2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
SAÜ İSTEĞE BAĞLI VE ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI BİLGİLENDİRME FORMU
1.
Hazırlık Sınıfları yabancı dil eğitimi İngilizce’dir.
2.
Öğrencilerin İsteğe bağlı Hazırlık Sınıflarına yerleştirilmesinde esas alınacak ilgili yönetmelik maddesi:
(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine başvuruların belirlenen kontenjanı aşması halinde, istekliler
ÖSYM puan sıralaması esas alınarak kontenjan sınırları içinde hazırlık sınıfına kaydedilir.
3.
Hazırlık Sınıfları dersleri Sakarya Üniversitesi Kampüsü’nde, Hazırlık Sınıfları Binası’nda yürütülecektir.
4.
İsteğe bağlı Hazırlık Sınıfı başvurusu Sakarya Üniversitesi web sayfasında çevrimiçi (on-line) olarak sunulan formun
indirilip doldurularak, kayıt günü kayıtların yapıldığı binada Yabancı Diller Bölümü Hazırlık Sınıfları masasına teslim
edilmesi ile gerçekleşecektir. (Öğrenciler bu formu, kayıt günü Yabancı Diller masasından da temin edebilirler.) İsteğe
bağlı ve zorunlu hazırlık sınıfları ile ilgili detaylı bilgi kayıt günü bu masalardan edinilebilir.
5.
Muafiyet / Yeterlik Sınavı 17 Eylül 2014 tarihinde saat 14:00`da öğrencinin bağlı bulunduğu Fakülte-Yüksek OkulMeslek Yüksek Okulu binasında yapılacaktır.
6.
Muafiyet / Yeterlik Sınavı, hangi öğrencilerin (100 üzerinden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenciler) Hazırlık Sınıfı
okumaksızın bölümlerinde verilen Mesleki İngilizce derslerini alabileceğini, ve hangi öğrencilerin (100 üzerinden 50 ve
daha yukarı puan alan öğrenciler) 1.sınıflarda verilen Yabancı Dil derslerinden muaf olacağını belirlemek üzere yapılır.
Yapılacak sınavın Hazırlık Sınıflarında okuma hakkı elde etmekle ilgisi yoktur. İsteyen her öğrenci belirlenen kontenjan
doğrultusunda ve kontenjanların uygun olması durumunda Hazırlık Sınıflarında eğitim/öğretim hakkı elde edebilir.
7.
Eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavları ve ilgili diğer hususlar için Sakarya Üniversitesi Yabancı Dil Ve Hazırlık
Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’ne bakınız. Yönetmeliğe http://www.yd.sakarya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
8.
Kesin kayıtlar 15-16 Eylül 2014 tarihlerinde, Esentepe Kampüsü Yabancı Diller Binası’nda gerçekleştirilecektir.
9.
Hazırlık Sınıfları eğitim-öğretimi süresince kullanılacak eğitim materyallerinin toplam tutarı 500,00 TL ( Beşyüz TL)’dir.
Bu tutar Ziraat Bankası Sakarya Üniversitesi Şubesi (Şube Kodu:1946) 29515975 -5166 No`lu hesaba yatırılacaktır.
Dekontlar kesin kayıt sırasında Yabancı Diller Binası’nda ilgili birime teslim edilecektir. İlgili ödeme harç ödemesi
olmayıp, öğrencilerimizin öğrenimleri boyunca kullanacakları 11 kitaptan oluşan eğitim seti, bilgisayar destekli
sınıflarımızda kullanılacak yazılım lisans bedeli ve yıl boyunca dağıtılacak basılı materyallerin karşılığıdır.
BURADAN KESİNİZ ( Aşağıdaki bölümü doldurarak kayıt günü Yabancı Diller masasına teslim ediniz.)
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI BAŞVURU FORMU
Öğrencinin;
Adı Soyadı
:
Fakülte / MYO
:
Bölümü
:
Öğrenci No
:
İsteğe bağlı olarak İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFINDA öğrenim görmek istiyor musunuz?
EVET
NOT: Bu başvuru formu dilekçe yerine geçer.
HAYIR
İMZA
2014-2015 ÖĞRETİM YILI İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
KONTENJANI OLAN FAKÜLTE/ MYO BÖLÜM VE PROGRAMLAR
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
I. ÖĞRETİM
√
√
√
√
√
√
√
II. ÖĞRETİM
√
√
√
√
√
√
-
I. ÖĞRETİM
√
√
√
√
II. ÖĞRETİM
√
√
√
√
√
√
√
-
I. ÖĞRETİM
√
√
√
II. ÖĞRETİM
-
İlköğretim Matematik Öğret.
Okul Öncesi Öğret.
Rehberlik ve Psikolojik Danış.
√
√
√
√
√
Sosyal Bilgiler Öğret.
Türkçe Öğret.
Zihin Engelliler Öğret.
√
√
√
√
Makine Müh
İnşaat Müh.
Elektrik Elektronik Müh.
Çevre Müh.
Endüstri Müh.
Metalurji ve Malzeme Müh.
Gıda Müh.
İKTİSADİ VE IDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
Çalışma Eko. ve End. İlişk.
Uluslararası İlişkiler
İktisat
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Maliye
Finansal Ekonometri
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilg. ve Öğretim Tekn. Öğrt.
Fen Bilgisi Öğret.
Sınıf Öğret.
KIRKPINAR TURİZM
MESLEK YÜKSEKOKULU
Turizm ve Otel İşl.
I. ÖĞRETİM
II. ÖĞRETİM
√
√
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Biyoloji
Coğrafya
Felsefe
Fizik
Kimya
Matematik
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edeb.
Sosyal Hizmet
Sanat Tarihi
I. ÖĞRETİM
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
II. ÖĞRETİM
√
√
√
√
√
-
BİLGİSAYAR VE
BİLİŞİM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Bilişim Sistemleri Müh.
Bilgisayar Müh.
I. ÖĞRETİM
√
√
II. ÖĞRETİM
√
I. ÖĞRETİM
√
√
√
II. ÖĞRETİM
√
√
√
KARMA
ÖĞRETİM
√
√
√
√
-
-
I. ÖĞRETİM
√
√
√
II. ÖĞRETİM
√
√
√
√
√
√
√
√
√
İŞLETME
FAKÜLTESİ
Turizm İşletmeciliği
Işletme
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Sağlık Yönetimi
Uluslar arası Ticaret
Yönetim Bilişim
Sistemleri
TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ
Makine Müh
İnşaat Müh.
Elektrik Elektronik
Müh.
Mekatronik Müh.
Bilgisayar Müh.
Metalurji ve Malzeme
Müh.
2014-2015 ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFININ
ZORUNLU OLDUĞU FAKÜLTE VE BÖLÜMLER
İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme (UOLP-Leeds
Metropolitan)
I. ÖĞRETİM
II. ÖĞRETİM
√
-
Download

SAÜ Zorunlu ve İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfları Bilgilendirme