Strana 1 z 3
Kaštieľska 650/8 , 919 51 Špačince
prevádzka : Šelpice 141
Kontakt : 0907 780 279 , 0907 726 172 ,
E-mail: [email protected], web: www.doka.sro.sk
Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trnave, oddiel sro, vložka číslo 15636/T
CENNÍK
Názov
Kus
Kus
m2/mbna palete
Dlažba vymývaná 40x40x2 cm
Dlažba vymývaná 40x40x4 cm
Dlažba vymývaná 50x50x3 cm
Dlažba vymývaná 50x50x5 cm
Dlažba vymývaná 40x20x2 cm
Dlažba vymývaná 40x20x4 cm
Dlažba vymývaná 40x30x3 cm
Dlažba vymývaná 40x30x3 cm schodisková
Soklík vymývaný 40x12x1,5 cm
Soklík vymývaný 50x12x1,5 cm
Obrubník vymývany 3,5x20x50 cm
Odvodňovací žľab vymývaný 25,5x15,5x6 cm
Odvodňovací žľab vymývaný 25,5x15,5x8 cm
Odvodňovací žľab vymývaný 50x15,5x6 cm
Odvodňovací žľab vymývaný 34,5x25x8 cm
Stopa vymývyná P/L - 50 cm
Kruh vymývyny Φ-49 cm
Kruh s výrezom vymývany Φ-49 cm
Park. záb. Kužel vymývaný Φ-37 / v-52 cm
Park. doraz vymývaný dxšxv-155x28x14 cm
Guľa vymývaná Φ-50
Guľa vymývaná Φ-35
Guľa vymývaná Φ-20
Polguľa vymývaná Φ-50
Polguľa vymývaná Φ-35
Polguľa vymývaná Φ-20
KVETINÁČE BETÓNOVÉ VYMÝVANÉ
6,2
6,2
4,0
4,0
12,4
12,4
8,3
0,0
2,5
2,0
2,0
4,0
4,0
2,0
2,9
60,0
40,0
60,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
100,00
58,00
76,00
46,00
0,00
0,00
144,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
platný od : 1.5.2011
Cena €/kus
bez DPH
1,90 €
2,30 €
3,30 €
4,00 €
1,10 €
1,60 €
1,80 €
2,10 €
1,10 €
1,20 €
2,70 €
2,00 €
2,20 €
4,00 €
4,00 €
3,50 €
3,90 €
3,90 €
35,00 €
39,00 €
48,00 €
24,00 €
13,00 €
24,00 €
12,00 €
6,50 €
Cena €/kus
S DPH
2,28 €
2,76 €
3,96 €
4,80 €
1,32 €
1,92 €
2,16 €
2,52 €
1,32 €
1,44 €
3,24 €
2,40 €
2,64 €
4,80 €
4,80 €
4,20 €
4,68 €
4,68 €
42,00 €
46,80 €
57,60 €
28,80 €
15,60 €
28,80 €
14,40 €
7,80 €
Cena €/m2 Cena €/m2
bez DPH
11,78 €
14,26 €
13,20 €
16,00 €
13,64 €
19,84 €
14,94 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
S DPH
14,14 €
17,11 €
15,84 €
19,20 €
16,37 €
23,81 €
17,93 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
1,0
0,00
69,00 €
82,80 €
- €
1,0
0,00
44,00 €
52,80 €
- €
KV3 hrantík (vxšxd) 400 x 400 x1000 mm
1,0
0,00
80,00 €
96,00 €
- €
KV4 šikmý (vxšxd) 400 x 350 x 350 mm
1,0
0,00
28,00 €
33,60 €
- €
KV5 rovný (vxšxd) 400 x 350 x 350 mm
1,0
0,00
32,00 €
38,40 €
- €
KV6 štvorec malý (Vxšxd) 400 x 500 x 500 mm
1,0
0,00
57,00 €
68,40 €
- €
KV7 štvorec veľký (vxšxd) 600 x 500 x 500 mm
1,0
0,00
65,00 €
78,00 €
- €
KV8 valec malý (vxΦ) 500 x 500 mm
1,0
0,00
58,00 €
69,60 €
- €
KV9 valec veľký (vxΦ) 800 x 500 mm
1,0
0,00
68,00 €
81,60 €
- €
KV10 misa (vxΦ) 320 x 700 mm
1,0
0,00
46,00 €
55,20 €
- €
Odpadkový kôš (vxΦ) 920 x 500 mm
1,0
0,00 145,00 €
174,00 €
- €
Upozornenie pre zákazníka: výrobky dosahujú normou stanovené hodnoty až po 28 dňoch odo dňa výroby.
Póry podmienené výrobou a vyzrážanie vápnika na povrchu tvaroviek-,,výkvety"nemajú vplyv na úžitkovú kvalitu.
Záloha na zapožičanie palety je 10 €. Palety sú vratné do 21 kalendárnych dní(nepoškodené).
Za vymývanú hranu pri dlažbách sa účtuje za každý bežný cm jeden euro cent, pri všetkých hrúbkach dlažby.
KV1 šesťhran (vxΦ) 400 x 730 mm
KV2 šesťhran (vxΦ) 400 x 530 mm
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Strana 2 z 3
Kaštieľska 650/8 , 919 51 Špačince
prevádzka : Šelpice 141
Kontakt : 0907 780 279 , 0907 726 172 ,
E-mail: [email protected], web: www.doka.sro.sk
Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trnave, oddiel sro, vložka číslo 15636/T
CENNÍK
Názov
Kus
Kus
m2/mbna palete
Obrubník 3,5x20x50 cm
Odvodňovací žľab 25,5x15,5x6 cm
Odvodňovací žľab 25,5x15,5x8 cm
Odvodňovací žľab 50x15,5x6 cm
Odvodňovací žľab 34,5x25x8 cm
Odvodňovací žľab hlboký 50x17,5x17 cm
Stopa 50 cm
Kruh Φ-49 cm
Kruh s výrezom Φ-49 cm
Parkovacia zábrana kužel
STM rovná 20x50x4,5 cm
STM rovná 24x50x4,5 cm
STM rovná 27x50x4,5 cm
STM rovná 30x50x4,5 cm
STM rovná 32x50x4,5 cm
STM rovná 35x50x4,5 cm
STM konc.rovná 20x50x4,5 cm
STM konc.rovná 24x50x4,5 cm
STM konc.rovná 27x50x4,5 cm
STM konc.rovná 30x50x4,5 cm
STM koncrovná 32x50x4,5 cm
STM konc.rovná 35x50x4,5 cm
STM roh.rovná 20x50x4,5 cm
STM roh.rovná 24x50x4,5 cm
STM roh.rovná 27x50x4,5 cm
STM roh.rovná 30x50x4,5 cm
STM roh.rovná 32x50x4,5 cm
STM roh.rovná 35x50x4,5 cm
STST rovná 37x37x4,5 cm
STST rovná 47x47x4,5 cm
STST rovná 27x57x4,5 cm
STST rovná 37x57x4,5 cm
STST rovná 47x57x4,5 cm
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
96,00
72,00
72,00
60,00
60,00
60,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
platný od : 1.5.2011
Cena €/kus
bez DPH
1,00 €
0,85 €
1,10 €
1,70 €
2,00 €
3,50 €
1,90 €
2,80 €
2,80 €
25,00 €
2,30 €
2,50 €
2,70 €
2,90 €
3,00 €
3,10 €
3,10 €
3,30 €
3,40 €
3,60 €
3,70 €
3,80 €
3,25 €
3,30 €
3,40 €
3,60 €
3,70 €
3,80 €
3,20 €
3,60 €
3,20 €
3,60 €
4,30 €
Cena €/kus
S DPH
1,20 €
1,02 €
1,32 €
2,04 €
2,40 €
4,20 €
2,28 €
3,36 €
3,36 €
30,00 €
2,76 €
3,00 €
3,24 €
3,48 €
3,60 €
3,72 €
3,72 €
3,96 €
4,08 €
4,32 €
4,44 €
4,56 €
3,90 €
3,96 €
4,08 €
4,32 €
4,44 €
4,56 €
3,84 €
4,32 €
3,84 €
4,32 €
5,16 €
Cena €/m2 Cena €/m2
bez DPH
-
S DPH
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Upozornenie pre zákazníka: výrobky dosahujú normou stanovené hodnoty až po 28 dňoch odo dňa výroby.
Póry podmienené výrobou a vyzrážanie vápnika na povrchu tvaroviek-,,výkvety"nemajú vplyv na úžitkovú kvalitu.
Záloha na zapožičanie palety je 10 €. Palety sú vratné do 21 kalendárnych dní(nepoškodené).
Za vymývanú hranu pri dlažbách sa účtuje za každý bežný cm jeden euro cent, pri všetkých hrúbkach dlažby.
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Strana 3 z 3
Kaštieľska 650/8 , 919 51 Špačince
prevádzka : Šelpice 141
Kontakt : 0907 780 279 , 0907 726 172 ,
E-mail: [email protected], web: www.doka.sro.sk
Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Trnave, oddiel sro, vložka číslo 15636/T
CENNÍK
Názov
Kus
Kus
m2/mbna palete
STM rovná vymývaná 20x50x4,5 cm
STM rovná vymývaná 24x50x4,5 cm
STM rovná vymývaná 27x50x4,5 cm
STM rovná vymývaná 30x50x4,5 cm
STM rovná vymývaná 32x50x4,5 cm
STM rovná vymývaná 35x50x4,5 cm
STM konc.rovná vymývaná 20x50x4,5 cm
STM konc.rovná vymývaná 24x50x4,5 cm
STM konc.rovná vymývaná 27x50x4,5 cm
STM konc.rovná vymývaná 30x50x4,5 cm
STM koncrovná vymývaná 32x50x4,5 cm
STM konc.rovná vymývaná 35x50x4,5 cm
STM roh.rovná vymývaná 20x50x4,5 cm
STM roh.rovná vymývaná 24x50x4,5 cm
STM roh.rovná vymývaná 27x50x4,5 cm
STM roh.rovná vymývaná 30x50x4,5 cm
STM roh.rovná vymývaná 32x50x4,5 cm
STM roh.rovná vymývaná 35x50x4,5 cm
STST rovná vymývaná 37x37x4,5 cm
STST rovná vymývaná 47x47x4,5 cm
STST rovná vymývaná 27x57x4,5 cm
STST rovná vymývaná 37x57x4,5 cm
STST rovná vymývaná 47x57x4,5 cm
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,00
72,00
72,00
60,00
60,00
60,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
platný od : 1.5.2011
Cena €/kus
bez DPH
3,70 €
4,00 €
4,20 €
4,60 €
4,80 €
5,00 €
4,00 €
4,30 €
4,50 €
4,90 €
5,10 €
5,30 €
4,80 €
5,00 €
5,30 €
5,50 €
5,70 €
6,00 €
5,00 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €
9,00 €
Cena €/kus
S DPH
Cena €/m2 Cena €/m2
bez DPH
S DPH
4,44 €
- €
4,80 €
- €
5,04 €
- €
5,52 €
- €
5,76 €
- €
6,00 €
- €
4,80 €
- €
5,16 €
- €
5,40 €
- €
5,88 €
- €
6,12 €
- €
6,36 €
- €
5,76 €
- €
6,00 €
- €
6,36 €
- €
6,60 €
- €
6,84 €
- €
7,20 €
- €
6,00 €
- €
7,20 €
- €
7,20 €
- €
8,40 €
- €
10,80 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
Upozornenie pre zákazníka: výrobky dosahujú normou stanovené hodnoty až po 28 dňoch odo dňa výroby.
Póry podmienené výrobou a vyzrážanie vápnika na povrchu tvaroviek-,,výkvety"nemajú vplyv na úžitkovú kvalitu.
Záloha na zapožičanie palety je 10 €. Palety sú vratné do 21 kalendárnych dní(nepoškodené).
Za vymývanú hranu pri dlažbách sa účtuje za každý bežný cm jeden euro cent, pri všetkých hrúbkach dlažby.
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Download

CENNÍK