Hisar Eğitim Vakfı Okulları
Özel Hisar Ortaokulu
5. SINIF MATEMATİK DERSİ PROJE KONULARI
I.
Pi GÜNÜ iÇiN MATEMATİK DERGİSİ
1) Bilim ve Teknik, Matematik Dünyası, Bütün Dünya vb. bilimsel derginin içerikleri araştırılır.
2) Hazırlanacak olan matematik dergisinde yer alacak konuların ve bölümlerin belirlenmesi.
3) İçeriğin (Matematikçilerin hayatlarından özetler, karikatürler, ilginç sorular, röportaj, … belirtilen
konuları çoğaltıp, içeriği detaylı bir şekilde oluşturabilirsiniz) hazırlanması.
4) Derginin kapağının hazırlanması.
5) Hazırlanan konuların dergi formatında düzenlenerek, dilbilgisi açısından kontrol edilmesi.
6) Her alınan yazı ve alınan resim için, kaynak ve yazar belirtilmesi.
7) Basılarak Pi gününde öğrencilere dağıtılması.
II.
1)
2)
3)
4)
5)
TRIOMINOS
Triominos adlı oyunun araştırılması, oyun malzemesinin ve kurallarının incelenmesi.
Bu oyunun liderliğinde kurallar sabit kalarak, içeriğin matematikselleştirilmesi.
Kalın karton, renkli kalemler yardımı ile oyun malzemelerinin hazırlanması.
Türkçe bir kural kitapçığı hazırlanması.
Mart ayı içinde yapılacak olan etkinlikte oyunun sergilenip, öğrencilere öğretilip, oynatılması.
III.
SAYI ALBÜMÜ
1) Sıfırdan başlayarak sayıların sırayla tanıtılması ve ilgili bilgilerin detaylı bir şekilde sunulması.
2) Görsellerle sayı albümü oluşturulması.
3) Oluşturulan ürünün Bilim şenliğinde sergilenmesi.
IV.
POSTER ÇALIŞMASI
1) İnternetten veya çevremizden posterlerin özellikleri incelenir. (İçerikleri, düzeni, posterin büyüklüğü ...)
2) Seçilen konularla ilgili anahtar kelimeler ve cümleler belirlenir.
3) Konuyu kısa ve öz bir biçimde anlatacak özetler çıkarılır. Bunlar görsellerle desteklenir. Uygun bilgisayar
programında yazılır.
4) Matematik dersinde ilk dönem işleyeceğimiz aşağıda isimleri bulunan konulardan toplam 10 tane
poster hazırlanır:
Örüntüler
Doğal Sayılarla İşlemler
Tablo ve Grafikler
Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Zaman Ölçüleri
5) Publisher vb. programlardan yararlanarak posterler oluşturulur.
6) Hazırlanan proje Bilim Şenliğinde sergilenir.
V.
MASA TAKVIMI
1) Yılın her haftası için bir soru ve bir matematiksel resim hazırlanması.
1
2)
3)
4)
5)
6)
52 tane matematik veya zekâ sorusu belirlenmesi.
Soruların çözümlerinin bir sonraki sayfaya eklenmesi için çözümlerin detaylı olarak hazırlanması.
Haftalık sorular ile ilgili resimler bulunması veya hazırlanması.
Resimlerin haftalık sayfaların arka fonuna eklenmesi.
Masa takvimi için uygun kartonlar yardımıyla takvimin oluşturulması.
VI.
DİĞER
Öğrenciler ders öğretmenlerinin onayını almak koşuluyla; kendi seçecekleri 5. sınıf Matematik dersiyle
ilişkilendirebilecekleri bir konuda da proje hazırlayabilirler.
5. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ PROJE KONULARI
-Kendi seçtiği bir sanatçının hakkında biyografik bilgi araştırması yapar ve eserlerinden örnekler sunar.
-Seçilen bir eseri ikonografik ve plastik açıdan inceler.
Sanat Eserinin İkonografik Açıdan İncelenmesi ve Çözümlenmesi
• Eserin adı
• Sanatçısının adı
• Boyutları
• Tekniği
• Yapım Yılı
• Konu-öz-tema
-Peyzaj çalışması hakkında araştırma yaparak önde gelen sanatçılar hakkında bilgi toplayıp dosyalamak
(Görsel sanatlarda biçimlendirme) Araştırma becerisi
Karar verme becerisi
Problem çözme becerisi.
Not: Öğrenci, seçtiği sanatçıyı görsel sanatlar öğretmenine onaylatır.
5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJE KONULARI
1-Ay gözlem projesi ; 4 hafta boyunca Ay’ın evrelerinin gözlemlenip, kaydedilerek raporlanması ve Ay’ın
evrelerini temsil eden bir model oluşturulması
2- Boşaltım organları ile ilgili 3 boyutlu maket-model çalışması (Görsel sanatlar dersinden yaralanabilirsiniz.)
