
16
3 Hafta boyunca yurtdışında ne yapacağım?
Her öğrenci grubu için 3 haftalık çalışma programı hazırlanmış, hem proje
sahibi okulumuz tarafından hem de yurtdışı ortak kurumlar tarafından
imzalanarak Ulusal Ajansa sunulmuştur.
Her eğitim alanına ait çalışma programına uygun hareket edilecektir.
Çalışma programında bir değişiklik olursa öncelikle Ulusal Ajans daha sonra
okuduğunuz okul yöneticileri ve sizler mutlaka bilgilendirileceksiniz.
Programlardan arta kalan zamanlarda refakatçi öğretmeninizin izni ile şehir
içinde gezmeye, sinemaya, tiyatroya veya konserlere gidebileceksiniz.
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
17
Yurtdışına gittiğimde devamsızlık durumum ne olacak?
Her öğrenci için Valilik kanalıyla görevli izinli belgesi çıkartılacaktır.
Bunun anlamı yurtdışına görevli-izinli olarak gideceksiniz.
Kanunlarımıza göre, bu durumda devamsız olarak yazılmayacaksınız.
Siz yurtdışındayken resmi çalışma takvimine göre eğitim öğretim yılı sona
erecek.
Yurtdışına gitmeden yarıyıl başarı notunuzun oluşması için yeterli sayıda sınava
girmeniz, proje ve performans çalışmalarınızı teslim etmeniz gerekmektedir.
Bu durumun ayrıntılarını okulunuzda sizden sorumlu Müdür Yardımcınızdan
öğrenebilirsiniz.
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
18
Katılımcı öğrencilerle ve velileri ile neden sözleşme
imzalanacaktır?
Bazı durumlarda keyfi davranışlarla karşılaşılabilir.
Örneğin kanunen geçerli sebep olmaksızın gitmekten vazgeçenler olabilir.
Bu durumda öğrenci adına bazı harcamalar yapılmış olabiliyor. Örneğin uçak
bileti alınmış olabilir.
Bu masraflar geri alınması mümkün olmayan ödemelerdir. Bu parayı
harcadığımızı Ulusal Ajansa beyan ediyoruz.
Sonuç olarak, adına yaklaşık olarak 1500 Euro harcanan bir kişinin keyfi
davranışlarının önüne geçmek ve projeye bir standart kazandırmak adına
öğrencilerle ve velileriyle sözleşme imzalanacaktır.
Ayrıca sözleşme imzalanmasını Ulusal Ajansta resmi olarak istemektedir ve
sözleşme örneklerini bize göndermektedir.
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
19
Her bir katılımcı öğrenci için proje bütçesinden harcanacak para
ne kadardır?
PROJE BÜTÇESİ
Proje bütçesinden;
 Almanya’ya gidecek her öğrenci için 1473 Euro harcanacaktır.
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
20
Öğrencilerden ekstra para alınacak mıdır?
Katılımcı öğrenci olarak yurtdışına gidersem yaklaşık ne kadar
masrafım olur?
Projede kapsamında sağlanan hizmetler için sizlerden herhangi bir para talebi olmayacaktır.
Ancak projenin mali yönetim kuralları vardır. Bu kurallar çerçevesinde proje bütçesinden
ödenemeyecek bazı harcama kalemleri şunlardır.
 Pasaport cüzdan bedeli. (Şu anda 75 TL.)
 Yurtdışında kaldığınız süre içinde yapacağınız kişisel harcamalar.(Alışveriş, Müze giriş
ücreti, Tekne turu v.s.)
 Noterden alınması gerekebilecek muvafakatname ücreti.
 Talep olması halinde düzenlenecek geziler.(Hollanda/Amsterdam, Fransa/Paris gezisi
gibi.) Ancak bu tip bir gezi olursa şunu çok iyi bilmelisiniz. Böyle bir gezinin olması
öncelikle Ulusal Ajans iznine sonrasında ise ailelerin iznine bağlıdır. Ayrıca bilmeniz
gereken önemli bir konuda, refakatçi öğretmenleriniz sizler için grup seyahat bileti,
müze girişi için öğrenci indirimi gibi olması muhtemel tüm indirimli imkanlardan
faydalanmak üzere çaba sarf edecektir. Böylece gezilerinde sizler için minimum
maliyetlerde olması için çaba sarf edilecektir.
13.01.2015
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN
AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
21
MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA’DA E-TİCARET EĞİTİMİ
Download

Bu proje öğrencilere neler kazandıracaktır?