a l m a n a c h
wielka gala
Liderów
Polskiego
Biznesu
2014
b c c
a l m a n a c h
b c c
wielka gala
Liderów
Polskiego
Biznesu
Wa r s z a w a , s t y c z e ń 2 0 1 4
2014
Wieczór 25.01.2014
Teatr Wielki – Opera Narodowa
w Warszawie
4
XXI Wielka Gala
Liderów Polskiego Biznesu
Wielka Gala jest dorocznym świętem polskiej przedsiębiorczości. Chwilą triumfu i zwycięstwa dla laureatów
konkursu Lider Polskiego Biznesu. Uroczystym i ciepłym
wieczorem. A przede wszystkim spotkaniem przyjaciół
– członków Business Centre Club i ich znakomitych gości.
5
Witamy na Gali
– za chwilę pierwszy dzwonek
6
7
„Sunrise, sunset
Sunrise, sunset
Swiftly fly by the years
One season following another
Laden with happiness and tears…”
8
l Niezwykły duet: Gwendolyn Bradley, amerykańska śpiewaczka,
sopran liryczno-koloraturowy i Janusz Wolny, wybitny polski baryton
oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, którą poprowadził
Janusz Powolny, dali porywający koncert. Przepiękne wykonania
przebojów musicalowych zauroczyły publiczność, która owacyjnie
przyjęła „Sunrise, sunset”, „Strangers in the Night”, „Honor, Honor!”,
„My Way” i inne wielkie standardy.
9
Beste Meneer De Voorzitter
(Szanowny Panie Przewodniczący),
Panie Premierze, Drodzy Goście!
Marek
Goliszewski
prezes BCC
Mistrz Andrzej Wajda, obecny wśród nas, powiedział kiedyś: Potrzebujemy opowieści o tych, którym się
chce, którzy do czegoś dążą. Przedsiębiorcy, tegoroczni
Laureaci, to ludzie, którym się chce. To opowieść o tych,
którzy wypracowują 75% dochodu narodowego. Parafrazując powiedzenie Churchilla o polskich lotnikach: to opowieść
o tym, jak wielu zawdzięcza tak nielicznym tak wiele miejsc
pracy. To opowieść o członkach BCC, którzy od 1991 roku
wydali 3 mld zł na pomoc dzieciom, ubogim, chorym, bezdomnym.
Ale to też opowieść o tych, którzy dziś stają na rozdrożu.
Razem z całą Polską. I Unią Europejską. Bo światowe zawirowania finansowe lat 2008-2012 uderzyły wątpliwością:
jaki ma być współczesny
kapitalizm, który
...to opowieść o tym,
generuje
nierówności?
jak wielu zawdzięcza
Państwowy?
Prywatny?
tak nielicznym tak wiele
I jak
pogodzić
go z demiejsc pracy.
mokracją, która opiera
się na równości?
Potrzebne są też inne drogowskazy! Być może należy wyjść
od definicji papieża Benedykta XVI, opisującego zysk jako
coś pożytecznego – o ile służy harmonizacji rynku i społeczeństwa. Dzisiejszy Laureat Nagrody Specjalnej BCC Herman van Rompuy wskazuje, że unia walutowa powinna być
poparta unią fiskalną, ta – unią bankową i gospodarczą, a te
zwieńczone unią polityczną. Tak, jak niegdyś papież Jan
XXIII postulował utworzenie światowej władzy politycznej
zmodyfikowaną ONZ. Musimy wypracować nową wizję
przyszłości Polski, nowe standardy dialogu społecznego,
polityki demograficznej, imigracyjnej, energetycznej, obrony, model transferu technologii. Profesor Michał Kleiber
przewiduje, iż wiek XXI zdominuje biologia, teleinformatyka,
robotyka, biomedycyna. W ostatnich 22 latach prześcignęliśmy w pracowitości Japończyków. Tyle tylko, że staliśmy
się pracoholikami, zamiast rozwijać innowacje. Na badania
i rozwój wydajemy 60 razy mniej niż Niemcy. Według OECD
10
wydajność polskiej gospodarki to tylko 53% wydajności
gospodarek strefy euro. Nie możemy dalej tolerować absurdalnych przepisów blokujących mechanizmy finansowania
nauki przez przedsiębiorców.
Szanowni Państwo!
Badania agencji Gallus i Eurostatu zaliczają Polaków, obok
Chińczyków i Turków, do najbardziej przedsiębiorczych ludzi na świecie. Wolimy zakładać firmy niż kupować domy.
Młodzi Polacy zdobywają pierwsze nagrody w konkursach:
Top Coder czy The
Google Code Jam.
Domagamy się od polityPracują w Dolinie
ków wyprowadzenia Polski
Krzemowej. Ale hiz obszaru nadmiernego
storia nigdy nam nie
deficytu…
wybaczy, jeśli dopuścimy, by kolejne
2 mln kreatywnych
rodaków wyjechało z kraju. Aby bezrobocie przekraczało
13%. W tym roku 44% polskich przedsiębiorców planuje
zwiększyć inwestycje i zatrudnienie, a blisko 50% podnieść
wynagrodzenia pracownikom. Ale oczekujemy od polityków
wyprowadzenia Polski z obszaru nadmiernego deficytu,
zmniejszenia pozapłacowych kosztów pracy, ilości kontroli
i koncesji, przewlekłości spraw sądowych (mamy 3 razy więcej prokuratorów niż Anglicy).
W polityce potrzebujemy odważnych reformatorów. „Ale
w Polsce partia reform zanika – stwierdził 23 grudnia prezydent Bronisław Komorowski – wpływy uzyskują antyreformatorzy”.
Szanowne Panie i Panowie!
W 1492 r. Rzeczpospolita była największym państwem Europy. Zaniechaliśmy jednak budowy administracji. I skarleliśmy. W XV w. zbożowy szlak handlowy na Wiśle był szansą na bogactwo i nową technikę. Wybraliśmy zadowolenie
szlachty i poddaństwo chłopów. Bogacili się zagraniczni
pośrednicy.
Dziś 80% Polaków jest zadowolonych z życia, choć 45% rodzin cierpi niedostatek, w 90% ograniczono potrzeby, 60%
nie ma żadnych oszczędności. I tylko 15% udziela się w lokalnej społeczności. Musimy naprawdę zrezygnować z zaniechań i taktyki „nie gramy, bo możemy przegrać” – na rzecz
wyzwolenia nowej energii przedsiębiorcy są gotowi zawrzeć
Pakt dla Rozwoju ze związkami zawodowymi i rządem.
Kończąc, jest takie przysłowie: Als je voor een dubbeltje
geboren wordt, wordt je nooit een kwartje’ (Jak urodziłeś się
10 groszówką, nigdy nie zostaniesz złotówką). Urodziliśmy
się złotówką. Życzmy sobie, abyśmy w najbliższych latach nie
zeszli do 10 groszy. Unia Europejska szanuje tylko złotówkę.
11
Rozpoczynamy ceremonię
wręczenia
do Statuetek Lidera Polskiego
Biznesu 2013
Diamentów
Prowadzący Galę – Serafina Ogończyk-Mąkowska
i Grzegorz Miśtal przed wręczeniem wyróżnień
oddali głos przedstawicielom firmy Sodexo – mecenasa Gali.
Robert Lech mówił, że w dzisiejszej gospodarce lider to taki przywódca, który
rozumie znaczenie ludzi w budowaniu sukcesu firmy – pracowników, ich rodziny, dostawców czy partnerów biznesowych. Aby
zostać Liderem Polskiego Biznesu, należy
wszystkich tych ludzi doceniać, szanować
i angażować, w ten sposób motywować ich
do realizacji ambitnych celów firmy, w atmosferze wzajemnego zrozumienia i akceptacji: – Życzę, aby firmy i ich szefowie, którzy za chwilę odbiorą nagrody, byli dla nas
wszystkich inspiracją i biznesowym wzorem do naśladowania.
Yann Gontard podkreślał znaczenie budowania relacji opartych
na zaufaniu we współpracy z pracownikami. Zmniejsza się wtedy koszt kontroli, bo
zwiększa się autokontrola, która jest bardziej skuteczna i mniej kosztowna. – Kiedy
traktuje się pracowników jak dorosłych, co
najmniej 97% z nich zachowuje się jak dorośli – mówił. – To siła pozytywnej energii,
bo zarządzanie z zaufaniem wprowadza
zupełnie inną jakość.
Diamenty otrzymują dotychczasowi
laureaci Nagród Lidera Polskiego Biznesu, którzy utrzymali bądź poprawili swoją pozycję na rynku.
W ceremonii wręczenia Diamentów do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu wzięli udział:
l Janusz Lewandowski, komisarz europejski ds. budżetu i programowania
finansowego l generał Leon Komornicki, członek Rady Organizatorów
BCC l Zbigniew Żurek, wiceprezes
BCC, członek Loży Założycieli BCC,
a także przedstawiciele mecenasa
Gali: l Robert Lech, dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards
Services Polska l Yann Gontard, odpowiedzialny za Sodexo w Polsce,
Czechach, Słowacji i Turcji w obszarze zarządzania nieruchomościami
i restauracjami.
12
Za zaradność,
gospodarność,
siłę przetrwania
Diamenty 2013
do Złotych Statuetek
Lidera Polskiego
Biznesu
13
Laureaci Diamentów do Złotych Statuetek
AVON Cosmetics Polska sp. z o.o.
i dyrektor generalny, członek Zarządu Oksana Zharkova
Nagrodę odebrała wiceprezes Barbara Goździkowska
Barbara Goździkowska, wiceprezes, Avon
Cosmetics Polska sp. z o.o.:
Zawsze widzę szklankę pełną do połowy, nigdy w połowie pustą. Z każdej sytuacji kryzysowej wyciągam naukę, jak lepiej kierować firmą. Moi pracownicy wiedzą,
że jeśli będą skutecznie realizować zadania – otworzą się przed nimi
kariery, a to w konsekwencji prowadzi do rozwoju firmy. Zachęcam
do kreatywności nagrodami, bo uważam, że „marchewka” bardziej
motywuje niż „kij”. Ludzie, którzy mają świadomość, że popełnianie
błędów jest częścią działalności biznesowej, nie boją się odważnych
pomysłów. Błędy są nieuniknione, gdy tworzy się nowe rzeczy i podejmuje wyzwania. Pomysłowość trzeba doceniać, bo bez niej nigdy
nie byłoby innowacji.
Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o.
i prezes Zarządu, dyrektor generalny
Wojciech B. Sobieszak
Wojciech B. Sobieszak, prezes Zarządu, Cereal
Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o.: Firmą, którą kieruję, łatwiej zarządza się w kryzysie,
ponieważ „duży” bardziej korzysta wtedy, gdy „mali”
są osłabieni. Kiedy następuje wzrost gospodarczy,
„mali” zaczynają mieć takie same szanse, jak „duzi”. Dlatego skupiam się teraz na stworzeniu skutecznego i niedrogiego projektu
marketingowego, który w warunkach zwiększonej konkurencji
umocni pozycję mojej firmy na rynku. Profesjonalista musi być
przygotowany na zmianę, którą niesie dla niego zarówno zła, jak
i dobra sytuacja w gospodarce. Jeśli ma się świadomość, że zmiany
są immanentną częścią rzeczywistości, można sobie poradzić w najtrudniejszym położeniu.
