KÜTAHYA KAMU HASTANELERİ
BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
ULAŞIM ARAÇLARI
2014
ULAŞIM ARAÇLARI
RESMİ ve KİRALIK ARAÇLAR
 RESMİ ARAÇLAR :
 Başbakanlık Tasarruf Genelgesi ve 237 Sayılı Taşıt Kanun’ u
gereği olarak, Kamuda gereksiz harcamaların önüne
geçilmesi ve kaynakların en rasyonel biçimde kullanılması
gerektiğinden; Birliğimize bağlı sağlık tesislerindeki resmi
araçların ilgili mevzuat doğrultusunda hizmet vermeleri
yönündeki kurallar, Hastane Yöneticisi tarafından tüm
şoförlere tebliğ-tebellüğ edilerek, araçlar ve üzerindeki
avadanlıklar, cihazlar ve diğer demirbaşlar
şoförlere
zimmetle teslim edilmektedir.
 Teslimatlar
hastane
Müdürü/Müdür
yardımcısı
Koordinasyonunda Taşınır Kayıt Görevlilerince yapılır.
ULAŞIM ARAÇLARI
RESMİ ve KİRALIK ARAÇLAR
 RESMİ ARAÇLAR
 -Araç şoförü göreve çıkmadan önce, aracın fiziki kontrolünü
yaparak, yapılan görevlendirme ile ilgili Taşıt Görev Emri
formunu tanzim eder, aracın göreve çıkış km. sini yazar ve
görev emrini onaylattıktan sonra göreve çıkar, gidilen görevin
içeriği araç seyir defterine düzenli olarak kayıt edilir, görev
dönüşünde aracın dönüş km. si yazılıp araç kontrol edilerek,
bakım ve onarım ile temizlik yapılarak araç hizmet binası oto
park alanına çekilir,
mesai bitiminde, diğer mesai
başlangıcındaki görevli şoföre, Araç Devir-Teslim Tutanağı ile
devir teslimi yapılır. Vardiyalı ve 2 ya da daha çok kullanıcısı
olan araçların sorumluluğu aracı kullanan şoföre aittir.
ULAŞIM ARAÇLARI
RESMİ ARAÇLAR
KÜTAHYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
TAŞIT GÖREV EMRİ
No:……………………..
ARACI SEVK EDEN
PLAKA
BİRİM
:……………………………………………………………………………………
TARİH
AMİRİN ADI SOYADI
ÜNVANI
İMZASI
GİDEN GÖREVLİ PERSONELİN
ADI SOYADI :………………………………………………………………..
GÖREVLENDİRİLEN YER
12345-
…...……/…...…./201…..
SÜRÜCÜNÜN ADI SOYADI
GÖREV TÜRÜ
ÇIKIŞ KM.
GİRİŞ KM.
6-
1.Taşıt Görev Emri her görevlendirmede iki nüsha doldurulacak, bir nüshası kurumda kalacak,
ikinci nüshası araçta bulundurulacaktır.
2-Taşıt Görev Belgesi olmadan göreve çıkmayacaktır. Belge; yetkililerin istemesi halinde
gösterilecektir.
NOT: Araç sürücüleri ile araçta bulunan görevliler resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığa uygun
davranışlarda bulunacaktır. Sürücüler görev sürecinde araç içinde sigara içmeyeceklerdir.
ONAY
ULAŞIM ARAÇLARI
RESMİ ARAÇLAR


 DEVİR TESLİM TUTANAĞI
43/…………./………….. plakalı aracı ( göreve çıkış/görevden dönüş) malzeme
ve donanım bakımından eksiksiz, tam çalışır olarak ;

 Teslim Eden
 ……/..…/2014


 Adı Soyadı
Ünvanı-Görevi
 (imza)
Teslim Alan
……/..…/2014
Adı Soyadı
Ünvanı-Görevi
(imza)
 Görev Çıkış Km: ………………
Görev Dönüş Km: ………………….

 Açıklama :…………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………
ULAŞIM ARAÇLARI
RESMİ ARAÇLAR
RESMİ ARAÇLAR
(Taşıt Görev Emri ):
Taşıt görev emri hastane yöneticisi veya
yetkilendirdiği
müdür/müdür
yardımcısı
tarafından imzalanır.
Mesai sonraları taşıt görev emrini verecek
yetkililerin isimleri belirlenir. Usulen taşıt görev
emirlerinin idari nöbet tutan uzman hekim
tarafından imzalanması uygun mütalaa
edilmektedir.
ULAŞIM ARAÇLARI
RESMİ ve KİRALIK ARAÇLAR
 RESMİ ARAÇLAR (Araç Bakım Kontrol Kartı)
 -Her ay şoförler tarafından Araç Bakım Kontrol kartındaki
bilgiler güncellenir ve aracın periyodik olarak bakım ve
kontrolü
yapıldıktan sonra araçların kasko ve sigorta
poliçelerinin takibini
sorumlu baş şoför, yoksa sorumlu
şoförler tarafından yapılmaktadır.
 -Araçların yakıt ikmalinde, benzin istasyonlarından aldıkları
pompa fişi ve akaryakıt makbuzlarındaki yakıt miktarlarının
takibi, kaydı ve taşıt görev emirlerindeki bilgiler, Araç Görev
Bildirim Formlarına işlenerek kayıt altına alınır ve ay sonunda
Araç Görev Bildirim Formu Genel Sekreterliğe gönderilir.
ULAŞIM ARAÇLARI
RESMİ ARAÇLAR
KÜTAHYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
TAŞIT GÖREV EMRİ
No:……………………..
ARACI SEVK EDEN
PLAKA
BİRİM
:……………………………………………………………………………………
TARİH
AMİRİN ADI SOYADI
ÜNVANI
İMZASI
GİDEN GÖREVLİ PERSONELİN
ADI SOYADI :………………………………………………………………..
GÖREVLENDİRİLEN YER
12345-
…...……/…...…./201…..
SÜRÜCÜNÜN ADI SOYADI
GÖREV TÜRÜ
ÇIKIŞ KM.
GİRİŞ KM.
6-
1.Taşıt Görev Emri her görevlendirmede iki nüsha doldurulacak, bir nüshası kurumda kalacak,
ikinci nüshası araçta bulundurulacaktır.
2-Taşıt Görev Belgesi olmadan göreve çıkmayacaktır. Belge; yetkililerin istemesi halinde
gösterilecektir.
NOT: Araç sürücüleri ile araçta bulunan görevliler resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığa uygun
davranışlarda bulunacaktır. Sürücüler görev sürecinde araç içinde sigara içmeyeceklerdir.
ONAY
ARAÇ BAKIM KONTROL KARTI
(Araç Bakım kontrol kartı önlü arkalı olarak kart oluşturulacak)
(Ön Yüzü)
Kurum :
Araç Plaka :
ŞOFÖRÜN ARAÇ ÜZERİNDE DEVAMLI
KONTROL ETMESİ GEREKEN YERLER
Motorun Genel Temizliği
Motor Yağ Seviye Kontrolü
Radyatör Su Seviye Kontrolü
Vantilatör Kayışı Boşluğu Kontrolü
Hava Filtresi Kontrolü
Fren Merkezi Hal Kontrolü
Gevşek Cıvata ve Parçaların Kont.
Lastik Hava Basıncı Kontrolü
Rot ve Rotillerin Kontrolü
Elektrik Aksamı Kontrolü
Kapı Kilit ve Menteşelerin Kont.
Akümülatörün Kontrolü
Aracın Ekonomik Çalışıp Çalışmadığı
Kış Lastiği Takılımı
1
2
3
YIL:
A
Y
L
A
R
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ARAÇ BAKIM KONTROL KARTI
(Kontrol Kartı Ön Yüzü)
ARAÇ ÜZERİNDEKİ AVADANLIKLAR
Stepne
Kriko
Bijon Anahtarı
Yıldız ve Ay Anahtarı
Pense + Tornavida
Radyo+Anten
Çekme Halatı
Yangın Tüpü
İlk Yardım Seti
İmdat Çekici
Zincir
Takoz
Reflektör
VAR
YOK
MEVCUT ADEDİ
ULAŞIM ARAÇLARI
PERİYODİK BAKIM VE KONTROL CETVELİ
(kontrol kartı arka yönü)
AKARYAKIT,MADENİ YAĞ,ANTİFİRİZ,HAVA
FİLTRESİ,YAĞ FİLTRESİ,LASTİK,SERVİS ÜCRETİ BAKIMONARIM,TAMİR,REVİZYON V.B.
GİDERLER BU BÖLÜME YAZILACAKTIR.
1
2
3
4
5
6
TARİH ADET TUTAR
KM
ULAŞIM ARAÇLARI –RESMİ ARAÇLAR
237 Sayılı Taşıt Kanun’u
(Araç Bakım Kontrol Kartı arka yönü)
 Hastane yöneticisi yetkilendirdiği Md.veya Md.Yard. Tarafından Aracın aylık çalışma
kilometresi, sarf ettiği yakıt miktarı oranı (lt./km) her ay tespit edilerek yakıt sarfiyatının
normal limitler dahilinde olup olmadığı Mutlaka kontrol edilip, Limitleri aşan akaryakıt
sarfiyatının sebebi mutlaka tespit edilecek ve giderici tedbirler alınacaktır. Araç Bakım
Kontrol kartı, Hastane yöneticisi veya yetkilendirdiği müdür/müdür yardımcısı tarafından
imzalanır. AY SONUNDA KARTI KONTROL EDEN YETKİLİNİN ADI SOYADI (TARİH/İMZA)

(ay sonunda km.ve aylık tüketilen miktarlar yazılıp, aylık olarak KM/LT fiyatı bulunacak)

AYLIK YAPILAN KM
OCAK
ŞUBA.
MART
NİS.
MAY.
HAZ.
TEM.
AĞU.
EYL.
EKİM
KAS.
EKİM
KAS.
ARA.
TOP.
AYLIK TÜKETİLEN YAKIT MİKTARI (LT.)
OCAK
ŞUBA.
MART
NİS.
MAY.
HAZ.
TEM.
AĞU.
EYL.
ARA.
TOP.
AYLIK KM.BAŞINA TÜKETİLEN YAKIT MİKTARI (KM/LT)
OCAK
ŞUBAT
MART
NİS.
MAY.
HAZ.
TEM.
AĞU.
EYL.
EKİM
KAS.
ARA.
TOP.
ULAŞIM ARAÇLARI
ARAÇ GÖREV BİLDİRİM VE AYLIK AKARYAKIT SARF BİLDİRİM
FORMLARI
RESMİ ARAÇLAR : (Araç Görev Bildirim ve Akaryakıt Sarfiyat Formları)
Araç Görev Bildirim Formları ve aylık Akaryakıt Sarf
Bildirim Formlarını düzenlenmesi sorumlu şoför
tarafından, formların onaylanması hastane yöneticisi
veya
yetkilendirdiği
müdür/müdür
yardımcısı
tarafından imzalanır.
ULAŞIM ARAÇLARI
RESMİ ARAÇLAR
KURUMU
:
SIRA.NO
ARACIN PLAKASI :
ARACIN KUL.YER. :
:
SÜRÜCÜ ADI SOY.VE SİC.NO :
GİDİLEN YER
ARAÇ GÖREV BİLDİRİM
FORMU
A Y L I K
AİT OLDUĞU AY :
ARACIN BAŞLANGIÇ KM :
TANZİM TARİHİ :
ARACIN BİTİŞ KM :
YAKIT YAKIT
GÖREVDEN ARACIN
ŞOFÖRÜN
ARACIN
GÖREVE ÇIKIŞ
AKARYAK MİKTAR
GİDİLEN
DÖNÜŞ
ADI
GÖREVE GÖREVDEN YAPILA
TARİHİ VE
I
TUTARI
N
GÖREVİN AMACI IT FİŞ NO
TARİHİ VE ÇIKIŞ KM' DÖNÜŞ KM'
SOYADISAATİ
SAATİ
İMZASI
LT
TL
Sİ
Sİ
KM
1
2
3
TOPLAM
*HER ARAÇ İÇİN AYRI FORM
DÜZENLENECEKTİR
NOT :
FORMU
DÜZENLEYENİN
ADI - SOYADI :
TARİHİ
:
İMZASI
:
TOPLAM
*HER AYIN İLK HAFTASINDA GÖNDERİLMESİ
ZORUNLUDUR
FORMU
ONAYLAYANIN
ADI - SOYADI :
TARİ
Hİ
:
İMZA
SI
:
ULAŞIM ARAÇLARI
RESMİ ARAÇLAR
AYLIK AKARYAKIT TÜKETİMİ
AYLIK AKARYAKIT SARF BİLDİRİM FORMU
KURUMU :
AİT OLDUĞU AY :
S.N
PLAKA
AYLIK KM TOPLAMI
TOPLAM YAKIT
TÜKETİMİ (LT)
YAKIT CİNSİ
1
2
3
4
TOPLAM
FORMU DÜZENLEYENİN
FORMU ONAYLAYANIN
ADI - SOYADI
ADI SOYADI :
(İmza)
:
(İmza)
YAKIT TUTARI (TL)
ULAŞIM ARAÇLARI
RESMİ ve KİRALIK ARAÇLAR
 RESMİ ARAÇLAR
 -Araçların mesai bitiminde hizmet binalarındaki oto parklara
çekilmelerini, araçların mutlaka taşıt görev emri belgesi
düzenlemelerini, düzenlemeden göreve çıkmalarına izin
vermemeleri gerektiği,
 -Araçların hizmet binası dışında park yerlerinde gelebilecek
hasar, hırsızlık vb. hallerde her türlü sorumluluk bağlı olduğu
birim amirine ait olduğu bilinmektedir.
