CZYTANIE POETÓW POLSKIEGO OŚWIECENIA
SEMINARIUM WARSZTATOWE
NAD TEKSTAMI NARUSZEWICZA
KIEROWNICY ZESPOŁU
TERESA KOSTKIEWICZOWA, BARBARA WOLSKA
JANÓW PODLASKI, 19–23 MAJA 2014 R
19 MAJA 2014 R.
1700
POWITANIE, OTWARCIE OBRAD: TERESA KOSTKIEWICZOWA, BARBARA WOLSKA
1715
GOSPODARZ SESJI INAUGURACYJNEJ: IRENA KADULSKA
BARBARA WOLSKA, Pochwalna intencja i pochlebcza skaza: Do Witosławskiego,
oboźnego polnego koronnego. O złym używaniu poetyki
AGATA ROĆKO, Poetyckie credo: Zabawa moja
AGATA SEWERYN, Cóż po starości?: Do poety starego
DYSKUSJA
20 MAJA 2014 R.
900
GOSPODARZ SESJI PRZEDPOŁUDNIOWEJ: TERESA KOSTKIEWICZOWA
MARCIN CIEŃSKI, Między Arkadią, Szwajcarią a Polesiem: Sielanka V. Dafne
MAGDALENA BOBER-JANKOWSKA, Lirycznym tonem o „zwiedzionych” nadziejach:
Duma
ROMAN DOKTÓR, W obronie heroizmu: Do potwarców
1030
PRZERWA
ANTONI CZYŻ, Smutki, samotność i medytacja: Odpis z puszczy, alias rekolekcji
ośmiodniowej
JACEK WÓJCICKI, Solo na „słoniową fletnię”: Wiersz radosny, czyli Dytyramb z
okazji zupełnego ozdrowienia Jego Królewskiej Mości
DYSKUSJA
1600
GOSPODARZ SESJI POPOŁUDNIOWEJ: MARCIN CIEŃSKI
BOŻENA MAZURKOWA, Portretowy tryptyk filozoficzno-moralny: Do
Zazdrości
MAŁGORZATA MARCINKOWSKA, Głosem racjonalisty i stoika: Do Mądrości
ROMAN DĄBROWSKI, O przemijaniu i wieczności: Hymn do Czasu
ARTUR ZIONTEK, Osiemnastowieczne rozważania o marności i przemijaniu:
Vanitas vanitatum. Marność nad marnościami
DYSKUSJA
21 MAJA 2014 R.
900
GOSPODARZ SESJI PRZEDPOŁUDNIOWEJ: PRZEMYSŁAWA MATUSZEWSKA
JÓZEF TOMASZ POKRZYWNIAK, Barwna maskarada warszawska: Satyra VII. Reduty
AGATA DEMKOWICZ, Różnice wieku – różnice potrzeb: Satyra VIII. Małżeństwo
ANNA PETLAK, Głosem krytyka o niedyskrecji: Satyra I. Sekret
TOMASZ KRZYŻAK, Groteskowy obraz w onirycznych ramach: Satyra V. Pochlebstwo
1030
PRZERWA
PAWEŁ KACZYŃSKI, Mizogin mniemany albo wygody celibatu: Bezżeństwo. Do
Antoniego Korwina Kossakowskiego, sekretarza J. K. Mci
JOLANTA KOWAL, W kręgu refleksji utylitarystycznej: O powinności człowieka w
towarzystwie ludzkim
DYSKUSJA
1600
GOSPODARZ SESJI POPOŁUDNIOWEJ: TOMASZ CHACHULSKI
KRYSTYNA MAKSIMOWICZ, Portretowy soterion i jego kulisy: Powinszowanie księżnie
Elżbiecie z Branickich Sapieżyn<ie> szczęśliwego do zdrowia powrócenia
DANUTA KOWALEWSKA, Poeta, kobieta i gwiazdy: Do astronoma
MAGDALENA PATRO, Rokokowy komplement: Na sanie księżny Izabeli Czartoryskiej,
generałowej ziem podolskich
NATALIA KAWAŁKO, Wizerunek cnót rozlicznych na drogę: Na rychły odjazd Elżbiety
z książąt Poniatowskich Branickiej, kasztelanowej krakowskiej, hetmanowej wielkiej
koronnej
DYSKUSJA
22 MAJA 2014 R.
900
GOSPODARZ SESJI PRZEDPOŁUDNIOWEJ: TOMASZ POKRZYWNIAK
TERESA KOSTKIEWICZOWA, Polityka – poetyka – profecja: Na powrót senatorów
SZYMON PIOTR DĄBROWSKI, Ojczyzna i obczyzna: Do książęcia Adama Czartoryskiego
na powrót z cudzych krajów
MAGDALENA ŚLUSARSKA, Patriotyczne racje w kontekście filozofii dziejów: Do Wielkiego Księstwa Litewskiego z okazji uroczystej delegacji z powinną Majestatowi rekognicją i powinszowaniem ocalonego życia i zdrowia J. K. Mości
PRZEMYSŁAWA MATUSZEWSKA: Poeta jako „ghost writer”: Odpis od Dzieduszyckiego
Karpińskiemu
MACIEJ PARKITNY, Przewrotny respons, czyli wino nic nie zawiniło: Luciński,
podczaszy J. K. Mci, do Autora „Podstolego”
1100
PRZERWA
JERZY SNOPEK, Bluźniercza maska rycerza Loyoli: Daniel Kalwiński do Trembeckiego
JACEK GŁAŻEWSKI, Polityczna diagnoza poezji grobów: Głos umarłych
DYSKUSJA
1600
GOSPODARZ SESJI POPOŁUDNIOWEJ: JERZY SNOPEK
TOMASZ CHACHULSKI, Portrety osób, wizerunki miejsc...: Do Stanisława Pióry, starosty
rumszyskiego, na ozdobne mieszkanie w Pióromoncie
WOJCIECH KALISZEWSKI, Potęga obrazu: Do Malarstwa
MAŁGORZATA PAWLATA, Człowiek wobec potęgi natury: Oda do Obłoków w czasie
suszy napisana
ALEKSANDRA NORKOWSKA, Obrazy i dźwięki piórem utrwalone: Cztery części roku
DYSKUSJA
23 MAJA 2014 R.
900
GOSPODARZ SESJI ZAMYKAJĄCEJ: BARBARA WOLSKA
IRENA KADULSKA, Dziecko w drodze ku wysokim cnotom chrześcijańskim: Gwido,
hrabia Blezu. Tragedia
DYSKUSJA
940
PODSUMOWANIE SEMINARIUM WARSZTATOWEGO:
TERESA KOSTKIEWICZOWA, BARBARA WOLSKA
1300
WYJAZD UCZESTNIKÓW SEMINARIUM
Seminarium warsztatowe zorganizowane w ramach
zespołowego projektu badawczego NPRH:
CZYTANIE POETÓW POLSKIEGO OŚWIECENIA
KRASICKI – NARUSZEWICZ – TREMBECKI – KARPIŃSKI
Kierownik projektu:
Bożena Mazurkowa
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
„DWOREK ŁUKOWISKA”
BUBEL ŁUKOWISKA 29
21–505 JANÓW PODLASKI
Download

CZYTANIE POETÓW POLSKIEGO OŚWIECENIA