ETKİLİ SUNUŞ TEKNİKLERİ
AMAÇ
Her katılımcı,
Etkili bir sunuş (konuşma) planı
hazırlayıp, bu plan doğrultusunda
15 dakikalık konuşma
yapabilecektir.
ETKİLİ SUNUŞ
Dinleyici
Konu
Amaç
Bilgi Toplama
Örgütleme
Destek Öğeleri
Giriş-Sonuç
Sunma
DİNLEYİCİ
Dinleyicilerin analizi
Dinleyicilerin tutumu
DİNLEYİCİ TUTUMUNU
DEĞİŞTİRMEK İÇİN
Kibirli davranmayın
Karşı tavır takınmaktan kaçının
DİNLEYİCİ TUTUMUNU
DEĞİŞTİRMEK İÇİN
Gerçek ilgi gösterin
Arkadaşça davranın
DİNLEYİCİ TUTUMUNU
DEĞİŞTİRMEK İÇİN
Ortak özelliklerinizi vurgulayın
Yaş
Tecrübe
Zevk
DİNLEYİCİ TUTUMUNU
DEĞİŞTİRMEK İÇİN
Açık kalpli davranın
DİNLEYİCİ TUTUMUNU
DEĞİŞTİRMEK İÇİN
Konu hakkında uzman olduğunuzu
gösterin
DİNLEYİCİ TUTUMUNU
DEĞİŞTİRMEK İÇİN
Dinleyicilerin saygı gösterdikleri
Kişilerden örnek verin
DİNLEYİCİ TUTUMUNU
DEĞİŞTİRMEK İÇİN
Söylediklerinizi çürüten el, kol, yüz
hareketlerinden kaçının
DİNLEYİCİ TUTUMUNU
DEĞİŞTİRMEK İÇİN
Guruba ve konuya uygun gülmece
türlerinden yararlanın
KONU
Seçimi
Sınırlama
Başlık
KONU SEÇİMİ
Konuya ilgi duyuyor muyum?
Konu dinleyiciler için uygun mu?
Konu saptanan süre içinde kapsanabilir mi?
KONUŞMANIN AMACI
Dinleyicilerimde ne gibi tepkilerin
doğmasını bekliyorum?
AMAÇLAR
GENEL AMAÇ
Bilgi vermek
İkna etmek
Eğlendirmek
DİNLEYİCİLERİN TEPKİSİ
(Özel Amaç)
Belli bir konuyu
öğrenme
İnançlarda, tutumlarda
değişme
Neşelenme, hoş vakit
geçirme
ÖZEL AMAÇ
Konuşmacının dinleyicilerde meydana gelmesini
beklediği tepkilerin ifadesi
AMAÇ ÖRNEKLERİ
Konu
Genel amaç
Özel amaç
: İletişim kuramazsınız
: Bilgi vermek
: Dinleyicilerin, insanların
sürekli olarak sözlü ve
sözsüz iletişimde
bulunduklarını kavramaları
AMAÇ ÖRNEKLERİ
Konu
Genel amaç
Özel amaç
: Kasabadan Teknik
Üniversiteye
: Eğlendirmek
: Dinleyicilerin, kasabada
yaşayan bir gencin mühendis
olmak için bulunduğu
girişimleri dinleyerek
hoş vakit geçirmeleri
AMAÇ ÖRNEKLERİ
Konu
Genel amaç
Özel amaç
: Sanayileşme mi çevre mi?
: İkna etmek
: Dinleyicilerin, sanayi
atıklarına karşı alınması
gereken önlemlere
inanmaları
BİLGİ KAYNAKLARI
Kendi tecrübeleriniz
Meslektaşlarınızın ve
arkadaşlarınızın tecrübeleri
Yayınlar
KONUŞMAYI ÖRGÜTLEME
KALIPLARI
Zaman
Coğrafya
Neden-Sonuç
Problem-Çözüm
Tez/Antitez-Sentez
Tümdengelim
Tümevarım
Konu
SONUÇ-NEDEN
1. -Çocuklar
-Ana - babalar
-Toplum
2. -Ana - babanın
eğitimsizliği
-Ana – babanın çocukluk
döneminde dayakla
cezalandırılması
SONUÇ
NEDEN
NEDEN – SONUÇ KALIBI
Hatalı nedenlerin
ve
Tek bir nedenin
FARKINDA
OLUN
PROBLEM - ÇÖZÜM
Dünyanın içine düştüğü enerji
problemi
Olası çözüm yolları
Güneş enerjisi en etkili ve uzun
ömürlü çözüm
TÜMDENGELİM
Sunulan ilke, çeşitli durumlara
uygulanarak, genelden özele
indirgenir
TÜMDENGELİM
İlke
: Yaratıcılığa engel olan nedenler,
Okul yönetiminde yeniliklerin
uygulanmasını köstekler.
Önyargı yaratıcılık için bir engeldir.
O halde, ön yargı, okul
yönetiminde yeniliklerin
uygulanmasını köstekler
TÜMEVARIM
Olay
No
1
2
3
.
.
.
9
İşe giriş tarihi
Kaza nedenleri
1995
1995
1995
.
.
.
1995
Makine kullanım hatası
Makine kullanım hatası
Makine kullanım hatası
.
.
.
Makine kullanım hatası
1995 Yılında işe alınan işçilerin teknik eğitimleri
yetersizdir
KONU KALIBI
İşçilerin Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Yüksekokul
Üniversite
Söze Dayanmayan İletişim
1.
2.
Konuşmacının davranışlarıyla ilgili öğeler
a.
Vücudun üst kısmı (baş, yüz)
(1) Olumlu etkileri
(2) Olumsuz etkileri
b.
Vücudun orta kısmı (kollar, eller, gövde)
(1) Olumlu etkileri
(2) Olumsuz etkileri
c.
Vücudun alt kısmı (kalça, bacaklar, ayaklar)
(1) Olumlu etkileri
(2) Olumsuz etkileri
Konuşmacının davranışlarıyla ilgili olmayan öğeler
a.
Nesneler
b.
Mesafe
(1) Kişiler
(2) Eşyalar
c.
Zaman
DESTEK ÖĞELERİ
 Sözel
 Görsel
SÖZEL DESTEK ÖĞELERİ
GÜLMECE
Açıklığa
Kavuşturmak
Tanımlar
Örnekler
Karşılaştırmalar
Kanıtlamak
• İstatistik
• Uzman beyanları
%40
%47
%27
Büyük
Orta
İşletmelerin Cirolarına Göre Ölçekleri
Küçük
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
9/a
9/b
9/c
1.sınav
2.sınav
3.sınav
Teknik Resim Dersi Öğrenci Başarısı
sözlü
GÖRSEL DESTEK ÖĞELERİ
Konuyla ilgili
Dinleyicilerin görebileceği büyüklükte
Zamansız kullanma
Basit
Dinleyici ve malzeme arasında engel
GÖRSEL ARAÇLAR
Tepegöz – Yansı
Dia (Slayt)
Film
Yazı Tahtası
YANSI HAZIRLAMA REHBERİ
Her yansıda bir kavram
Her yansıda en çok 25-30 sözcük
Dikey yansı düzenlemekten kaçın
Her satırda en çok 6-8 sözcük
Her yansıda en çok 8-10 satır
Vurgu için harf büyüklüğünde değişiklik
MESAJ FORMATLARI
İki ana nokta/karşıtları
Üç ana nokta
BAŞLIK
OLUMLU
OLUMSUZ
BAŞLIK
1.
2.
BAŞLIK
3.
1. Ana Nokta
2. Ana Nokta
3. Ana Nokta
Dört ana başlık
Altı ana nokta
BAŞLIK
1. Ana Nokta
3. Ana Nokta
BAŞLIK
2. Ana Nokta
4. Ana Nokta
1. Ana Nokta
2. Ana Nokta
3. Ana Nokta
4. Ana Nokta
5. Ana Nokta
6. Ana Nokta
TEK FİKİR YADA ALINTI
DEMİNG’E GÖRE
KALİTE:...................................
................................................
................
DEMİNG’E GÖRE
KALİTE:.......................
.......................................
.....................................
KALİTE:.......................
.......................................
.....................................
DEMİNG’E GÖRE
KALİTE:.......................
.......................................
.....................................
DEMİNG
ÇERÇEVE KULLANMANIN
ÜSTÜNLÜKLERİ
Işığın sızmasını engeller
Yansıyı saklamak kolaylaşır
Çerçeve üzerine not-soru yazılabilir
Kapanma ve bindirmeden
yaralanma olanağı yaratır
GİRİŞ
Dikkat çekme
Amaç
İstekli Kılma
Gözden geçirme
Geçiş
SONUÇ
Sonuç özeti
Tekrar istekli kılma
Kapanış
GELİŞTİRMEDE
Geçişler
Ara özeti
KONUŞMAYI SUNMA
Ezberleyerek sunma
Yazılı nottan okuyarak
Doğaçtan (Hazırlıksız)
Hazırlıklı
SAHNE KORKUSU
Dilde
Seste
Beden Hareketlerinde
SAHNE KORKUSUNU
GİDERMEK İÇİN
Uygun tutum
Hazırlanma
Ezberden kaçınma
Dikkati dinleyici üzerinde toplama
Rahatlama
Enerjiyi tüketme
GÖZ TEMASI
Dikkatleri toplar
Güvenirliği artırır
Sözsüz geri bildirimden yararlanma
olanağı sağlar
BEDENSEL HAREKET VE
SÖZLÜ İLETİŞİM
Kelimelerin yerine geçme
Sözcüklere açıklık kazandırma,
pekiştirme
Konuşmacıyı ve dinleyiciyi
rahatlatma
GELENEKSEL JESTLER
Gösterme
Verme – alma
Reddetme
Yumruk
Uyarı
Ayırma
SESİN KULLANILMASI
İşitilebilirlik
Akıcılık
Hoşa giderlik
Anlamlılık
Bükümlülük
Download

Etkili Sunuş Teknikleri