2015-2016
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
E-OKUL VE MEİS-MEİS
SORGU MODÜLÜ
VERİ GİRİŞ
EKRANLARININ TANITIMI
2015-2016 eğitim ve öğretim yılı ile ilgili veri giriş işlemleri
19 Ekim 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 13 Kasım 2015
Cuma günü tamamlanmış olacaktır.
Tüm resmi ve özel Anaokulları, ilkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim kurumları
öğrenci ve bina bilgileri bilgi girişi e-Okul Modülünden,
Tüm resmi ve özel okul ve kurumların
Eğitim Olanakları (Kütüphane Kullanım, Kütüphane
girişleri ise MEİS Modülünden yapılacaktır.
Materyal, Bilişim İnternet Çevre Birimleri)
bilgi
Özel okul ve okul dışındaki özel kurumların Öğretmen ve Personel Bilgileri
MEİS Modülünden,
İkili Mesleki
yapılacaktır.
Eğitim
Merkezleri,
bilgi
gerişlerini
MEİS
Modülünden

Okula dönüşen dershaneler, geçmiş (eski kurum kodu ile) döneme ait kursiyer
bilgilerini MEİS Modülüne, 2015-2016 Eğitim öğretim yılına ait öğrenci, bina ve
bina kullanımı bilgilerini (yeni kurum kodu ile) e-Okul sisteminden gireceklerdir.

Yaygın eğitim kapsamındaki özel özel eğitim okulların rehabilitasyon
birimleriyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan
bireylerin
kursiyer
bilgileri
ve
kursiyerlerin
öğrenim
durumları
http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Özürlü Birey Modülünden ki öğrenim
bilgisi giriş ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, eğitim olanakları ve
personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir.
Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Eğitilebilir Zihinsel
Engelliler (İş Okulu-Meslek Lisesi) nin Tüm bilgi girişleri “MEİS” Modülünden
yapılacaktır.
 Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal
tesisler Yatak Kapasitelerini MEİS Modülünde bina bilgileri içerisindeki Bina
Kullanımı ekranına,
Uygulama oteli bulunan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri İse, Yatak
Kapasitelerini e-Okul Modülündeki bina bilgileri bölümü altındaki Bina Kullanımı
ekranına girecektir.
 Okul ve kurumlar, kullandıkları bina kendilerine ait ise bina kullanım ekranını
dolduracak, tahsis ekranına herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır. Tahsis ekranı
sadece kendi binası olmayan başka okulun binasını kullanan okul ve kurumlar
tarafından doldurulacaktır.
 e-Okul Modülüne; taşımalı eğitime tabi öğrenci, birleştirilmiş sınıflarda okuyan
öğrenci ve kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci bilgilerinin özür grupları ile birlikte
eksiksiz olarak tanımlamalarının yapılması gerekmektedir.
DİKKAT!!!!
6287 sayılı Kanun kapsamında dönüştürme işlemi yapılmış olan ayrı kurum
koduna sahip ilkokul ve ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise, e-Okul
Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarına
bilgi girişi yapılırken;
Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi için, aynı binada eğitim yapan
okulların bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranları, komisyonca binanın
mülkiyeti verilen okul tarafından doldurulacaktır. (Binanın bütün belgilerini
bu okul girecek)
Aynı binada eğitim yapan diğer okul ise, sadece tahsis ekranına hangi
okulun binasını ve kaç dersliğini kullandığı bilgisini girecektir
2015-2016
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
E-OKUL MODÜLÜ
VERİ GİRİŞ
EKRANLARININ TANITIMI
e-Okul Giriş Ekranı
e-Okul Giriş Ekranı
E- OKULDA GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR
(Eğer eksik bilgi ve değişiklikler var ise)
Tüm Resmi ve Özel Okulların ivedilikle güncellenmesi gereken ekranlar:
e-okul Modülünde
Okul öncesi Kurum İşlemleri,(Anaokulları)
İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri
(İlkokul ve Ortaokullar)
Ortaöğretim kurum işlemleri(Liseler) den
OKUL BİLGİLERİ başlığı altındaki,
•Okul Bilgileri Güncelle
•Öğretim Şekli/Şube Tipini Güncelle
•Tahsis Durumu
•Bina Durumu
•Lojman Durumu
•Bina Kullanımı
Dikkat!!! :
Bilgilerde eğer
eksiklik, yanlışlık
/değişiklik var ise bu
ekranlar
doldurulacak aksi
durumda bu
ekranlar tekrar
doldurulmayacaktır.
e-OKUL MODÜLÜ
BİLGİ GİRİŞİ YAPILACVAK EKRANLAR
(Eğer eksik bilgi ve değişiklikler var ise)
Okul Bilgileri
1-Okul Bilgileri Güncelle
2-Öğretim Şekli / Şube Tipi Güncelle
3-Tahsis Durumu(Başka okulun binasını ya da birkaç dersliğini kullanan
okullar /aynı binayı kullanan okullardan birisi dolduracak diğerleri doldurmayacak)
4-Bina Durumu
5-Lojman Durumu
6-Bina Kullanımı
1-Okul Bilgileri Güncelle
2-Öğretim Şekli / Şube Tipi Güncelle
3-Tahsis Durumu
(Başka okulun binasını ya da birkaç dersliğini kullanan okullar /aynı binayı kullanan okullardan birisi dolduracak diğerleri
doldurmayacak. (Burada Ortaokul dolduracak)
3-Tahsis Durumu
(Başka okulun binasını ya da birkaç dersliğini kullanan okullar /aynı binayı kullanan okullardan birisi dolduracak diğerleri
doldurmayacak. Burada ortaokul doldurmuştur.)
4-Bina Durumu
Dikkat!!!!!
Bir binası olan kurum sadece 1 bina bilgisi girecek yanlışlıkla girilen fazladan bina bilgisi var
ise silinecek. Her yıl yeniden kayıt yapılmayacak.
Bir kurumun birden fazla binası var ise, her bir binası için yeni bir kayıt yapacak, o binaların bilgisini
girecek, ısınma durumu vb. bilgiler boş geçilmeyecek.
5-Lojman Durumu
6-Bina Kullanımı
6-Bina Kullanımı-Dikkat
Tüm Resmi ve Özel Okul Müdürlüklerinin Dikkatine!
Tüm resmi ve özel Anaokulları, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim okulları e-okul Modülünde: Anaokulları Okul Öncesi
Kurum İşlemleri, İlkokul ve Ortaokullar-İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri, Liseler-Ortaöğretim Kurum İşlemleri
başlığından Okul Bilgileri alt başlığında yer alan Bina Kullanımı ekranındaki okulun toplam dersliğini gösteren kırmızı
renkteki
"Derslik Sayısı (Kullanılan, Kullanılmayan, Anasınıfı dahil) kısmında değişiklik yapmamaları, eğer bir önceki yıla
göre derslik sayısında değişiklik var ise (ek derslik yapılmış, yeni ilave bina yapılmış/bir önceki yıl derslik sayısı eksik
yada fazla girilmiş ise) mutlaka İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme(İstatistik) Şubesine resmi yazı ile
bildirilmesi gerekmektedir. Müdürlüğümüzün bu Şubesi tarafından uygun görülürse bu değişiklik yapılabilecektir.
Müdürlüğümüzün bu şubesinin bilgisi dışında burada kesinlikle değişiklik yapılmaması gerekmekte olup, aksi durumda
her türlü sorumluluk bu derslik sayısında değişikliği yapan okul/kurum yöneticisinin olacaktır.
Bina Kullanımı
Bina Kullanım Şekli
Arşiv
Atölye Sayısı (Kullanılan ve Kullanılmayanlar Dâhil)
Banyo Sayısı(Kabin)
Biyoloji Laboratuvarı Sayısı
Büroda kullanılan bilgisayar sayısı
Çalışma Odası
Çok Amaçlı Salon Sayısı
Daktilografi Oda Sayısı
Danışma
Depo
Derslik Olmadığı halde derslik olarak kullanılan bölüm
sayısı(Toplam Dersliğe dahil edilmeyecektir.)
Derslik Sayısı (Aktif kullanılan-Anasınıfı Hariç)
Derslik Sayısı (Anasınıfı Olarak Kullanılan )
Derslik Sayısı (Kullanılan, Kullanılmayan, Anasınıfı dahil)
Derslik Sayısı (Kullanılmayan)
Diğer
Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı
Eğitim Araçları Odası
Fatih projesi kapsamında akıllı tahta sayısı
Fatih projesi kapsamında çok fonksiyonlu yazıcı sayısı
Fatih projesi kapsamında doküman kamera sayısı
Fatih projesi kapsamında tablet bilgisayar sayısı
Fen Bilgisi Laboratuvarı Sayısı
Sayı

7
2
20
1
24
3
16
Bina
kullanım
ekranları
güncellenirken, derslik, anasınıfı
olarak kullanılan derslik, spor
salonu, kütüphane, Laboratuvar,
vb. sayılarda hatalı veri girişi
yapılmaması
hususuna
özen
gösterilecektir.
Dikkat
!!!
Derslik
Sayısı,
Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları
Hariç), Konferans Salonu, Spor
Salonu, Toplantı Salonu, Çok
Amaçlı
Salon
vb.
bilgiler
okul/kurumun projesinde var ise
girilecektir. Projede olmayan bu
bilgiler
kesinlikle
girilmeyecektir.
Bina Kullanımı
Bina Kullanım Şekli
Sayı
Arşiv
Atölye Sayısı (Kullanılan ve Kullanılmayanlar Dâhil)
Banyo Sayısı(Genel)
Banyo Sayısı(Kabin)
Bekleme Salonu
Biyoloji Laboratuarı Sayısı
Büroda kullanılan bilgisayar sayısı
Çalışma Odası
Çok Amaçlı Salon Sayısı
Daktilografi Oda Sayısı
Danışma
Depo
Derslik Olmadığı halde derslik olarak kullanılan bölüm sayısı(Toplam Dersliğe
dahil edilmeyecektir.)
Derslik Sayisi (Anasinifi Olarak Kullanilan )
Derslik Sayisi (Kullanilan, Kullanilmayan, Anasinifi dahil)
Derslik Sayisi (Kullanilmayan)
Diğer
Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı
Büroda kullanılan
bilgisayar sayıları
ve
Eğitim amaçlı
Kullanılan
Bilgisayar sayıları :
Mutlaka KBS
kayıtlarındaki sayılar
ile aynı olacak.
Bina Kullanımı
Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı
Eğitim Araçları Odası
Fatih projesi kapsamında akıllı tahta sayısı
Fatih projesi kapsamında çok fonksiyonlu yazıcı sayısı
Fatih Projesi
kapsamındaki bilgilerin eksiksiz
bir şekilde girişleri yapılacaktır.
Fatih projesi kapsamında doküman kamera sayısı
Fatih projesi kapsamında tablet bilgisayar sayısı
Fen Bilgisi Laboratuarı Sayısı
Fizik Laboratuarı Sayısı
Gözlem Odası
Grup Rehberliği Odası
Hizmet Aracı Sayısı
İdari İşler Odası
İşlik Olarak Kullanılan Dersane Sayısı
Kimya Laboratuarı Sayısı
Konferans Salonu Sayısı
Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç)
Lavabo Sayısı
Kütüphane sayısı 2 den fazla
olamaz.
Bu ekranda Kütüphanem var diyen
okul kurumlar: MEİS Modülünden,
Eğitim Olanakları Başlığı altındaki;
Kütüphane Kullanım ve Kütüphane
Materyal
Ekranlarını
mutlaka
doldurmaları gerekir.
Not: Eğer kurumun projesinde
kütüphanesi yok fakat kitap ve
materyali var ise: MEİS modülünden
Kütüphane Kullanım ve Kütüphane
Materyal Ekranlarını doldurabilirler.
Bina Kullanımı
Öğretmen Evlerinde Otel Olarak Kullanılan Oda Sayısı
Öğretmenler Odası
Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Odası
Rehberlik Servisi Oda Sayısı
Resim Odası Sayısı
Revir ve Doktor Oda Sayısı
Spor Salonu Sayısı
Test Odası
Toplantı Salonu
WC Sayısı
 Uygulama oteli bulunan
Anadolu Otelcilik ve
Turizm Meslek Liseleri
İse,
Yabancı Dil Laboratuvarı Sayısı
Yatak Kapasitesi
Yatakhane Sayısı(Koğuş)
Yatakhane Sayısı(Oda)
Not:
Yatak Kapasiteleri sadece Öğretmenevleri, Eğitim
Merkezleri, Sosyal Tesisler, Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesine bağlı uygulama otelleri için
girilecektir.
Yatak Kapasitelerini
e-Okul Modülündeki Bina
Kullanımı
ekranına
girecektir.
Not: Yatak kapasitesini sadece Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine bağlı uygulama
otelleri girecektir
2015-2016
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
MEİS & MEİS SORGU
MODÜLÜ
VERİ GİRİŞ
EKRANLARININ TANITIMI
MEİS & MEİS SORGU MODÜLÜ GİRİŞ EKRANI
Kurum Seçim Ekranı - Kurum Arama
Okul/Kurumlar Kurum Seçim Ekranına geldiğinde Kurum Kodunu girip listele
dediğinde kendi kurumuna ulaşabilir. Okul/Kurumunun bilgilerine girip ilgili
ekranlar doldurulur. Sadece ilçe seçilirse ilçenin tüm kurumları listelenir.(İlçe
MEM’ ler için)
Meis & Meis Sorgu Modülü Kurum Genel Bilgileri Ekranı
Dönem Seçimi - Kurum Arama
Dönem seçiminde 2015 seçilmelidir.
MEİS & Meis Sorgu Modülüne Bilgi Girişi Yapılırken
MEİS Modülü ekranları yenilenip güncellendiğinden her kurum, kullanıcı adı
ve şifresini girdiğinde karşısına gelen ekranlardan sadece kurum genel
bilgileri altındaki ilgili ekranlara ve bağlı olduğu genel müdürlük altındaki
ilgili ekranlara bilgi girişleri yapılacaktır.
- Modül Menülerinden ilk olarak "Kurum Seçim ve Kurum Genel Bilgileri"
menüsü seçilerek Kurum Bilgilerinizi Kontrol ediniz. (İl, İlçe MEM ve Bakanlık
Kullanıcıları bu ekranda öncelikle Kurum Seçimi yapılmalıdır.)
- Dönem Seçim Menüsünden "Aktif Dönem" veya İşlem Yapılacak
Dönemin Seçilmesi Gerekmektedir. (Sayfa Başlığında Seçili Olduğu
Görülmelidir.) Dönem seçiminde: …/…/2015 tarihi seçilmelidir.
- Bağlı Olduğu Genel Müdürlüğün Veri Giriş Menülerine Gelerek Kendisi
ile ilgili ekranlarda veri giriş işlemi yapılır.
Aynı binayı kullanan ilkokul/ortaokullardan e-okuldaki verileri giren
okul, Meis & Meis Sorgu Modülün dede bütün bilgileri girecek, e-okulda tahsis
giren okul ise burada ekranları boş kaydedip kurum onayını verecek.
1- 2015-2016 Öğretim Yılında Anasınıfı Öğretmeni Bilgileri
2-Kütüphane/Materyal Ekranı
Kütüphanesi olan okullar ve Kütüphanesi olmadığı halde kitap vb. olan okul e
kurumlar bu kısmı boş geçmeyecekler.
3-Kütüphane/Kullanım Ekranı
4-Bilişim / İnternet Ve Çevre Birimleri
(Tüm Resmi ve Özel Okul ve Okul Dışındaki Diğer Kurumlar dolduracaktır.)
Öğretmen Evleri Ve Aso
Öğretmen Evlerinde Otel Olarak Kullanılan Oda
Sayısı
Öğretmenler Odası
Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Odası
Rehberlik Servisi Oda Sayısı
Resim Odası Sayısı
Revir ve Doktor Oda Sayısı
Spor Salonu Sayısı
Test Odası
Toplantı Salonu
WC Sayısı
Yabancı Dil Laboratuvarı Sayısı
Yatak Kapasitesi
Yatakhane Sayısı(Koğuş)
Yatakhane Sayısı(Oda)
Not:
Yatak Kapasiteleri sadece Öğretmenevleri, Eğitim
Merkezleri, Sosyal Tesisler, Otelcilik ve Turizm
Meslek Lisesine bağlı uygulama otelleri için
girilecektir.
Öğretmen Evleri Ve Aso
MEİS Modülünde,
Bina Kullanımı Ekranına
Yatak Kapasitesi
Öğretmenevi Olarak Kullanılan Oda
Sayısı hücresini mutlaka dolduracaklardır.
BİLGİSAYAR LABORATUARLARI/BT SINIFLARI (Meis Modülü)
ÖZEL OKUL VE KURUMLAR DOLDURACAKTIR.
BİLİŞİM / BİLGİSAYAR (Meis Modülü)
ÖZEL OKUL VE KURUMLAR DOLDURACAKTIR.
Özel Okul ve Kurumdaki tüm bilgisayarlar Laboratuvarlardakilerde
dahil olmak üzere kaydedilecek
Özel Okul/Kurumlar Öğretmen Sayılarını Girerken Dikkat Etmesi Gerekenler
Özel Öğretim Kurumları MEİS-MEİS Sorgu Modülünde:
Öğretmen ve personel bilgileri ekranlarına bilgi girişi
yapılabilmesi için öncelikle;
Kurum Genel Bilgileri başlığı altındaki
 Öğretmen Branşlarını ve
 Personel Görevlerini
mutlaka seçmeleri gerekir.
Özel Okul/Kurumlar Öğretmen Sayılarını Girerken Dikkat Etmesi Gerekenler
Özel okul/kurumlar öğretmen bilgilerini girerken; kadrolu
öğretmenlerin verileri girilecek, Öğretmen sayılarına idareciler
dahil edilecektir.
Birden Fazla özel okul bir kolej altında ise: İdareciler birden
fazla okula bakıyorsa, idareciler öğretmen sayılarına dahil
edilirken, birinde girildiyse diğerinde girilmeyecek,
2 okulda da derse giren öğretmen var ise birinde gösterilip
diğerinde gösterilmeyecek.
(Kısaca mükerrer giriş olmaması için dikkat edilecek)
2014-2015 Öğretim Yılında Kurumdaki Öğretmenlerin Branşları
2014-2015 Öğretim Yılında Kurumda Görevli Personelin Görevleri
2015-2016 Öğretim Yılında Görevlerine Göre Personel Sayıları
2015-2016 Öğretim Yılında Branşlara Göre Öğretmen Bilgileri
Girilmesi Gereken Ekranların Durumu (Resmi Okullar İçin)
‘’Durum Onay’’ başlığı altındaki Kurum Durum Raporuna bakarak hangi ekranların
dolması gerektiğini/ eksik ekranlar olup olmadığını buradan öğrenilebilir. Burada bütün
ekranlar girilmiş olarak gözüktüğünde(Yapıldı) Kurum Onayı verilebilir.’’
Girilmesi Gereken Ekranların Durumu (Özel Okullar İçin)
Durum Onay başlığı altındaki Kurum Durum Raporuna bakarak hangi ekranların dolması
gerektiğini/ eksik ekranlar olup olmadığını buradan öğrenilebilir. Burada bütün ekranlar
girilmiş olarak gözüktüğünde(Yapıldı) Kurum Onayı verilebilir. Tüm okul ve okul dışındaki
kurumlar bilgi girişlerini bitirdikten sonra mutlaka Kurum Onayını verecekler.
ONAY İŞLEMLERİ (KURUM ONAY)
Onay için Kurumun en üst
yetkilisinin bilgilerini girip
onay veriyoruz.
MEİS VERİ GİRİŞLERİNDE TÜM SORUMLULUK OKUL/KURUM
MÜDÜRLERİMİZDE OLUĞUNDAN DOLAYI GİRİLEN BİLGİLERİN YANLIŞ,
EKSİK, FAZLA VEYA TUTARSIZ OLMASI DURUMUNDA OKUL/KURUM
MÜDÜRLERİ HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR.
ÇÜNKÜ MEİS SORGU MODÜLÜ ARTIK VERİLERİNİ E-OKULDAN ALMASI
NEDENİ İLE TÜM BİLGİLER DOĞRU KABUL EDİLMEKTE BUNUN İÇİNDE
BAKANLIĞIMIZCA BURADAN ALINAN BİLGİLER OTOMATİK OLARAK
E-YATIRIM MODÜLÜNE AKTARILMAKTADIR.
BURADA YAPILACAK HATALI VE TUTARSIZ GİRİŞLER TÜM
BAKANLIĞIMIZ YATIRIMLARINI ETKİLEYECEKTİR
 E-OKUL VE MEİS BİLGİ GİRİŞLERİ ESNASINDA YAŞANACAK HER
TÜRLÜ PROBLEM İÇİN MESAİ SAATLERİNDE
330 11 25/1057/1056 NOLU TELEFONDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
YAPILAN HATALARIN ANINDA DÜZELTİLMESİ İÇİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜKLERİ E-POSTALARINI SÜREKLİ KONTROL ETMELERİ
GEREKİR.
PANSİYONLU OKULLARLA İLGİLİ E-OKUL İŞLEMLERİ
Pansiyon Bilgileri
e-Okul sisteminde pansiyonlu okul bilgileri Devlet Kurumları
modülünden alınarak kullanılmaktadır.
Pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği
gibi işlemlerle ilgili yetkiler pansiyonun bağlı olduğu genel
müdürlüklerde olduğundan bilgilerde farklılık olması halinde ilgili genel
müdürlüklere müracaat edilmelidir.
Devlet Kurumları Modülü
Burada bulunan bilgiler sadece pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlük tarafından
devlet kurumları modülünden değiştirilebilir. Aynı bilgiler e-Okul içinde de görülebilir.
Pansiyona Öğrenci Ekleme
Pansiyonda kalan öğrencilerle ilgili bilgiler, öğrencilerin pansiyonunda kaldığı okul
müdürlüğü tarafından girilecektir.
Pansiyona Öğrenci Ekleme işlemi
e-Okul Kurum İşlemleri
/ Bilgi Giriş İşlemleri
/ Yatılı Öğrenci Bilgileri
bölümünden yapılacaktır.
Okulda pansiyon bulunmuyorsa öğrenci ekleme işlemi yapamaz. Öğrenci eklenirken
öğrenci cinsiyetine uygun kapasite olup olmadığı da kontrol edilmektedir. Eğer sadece
erkek öğrenci kapasitesi varsa bu pansiyona kız öğrenci eklenmesine izin verilmemektedir.
Pansiyonda kalan öğrenciyi eklemek için kendi okulunuz öğrencisi olması şart değildir.
Okulunuz
dışında başka okullardan gelen öğrenciler varsa onlar da eklenebilir. Eklenecek öğrencinin T.C. Kimlik Numarası
yazıldıktan sonra yanda bulunan butona basılarak öğrenci bilgileri çağrılır ve kapalı alanlarda yazan bilgiler
(sarı zeminli) kontrol edilir. Eklemek istediğiniz öğrenciyse Paralı Yatılı/Parasız Yatılı seçeneklerinden uygun
olan işaretlenir ve Kurumumuz Pansiyonunda Kalmaktadır seçilerek Kaydet simgesine basılır.
Başka okul öğrencileri Kırmızı renkli olarak görülmektedir.
Öğrencinin geldiği okul türü (GL-Genel Lise) ve sınıfı/şubesi de gösterilmektedir.
Pansiyonda kalan toplam öğrenci sayısı ilk satırın üstünde gösterilmektedir.
Boş kapasite ve kapasite üstü belirlenirken burada görülen sayı ile pansiyon kapasiteleri karşılaştırılarak belirlenmektedir.
= 6 BOŞ KAPASİTE
Statüleri gereği pansiyonlu olarak açılan ve kendilerine ait pansiyonu bulunmayan okullar yatılı
öğrenci kaydı girmeyecek bu okullarda öğrenim gören yatılı öğrenciler hangi okul pansiyonunda
kalıyorsa o okul tarafından girilecektir.
Pansiyonda paralı yatılı olarak kalan öğrenciler yeşil renkle gösterilmiştir.
Pansiyonda Kalan Öğrencilerin Silinmesi
Yanlışlıkla eklenen ya da pansiyondan ayrılan listeden çıkarılması gereken bir öğrenci varsa
öncelikle öğrenci listede bulunarak sol tarafta bulunan
simgesine tıklanarak seçilir.
Seçilen öğrenciyle ilgili bilgiler Öğrenci Bilgileri bölümünde görülür.
Seçili bilgiler iptal edilerek Kaydet
simgesine tıklandığında öğrenci okulun pansiyon listesinden çıkar.
GEREKLİ HASSASİYETİ
GÖSTERECEĞİNİZDEN KUŞKUMUZ
BULUNMAMAKLA
BERABER, KATILIMINIZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDER,
ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR
DİLERİZ.
Kayseri İl MEM Strateji Geliştirme(İstatistik) Şubesi
Bahameddin KARAKÖSE-Müdür Yardımcısı
Erdal ÖZDEMİR-Şef
Aydan ÇIKLA-VHKİ
İrtibat Telefonları
İş Tel: 330 11 25 Dahili 1057/1056
Cep: 0539 280 5579
E-posta : [email protected]
MSN: [email protected]
Download

T I K L A Y I N - Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü