ANATOMİ ANABİLİM DALI
İskelet*
At
Merkep
Sığır
Koyun-Keçi
Tavşan
Kobay
Rat
Tavuk-Horoz
Birim
Fiyatı
(TL)
2000
1800
3500
1500
500
500
500
500
Büyük
hayvan
iskelet
yapımı
1500
Küçük
hayvan
iskelet
yapımı
1000
Kanatlı
ve
kemirgen
iskelet
yapımı
400
Organ
Modelleri*
Küçük
ruminant
akciğer
modeli
100
Küçük
ruminant
mide
kompleksi
200
Küçük
ruminant
barsak
modeli
400
Danışmanlık
Hizmetleri
Tür tayini (adet/ gönderilen materyal)
250
Arkeolojik çalışmalarda danışmanlık**
2500
* Tüm iskeletler ve organ modelleri orijinal boyutlarında ve duruşta hazırlanır. Modellerin
yapımı için materyal temininde ötenazi kararı verilen ve veteriner hekim gözetiminde ölen
hayvanlar veya mezbahadan temin edilen hayvanlar hayvan hakları ve etik kurullar göz
önünde
tutularak
kullanılmaktadır
** Ulaşım, konaklama vs. giderler hizmet talep eden kişi/kuruluş tarafından karşılanır.
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
ANALİZ İSMİ
Tam Hemogram (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT)
Eritrosit sayımı
Lökosit sayımı
Hemoglobin miktarının tespiti
Hematokrit değerin saptanması
Formül lökosit
Sedimentasyon
Ozmotik frajilite
EKG
ÜCRET (TL)
30,00
8,00
8,00
8,00
8,00
25,00
10,00
20,00
50,00
FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
PESTİSİT FORMÜLASYON ve KALINTI ANALİZLERİ FİYAT LİSTESİ
Analiz Kodu
VFT-PEF01
Analiz
Aktif madde analizi
Fiyat (KDV dahil, TL)
450
Her ilave aktif madde için: 90
VFT-PEF02
14 günlük kısa süreli stabilite testi
Tek ilaç
900
Bir seferde başvurulan
iki ilaç
1 650
Bir seferde başvurulan
üç ilaç
2 200
Bir seferde başvurulan
üçün üzerinde ilaç
İlaç başına 750
Bütün analizlerde her ilave aktif madde için: 175
VFT-PEF03
3 aylık kısa süreli stabilite testi
Tek ilaç
1 500
Bir seferde başvurulan
iki ilaç
2 600
Bir seferde başvurulan
üç ilaç
3 600
Bir seferde başvurulan
üçün üzerinde ilaç
İlaç başına 1 200
Bütün analizlerde her ilave aktif madde için: 175
VFT-PEF06
6 aylık kısa süreli stabilite testi
Tek ilaç
3 000
Bir seferde başvurulan
iki ilaç
5 250
Bir seferde başvurulan
üç ilaç
7 200
Bir seferde başvurulan
üçün üzerinde ilaç
İlaç başına 2 400
Bütün analizlerde her ilave aktif madde için: 350
VFT-PEF04
12 aylık uzun süreli stabilite testi
Tek ilaç
3 400
Bir seferde başvurulan
iki ilaç
6 600
Bir seferde başvurulan
üç ilaç
9 000
Bir seferde başvurulan
üçün üzerinde ilaç
İlaç başına 2 900
Bütün analizlerde her ilave aktif madde için: 450
VFT-PEF05
24 aylık uzun süreli stabilite testi
Tek ilaç
5 250
Bir seferde başvurulan
iki ilaç
9 500
Bir seferde başvurulan
üç ilaç
13 600
Bir seferde başvurulan
üçün üzerinde ilaç
İlaç başına 4 400
Bütün analizlerde her ilave aktif madde için: 800
VFT-PEF07
24 ayın üzerindeki testler (Başlangıçtan
itibaren bütün testler yalnız tek sıcaklık
ve 24 aydan sonra yılda bir analiz
yapılmak kaydıyla)
24 aylık ücretlerin aynısı
VFT-PEK01
Pestisit kalıntı analizleri
800
Her ilave aktif madde için: 80
VFT-PEK02
Diğer toksikolojik analizler
300
PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI
Muayene Yöntemi
Dışkı Muayenesi (Natif)
Dışkı Muayenesi (Zenginleştirme)
Dışkı kültürü
Dışkıda yumurta /ookist sayımı
İdrar muayenesi
Deri kazıntısı muayenesi
Kan (froti) muayenesi
Organ muayenesi (tek)
Parazitolojik nekropsi
Suyun parazitolojik muayenesi
Arı muayenesi
Parazit tanımı (tür başına)
Rapor düzenleme
Fiyatı (TL)
20.00
30.00
50.00
40.00
20.00
20.00
30.00
30.00
250.00
30.00
30.00
50.00
100.00
PATOLOJİ ANABİLİM DALI
I- NEKROPSİ
At, Merkep, Sığır, Manda
Koyun, Keçi
Kuzu, Oğlak
Köpek, Kedi
Kanatlılar
Elden Getirilen İç Organ
II- NEKROPSİ ve HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER
At, Merkep, Sığır, Manda
Koyun, Keçi
Kuzu,Oğlak
Kedi, Köpek
Kanatlılar
Elden getirilen İç Organ
III.BIYOPSI
Rutin İnceleme (HxE Boyama)
Dondurma Kesiti (Kriostat İnceleme)
Rutin+Dondurma Testi
IV. SİTOLOJİ
Rutin İnceleme
FİYAT (TL)
130.00
60.00
40.00
50.00
30.00
30.00
180.00
90.00
60.00
70.00
50.00
40.00
50.00
50.00
70.00
30.00
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
ANALİZİN VEYA HİZMETİN ADI
Serumda Glukoz Tayini
Serumda Total Protein Tayini
Serumda Albumin Tayini
Serumda Trigliserid Tayini
Serumda Total Kolesterol Tayini
Serumda HDL-Kolesterol Tayini
Serumda LDL-Kolesterol Tayini
Serumda Total Bilirubin Tayini
Serumda Direkt Bilirubin Tayini
Serumda İndirekt Bilirubin Tayini
Serumda BUN Tayini
Serumda KreatininTayini
Serumda Üre Tayini
Serumda Ürik asit Tayini
Serumda Kalsiyum Tayini
Serumda Amilaz Tayini
Serumda Gamma Glutamil Transferaz Aktivitesi Tayini
Serumda Alkalen Fosfataz Aktivitesi Tayini
Serumda Asit Fosfataz Aktivitesi Tayini
Serumda Kreatin Fosfokinaz Aktivitesi Tayini
Serumda Aspartat Aminotransferaz Aktivitesi Tayini
Serumda Alanin Aminotransferaz Aktivitesi Tayini
Serumda Laktat Dehidrojenaz Aktivitesi Tayini
Serumda Demir Tayini
Serumda Magnezyum Tayini
Serumda TT3 Tayini
Serumda TT4 Tayini
Serumda FT3Tayini
Serumda FT4 Tayini
Serumda TSH Tayini
Serumda LH Tayini
Serumda Progesteron Tayini
Serumda Prolaktin Tayini
Serumda Östradiol Tayini
Serumda Kortizol Tayini
Serumda Total Testosteron Tayini
Serumda Vitamin B12 Tayini
Serumda Folik asit Tayini
FİYATI (TL)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
18
18
Serumda Ferritin Tayini
Serumda İnsulin Tayini
Serumda AldosteronTayini
Beyin-omurilik Sıvısında Glukoz Tayini
Beyin-omurilik Sıvısında Total Protein Tayini
Beyin-omurilik Sıvısında Sodyum Tayini
Beyin-omurilik Sıvısında Potasyum Tayini
Beyin-omurilik Sıvısında Klorür Tayini
Beyin-omurilik Sıvısında Laktat Dehidrojenaz Aktivitesi Tayini
Tam İdrar Tahlili (Kalitatif)
İdrarda Protein Elektroforezi
İdrarda Diğer Kantitatif Tayinler
Gaitada Gizli Kan Araması
Kanda Keton Cisimcikleri Miktarı Tayini
Plazma Tiyobarbitürik Asit Testi
Plazma Yağ Asitleri Miktarı Tayini
Vücutta Oluşan Çeşitli Taşların Analizleri
Bilimsel Danışmanlık ve Görüş Bildirme (Rapor verilerek)
12
25
25
10
10
10
10
10
10
12
25
10
10
25
25
25
60
300
HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM
I- RASYON DÜZENLEME
a- Yumurta Tavuğu
b- Broyler
c- Besi Sığırı
d- Süt İneği
II- KİMYASAL ANALİZLER
a- Kuru Madde
b- Ham Protein
c- Ham Yağ
d- Ham Kül
e- Ham Selüloz
f- Metabolik Enerji (Ruminant için Kaba Yem)
g- Metabolik Enerji (Ruminant için Konsantre Yem)
h- ADF (Asit Deterjan Fiber)
ı- NDF (Nötral Deterjan Fiber)
j-ADL (Asit Deterjan Lignin)
III- BİLİRKİŞİ RAPORU (en az)
IV- DANIŞMA ÜCRETİ (en az)
V- YAZILI GÖRÜŞ BİLDİRME (en az)
FİYAT (TL)
300
300
350
350
50
70
50
55
65
200
250
60
60
50
750
600
200
DÖLERME ve SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI
I-KIZGINLIK TESBİTİ
TL)
At
Sığır
Koyun-Keçi
Kedi-Köpek
( FİYAT75
25
25
35
II-SUNİ TOHUMLAMA
At
Sığır (Dondurulmuş sperma ile)
Koyun-Keçi
Kedi-Köpek
150
45
45
45
III-SPERMİOGRAM
Sperma muayene ve değerlendirilmesi
At (Sperma alma ve muayene)
Boğa (Sperma alma ve muayene)
Boğa (Dondurulmuş Sperma)
Koç-Teke (Sperma alma ve muayene)
Köpek (Sperma alma ve muayene)
Kanatlı (Sperma alma ve muayene)
Östrus Senkronizasyonu (Hormon hariç)
200
150
75
75
50
50
100
IV-ANDROLOJİK MUAYENELER
Aygır
Boğa
Koç-Teke
Kedi-Köpek
200
150
75
75
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Sıra no
Test grubu
Test
Materyal
Test metodu
Süre
1
Bakteriyoloji
Mikroskobik muayene
Kültür,kan, v. sıvıları,
organ, apse, lenf dokusu
idrar, deri kazıntısı
Gram, Giemsa
Ziehl Neelsen boyama
Karanlık saha muayenesi
2
Bakteriyoloji
Antibiyogram
Klinik materyal
Disk difüzyon
3
Seroloji
CRD
(M. gallisepticum)
Serum
4
Seroloji
1 gün
Fiyatı
15
2-5 gün
25
Aglütinasyon
1 gün
15
Kanatlı sinovyal hastalığı
(M. synovia)
Serum
Aglütinasyon
1 gün
15
Kanatlı tifosu
(S. pullorum)
Bruselloz
Aglütinasyon
Aglütinasyon
1 gün
1 gün
15
5
5
Seroloji
6
Seroloji
7
Mikrobiyolojik görüş istenen
durum (rapor tanzimi)
Serum
Serum
Bakteriyolojik-immunolojik ve moleküler
yöntemler
2-7 gün 200-500
.
HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
(FİYAT –TL)
1- Et ve et mamullerinde histolojik inceleme*
220 TL
2- Kan ve diğer vücut sıvılarında hücresel incelemeler
50TL
3- Deri ve deriye ait yapısal elementlerin incelenmesi
90 TL
4- Yapağı ve kıllarda histolojik incelemeler
80 TL
5- Doku ve organlardan boyanmış preperat yapımı (adet)
15 TL
* Aynı anda getirilen 2 ve daha fazla numune için toplamda %50 indirim yapılır.
BESİN HİJYENİ ve TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
I- İÇME SUYU ANALİZİ
A- Kimyasal Analiz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
1
2
3
4
5
6
7
pH
Klorür (klorid)
Serbest Klor
Total Sertlik
Sülfat
Kalsium
Magnezyum
Sodyum
Potasyum
Alüminyum
Nitrat
Demir
Mangan
Bakır
Çinko
Florür
Organik Maddeler İçin Sarf Edilen Oksijen Miktarı
Amonyak
Bor
Nitrit
Fenolik Maddeler
Arsenik
Kadmiyum
Siyanid
Krom
Civa
Nikel
Kurşun
Antimon
Selenyum
Pestisit ve Benzeri Maddeler
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
Biyolojik Oksijen İhtiyacı
Renk
Suda Tuz Tayini
Tortu
Koku
İletkenlik
B- Mikrobiyolojik Analiz
Total Jerm Sayısı (37 oC’de)
Total Jerm Sayısı (20-22 oC’de)
Koliform Bakteri
Fekal (Termotolerant) Koliform Bakteri
Escherichia coli
Enterokok (Fekal
Salmonella
streptokok)
20.00 TL
30.00 TL
35.00 TL
40.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
35.00 TL
30.00 TL
35.00 TL
35.00 TL
35.00 TL
35.00 TL
35.00 TL
30.00 TL
40.00 TL
35.00 TL
40.00 TL
35.00 TL
50.00 TL
40.00 TL
40.00 TL
50.00 TL
40.00 TL
50.00 TL
40.00 TL
40.00 TL
100.00 TL
100.00 TL
60.00 TL
20.00 TL
25.00 TL
25.00 TL
25.00 TL
20.00 TL
35.00 TL
35.00 TL
40.00 TL
45.00 TL
50.00 TL
40.00 TL
70.00 TL
8
Pseudomonas aeruginosa
9
Patojen Stafilokoklar
10
Clostridium perfringens
11
Parazitler
12
Yosunlar ve Diğer Mikroskobik Canlılar
13
Anaerob Sporlu Sülfat Redükte Eden Bakteriler
14
Duyusal Muayene
II- KONSERVE MUAYENESİ
1
Fiziksel ve Kimyasal Muayene
2
Mikrobiyolojik Muayene
III- MİKOTOKSİN ANALİZLERİ
1
Aflatoksin Toplam (B1+B2+G1+G2)
2
Aflatoksin M1
3
Okratoksin A
4
Diğer Hormonlar
IV- BAL ANALİZLERİ
Invert Şeker Tayini
1
Sakkaroz Tayini
2
Ticari Glukoz Tayini
3
Hidroksi Metil Furfurol
4
Asitlik Tayini
5
Kırılma İndisi Tayini
6
Rutubet Tayini
7
Suda Çözünmeyen Katı Madde Tayini
8
Gözle Görülebilen Yabancı Madde Tayini
9
Duyusal Muayene
10
V- EKMEK ANALİZLERİ
Mayada Fermentasyon Gücü
1
Unda Ağartıcı Madde Arama
2
Unda Gluten Tayini
3
Unda Asitlik Tayini
4
VI- SEROLOJİK ve HİSTOLOJİK MUAYENE
1
Domuz Eti Aranması
2
Tavuk Eti Aranması
3
Tek Tırnaklı Eti Aranması
4
Histolojik Muayene
VII- TÜM ÜRÜNLERDE MİKROBİYOLOJİK ANALİZ ÜCRETLERİ
1
Bacillus cereus
2
Clostridium perfringens
3
Campylobacter (Klasik Yöntem)
4
E.coli
5
E.coli O157:H7
6
E. coli O157:H7 (IMS Yöntemiyle)
7
Enterobacter Sayısı
8
Fekal Koliform
9
Fekal Streptokok (Enterokok)
10
11
12
13
14
Laktik Asit Bakterileri
Lipolitik Bakteri
Listeria monocytogenes **
Listeria monocytogenes (IMS Yöntemiyle) ***
Listeria spp.
50.00 TL
50.00 TL
45.00 TL
25.00 TL
20.00 TL
40.00 TL
25.00 TL
300.00 TL
500.00 TL
150.00 TL
150.00 TL
150.00 TL
150.00 TL
35.00 TL
35.00 TL
35.00 TL
50.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
35.00 TL
35.00 TL
25.00 TL
25.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
150.00 TL
150.00 TL
150.00 TL
150.00 TL
40.00 TL
45.00 TL
70.00 TL
50.00 TL
70.00 TL
110.00 TL
45.00 TL
45.00 TL
40.00 TL
40.00 TL
50.00 TL
70.00 TL
110.00 TL
70.00 TL
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Mezofilik Aerobik Bakteri
Mezofilik Anaerobik Bakteri
Osmofilik Maya
Psikrofilik Bakteri (5 oC'de)
Pseudomonas
Rope Sporu Sayısı/g
Salmonella spp./ 25 g **
Salmonella spp. (IMS) ***
Shigella spp./ 25 g
Somatik Hücre Sayısı
Staphylococcus aureus
Koagulaz pozitif stafilokoklar
Termofilik Aerobik Bakteri
Termofilik Anaerobik Bakteri
Toplam Bakteri
Toplam Koliform Bakteri Sayısı
Toplam Küf /Maya Sayısı
Vibrio cholera
Vibrio parahaemolyticus
Diğer Bakteri İzolasyonları
Bakteriyel Toksin Aranması (Hayvan Yedirme Deneyi)
*İhracat Amacıyla n 5 ve n 10'a Göre Yapılan Analizler
40.00 TL
40.00 TL
40.00 TL
40.00 TL
50.00 TL
40.00 TL
70.00 TL
100.00 TL
50.00 TL
30.00 TL
50.00 TL
50.00 TL
40.00 TL
40.00 TL
40.00 TL
40.00 TL
40.00 TL
60.00 TL
60.00 TL
60.00 TL
70.00 TL
İçin Yukarıda Bildirilen Parametrelerin
2,5 Katı Alınır
** PCR yöntemiyle belirtilen rakamların iki katı alınır.
***IMS+PCR IMS ile belirtilen rakamın iki katı alınır.
VIII- SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ ANALİZ ÜCRETLERİ
%10 luk HCl'de Çözünmeyen Kül
1
Acılık Tayini (Kreiss)
2
Asitlik (Laktik Asit Cinsinden)
3
Formaldehit
4
Fosfotaz Testi
5
İnvert Şeker
6
Katı Madde (Yağsız)
7
Kuru Madde
8
Kül (tuz hariç) (KM'de)
9
Laktoz Tayini
10
Nişasta Aranması
11
Nitrat Miktarı (Spektrofotometrik)
12
Nitrit Miktarı (Spektrofotometrik)
13
Olgunlaşma Katsayısı
14
Peroksidaz Deneyi
15
Peroksit Sayısı
16
Peroksit Sayısı (Ekstrakte Edilen Yağda)
17
pH
18
35.00 TL
25.00 TL
25.00 TL
20.00 TL
25.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
20.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
20.00 TL
35.00 TL
35.00 TL
50.00 TL
25.00 TL
20.00 TL
25.00 TL
20.00 TL
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Protein
31
32
33
34
35
36
37
Sütte Prezervatif Maddelerin Aranması (Her Parameter İçin)
Pastörizasyon, Sterilizasyon Kontrolü
Antibiyotik Aranması (Kalitatif)
Homojenizasyon Deneyi
Süt Tozunun Çözünebilme Oranının Tayini
Süt Tozunda Yabancı Madde Tayini
25.00 TL
40.00 TL
40.00 TL
25.00 TL
25.00 TL
20.00 TL
Duyusal Muayene
25.00 TL
Reichert-Meissle Sayısı (RM Sayısı)
Polenski Sayısı
Rutubet
Sakkaroz
Sedimantasyon Testi (Sütün Temizlik Derecesi)
Suni Boya Aranması
Toplam Kül
Toplam Şeker
Tuz Miktarı
Yağ
Yoğunluk (Laktodansimetre)
IX- BİTKİSEL SIVI YAĞ ve MARGARİN ANALİZLERİ KİMYASAL ANALİZLER
1
105 ºC’ de Uçucu Madde ve Nem Tayini
2
Acılık Tayini
3
Acılık Tayini (Ekstrakte Edilen Yağda)
4
Asit Sayısı
5
Asit Sayısı (Ekstrakte Edilen Yağda)
6
Bağıl Yoğunluk
7
Buharlaşma Kalıntısı
8
Duyusal Muayene
9
Erime (Kayma) Noktası
10
Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde ve Kül Miktarı
11
İlk Kaynama Noktası
12
İyot Sayısı (Wijs Met.)
13
İyot Sayısı (Ekstrakte Edilen Yağda) (Wijs Met. )
14
Kırılma İndisi
15
Mineral Yağ Aranması
16
Özgül Ağırlık (Piknometre)
17
Peroksit Sayısı(Ekstrakte Edilen Yağda)
18
Peroksit Sayısı
19
Rutubet
20
Rutubet ve Uçucu Madde
21
Sabun Deneyi
22
Sabunlaşma Sayısı
23
Sabunlaşmayan Madde Miktarı
24
Serbest Yağ Asitliği (Ekstrakte Edilen Yağda Oleik Asit
Cinsinden)
25
Serbest Yağ Asitliği (Oleik Asit Cinsinden)
35.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
20.00 TL
40.00 TL
25.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
25.00 TL
20.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
60.00 TL
30.00 TL
60.00 TL
25.00 TL
50.00 TL
25.00 TL
25.00 TL
55.00 TL
25.00 TL
30.00 TL
60.00 TL
25.00 TL
25.00 TL
25.00 TL
65.00 TL
35.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
25.00 TL
40.00 TL
65.00 TL
30.00 TL
26
Susam Yağı Aranması
27
Tuz Miktarı
28
Yabancı Madde
29
Yağ Miktarı
30
Prina Yağı Aranması
31
Pamuk Yağı Aranması
X- ET ve ET ÜRÜNLERİ, BALIK KİMYASAL ANALİZ ÜCRETLERİ
1
Ham Protein
2
Parça Oranı Tayini
3
Sosda Katı Madde Tayini
4
Sosda Yağ Oranı Tayini
5
Su Aktivitesi
6
Süzme Ağırlığı Oranı
7
Tepe Boşluğu Tayini
8
Toplam Katı Madde
9
Tuz
10
Yağ
11
Kokuşma Deneyi
12
pH
13
Kuru Madde Tayini
14
Nişasta Aranması
15
Kanamanın Tespiti
16
Trişin Muayenesi
17
Karkasda Sarılık Muayenesi
18
Kollagen Tayini
19
Hidroksiprolin Tayini
20
Suni Boya Aranması
21
Nitrat Miktarı
22
Nitrit Miktarı
23
Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi
24
Fiziksel Muayene
25
Peroksit Sayısı (Ekstrakte Edilen Yağda)
26
Tiyobarbitürik Asit (TBA) Değeri
27
Amonyak
28
Bağ Doku Tayini
29
Histamin
30
Tma (Trimetil Amin)
31
TVB-N (Toplam Uçucu Bazik Azot)
32
Kül Tayini
33
%10 luk HCl’de Çözünmeyen Kül
30.00 TL
30.00 TL
25.00 TL
40.00 TL
30.00 TL
30.00 TL
60.00 TL
20.00 TL
20.00 TL
20.00 TL
30.00 TL
20.00 TL
20.00 TL
30.00 TL
25.00 TL
50.00 TL
20.00 TL
20.00 TL
20.00 TL
20.00 TL
25.00 TL
40.00 TL
30.00 TL
35.00 TL
35.00 TL
30.00 TL
40.00 TL
40.00 TL
50.00 TL
50.00 TL
30.00 TL
50.00 TL
35.00 TL
35.00 TL
80.00 TL
80.00 TL
80.00 TL
30.00 TL
35.00 TL
XI- DANIŞMANLIK ve EĞİTİM FALİYETLERİ
1
2
3
4
Danışmanlık Ücreti
Seminer ve Kurs Ücreti
Bilirkişi Rapor Ücreti
Hizmet İçi Eğitim Ücreti
700.00 TL
700.00 TL
700.00 TL
350.00 TL
VİROLOJİ ANABİLİM DALI
Hastalık
Infectious Bovine Rhinotracheitis
(IBR) (Antikor)
Infectious Bovine Rhinotracheitis
(IBR) (Antijen)
Bovine Viral Diarrhea Virus
(BVDV) (Antikor)
Bovine Viral Diarrhea Virus
(BVDV) (Antijen)
Bluetongue
(BTV) (Antikor)
Bovine Adenovirus Tip 1
(Antikor)
Bovine Adenovirus Tip 1
(Antijen)
Bovine Adenovirus Tip 3
(Antikor)
Bovine Adenovirus Tip 3
(Antijen)
Bovine Rotavirus
(Antijen)
Bovine Rotavirus
(Antikor)
Bovine Coronavirus
(Antijen)
Bovine Coronavirus
(Antikor)
4lü Antijen IBR_BVDV_PI-3_BRSV
5li Respiratory Antikor IBR_BVDV_ PI3_BRSV_Adenovirus
3lü Abortion Antikor IBR_BVDV_BHV-4
Koyun Keçi Vebası, PPRV
IBR
BVDV
Border Disease
Batı Nil Virusu
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı
Virusu
Canine Distemper Virus
Canine Parvovirus
Avian Influnza Virus
İŞLEM
Hücre Kültürü (25cm2 Flask)
Hücre Kültürü (75cm2 Flask)
Primer Hücre Kültürü Hazırlanması (25cm2
Flask)
Yöntem
Serum Nötralizasyon
Antikor ELISA
Virus Nötralizasyon
Antijen ELISA
Serum Nötralizasyon
Antikor ELISA
Virus Nötralizasyon
Antijen ELISA
Serum Nötralizasyon
Antikor ELISA
Serum Nötralizasyon
Fiyat (TL)
20
20
20
20
20
20
Virus Nötralizasyon
20
Serum Nötralizasyon
20
Virus Nötralizasyon
20
ELISA
20
ELISA
20
ELISA
20
ELISA
20
ELISA
ELISA
45
45
ELISA
PCR
PCR
PCR
PCR
PCR
PCR
30
75
50
50
50
75
75
PCR
PCR
PCR
75
75
75
Fiyat (TL)
100
200
200
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANABİLİM DALI
ANALİZ ADI
Antibiyoğram
Bakteri izolasyon ve identifikasyonu
Mantar izolasyon ve identifikasyonu
Su bulanıklık testi
Su pH tayini
Suda oksijen tayini
Paraziter muayene (Balık Başına)
Paraziter identifikasyon ve rapor yazılması
Moleküler teşhis (Parazitolojik, özellikle Anisakidae ailesindeki zoonoz
nematodlar) ve rapor yazılması
Moleküler Teşhis(Bakteriyolojik)
Balık Nekropsi
Histopatolojik muayene
ÜCRET
(TL)
25.00
80.00
65.00
20.00
15.00
15.00
15.00
100.00
350.00
350.00
30.00
50.00
CERRAHİ ANABİLİM DALI
Cerrahi Kliniği manipülasyon ve klinik muayene ücretleri
Kedi-köpek muayenesi
At, Ruminant muayenesi
Küçük kafes kusları, kanatlı muayenesi
Yırtıcı kanatlı ve egzotik hayvanlar
Kontrol muayene
Rapor düzenlenmesi
İlaç, malzeme vs. Ücretleri 1. derece
İlaç, malzeme vs. Ücretleri 2. derece
İlaç, malzeme vs. Ücretleri 3. derece
İlaç, malzeme vs. Ücretleri 4. derece
Günlük Yatak ve Bakım Ücretleri (Yem ve Mama Hariç)
Koyun – Keçi
Kedi - Köpek
Sıgır – At
Kanatlı
Küçük Cerrahi ve Ortopedik Uygulama
njeksiyonlar –i/m, s/c, i/v
FİYAT
(TL)
40
40
15
20
20
100
50
70
75
100
15
10
15
5
3
Özel Enjeksiyonlar (serum verme, abdominosentez, sistosentez)
10
Küçük Cerrahi İslemler (Apse, hematom açma, Drenaj, Anal kese bosaltılması)
15
Beyin-Omurilik Sıvı Alınması
Bandajlar (malzemeler hariç)
Köpek 10 kg üstü
Köpek 10 kg altı
Kedi
Sedasyon At,
Sıgır
Köpek 10 kg üstü
Köpek 10 kg altı
Kedi
30
40
30
20
15
20
20
15
15
15
Yara Tedavileri
Köpek 10 kg üstü
Köpek 10 kg altı
Kedi
At ve Sıgır
Kuyruk Amputasyonu (tedavi amaçlı)
Kedi
Köpek
Oksijenasyon (1/2 saat)
Fistüllü yaralardan yabancı cisim çıkarma
Ötenazi
Kulak Hastalıkları
Dış kulak kanalından yabancı cisim çıkarma
Kulak kanalı temizleme ve ilaç uygulama
Kulak kepçesi kesimi (otektomi) – köpek
Kulak kepçesi kesimi (otektomi) – kedi
Kulak kanalı drenajı – köpek (tek taraflı)
Kulak kanalı drenajı – köpek (çift taraflı)
Kulak kanalı drenajı – kedi (tek taraflı)
Kulak kanalı drenajı – kedi (çift taraflı)
Othematom – kedi (tek kulak)
Othematom – köpek (tek kulak)
Dış Kulak Kanalı Total Rezeksiyonu – Köpek (tek taraflı)
Dış Kulak Kanalı Total Rezeksiyonu – Kedi (tek taraflı)
Bulla osteotomisi – köpek
Bulla osteotomisi – kedi (tek taraf)
Dış kulak kanalı tümör ekstirpasyonu – köpek
Dış kulak kanalı tümör ekstirpasyonu – kedi
Nazofarengeal polip – kedi
20
20
30
30
40
60
10
20
30
20
15
90
60
150
200
100
150
60
90
180
150
250
150
150
100
200
Diş ve Çene Cerrahisi
Diş tasları temizlenmesi – köpek
Diş tasları temizlenmesi – kedi
Diş çekimi
Diş dolgusu
Kanal tedavisi
Gingivektomi
Epulis
Diş törpüleme – at, Mandibula kırıklarında pin çıkarma
Ortodontik tedavi
Simfizis mandibula kırıgı – kedi, çenede yara revizyonu
Simfizis mandibula kırıgı – köpek
Korpus, ramus mandibula kırıgı – kedi
1.derece (pin)
2.derece (eksternal fiks, plaka)
Korpus, ramus mandibula kırıgı – köpek
1. derece (pin)
2. derece (eksternal fiks plaka)
Temporo-Mandibular luksasyon – kedi (kapalı red)
Temporo-Mandibular luksasyon – köpek (kapalı red)
Kondilektomi-kedi tek taraf
Kondilektomi-kedi çift taraf
Os palatinum kırıgı köpek -damak Yırtıgı
Kedi – damak Yırtıgı
Ortopedik Operasyonlar
Kırık Tedavisi Konservatif Köpek – 10 kg üstü
Köpek 10 kg altı
Kırık Tedavisi Konservatif Kedi
Büyük hayvan Konservatif Kırık Tedavisi (At, sıgır, buzagı)
Spor Atı Konservatif Kırık Tedavisi
Intrameduller pin ile osteosentez – kedi
Plaka ile osteosentez – kedi
Eksternal fiksasyon kırık tedavisi – kedi
İlizarov eksterkal fiksatör uygulama – kedi
Intrameduller pin ile osteosentez – köpek
Plaka ile osteosentez köpek – 10 kg üstü
10 kg altı
Eksternal fiksasyon köpek
Ilızarov eksternal fiksasyon köpek
Atlarda osteosentez (vida, plaka vs)
Buzagı, koyun, keçi osteosentez
Buzağı bandaj
Patella çıkıgı-kedi
50
40
50
60
90
60
60
20
300
50
60
100
150
100
180
35
60
100
150
200
150
50
40
40
50
140
150
200
150
200
200
300
250
300
400
1000
100
50
100
Patella çıkıgı – köpek (1. ve 2. derece çıkık)
(3. ve 4. derece çıkık)
Çapraz bağ kopugu kedi
Çapraz bağ kopugu köpek
Ulna Ostektomisi tek taraf
Çift taraf
Artrotomi – Kedi
Artrotomi – köpek
M. Pectineus myektomisi
Çıkık kapalı red – kedi
Çıkık kapalı red – köpek
Çıkık operatif tedavisi – köpek
Tendo kopugu operasyonu – köpek
Çıkık operatif tedavi – kedi
Simfizis pelvis ayrılması – köpek
Eksizyon artroplasti – köpek
Eksizyon artroplasti – kedi
Artrodez – köpek
Artrodez (kedi)
Sakro – iliyak ayrılma – köpek
Sakro iliyak ayrılma – kedi
Triple pelvic osteotomy (TPO)
Kalça protezi – köpek
Simfiziodezis
Kolumna vertebralis kırık ve çıkıkları – köpek
Kolumna vertebralis kırık ve çıkıkları-kedi
Intervertebral Disk Operasyonları – köpek
Intervertebral Disk Operasyonları – kedi
Genu rekurvatum – köpek
Genu rekurvatum – kedi
Ekstremite amputasyonu – köpek
Ekstremite amputasyonu – kedi
Osteosentez materyalinin çıkartılması (plaka)
Osteosentez materyalinin çıkartılması (intermed-pin, vida)
Osteosentez materyalinin çıkartılması (eks. Fiksator)
Tırnak operasyonu – sıgır
Tırnak operasyonu – at
Tırnak operasyonu – spor atı
Tırnak kesme-sıgır
Tırnak kesme-sıgır (Hastane dışında)
Koterizasyon – at
Koterizasyon –spor atı
Fıtık Operasyonu
Göbek fıtıgı -(Köpek)
200
150
200
100
180
100
200
150
50
60
200
200
100
150
200
100
250
140
200
150
400
600
150
350
250
400
300
300
150
200
100
100
50
50
30
90
300
50
100
120
180
150
Göbek fıtıgı -kedi
Diyafram fıtıgı –Köpek
Diyafram fıtıgı-Kedi
100
200
200
Perinial fıtık-köpek
İnguinal fıtık-köpek
İnguinal fıtık-kedi
Karın fıtıgı-köpek
Karın fıtıgı – kedi
Buzagılarda Fıtık (Göbek vs)
300
200
100
100
120
60
Buzagılarda urachus fistülü
90
Buzagılarda onfalitis
Göbek ve karın fıtıgı – tay
90
180
Karın içi Organları (Sind. Sist Ürogenital Sist) ve Diger Organ Operasyonları
Diagnostik laparotomi – köpek
150
Diagnostik laparotomi – kedi
Gastrotomi, enterotomi, sistotomi – köpek
Gastrotomi, enterotomi, sistotomi – kedi
Kolektomi (megakolon) – kedi
Enterektomi – köpek
Enterektomi – kedi
Splenektomi – köpek
Splenektomi – kedi
Nefrotomi – köpek tek taraf
Nefrotomi – kedi
Nefrektomi – köpek
Nefrektomi – kedi
Karaciger ve safra kesesi operasyonları
Prostatektomi – köpek
Periprostatik kist, apse
Penis amputasyonu – köpek
Penis amputasyonu –at
Penis amputasyonu Spor atı
Perineal üretrostomi kedi
Üretrotomi, üretrostomi – köpek
Üretrotomi, üretrostomi – at, sıgır
Prolapsus üretra – köpek
Rektum divertikulumu – köpek
Prolapsus rekti – köpek
Prolapsus rekti – kedi
Prolapsus rekti büyük hayvan
Rektum amputasyonu – köpek
Rektum amputasyonu – kedi
Rektopeksi, kolopeksi , gastropeksi, sistopeksi – köpek
100
200
150
200
250
200
200
150
250
200
250
200
250
300
250
200
150
450
250
300
100
150
300
100
50
60
250
150
150
Rektopeksi, kolopeksi , gastropeksi, sistopeksi – kedi
Atresia ani Buzagı – tay
Atresia ani kuzu-oglak-köpek
Gastrik dilatasyon volvulus
Anal kese ekstirpasyonu -tek taraf
Anal kese ekstirpasyonu Çift taraf
Kastrasyon – kedi
Kastrasyon – köpek
Kastrasyon – at
Kastrasyon – Sıgır Burdizzo ile
Kastrasyon – koç, teke
Kriptorsidi abdominal – kedi
Kriptorsidi abdominal – köpek
Kriptorsidi abdominal – at
Rumenotomi
Abomasum Deplasmanı
Boynuz kesimi – koç, teke
Boynuz kesimi – sıgır
Rekonstrüktif yara tedavisi (gref, flep, kaydırma vs.) 1. derece
2. derece
3. derece
100
100
30
300
120
180
50
100
60
30
15
100
150
300
60
60
15
30
250
200
100
Bursa ekstirpasyonu – köpek
Bursa ekstirpasyonu – at
Bursa ekstirpasyonu – sıgır
Salya kisti – köpek
Salya kisti – at
Salya tası –at
Tonsillektomi
Damak yarığı – kedi, köpek
Perineal fistül
Fistülektomi
150
250
50
200
250
100
150
100
150
100
Tümör Tedavileri
Tümörlerin kemoterapisi (her uygulama için)
Biyopsi alımı (punch, tricut, igne aspirasyon vs)
Yüzlek küçük tümör rezeksiyonu
Yüzlek büyük tümör rezeksiyonu
Torakal ve intraabdominal tümör ekstirpasyonu
Mandibulektomi, maksillektomi
Hemipelvektomi
15
40
60
150
200
250
240
Göz Tedavileri
Fluoroscein testi
Schirmer testi
Göz içi basınç ölçme (Schiotz)
15
15
15
Göz içi basınç ölçme (Tonopen)
Nazolakrimal kanalın sondalanması
Subkonjuktival enjeksiyon
Fundus ve benzer ilave muayeneler
Entropium ve ektropium operasyonu tek taraf
Çift taraf
20
20
10
20
100
180
Göz kapagında rekonstrüktif operasyonlar
Göz kapagında kist, tümör operasyonları
Harder bezi ekstirpasyonu – Tek taraf
Çift taraf
Bulbus oculi ekstirpasyonu – kedi
Bulbus oculi ekstirpasyonu – köpek
200
180
100
180
100
150
Konjonktivitis follikülaris (ezme, küretaj)
Konjonktivitis follikülaris (koterizasyon)
Kist dermoid-tek taraf
Kist dermoid-çift taraf
Tarsorafi , Blefarorafi
Konjuktivoplasti
Lamellar keratektomi
Kornea yırtıgı
Glokom Operasyonu
Ekstrakapsüller katarakt operasyonları
Fakoemülsifikasyon ile katarakt operasyonu
Parotis kanalı transplanstasyonu
20
150
60
120
30
200
200
150
350
350
500
350
Toraks Operasyonları
Megaözofagus , kardiyomyotomi
Diagnostik torakotomi
Toraks drenajı
Lobektomi
Kosta kırık operasyonları
Kalıcı aorti kart, arterial kanal operasyonu
Chylothorax
Toraks perforasyonu – köpek
Kedi
300
200
100
300
200
350
300
200
150
Kanatlı (devekusu hariç).Devekusu Operasyonları Köpek Operasyonları Gibi
Düsünülmelidir
Kırık, çıkık, operatif
Kırık, çıkık, konservatif (bandaj)
Tümör vs.
Taban yastıgı nekrozu
30
10
20
10
Anestezi Ücretleri
Katı anesteziklerle anestezi kedi im/iv
İnhalasyonla anestezi- kedi
Katı anesteziklerle anestezi köpek 10 kg kadar
10-20 kg arası
20 kg üstü
İnhalasyonla anestezi köpek 10 kg kadar
10-20 kg arası
20 kg üstü
Kanatlı anestezi
At anestezisi
Radyografi Ücretleri
Normal çekim
Kontrast çekim (anestezi, malzeme, röntgen hariç)
Miyelografi (paket ücret) kedi
Miyelografi (paket ücret) Köpek 10 kg kadar
10 kg üstü
Sistegrafi
Fistülografi
Pneumoperitoneografi
Sindirim sistemi grafisi (Baryum enema dahil)
Piyelografi
Dakriyorinosistografi
Arthroskopi
Artrografi
Ultrasonografi
Endoskopik Uygulamalar
Kedi - Köpek
Laringoskopi
Özefagoskopi
Gastroskopi
Bronkoskopi
Laparoskopik Cerrahi
Atroskopi
At - Sığır
Laringoskopi
Özefagoskopi
Gastroskopi
Bronkoskopi
Laparoskopik Cerrahi
Atroskopi
30
100
30
40
50
50
100
150
10
200
50
90
100
150
20
20
20
20
30
25
150
30
30
100
100
150
150
250
300
100
200
250
250
300
400
DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI
ANALİZ
I. İNEK ve MANDA
VDJ-I.01 Gebelik Muayenesi (Rektal)
VDJ-I.02 Gebelik Muayenesi (USG)
VDJ-I.03 Genital Organ Muayenesi
VDJ-I.04 Genel Muayene
VDJ-I.05 Güç Doğum ve Yavru Atma Müdehaleleri
VDJ-I.06 Retentio Secundinarum Sağaltımı
VDJ-I.07 Prolapsus Uteri
VDJ-I.08 Prolapsus Vagina
VDJ-I.09 Metritis Sağaltımı
VDJ-I.10 Vaginitis Sağaltımı
VDJ-I.11 Genital Kanal Yırtık Sağaltımı
VDJ-I.12 Mastitis Sağaltımı
VDJ-I.13 Meme Fistülleri ve Derin Yırtık Sağaltımları
VDJ-I.14 Metabolizma Hastalıkları Sağaltımı
VDJ-I.15 Operasyon Sezaryen
II. KOYUN ve KEÇİ
VDJ-II.01 Gebelik Muayenesi (USG)
VDJ-II.02 Güç Doğum ve Yavru Atma Müdehaleleri
VDJ-II.03 Retentio Secundinarum
VDJ-II.04 Prolapsus Uteri
VDJ-II.05 Mastitis Tedavisi
VDJ-II.06 Operasyon Sezaryen
III. KÖPEK
VDJ-III.01 Genital Organ Muayenesi
VDJ-III.02 Gebelik Muayenesi (USG)
VDJ-III.03 Ovariohysterektomi operasyonu
VDJ-III.04 Operasyon Sezaryen
VDJ-III.05 Güç Doğum ve Yavru Atma Müdehaleleri
VDJ-III.06 Tümör Operasyonları (Meme‐Genital kanal)
VDJ-III.07 Tümör Sağaltımı (Meme ‐ Genital kanal)
VDJ-III.08 Prolapsus Vagina
VDJ-III.09 Vaginal Sitoloji ile Teşhis
VDJ-III.10 Vaginoskopi
VDJ-III.11 Pyometra Operasyonları
VDJ-III.12 Hormon Uygulamaları
VDJ-III.13 Yalancı Gebelik Sağaltımı
VDJ-III.14 SIPS Sağaltımı
VDJ-III.15 Siklus Bozuklukları Sağaltımı
VDJ-III.16 Eklampsi Sağaltımı
VDJ-III.17 Pansuman
VDJ-III.18 İlaç Uygulama / Enjeksiyon
IV. KEDİ
VDJ-IV.01 Genital Organ Muayenesi
ÜCRET (TL)
50,00
50,00
50,00
50,00
200,00
100,00
200,00
150,00
100,00
100,00
150,00
100,00
150,00
100,00
250,00
30,00
80,00
50,00
50,00
60,00
150,00
40,00
40,00
150,00
200,00
60,00
150,00
80,00
80,00
40,00
40,00
200,00
40,00
60,00
60,00
60,00
60,00
20,00
20,00
40,00
VDJ-IV.02 Gebelik Muayenesi (USG)
VDJ-IV.03 Ovariohysterektomi operasyonu
VDJ-IV.04 Operasyon Sezaryen
VDJ-IV.05 Güç Doğum ve Yavru Atma Müdehaleleri
VDJ-IV.06 Tümör Operasyonları (Meme ‐ Genital kanal)
VDJ-IV.07 Tümör Sağaltımı (Meme ‐ Genital kanal)
VDJ-IV.08 Pansuman
VDJ-IV.09 İlaç Uygulama / Enjeksiyon
V. KISRAK
VDJ-V.01 Gebelik Muayenesi (Rektal)
VDJ-V.02 Gebelik Muayenesi (USG)
VDJ-V.03 Gebelik Muayenesi (Laboratuvar)
VDJ-V.04 Güç Doğum ve Yavru Atma Müdehaleleri
VDJ-V.05 Mastitis
VDJ-V.06 Caslick Operasyonu
VDJ-V.07 Fertilite Sağaltımı
VI. KANATLI
VDJ-VI.01 Yumurta Retentionu‐Prolapsus Cloaka
40,00
100,00
150,00
100,00
100,00
80,00
20,00
20,00
80,00
80,00
100,00
200,00
120,00
350,00
350,00
20,00
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
KLİNİK MUAYENE VE HİZMET
Klinik muayene
Pisikolojik muayene
Egzotik Hayvanlar
Lavman
Ötenazi
AŞI VE ENJEKSİYON ÜCRETLERİ
Monovalan Aşılar
Polivalan Aşılar
Tek Enjeksiyon
HEMATOLOJİ ÜCRETLERİ
Tam kan sayımı
Kan frotisi
BİYOKİMYA ÜCRETLERİ
Üre
Kreatinin
Glikoz
Serum Total Protein
Albumin
Amilaz
Lipaz
ALT
AST
ALP
GGT
CK
T. Bilurubin
Ca
Kolesterol
LDH
Mg
NH3
Fosfat
ÜCRET (TL)
40,00
100,00
10,00
30,00
50,00
25,00
30,00
5,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
İDRAR ANALİZ ÜCRETLERİ
İdrar Tahlili (Stick)
İdrar Tahlili (Tam)
KAN GAZLARI ÜCRETLERİ
Kan Gazları ölçümü
ULTRASONOGRAFİ ÜCRETLERİ
Kedi
Köpek
İnek
Koyun-Keçi
At
ENDESKOPİ ÜCRETLERİ
Endoskobik Muayene
KARDİYOLOJİ
EKG
EKO (Kedi-Köpek)
EKO (At)
HOSPİTALİZASYON
Büyük hayvan Hasta Hospitalizasyon Ücreti (Gıda ve yem hariç, günlük)
Küçük hayvan Hasta Hospitalizasyon Ücreti (Gıda ve yem hariç, günlük)
Kedi Köpek Hasta Hospitalizasyon Ücreti (Gıda ve yem hariç, günlük)
10.00
15,00
50,00
20,00
30,00
30,00
20,00
50,00
50,00
20,00
40,00
50,00
15,00
10,00
10,00
Download

ANATOMİ ANABİLİM DALI İskelet* Birim Fiyatı (TL) At 2000 Merkep