Horizon 2020
Od pomysłu do wygrywającej aplikacji
PNO jako jedyna firma w Polsce organizuje warsztat, który pozwala napisać
wniosek o dofinansowanie projektu bez pomocy eksperta. Warsztat
dedykowany jest wszystkim firmom prywatnym i instytucjom publicznym,
które w najbliższym czasie planują przeszkolić swoich pracowników w
zakresie pisania wniosków unijnych w ramach programu Horizon 2020.
PNO od ponad 30 lat wspiera swoich klientów w
zdobywaniu dofinansowania w całej Europie.
Jako jedyna firma na rynku polskim organizuje
warsztat opierając się na własnym wieloletnim
doświadczeniu w zakresie pozyskiwania środków
unijnych. Prowadzący warsztat reprezentują
najwyższy poziom merytoryczny. Posiadają
doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń i
seminariów ale przede wszystkim są praktykami,
którzy pisaniem wniosków i rozliczaniem projektów
zajmują się na co dzień.
•
•
•
Wsparcie w doskonaleniu umiejętności
W samodzielnym przygotowywaniu wniosku
istotną rolę odgrywa możliwość przeprowadzenia
indywidualnych
konsultacji
z
wybranym
ekspertem.
Dlatego
gwarantujemy
taką
możliwość każdemu uczestnikowi w ramach
warsztatu. Wystarczy umówić się w ciągu dwóch
tygodni od jego zakończenia.
Korzyści z udziału w warsztacie
•
•
•
•
•
Dowiesz się jak złożyć wniosek do Komisji
Europejskiej;
Poznasz szereg najczęściej popełnianych
błędów, których należy się wystrzegać;
Nauczysz
się
budować
konsorcjum
międzynarodowe.
Zrozumiesz czym są dotacje i inne źródła
finansowania;
Otrzymasz wskazówki jak i gdzie szukać
środków na przedsięwzięcia;
Poznasz
schemat
działania
dotacji
centralnych z Brukseli;
Poznasz procedury działania KE, wymogi
przy poszczególnych konkursach;
Dowiesz się w jaki sposób przygotować
wniosek i obowiązujące dokumenty aby
projekt otrzymał dofinansowanie;
Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma zbiór
artykułów merytorycznych, napisanych przez
ekspertów PNO. Artykuły zawierają informacje o
dotacjach, studia przypadku, i praktyczne
wskazówki, które ułatwią podejmowanie decyzji
podczas pisania wniosku i zarządzania projektem.
2
Proponowany przez PNO dwudniowy warsztat
przygotuje Cię do nowej unijnej perspektywy
finansowej 2014-2020. Zdobędziesz szczegółową
wiedzę o programie Horizon 2020, co pozwoli
właściwie przygotować projekt i zdobyć
dofinansowanie.
“(…) Szczególnym atutem warsztatu
PNO, który chcę podkreślić była
możliwość rozwiązania studium
przypadku opartego na rzeczywistej
aplikacji. Pozwoliło to lepiej zrozumieć
wytyczne programowe i sposób
oceny jaki stosuje Komisja Europejska”.
Warsztat jest prowadzony w oparciu o liczne
studia przypadku i przykłady, na których
pokazujemy metodologię pisania wniosków oraz
najczęstsze błędy.
- Barbara Kosicka, Dyrektor Biuro KIGNET
Krajowa Izba Gospodarcza
Zdobądź praktyczną wiedzę jak napisać
doskonały wniosek, który otrzyma dotację z
programu Horizon 2020.
“Szkolenie bardzo angażujące,
przeprowadzone profesjonalnie
z naciskiem na esencjalne
informacje”.
- Klaudia Niwecka,
PLANA POWER YACHT Sp. z o.o., Grupa NUMO SRL
Koszt uczestnictwa
Liczba uczestników
Firma prywatna
Cena dla 1 zgłoszonej osoby
Instytucja publiczna,
Instytut, Uczelnia
1650
1250
Cena dla 1 osoby przy 2
zgłoszonych osobach
1500
1125
Cena dla 1 osoby przy 3 lub
większej ilości zgłoszonych osób
1300
1050
Podane ceny zawierają podatek VAT.
Koszt zawiera: dwa dni warsztatu, materiały do pracy i ćwiczeń, 1 godzinę konsultacji z wybranym
ekspertem PNO, zbiór artykułów merytorycznych, certyfikat ukończenia warsztatu, przerwy kawowe
oraz lunch.
Koszt nie zawiera zakwaterowania i dojazdu.
Informacje organizacyjne
Dwudniowe warsztaty odbywają się w dogodnej lokalizacji w dni robocze, zwykle we środy i czwartki
w godzinach 10:00 – 17:00 oraz 09:00 – 16:00. Regulamin warsztatów a także informacja odnośnie
dokładnego miejsca i terminu dostępna jest na stronie internetowej www.pnocee.pl
3
Zawartość merytoryczna
BLOKI TEMATYCZNE
BLOK 1
WPROWADZENIE
BLOK 2
STRATEGICZNE PLANOWANIE
DOTACYJNE
BLOK 3
JAK NAPISAĆ WYGRYWAJĄCĄ
APLIKACJĘ
BLOK 4
ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU
BLOK 5
ROZLICZANIE I ZARZĄDZANIE
PROJEKTEM
BLOK 6
GRA BIZNESOWA
ZAKRES TEMATYCZNY
KORZYŚCI I NARZĘDZIA
ZAŁOŻENIA PROGRAMU HORIZON 2020
Różnice między Horizon 2020 a 7PR
Struktura działań dotacyjnych
zaprojektowanych przez Komisję Europejską
Programy ramowe i programy Unii Europejskiej
Instrument MŚP w ramach Horizon 2020
Szczegółowe omówienie 3 faz instrumentu MŚP
Fast Track to Innovation Pilot
Założenia i schemat działania Programu
Horizon 2020, czym jest Instrument dla
MŚP, jak przygotować się do nowego
rozdania z unii. Narzędzia: przewodnik
po aktualnie dostępnych dotacjach,
mapa pomocy regionalnej.
STRATEGICZNE PLANY ROZWOJE
Analiza możliwości inwestycyjnych
zasady przygotowania projektu inwestycyjnego
budżet projektu, Źródła informacji o funduszach
europejskich, Analiza planowanych źródeł
finansowania
Jak dopasować dotacje do swojej strategii?
Analiza systemu oceny i wyboru projektów
Kwalifikowalność wydatków w projekcie
Wskazanie przykładowych różnic
kwalifikowalności wydatków w wybranych
programach
ZASADY BUDOWY KONSORCJUM
MIĘDZYNARODOWEGO
Jak połączyć strategię rozwoju z
dotacją, jak przeprowadzić analizę pod
kątem pozyskania dotacji lub innych
źródeł finansowania, jak dobrać
odpowiednie źródło finansowania
inwestycji, jak zbudować konsorcjum
międzynarodowe i jak nim zarządzać
krok po kroku. Narzędzia: zbiór zasad do
stworzenia umowy konsorcyjnej.
Jak przygotować wniosek i biznes plan
Koncepcja projektu
Identyfikacja potrzeb
Definiowanie celów projektu
Charakterystyka konkurencji
Harmonogram projektu
Budżet projektu
źródła finansowania inwestycji
wygrywający zespół projektowy – jego skład
i role poszczególnych osób
JAK PRACUJĄ EWALUATORZY
NEGOCJACJE WNIOSKU PRZED KE
Jak należy prawidłowo podejść do
aplikowania, jakie są jego etapy, jak
prawidłowo przygotować i opisać
projekt i o czym należy pamiętać, jakich
błędów unikać, wymagania instytucji
wdrażającej względem aplikujących,
co zrobić żeby zwiększyć szansę na
sukces aplikacyjny. Narzędzia: schemat
budżetu, zbiór aplikacji do Horizon 2020,
wzory korespondencji pomiędzy KE a
koordynatorem projektu.
Analiza założeń finansowych, przychodów i
kosztów inwestycji, analiza finansowania
zewnętrznego (kredyt, leasing), konstruowanie
bilansu, konstruowanie rachunku zysków i strat
konstruowanie przepływów pieniężnych (cash
flow), analiza wskaźnikowa projektu.
Jak opracować modele finansowe, jak
dobrze zaplanować finanse w projekcie.
Narzędzia: praktyczne formatki
i formularze, dzięki którym planowanie
finansów będzie bardziej przyjazne.
ROZLICZANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
DOFINANSOWANYM
Jakie zasady stosować przy rozliczaniu
projektów brukselskich, regulacje finansowe,
audyt, zarządzanie ryzykiem i nieprawidłowościami, sprawozdawczość i raportowanie.
Jakimi zasadami należy kierować się
rozliczając projekt dofinasowany z
programu Horizon 2020. Narzędzia: zbiór
praktycznych wskazówek dla rozliczających dofinansowane projekty.
Uczestnicy szkolenia otrzymają do rozwiązania
studium przypadku; Będą też mieli okazję
pracować w zespołach nad wnioskiem z
perspektywy ewaluatora.
Studium przypadku i gra biznesowa: jak
pracują ewaluatorzy czyli najważniejsze
kroki i kamienie milowe w zdobywaniu i
przyznawaniu dotacji.
4
“Eksperci PNO dzięki swojemu doświadczeniu mogli pokazać
jak od kuchni wygląda ocena projektu przez urzędników
Komisji Europejskiej. Potrafili odpowiedzieć na wszystkie,
nawet najtrudniejsze pytania uczestników warsztatu (…)”
- Marcin Lekki, Bankier.pl
Tomasz J. Hoffmann – Managing Partner PNO CEE
Dysponuje 20-letnim doświadczeniem zdobytym na sta-nowiskach
kierowniczych oraz zarządczych. Od 2001 roku zajmuje się konsultingiem
a od 2005 doradza w zakresie dotacji unijnych we wszystkich
Programach Operacyjnych oraz Brukselskich. Odpowiadał za
zarządzanie, audyty oraz kontrole instytucji wdrażających projektów o
dużej skali.
Vincent van den Bosch – European Commission Expert, Brussels Grants
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy UE,
szczególnie w sektorze transportowym, oraz w zakresie przemysłu
morskiego, samochodowego i chemicznego. Koncentruje się również na
rozwoju biznesu w dziedzinie relokacji inwestycji, ekspansji biznesu oraz
finansowania 360˚. Zrealizował liczne projekty w ramach programów:
6PR, 7PR, Life, Marco Polo, TEN-T, Interreg, H20.
Marek Dalka – Operations Manager
Posiada 12-letnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych. Swoją
wiedzę dotyczącą pomocy publicznej zdobywał na licznych kursach i
szkoleniach odbytych w European Institute of Public Administration w
Maastricht, EY Grants & Incentives Academy w Brukseli. Prowadzi
kompleksowe analizy przyszłych inwestycji w celu optymalizacji
możliwości ubiegania się o pomoc publiczną. Zajmuje się doradztwem
dla inwestorów zagranicznych, asystuje przy wprowadzaniu inwestorów
do Specjalnych Stref Ekonomicznych. Wartość pozyskanych dotacji
przekracza 350 mln zł.
Jolanta Kałuska – Senior Compliance Manager
Koordynuje prace rozliczeniowe
zespołu doradców w zakresie
projektów badawczo–rozwojowych, intermodalnych, budowy farm
wiatrowych, budowy biogazowni, rozwoju centrów usług wspólnych,
budowy sieci gazowych. Pełni rolę audytora projektów, które otrzymały
dofinansowanie w ramach krajowych i regionalnych programów
operacyjnych w zakresie weryfikacji poprawności zobowiązań
beneficjentów wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.
Prowadzi liczne postępowania odwoławcze dla Beneficjentów, na
których nałożono korektę finansową.
Tomasz Mazur – Financial Analyst
Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozwoju regionalnego, w tym sektora
przedsiębiorstw i wykorzystywania na ten cel środków krajowych i
unijnych. Przygotowuje i wdraża projekty dofinansowane ze środków
europejskich realizowanych przez jednostki administracji publicznej.
Zarządza projektami szkoleniowymi. Opracował ponad 100 analiz
finansowych dla projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz
podmiotów z sektora publicznego. W przypadku projektów dla sektora
publicznego przygotowuje w ramach raportów końcowych część
finansową weryfikując pierwotnie określony metodą luki finansowej
poziom dofinansowania projektów.
5
Wiedza i doświadczenie to najlepszy wybór
PNO zarządza całym procesem pozyskiwania funduszy, wspierając Klientów na każdym z
jego etapów. Nasz 50-osobowy zespół dedykowanych konsultantów z sieci biur
zlokalizowanych w Europie Środkowo Wschodniej służy wsparciem i pomocą przy realizacji
nawet najbardziej wymagających projektów.
Skuteczność w realizacji zadań – od tych najmniejszych, o lokalnym zasięgu, po największe,
międzynarodowe projekty. To sprawia, że Klienci wracają do PNO, zawsze z nowymi
pomysłami na przyszłość. Bazujemy na doświadczeniu, wiedzy i innowacyjności.
Eksperci PNO wiedzą, jak połączyć wszystkie rodzaje finansowania i stworzyć jedno
najlepsze rozwiązanie, które zapewni Twojej inwestycji szybki start. Przygotowujemy wnioski o
dofinansowanie z uwzględnieniem warunków rozliczenia projektu, co gwarantuje nie tylko
bezpieczeństwo finansowe, ale również możliwość skupienia się na rozwoju Twojego
biznesu.
Zaufali nam
PATRONAT HONOROWY
PATRONAT MEDIALNY
6
PNO/BR/W/56/ 2015
Zapisz się na warsztat Horizon 2020
Od pomysłu do wygrywającej aplikacji
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń do mnie:
Organizator:
PNO Consultants Sp. z o. o.
Agnieszka Sibilska
T: 517 075 300
E: [email protected]
ul. Ostrobramska 75C,
04-175, Warszawa
T: 22 611 73 20
E: [email protected]
www.pnocee.pl
Wypełnij poniższe dane i wyślij skan na adres: [email protected]
Firma
□
prywatna
□
publiczna
□
Warszawa 06-07.05.2015
NIP
Adres do faktury
Osoba do kontaktu
Telefon
E-mail
Imię i nazwisko uczestnika 1
e-mail
Imię i nazwisko uczestnika 2
e-mail
Imię i nazwisko uczestnika 3
e-mail
Wybieram
□
Gdańsk 27-28.04.2015
Przesłanie formularza zgłoszeniowego gwarantuje rezerwację miejsca. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest uiszczenie opłaty
zgodnie z cennikiem przed wydarzeniem. Składając podpis na formularzu potwierdzam, że zapoznałem/ -łam się z regulaminem
dostępnym na www.pnocee.pl/ content/rejestracja
DATA
PIECZĘĆ I PODPIS
Download

POBIERZ BROSZURE.pdf