3-Sindirim organları ile ilgili 3 boyutlu maket-model çalışması (Görsel sanatlar dersinden yaralanabilirsiniz.)
4-1 haftalık sabah, öğle ve akşam menüsü hazırlayarak, seçtiğiniz herhangi bir günün menüsünü
hazırlayacağınız 3 boyutlu besin piramidi ile ilişkilendirerek dengeli beslenmenin önemini açıklama çalışması
5-Hazırlanacak bir ev/oda modeli üzerinde basit elektrik devresi hazırlayarak doğru aydınlatma tekniklerinin
gösterimi çalışması
4-Hazırlanacak bir ev/oda/sinema salonu vb. bir model üzerinde ses yalıtımının sağlandığını gösteren bir
deney tasarlama çalışması
5- Bilimsel süreç becerilerinden yararlanarak sürtünme kuvvetinin etkisini azaltacak bir deney düzeneği
tasarlama çalışması
2
9-Denizlerdeki biyoçeşitlilik ile ilgili olarak İstanbul’da bulunan akvaryumlara yapılacak gezilere ait gözlem ve
raporlama çalışması
10-Çevremizdeki/ okulumuzdaki bireylerin vücut kitle endeksini hesaplayarak tablolar oluşturmak ve
çevremizdeki insanların beslenme alışkanlıkları ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarının karşılaştırılarak
raporlanması çalışması
İstediğiniz bir başka konu ile ilgili deney, model, araştırma çalışması da hazırlayabilirsiniz.
Not: Tüm proje ödevleri ( poster/model/ maket/deney ...vs.) proje raporu ile teslim edilir.
5. SINIF MODERN DİLLER DERSİ PROJE KONULARI
İSPANYOLCA – FRANSIZCA - ALMANCA
1) Öğrenilen kelime bilgisini kullanarak mini sözlük hazırlanması. (Kitapçık çalışması)
2) Sınıf içi yönergelerle ilgili pano çalışması yapılması.
3) Sayılarla ilgili poster çalışması yapılması. (0-50 sayıları arası)
English Plus
Be Creative with Grammar
Objectives
By the time you have finished this CAP, you will be able to:
1. use present simple and explain everyday events and tell time.
2. use past simple and talk and write about things that happened in the past.
3. show these grammar points in your own work.
Objective One (1): talk about a routine using Present Simple and Adverbs of Frequency.
There are four (4) Activity Alternatives with corresponding Reporting Alternatives. You must do at least two
(2) pairs of the alternatives.
Activity Alternatives
1. Photos of things you do everyday. Use present
simple. Near each picture write out the sentences.
Reporting Alternatives
1. Screen your work for your classmates and
teacher.
3
2. Interview someone about their job. What do
they do everyday in their job?
2. Present your findings to the class and teacher.
3. Create a collage with images that represent
details from your daily life.
3. Share your collage with a classmate and your
teacher, explaining why each image was chosen.
4. Dramatize a made-up person’s routine.
4. Act out your routine alone or with a friend,
record it and show it to your teacher.
Objective Two (2): use Past Simple correctly.
There are four (4) Activity Alternatives with corresponding Reporting Alternatives. You must do at least two
(2) pairs of the alternatives.
Activity Alternatives
Reporting Alternatives
1. Five diary entries using Past Simple.
What happened each day?
2. Create a poster with drawings of ten
irregular verbs in Past Simple.
1. Show your teacher.
2. Display your poster in the classroom for your classmates
to see.
3. Make a scrapbook of your summer
holidays. What did you do in the summer?
3. Share the scrapbook with two classmates, explaining
your summer?
4. Record yourself with a friend or two and
act out a fairy tale. Use Past Simple while
telling the story.
4. Show the video to your class and teacher.
5. SINIF İNGİLİZCE DERSİ PROJE KONULARI
Task #1:
You must select either “a” or “b”
a. Read a novel from the Jigsaw Jones Series, written by James Preller. You need to choose three main
characters from the book and write three different diary entries that reflect each character’s point of
view.
b. Read a novel from the author of the Chet Gecko series, “Bruce Hale.” You need to choose three main
characters from the book and write three different diary entries that reflect each character’s point of
view.
Task #2:
You must select two of the options listed below:
4
a) Write an e-mail to James Preller ([email protected]) or Bruce Hale
([email protected]) to tell the author what you think of the book(s) you read from his
series.
b) “Book in a bag” presentation. This is a three-five minute presentation of materials that relate to
your book. Please, see your teacher for more infomation.
c) Create a “movie trailer” for the book you have chosen.
d) Retell the main plot of the book via “puppet pal.”