CYKORIA SA
i prezes Zarządu Henryk Dorawa
Henryk Dorawa, prezes Zarządu, Cykoria SA:
Firma jest producentem koncentratów spożywczych,
suszów warzyw i owoców, przypraw i mieszanek przyprawowych, a także suszu cykorii korzeniowej. Spółka
proponuje konsumentom wyroby spożywcze w bogatej palecie asortymentowej i smakowej, odpowiadającej różnym gustom i potrzebom. Skupia się na osiągnięciu najwyższej jakości produktów, rzetelności i lojalności wobec konsumenta, zapewnieniu
bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów i wprowadzaniu nowości na
rynek. Współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi i prowadzi własne badania.
14
Laureaci Diamentów do Złotych Statuetek
ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA
i prezes Zarządu, dyrektor naczelny Andrzej Kowalski
Nagrodę odebrał członek Zarządu, dyrektor Jan Antończyk
Andrzej Kowalski, prezes Zarządu, Energoprojekt
Katowice SA:
Naszą strategią jest podejmowanie współpracy z każdym zgłaszającym się zleceniodawcą. Nie popadliśmy
w megalomanię, że jesteśmy jednym z największych
biur projektowych w Polsce i interesują nas tylko projekty wielkie i ambitne. Przyjmujemy do realizacji również projekty bardzo
skromne. Gdy mamy ich za dużo, szukamy podwykonawców lub
zwiększamy własne zatrudnienie. W minionym roku powiększyliśmy firmę o 50 nowych pracowników. Kryzys nie ogrania jednocześnie wszystkich krajów, dlatego warto poszukiwać zleceń tam, gdzie
on jeszcze nie dotarł. Zagranicą działamy głównie z innymi firmami
jako partnerzy, ale udaje nam się też pozyskać zleceniodawców wyłącznie dla siebie.
INTERCHEMALL sp. z o.o.
i prezes Zarządu Jerzy Juzoń
Jerzy Juzoń, prezes Zarządu, Interchemall sp. z o.o.:
Diament jest wyróżnieniem zarówno dla firmy, jak
i dla mnie osobiście. Stworzyłem Interchemall 23 lata
temu. Zadowolenie dają mi nie tylko dobre wyniki
ekonomiczne, ale także działalność charytatywna.
Przez wiele lat wspomagaliśmy społeczność lokalną. Od dwóch lat
realizujemy program edukacyjny. Stworzyliśmy fundację wspierającą młodzież z rodzin o niskich dochodach, mieszkającą w małych
miejscowościach. Fundujemy jej stypendia. W pierwszym roku
przyznaliśmy sto stypendiów, w tym roku będzie ich ponad trzysta.
W przyszłym zamierzamy przyznać 400, a w 2017 r. dojść do tysiąca.
Będzie to możliwe dzięki temu, że Interchemall jako spółka na mocy
umowy przeznacza na te stypendia 40% zysków.
INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN sp. z o.o.
i prezes Zarządu Marek Krzykowski
Marek Krzykowski, prezes Zarządu, International
Paper-Kwidzyn sp. z o.o.:
Moim zdaniem najważniejsze w biznesie jest to, żeby
być zawsze przygotowanym na najtrudniejsze czasy.
Gdy nadejdą tłuste lata, firma będzie wtedy jeszcze
bardziej rentowna. W 2008 r., gdy była hossa, my realizowaliśmy
program oszczędnościowy. Z jednej strony, staraliśmy się, żeby bieżące wydatki były jak najniższe, z drugiej, przygotowywaliśmy się
do inwestycji w latach następnych. Kryzys dla firm produkcyjnych
jest idealnym czasem na inwestycje. To nie paradoks! Gdy popyt jest
mały, można wyłączyć maszyny i je modernizować. A tym samym
poprawić efektywność linii produkcyjnych i jakość produktów. I nawet gdy kryzys będzie dalej trwał, można stać się konkurencyjnym.
15
Laureaci Diamentów do Złotych Statuetek
Ireneusz Sobkowiak ZAKŁADY MIĘSNE SOBKOWIAK
i właściciel Ireneusz Sobkowiak
Nagrodę odebrał Patrycjusz Sobkowiak
Firma od 16 lat zajmuje się przetwórstwem mięsa wieprzowego
i drobiowego. Dostarcza na rynek krajowy wysokiej jakości mięso
oraz jego przetwory. Konsekwentnie rozwija własną sieć handlową,
w której sprzedaje 90% produkcji. Firma prowadzi także skup i ubój
zwierząt rzeźnych.
PCO SA
i prezes Zarządu Ryszard Kardasz
Ryszard Kardasz, prezes Zarządu, PCO SA:
Najważniejsza w kierowaniu firmą jest świadomość, że
to klient nią rządzi, a nie prezes. Wszystko, a szczególnie rozwój produktów, powinno być podporządkowane
zaspokojeniu oczekiwań klienta. To dzięki temu spółka
może mieć atrakcyjną ofertę, wysoką sprzedaż oraz efekty. Każdy
rok jest trudny, ponieważ mamy gospodarkę rynkową – nic nie ma
na zawsze. Uważam, że trzeba być na tyle aktywnym, aby jak najpełniej wykorzystywać nadarzające się szanse na rynku. Niedawno
przeczytałem książkę Napoleona Hilla, który podaje wzór na sukces.
Składa się na niego potencjał ludzi, talent, działania oraz wiara w powodzenie przedsięwzięcia. Zawsze hołdowałem tej zasadzie – jeśli
nie ma wiary w siebie, to nie będzie efektów.
Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
i prezes Zarządu Tomasz Kloskowski
Nagrodę odebrała wiceprezes Marzenna Krefft
Marzenna Krefft, wiceprezes, Port Lotniczy Gdańsk
sp. z o.o.:
Utrzymanie dobrej pozycji na rynku zawdzięczamy
wieloletnim planom, które konsekwentnie realizujemy. Strzałem w dziesiątkę była decyzja o zakrojonym
na wielką skalę procesie inwestycyjnym, który oprócz zwiększenia
siatki połączeń, komfortu i bezpieczeństwa na lotnisku – umożliwił
rozwinięcie przedsiębiorstwa wielobranżowego. Infrastruktura lotniskowa pozostaje naszym core biznesem, ale poza tym wynajmujemy powierzchnie handlowe, rozwijamy cargo, budujemy Airport
City. Prowadzimy różnorodną działalność techniczną dającą dodatkowe przychody. Miała to być recepta na kryzys, który jak się – jak
się okazało – wcale nas nie dotknął.
16
Laureaci Diamentów do Złotych Statuetek
PRUSZYŃSKI sp. z o.o.
i prezes Zarządu Krzysztof Pruszyński
Krzysztof Pruszyński, prezes Zarządu, Pruszyński
sp. z o.o.:
Działamy na pograniczu budownictwa i hutnictwa.
W 2013 r. nie było w naszym sektorze koniunktury,
więc utrzymanie pozycji na rynku uważamy za sukces. Najtrudniejszy dla firmy był rok 2009 – jedyny, w którym ponieśliśmy straty. Generalnie, kryzys nie „zdemolował” firmy. Cały
czas robiliśmy swoje, rzetelnie i terminowo. Bardzo pilnowaliśmy
płynności finansowej. Nie inwestowaliśmy, za to wszystko uporządkowaliśmy. Rok 2014 będzie dla nas czasem inwestycji.
Społem Warszawska Spółdzielnia
Spożywców w Warszawie ŚRÓDMIEŚCIE
i prezes Zarządu Anna Tylkowska
Anna Tylkowska, prezes Zarządu, Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców w Warszawie
Śródmieście:
Reprezentuję spółdzielczość, która kojarzy się z minioną
epoką. Bezpośrednio po transformacji nie było nam łatwo. Nie dość, że działaliśmy pod pręgierzem ustawy, która chciała nas
zlikwidować, to handlowcy zagraniczni, którzy weszli na polski rynek,
korzystali z ulg, których my nie mieliśmy. Nie tylko przetrwaliśmy, ale
rozwijamy się. Kieruję m.in. Halą Mirowską i Sezamem w centrum Warszawy. Hala przeszła remont konserwatorski, Sezam będziemy wkrótce
przebudowywać. Jestem dumna z obecnego wyglądu Hali Mirowskiej,
za inne nasze placówki też nie muszę się wstydzić. Wzięłam sobie za
punkt honoru stworzenie dobrego wizerunku spółdzielczości.
STALPROFIL SA
i prezes Zarządu, dyrektor generalny Jerzy Bernhard
Jerzy Bernhard, prezes Zarządu, Stalprofil SA:
Działamy w myśl zasady – kto się nie rozwija, ten się
cofa. Realizowany przez spółkę długoterminowy program rozwoju pozwala nam być o krok przed wymagającą i motywującą do wysiłku konkurencją. Dzięki
trafnie przeprowadzonym inwestycjom zdywersyfikowaliśmy naszą
działalność i poprawiliśmy znacznie jej efektywność, uodparniając
się jednocześnie na wahania koniunktury, które cyklicznie dotykają
branżę stalową. Reputacja i mocna pozycja rynkowa nie jest jednak
dana spółce raz na zawsze, wymaga ciągłego doskonalenia i zaangażowania pracowników. To kadra jest naszym największym aktywem, jej zdolność do przewidywania koniunktury ma duży wpływ
na stabilizację wyników Stalprofilu.
17
Laureaci Diamentów do Złotych Statuetek
TFP sp. z o.o. Dziećmierowo
i prezes Zarządu Lucjana Kuźnicka-Tylenda
Spółka od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w produkcji tektury falistej i opakowań z tektury falistej. Udział spółki w rynku
krajowym wynosi ok. 10%. Firma zatrudnia około 700 pracowników
w trzech zakładach produkcyjnych: w Dziećmierowie (koło Kórnika, województwo wielkopolskie), gdzie znajduje się siedziba spółki, w Babimoście (koło Zielonej Góry, województwo zielonogórskie)
oraz w Śremie (TFP-GRAFIKA, województwo wielkopolskie). Oferta
produkcyjna obejmuje: opakowania z tektury falistej standardowe,
klapowe z nadrukiem flexo, opakowania fasonowe, wykrawane
z nadrukiem flexo, offset; produkty niestandardowe: POS’y - standy
ekspozycyjne, opakowania typu Display, tekturę falistą trzy- i pięciowarstwową w arkuszach; projektowanie i doradztwo w opakowaniach.
TRANS POLONIA SA
i prezes Zarządu Dariusz Cegielski
Dariusz Cegielski, prezes Zarządu, Trans Polonia SA:
Moim zdaniem, do osiągnięcia sukcesu w biznesie konieczne są systematyczność i elastyczność. Nasza firma prosperuje dzięki dynamicznej pracy, determinacji
w zdobywaniu rynków międzynarodowych i tworzeniu wzrostowego budżetu. Działamy zagranicą, a więc rynków, na
które moglibyśmy wejść, jest wiele. A to oznacza, że przed nami jeszcze dużo zadań. Naszą ambicją jest zdobywanie uznania dla polskiej
marki wszędzie, gdzie pracujemy.
WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SA
i prezes Zarządu, dyrektor naczelny Adam Janik
Adam Janik, prezes Zarządu, dyrektor naczelny,
Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA:
Na dobre wyniki WZM SA miał wpływ ciąg podjętych
działań. W ostatnich latach przekształciliśmy przedsiębiorstwo remontowe w konkurencyjną firmę rynkową. Zajmujemy się produktem od projektu, przez produkcję, serwis,
naprawy i szkolenie. Uważnie wsłuchując się w zgłaszane przez
klientów potrzeby, wprowadzamy w naszych wyrobach modyfikacje
i udoskonalenia. Umiemy pracować z kooperantami krajowymi i zagranicznymi, wymagając od nich solidności oraz spełnienia wysokich
standardów technicznych i jakościowych. Przed nami kolejne wyzwania. Jednym z największych jest budowa następcy „Rosomaka”. Będzie on konkurował z najlepszymi pojazdami tej klasy na świecie.
18
Polska przebrnęła trudne
czasy w najlepszym stylu spośród
wszystkich 28 krajów UE
Janusz Lewandowski
komisarz europejski ds. budżetu
i programowania europejskiego
Gratuluję wyróżnionym, ale tak naprawdę gratuluję
wszystkim tu obecnym, bo wygląda na to, że przetrwaliśmy
najgorsze lata. A był to naprawdę najgłębszy kryzys od czasu narodzin Unii Europejskiej. Polska przebrnęła trudne czasy w najlepszym stylu spośród wszystkich 28 krajów. To naprawdę jest zauważane, doceniane, choć może najmniej we
własnym kraju.
Ale idzie ku lepszemu, otoczenie międzynarodowe nam
sprzyja, świadczy o tym skala naszego uczestnictwa w funduszach europejskich. Zadbał o to m.in. laureat Nagrody Specjalnej BCC Herman van Rompuy, który cierpliwie,
z ogromną wprawą godził interesy 28 członków UE. I powstał
z tego plan przewidywalny do roku 2020. To największa zaleta wieloletnich planów – pozwalają z przewidywalnością w czasach niepewności
Fundusze europejskie
finansować wieloletnie inwestycje. Ale
to tylko dopalacz do zaradfundusze europejskie to tylko dopalacz do
ności, uzupełnienie polskiej
polskiej zaradności, uzupełnienie polskiej
gospodarności.
gospodarności. Skoro nie zabrakło ich
w najtrudniejszych latach, to nie zabraknie
i wtedy, kiedy pogoda gospodarcza będzie lepsza. Czego życzę wszystkim – niech się tak stanie z Państwa udziałem!
Diamenty do Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu
przyznano także następującym firmom:
l AQUA SA i prezes Zarządu, dyrektor generalny Piotr Dudek SIÓDMY DIAMENT l ARGO SA i prezes Zarządu Grzegorz Maria Słupski PIĄTY DIAMENT l Bombardier Transportation (ZWUS) Polska sp. z o.o.
i prezes Zarządu Sławomir Nalewajka PIERWSZY DIAMENT l Centrum Edukacji OSKAR i dyrektor Wiesław Łubiński trzeci DIAMENT l
EGB INVESTMENTS SA i prezes Zarządu Krzysztof M. Matela ÓSMY
DIAMENT l ElektriMont sp. z o.o. i prezes Zarządu Wiesław Skimina
CZWARTY DIAMENT l ESAB sp. z o.o. i wiceprezes Zarządu Grzegorz
Pietrusiński CZWARTY DIAMENT l FARBY KABE POLSKA sp. z o.o.
i prezes Zarządu Marek Z. Noculak DRUGI DIAMENT l Grupa Polskie
Składy Budowlane SA i dyrektor Zarządu Bogdan Panhirsz SIÓDMY
DIAMENT l JANTAR sp. z o.o. i prezes Zarządu Lucyna Wojczuk SZÓSTY DIAMENT l MALOW sp. z o.o. i przewodniczący Rady Nadzorczej
Henryk Owsiejew PIĄTY DIAMENT l Multiserwis sp. z o.o. i prezes
Zarządu Marian Siwon SIÓDMY DIAMENT l NUTRICIA Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. i dyrektor Zakładu Andrzej Drosik SIÓDMY DIAMENT l ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o. i prezes Zarządu Piotr
Kwiatkowski DRUGI DIAMENT l PPUH KOMBINAT BUDOWLANY sp.
z o.o. i prezes Zarządu Jan Zaniewski SIÓDMY DIAMENT l PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI sp. z o.o. SKA i prezes Zarządu
Bogdan Górski SZÓSTY DIAMENT l Przedsiębiorstwo MULTI sp.
z o.o. i prezes Stanisław Starzec TRZECI DIAMENT l Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne ASTWA sp. z o.o. i dyrektor generalny,
współwłaściciel Stanisław Łuniewski DZIEWIĄTY DIAMENT l Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNI-TECH J. Sarnecki i dyrektor generalny
Józef Sarnecki CZWARTY DIAMENT l PZM VIMEX SA i prezes Zarządu Andrzej Kwiecień PIERWSZY DIAMENT l REKORD SI sp. z o.o.
i prezes Zarządu Janusz Szymura CZWARTY DIAMENT l SAWEX
sp. z o.o. i prezes Zarządu Piotr Sawicki TRZECI DIAMENT l SZYNAKA-MEBLE sp. z o.o. i prezes Zarządu Jan Szynaka PIERWSZY DIAMENT l VOLKSWAGEN Poznań sp. z o.o. i członek Zarządu Szymon
Trzebiatowski PIERWSZY DIAMENT l WOJAS SA i prezes Zarządu
Wiesław Wojas JEDENASTY DIAMENT l ZETKAMA SA i prezes Zarządu Leszek Jurasz CZWARTY DIAMENT
19
Ceremonia rozdania nagród
konkursu
Lider Polskiego Biznesu 2013
Laureatom
Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznawane są firmom i ich
szefom od 1991 roku. Otrzymują je przedsiębiorcy, którzy w swojej
działalności kierują się nie tylko zyskiem, ale i etyką prowadzenia
działalności gospodarczej oraz troską o sprawy państwowe.
Spośród 41 nominowanych firm i ich szefów – członków BCC, Jury konkursu wybrało 11 laureatów Złotej
Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2013.
Nominacje do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu wręczali: l Grażyna Majcher-Magdziak, członkini Rady Organizatorów BCC, członkini Jury, prezes firmy
BAA l Jarosław Mulewicz, główny negocjator układu stowarzyszeniowego Polski
z UE, członek Rady Organizatorów BCC l Wiktor Patena, przewodniczący Jury
konkursu Lider Polskiego Biznesu l Witold Zaraska, honorowy przewodniczący
Rady Głównej BCC.
Złote Statuetki Lidera Polskiego
Biznesu wręczali: l premier Janusz
Piechociński l prezes BCC Marek
Goliszewski l profesor Stanisław
Gomułka, główny ekonomista BCC
l Wojciech Warski, przewodniczący Konwentu BCC, wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
20
Za jakość i nowoczesność,
innowacyjność i inwestowanie, za dobre serce dla
potrzebujących
Laureaci
i Nominowani
w konkursie
Lider Polskiego
Biznesu 2013
21
Złote St atuetki Lidera Polskiego Biznesu 2013
ANDERSIA PROPERTY
sp. z o.o.
ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy
Kancelaria Adwokatów i Radców
Prawnych sp.k.
i prezes Zarządu Adam Trybusz
i wspólnik Wojciech Popiołek
Nominowani za utrzymanie wysokiej pozycji
w branży, ciągłe podnoszenie jakości usług, a także wyjątkową troskę i pomoc niesioną potrzebującym.
Nominowani za utrzymanie wysokich wskaźników
finansowych, systematyczny rozwój oraz szczególną dbałość o środowisko naturalne.
Wojciech Popiołek, jeden z 11 wspólników, ADP Popiołek,
Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców
Prawnych sp.k.:
Adam Trybusz, prezes Zarządu, Andersia Property
sp. z o.o.:
Wymierny sukces Andersii to wysokie wskaźniki finansowe. Dobrze wpisaliśmy się w rynek nieruchomości, byliśmy
w tzw. timingu, który jest bardzo ważny w biznesie. „Timing
is everything”, jak się mawia z angielska.
Budujemy budynki biurowe uznawane za jedne z najładniejszych w Polsce, które szybko zyskują najemców, a potem nabywców. Najbardziej jestem dumny z gmachu Poznańskiego
Centrum Finansowego i z Andersii Tower, również w Poznaniu. W stolicy wybudowaliśmy bardzo ładny budynek na rogu
Mysiej i Brackiej, który otrzymał nazwę Liberty Corner.
Co teraz przed nami? Nie chciałbym przestać marzyć. Marzenia
inspirują, są potrzebne, jak wiara. Trzeba marzyć i wierzyć, że
uda się to zrealizować. Do urzeczywistnienia marzeń potrzeba
czasem ciężkiej pracy, ale do pracy jesteśmy przyzwyczajeni.
To, co robimy, jak najbardziej mieści się w kategorii biznesu. Profesjonalna pomoc prawna będąca działalnością zarobkową jest biznesem samym w sobie. Nasza specjalizacja to
przedsiębiorcy, którzy mają rozliczne problemy, bo system
prawny nie jest dla nich sprzyjający.
Troska i pomoc niesiona potrzebującym, za które m.in. otrzymaliśmy Złotą Statuetkę, ma potrójny wymiar. Pierwszy to
klasyczna działalność dobroczynna. Drugi to doradztwo za
niskie stawki lub całkowicie bezpłatne dla osób, których nie
stać na poradę. Trzeci to uczestnictwo, już nie zawsze pro
bono, w różnych ciałach doradczych, gdzie potrzebna jest fachowa konsultacja prawnicza.
22
Złote St atuetki Lidera Polskiego Biznesu 2013
Grupa Azoty
Zakłady Azotowe Puławy SA
BOLIX SA
i prezes Zarządu Maciej Korbasiewicz
i prezes Zarządu Marian Rybak
Nominowani za wysoki poziom rentowności, najwyższą jakość i nowoczesność produktów potwierdzoną licznymi certyfikatami i nagrodami
oraz dbałość o środowisko naturalne.
Nominowani za doskonałe wyniki ekonomiczne,
stałe zwiększanie liczby miejsc pracy jak również
szczególną dbałość o środowisko naturalne.
Maciej Korbasiewicz, prezes Zarządu, Bolix SA:
Marian Rybak, prezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady
Azotowe Puławy SA:
Udało nam się stworzyć zespół oddanych i zaangażowanych
entuzjastów, którzy wykonują swoją pracę z pasją. Naszą receptą na kryzys jest innowacyjność. Robimy materiały budowlane, na które dajemy 10 lat gwarancji. Ich innowacyjność
polega na tym, że jest to rzetelnie i bardzo dobrze inżyniersko
skomponowana jakość. Każdy produkt, który wprowadzamy
na rynek, jest przedtem dokładnie testowany.
Kryzys jest pokusą, żeby ciąć koszty produkcji, nie przejmując się obniżeniem wartości produktu. My tego nie robimy, bo
chcemy, żeby marka Bolix była gwarancją najwyższej jakości.
Jako firma chemiczna jesteśmy wkładani do „szuflady trucicieli”. Niesłusznie. Firma, która dba o jakość, dba również
o środowisko. Bolix jest laureatem Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
Istniejemy ponad 50 lat. Mieliśmy przez całe pół wieku szczęście do dobrych decyzji, które doprowadziły do powstania
unikatowego w polskiej chemii modelu biznesowego. Pozwala
on na elastyczne i efektywne zarządzanie firmą na poziomie
jej strategicznych funkcji. Drugim istotnym czynnikiem sukcesu „Puław” jest kadra. Mamy kompetentną, zaangażowaną
załogę, która, mówiąc po prostu, kocha swój zakład. Z kryzysów wychodziliśmy obronną ręką. Tylko raz byliśmy na minusie. Nawet w najtrudniejszych latach osiągaliśmy zyski i wypłacaliśmy akcjonariuszom dywidendę. Stale inwestujemy.
Wszystkie kluczowe linie przeszły gruntowną modernizację.
Spełniają wysokie wymagania norm środowiskowych i mają
efektywność na poziomie, którego mogą nam pozazdrościć
spółki światowe.
23
Złote St atuetki Lidera Polskiego Biznesu 2013
Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM SA
Międzynarodowy Port Lotniczy
im. Jana Pawła II
Kraków-Balice sp. z o.o.
i prezes Zarządu Jan Chadam
i prezes Zarządu Jan Pamuła
Nominowani za świetne wskaźniki ekonomiczne,
dbałość o doskonałą jakość świadczonych usług
oraz pomoc niesioną potrzebującym.
Nominowani za utrzymanie bardzo dobrych wyników ekonomicznych, działalność inwestycyjną
oraz godną naśladowania działalność charytatywną.
Jan Pamuła, prezes Zarządu, Międzynarodowy Port
Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o.:
Jan Chadam, prezes Zarządu, Operator Gazociągów
Przesyłowych Gaz-System SA:
Za swoje najważniejsze osiągnięcie po objęciu zarządzania
lotniskiem w 2008 r. uważam zmotywowanie i przekonanie
załogi, że warto podjąć wysiłek, żeby zwyciężać i dyskontować
sukces. Dziś „Balice” są najszybciej rozwijającym się w Polsce lotniskiem, co potwierdzają liczby. Pięć i pół roku temu
w siatce było zaledwie 17 połączeń, dziś jest ich 68. W 2013 r.
przekroczyliśmy pułap 3 mln 600 tysięcy pasażerów. Wartość
spółki w 2008 r. wynosiła 103 mln, dzisiaj to miliard. Nadszedł
czas na inwestycje. Unowocześniamy infrastrukturę, rozpoczęliśmy budowę nowego terminalu, hangaru i dworca kolejowego. Przychodząc w 2008 r. zapowiedziałem, że zbuduję eleganckie, średniej wielkości lotnisko europejskie. W Krakowie
nie ma potencjału na „Frankfurt nad Menem”, ale jest potencjał na 5–6 milionów. W przyszłości może nawet na osiem?
Jesteśmy obecnie jednym z największych inwestorów w Polsce. Zatrudniamy 2,5 tysiąca ludzi i realizujemy wielkie projekty. Aktualnie budujemy liczącą ponad tysiąc kilometrów
sieć gazociągów. W perspektywie mamy następne tysiąc kilometrów. Budujemy terminale w Świnoujściu. W ciągu pięciu
lat zainwestujemy 8 miliardów złotych. Wielkość inwestycji
nie jest jedyną miarą tych projektów. Jesteśmy odpowiedzialni za konkurencyjność na polskim rynku, a to jest sprawa
fundamentalna dla gospodarki. Swoją pozycję Gaz-System zawdzięcza ludziom. Ludzie są najważniejsi. To intelekt ludzki
decyduje, jak wygląda i będzie wyglądać w przyszłości gospodarka. Tajemnica sukcesu firmy tkwi w dobrym zarządzaniu
i motywowaniu pracowników.
24
Złote St atuetki Lidera Polskiego Biznesu 2013
PGF URTICA sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ROL-MOT sp. z o.o.
i prezes Zarządu Tomisław Bensari
i prezes Zarządu, dyrektor generalny
Henryk Maziarek
Nominowani za bardzo dobre wyniki finansowe,
wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju,
a także hojność dla potrzebujących.
Nominowani za dobre wyniki finansowe, działalność inwestycyjną, a także wyjątkową troskę i pomoc niesioną potrzebującym.
Tomisław Bensari, prezes Zarządu, PGF Urtica sp. z o.o.:
Henryk Maziarek, prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe ROL-MOT sp. z o.o.:
Sukces PGF Urtica to efekt sześciu lat pracy u podstaw. Od
2007 r., czyli odkąd jestem prezesem Zarządu, spółka postawiła właśnie na pracę u podstaw i taktykę długoterminową;
idziemy małymi krokami, ale cały czas do przodu. Drugim
obszarem naszego sukcesu jest społeczna odpowiedzialność
biznesu. Od 2009 r. finansujemy we wszystkich szpitalnych
oddziałach onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce warsztaty plastyczne „Słoneczna Galeria”. Kończą się one coroczną aukcją prac – dochód z niej jest przeznaczany na zakup
sprzętu, który uprzyjemnia chorym dzieciom wielomiesięczny, a niektórym nawet wieloletni pobyt w szpitalu. W 2014
i w następnych latach życzyłbym sobie i firmie, którą prowadzę, żeby utrzymała dynamikę i motywację do pracy. To jest
chyba najważniejsze w życiu; żeby nie tracić celu i przyjemności z tego, co się robi.
ROL-MOT utworzyłem na bazie dawnej spółdzielni 22 lata
temu, kiedy prezydent Wałęsa wypowiedział słynne zdanie:
„Bierzcie sprawy w swoje ręce”. I ja je wziąłem. Przez 22 lata
spółka ani razu nie była na minusie. Zysk bywał niekiedy
minimalny, ale zawsze był. ROL-MOT nigdy nie spóźnił się
z wypłatami pensji i składkami dla ZUS-u, nie zalegał nawet
przez dzień z podatkami dla fiskusa czy dla gminy. Działam
w liczącej 800 mieszkańców miejscowości Ciepielów na południowym krańcu Mazowsza. To ubogi teren. Utworzyłem
jako Henryk Maziarek Fundację HM Pomoc. Wszyscy, którzy
pomagają mi w jej prowadzeniu, robią to społecznie. Fakt, że
mogę pomagać ludziom, którzy bardzo potrzebują wsparcia,
daje mi ogromną satysfakcję, a Złota Statuetka jest dla mnie
ukoronowaniem mojej wieloletniej, ciężkiej pracy.
25
Złote St atuetki Lidera Polskiego Biznesu 2013
STOLZLE CZĘSTOCHOWA sp. z o.o.
WĘGLOKOKS SA
i prezes Zarządu Stanisław Górski
Nagrodę odebrał dyrektor Krzysztof Ratman
i prezes Zarządu Jerzy Podsiadło
Nominowani za imponujące wyniki ekonomiczne,
stały wzrost zatrudnienia oraz szczególną dbałość
o środowisko naturalne dzięki systematycznym
działaniom proekologicznym.
Nominowani za doskonałe wyniki ekonomiczne,
dynamiczny rozwój oraz wyjątkową troskę i pomoc niesioną potrzebującym.
Stanisław Górski, prezes Zarządu, Stolzle Częstochowa
sp. z o.o.:
Jerzy Podsiadło, prezes Zarządu, Węglokoks SA:
Praca i dobry zespół prędzej czy później doprowadzą do sukcesu. Jeśli chodzi o mnie, pracę traktuję jak pasję. Jest więcej rzeczy, które robię z zamiłowaniem, ale zawsze to praca
sprawiała mi największą satysfakcję. Uważam, że człowiek
powinien się czymś pasjonować, bo to dodaje energii, dzięki
której ciągle chce się coś robić.
Węglokoks znajduje się obecnie w okresie intensywnej przebudowy. Jesteśmy jeszcze przedsiębiorstwem państwowym.
Naszym celem w najbliższej przyszłości jest prywatyzacja
firmy. Dążymy do tego, żeby Węglokoks był notowany na
GPW. Będziemy się starać, żeby doszło do tego jeszcze w tym
roku. Za pewien czas chcielibyśmy stać się firmą o znaczeniu
europejskim. Obecnie jesteśmy dopiero w jednej trzeciej drogi do tego, do czego aspirujemy.
Utrzymujemy silną pozycję na rynku dzięki inwestycjom obniżającym koszty produkcji, a zarazem podnoszącym jej jakość oraz dzięki bardzo dobrej pracy młodej załogi. Mam
młodych, energicznych kierowników, którzy nie są „potakiwaczami”. Cenię ludzi, którzy dyskutują ze mną, bo tylko decyzje będące efektem wymiany zdań mają szansę uwzględnić
wszystkie okoliczności i być w danym momencie najlepsze.
Zawsze wierzyłem w siebie. Jestem inżynierem i wiem, że z liczbami się nie dyskutuje, a ponieważ u nas „liczby” mają się dobrze,
wierzę w to, że nastąpi rozwój huty. W 2007 roku wyznaczyłem
sobie i załodze cel: do końca 2015 musimy stać się najlepszą hutą
w Polsce. Portfolio naszych wyrobów ciągle się powiększa, eksportujemy ponad 70% produkcji. Mamy ambicję stać się znani
jako huta w Częstochowie, a nie tylko jako jedna z hut Stolzle.
26
Zakłady Magnezytowe
ROPCZYCE SA
i prezes Zarządu Józef Siwiec
Nagrodę odebrał wiceprezes Robert Duszkiewicz
Nominowani za efektywną politykę inwestycyjną,
wprowadzanie innowacyjnych produktów, a także
udział w licznych akcjach wsparcia potrzebujących.
Robert Duszkiewicz, wiceprezes, Zakłady Magnezytowe
Ropczyce SA:
Nasza firma licząca 400 pracowników, w 2012 r. osiągnęła
skonsolidowany obrót w wysokości ćwierć miliarda złotych.
Koncentrujemy się na innowacyjności. Stworzyliśmy centrum
badawczo-rozwojowe, które zatrudnia prawie 50 inżynierów.
Mamy już 27 patentów. Tworzymy produkty, które spełniają
najwyższe standardy jakościowe. To nasz atut, dzięki któremu
wygrywamy z największymi firmami w naszej branży, a konkurujemy ze światowym tuzami jak RHI, Vezuvius czy Magnesita. Nie jesteśmy jednak nastawieni tylko na zysk. Równie ważny jest dla nas zrównoważony rozwój uwzględniający
potrzeby pracowników i dbałość o środowisko naturalne. Byliśmy jedną z pierwszych firm na GPW realizującą ideę CSR.
27
N o m i n a c j e w ko n k u r s i e L i d e r Po l sk i e g o B i z n e s u 2 013
ABRAMCZYK sp. z o.o.
i wiceprezes Czesław Abramczyk
Nagrodę odebrał prezes Zarządu Ryszard Abramczyk
Nominowani za dynamiczny i konsekwentny rozwój,
wysoką rentowność, a także za konsekwentne budowanie wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej.
Ryszard Abramczyk, prezes Zarządu, Abramczyk
sp. z o.o.:
Jesteśmy firmą rodzinną, działającą już 20 lat. Założyło ją czterech braci. Zatrudniamy także innych
członków rodziny na kluczowych stanowiskach.
A sukces zawdzięczamy solidnej pracy.
BIOSCIENCE S.C. Beata i Konrad Maciejewscy
i dyrektor zarządzający Konrad Maciejewski
Nominowani za bardzo dobre wyniki finansowe,
świadczenie usług na najwyższym poziomie, a także
dbałość o środowisko naturalne.
Konrad Maciejewski, dyrektor zarządzający,
Bioscence S.C. Beata i Konrad Maciejewscy:
Sukces naszej kilkuosobowej firmy wynika z determinacji i zaangażowania wszystkich pracowników.
Zaczynaliśmy od zera, a dziś prowadzimy badania
nad lekami dla czołowych międzynarodowych koncernów.
Coca-Cola Poland Services sp. z o.o.
i dyrektor generalna Anna Jakubowski
Nominowani za efektywny rozwój, szczególną dbałość o jakość i nowoczesność swoich usług oraz działalność charytatywną.
Anna Jakubowski, dyrektor generalna, Coca-Cola
Poland Services sp. z o.o.:
Polska bardzo energicznie rozwija się i stwarza możliwości osiągania imponujących rezultatów. W pracy
najbardziej motywuje mnie wiara w sukces i w ludzi.
Uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych, gdy pracuje się ze zdolnymi i otwartymi osobami. W trudnych sytuacjach ważne jest, by być
blisko współpracowników, utwierdzać ich w wybranych rozwiązaniach i udzielać wsparcia. Rolą lidera jest zapewnienie stabilności.
28
N o m i n a c j e w ko n k u r s i e L i d e r Po l sk i e g o B i z n e s u 2 013
Exact Systems sp. z o.o.
i wiceprezes Zarządu Lesław Walaszczyk
Nominowani za bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne,
stały wzrost zatrudnienia, a także budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie.
Lesław Walaszczyk, wiceprezes Zarządu, Exact
Systems sp. z o.o.:
Kryzys bardzo często jest momentem, w którym
przedsiębiorstwa podejmują decyzje o skorzystaniu
z usług firm outsourcingowych, takich jak nasza.
Cenią je za elastyczność i efektywność kosztową. Usługa kontroli
części, którą oferujemy naszym klientom, zakłada jednogodzinny
czas reakcji na nowe zlecenie i to właśnie szybkość reakcji jest naszym największym atutem od dziesięciu lat.
GEA TECHNIKA CIEPLNA sp. z o.o.
i prezes Zarządu Monika Błażejewska-Grudniok
Nominowani za efektywną politykę inwestycyjną,
wprowadzanie innowacyjnych produktów, a także
udział w licznych akcjach wsparcia potrzebujących.
Monika Błażejewska-Grudniok, prezes Zarządu,
Gea Technika Cieplna sp. z o.o.:
Nominacja jest dla nas nagrodą za determinację i pasję.
POLMOTORS sp. z o.o.
i prezes Zarządu Andrzej Graboś
Nominowani za bardzo dobre wyniki finansowe, stałe
dostarczanie innowacyjnych produktów oraz działalność wspierającą potrzeby lokalnej społeczności.
Produkcja części i podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego
w zakresie dostaw seryjnych oraz projektowania i wykonastwa
oprzyrządowań narzędziowych.
29
N o m i n a c j e w ko n k u r s i e L i d e r Po l sk i e g o B i z n e s u 2 013
Przedsiębiorstwo Budowlane MAS-BUD
sp.j. Marian Stawarczyk Anna Stawarczyk
i współwłaściciel Marian Stawarczyk
Nominowani za utrzymanie wysokiej pozycji w branży,
szczególną dbałość o jakość świadczonych usług oraz
za wyjątkową wrażliwość na potrzeby społeczne.
Marian Stawarczyk, prezes Zarządu,
Przedsiębiorstwo Budowlane MAS-BUD
sp.j. Marian Stawarczyk i Anna Stawarczyk:
Decyzję o prowadzeniu samodzielnej działalności
podejmowałem 20 lat temu przy wsparciu żony, która
jest świetnym organizatorem, oraz pracowników tworzących zgraną
i oddaną załogę. Mimo wielu trudów nie żałuję tego kroku. Chude
lata przetrwaliśmy dzięki wierze w siebie i pomocy najbliższych.
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ SA ŻARY
i prezes Zarządu Józef Słowikowski
Nominowani za efektywny rozwój oraz stałe wzbogacanie oferty usługowej oraz pomoc niesioną potrzebującym.
Józef Słowikowski, prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA Żary:
Strzałem w dziesiątkę okazała się prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego w spółkę. Była to pierwsza
prywatyzacja w naszej branży. Ministerstwo Skarbu
uznało ją za wzorcową. Nasza spółka rozwija się. Bierzemy udział
w prywatyzacji i konsolidacji innych przedsiębiorstw przewozowych, by móc konkurować z dużymi graczami na rynku.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Rzecku
i prezes Zarządu Kazimierz Czapiewski
Nominowani za doskonałą rentowność, stały wzrost
zatrudnienia, a także dbałość o środowisko naturalne.
Kazimierz Czapiewski, prezes Zarządu, Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku:
Już sam fakt, że spółdzielnia rolnicza została zauważona i wyróżniona nominacją przez organizatorów
prestiżowego konkursu Lider Polskiego Biznesu, jest
dla nas ogromnym wyróżnieniem.
30
N o m i n a c j e w ko n k u r s i e L i d e r Po l sk i e g o B i z n e s u 2 013
SCHRACK TECHNIK POLSKA sp. z o.o.
i prezes Zarządu Sławomir Grzebień
Nominowani za systematyczne umacnianie pozycji na
rynku, wprowadzanie innowacyjnych produktów i budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie.
Sławomir Grzebień, prezes Zarządu,
Schrack Technik Polska sp. z o.o.:
Schrack istnieje w Europie już od ponad stu lat,
w Polsce od 1992 r. Sukces zawdzięczamy dobrze
obranej strategii, konsekwencji i ludziom, którzy są
bardzo zaangażowani. Wielu z nich jest związanych z firmą od
kilkunastu lat.
Sitech sp. z o.o.
i dyrektor zarządzający, prokurent Gerhard Schäfer
Nominowani za imponujące wyniki ekonomiczne, stałe zwiększanie miejsc pracy oraz działalność wspierającą potrzeby lokalnej społeczności.
Gerhard Schäfer, dyrektor zarządzający,
Sitech sp. z o.o.:
Bardzo dobre wyniki ekonomiczne zawdzięczam
przede wszystkim moim pracownikom, którzy chcą
robić biznes i mają wiarę w sukces.
SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia
Spożywców w Grodzisku Mazowieckim
i prezes Zarządu Grażyna Gąstał
Nominowani za systematyczny rozwój, konsekwentną
i skuteczną politykę inwestycyjną oraz pomoc niesioną potrzebującym.
Grażyna Gąstał, prezes Zarządu, Społem
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Grodzisku Mazowieckim:
Nominacja to piękny prezent na nasz jubileusz.
W 2014 r. obchodzimy półwiecze istnienia. Najtrudniejsze były lata 90., kiedy musieliśmy odrabiać nierówny start.
Spółdzielnie społemowskie, które wtedy sobie poradziły, dziś prosperują, my również. Oprócz działalności handlowej pokusiliśmy się
dodatkowo o deweloperską.
31
N o m i n a c j e w ko n k u r s i e L i d e r Po l sk i e g o B i z n e s u 2 013
STAL-SYSTEMS SA
i prezes Zarządu Stanisław Olejarka
Nominowani za imponujące wskaźniki ekonomiczne,
wprowadzanie innowacyjnych produktów, a także dbałość o środowisko naturalne.
Stanisław Olejarka, prezes Zarządu,
Stal-System SA:
Warunkiem sukcesu w biznesie jest dobra strategia,
którą się przyjmuje na kilka lat i którą konsekwentnie
się realizuje.
TREFL SA
i prezes Zarządu Kazimierz Wierzbicki
Nominowani za bardzo dobre wyniki ekonomiczne,
stały wzrost zatrudnienia, a także pomoc niesioną potrzebującym.
Kazimierz Wierzbicki, prezes Zarządu, Trefl SA:
Nominacja jest potwierdzeniem, że to, co robimy dla
dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, ma sens.
W konkursie Lider Polskiego Biznesu nominowani byli
również:
l 3S SA i prezes Zarządu Zbigniew Szkaradnik
l ANTAL INTERNATIONAL sp. z o.o. i dyrektor zarządzający
Artur Skiba
l CAPRICORN SA i prezes Zarządu Maciej Dobrowolski
l CARFI POLSKA sp. z o.o. i prezes Zarządu Marek Suplewski
l ELSTA sp. z o.o. i prezes Zarządu Jacek Stankiewicz
l EP Centrum Finansowe sp. z o.o. i wiceprezes Zarządu Jacek
l SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA i prezes Zarządu
Dariusz Sapiński
l STACO POLSKA sp. z o.o.i dyrektor, członek Zarządu Marek
Kotarba
l STAUFEN.POLSKA Doradztwo.Akademia.Inwestycje sp. z o.o.
i prezes Zarządu Maciej Wiertel
l TAG sp.j. Małgorzata Cemer, Albert Cemer i właściciel Albert Cemer
l TPA HORWATH SZTUBA KACZMAREK sp. z o.o. i partner zarządzający Wojciech Sztuba
Janik
l EXIDE TECHNOLOGIES SA i prezes Zarządu, dyrektor
generalny Janusz Mieloszyk
l KOPALNIA SOLI WIELICZKA SA i prezes Zarządu
Kajetan d`Obyrn
l MCKB sp. z o.o. i prezes Zarządu Piotr Grabowicz
l Poldanor SA i prezes Zarządu Grzegorz Brodziak
l SKOK Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
w Wołominie i prezes Zarządu Mariusz Gazda
32
Być liderem to wielkie
zadanie, trzeba mieć siłę,
charakter, wizję, pozytywne
emocje
Janusz Piechociński
wicepremier, minister gospodarki
Być liderem to wielkie
liszewski, lider najważniejszej polskiej orDziś prezes Marek Goliszewski,
zadanie, trzeba mieć siłę, charakganizacji przedsiębiorców, zadaje pytania.
lider najważniejszej polskiej
ter, wizję, pozytywne emocje.
Nie tylko politykom, ale nam wszystkim,
organizacji przedsiębiorców, zadaje gdzie bylibyśmy, gdybyśmy wykorzystali
Być liderem to także rozumieć
pytania. Nie tylko politykom, ale
wyzwania przyszłości, ponosić
w pełni nasz wielki potencjał, gdyby nie
nam wszystkim.
dodatkową odpowiedzialność za
było przeszkód i trudności.
innych, być partnerem w oddziaEuropa potrzebuje Polski i Polaków, naływaniu biznesu na politykę, społeczeństwo i rzeczywistość.
szej energii, naszego optymizmu, naszej stabilności i wiaryByć liderem to odwaga w szukaniu pozytywnych scenariugodności. 10 lat temu zaufano Polsce i Polakom – odpowieszy dla przedsiębiorstwa, branży, kraju i Europy. Polska i Podzieliśmy zaufaniem. Nie zmarnowaliśmy tych lat – mamy
lacy potrzebują Europy. W 10. rocznicę bycia razem możemy
lepszą Polskę, lepszą demokrację, ale przede wszystkim lepmówić o spełnieniu wielkiej wizji papieża Jana Pawła II, o silszą przedsiębiorczość. Jako minister gospodarki, w sposób
nym wschodnim płucu, które daje Europie stabilność, dynaszczególny dziękuję za 1,5% PKB, za wzrost nadziei, za bardzo
mikę, przedsiębiorczość.
dobrą perspektywę na przyszłość. Dzisiaj 70% regulacji dotyJestem dumny, że możemy dzisiaj poznać najlepszych spoczących polskiej gospodarki jest stanowione w Parlamencie
śród nas, którzy są liderami nie tylko polskiego, ale i euroi Komisji Europejskiej, zaczęliśmy wielki proces deregulacji;
pejskiego biznesu. Jakże często „cudze chwalicie, swego nie
Polska wraca do korzeni swego sukcesu z okresu pierwszych
znacie”. Poznajcie – to są najlepsi w Europie, polscy przedlat transformacji – minimum regulacji, maksimum wolności,
siębiorcy, którzy osiągnęli sukces w trudnym, wymagająjak najwięcej zaufania dla przedsiębiorców. Zróbmy to, aby
cym roku 2013.
nowa kadencja Parlamentu Europejskiego była kadencją
Rok temu mówiłem na tej scenie, że w polskiej i europejskiej
przemysłu, reindustrializacji, przedsiębiorczości, innowacyjgospodarce będzie lepiej. I jest lepiej. Dziś prezes Marek Goności. Stać nas na to, bo przecież razem możemy więcej.
33
Medal Solidarności
Społecznej
Przedsiębiorcy z BCC angażują
się w pomoc potrzebującym
Medal przyznawany jest za zaangażowanie społeczne
i pomoc potrzebującym, za propagowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu, za budowanie solidarności społecznej.
BCC zachęca przedsiębiorców do angażowania się w różne formy pomocy społecznej, do wspierania organizacji
pozarządowych, lokalnych ośrodków pomocy społecznej, fundowania stypendiów, pomocy osobom bezrobotnym i chorym.
Osoby zaangażowane w działania społeczne i wspierające ideę odpowiedzialności społecznej biznesu nagradzane są Medalem Solidarności Społecznej.
To przedsiębiorcy znani ze swojej działalności charytatywnej i zaangażowania oraz postacie życia publicznego
poświęcające swój czas i energię na pomoc potrzebującym.
W tym roku Kapituła wyróżniła Medalem wyjątkowe
osoby, które od lat angażują się w działania charytatywne. Dzięki ich ogromnej społecznej pracy wielu potrzebujących i chorych odzyskało nadzieję.
l Medale wręczał ks. kard. Kazimierz
Nycz, metropolita warszawski.
Laureatami Medali zostali: l Urszula Gocał, prezes Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego
OLIMPIA SA l Donat Król, właściciel IMPERIAL sp. z o.o. l Joanna Szyman, prezes
SCANMED MULTIMEDIS SA l Stanisław Szyszkowski, właściciel PPH GASS sp. z o.o.
34
Ks. kardynał
Kazimierz Nycz
metropolita warszawski
Gratuluję wyróżnionym Medalem Solidarności. Papież Franciszek przekazuje nam głęboką wrażliwość na różnice społeczne, na pomaganie ludziom. Mówi zdecydowane, mocne
„nie” dla wykluczenia społecznego, dla bałwochwalstwa pieniądza, który nie służy, tylko rządzi. Mówi „tak” dla kościoła ubogiego i dla kościoła służącego ubogim. Laureaci
Medali należą do kościoła ubogich
Chciałbym powiedzieć wszysti nie jest to prowokacja słowna, bo
kim,
którzy w jakikolwiek sposób
problem ubóstwa chrześcijańskiego,
swoją
pracą i swoją postawą służyo którym mówi papież, nie polega na
cie
ludziom
potrzebującym
tym, ile człowiek posiada, tylko na
–
dziękuję.
tym, co człowiek z tym, co posiada,
robi. Czy dba o wymiar społeczny.
Chciałbym dziś powiedzieć Wam wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób swoją pracą i swoją
postawą służycie ludziom potrzebującym, kulturze i wielu innym sprawom społecznym, jedno
piękne słowo – dziękuję.
35
Ceremonia wręczenia
Nagród Specjalnych
BCC
Laudacja
Krzysztofa Pawłowskiego
dla prof. Michała Kleibera
Od 1992 roku Business Centre Club przyznaje Nagrody Specjalne wybitnym osobistościom spoza środowiska biznesu
za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce.
Tegorocznymi Laureatami Nagrody Specjalnej BCC zostali:
l profesor Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk za
zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki i przerzucanie
pomostów między środowiskami naukowymi i biznesowymi
l Herman van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej
za wkład wniesiony w rozwiązywanie problemów Unii Europejskiej, współtworzenie koncepcji Unii Walutowej, za nadawanie nowych politycznych impulsów Unii Europejskiej oraz
stymulowanie i podnoszenie rangi przedsiębiorczości, za
przyjaźń dla Polski.
Profesor Michał Kleiber od ponad 40 lat jest związany
naukowo ze znakomitym Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Od grudnia 2006 r. do
dziś sprawuje funkcję prezesa Polskiej Akademii Nauk. Profesor w swoim dorobku ma poważne osiągnięcia naukowe zakończone publikacjami w najpoważniejszych światowych czasopismach naukowych – ale co niezwykle ważne – także
wdro-żenia swoich prac w konkretnych zastosowaniach. Ma
też wybitne osiągnięcia w zakresie organizacji nauki, w tym na
poziomie międzynarodowym oraz szerokie osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej, poczynając od uniwersytetów europejskich i amerykańskich, kończąc na uniwersytetach
Korei Południowej i Hong Kongu. Jest promotorem 20 prac
naukowych. Z licznych nagród i wyróżnień (dziewięć tytułów
doktora honoris causa!), chcę wymienić jedną, niezwykle
ważną – nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie
Nauk Technicznych w 2001 r. – nagrodę Polskiego Nobla. Profesor Michał Kleiber jest wzorem nowoczesnego uczonego
wychodzącego poza swoje laboratorium badawcze. Dążącego
do jak najsilniejszego powiązania polskiej nauki z realną gospodarką. Nagroda BCC powinna być wyrazistym sygnałem
dla polskiego środowiska naukowego, jakich zachowań i działań oczekuje od uczonych polskie środowisko gospodarcze. Od
wielu lat obserwuję Pana Profesora i chciałbym podkreślić dwie
cechy jego osobowości, które naprawdę mi imponują: niezwykła skromność i otwartość na ludzi oraz odwaga podejmowania
działań niestandardowych. Życzę dziś Panu wielu lat tak aktywnej i skutecznej działalności na rzecz dobra wspólnego.
Nagrody wręczali: l premier Janusz Piechociński l profesor Jerzy Buzek l prezes Marek Goliszewski l
profesor Stanisław Gomułka l przewodniczący Rady Organizatorów BCC Krzysztof Pawłowski l przewodniczący Konwentu BCC Wojciech Warski. 36
Prof. Michał Kleiber
Ta nagroda sprawia mi olbrzymią satysfakcję dlatego, że przyznawana od 20 lat, zyskała sobie niezwykły prestiż i cieszy się wielkim szacunkiem całego środowiska gospodarczego.
Uzasadnienie do nagrody trafia w sedno moich marzeń,
działań, które zostały tak życzliwie podkreślone. Marzeń
o tym, żeby gospodarka i przedsiębiorcy widzieli sens we
współpracy z naukowcami, a naukowcy lepiej rozumieli potrzeby biznesu. To jest kluczowe dla nas w tym miejscu historii, w którym się znajdujemy.
Minęło ćwierć wieku od czasu, w którym dokonaliZbliżamy się do końca
śmy przełomowego wydarzenia w naszej historii, żyjekryzysu, ale ci, którzy
Przyszłość trzeba samemu
my w zupełnie innej rzeczywistości. Jest wielu, którzy
myślą, że oto teraz Unia
stworzyć, trzeba mieć wiarę, że
narzekają, często bez powodu, często powody mają,
będzie się szybko rozwito potrafimy. Czy potrafimy?
ponieważ nie wszystko zrobiliśmy, tak jak należy. Ale jejać, a Polska korzystając
stem głęboko przekonany, że zdecydowana większość
z jej pomocy będzie doPolaków – nie wątpię, że wszyscy na tej sali – mają prawo do
ganiać te kraje, którym zazdrościmy i do grona których aspisatysfakcji ze swych dokonań, wykorzystaliśmy nasze przewarujemy, mylą się, bo to nie będzie działo się samo z siebie.
gi konkurencyjne. Dzisiaj zadajemy sobie pytanie: Co dalej?
Stoimy przed wyzwaniami, które wymuszają na nas głęboką
Jak rozpoznać i wykorzystać to, co będzie naszą siłą za 10, 20
refleksję: Co dalej? Wystarczy pojechać do Chin i przejelat? Jak powinniśmy się uczyć? Jak budować system gospochać się pociągiem z Pekinu do Szanghaju, który pokonudarczy? Jak go wspomagać przez naukę, przez kulturę?
je dystans prawie równy odległości Warszawy od Brukseli
Oczywiście, potrzebujemy wielu zmian. Przedsiębiorcy
w niecałe pięć godzin. To kolej zbudowana rękami i umysłasłusznie domagają się ułatwień w prowadzeniu działalności
mi Chińczyków. Wystarczy pojechać do Korei, żeby zobagospodarczej. Uczonym przydałoby się więcej pieniędzy.
czyć, jak budowana jest potęga takich firm jak Samsung czy
Potrzebny jest zmodernizowany system edukacji. Wierzę,
Hyundai. Wystarczy przyjrzeć się regulacjom sprzyjającym
że będziemy to robić, ale to jeszcze nie gwarantuje sukcesu.
innowacyjnym zachowaniom przedsiębiorców w wielu kraBo konieczna jest jeszcze mądrość, która pomogłaby nam
jach – ciągle nie w Polsce. I wtedy należy porównać to z tak
wydobyć synergię z najróżniejszych działań, koordynacja
denerwującą nienawiścią sączącą się z ust niektórych nanajróżniejszych przedsięwzięć.
szych polityków, i czasami mediów. To nie jest droga, która
prowadzi do sukcesu. W ostatnich latach byłem mocno zaangażowany w różne działania prognostyczne w Polsce, od
pewnego czasu także na forum Unii Europejskiej i nauczyłem się, że przyszłości nie daje się przewidzieć, przyszłość
trzeba samemu stworzyć, trzeba mieć wiarę, że to potrafimy.
Czy potrafimy?
37
Laudacja
Wielkość człowieka oceniamy po tym,
w jaki sposób jest w stanie odpowiedzieć na wielkie
zagrożenia i wyzwania, które wiążą się z funkcjami
i z godnościami, które mu się powierza. Herman van
Rompuy zastał Europę na początku 2010 r. w skrajnie trudnej sytuacji. Pytania o rozpad strefy euro,
o przyszłość Unii Europejskiej były znacznie bardziej
gorące niż kiedykolwiek. Jako Przewodniczący Rady
Europejskiej, a więc regularnego spotkania premierów, kanclerzy i prezydentów Unii Europejskiej, musiał wziąć odpowiedzialność za tworzenie nowego
modelu zarządzania UE. Instytucje unijne musiały
odpowiedzieć na kryzys, skupić się na nadzorze nad
ubezpieczeniami, depozytami, przepływami finansowymi, obrotem giełdowym. Stworzyć mechanizmy
stabilizacji finansowej, co wiązało się również ze zmianami traktatowymi. Ważne były wtedy pożyczki, które
ratowały najpierw Grecję, potem Irlandię i Portugalię.
To wszystko decydowało się także na Radzie Europejskiej. Zawsze był w te decyzje zaangażowany jej przewodniczący. Dwa lata temu został pierwszym stałym
Przewodniczącym szczytów strefy euro.
Warto jednak powiedzieć o czymś, co dla nas Polaków jest szczególnie ważne – to popychanie do przodu naszej współpracy energetycznej, która dałaby
nam bezpieczeństwo energetyczne, możliwie niskie ceny. Dwie Rady Europejskie były poświęcone
tym sprawom. No i wreszcie rzecz
kluczowa – to były najtrudniejsze
Jestem przekonany, że dotrzymał
Gdy przyjmował na Radzie Euro- słowa. Można powiedzieć, że zastał
w historii Unii Europejskiej negocjapejskiej nominację, powiedział: „Całe gospodarkę europejską w rozsypce,
cje budżetowe. Tak trudno nie było
moje życie polityczne opierało się na
jeszcze nigdy, ale zakończyły się
a dzisiaj pozostawia ją poukładaną,
szacunku dla drugiego i zrozumieniu z równowagą finansową i z możlipełnym sukcesem.
argumentów przeciwnika”.
Herman van Rompuy w 2009 r.,
wością stopniowego wzrostu. Nie
gdy przyjmował na Radzie Eurobędzie to łatwe, nikt z nas nie wierzy
pejskiej nominację, powiedział: „Całe moje życie polityczne
w cuda, ale mamy dzisiaj wielkie podstawy do tego, aby być
opierało się na szacunku dla drugiego i zrozumieniu arguoptymistami. Herman van Rompuy stworzył nowy system
mentów przeciwnika. Będę tak dalej postępował. Europa jest
zarządzania w Unii Europejskiej. Oparł go nie tylko o swoje
unią wartości i ciąży na niej odpowiedzialność, by odgrywać
doświadczenie, wiedzę, ale także o system wartości, w któważną rolę na świecie. Moje słowa kluczowe to kontynuacja
ry wierzył i który wprowadzał w życie w każdym miejscu,
i spójność”.
w którym się znalazł.
prof. Jerzego Buzka
dla Hermana van Rompuy’a
38
kraju, i dla innych. Razem z Europą, Polacy inwestowali, modernizowali gospodarkę, szli do przodu. A rezultaty widzimy
dziś – region okazał się odporny na kryzys.
W ostatnich latach podczas naszych spotkań poświęconych kryzysowi Polska także odegrała czynną rolę. Wraz
z wszystkimi pozostałymi państwami członkowskimi z całą
mocą opowiedziała się za naszą wspólną strategią na rzecz
ożywienia gospodarczego. (...)
Dziś przekierowujemy nasze zasoby, tj. większość naszych
europejskich funduszy, do sektorów generujących wzrost.
Mam na myśli na przykład innowacje, badania, edukację czy
umiejętności. To te sektory pomogą firmom, inwestować
i tworzyć miejsca pracy.
Polska jest silnym proeuropejskim partnerem, który znajduje się tak blisko centrum europejskiej integracji, jak to tylko możliwe. Wasz kraj powinien był w niej uczestniczyć od
początku. Historia zadecydowała jednak inaczej. Ale Polacy
potrafili zmienić bieg historii.
Jesteście Państwo bardziej świadomi niż inne narody, że
nasza Unia jest czymś znacznie większym niż tylko projektem gospodarczym: to także unia wartości i swobód, opartych na dziedzictwie chrześcijaństwa i humanizmu. Razem
opowiadamy się za ideą sprawiedliwości społecznej, społecznych więzi i praw powszechnych.
Wrzenie na Ukrainie, dążenia narodu ukraińskiego, brutalnie przypomniały o wartościach,
Cieszę się z ponownej wizyty
które czasem uważamy za rzecz
w Warszawie i chciałbym podziękować
oczywistą. Chciałbym podkreślić,
Czymże jest dziś Polska
Business Centre Club za ciepłe powitaże Unia solidaryzuje się z pokojow Europie? Jest obietnicą. Obietninie i za tę nagrodę. Jestem też bardzo
wymi proeuropejskimi dążeniacą z przeszłości, która właśnie się
wdzięczny premierowi Buzkowi za barmi, i podzielam Państwa niepokój
spełnia, i obietnicą na przyszłość.
dzo życzliwe słowa. To na tej właśnie scew związku z aktami przemocy, do
nie staliśmy razem dwa i pół roku temu,
których dochodzi w Kijowie. Nikt
by uczcić fakt, że Polska po raz pierwszy przewodzić będzie
nie może powstrzymać narodu Ukrainy w drodze do wymaRadzie Unii Europejskiej. Był czerwiec 2011 r., a w Europie rozrzonego celu. Nie można zdusić pragnienia wolności i sprapoczynało się najtrudniejsze lato w historii strefy euro. Dziś
wiedliwości – Polacy wiedzą o tym lepiej niż ktokolwiek inny.
zagrożenie dla istnienia strefy euro jest zdecydowanie za
Bo czymże jest dziś Polska w Europie?
nami i stoi przed Państwem bardziej zrelaksowany przewodJest obietnicą. Obietnicą z przeszłości, która właśnie się
niczący Rady Europejskiej.
spełnia, i obietnicą na przyszłość. To naród, który ponownie
Otrzymanie takiej nagrody w Polsce dużo dla mnie znazajął należne mu miejsce wśród wolnych narodów świata.
czy, i to z wielu powodów. Jednym z nich jest fakt, że naTo pewny głos Europy Środkowej i jeden z filarów Grupy
wet w czasach najgorszej recesji Polska zawsze była jasnym
Wyszehradzkiej. I kraj o wielkiej dynamice, który aktywnie
światełkiem, „zieloną wyspą”. Dawała Europie jeszcze jeden
określa to, co dziś oznacza „bycie Europejczykiem”. Pozostapowód, by nie tracić nadziei, by zachować wiarę, że nasze
łe państwa Europy pragną, by obietnica ta była wciąż żywa
gospodarki odżyją, że ponownie będą rosnąć.
i nabierała znaczenia.
W dużej mierze dynamizm ten to wynik ciężkiej pracy ludzi,
Chcemy, by Polska pozostała w sercu Europy. Patrzymy
przedsiębiorstw, które Państwo reprezentują, nowo powstaw przyszłość, ale nie pozostajemy bezczynni. I mam nadziełych firm i fabryk. Polscy przedsiębiorcy mogą być z siebie
ję, że również Państwo są przekonani, że w tworzeniu rozwiądumni! W tym kraju nie brak ludzi utalentowanych i przedzań, których potrzebują wszystkie europejskie społeczeńsiębiorczych, a dzisiejsza gala jest tego dowodem.
stwa, Polska nadal może i będzie zdecydowanie opowiadać
W 2014 r. obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia
się za ideą „więcej Europy”, od podstaw nadając działaniom
Polski do UE. To był dobrze wykorzystany czas – i dla tego
odpowiedni kształt.
Herman van Rompuy
39
Laureaci nagród
40
Business Centre Club
41
Spotkania przyjaciół
– rozmowy, dobre myśli i gesty
dla potrzebujących
l Uroczysty koktajl po części oficjalnej Gali to
przede wszystkim dziesiątki rozmów i spotkań.
Tych oficjalnych i tych zupełnie nieformalnych.
Pytania od przedsiębiorców do polityków, czy rzeczywiście kończy się kryzys, czy gospodarka przyspieszy, czy uda się wypracować mechanizmy, które pomogą firmom.
Pytania od dziennikarzy do przedsiębiorców o najlepsze biznesowe pomysły i najskuteczniejsze strategie. Między samymi przedsiębiorcami
dyskusje o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku.
Ale galowe spotkanie w foyer Teatru Wielkiego to także po prostu serdeczne uśmiechy, dobre myśli i gesty dla tych, którzy ich potrzebują.
I chwila zachwytu – nad pięknym obrazem, książką, ideą…
42
43
Goście Gali w foyer
– przedsiębiorcy, politycy, ambasadorowie, dziennikarze, artyści
44
l Gośćmi Gali byli m.in:
l Robin Barnett, ambasador Wielkiej Brytanii
l Paul Bekkers, ambasador Królestwa Niderlandów
l Juliusz Braun, prezes TVP SA
l prof. Jerzy Buzek, b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego, b. premier, poseł do Parlamentu Europejskiego, laureat
Nagrody Specjalnej BCC
l Adrian Furgalski, członek Zarządu Zespołu Doradców
Gospodarczych TOR
l prof. Stanisław Gomułka, b. wiceminister finansów, główny
ekonomista BCC
l Jerzy Jaskiernia, b. minister sprawiedliwości
l Katarzyna Kacperczyk, wiceminister spraw zagranicznych
l Anna Kalata, b. minister pracy i polityki społecznej, wiceprzewodnicząca Indian-Polish Chamber of Commerce & Industry
l Ryszard Kalisz, poseł
l Jacek Kapica, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów,
szef Służby Celnej
l prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, laureat
Nagrody Specjalnej BCC
l Jan Król, b. wicemarszałek Sejmu, członek RN PARP
l Janusz Lewandowski, komisarz ds. budżetu Komisji
Europejskiej, laureat Nagrody Specjalnej BCC
l kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski
l Janusz Onyszkiewicz, b. minister, przewodniczący RW SEA,
laureat Nagrody Specjalnej BCC
l dr Irena Ożóg, b. wiceminister finansów
l gen. Bogusław Pacek
l prof. Longin Pastusiak, b. marszałek Senatu
l Waldemar Pawlak, b. wicepremier i minister gospodarki
l Ryszard Petru, przewodniczący TEP
l Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki
l Jerzy W. Pietrewicz, wiceminister gospodarki
l Herman van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej,
laureat Nagrody Specjalnej BCC
l Janusz Steinhoff, b. wicepremier, przewodniczący Rady KIG,
laureat Nagrody Specjalnej BCC
l Beata Stelmach, b. wiceminister spraw zagranicznych
l Adam Szejnfeld, poseł, przewodniczący Komisji Skarbu Państwa
l Marcin Święcicki, poseł
l Jerzy Wenderlich, wicemarszałek Sejmu RP
Naszymi gośćmi byli również artyści, przedstawiciele świata
mediów i sportowcy:
l Andrzej Wajda l Krzysztof Zanussi l Krystyna Zachwatowicz
l Teresa Sukniewicz l Tomasz Wróblewski l Wojciech Szeląg
l Agata Konarska l Anna Popek l Laura Łącz l Agnieszka Cegielska
l Jacek Rozenek l Agata Konarska l Mariusz Pudzianowski.
45
Spotkanie
Mistrzem kina
z
– tym razem autorem książki
l Goście Gali mieli niezwykłą okazję, by spotkać
się z Andrzejem Wajdą i poprosić Mistrza o autograf
w jego książce Kino i reszta świata. Autobiografia.
Miejsce, w którym zasiadł znany reżyser, otaczał
tłum. Ci, którym się udało, odchodzili z książką
i wpisaną w niej – ręką mistrza – dedykacją.
46
Aukcje, loterie,
licytacje
Członkowie BCC pomagają
l Loteria, aukcja dzieł sztuki, rzut piłką z liści bananowca do
kosza – to niektóre z atrakcji przygotowanych przez fundacje
współpracujące z BCC.
Loterię charytatywną zorganizowała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Losy rozeszły się błyskawicznie. Nagrodami
przekazanymi przez firmy wspierające działalność Fundacji
były m.in. kosmetyki, porcelana, biżuteria. Można było również
kupić wydawnictwa Fundacji – książki dla małych i dużych.
Pallotyńska Fundacja Misyjna SALVATTI.pl prowadziła licytację pięknych batików, czyli afrykańskich obrazów malowanych
woskiem na płótnie. Nadgradzała też tych, którym udało się
trafić do kosza piłką z liści bananowca (nawet wicepremier Janusz Piechociński podjął się tego wyzwania). Do zwycięzców
trafiały drewniane figurki zwierząt afrykańskich lub książki,
np. Misyjna książka kucharska z przepisami z różnych stron
świata. Zmęczeni rzutami piłką, mogli spróbować herbaty
sprowadzonej prosto z Rwandy.
Fundacja Synapsis tradycyjnie zorganizowała aukcję dzieł
sztuki. Z werwą poprowadził ją Piotr Lengiewicz, prezes Domu
Aukcyjnego REMPEX. 60 dzieł podarowanych przez polskich
artystów zlicytowano na łączną kwotę 79 700 tys. zł. Dochód
z aukcji dofinansuje program wczesnego wykrywania autyzmu
u najmłodszych dzieci oraz terapię prowadzoną przez Fundację SYNAPSIS. Edward Dwurnik pobił wszystkich – jego dzieło
cieszyło się największym powodzeniem. Sprzedano je za 5,5
tys. zł. Licytujący walczyli też o prace m.in. Jacka Yerki, Józefa Wilkonia, Jana Pamuły, Jana Tarasina, Izy Staręgi czy Rafała Olbińskiego. Osiągnęły one ceny dochodzące do 3 tys. zł.
Współorganizatorem aukcji był portal sztuki Artinfo.pl.
Fundacja im. Feliksa Stammma, legendarnego trenera boksu, oferowała na swoim stoisku kalendarz na 2014 rok. Kupując go można było wesprzeć działania podejmowane przez tę organizację.
47
Zapraszamy
na pokazy mody:
l Podczas gdy część gości galowych licytowała
dzieła sztuki, inni sprawdzali, co będzie modne
w nadchodzącym sezonie. Na pokaz domu mody
Van Graaf zaprosiła znana prezenterka Agata Konarska. Zaraz potem na wybiegu pojawiły się modelki i modele – prezentujący ubrania typu basic oraz stroje wieczorowe.
Oklaskami nagrodzono suknie – długie i krótkie, często z niesymetrycznym dołem, mieniące się cekinowymi dodatkami. Błyszczały także czarne
wieczorowe garnitury dla panów.
Galowej publiczności zaprezentowały się również finalistki konkursu
Miss Egzotica International. Egzotyczne piękności pokazały się m.in.
w kolekcji strojów włoskiej firmy Imperial – różnokolorowych sukienkach,
spodniach, spódnicach i marynarkach. Końcowym akordem na wybiegu
była prezentacja mody dla panów firmy Pako Lorente.
wieczorowo, casual, egzotycznie
48
49
Kawa i rum,
czyli koktajl w foyer
l O podniebienia gości Gali zadbali: Sodexo (smaczne przekąski z orientalnymi akcentami) oraz Consonni (m.in. przepyszne ciasta drożdżowe, ciasteczka i lody). Kawę serwowała firma
Segafredo Zanetti, a mocniejsze trunki Dictador (kolumbijski
rum) i Lubuski Gin. Pragnienie można było także ugasić szklaneczką Coca-Coli serwowaną na oryginalnym stoisku firmy.
50
51
Wydawca – Business Centre sp. z o.o.
00-136 Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 10, tel. 22 625 30 37
Dyrektor Biura Mediów Elektronicznych
i Komunikacji BCC, redaktor naczelna – Marzena Denkiewicz
Redakcja – Małgorzata Pawłowska, Magdalena Szymanek, Urszula Śmietana
Zdjęcia – Ryszard Baranowski, Cezary Piwowarski, Marta Wierzbicka
Reklama – Małgorzata Matulka, Halina Meller-Faber
Projekt graficzny – asp GRAFIK Ewa Pauzewicz
Druk – Taurus
Organizacja Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu:
Zespół BCC/BCC Events
52
SODEXO
KOMPLEKSOWE USŁUGI
MOTYWACYJNE
SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES
Kluczem do skutecznej motywacji jest dobór świadczeń
odpowiadających na różne potrzeby i oczekiwania
pracowników. Dlatego przygotowaliśmy kompleksową
ofertę usług, które uwzględniają różnorodność Twojego
zespołu. Każda z nich zapewnia pracownikowi swobodę
wyboru, zwiększając satysfakcję z pracy, a w rezultacie
– lojalność i wydajność.
SODEXO BENEFITS
AND REWARDS SERVICES
W POLSCE:
RÓŻNI PRACOWNICY, RÓŻNE POTRZEBY
miliona
użytkowników
NAGRODA I UZNANIE
DOFINANSOWANIE
POSIŁKÓW
www.motywacja.sodexo.pl
KULTURA
I REKREACJA
DOFINANSOWANIE
DOJAZDÓW
DO PRACY
tel.: 22 535 11 11
ZARZĄDZANIE
KAFETERIĄ
ŚWIADCZEŃ
15
43
3,5
lat
doświadczenia
tysiące
klientów
Dlaczego Sodexo?
Nasza oferta to nowa koncepcja świadczenia usług
– identyfikujemy podstawowe aspekty działalności
naszych klientów oraz ich potrzeby i dopasowujemy
do nich zakres świadczonych usług.
OFERUJEMY:
• Kompleksowe usługi żywieniowe
• Stacjonarną i mobilną obsługę techniczną
• Systemy zarządzania energią
• Certyfikację zielonych budynków
• Usługi utrzymania czystości
• Usługi recepcyjne
• Zarządzanie powierzchnią biurową, salami
konferencyjnymi, dokumentami
• Usługi ochrony
MBA
studia menedżerskie
edycja XIII 2014-2016
Zapraszamy do udziału w XIII edycji studiów MBA
Executive dla menedżerów.
•studia GFKM należą do klasy mistrzowskiej ratingu
Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum;
•wykładowcami są praktycy biznesu;
•absolwentami MBA BCC są prezesi
międzynarodowych korporacji, instytucji
finansowych oraz menedżerowie z całej Polski;
•zajęcia odbywają się w Pałacu Lubomirskich
(siedziba BCC), w centrum Warszawy;
•zajęcia prowadzone są w języku polskim;
•początek roku akademickiego - październik 2014.
Informacje w Business Centre Club:
Iwona Serkis tel. 22 582 61 34, 601 539 529
[email protected]
Dorota Trzaska tel. 22 582 61 31, 516 752 949
[email protected]
Organizujemy: konferencje, targi i prezentacje, spotkania biznesowe i firmowe, seminaria, warsztaty, wystawy,
aukcje, spotkania z pracownikami, jubileusze firm,
debaty publiczne.
Zapraszamy!
Pałac Lubomirskich - siedziba Business Centre Club
Pl. Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa
TEL: 22 58 26 130...135
e-mail: [email protected]
www.bcc.org.pl
 Konferencje
Udostępniamy przestrzeń
do organizacji konferencji
prasowych. Na życzenie
Klienta organizujemy
wydarzenia dla mediów.
 Media relations
Realizujemy publikację
powiadomień
w kalendarium
i dystrybucję informacji
prasowych do bazy
wirtualnego biura
prasowego CPPL.
 Spotkania
Umożliwiamy organizację
spotkań z mediami
w kameralnych
salach klubowych
z pełnym zapleczem
konferencyjnym.
 Foto
Na życzenie
Klienta prowadzimy
dokumentację prasową
konferencji i wydarzeń
realizowaną przez
doświadczonych
fotografów prasowych.
Wszystkie zdjęcia
zostaną przekazane
wraz z prawem do
eksploatacji.
 Catering
Zapewniamy catering
wraz z obsługą
zgodnie z życzeniem
i potrzebami Klienta.
Posiadamy własne
zaplecze gastronomiczne
i możliwość reagowania
na potrzeby gości.
 Wideo
Zapewniamy
dokumentację wideo
wraz z montażem,
realizowaną przez
doświadczony
zespół kamerzystów
telewizyjnych, wraz
z profesjonalnym
montażem całości oraz
fragmentów (spotów)
z konferencji i wydarzeń.
 Monitoring
Monitorujemy media
w oparciu o monitoring
Instytutu Monitorowania
Mediów. Monitoring
może obejmować
Radio, Telewizję
(ze wskazaniem),
prasę, Internet, media
społecznościowe.
 Transmisje on-line
Zaplecze techniczne CPPL
umożliwia realizację
transmisji z konferencji
w oparciu o zasoby
Klienta lub CPPL.
Centrum Prasowe Pałac Lubomirskich
ul. Plac Żelaznej Bramy 10 • tel. +48 22 211 18 12, +48 660 40 40 45 • www.cppl.pl
Download

liderów - Evenea.pl