Teknik Özellikler
So¤uk kazıma makinaları
W 150 / W 150 i
Teknik Özellikler
Kazıma tamburu
Kazıma eni
So¤uk kazıma makinaları W 150 ve W 150 i
Standart FB 1,200
Opsiyonel FB 1,500
1.200 mm
1.500 mm
Kazıma derinli¤i *1
0–320 mm
Uç açıklı¤ı
Uç sayısı
15 mm
115 136
Kazıma tambur çapı
Motor
980 mm
W 150
Üretici
W 150 i
CUMMINS
Tip
QSL 9
So¤utma
Su
Silindir sayısı
6
Nominal güç 2,100 d/d-1
261 kW / 350 HP / 355 PS
283 kW / 380 HP / 385 PS
Azami güç 1,900 d/d-1
276 kW / 370 HP / 375 PS
298 kW / 400 HP / 405 PS
8,9 l
8,9 l
Yakıt tüketimi , tam yük altında
72 l / saat
76 l / saat
Yakıt tüketimi, ortalama
32 l / saat
30 l / saat
EPA, Tier III, EU, Stage III a
EU Stage 3b / US Tier 4i
Silindir hacmi
Egzoz emisyon standardı
Elektrik sistemi
24 V
Tank kapasiteleri
Yakıt tankı
810 l
Hidrolik tank
120 l
Su tankı
2.150 l
Sürüfl özellikleri
Kazıma sırasındaki hızı, maksimum
0–32 m / dakika
Yürüyüfl sırasındaki hızı, maksimum
0–5,3 km / saat
Paletler
Ön ve arka paletler (U x G x Y)
1.350 x 260 x 570 mm
Kazılan malzemenin yüklenmesi
Bant eni 1. konveyör (yükleme konveyörü)
650 mm
Bant eni 2. konveyör (boflaltma konveyörü)
600 mm
Teorik boflaltma konveyörü kapasitesi
Nakliye ölçüleri
Makina (U x G x Y) Boflaltma konveyörü (U x G x Y) 176 m3 / saat
W 150
W 150 i
6.750 x 2.500 x 3.000 mm
6.800 x 2.500 x 3.000 mm
8.200 x 1.300 x 1.500 mm
*1 = Verilen maksimum kazıma derinli¤i de¤eri, toleranslar ve yıpranma durumları sebebiyle de¤ifliklik gösterebilir.
Ebatlar mm olarak verilmifltir
E / F *
C / D *
1.670
710
2.350
640
590
45°
250
105
185
800
1.250
2.420
60
°
A
4.500 (3.950 *)
2.950
3.000
200
A
B
C
D *
E
F *
W 150
450
6.800
13.060
12.380
13.850
12.950
W 150 i
570
6.920
13.180
12.500
13.970
13.070
* = Katlanır konveyör, kısa
2 // 3
Makina a¤ırlıkları W 150 Makina a¤ırlıkları W 150 i
Tanklar bofl iken makinanın bofl a¤ırlı¤ı
18.700 kg
19.050 kg
Çalıflma a¤ırlı¤ı, CE *
20.200 kg
20.600 kg
24.700 kg
25.100 kg
Maksimum çalıflma a¤ırlı¤ı
(tanklar tam dolu, tam donanım ile) Su tankına konulan suyun kg olarak a¤ırlı¤ı Mazot tankına konulan yakıtın kg olarak a¤ırlı¤ı (0,83 kg / l) Dolum malzemelerinin a¤ırlıkları
2.150 kg
2.150 kg
670 kg
670 kg
Bofl a¤ırlı¤ı artıran / azaltan
opsiyonel donanım özellikleri
Operatör ve takımlar
Operatör
75 kg
5 kutu ucun a¤ırlı¤ı
125 kg
Takım çantası
30 kg
Standart yerine opsiyonel kazıma tambur üniteleri
Kazıma tambur haznesi, kazıma eni 1.200 mm, FCS
(FB 600 – 900 – 1.200)
440 kg
Kazıma tambur haznesi, kazıma eni 1.200 mm, FCS-L
230 kg
Kazıma tambur haznesi, kazıma eni 1.500 mm 450 kg
Kazıma tambur haznesi, kazıma eni 1.500 mm, FCS-L 710 kg
Standart yerine opsiyonel kazıma tamburları
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.200 mm, HT11, LA 15, FCS-L
60 kg
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.200 mm, HT5, LA 6x2, FCS-L 400 kg
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.200 mm, HT11, LA 8, FCS-L 480 kg
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.200 mm, HT11, LA 25, FCS-L -150 kg
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.500 mm, HT11, LA 15 220 kg
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.500 mm, HT11, LA 15, FCS-L 300 kg
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.500 mm, HT5, LA 6x2, FCS-L 720 kg
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.500 mm, HT11, LA 8, FCS-L 820 kg
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.500 mm, HT11, LA 25, FCS-L 40 kg
Opsiyonel ilave donanım
Standart yerine günefllik 220 kg
Standart yerine hidrolik olarak katlanabilen konveyör, kısa
200 kg
Standart yerine hidrolik olarak katlanabilen konveyör, uzun
230 kg
VCS - Vakumlu toz emme sistemi
200 kg
De¤iflik flekillerde kullanılabilen ilave a¤ırlık 800 kg
* = Su tankı yarım dolu iken, yakıt tankı yarım dolu iken, operatör (75 kg) ve alet çantası ile birlikte makine a¤ırlı¤ı.
Çeflitli kazıma geniflliklerine sahip makinanın arkadan görünümü
1.400
1.400
150
1.200
1.400
250
1.200
1.20 m eninde –
FCS-tambur ünitesi
320
320
320
Ebatlar mm olarak verilmifltir
250
1.500
1,20 m eninde tambur ünitesi
1,50 m eninde tambur ünitesi
Opsiyonel günefllik ve katlanır konveyöre sahip makinenin taflıma ifllemi
Ebatlar mm olarak verilmifltir
A / B *
A
B *
W 150
11.000
10.100
W 150 i
11.120
10.220
3.000
3.800
620 (400 *)
Günefllik taflıma
­pozisyonunda
* = Katlanır konveyör, kısa
4 // 5
Kazıma yarıçapı, kazıma derinli¤i 150 mm
R
m
in
=
10
.0
00
Ebatlar mm olarak verilmifltir
R
m
in
=
2.
25
0
45°
°
60
W150 ve W 150i so¤uk kazıma makinalarının donanımları
Standart donanım:
Opsiyonel donanım:
Motor ile birlikte ana makina
Sa¤ taraftan inceltilmifl bel tasarımına sahip makina flasesi
Hidrolik olarak açılan ses yalıtımlı motor kaputu
Hava kompresör sistemi
Vibrasyon yapmayacak flekilde yataklandırılmıfl dizel motor
Isı hassasiyetli fan devir hızına sahip motor so¤utma sistemi
Otomatik olarak devreye giren yüksek basınçlı su sistemi
Kazıma ucu kovaları için depolama yerleri
Turuncu çizgili Wirtgen beyazı standart boya
Kazıma tambur haznesi
Alt sıyırıcı donanımları için ilave kumanda flalterleri
Mentefleli tasarıma sahip sa¤ yan plaka
Konforlu hidrolik kilitleme sistemine sahip hidrolik olarak açılan sıyırma
levhası
Yan plaka üzerinde de¤ifltirilebilir aflınma sekmanları
Bant kaldırma fonksiyonlu hidrolik tahrikli gradasyon kontrol mastarı
Kazıma tambur ünitesinde ayrı ayrı devreye alınabilen su püskürtme
sistemi
Kazıma tamburları
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.200 mm, HT11 ve uç açıklı¤ı 15 mm
Birden fazla kez kullanılabilir kazıma takozları
Kazılan malzemenin yüklenmesi
Boflaltma konveyörü dönüfl açısı sola do¤ru 60 derece, sa¤a do¤ru
45 derece
Manuel olarak ayarlanabilir bant hızına sahip konveyör sistemi
Yükleme konveyörüne entegre su püskürtme sistemi
Makina ve seviyeleme sistemi
Elektrikli dijital yükseklik göstergesi
Otomatik olarak devreye giren hidrolik çekifl kontrolü (akıfl bölücü)
Otomatik olarak devreye giren kazıma güç kontrol ünitesi
Kazıma haznesinde otomatik olarak devreye giren su püskürtme sistemi
Kontrol ekranında yerlefltirilmifl detaylı hata teflhis sistemi
Otomatik olarak uyarlanan motor devir sayısı
Operatör mahalli
Tamamen vibrasyonu önleyici flekilde monte edilmifl operatör mahalli
Önemli iflletim fonksiyonlarına sahip sa¤ el kolça¤ı
Tüm önemli iflletim parametrelerini içeren dijital çok fonksiyonlu ekran
Gece için aydınlatmalı kullanım panosu
Kilitlenebilir kullanım panosu kapakları
Ayarlanabilir direksiyon konumu
Ba¤ımsız flekilde ayarlanabilir operatör koltu¤u
Katlanabilir merdivenlerle makinanın sa¤ ve solundan uygun girifl
Sa¤ ve sol dikiz aynaları ile genifl görüfl açısı
Yürüyen aksam ve yükseklik ayarı
PTS – Makinanın Otomatik olarak yola paralel konumda tutulması
Tamamen yüzer konumdaki dörtlü aks donanımı sayesinde yüksek
makina dengesi
Serbestçe seçilebilir direksiyon fonksiyonları ile dört palete kumandalı
direksiyon sistemi
Yıpranmaya karflı oldukça dayanıklı çift parçalı EPS-Poliüretan palet
papuçları
Di¤er özellikler
Kilitlenebilir takım avadanlık çantası
10 adet halojen tipi çalıflma projektörlerine sahip ıflıklandırma paketi
Büyük ebatlı su ve mazot tankı
3 adet acil durdurma flalterlerine sahip genifl çaplı güvenlik paketi
Avrupa tasarım tip sertif ikası, GS iflareti ve CE uygunlu¤u
12 ay ya da 1000 motor çalıflma saati için Standart garanti kapsamı
Uzman personel tarafından makinanın iflletmeye alınması
Kapsamlı iflletme katalo¤u ve makina dökümantasyonu
Motor ile birlikte ana makina
Tek renkli, çift renkli veya çok renkli özel boya
Kazıma tambur haznesi
1.500 mm kazıma eni için kazıma tambur haznesi
1.200 mm kazıma eni için FCS-light tasarımlı kazıma tambur haznesi
1.500 mm kazıma eni için FCS-light tasarımlı kazıma tambur haznesi
1.200 mm kazıma eni için full FCS tasarımlı kazıma tambur haznesi
Hidrolik olarak kalkan yan plakalar
Kazıma uç de¤iflimi için tambur döndürme cihazı
Pnömatik uç takma ve çıkarma aparatı
2 adede kadar elektro hidrolik tahrik sistemine sahip olan
kazıma ucu çıkartıcı
Arka paletler arasında kazıma ucu de¤iflimi için katlanır tip
ilave oturaklar
Kazıma tamburları
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.200 mm, LA 8, FCS
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.200 mm, LA 6x2, FCS
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.200 mm, LA 25, FCS
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.500 mm, LA 8, FCS
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.500 mm, LA 6x2, FCS
Kazıma tamburu, kazıma eni 1.500 mm, HT 11, LA 25, FCS
Kazıma tamburları için montaj arabası
Kazılan malzemenin yüklenmesi
Boflaltma konveyörü, uzun, 8,20 m uzunlu¤unda ve hidrolik katlanır tip
Boflaltma konveyörü, kısa, 7,30 m uzunlu¤unda ve hidrolik katlanır tip
VCS – Vakumlu toz emme sistemi
Makina taflıma esnasında kullanılan konveyör destek ayakları
Makina ve seviyeleme sistemi
LEVEL PRO otomatik seviyeleme sistemi
‹lave LEVEL PRO kontrol paneli
WIFMS birimine yönelik veri aktarımlı veri ara yüzü
RAPID SLOPE Çapraz e¤im duyargası
Kazıma tamburu sa¤ ön kısmından kazıma derinlik kontrolü yapmak
için tel halat tipi duyarga
Ofset telinden okuma yapmak için kayak tipi sonik duyarga
Sa¤ tarafta 3 lü multiplex sistem paketli tel ve deste¤i ile birlikte iki adet
ilave ultrasonik duyargaya sahip multiplex duyargalar
Sa¤ ve sol tarafta 3 lü multiplex sistem paketli tel ve deste¤i ile birlikte
iki adet ilave ultrasonik duyargaya sahip multiplex duyargalar
Lazer duyarga sistemi için ön hazırlık, lazer sinyal alıcı dahil fakat lazer
sinyal gönderici hariç
3D GPS seviyeleme sistemi için ön hazırlık, alıcı dire¤i dahil
Yer personeli için kullanım panosu üzerinde bulunan ilave kullanım
fonksiyonları
Operatör mahalli
Hidrolik olarak katlanabilen günefllik
Ayak kısmında sıcak hava ısıtmalı operatör mahalli
Di¤er özellikler
4 adet halojen ve 6 adet Xenon çalıflma lambası ile ıflıklandırma sistemi
Vidalanabilir ilave a¤ırlık, 800 kg
Hidrolik tahrikli su ikmal pompası
Elektrikli tahrikli dizel yakıt ikmal pompası
Yüksek basınçlı sulu temizleme sistemi
2 veya 4 kamera donanımlı monitör sistemi
6 // 7
Wirtgen GmbH
Reinhard-Wirtgen-Strasse 2 · 53578 Windhagen · Almanya
Tel.: +49 (0) 26 45 / 131-0 · Fax: +49 (0) 26 45 / 131-279
Internet: www.wirtgen.com · E-Mail: [email protected]
Burada yayınlanan resimler ba¤layıcı nitelikte de¤ildir. Teknik de¤ifliklikler yapma hakkı saklı tutulmaktadır.
Söz konusu verimlilik bilgileri kullanım flartlarına ba¤lı olmaktadır. No. 2365751 14-20 TR-05/12 © by Wirtgen GmbH 2012. Almanya‘da basılmıfltır
Download

So¤uk kazıma makinaları W 150 / W 150 i