Yetişkin Öğrenimi İçin Avrupa
Uygulamaları
YETİŞKİN ÖĞRENME GÜNDEMİ-2
Ministry of National Education
Directorate General for Lifelong Learning
1
YETİŞKİN ÖĞRENME GÜNDEMİ-2
Gündem, “Yetişkin Öğrenimi İçin Avrupa
Uygulamaları” hibe programı kapsamında
yürütülmektedir.
Başlama Tarihi: 01.11.2014
Bitiş Tarihi: 31.10.2015
Toplam Bütçe: 378.078,00 Avro
AB Katkısı: 283.078,00 Avro
TC Katkısı: 95.000 Avro
2
GÜNDEMİN AMACI
HBÖ konusunda yetişkinlerin bilinç ve kültürünü
arttırmak, özellikle anahtar yeterlikleri geliştirerek
yetişkinlerin becerilerini geliştirmek, yetişkinler için
daha esnek ve kolay bir yol olan uzaktan öğrenme
yöntemiyle HBÖ fırsatlarına erişimlerini arttırmaktır.
3
HEDEF GRUPLAR
•Hayat boyu öğrenme karar vericileri,
•Yaygın eğitim kurum müdürleri/öğretmenleri ,
•Yetişkinler,
•Özellikle yetişkin eğitimi alanında çalışan sosyal
ortaklar.
4
PROJE EKİBİ
• Proje Yöneticisi
• İdari Asistan
• Teknik Asistan
5
FAALİYET 1: 81 İl SEMİNERLERİ.
81 ilde 10.000 yetişkine yönelik dijital öğrenme ve
yetişkinler için öğrenme fırsatları konulu
seminerler düzenlenecektir. (Alt yüklenici)
Bütçe: 85.000 Avro
Tarih: Şubat –Temmuz 2015
6
Yürütülen Faaliyetler – Yaygın Eğitim Kurumları
FAALİYET 2: YURT DIŞI ÇALIŞMA ZİYARETLERİ.
Katılımcı: HBÖGM’de görevli daire başkanları, eğitim uzmanları,
uzman yardımcıları ve öğretmenler (7’şer kişilik 2 ekip) için
7’şer günlük 2 çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.
Çalışma ziyaretinin amacı; özellikle düşük eğitim seviyesine
sahip ve dezavantajlı yetişkinlerin HBÖ faaliyetlerine katılımını,
yetişkin eğitiminin etkinlik ve niteliğini arttırmak için anahtar
yeterlikleri geliştirme ve HBÖ stratejileri, HBÖ faaliyetlerinin
finansmanı konularında AB ülkelerindeki iyi örnekleri
gözlemlemek ve konu ile ilgili Türkiye –AB ülkeleri karşılaştırmalı
analizini yapmaktır . (Alt yüklenici)
Bütçe: 32.000 Avro
Tarih: Şubat-Nisan 2015
Vizyonumuz
FAALİYET 3:
ULUSLARARASI KONFERANS
Anahtarlar Yeterlikler konusunda istanbul’da 200 katılımcı ile (180’i İstanbul
dışından) 2 günlük Uluslararası Konferans gerçekleştirilecektir.
Konferansın amacı, anahtar yeterliklerin geliştirilmesine de odaklanılarak
Türkiye’de özellikle düşük eğitim seviyesine sahip, dezavantajlı yetişkinler
için
yetişkin eğitiminin nitelik ve etkinliğinin, HBÖ katılım oranlarının nasıl
arttırılacağının tartışılmasıdır. Konferansa konuşmacı olarak 5 uluslararası
uzmanın katılması planlanmaktadır.(Alt yüklenici)
Bütçe: 47.000 Avro
Tarih: Temmuz-Eylül 2015
FAALİYET 4: YUVARLAK MASA TOPLANTILARI
4 ayrı kritik paydaş grubu ile ikisi İstanbul’da ikisi Ankara’da yuvarlak
masa toplantıları gerçekleştirilecektir;
•Sosyal ortaklarla (TOBB, TESK, TİSK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK, TUSİAD
vb.) bakanlık temsilcilerinden oluşan 40 katılımcı ile Ankara’da,
•Belediye temsilcileri ve bakanlık temsilcilerinden oluşan 40 katılımcı ile
Ankara’da,
•Gazete ve medya temsilcileri ile bakanlık temsilcilerinden oluşan 60
katılımcı ile İstanbul’da,
•Akademisyenlerle bakanlık temsilcilerinden oluşan 40 katılımcı ile
İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
Bütçe: 33.000 Avro
Tarih: Şubat-Mayıs 2015
9
FAALİYET 5 : UZAKTAN ÖĞRENME MATERYALİNİN
GELİŞTİRİLMESİ (HBÖ HOŞ GELDİN PAKETİ)
HBÖGM personeli için İletişim, liderlik, yetişkin eğitimi, mevzuat,
müfredat, açık öğretim sistemi, öğretim metot ve teknikleri, çocuk ve
yetişkin psikolojisi, yenilikçi düşünme
konularında 60 saatlik
“Uzaktan Öğrenme Eğitim Kiti” hazırlanacaktır. Bu kit web portalda yer
alacaktır. (Alt yüklenici)
Bütçe: 25.000 Avro
Tarih: Mart-Eylül 2015
10
FAALİYET 6 : ANAHTAR YETERLİKLER KİTİNİN HAZIRLANMASI
VE İKİ ANAHTAR YETERLİK İÇİN UZAKTAN ÖĞRENME
PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ
Mevcut kurslardan oluşan bir kit hazırlanacaktır. Bu kit kolay kullanım ve
ulaşım için web portalda yer alacaktır. Bu kitte hangi anahtar yeterliği
kazanmak için hangi kursa gidilmesi gerektiği açıklanacaktır. Ayrıca dijital
öğrenme ve girişimcilik konularında uzaktan öğrenme programı ve emateryalleri geliştirilecektir. Program geliştirme ve e-materyal
hazırlanması için Ankara’da her biri 15 katılımcı ile (4’ü dışardan gelecek)
20 seminer planlanmıştır. Bu faaliyet kapsamında web portalın da
güncellemesi yapılacaktır.
Bütçe: 12.000 Avro
Tarih: Aralık-Eylül 2015
FAALİYET 7 : FARKINDALIK ARTTIRMA
•
•
•
•
•
Web portal güncellenecek ve 2 yeni modül ile geliştirilecektir.
6 ve 12. Aylarda 2 bülten hazırlanacaktır.
Her biri 15.000 kopya olan 2 broşür hazırlanacak .
Proje web sayfası sürekli güncellenecek.
1500 kopya olarak bir poster hazırlanacaktır.
Toplam Bütçe: 12.000 Avro
Tarih: Kasım 2014- Kasım 2015
BEKLENEN SONUÇLAR
•Dijital öğrenme ve öğrenme fırsatları konusunda yaklaşık 10.000 yetişkine ulaşılarak
dijital okuryazarlık konusundaki bilinç arttırılacaktır.
•Yetişkin eğitimi konusunda uygulama ve karar sürecinde yer alan 200 kişide anahtar
yeterliklerin önemi konusunda bilinç arttırlacaktır.
• 4 yuvarlak masa toplantısı ile, karar verme sürecinde yer alan 160 kişi yetişkin eğitimi
konusunda ne derece kritik bir rol aldıkları ile ilgili bilinçlendirilecek. Medya yolu ile
tüm paydaşlarda farkındalık arttırılacaktır
•Avrupa ülkelerine yapılan çalışma ziyaretleri ile 14 bakanlık personelinin kapasitesi
geliştirilecek. Uluslararası ortaklarla yetişkin eğitimi konusundaki işbirliği arttırılacak
ve bilgi paylaşımı yapılacaktır.
• Yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ve yöneticilerinin İletişim, liderlik, yetişkin
eğitimi, mevzuat, müfredat, açık öğretim sistemi, öğretim metot ve teknikleri, çocuk ve
yetişkin psikolojisi, yenilikçi düşünme konularında bilgi ve bilinçleri arttırılacaktır.
NİHAİ HEDEF
• Toplumda ve karar vericilerde yetişkin eğitimi
ve hayatboyu öğrenme konusunda farkındalık
arttırılacaktır.
• Ayrıca hibe sağlayıcı kurum olan Avrupa
Komisyonu ajansı (EACEA) ve AB yetişkin
öğrenme gündemi hakkında farkındalık
oluşturulacaktır.
14
Başarılar.
15
Download

Yetiskin-Ogrenme-Icin-Avrupa-Uygulamalari-Yetiskin