DÜZENLEME KURULU
Cihat MAZMANOĞLU
Haluk SELÇUK
Nusret SUNA
Mustafa BALCI
Umut TURAN
Rezan BULUT
İsmail Selçuk YILMAZ
BİLİM KURULU
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
İSTANBUL ŞUBESİ
Mumhane Cad. No: 21
Karaköy - Beyoğlu - İSTANBUL
Tel: (0212) 293 20 00
Faks: (0212) 232 09 12
http://istanbul.imo.org.tr
SEKRETERYA
Kongre e-posta:
[email protected]
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10
07030 Muratpaşa - ANTALYA
Tel: (0242) 237 57 27-3 hat
Faks: (0242) 237 57 31
http://antalya.imo.org.tr
Prof. Dr. Fikret TÜRKER (Başkan)
Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL
Prof. Dr. Turan ÖZTURAN
Prof. Dr. Fevziye AKÖZ
Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL
Doç. Dr. N.Uğur KOÇKAL
Prof. Dr. Süheyl AKMAN (Onursal Başkan)
Prof. Dr. Mehmet Ali TAŞDEMİR (Başkan)
Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA
Prof. Dr. Fevziye AKÖZ
Prof. Dr. Saim AKYÜZ
Prof. Dr. Bülent BARADAN
Prof. Dr. Turhan ERDOĞAN
Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU
Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER
Prof. Dr. Fahriye KILINÇKALE
Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL
Prof. Dr. Erbil ÖZTEKİN
Prof. Dr. Turan ÖZTURAN
Prof. Dr. Kambiz RAMYAR
Prof. Dr. Canan TAŞDEMİR
Prof. Dr. Mustafa TOKYAY
TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
Prof. Dr. Selçuk TÜRKEL
Prof. Dr. Fikret TÜRKER
Prof. Dr. İ. Özgür YAMAN
Prof. Asım YEĞİNOBALI
Prof. Dr. Nabi YÜZER
Doç. Dr. Hakan Nuri ATAHAN
Doç. Dr. A.Ferhat BİNGÖL
Doç. Dr. Sinan ERDOĞAN
Doç. Dr. Mehmet GESOĞLU
Doç. Dr. Erhan GÜNEYİSİ
Doç. Dr. Mustafa KARAGÜLER
Doç. Dr. N.Uğur KOÇKAL
Doç. Dr. Nilüfer ÖZYURT
Doç. Dr. Özkan ŞENGÜL
Doç. Dr. Halit YAZICI
Doç. Dr. Hasan YILDIRIM
DANIŞMA KURULU
Taner YÜZGEÇ (İMO)
Nevzat ERSAN (İMO)
Cemal GÖKÇE (İMO)
Dr. Cem OĞUZ (İMO)
Antalya Büyükşehir Belediyesi
İsmail KARTAL (TCK 1. Bölge Müdürü)
Şenol ALTIOK (TCK 13. Bölge Müdürü)
Turkay ÖZGÜR (DSİ 13. Bölge Müdürü)
Sedat ÖZPINAR (DSİ 14. Bölge Müdürü)
Yaşar GÜVENÇ (İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü)
Bedrettin TAŞKESEN (Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü)
Abdullah Atakan YİĞİT (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Malzemeleri Daire Bşk.)
Demir İNÖZÜ (TMMMB-Türk Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği Yön. Kur. Başkanı)
Emin SAZAK (TMB-Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
Mehmet GÖÇMEN (TÇMB-Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
Yavuz IŞIK (THBB-Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
Dr. Tümer AKAKIN (THBB- Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri)
Bora YILDIRIM (KÜB-Beton Katkı Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
Buğra KÜÇÜKKAYALAR (TPB-Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
Barbaros ONULAY (AGÜB-Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
Dündar YETİŞENER (İMSAD-Türkiye İnşaat Malzemesi San. Derneği Yön. Kur. Başkanı)
SÜRDÜRÜLEBİLİR BETON
DÜZENLEYEN
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
İSTANBUL ŞUBESİ
1. DUYURU
KURULUŞ
ADI-SOYADI
:
:
E-POSTA
FAKS
TEL
:
:
:
KONGRE KONULARI
Bildiri tam metinlerinin
hakemlerin önerileri ile düzeltilmesi
:
Kongre’de bildiri sunmak isteyen katılımcıların yandaki başvuru
formunu doldurup özgün çalışmalarını kapsayan en az 200
kelimelik bildiri özetlerini e-posta yolu ile 20 Haziran 2014
tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir (Bir katılımcının
ismi en fazla iki bildiride yer alabilir).
YAZIŞMA ADRESİ
Betonda sürdürülebilirlik kavramında beton bileşenlerinin
çevreye zarar vermeyen malzemelerden oluşması ve atıkların
beton üretiminde değerlendirilmesi, enerji tasarrufu ve beton
yapıların kullanım ömrünün uzatılması gibi yaklaşımlar yer
almaktadır. Sürdürülebilir beton, bileşenleri olan agrega ve
bağlayıcısı büyük ölçüde geri dönüşüm atıklarından oluşan
bir malzemedir. Günümüzde yurdumuzun her köşesinde
gündeme gelen kentsel dönüşüm atıklarının büyük çevre
sorunlarına yol açacağı açıktır. Bu nedenle bu atıkların beton
üretiminde agrega olarak kullanılması soruna bir ölçüde
çözüm getirebilecektir. Karbondioksit emisyonu ve enerji
tüketimi açısından sorunlu olan çimento kullanımını kısacak ve
yakıt tüketimini azaltacak çözümler sürdürülebilirlik açısından
önemlidir. Çimentoya puzolan özellikli endüstri yan atıklarının
katılması öteden beri uygulanmakta olan bir yöntemdir.
Ancak puzolanların alkalilerle aktive edilmesi ile oluşturulan
geopolimer adlı bağlayıcılar son yıllarda geliştirilmektedir.
Beton ve betonarme yapıların kalıcılık özelliği ile birlikte
sürdürülebilirliğin temelini oluşturan bu konular üç gün süren
kongre boyunca derinliğine ele alınacaktır.
:
ÖNEMLİ TARİHLER
BİLDİRİ ADI
GİRİŞ
20 Haziran 2014
Bildiri özeti gönderilmesi için son gün
30 Haziran 2014
Bildiri özeti üzerinden
kabul değerlendirmelerinin yapılması
➤ Yaşam döngüsü analizi
➤ Atık yönetimi ve betonun geri dönüşümü (İnşaat
molozlarından agrega üretimi, geri kazanılmış agrega,
geri dönüşüm suyu)
➤ Sanayi yan ürünü olan bağlayıcı malzemeler (Uçucu kül,
yüksek fırın cürufu, silis dumanı, diğer küller)
➤ Alkaliler ile aktive edilen puzolan bağlayıcılar
(Geopolimerler)
➤ Sürdürülebilirlik için dayanıklılık (dürabilite, servis ömrü,
performansa dayalı tasarım, onarım ve bakım)
➤ Sürdürülebilirlik için yüksek performanslı betonlar
➤ Enerji tüketiminde tasarruf yapılması (Çimento
üretiminde alternatif yakıtlar, ısı yalıtım özelliği yüksek
betonlar)
➤ Sürdürülebilir beton yollar (geçirimli beton, kentlerde ısı
depolanmasının önlenmesi, açık renkli beton)
➤ Betonun çevresel etkileri
15 Şubat 2015
Kesinleşmiş tam bildiri metinlerinin
kongre sekreteryasına iletilmesi
9. BETON KONGRESİ
15 Ocak 2015
16 - 18 NİSAN 2015 / ANTALYA
BAŞVURU FORMU
15 Ekim 2014
Bildiri tam metinlerinin
kongre sekreteryasına iletilmesi
Download

Kongre Broşürü - 9. ulusal beton kongresi