Servis Đşlemleri
8
SERVĐS ĐŞLEMLERĐ________________________________
Otomotiv özel yada yetkili servis işlerini yapan firmalar için
tasarlanmıştır. Aracın servise gelişi ile iş emri açılması ile başlayan
işlemleri.Yedek parça girişi , Đşçilik Girişi , Sarf Malzeme girişi ,
Ekspertiz teklif işlemleri ve garanti takibi için arıza kodlarının
tanımlanması ile faturalama işlemlerinin yapılıp , Araca sigorta
takibinin yapılması , garanti işlemlerinin takibi ve servis rapor
analizlerinin takip edildiği bölümdür.
Enterprice Kullanım Kılavuzu
v: 06.06
Servis Đşlemleri
ARAÇ RANDEVU ĐŞLEMLERĐ
_
Araç servise gelmeden önce müşterinin servis ile irtibata
geçerek aracın tamir , bakım onarımı içi randevu alındığı bölümdür
Şekil 1.1 . Randevu işlemleri bölümünden alınmış olan bir randevuya
istenildiği zaman alınan randevu üzerinden kabul kartı açılıp iş
emrine çevrilebilir.
Şekil 1.1
Yeni Randevu Kaydı : Yeni bir randevu almak için aşağıdaki yol
izlenir.
Servis Đşlemleri Bakım Onarım Đşlemleri Araç Randevu Đşlemleri
Randevu işlemlerine gelindiğinde bu bölümde iş emri henüz
açılmamış olan randevular listelenmektedir.
•
Yeni randevu açmak için Yeni randevu butonuna
basılır ekrana gelen pencereden devam edilerek
randevu kaydı yapılır.
•
Kayırlı bir randevuya iş emri açmak. Đş emrine
dönüşmemiş bir randevu kaydına iş emri açmak
için kabul kartı aç butonuna tıklayarak kayıtlı olan
randevuya iş emri açılır.
ARAÇ KABUL ĐŞLEMLERĐ
_
Müşteri tarafından getirilen araca tamir , bakım ve onarımı
yapılmak üzere servis tarafından iş kartının açıldığı bölümdür Şekil 12 .Servise randevu olmadan gelen araçlar için kullanılır.
Yeni Đş Emri Kaydı : Yeni bir iş emri açmak için aşağıdaki yol
izlenir.
1- Servis Đşlemleri Bakım Onarım Đşlemleri Araç Kabul
8- 2
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
2- Ana menüden F10 kısa yolu kullanılarak
Şekil 1.2
Yeni Đş Emri penceresinde sistemde kayıtlı olan araçlar için kabul
kartı açılabilir.Araç daha önce servise gelmemiş bir araçsa aracın
öncelikle bilgileri kaydedilir.Araç kaydı için ilgili konulara bakınız (Araç
Sicil Đşlemleri).
Aracın plaka numarası veya şasi numarası yazılarak kayıtlı olan
araç bilgisi iş emrine çağrılır.
Araç bilgileri seçildikten sonra araca ait yapılacak AKSĐYON
bilgisi var ise tanımlı olan aksiyonlar ekrana gelir.Aksiyon işlemi
yapmak için ilgili konulara bakınız. (Aksiyon Đşlemleri) .
Araç bilgileri seçildikten sonra araca garantili olarak bakım
yapılacaksa ilgili konulara bakınız. (Bakım Đşlemleri)
Kabul Kartı 5 ana bölümden oluşur ;
1- Đş Emri Bilgileri Şekil 1.3
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-3
Servis Đşlemleri
Yeni bir iş emri açıldığında aşağıdaki bilgiler program tarafından
belirlenir.
Şekil 1.3
Onarım no
: Çalışma yılı ile başlayan genel onarım numarasıdır.
Sayaç halinde çalışarak her yeni onarımda artar.
Giriş no
: Gün içerisinde gelen araç sayısını belirleyen sayaç
numarasıdır. Her yeni onarımda artar.
Kabul tarihi , saati : Sistemden alınan bilgilerdir. Otomatik günün
tarihi ve kabul kartının oluşturulma saatini belirler.
Kabul Eden : Đş emrini açan operatör adıdır.
2- Araç Sabit Bilgileri Şekil 1.4
Şekil 1.4
Kabul kartında seçilmiş olan aracın tanımlı olan bilgileridir.
3- Diğer Bilgiler Şekil 1.5
Kabul kartı açılırken araca ait diğer bilgilerdir.
8- 4
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Şekil 1.5
Kilometre : Aracın iş emri açılırken kilometresi
Bildirim Tarihi / Saati : Aracın arızayı bildirdiği tarih
Depo Durumu : Aracın iş emri açılırken yakıt durumu
Aksesuar : Araçta bulunan aksesuarlar
Aracı Getiren : Đş emri açılırken aracı getiren kişi
Müşteri Hs.No , Müşteri Adı : Aracın muhasebe hesap bağlantısı
Araç sicil tanımında kayıtlıdır. Kabul esnasında da değiştirilebilir.
Teslim Tarihi , Saati : Servis tarafından aracın teslim tarihi ve saati
Teslim Al. Kişi : Aracı teslim alacak kişi
Đş Türü : Yapılacak işlemin türünü belirler.Aksiyon yapmak için iş
türü AKSĐYON bakım yapmak içinse iş türü BAKIM seçilmek
zorundadır.
4- Şikayet Bilgileri Şekil 1.6
Aracın servise geliş nedenlerinin belirtildiği müşteri şikayetlerinin
kaydedildiği bölümdür.Şikayetler gruplanarak bir şikayet katalogu
oluşturulabilir , şikayet kataloğundan bir şikayet seçmek için şikayet
kodu alanında ctrl+enter tuşu ile şikayet kataloğuna gidilerek tanımlı
olan şikayet şeçimi yapılabilir.Şikayet kataloğu oluşturma hakkında
ilgili konulara bakınız. (Tanımlamalar – Şikayetler Kataloğu)
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-5
Servis Đşlemleri
Şekil 1.6
5- Sigorta Đşlemleri Şekil 1.7
Servise gelen araç hasarlı ve sigorta takibi yapılacaksa sigorta
bilgileri girilmelidir.Kabul kartındaki Sigorta bilgisi butonu ile aracın
sigorta bilgileri girilerek sigorta takibi başlatılmış olur.
Şekil 1.7
Sigorta kodu : Aracın sigortasını yapan şirket . Sigorta şirket
tanımları için ilgili konulara bakınız (Sigorta bilgileri Sigorta şirket
tanımı)
Acente kodu : Aracın sigorta işlemlerini takip eden aracı şirket .
Acente tanımları için ilgili konulara bakınız (Sigorta bilgileri Acenteler tanımı)
8- 6
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Eksper kodu/adı : Aracın sigorta işlemleri takip eden eksper bilgisi
. Eksper tanımı için ilgili konulara bakınız. (Sigorta bilgileri Eksperler tanımı)
Evrak Bilgileri : Hasarlı aracın evrak bilgileri .Evrak tanımı için ilgili
konulara bakınız. (Sigorta bilgileri Sigorta evrakları)
Đş kartı açılırken yukarıda
doldurularak işlemler başlatılır.Kayıt
tamamlanarak kabul formu yazdırılır.
belirtilmiş 5 ana bölüm
butonu ile onarım kaydı
Şekil 1.8
AKSĐYON ĐŞLEMLERĐ
_
Kabul işleminde araca aksiyon uygulaması yapılacak ise.Đş
emri açılırken araç bilgileri seçildikten sonra araca ait yayınlanan tüm
aksiyonlar ekrana gelir.Şekil 1.9
Şekil 1.9
Đş emri açılırken araca aksiyon uygulaması yapılacaksa kabul
kartındaki iş türü alanı aksiyon seçilmelidir.Şekil 1.9 penceresinde
araca ait yayınlanan tüm aksiyonlar görülmektedir.
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-7
Servis Đşlemleri
Bir aksiyon 4 ana bölümden oluşmaktadır.
1- Aksiyon Seçenekleri Şekil 1.10
Araca ait yayınlanan her bir aksiyonun detayında aksiyonu
bölümlerine ayıran aksiyon seçenekleri bulunmaktadır.Bu bölümde
aksiyon ve yapılacak olan aksiyon seçeneğini tanımlayan Arıza kodu
bilgisi garanti işlemlerinin takibinde kullanılacak bir değerdir.
Şekil 1.10
Şekil 1.10 tablosunda yapılacak aksiyon seç butonuna basılarak
uygulanacak aksiyon seçimi yapılır.
2- Đlgili Araçlar Şekil 1.11
Seçilmiş olan aksiyon o ve seçeneğe ait aksiyon tanımının hangi
araçlar için yayınlandığı bilgisini verir.Bu bölüme gelindiğinde aksiyon
hangi araçlar için yayınlanmışsa bu araçların şase numaraları
görülmektedir.
Şekil 1.11
8- 8
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
3- Ekleri Şekil 1.12
Seçili olan aksiyonla beraber gelen ek dosya bilgilerinin
bulunduğu bölümdür.Teknik resim , aksiyon uygulama talimatı vb.
bilgiler barındırabilir.
Şekil 1.12
4- Đşçilik Parça Bilgileri Şekil 1.13
Seçilmiş olan aksiyon tanımı için belirlenen işçilik bilgisini ve var
ise aksiyon için belirlenmiş olan değişecek yedek parça bilgilerini
içermektedir.
Şekil 1.13
Not: Program içerinde aksiyon takibi aracın şasi numarasına göre
takip edilir.
BAKIM ĐŞLEMLERĐ
_
Kabul işleminde araca BAKIM uygulaması yapılacak ise.Đş
emri açılırken araç bilgileri seçildikten sonra iş tür alanından BAKIM
seçilip enter tuşuna basıldığında Şekil 1.14 ekrana gelecektir.
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-9
Servis Đşlemleri
Şekil 1.14
Bir BAKIM uygulaması 2 ana bölümden oluşmaktadır.
Şekil 1.14 deki bakım türü ve bakım periyodu belirlendikten sonra
seç butonuna basılarak uygulanacak bakım periyodu seçilir. Şekil
1.22
Şekil 1.22
Ekrana gelen şekil 1.22 de yapılacak bakım türü seçilir ve bakım
türüne ait değer girişi yapılarak araca uygulanacak olan bakım
belirlenmiş olur
1- Bakım Yapılacak Araç Grubu Şekil 1.15
Şekil 1.15
Araç tanımında aracın ait olduğu tip bilgisine göre bu tipe ait olan
bakım kataloklarının listelendiği tablodur.Araca ait olan bakım tipi
8- 10
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
seçildikten sonra seçilen tipin bakım periyodu ikinci bölüm olan bakım
periyot bölümünde belirecektir.
2- Bakım periyot Bilgisi Şekil 1.16
Şekil 1.16
Araca uygulanacak olan bakım türü seçildikten sonra Şekil 1.16
tablosundaki seçilmiş olan bakım grubuna ait uygulanacak bakım
periyot listesi ekrana gelecektir.
Araca uygulanacak bakım 3 grupta toplanır Bunlar sırası ile Km
bakımı , Saat bakımı , Zaman bakımı olarak adlandırılır.
Bakım periyot listesini de kendi arasında 3 guruba ayırmak
mümkündür. Uygulanacak olan bakım periyodu seçildikten sonra
yazdır butonuna basıldığında seçilmiş olan bakım periyodunda
yapılacak işlerin listesi ekrana gelecektir.Şekil 1.17 listesi Şekil 1.21
deki tablonun yazıcı dökümüdür.Bu liste yazdırılarak kabul formuna
eklenir.Yazdırılmış olan şekil 1.17 listesini garanti işlemleri takibinde
periyodik bakım kontrol listesi oluştururken kullanacağız.
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-11
Servis Đşlemleri
Şekil 1.17
Uygulanacak olan bakım periyodu seçildikten sonra bakım
tanımı butonuna basıldığında Şekil 1.18 tablo ekrana gelecektir.Bu
tabloda uygulanacak olan bakım hakkında detaylı olarak bilgi sahibi
olmak mümkündür.
Şekil 1.18
1- Talimat Grubu Şekil 1.19
8- 12
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Seçilmiş olan bakım periyoduna ait talimat gruplarının bulunduğu
bölümdür.Bakım periyodunun niteliğine göre bu bölüm değişecektir.
Şekil 1.19
2- Arıza Đşçilik Kod Tanımı Şekil 1.20
Seçilmiş olan bakım periyodunun garanti işlemlerini takip
edilmesi ve işçilik işlemlerinin takibi için gerekli bilgileri içermektedir.
Şekil 1.20
3- Bakım Talimatı Tanımı Şekil 1.21
Seçilmiş olan bakım periyoduna ait bakım talimat grubunda
yapılacak olan işlemlerin sıralandığı bölümdür.
Şekil 1.21
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-13
Servis Đşlemleri
AÇIK ONARIMLAR
_
Đş kartı açılmış ve henüz işlemi bitmemiş olan onarım
kayıtlarının tutulduğu bölümdür Şekil 1.23 .Açık Onarımlara ulaşmak
için iki farklı yol vardır
1- Servis Đşlemleri Bakım Onarım Đşlemleri Onarıma Yedek
Parça Girişi
3- Ana menüden F6 kısa yolu kullanılarak
Açık onarımlar bölümünde sırası ile şu işlemler yapılabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arıza Kodu Belirleme
Onarım Ekspertiz Teklif Đşlemleri
Onarıma Yedek Parça Çıkışı
Onarım Đşçilik Girişi
Onarım Sarf Malzeme Çıkışı
Onarım Parça Fiyat Đskonto Onayı
Onarım Đşçilik Fiyat Đskonto Onayı
Onarım Sarf Malzeme Fiyat Đskonto Onayı
Onarım Faturalama
Şekil 1.23
ARIZA KODU BELĐRLEME
_
Garantili olan bir araca yapılacak işlemlerde öncelikle arıza
kod tanımlarının yapılıp arızanın teknik açıklamasının belirtilmesi
gerekmektedir.Bir iş emrinde birden fazla farklı garanti takibi
yapılabilir.
Araca arıza kodu belirleme için Açık onarımlarda seçilmiş araç
üzerinde iken F2 tuşuna veya aracın üzerinde sağ tıklayarak garanti
no ver seçeneği seçilerek arıza tanımı bölümüne gidilir.Şekil 1.24
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8- 14
Servis Đşlemleri
Şekil 1.24
Bakım ve aksiyon garantileri iş kartı açılırken seçildiği için
arıza kodu tanımı bölümünden tanımlamanıza gerek yoktur.Program
kabul kartında seçilen aksiyon veya bakım için gerekli olan arıza
kodlarını arıza kod tanımı bölümüne getirecektir.