Grading:
Your semester Project will be graded during each step of the writing process, so the effort you put into planning,
drafting, and re-drafting will count as part of your final grade.
1. Submit the book that you have choosen to read.
2. Submit first drafts (or notes) of the e-mail to the author, movie trailer, puppet pal creation, and the point
of view writings.
3. Submit final drafts.
Criteria for grading your project will be based on the Hisar School Project and Writing Rubrics. All work must
be your own; no copying or pasting (plagiarism) is allowed. Your teacher will check the originality of your
work.
5. SINIF MÜZİK DERSİ PROJE KONULARI




Dört Müzik döneminden (Barok Dönem, Klasik Dönem, Romantik Dönem, Çağdaş Dönem) birini
seçerek dönemin özelliklerini ve bestecilerini araştırır.
Yaylı, vurmalı, nefesli, telli ve tuşlu çalgılara ait fotoğraflardan ve küçük tanıtım yazılarından oluşan bir
fotoğraf albümünün hazırlanması ve sunulması.
( İçinde çalgı aleti tanıtımı, besteci tanıtımı, müzik festivalleri, konser haberlerinin yer aldığı bir dergi
hazırlanması ve sunulması. )
Barok , Klasik Dönem veya Romantik dönem bestecilerinin resimlerinin ve kısa yaşam hikâyelerinin
olacağı 10x8 boyutlarında tanıtım kartlarının hazırlanması ve sunulması.)
5. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJE KONULARI
1. Öykü (Hikâye ) yazma
2. Günlük ya da mektup yazma
Proje detayları ders öğretmeniyle görüşülecektir.
5. SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ PROJE KONULARI
Multimedya Projesi
• İnternet Güvenliği
• Sanal Zorbalık
• Farklı Teknolojiler
Scratch ile Programlama
• Öğretmen ile birlikte belirlenecek konu çerçevesinde uygulama geliştirme
5
5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ PROJE KONULARI
1- Allah’ın sıfatlarının anlamlarını şema halinde hazırlayınız.
2- Caminin bölümlerini resimleyerek pano halinde hazırlayınız.
3- Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’in sözlerinden dua örneklerini araştırarak yazınız.
4- İslam Dinine göre komşu hakkı ve akraba ziyaretinin önemini açıklayınız.
5- İslam Dinine göre israf (savurganlık) nedir? Zararlarını açıklayınız.
6- Kuran’da adı geçen peygamber kıssalarından (hayat hikâyesi) birini araştırarak yazınız.
7- Kandil geceleri hangileridir? Ne zaman kutlanır? İslam Dinindeki yer ve önemlerini açıklayınız.
8- İslam Dinine göre şehitlik ve gazilik kavramlarını açıklayınız.
9- Sabır ne demektir? Sabır konusunda Kuran’ın ve Hz. Muhammed’in öğütlerinden örnekler vererek
açıklayınız.
10- Hz. İbrahim’in kıssasını (hayat hikâyesini) araştırarak, bu kıssanın bizlere ne gibi bir mesaj vermek istediğini
açıklayınız.
5. SINIF BEDEN EĞİTİMİ DERSİ PROJE KONULARI
1-Okulumuzdaki spor alanları ve tesisleri hakkında bir sunum hazırlayınız.
2-Sporda Eğitsel Oyunlar Hakkında kapsamlı bir dosya hazırlayınız.
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PROJE KONULARI
PROJENİN ADI / KONUSU
PROJE YÖNTEMİ (YAPILACAK ÇALIŞMALAR)
BEKLENEN PROJE ÜRÜNÜ
1. Ortaokullu Olmak
Saha Araştırması (5 ve 6. Sınıf öğrencileriyle
mülakat /görüşme )
Video ve rapor
2. Dünden Bugüne Teknolojik Yazılı ve görsel kaynaklardan bilgi toplama
Ürünler
Kitapçık, poster ...
3. Bilim İnsanları ve İnsanlığa
Katkıları
Yazılı ve görsel kaynaklardan bilgi toplama
Kitapçı
4. Çocuk hakları
Yazılı ve görsel kaynaklardan bilgi toplama
Poster
5. Ders Materyali
Hazırlıyorum
Yazılı ve görsel kaynakları İnceleme
Animasyon/Çizgi Film
veya ibook
6. Zaman Tüneli
İlkçağda Anadolu’da yaşayan bir insanın hayatını
dönemin şartlarını dikkate alarak kurgulama
Bilgi ve materyal toplama
7. Pano hazırlama
İbook
Sınıf panosu
8. Öğrencinin Önerisi
6
7
Download

5. Sınıflar Proje Konuları (1. Dönem)