Študijné oddelenie
Palackého č. 1, P. O. Box 104
810 00 Bratislava
Prosíme študentov, aby v prípade študijných záležitostí (prijímacie konanie,
prestupy, prerušenie štúdia, zanechanie štúdia, zmeny osobných údajov a pod.)
kontaktovali referentku študijného oddelenia podľa jednotlivých odborov
a ročníkov.
Referentky študijného oddelenia:
Odbor / Referentka
Pracovisko / Tel.
Ročník / Kancelária
Forma štúdia / E-mail
Ošetrovateľstvo
1., 2., 3., 4., 5. r.
1., 2., 4., 5. r.
1., 2., 3., 4., 5. r.
1., 2., 3., 4., 5. r.
1., 2., 3., 4., 5. r.
Externá forma
-//-//-//-//-
Alena Bučeková
Bratislava
Nové Zámky
Košice
Bratislava
Bratislava
02/5930 5624
0911 707 846
č. 4
[email protected]
Odbor / Referentka
Pracovisko / Tel.
Ročník / Kancelária
Forma štúdia / E-mail
Sociálna práca
Zubná technika
Psychológia
1., 2., 3., 4., 5. r.
1., 2. r.
1., 2., 3. r.
Externá forma
Denná forma
-//-
Mgr. Jana Drozdová
Nové Zámky
Bratislava
Bratislava
Tel./Fax 02/59305624
0911 707 847
č. 4
[email protected]
Odbor / Referentka
Pracovisko / Tel.
Ročník / Kancelária
Forma štúdia / E-mail
Sociálna práca
Bardejov
Piešťany
Spišská Nová Ves
Trstená
Příbram
Tel./Fax 02/59305624
0911 707 852
2., 3., 4., 5. r.
1., 2., 3., 4., 5. r.
2., 3., 4., 5. r.
1., 2., 3., 4., 5. r.
1., 2., 3., 4., 5. r.
Externá forma
-//-//-//-//-
č. 4
[email protected]
Sociálna práca
Labor. vyšet. metódy
Verejné zdravotníctvo
Katarína Ertelová
Odbor / Referentka
Pracovisko / Tel.
Misijná a charit.práca
Bratislava
Praha
Praha-Bilené
Sociálna práca
Žilina
Keňa
Burundi
Verejné zdravotníctvo Keňa
Sociológia
Bratislava
Ročník / Kancelária
Forma štúdia / E-mail
Externá forma, (Denná)
-//-//-//Denná forma
Externá forma
-//Denná forma
Mgr. Eva Chovanová
02/6920 2840
1., 2., 3., 4., 5. r.
1., 2., 3., 4., 5. r.
1.r.
1., 2., 3., 4., 5. r.
1., 4. r.
2. r.
2. r.
1., 2., 3., 4., 5. r.
Pod brehmi 4/A
(Polianky-Dúbravka)
Odbor / Referentka
Pracovisko / Tel.
Ročník / Kancelária
Forma štúdia / E-mail
Sociálna práca
Bratislava
Trstená
Michalovce
Rožňava
Skalica
Dunajská Streda
Partizánske
Nová Zámky
1., 2., 3., 4., 5. r.
1., 2., 3., 5. r.
1., 2., 3., 4., 5. r.
1., 2., 3. r.
1., 2., 3. r.
1. r.
1. r.
1. r.
Denná forma
-//-//-//-//-//-//-//-
Ošetrovateľstvo
1., 2., 3. r.
1., 2., 3. r.
2., 3. r.
1. r., 2. r.
1., 2. r.
Denná forma
-//-//-//-//-
Mgr. Agneša Lazíková
Nové Zámky
Skalica
PO - Michalovce
Bratislava
Rožňava
Tel./Fax 02/59305624
0911 707 851
č. 4
[email protected]
Odbor / Referentka
Pracovisko / Tel.
Ročník / Kancelária
Forma štúdia / E-mail
Ošetrovateľstvo
+
ISIC
Příbram
1., 2., 3., 4., 5. r.
Externá forma
Mgr. Lujza
Longauerová
02/5930 5622
0911 280 194
č. 6
Odbor / Referentka
Pracovisko / Tel.
Ročník / Kancelária
Forma štúdia / E-mail
Sociálna práca
Bratislava
Rožňava
Rožňava
02/5930 5621
0911 707 854
4., 5. r.
1., 2., 3., 4. r.
4., 5. r.
Externá forma
-//-//-
č. 1
[email protected]
Ošetrovateľstvo
Eva Maxianová
[email protected]
[email protected]
Odbor / Referentka
Pracovisko / Tel.
Ročník / Kancelária
Forma štúdia / E-mail
Sociálna práca
Bratislava
1., 2., 3. r.
Externá forma
Mgr. Marta Prilinská
02/5930 5614
0911 707 855
č. 1
[email protected]
Odbor / Referentka
Pracovisko / Tel.
MHA
Bratislava
Mgr. Eva Razzouková
02/5443 1965
0904 831 246
Odbor / Referentka
Pracovisko / Tel.
Sociálna práca
Žilina II.
Ošetrovateľstvo
NZ - Žilina II.
Verejné zdravotníctvo BA - Žilina II.
+
Motivačné
štipendiá
+
Sociálne
štipendiá
02/5930 5625
Alena Šramková
0911 707 858
Ročník / Kancelária
Forma štúdia / E-mail
Vchod od ZŠ
[email protected]
Ročník / Kancelária
Forma štúdia / E-mail
1., 2., 3., 4., 5. r.
1.,2.r.
1. r.
Externá forma
poschodie č. 1
[email protected]
Odbor / Referentka
Pracovisko / Tel.
Ročník / Kancelária
Forma štúdia / E-mail
Sociálna práca
1., 2., 3., 4., 5. r.
1., 2., 3., 4., 5. r.
1., 2., 3. r.
2. r.
1., 2., 3., 4., 5. r.
1., 2., 3., 4., 5. r.
1., 4. r.
Externá forma
-//-//-//-//-//-//-
Mgr. Jana Verníčková
Partizánske
Skalica
Dunajská Streda
DS - Šahy
Banská Bystrica
BA - Skalica
PN - Partizánske
02/5930 5622
0911 707 856
č. 6
[email protected]
Odbor / Referentka
Pracovisko / Tel.
Ročník / Kancelária
Forma štúdia / E-mail
Sociálna práca
Ošetrovateľstvo
Zubná technika
+
Sociálne
štipendiá
Mgr. Michaela
Vidovičová
Michalovce
PO - Michalovce
Bratislava
1., 2., 3., 4., 5. r.
2.,3. r.
1., 2., 3. r.
Externá forma
-//-//-
02/5930 5625
0911 707 853
poschodie č. 1
[email protected]
Ošetrovateľstvo
Odbor / Referentka
Pracovisko / Tel.
Ročník / Kancelária
Forma štúdia / E-mail
Sociálna práca
zahr. štud.
VN
RO
SB
BA
SK
02/5930 5621
0911 565 137
1.r.
1.r.
1.r.
1., 2.r.
1.r.
č. 1
Denná forma
Externá forma
Externá forma
UTV
PhDr. Eva Vršková
[email protected]
Študijné oddelenie – Referát poplatkov
Palackého 1, Bratislava
Meno a priezvisko
Tel.
Kancelária
e-mail
PaedDr. Mária Bálintová
02/5930 5625
0911 707 859
poschodie č. 1
[email protected]
Vedúca študijného oddelenia:
PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.
tel./fax.: 02/5930 5623, 0902 189 294
e-mail: [email protected]
Palackého 1, Bratislava
kancelária č. 2
Download

Študijné oddelenie