Gosprzydowa, 29.10.2014 r.
WG ROZDZIELNIKA
My, mieszkańcy wsi Gosprzydowa, Gmina Gnojnik, powiat brzeski, woj. małopolskie,
zaniepokojeni informacjami o planach budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego
w centrum naszej miejscowości stanowczo domagamy się zmiany lokalizacji tego obiektu.
Jak wynika ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogłoszonego przez Małopolski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w maju 2013r. na zadanie pn.:
„Zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Uszwicy Etap I Zbiornik Gosprzydowa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” zbiornik obejmuje swym zasięgiem ścisłe
centrum wioski tj. tereny znajdujące się wzdłuż rzeki Uszwicy od mostu na Uszwicy obok firmy
GOPLAST poprzez grunty użytkowane rolniczo aż po tereny, na których zaangażowane zostały
duże środki pochodzące z Funduszu Europejskiego - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
tj. kompleks sportowo rekreacyjny, plac zabaw oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
Najważniejszymi obiektami będącym w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia są:
zabytkowy drewniany kościół parafialny, szkoła, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Powierzchnia
planowanego zbiornika to 60ha, jego pojemność 1,0 mln m3, pojemność zbiornika przy
maksymalnym piętrzeniu 1,9 mln m3.
Nasze obawy wynikają przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo zabytkowego kościoła
parafialnego, dzwonnicy i domu parafialnego. Kościół drewniany, wybudowany w końcu XVII
wieku stanowi dla mieszkańców szczególnie ważny obiekt, jako przede wszystkim miejsce kultu,
uświęcone życiem wielu pokoleń. W kościele gosprzydowskim, znajduje się od XVI wieku łaskami
słynący obraz Matki Bożej Gosprzydowskiej, Pocieszycielki Umierających. Od wieków obraz ten
otoczony jest szczególnym kultem nie tylko parafian, ale słynie w najbliższej okolicy i przyciąga
rzesze pielgrzymów, pragnących u stóp Matki Bożej Gosprzydowskiej wypraszać
Boże błogosławieństwo i Jej opiekę, szukać pociechy w trudach dnia codziennego.
Kościół nasz w publikacjach określany jest jako jeden z piękniejszych obiektów na Szlaku
Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego. Wewnątrz znajduje się wiele cennych
zabytkowych elementów (ołtarze, chrzcielnica, kropielnica, zabytkowa polichromia ścienna
i sufitowa). Otoczony szczególną opieką mieszkańców, do dziś zachował swój pierwotny kształt,
a prowadzone na przestrzeni kilku wieków prace remontowo – konserwatorskie pozwoliły na
zachowanie zabytkowej budowli w bardzo dobrym stanie. W 2005 roku troska ta została doceniona
- w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
kościół gosprzydowski uzyskał prestiżowy tytuł „Zabytek Zadbany 2005”.
Wybudowanie zbiornika przeciwpowodziowego w sąsiedztwie kościoła będzie stanowić zagrożenie
dla bezpieczeństwa zabytkowej, drewnianej budowli, (wilgoć, zalewanie podczas ulew wodami
spływającymi od strony chronionej tj. z potężnej zlewni znajdującej się nad plebanią). Niepełna sieć
kanalizacji sanitarnej lub jej brak na terenach położonych zarówno w Gosprzydowej jak i powyżej
tj. w Rajbrocie, Lipnicy Murowanej, Lipnicy Dolnej spowoduje, że zbiornik podczas powodzi,
a także po zejściu fali powodziowej, stanie się siedliskiem niebezpiecznych bakterii i szkodliwych
związków chemicznych.
Woda zatrzymana w czaszy zbiornika na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt godzin spowoduje
sedymentacje mułu, który zalegając na obszarze około 60 ha nie będzie możliwy do usunięcia.
Obiekty sportowe, jak i grunty rolne znajdujące się w czaszy zbiornika staną się bezużyteczne.
Pozostanie na tym terenie jedynie nieprzyjemna woń i siedlisko komarów. W związku z tym
wyłania się kolejny negatywny aspekt lokalizacji tej inwestycji w centrum wioski, a mianowicie
szkodliwość dla zdrowia mieszkańców.
Ważnym atutem Gosprzydowej jest malowniczość krajobrazu, który urzeka swym pięknem,
zachęca do turystyki pieszej i rowerowej i sprzyja rozwojowi agroturystyki. Niepowtarzalne piękno
kompleksu zabytkowych budowli parafialnych (kościół z XVII wieku, dzwonnica z XVIII wieku,
dom parafialny z początku XX wieku) położonych malowniczo w dolinie rzeki sprawia, że
przejeżdżający drogą powiatową Gnojnik-Lipnica Murowana turyści chętnie zatrzymują się, aby
zwiedzić kościół, wykonać pamiątkową fotografię. Stanowią również inspirację dla poetów,
malarzy, fotografów. Co pozostanie z tego uroku, gdy w odległości kilku metrów od kościoła
powstanie wał ochronny, a po spuszczeniu wody ze zbiornika muł, nieprzyjemna woń, nieczystości
i komary?
Koncepcja usytuowania suchego przeciwpowodziowego zbiornika w samym „sercu”
miejscowości, jest z naszego punktu widzenia rozwiązaniem najgorszym z możliwych i przez nas
nie do przyjęcia. Stanowczo domagamy się ponownego rozpatrzenia sprawy i zaproponowania
innej lokalizacji poniżej ścisłego centrum wsi, w którym obok kompleksu zabytkowych budowli
parafialnych znajduje się szkoła, remiza strażacka, obiekty sportowe i rekreacyjne, a także szereg
domów i zabudowań gospodarskich.
Nasze oburzenie potęguje fakt trwającej „ciszy” jaka zapanowała wokół tego tematu.
Przetarg na opracowanie dokumentacji został rozstrzygnięty i podjęta decyzja o udzieleniu
zamówienia w dniu 31.07.2013r., a mieszkańcy nie otrzymali do tej pory żadnej oficjalnej
informacji o tym, że trwają prace projektowe. Czujemy się oszukani kolejno przez inwestora,
projektanta oraz władze samorządowe. W przyszłości kategorycznie domagamy się pełnej
i rzetelnej informacji odnośnie planowanych prac w naszej miejscowości. Nie ma społecznego
przyzwolenia, aby tego typu przedsięwzięcia odbywały się bez szerokich konsultacji społecznych,
w których moglibyśmy brać udział.
Licząc na pomoc w przedmiotowej sprawie pozostajemy z szacunkiem.
Otrzymują:
1. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków,
2. Projektanci: KONSORCJUM FIRM LIDER: SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o. ul. Trybuny
Ludów 15, 30-660 Kraków, PARTNER: CERMET-BUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inżynierskie ul.
Otwinowskiego 4, 31-432 Kraków,
3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3,
4. Maciej Grabowski, Minister Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
5. Jerzy Miler, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,
6. Marek Sowa, Marszałek Małopolski, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
7. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków,
8. Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Brzeskiego, ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko,
9. Sławomir Paterek, Wójt Gminy Gnojnik, 32-864 Gnojnik 363,
10. Andrzej Jeż Biskup Tarnowski, ul. Mościckiego 9, 33-100 Tarnów,
11. Komisja Sztuki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej, ul. Mościckiego 9, 33-100 Tarnów,
12. Ks. dr Piotr Drewniak, Diecezjalny Konserwator Zabytków, ul. Mościckiego 9, 33-100 Tarnów,
13. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, Plac Katedralny 6, Tarnów,
14. Ks. Józef Drabik - Dziekan Dekanatu Brzeskiego,
15. Ks. Krzysztof Klimczak - Proboszcz Parafii pw. Św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej,
16. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 32-800 Brzesko,
17. Kapłani Rodacy pochodzący z Gosprzydowej – O. Jerzy Bakalarz OP – Gidle, O. Roman Bakalarz OP – Borek
Stary, ks. dr Michał Machał – Wrocław, ks. Marek Prus – Zierenberg – Niemcy, ks. Paweł Machał – Wrocław, ks.
Piotr Pasek – Tarnów,
18. Zespół Redakcyjny strony www.gosprzydowa.pl
Download

mieszkańcy wioski napisali pismo