 -Hastane Yöneticileri veya yetkilendirilen Hastane Md./
Md.Yard. tarafından araçların akaryakıt sarfiyatının asgari
düzeyde tutulması amacıyla, aylık ve yıllık bazda azami yakıt
limitleri
belirleyip
tasarruf
edici
düzenlemeleri
yapmaktadırlar. (Kontrol Kartı)
ULAŞIM ARAÇLARI
RESMİ ve KİRALIK ARAÇLAR
 RESMİ ARAÇLAR
 -Resmi taşıtlar tahsisi edildikleri işlerin dışında, özel işlerde, tatil
günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacak, birim ve
şahsın kullanımına tahsis edilmeyecekleri, Araçların sevk ve idaresi
ile diğer kullanımlarının sorumluluğu birim amirine ait olduğu
hususları bilinmektedir.
 -Taşıt Görev emriyle, belirtilen görev güzergahının dışına çıkanlar,
görevi kötüye kullandığı tespit edilenler ve ettirenler hakkında yasal
işlem yapılacağı ve masrafları ile uğradığı zarar ve 3.şahıslara karşı
olunacak tazminatların sorumlulardan tahsil edileceği ilgili personel
ve idarelerce
bilinmekte olup, Hastane yöneticisi araçların
kurallara riayet edilip edilmediğinin kontrolünün yaptırılmasını
sağlamaktadır.
ULAŞIM ARAÇLARI
RESMİ ve KİRALIK ARAÇLAR
 RESMİ ARAÇLAR
 Birliğimize Bağlı Hastanelerimizdeki
araçların tek elden
koordinasyonunun sağlanması, aynı güzergâhlara gidecek araç
sayısının düşürülmesi ve tasarruf sağlanması amacıyla bir takım
düzenlemeler
yapılmıştır. Hastanelerimiz Araç Görevlendirme
Tablosu düzenleyerek, Araç görevlendirilmesinin bir gün öncesinden
ve aracın hareketinden en az 2 saat önceden Genel Sekreterliğimize
bilgilendirilme yapmakta, Sekreterliğimizde yapılacak gönderi ve
araç görevlendirmelerini birleştirip bu iş ve işlemlerin sevk ve idaresini
sağlamakta, Genel Sekreterliğimiz Başkanlıkları, Birliğimize Bağlı
Hastaneler ve İlçelerimizdeki sağlık tesislerine ve aynı güzergaha
gidecek görevlileri, evrak, malzeme, postalar
tek araç ile
gönderilmektedir.
ULAŞIM ARAÇLARI
RESMİ ARAÇLAR
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
………………………………….. Hastanesi
ARAÇ GÖREVLENDİRME TABLOSU
GÖREVE
GÖREVLİ
GİDİLEN
GÖREVLİ
ŞOFÖRÜN
YER VE ARAÇ PLAKA
ADI SOYADI
SAATİ
GÖREVDE ARAÇ İLE SEVKİ SAĞLANAN
N
DÖNÜŞ GÖREVLİ
ADI
EVRAK/
YERİ/
KİŞİ
SOYADI MALZEME
SAATİ
SAYISI
ARAÇ HAREKET ETMEDEN 1 SAAT ÖNCE BİLGİ
VERİLECEKTİR.
HASTANE -1
SAAT ÖNCEKİ
SAAT
BİLGİ NOTU
ŞOFÖR
AÇIKLAMA
BİLGİ NOTU
S. N.
TARİH
1
..…./…../201..
43/…...…/..…
…..
….../……
2
..…./…../201..
43/…...…/..…
…..
….../……
3 ..…./…../201..
43/…...…/..…
…..
….../……
4 ..…./…../201..
43/…...…/..…
…..
….../……
5 ..…./…../201..
43/…...…/..…
…..
….../……
6 ..…./…../201..
43/…...…/..…
…..
….../……
7 ..…./…../201..
43/…...…/..…
…..
….../……
8 ..…./…../201..
43/…...…/..…
…..
….../……
ULAŞIM ARAÇLARI
RESMİ ve KİRALIK ARAÇLAR
 KİRALIK HİZMET ARAÇLARI :
 Kiralık olarak hizmet veren servis araçları, Sağlık
tesislerimize
çeşitli sebeplerden dolayı gelemeyen
hastaların, Şehir merkezimiz ve köylerinden, İlçe merkezi ve
köylerden sağlık tesislerimize ücretsiz olarak, hasta taşıma,
diyaliz, evde sağlık hizmeti, hasta nakli ve şehir dışında
yapılan Onkoloji ve ışın tedavisi için hastalarımız evlerinden
alınıp tedavileri yaptırılmakta ve tekrar evlerine
ücretsiz
olarak götürülmeleri sağlanarak, ücretsiz hasta taşıma
hizmeti verilmektedir.
ULAŞIM ARAÇLARI
KİRALIK ARAÇLAR
 KİRALIK HİZMET ARAÇLARI :
 Genel Sekreterliğimize Bağlı Sağlık Tesislerinde servis hizmeti veren
araçların, Taşıma Hizmeti Alım İhalesi Teknik Şartnamesindeki
kurallara göre
hizmet vermeleri, hastane yöneticisi veya
yetkilendirdiği müdür/müdür yardımcısı tarafından sağlanmaktadır.
 -Servis araç şoförleri, hastaları belirli güzergahlardan alıp, sağlık
huzur ve güven ortamında sağlık tesislerimize getirerek, muayene
ve tedavilerinin sonunda ve taburcu olan hastalarımızla birlikte
ikamet adreslerine götürülmeleri sağlanmaktadır.
ULAŞIM ARAÇLARI
KİRALIK ARAÇLAR
 KİRALIK HİZMET ARAÇLARI :
 -Servis araç şoförü, taşınan hasta sayısı, refakatçi sayısı, yapılan servis
sayısı, yapılan km. mesafesi ve hasta şikayeti hakkındaki bilgileri, Hasta
Taşıma Kontrol –Denetim Defterine her gün düzenli olarak kayıt yapar,
hastane yöneticisi veya yetkilendirdiği müdür/müdür yardımcısı tarafından
konu ile ilgili kontrol ve denetimleri haftalık olarak yapacaklardır.
 -Aracı kullanan şoföre ve ilgili irtibat telefonlarına yapılan şikayet ve
öneriler rapor halinde haftalık olarak hastane yetkilisine verilerek, konu
ile ilgili çözüm ve öneriler değerlendirilerek sonuca bağlanır ve ilgili
kişilere konu ilgili geri dönüşüm yapılır.

 -Hastane Yöneticisi;
Servis araçların, kalkış-dönüş saatlerinde
çalışmasında, seyir edilecek güzergahlarda seyir yapılıp, yapılmadığının
kontrolünü, araç şoförünün kılık kıyafet durumunu ve hastalara karşı
davranış biçimlerinin kontrol ve denetimlerinin yapılmasını sağlar.
ULAŞIM ARAÇLARI
KİRALIK HİZMET ARAÇLARI
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
……………………………………………………………………………………………HASTANESİ
………………………………………………… SERVİSİ (HASTA TAŞIMA KONTROL - DENETİM DEFTERİ)
Kod: YÖN.YD.66
S.N:………..
Yayın Tarihi: 16.07.2014
Revizyon No:0
Revizyon Tarihi:
YAPILA
ŞOFÖRÜN
ŞOFÖRÜN ÇALIŞMA YAPILAN
HASTA
ARACI KULLANAN
N
ARAÇ
ŞİKAYETİ
KILIK-KIYAFET
SAÇ-SAKAL
SERVİS
ŞOFÖRÜN ADI
HASTA REFEKA KM.TOP
BAŞLANGIÇ BİTİŞ
PLAKA NO
SAYISI
SOYADI/İMZA
SAYISI T SAYISI
SAATİ
DEĞİL SAATİ
.
YOK VAR UYGUN DEĞİL UYGUN
TAŞINAN
TARİH
…./…./201..
…./…./201..
…./…./201..
…./…./201..
FİRMA SORUMLUSU ADI SOYADI/İMZA:
HASTANE MD YARD./ADI SOYADI/İMZA:(Kontrol)
*Hasta Taşıma Kontrol-Denetim Defteri günlük olarak,araç şoförü tarafından düzenli olarak doldurulacak ve araçta
muhafaza edilecek.
*Hasta Taşıma işinde birden fazla araç varsa araç tanımı yapılacak,(Diyaliz,Onkoloji Servisi olarak,Şehiriçi servislerde
hat noları yazılacak)
• Yapılan şikayetlerin detayları rapor halinde yazılarak,haftalık olarak
• hastane yetkilisine verilecek.
*Hastane yöneticisi veya yetkilendirdiği Md./Md
Yard.tarafından kontrol ve denetimleri haftalık
olarak yapacaklardır.
ULAŞIM ARAÇLARI
KİRALIK ARAÇLAR
KİRALIK HİZMET ARAÇLARI :
-Servis şoförü ve sorumlu firma sahibi, İl dışına sevk edilen hastaların ve
refakatçilerin sayılarını tespit ederek, hastaların sevk işlemlerinin yapılmasını
organize eder.
-Servis araç şoförleri, taşınan hasta sayısı, refakatçi sayısı, yapılan servis sayısı,
yapılan km. mesafesi i hakkındaki bilgileri, Hasta Taşıma Servisi Takip Formuna her
gün düzenli olarak kayıtlarını tutar, Firma sorumlu şoförü, hastane baş şoförü,
kontrol teşkilatı, muayene kabul komisyonu üyeleri, yapılan km mesafesinin takibini
ve kontrolünü
yaparak, hastane yöneticisi
veya yetkilendirdiği hastane
müdür/müdür yardımcısı tarafından ve diğer komisyon üyeler tarafından imza altına
alınır.
-Hastane Yöneticisi, hasta memnuniyetinin sağlanması için, servis araçlarının kalkışdönüş saatlerinin, güzergahlarının, araç içinde ve hastanede vatandaşın
görebileceği yerlerde ilan edilmesini, servis araçlarının ön, arka ve yan taraflarında
ücretsiz hasta servisi ibaresinin ve ilgili irtibat telefon numaralarının bulunması ile
ilgili ilanlarının kontrolü ve vatandaşlarımızın hasta taşıma ile ilgili yeterince
bilgilendirme yapılması konusunda gerekli çalışmaları yapar.
ULAŞIM ARAÇLARI
KİRALIK HİZMET ARAÇLARI
HASTA TAŞIMA SERVİSİ TAKİP FORMU
Tarih :
………./……../201…..
Yayın Tarihi:
Revizyon
Revizyon
Kod:YÖN.FR.165
23.06.2014
No:
Tarihi:
S.N:1/1
…………………...SERVİSİ (Araç
Sayısı:…………)
………………….. SERVİSİ (Araç Sayısı:……….) …………………….SERVİSİ (Araç Sayısı……..)
TOPLAM
TAŞINAN
İHALE
KM
YAPILAN
HASTA
KM
TOPLAMI SERVİS
SAYISI
SAYISI
İHALE KALAN KM
GÖREVLİ ŞOFÖR ADI-SOYADI
İHALE
KM
TAŞINAN
KM
HASTA
TOPLAMI
SAYISI
TOPLAM
YAPILAN
SERVİS
SAYISI
İHALE KALAN KM
PLAKA NO
GÖREVLİ ŞOFÖR ADI-SOYADI
İHALE
KM
TAŞINAN
KM
HASTA
TOPLAMI
SAYISI
TOPLAM
YAPILAN
SERVİS
SAYISI
İHALE KALAN KM
PLAKA NO
GÖREVLİ ŞOFÖR ADI-SOYADI
PLAKA NO
Hastane Yöneticisi veya
yetkilendirdiği
müdür/müdür yardımcısı
tarafından imzalanır.
ÖRNEK
ŞEHİRİÇİ HASTA TAŞIMA İÇİN 1 ARAÇ
GÖREV YAPIYORSA ARAÇ SAYISI
1 YAZILACAK
DİYALİZ İÇİN 1 ARAÇ GÖREV YAPIYORSA
ARAÇ SAYISI 1 YAZILACAK
ŞEHİR DIŞI HASTA TAŞIMA İÇİN 1 ARAÇ
GÖREV YAPIYORSA ARAÇ SAYISI
1 YAZILACAK
Download

ulaşım araçları sunumu - Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel