Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanych proszone są o kontakt
telefoniczny pod numerem telefonu (89) 741 92 00 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem 997 lub
112.
1.
USELIS Arkadiusz Piotr
s. Zygmunta
ur. 29.04.1967 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: Polska Wieś 9, 11-700 Mrągowo
2.
DRĘŻEK Roman Andrzej
s. Stanisława
ur. 25.06.1957 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: Marcinkowo 127, 11-700 Mrągowo
3.
CIEŚLAK Janusz
s. Jana
ur. 20.05.1964 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Wolności 20B/5 11-700 Mrągowo
4.
JUREWICZ Dorota
c. Zygmunta
ur. 02.08.1961 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Roosevelta 35B 11-700 Mrągowo
5.
HAPONIK Grzegorz
s. Stanisława
ur. 11.07.1953 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: Młynowo 18 11-700 Mrągowo
6.
SZUTA Bogdan Antoni
s. Stanisława
ur. 27.021978 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Laskowa 49 11-700 Mrągowo
7.
AWŁASEWICZ Artur
s. Zdzisława
ur. 09.10.1974 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: Szestno 39/15 11-700 Mrągowo
8.
JAKUBIAK Jarosław Robert
s. Tadeusza
ur. 04.12.1967 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Bohaterów Warszawy 11B/1
9.
CYBULSKI Tomasz Karol
11-700 Mrągowo
s. Zdzisława
ur. 14.03.1978 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Krzywa 15 11-700 Mrągowo
10.
JANUSZKIEWICZ Andrzej Kazimierz
s. Jana
ur. 04.03.1978 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: Użranki 39/2 11-700 Mrągowo
11.
POLUSZYŃSKI Aleksander Juliusz
s. Ryszarda
ur. 30.06.1961 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Kajki 1/5 11-730 Mikołajki
12.
POLUSZYŃSKA Dorota Ewa
c. Mariana
ur. 30.11.1961 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Kajki 1/5 11-730 Mikołajki
13.
MACIERZEWSKI Zbigniew Stanisław
s. Stanisława
ur. 10.06.1967 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: Grabówek 3 11-730 Mikołajki
14.
GUGNACKI Andrzej Stefan
s. Stanisława
ur. 09.11.1961 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Złotych Kłosów 2/33
11-730 Mikołajki
15.
JAGIELSKI Tomasz
s. Czesława
ur. 27.02.1978 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: Nowe Sady 9/2 11-730 Mikołajki
16.
ALHUSEN Yaser
s. Alego (Ali)
ur. 01.04.1973 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Złotych Kłosów 8/14 11-730 Mikołajki
17.
ZYŚK Zbigniew Adam
s. Stanisława
ur. 16.08.1975 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: Krzywy Róg 5 11-710 Piecki
18.
GÓRZYŃSKI Sławomir
s. Stefana
ur. 02.12.1970 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: os. 35-Lecia PRL 11/20 11-710 Piecki
19.
GÓRZYŃSKA Sylwia Anna
c. Edwarda
ur. 18.08.1971 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: os. 35-Lecia PRL 11/20 11-710 Piecki
20.
BORKOWSKI Tomasz
s. Tadeusza
ur. 15.11.1973 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: Probark Mały 5 11-710 Piecki
21.
CHWOJKO Adam Jacek
s. Wiesława
ur. 16.01.1972 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: Lipowo 60 11-710 Piecki
22.
ILIASIUK Michał Andrzej
s. Stanisława
ur. 23.05.1986 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: os. 35-Lecia PRL 15/8
11-710 Piecki
23.
SKRZYPEK Wojciech
s. Zdzisława
ur. 14.01.1983 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Złotych Kłosów 2/12
11-730 Mikołajki
24.
SZPIK Daniel Marian
s. Franciszka
ur. 01.07.1977 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Wileńska 31 11-700 Mrągowo
25.
CICHOCKI Hubert Jerzy
s. Andrzej
ur. 28.05.1987 r.
ostatnie miejsce zamieszkania: ul. Mrongowiusza 49/13 11-700 Mrągowo
Na portalu widnieją tylko wizerunki i dane osób, wobec których organy poszukujące (Prokuratury lub Sądy) wydały
zgodę na publikację listu gończego. Pobieranie danych i wizerunków osób poszukiwanych i zaginionych ze stron
serwisu, a następnie umieszczanie na innych niż policyjne stronach internetowych jest dozwolone, jednak w takiej
sytuacji odpowiedzialność za aktualność publikacji spoczywa na administratorze publikującego portalu. Wszelkie
roszczenia związane z publikowaniem bądź kopiowaniem zawartości serwisu na stronach innych niż policyjne proszę
kierować do administratorów właściwych stron sieci Internet.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij
Download

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu