ZAMÓWIENIE NA DRZWI
Nr : ........................
wypełnia producent
(nadaje odbiorca)
www.wiked.pl
Seria drzwi:
NORMAL
PREMIUM
Sugerowana data realizacji
Biały
Mahoń
“80”
Antracyt Winchester
“90”
śruba
wysokość ościeżnicy:
“90 N”
“80 N”
TAK
NIE
“100”
śruba
wkładka
mm
Kierunek otwierania:
LEWE
Otwierane na
zewnątrz
mieszkania
PRAWE
.......szt.
Otwierane do
wewnątrz
mieszkania
I
TAK
.......szt.
okapnik
NIE
Wzór drzwi: (dokładna nazwa)..........................................................................
WYPEŁNIAMY
TYLKO GDY
REZYGNUJEMY
Z KLAMKI
śruba
trzpień
K la m k a
Wenge
R o z e ta g ó r n a
Szerokość skrzydła:
Kolor (skrzydło i ościeżnica):
Złoty dąb Orzech
śruba
wkładka
(Jakie otwory mają
być przygotowane)
Zaznaczyć
śruba
X
CAMELEON
PREMIUM
NORMAL
Przeszklenie: (dokładna nazwa) ......................................................................
Wizjer:
TAK
NIE
Klamko-klamka:
NIE
złoty
Kolor
TAK
Standard
(syst. jedn. klucza)
Złoty
Klasy C
NIE
TAK
z zabezpieczeniem
obustronnie
(system jednego klucza)
-
Tytan
Lambda
Stare
Złoto
AXA Manitoba
Kolor
TAK
II
Stare
Złoto
ZEWNĄTRZ
(skrzydło+ościeżnica TERMO)
NIE
Kolor
TAK
NIE
TAK
“9”
“11”
TERMO
NIE
I
Data zamówienia pierwotnego :
TAK
Kolor
NIE
TAK
Samozamykacz:
NIE
Brązowy
NIE
Srebrny
Klamko-Pochwyt
(pochwyt jednostronny)
120 cm
Stare
Złoto
Pochwyt dwustronny
150 cm
Pochwyt w łuku
Jednostronny
NIE
Jednostronny
120 cm
TAK
90 cm
TAK
150 cm
Dwustronny
TAK
Data zamówienia do WIKĘD :
I
Próg:
NIE
z blokadą
ramienia
bez blokady
ramienia
INOX
TAK
......................................................................................................... .........................................................................................................
Uwagi dotyczące zamówienia:
od zewnątrz
Wzmocnienie pod samozamykacz:
Pochwyt prostokątny
Naświetla:
NIE
I
Kopniak
TAK
WEWNĄTRZ
Ościeżnica:
AXA Prestige kl. C
bez zabezpieczenia
Tytan Pochwyt standard
okrągły:
INOX
Bikolor:
Tytan lub
( Stare
Złoto)
AXA Prestige kl. C
z zabezpieczeniem
INOX
Klamko - Gałka:
Kolor szprosu zgodny
z kolorem okuć
Satyna
Kolor
TAK
RAL .................
-
srebrny
Wkładki (wkładka, wkładko-gałka):
NIE
I
Kolor okuć (zamki, zawiasy)
NIE
I
I
I
I I
I I
Skrócenie drzwi:
I
150 cm
Dwustronny
I
Elektrozaczep: Zamknięcie dolne:
skrzydła
NIE
TAK
Tel. Kontaktowy :
NIE
TAK
.........................................................................................................
I
Download

ZAMÓWIENIE NA DRZWI Nr : ........................ (nadaje odbiorca)