Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB
ve
Onaylanmış Kuruluşlar
TAIEX Semineri 28.04.2014/İSTANBUL
Hülya ŞENTÜRK ÜNCÜ
Onaylanmış Kuruluşlar Şb. Md. V.
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Her ürünün piyasaya arzından önce PDDD işlemleri yerine getirilmelidir. Bu
işlemler ürünün,
 Yapıda taşıdığı riske (Ürün taşıyıcı veya değil)
 Kullanım amacına (örn: İç mekan-dış mekan, dolgu veya kaplama,)
 Kullanıldığı yapı işinin tabi olduğu temel gereklere (Ürünün özelliklerinin veya
kullanıldığı yapı elemanının deprem, yangın ve ısı yalıtım yönetmeliği
hükümleriyle ilgili olup olmaması)
göre değişir.
Ana faaliyetler
 Ürünün tipini belirlemeye yarayan Tip Testi
 Ürünün tip testindeki performansının sürdürülmesini sağlayan Fabrika Üretim
Kontrol sistemi
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek V. PDDD Sistemleri
İşlemler
1+
1
2+
3
4
Malzeme tipinin tespiti (TT)
OK
OK
İ
OK
İ
FÜK (Fabrika üretim kontrolü)
İ
İ
İ
İ
İ
FÜK’ün ve üretim tesisinin başlangıç
denetimi
OK
OK
OK
_
_
FÜK’ün sürekli gözetimi, ölçümü ve
değerlendirilmesi
OK
OK
OK
_
_
Önceden hazırlanmış test planına
göre fabrikada alınan numunelerin
ilave testleri
İ
İ
İ
_
_
Malzemelerin piyasaya arzından
önce
alınmış
numunelerinin
denetlenmesi
OK
_
_
_
_
Performansın
Değişmezliği
Belgesi
Performansın
Değişmezliği
Belgesi
FÜK Uygunluk
Belgesi
Deney/
hesaplama
Raporu
_
Performans
Beyanı
Performans
Beyanı
Performans
Beyanı
Performans
Beyanı
Performans
Beyanı
İşlem Çıktısı
/
Sistemler
OK
İmalatçı
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans
değişmezliği
Belgesi (1+, 1)
İmalatçının
OK
Başvurusu
(1+, 1, 2+, 3)
Performans
değişmezliği
İşlemleri
(OK VAR)
Fabrika Üretim
Kontrolü
Uygunluk Belgesi
(2+)
Perform.
Beyanı
CE İşareti
İliştirilmesi
Deney/Hesaplam
a Raporu (3)
İmalatçı
(4)
Performans
değişmezliği
İşlemleri
(OK YOK)
4
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
305/2011/AB Yönetmeliğinde OK türleri
Ürün belgelendirme kuruluşu: PDDD sistemi 1 ve 1+ da ürün
belgelendirme hizmeti verir. (Akr.: TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi-Ürün,
proses ve hizmet belgelendirme kuruluşları için şartlar)
Fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu: PDDD sistemi 2+
da fabrika üretim kontrolünün belgelendirilmesi hizmeti verir. (Akr.: TS EN ISO/IEC
17065 Uygunluk Değerlendirmesi-Ürün, proses ve hizmet belgelendirme kuruluşları(organları)
için şartlar)
Deney laboratuvarı: PDDD sistemi 3 de üçüncü taraflarca yapılması
gereken tip testlerini gerçekleştirir ve malzeme tipini tespit eder. (Akr.: TS EN ISO
17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar)
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans beyanında OK Bilgileri (sistem 4 hariç)
(7) Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans
beyanında:
ABC BELGELENDİRME AŞ. 1234 tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve
doğrulanması sistemlerinden Sistem 1+, 1, 2+, 3 altında malzeme tipinin tespiti , Fabrika üretim
kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi, Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi,
ölçümü ve değerlendirilmesi, Malzemelerin piyasaya arzından önce alınmış numunelerinin
denetlenmesi uygulanarak, performansın değişmezliği belgesi, fabrika üretim kontrolü uygunluk
belgesi, test/hesaplama raporu düzenlenmiştir.
(8) Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin
performans beyanında:
XYZ DEĞERLENDİRME AŞ. tarafınca EAD 0001’e dayanılarak hazırlanan XYZ 2013 nolu teknik
değerlendirme , performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden
Sistem 1+, 1, 2+, 3 altında malzeme tipinin tespiti , Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin
başlangıç denetimi, Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi,
Malzemelerin piyasaya arzından önce alınmış numunelerinin denetlenmesi uygulanarak,
performansın değişmezliği belgesi, fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi, test/hesaplama
raporu düzenlenmiştir.
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Onaylanmış Kuruluşların Bakanlıkça görevlendirilmesi
89/106/EEC Yönetmeliği kapsamında 15 adet Onaylanmış Kuruluş 196 adet
uyumlaştırılmış standart kapsamında, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini
yürütmekte idi. 305/2011/AB Yönetmeliğinin yayımı ile bu görevlendirmeler
düşmüştür ancak bazı belge ve raporların geçerliliği devam etmektedir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış
Kuruluşların Görevlendirilmesine Ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:
MHG/2013-09) 18.8.2013 tarih ve 28739 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır.
Görevlendirme ve denetleme prosedürü YMY Madde 40 (CPR Madde 43) Uyarınca
Komisyona da iletilmiştir.
Bakanlığımız Yönetmelik kapsamında
16 adet Onaylanmış kuruluşu
213 adet uyumlaştırılmış standart kapsamında
görevlendirmiştir.
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirme/ Bildirim Süreci
1
• Onaylanmış Kuruluş adayları Bakanlığa başvurur.
2
•Onaylanmış Kuruluş görevlendirme ve/veya kapsam genişletme
başvuruları Bakanlıkça değerlendirilir
3
•Görevlendirme ve/veya kapsam genişletme talepleri uygun bulunan
kuruluşlar, NANDO’da yayımlanmaları için Ekonomi Bakanlığı’na iletilir.
4
OK
•Görevlendirmesi ve/veya kapsam genişletmesi NANDO’ da yayımlanan ve
akabinde Bakanlıkça bir Tebliğ ile yayımlanan kuruluşlar ilgili teknik
düzenleme kapsamında Onaylanmış Kuruluş statüsü elde eder.
Onaylanmış Kuruluşların bildirime konu faaliyet ve özelliklerinde meydana gelen ve Başvuru
Formu ile Bakanlığa iletilen değişiklikler Avrupa Komisyonuna bildirilir.
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında
Onaylanmış Kuruluşların durumu (11.4.2014 tarihi itibarı ile)
Kısaltma
Kuruluş adı
NANDO yayım tarihi – OK No
Görevl.Tebliğ tarihi
1
KÇK
Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi
29.11.2013
1784
24.01.2014
2
TSE
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Standartları Enstitüsü Laboratuvarı
29.11.2013
26.02.2014
1783
1783
24.01.2014
15.03.2014
3
KGS
Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi
29.11.2013
2055
24.01.2014
4
UNIVERSAL
Universal Sertifikasyon Ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
03.12.2013
2163
24.01.2014
5
TEBAR
Tebar Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş.
03.12.2013
2164
24.01.2014
6
KALİTEST
Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
03.12.2013
2179
24.01.2014
7
ALBERK
Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti.
17.02.2014
2138
11.03.2014
8
ERA
Era Laboratuvarları A.Ş.
10.04.2014
2184
Tebliğ Hazırlandı
9
SZUTEST
SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
03.12.2013
2195
24.01.2014
10
STANDART
Standart Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti.
03.12.2013
2271
24.01.2014
11
BVA
Belgelendirme ve Dış Tic Ltd. Şti.
15.4.2014
2334
Tebliği hazırladı
12
ÇEVKAK
Çevre enerji Verimlilik Kalite Kurulu İkt. İşletmesi
13.02.2014
2372
11.03.2014
13
CPC
CPC Belg. Muayene ve Deney Hizm. Tic. Ltd.Şti.
22.01.2014
2404
12.03.2014
14
UDEM
UDEM Uluslararası Belg. Denetim Eğitim Ltd. Şti.
22.01.2014
2292
12.03.2014
15
TürkLoydu
Türk Loydu
30.01.2014
1785
15.03.2014
16
İncerta
3D InCertA Belgelendirme Mühendislik Gözetim Ve Denetim Ltd. Şti.
11.4.2014
2530
Tebliğ Hazırlandı
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Onaylanmış Kuruluşların Gözetim ve Denetimleri
Bakanlığımızca görevlendirilen Onaylanmış Kuruluşlar,
kapsamlarındaki faaliyetlere yönelik olarak Bakanlıkça
gözlenir ve denetlenirler.
Gözetim YMDS sistemi üzerinden yapılacaktır.
Denetimler;
 Resen veya şikayet üzerine gerçekleştirilir,
 Haberli veya habersiz olarak yapılır.
Onaylanmış Kuruluşların ilk denetimi, atamayı izleyen ilk yılın
içerisinde, sonraki denetimler ise en az yılda bir kez olmak üzere Bakanlığın
uygun gördüğü aralıklarla yapılır.
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
OK’ların Faaliyet Kapsamlarının YMDS’ye Girilmesi Ve Belge Takibi
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
OK Gözetimi ve PGD Faaliyetleri
OK tarafından düzenlenen belgeler YMDS ile kontrol edilmektedir.
 OK tarafınca belgesi iptal edilen imalatçı bilgileri YMDS üzerinden PGD ile
paylaşılacaktır.
 OK’ların YMDS’ye girdikleri FÜK denetimi ve ürün gözetimi tarihlerine göre PGD
yapılacaktır.
 Bakanlığımıza iletilen OK’larla ilgili şikayetlere konu imalatçılara PGD yapılacaktır.
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Onaylanmış Kuruluşlara Uygulanacak Yaptırımlar
Faaliyet Kapsamının Kısıtlanması veya Askıya Alınması:

Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda OK’nın faaliyet kapsamı; 20-60 gün için
kısıtlanır veya askıya alınır.
Görevlendirmenin İptali:
OK akreditasyonunun geçerliliğini yitirmesi durumunda;
 Düzeltici faaliyet için verilen sürenin sonunda uygunsuzluklar giderilmediğinde;
 Faaliyet kapsamı askıya alınan OK’nın faaliyetlerini sürdürdüğünün tespit edilmesi durumunda
görevlendirmesi iptal edilir.

İdari Para Cezası:
4703 sayılı Kanun’un 9. maddesine aykırı hareket eden OK’lara aynı kanunda yer alan ilgili
yaptırımlar uygulanır.
Bakanlıkça Onaylanmış Kuruluşlara uygulanan yaptırım ve kararlar kuruluşa tebliğ edildiği gibi,
Bakanlıkça Resmî Gazete’de yayımlanır ve Avrupa Komisyonu’na bildirilir.

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Onaylanmış Kuruluş Bünyesindeki Test Laboratuvarları
Dışındaki Tesislerin Kullanılması

İmalâtçının talebi üzerine teknik, ekonomik ve lojistik açıdan geçerli sebepler de var ise,
OK, PDDD sistemlerinden sistem 1+, 1 ve 3 için testleri yapmaya veya kendi denetimi
altında, üretimin yapıldığı fabrikada imalâtçının laboratuvarındaki ekipmanı kullanarak
veya imalâtçının muvafakati ile başka bir test laboratuvarında o laboratuvarın ekipmanını
kullanarak yaptırmaya karar verebilir.

Bu tür testleri yürütecek OK, kendi akredite test laboratuvarları dışında başka bir
laboratuvarda çalışmak için ayrıca yetkilendirilir.

OK, testler yapılmadan önce, test metotlarına ilişkin gereklerin karşılandığını teyit eder.
Aynı zamanda test ekipmanının gerekli kalibrasyon sistemine sahip olmasından, ölçümlerin
izlenebilirliğinin temin edilmesinden ve test sonuçlarının doğru ve güvenilir olmasından da
sorumludur
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Uyumlaştırılmış Standartların düzeltme/revizyonları
Ve OK Sorumluluğu




OK kendi prosedürlerinin standardın son versiyonuna uygun olmasını
sağlamalı, belgelendirdikleri ürünün veya
imalatçının prosedürlerinin
standardın son versiyonuna uygun olduğuna emin olmalıdır.
OK’lar hazırladıkları test raporlarını teknik şartnamelerin son versiyonuna
göre düzenlenmelidir.
Ancak geçmişte düzenledikleri test raporlarının, teknik şartnamelerdeki
değişiklik dolayısı ile geçersiz olması halinde bu durumu imalatçıya
bildirmek test laboratuvarının sorumluluğunda değildir.
Standartlardaki değişikliklerin CE işaretlemesine ilişkin gereklere belirgin
bir etkisinin olması durumunda standartların her iki versiyonu için bir eş
varlık süresi bulunmaktadır. OK’lar eş varlık süresince prosedürlerini
değiştirmeli ve düzenlenen her belgede gerekli revizyonların yapılmasını
sağlamalıdır.
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu
Bu kuruluşların görevlendirme ve denetim esasları ile ATD Formatı:
«Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Avrupa Teknik
Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesine Ve Denetlenmesine Dair
Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2014-12)» (21.3.2014 – 28948 R.G.) ile belirlenmiştir.
Görevlendirme ve denetleme Prosedürü YMY Mdde 31 (CPR Madde 29.3)
uyarınca Ek Bak aracılığı ile Komisyona da iletilmiştir.
Bakanlık, kuruluşun isim ve adresini ve hangi yapı malzemesi alanı veya alanları
için görevlendirildiğini Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Performans Değişmezliği Belgesi ve
Fabrika Üretim Kontrolü
Uygunluk Belgesi Örnekleri
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sistem 1+ Kapsamındaki Ürünler İçin Performansın Değişmezliği Belgesi genel Formatı
Ürün Belgelendirme
Kuruluşu’nun Logosu-
Onaylanmış Kuruluş No: XXXXX
Ürün Belgelendirme Kuruluşunun adı ve adresi
Performansın Değişmezliği Belgesi
XXX-CPR-XX
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak bu belge yapı malzemesine uygulanır.
(ya da Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 9/3/2011 tarihli 305/2011/EU Yapı Malzemeleri Tüzüğüne
uygun olarak bu belge yapı malzemesine uygulanır.
Ürün/ürünler
-ürün parametreleri (ürün performansının seviye ve sınıfları) uygun olduğu hallerde eğer kullanılmışsa
CE işaretlemesi metotları; imalatçının performans beyanındaki amacında olduğu gibi ürünün
tanımı(kullanım amacı /amaçları ve tanıtımı) –
< Üretim tesis/tesisleri>
<Tam adres/adresleri >
Üretim tesisi/tesislerinde
Ürün/ürünler
-ürün parametreleri (ürün performansının seviye ve sınıfları) uygun olduğu hallerde eğer kullanılmışsa
CE işaretlemesi metotları; imalatçının performans beyanındaki amacında olduğu gibi ürünün
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
tanımı(kullanım amacı /amaçları ve tanıtımı) –
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
< Üretim tesis/tesisleri>
<Tam adres/adresleri >
Üretim tesisi/tesislerinde
<İmalatçının adı>
<Tam adresi>
Tarafından veya adına üretilmiştir.
Bu belge ilgili performansın değişmezliği ve doğrulama sistemi ve ilgili standardın/standartların Ek
ZA’sında tanımlanan performansa ilişkin tüm hükümleri
<EN XXXX:yyyy/An:xxxx/AC:yyyy>
Sistem altında<belgelendirilen seviye/seviler>uygulandığını ve
Ürünün/ürünlerin yukarıda tanımlanan tüm gerekleri karşıladığını göstermektedir.
Bu sertifika …/…/….. tarihinde ilk defa düzenlenmiştir ve beyan edilen karakteristiklerin performansını
değerlendirmede kullanılan test metotlarını ve/veya uyumlaştırılmış standart kapsamındaki fabrika
üretim kontrolü gerekleri değişmediği ve ürün ve üretim koşulları belirgin olarak değiştirilmediği
sürece geçerlidir.
<Şehir, Tarih>
<Yetkilinin İmzası>
< Unvanı, Pozisyonu>
Sistem 2+ Kapsamındaki Ürünler İçin Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Genel Formatı
Ürün Belgelendirme
Kuruluşu’nun Logosu-
Onaylanmış Kuruluş No: XXXXX
FÜK BelgelendirmeKuruluşunun adı ve adresi
Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi
XXX-CPR-ZZZ
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak bu belge yapı malzemesine uygulanır.
(ya da Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 9/3/2011 tarihli 305/2011/EU Yapı Malzemeleri Tüzüğüne
uygun olarak bu belge yapı malzemesine uygulanır.
Ürün/ürünler
-ürün parametreleri (ürün performansının seviye ve sınıfları) uygun olduğu hallerde eğer kullanılmışsa
CE işaretlemesi metotları; imalatçının performans beyanındaki amacında olduğu gibi ürünün
tanımı(kullanım amacı /amaçları ve tanıtımı) –
< Üretim tesis/tesisleri>
<Tam adres/adresleri >
Üretim tesisi/tesislerinde
Ürün/ürünler
-ürün parametreleri (ürün performansının seviye ve sınıfları) uygun olduğu hallerde eğer kullanılmışsa
CE işaretlemesi metotları; imalatçının performans beyanındaki amacında olduğu gibi ürünün
tanımı(kullanım amacı /amaçları ve tanıtımı) –
< Üretim tesis/tesisleri>
<Tam adres/adresleri >
Üretim tesisi/tesislerinde
<İmalatçının adı>
<Tam adresi>
Tarafından veya adına üretilmiştir.
Bu belge ilgili performansın değişmezliği ve doğrulama sistemi ve ilgili standardın/standartların Ek
ZA’sında tanımlanan performansa ilişkin tüm hükümleri
<EN XXXX:yyyy/An:xxxx/AC:yyyy>
Sistem 2+’nın -uygulandığını ve
Fabrika Üretim Kontrolü’nün yukarıda tanımlanan tüm gerekleri karşıladığını göstermektedir.
Bu sertifika …/…/….. tarihinde ilk defa düzenlenmiştir ve beyan edilen karakteristiklerin performansını
değerlendirmede kullanılan test metotlarını ve/veya uyumlaştırılmış standart kapsamındaki fabrika
üretim kontrolü gerekleri değişmediği ve ürün ve üretim koşulları belirgin olarak değiştirilmediği
sürece geçerlidir.
<Şehir, Tarih>
<Yetkilinin İmzası>
< Unvanı, Pozisyonu>
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖNEMLİ!
Ancak OK tarafından belge ve raporlar imalatçıya verildikten
sonra imalatçı bu belge ve raporlara dayanarak performans
beyanı hazırlayabilir. Performans beyanına hazırladıktan sonra ve
bu beyana dayanarak ise CE işaretlemesini iliştirir.
Certificate/Test report
1
DoP
CE
Belge veya Rapor
Performans beyanı
CE işareti
OK1
iMALATÇI
İMALATÇI
Sistem 4 hariç
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GEÇİŞ PROSEDÜRLERİ
1.7.2013 tarihinden önce düzenlenen
Belgelerin/Raporların 1.7.2013 sonrasında geçerliliği
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.7.2013
89/106/EEC Kapsamında OK
İmalatçı Performans Beyanı düzenleyebilir
AT Uygunluk Belgesi……………………………...........................
Ürün gözetim tarihine kadar
FÜK Uygunluk Belgesi……………………………………………………
FÜK denetim tarihine kadar
Deney Raporu……………………………………………………………
Ürün tipi değişene kadar
OK bir sonraki uygunluk kontrol tarihine kadar (305/2011/AB) Yönetmelik çerçevesinde
görevlendirilirse düzenlediği belge ve raporların değiştirilmesine veya yeniden
yayımlanmasına gerek yoktur. (İmalatçının veya ilgili OK’nın bu konuda bir talebi olmaması
kaydıyla).
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.7.2013
Sadece CPR’da görevli OK belge düzenleyebilir!!!
Bir OK’nın 89/106/EEC kapsamında verdiği belgeye konu
ürünün, tipinde, başlangıç tip testinde veya bu testlerle
bağlantılı performansında veya fabrika üretim kontrol
sisteminde bir değişiklik olması durumunda
1.7.2013 tarihinden sonraki uygunluk kontrol tarihine kadar
305/2011/AB Yönetmeliği kapsamında görevlendirilmemesi
durumunda,
düzenlemiş olduğu belge ve raporlar geçerliliğini kaybeder. Bu belge ve
raporların sahibi imalatçı yeniden değerlendirme için 305/2011/AB
Yönetmeliği kapsamında görevlendirilmiş bir OK’ya başvurmalıdır.
305/2011/EU’da görevli kuruluşlar
NANDO web sitesinden kontrol edilebilir.
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/na
ndo/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody
&dir_id=33
305/2011/EU’da
Bakanlığımızca
görevlendirilmiş
kuruluşları NANDO web sitesinden kontrol edebilirsiniz.
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/in
dex.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=792
Görevlendirmesi
askıya alınan veya
iptal edilen OK’lar
http://ec.europa.eu/ente
rprise/newapproach/nan
do/index.cfm?fuseaction=
notifiedbody.notifiedbodi
es&num=DNB&text=With
drawn%2FExpired%2FSus
pended%20Notifications
%2FNBs
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAHTE BELGE VE RAPORLAR
SIK KARŞILAŞILAN ÖRNEKLER;
 NANDO’da adı geçmeyen kuruluşlarca verilen belge ve raporlar
(İçeriğinde Yönetmeliğe atıf olan)
 NANDO’da adı geçen kuruluşlarca kapsamları dışındaki ürünlere veya
kapsamları dışındaki faaliyetleri sonucu verilen belge ve raporlar
 Belge üzerinde referans verilen standartla ürün tipinin tutmaması
 Yapı malzemesi olmayan bir ürüne yapı malzemesi gibi belge
düzenlenmesi
 Sistem 4’ de olan ürünlere Yönetmeliğe referans veren belge
düzenlenmesi
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İmalatçıların Dikkatine
•
NANDO’da 305/2011/EU Yönetmeliği altında adı yayımlanmamış kuruluşlara
başvurmayın.
•
Ürününüzün kuruluşun faaliyet kapsamı içinde bulunduğundan emin olun.
•
Basitleştirilmiş usuller kullandığınızda uygun teknik belgeleri (YMY M.34.2) veya
özel teknik belgeleri (YMY M.36.2)sistem 1+ ve 1’de OK’ya doğrulatın.
MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YAPI MALZEMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İlginiz için teşekkür ederim!
Sunum için link http://www.ymds.gov.tr/Kutuphane.aspx
Hülya ŞENTÜRK ÜNCÜ
Onaylanmış Kuruluşlar Şb.Md.V.
Tel:0312 287 92 24 - 2021
[email protected]
Download

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI MALZEMELERİ