Yeni Arıza Kodu Belirleme : Yeni bir arıza kodu belirlemek için ;
Garanti türü seçimi yapılır , A.S.O.Ana parça bölümünde F2
veya ctrl+enter tuşuna basılarak stok katoloğuna gidilir ve arızaya
sebep olan ana parça seçimi yapılır , Arıza kodu sütununda
ctrl+enter veya f3 tuşuna basılarak garanti katoloğuna gidilir.Şekil
1.25
Şekil 1.25
Şekil 1.25 tablosunda arıza kataloğu gruplara ayrılarak
gösterilmiştir.Arızanın yeri ve niteliğine göre kaydın üzerinde çift
tıklayarak katolok sadeleştirilerek arıza kaydına ulaşılır.Bu bölümde
arıza kaydının hangi aşamasında olduğu bölümün başlık bilgisinde
yazmaktadır.Bir önceki aşamaya gelmek için klavyeden esc tuşuna
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-15
Servis Đşlemleri
basılır.Arıza kaydının son aşamasında tekrar çift tıklanıldığında Şekil
1.26 ekrana gelecektir.
Şekil 1.26
Şekil 1.26 tablosu üç kısımdan oluşmaktadır.
•
Versiyon Ünite Seçimi Arızanın niteliğine göre
değişkendir.
•
Arızanın Bulunduğu Yer Arızanın niteliğine göre
değişkendir.
•
Arıza
Açıklaması
Arızanın
niteliğine
göre
değişkendir.
Bu üç tablodan gerekli değerler işaretlendikten sonra seç butonuna
basıldığında program Şekil 1.25 ve Şekil 1.26 dan faydalanarak bir
arıza kodu üretecektir.Arıza kodunun üretim şekli aşağıda
belirtilmiştir.
Şekil 1.25(arıza kodu)*Şekil 1.26(Versiyon kodu)*Şekil 1.26( Ünite
Kodu)*Şekil 1.26(Arıza kodu)
Yukarıdaki değerleri birleştiren program işlem sonucunda şu arıza
kodunu üretir. 125A030*00*00*T1
8- 16
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Not: AKSĐYON ve BAKIM garantileri haricinde A.S.O.Ana parça
seçimi yapılmak zorundadır.
EKSPERTĐZ TEKLĐF ĐŞLEMLERĐ
_
Sigortalı araçlar için ekspertiz veya diğer araçlar için teklif
hazırlamak için kullanılan bölümdür. Kabul işlemi yapıldıktan sonra
servis menüsünden veya ana menüden F6 açık onarımlardan
ekspertiz seçeneğinden teklifte bulunan işçilik ve parça girişi
yapılır.Şekil 1.27
Şekil 1.27
Ekspertiz teklif işlemlerini teklif yazdır butonu ile yazdırıp müşteriye
veya hasar takibi yapan ekspere sunabilirsiniz.Şekil 1.28
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-17
Servis Đşlemleri
Şekil 1.28
Ekspere veya müşteriye sunulan ekspertiz teklifi kabul
gördükten sonra veya üzerinde yapılan değişikliklerden sonra
ekspertiz teklifi kabul edilmiş ise aktar butonuna basılarak ekspertiz
teklifinde kayıt edilen parçalar onarım yedek parça bölümüne
ekspertiz teklifinde kayıt edilen işçilikler onarım işçilik bölümüne
aktarılır.
Not: Ekspertiz teklif işlemleri ile hazırlanmış bir belgeyi bir parça
kaydının veya işçilik kaydının üzerinde sağ tıkladığınızda bir alış veya
satış belgesine dönüştürüp işlem yapmanız mümkündür.
ONARIM YEDEK PARÇA ÇIKIŞI
_
Đşlemi devam eden bir iş kartına araca depo tarafından
çıkılan yedek parça kayıtlarının tutulduğu bölümdür Şekil 1.29 .Açık
onarımlarda ilgili onarım seçili iken PARÇA Seçeneği seçildiğinde
onarım için parça girişi ekranı gelir. Đşleyişi, açık onarım seçili iken
parça seçilir. Kalemler girildikten sonra F4-onay verilir.
8- 18
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Şekil 1.29
Onarıma parça girişi ekranı 4 kısımdan oluşur.
1- Onarım Bilgisi
Đlgili onarımın kabul kartı ile oluşturulan sicil ve detay
bilgilerini görüntüler.T(Fiyat Türü) dışında müdahale edilmesine izin
verilmez. Sadece bilgi amaçlı değerlerdir.Şekil 1.30
Şekil 1.30
2- Detay kalemler
Onarıma parça girişinin yapıldığı kısımdır. Belge kalemlerinin
açıklamaları tablo halinde aşağıda belirtilmiştir.Şekil 1.32
Şekil 1.32
SÜTUN ADI
Sicil kodu
AÇIKLAMA
Kayıtlı sicillerin kodlarının girildiği bölümdür. Burada
iken sicil kodu yazılıp enter’e basıldığında sicil
işlemlerinden ilgili sicil varsa aktarılır.Kod dışında F2stok seçeneği ile sicil işlemleri çağrılıp sicil aranıp
bulunduktan sonra enter ile aktarımı yapılabilir.
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-19
Servis Đşlemleri
Sicil adı
F
Miktar
Birim fiyat
Tutar
P.C.
Đndirimler
G(1) Arıza
Kodu
Depo
Si
Gider
8- 20
Sicil kodundan veya sicil işlemlerinden sicil
aktarıldığında otomatik olarak sicil adı aktarılır. Fakat
kullanım amacına göre değiştirilebilir. Buradan
değiştirilen sicil adları stok sicillerine yansımaz.
Ayrıca kalemleri girerken sicil adı boş bırakılmaz.
F sütunu sicil fiyat girişlerini belirlemek için kullanılır.
Standart olarak 1.kdvsiz fiyat seçeneği için 1 olarak
gelir. Kullanım amacına göre fiyatları değiştirmek için
F sütununa diğer harf veya rakamlar girilmelidir.
(Örnek 1,2,3,4,5 rakamları kdvsiz , A,B,C,D,E harfleri
kdvli TL fiyatları birim fiyata aktarır.)
Đlgili satırın miktarının belirlendiği sütundur. Ondalıklı
işlemler için ondalık kısmı işletim sisteminin
ayarlarına göre belirlenir. Standart olarak , ( virgül)
kullanılır.(350,12345 gibi)
Satırın birim fiyatının belirlendiği sütundur. Sicile
kayıtlı belirlenmiş fiyat (örneğin 1. kdvsiz satış fiyatı)
otomatik aktarılır. Diğer fiyatların otomatik sicil
işlemlerinden alınması için belge başlığındaki F.T
seçeneklerinden birisi seçilmelidir.
Birim fiyat ve miktarın çarpımı ile otomatik
oluşturulur.
Đlgili satırın para cinsini belirler.
Satır bazında yapılan indirimlerin belirlendiği
sütunlardır. 3 adet indirim sütunu vardır. Belge
oluşturulurken onarım sabitlerinde belirlenen indirim
türüne göre indirimler otomatik aktarılabilir.
(Örneğin sicil indirimi, cari sicil indirimi gibi)
Girilen parçanın garantili olup olmadığını belirleyen
sütundur. Garantili işlemler için G(1) sütunundan
garantini türü seçilmelidir.(D=Distribütör,B=Bedelsiz
gibi) Arıza kodu sütununda ctrl+enter yapılarak arıza
seçimi yapılır
Satır bazında onarıma parça çıkışının hangi depodan
olduğunun belirlendiği sütundur. Bu kısımda iken
kayıtlı depolar seçenek halinde gelmektedir.
Satır bazında sicilin stok entegresinin yapılıp
yapılmamasını belirler. H ile sadece belirlenen sicilin
stok entegresi yapılmaz.
Satır bazında gider merkezi tanımlamak için
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
merkezi
G.M.
hesap
alt
kullanılan sütundur. Seçim yapabilmek için CTRL +
ENTER tuşları kullanılarak hesap planı getirilir.
Gider merkezinin alt hesaplı takibini sağlayan
sütundur.
3- Farenin sağ düğmesi seçenekleri
Onarıma parça girişlerinde farenin sağ düğmesi seçeneklerinde
bir çok işlem kolaylığı bulunmaktadır. Bu seçenekler ve açıklamaları
aşağıda tablo halinde açıklanmıştır.Şekil 1.31
Şekil 1.31
SEÇENEK ADI
Barkodu devreye sok
Ctrl + S
AÇIKLAMASI
Onarıma parça girişi işlemlerinde barkodu
aktif hale getirir. Bu işlemden sonra
barkodlu işlem yapılabilir.
Barkodu devreden
çıkar Ctrl + C
Hepsini sil
Birim fiyatları kdv
oranı kadar azalt
Birim fiyatları kdv
oranı kadar artır
Aktif olan barkodu devre dışı bırakır.
Đlgili onarıma ait tüm parçaları siler.
Birim fiyatları, kalemlerde bulunan kdv
oranı kadar azaltır.
Birim fiyatları, kalemlerde bulunan kdv
oranı kadar artırır.
Alış / satış belgelerinin kalemlerini onarıma
Stok Belgesi Aktar
parça girişi işlemine aktarır.
Kabul esnasında seçilmiş aksiyona ait
Aksiyon Parçaları Aktar
parçaların aktarımı yapılır
Başka Onarım
Başka bir onarım kaydındaki parçaları bu
Parçaları Aktar
onarıma aktarır
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-21
Servis Đşlemleri
4- Alt işlemler (Butonlar) Şekil 1.33
Şekil 1.33
ĐŞLEM ADI
F2 – stok
F3 – Đşçilik
kataloğu
F4 – onay
Yazdır
Alt stok aktar
Đşçilik göster
Kabul kartı
Raf yeri listesi
P.C toplam
F9-Sicil detay
F12-seri
AÇIKLAMASI
Sicil işlemlerinden seçim yapmak için kullanılır.
Sicil işlemlerinde belgeye aktarım yapılırken bir
sicil veya işaretlenerek (boşluk tuşu ile) birden
fazla sicil aktarımı yapılabilir.
Onarım işçilik kataloğunu getirir.
Onarıma parça işlemi tamamlandığı zaman
verilen onaydır. Onay verildikten sonra yeniden
onarıma parça girişi işlemine girildiğinde, onay
işlemini yeniden yapmak gerekmektedir. Onayın
verilip verilmediği açık onarımlarda iken PO
sütunundan anlaşılabilir.PO (Parça onay) sütunu
‘E‘ ise onay verilmiştir.
Đlgili onarıma ait parçaların çıktısının alınmasını
sağlar.
Seçili stok siciline ait alt stok varsa aktarır.(Alt
stok tanımlaması stok sicil işlemlerinde sicil seçili
iken farenin sağ düğmesindeki alt stoklar
seçeneği ile yapılacaktır)
Đlgili onarıma ait işçilikleri getirir.
Đlgili onarıma ait kabul kartını getirir.
Aracı, parçaları ve raf yerlerini gösteren bir
çıktıdır.
Para cinsinin toplamını verir. (Usd, ytl gibi)
Seçili sicilin detay bilgilerini getirir.
Seri numaralı giriş yapılan parçaların seri
numarasına göre çıkışını sağlar.
ONARIM ĐŞÇĐLĐK GĐRĐŞĐ
_
Đşlemi devam eden bir iş kartına yapılan işlemlerin
kayıtlarının tutulduğu bölümdür Şekil 1.34 .Açık onarımlarda ilgili
8- 22
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
onarım seçili iken ĐŞÇĐLĐK Seçeneği seçildiğinde onarım için parça
girişi ekranı gelir. Đşleyişi, açık onarım seçili iken işçilik seçilir.
Kalemler girildikten sonra F4-onay verilir.
Şekil 1.34
Onarıma işçilik girişi 4 kısımdan oluşmaktadır.
1- Onarım Bilgisi
Đlgili onarımın kabul kartı ile oluşturulan sicil ve detay
bilgilerini görüntüler. Fiyat türü dışında müdahale edilmesine izin
verilmez. Sadece bilgi verme amaçlıdır.Şekil 1.35
Şekil 1.35
2- Đşçilik Kalemleri
Onarıma işçilik girişinin yapıldığı kısımdır. Onarıma işçilik
verme işleminin kalemlerindeki sütunlar ve açıklamaları aşağıdaki
tabloda verilmiştir.Şekil 1.36
Şekil 1.36
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-23
Servis Đşlemleri
SÜTUN ADI AÇIKLAMA
Kayıtlı işçilik kodlarının girildiği bölümdür. Burada
iken işçilik kodu yazılıp enter’e basıldığında işçilik
Đşçilik
kataloğundan ilgili işçilik varsa aktarılır. Kod ile
kodu
arama ile birlikte F2-/F3 katalog seçeneği ile işçilik
kataloğu çağrılıp işçilik aranıp bulunduktan sonra
enter ile onarım işçilik işlemlerine aktarımı yapılabilir.
Đşçilik kodundan veya işçilik kataloğundan işçilik
aktarıldığında otomatik olarak işçiliğin adı,açıklaması
aktarılır. Fakat kullanım amacına göre değiştirilebilir.
Sicil adı
Buradan değiştirilen işçilik adları işçilik kataloğuna
yansımaz. Ayrıca kalemleri girerken işin adı boş
bırakılmaz.
F sütunu işçilik fiyat girişlerini belirlemek için
kullanılır. F sütununa girilen bilgiye göre birim fiyat
F
ayarlanacaktır.(Đşçilik ücretleri Servis işlemleri >
Tanımlamalar > işçilik saat ücretleri kısmından
yapılacaktır.)
F sütununa gelecek değerler
A:
Dövizli fiyat
* kur
D:
Dövizli fiyat
M:
Müşteri fiyatı
Ö : Özel
fiyat
F : Filo
fiyat
Đ : Đç
işler fiyatı
G:
Garanti fiyatı
Miktar
Birim fiyat
8- 24
Đşçilik kataloğundaki dövizi fiyat ile kuru çarparak
birim fiyatı oluşturmasını sağlar.
Đşçilik kataloğundaki dövizli fiyatı aktarır.
Müşteriye özel yapılan işçilik fiyatların birim fiyata
aktarımını sağlar.
Belirlenen Özel fiyatları birim fiyata aktarır.
Filo müşteriler için belirlenen işçilik fiyatlarını getirir.
Şirket içi oluşan, şirketin sorumlu olduğu işçilik
fiyatlarını birim fiyata aktarır.
Garanti işçilik fiyatını birim fiyata aktarır.
Đlgili satırın miktarının belirlendiği sütundur. Ondalıklı
işlemler için ondalık kısmı işletim sisteminin
ayarlarına göre belirlenir. Standart olarak , ( virgül)
kullanılır.(350,12345 gibi)
Satırın birim fiyatının belirlendiği sütundur. Đşçiliğe
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
atanmış fiyatlar otomatik aktarılır. Ayrıca fiyatların
otomatik alınması için belge başlığındaki Fiyat türü
seçeneklerinden birisi seçilmelidir.
Birim fiyat ve miktarın çarpımı ile otomatik
Tutar
oluşturulur.
P.C
Đlgili satırın para cinsini belirler.
Satır bazında yapılan indirimin belirlendiği sütundur.
Đnd%
Đndirimin sabit aktarılması için onarım sabitlerindeki
işçilik indirim türü seçeneği belirlenmelidir.
Girilen işçiliklerin garantili olup olmadığını belirleyen
sütundur. Garantili işlemler için G(1) sütunundan
G(1) Arıza
garantini türü seçilmelidir.(D=Distribütör,B=Bedelsiz
Kodu
gibi) Arıza kodu sütununda ctrl+enter yapılarak arıza
seçimi yapılır
Satır bazında gider merkezi tanımlamak için
Gider
kullanılan sütundur. Seçim yapabilmek için CTRL +
merkezi
ENTER tuşları kullanılarak hesap planı getirilir.
G.M. alt
Gider merkezinin alt hesaplı takibini sağlayan
hesap
sütundur.
Satır bazında işçiliğin başlangıç zamanının belirlendiği
Baş.zamanı
sütundur.
Satır bazında Đşçiliğin tahmini bitiş zamanının
Bit.zamanı
belirlendiği sütundur.
Süre (saat) Girilen tarih aralığına göre otomatik oluşturulur.
3- Đşçilik zaman takibi (Personel bazlı)
Yapılacak işçiliğin, hangi personeller tarafından yapılacağını,
başlangıç ve bitiş tarih aralıklarına göre süresini belirlemek için
kullanılır. Yapılan işlem sadece seçili işçilik için geçerlidir Şekil 1.37 .
Personel seçimi için pers.kodu sütununda iken CTRL + ENTER
kullanılacaktır.Personel tanımları için ilgili konulara bakınız
(TanımlamalarPersonel Tanımı)
Şekil 1.37
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-25
Servis Đşlemleri
4- Alt işlemler (Butonlar) Şekil 1.38
Şekil 1.38
ĐŞLEM ADI
AÇIKLAMASI
Đşçilik girişleri bölümünde iken seçili işçiliği ve ona
Sil
ait işçilik zaman takiplerini siler. Đşçilik zaman takibi
kısmında ise seçili satırı siler.
Onarıma işçilik girişlerinde, işçilik aktarımı yapmak
F2 /F3
için veya işçiliklerle ilgili işlemler için işçilik
kataloğunu getirir.
Onarıma işçilik girişi işlemi tamamlandığı zaman
verilen onaydır. Onay verildikten sonra yeniden
onarım işçilik işlemine girildiğinde, onay işlemini
F4 – onay
yeniden yapmak gerekmektedir. Onayın verilip
verilmediği açık onarımlarda iken ĐO sütunundan
anlaşılabilir.ĐO (Đşçilik onay) sütunu ‘E‘ ise onay
verilmiştir.
Đlgili onarıma ait işçiliklerin çıktısının alınmasını
Yazdır
sağlar.
Seçili işçiliğe ait alt işçilik tanımlanmışsa aktarır.(Alt
A.Đ.A ( Alt
işçilik tanımlaması işçilik kataloğunda iken ilgili
Đşçilik Aktar) işçilik seçili iken alt işlemlerdeki ALT ĐŞÇĐLĐK
seçeneği ile yapılacaktır)
Parçalar
Đlgili onarıma ait parçaları gösterir.
Kabul kartı
Đlgili onarıma ait kabul kartını getirir.
P.C toplam
Para cinsinin toplamını verir. (Usd, ytl gibi)
ONARIM SARF MALZEME ÇIKIŞI
_
Onarım esnasında kullanılan fakat müşteriye yansıtılmayacak
sarf malzemelerin çıkışının yapıldığı bölümdür.Sarf malzeme çıkışında
sarf malzemeler stoktan düşecek , onarım faturalamasında gider
olarak muhasebeleşecektir.Şekil 1.39
8- 26
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Şekil 1.39
PARÇA FĐYAT ĐSKONTO ONAYI
_
Parça fiyat iskonto onayı ; yeni yedek parça girişi , girilen
yedek parça adet değişikliği yapmaya yetkisi olmayan operatörlerin
kullanacağı bölümdür.Bu bölümde operatör parça fiyat değişikliği ,
garantili parça tespiti , parça iskonto değişikliği ve parça onay
işlemlerini gerçekleştirebilir. Şekil 1.40
Şekil 1.40
Parça Fiyat Đskonto Onayı Đki Bölümden Oluşur
1- Alt işlemler (Butonlar) Şekil 1.42
Şekil 1.42
ĐŞLEM ADI
Onay Ver
Düzelt
AÇIKLAMASI
Parça fiyat iskonto onayı verir.
Parça Fiyat Đskonto değişikliği için düzelt butonu
kullanılır
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-27
Servis Đşlemleri
Seri No
Stok Detay
Parçanın Seri giriş ve çıkışlarını listeler
Parça stok detayına gider
2- Farenin sağ düğmesi seçenekleri
Onarıma parça fiyat iskonto onayı vermeden önce onarım fiyat ,
iskontolarını ayarlamak ve garantili parçaları belirlemek için
kullanılır.Şekil 1.41
Şekil 1.41
ĐŞÇĐLĐK FĐYAT ĐSKONTO ONAYI
_
Đşçilik fiyat iskonto onayı ; yeni işçilik girişi , girilen işçiliğin
adet değişikliği yapmaya yetkisi olmayan operatörlerin kullanacağı
bölümdür.Bu bölümde operatör işçilik fiyat değişikliği , garantili işçilik
tespiti , işçilik iskonto değişikliği ve işçilik onay işlemlerini
gerçekleştirebilir. Şekil 1.43
Şekil 1.43
Đşçilik Fiyat Đskonto Onayı Đki Bölümden Oluşur
1- Alt işlemler (Butonlar) Şekil 1.42
Şekil 1.42
ĐŞLEM ADI
8- 28
AÇIKLAMASI
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Onay Ver
Düzelt
Đşçilik fiyat iskonto onayı verir.
Đşçilik Fiyat Đskonto değişikliği için düzelt butonu
kullanılır
2- Farenin sağ düğmesi seçenekleri
Onarıma işçilik fiyat iskonto onayı vermeden önce onarım fiyat ,
iskontolarını ayarlamak ve garantili işçilikleri belirlemek için
kullanılır.Şekil 1.44
Şekil 1.44
SARF GĐDERLER FĐYAT ĐSKONTO ONAYI
_
Sarf giderler fiyat iskonto onayı ; yeni sarf girişi , girilen
sarfın adet değişikliği yapmaya yetkisi olmayan operatörlerin
kullanacağı bölümdür.Bu bölümde operatör sarf fiyat değişikliği, sarf
iskonto değişikliği ve sarf onay işlemlerini gerçekleştirebilir. Şekil 1.46
Şekil 1.46
1- Alt işlemler (Butonlar) Şekil 1.47
Şekil 1.47
ĐŞLEM ADI
Onay Ver
AÇIKLAMASI
Sarf fiyat iskonto onayı verir.
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-29
Servis Đşlemleri
Düzelt
Sarf Fiyat Đskonto değişikliği için düzelt butonu
kullanılır
ONARIM FATURALAMA
_
Araca
uygulanan
yedek
parça
ve
işçiliklerin
tamamlanmasından sonra onarım işleminin sonuçlandırılması için
faturala kullanılır. Faturala açık onarımlarda işçilik, yedek parça ve
ekspertiz işlemleri için bulunan araçların işlemlerini sonuçlandırarak
bitmiş onarımlar kısmına atar. Şekil 1.48
Şekil 1.48
(Onarım faturalama)
Açık onarımlarda, ilgili araç üzerinde iken faturala seçilir.
Faturalama işlemi 7 bölümden oluşmaktadır.
1) Araç bilgileri
Aracın kabul kartı ile oluşturulan bilgileri detay olarak gelir.
Buradaki bilgiler detay amaçlı olup, müdahale edilmesine izin
verilmez.Şekil 1.49
Şekil 1.49
8- 30
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
2) Müşteri sicil bilgileri
Araç sahibine ait cari sicil bilgilerinin olduğu bölümdür. Şekil 1.50
Fatura başlık bilgisini cari hesapla güncelle işaretlediğinde faturadaki
cari sicil bilgilerinde değişiklik yapılmış ise bu cari sicil bilgileri müşteri
cari bilgiler ile değiştirecektir.
Şekil 1.50
3) Onarım ücretleri
Onarıma ait işçilik ve parça toplamlarını, yapılan indirim
tutarlarını, yapılan garanti bilgilerini, net tutarı ve sarf bilgilerini
gösterir. Bilgi amaçlıdır. Müdahale edilmez.Şekil 1.51
Şekil 1.51
4) Fatura bilgisi
Fatura ilgili bilgilerin bulunduğu bölümdür. Değiştirilmesine
izin verilen kısımlar değiştirilebilir. Şekil 1.52
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-31
Servis Đşlemleri
Şekil 1.52
Belge no
: Fatura numarasıdır. Her faturalamada artmaktadır.
Tanzim tarihi : Faturanın düzenleme tarihidir.
Tanzim saati
: Faturanın düzenlenme saatidir.
Đşç/par.ind% : Đşçilik ve parçanın geneline uygulanacak olan
indirim oranının belirlendiği bölümdür. Satır bazında indirim varsa bu
alanlara dokunulmaz.
PĐY
: Peşin ödeme indirim yüzdesinin belirlendiği
bölümdür. Peşin ödemelerde belirlenen oran kadar ekstra bir indirim
yapar.
Özel kod
: Buraya standart olarak plaka gelir. Buradaki plaka
hesap planındaki özel koda atanır.
Teslim alan
: Otomatik olarak müşteri adı gelir. değiştirilebilir.
Kdv Seçimi
: Belgenin geneline uygulanacak kdv durumunu
belirler. Standart hariç gelir. net tutar üzerinden işlem yaparak, kdv
hariçte net fiyatın üzerine ekler, dahilde net fiyatın içinden alır, yok
ile kdv bölümünü sıfırlar.
Tahsil türü
: Tahsilatın nasıl yapılacağını belirler. (Kredili, nakit..)
Ödeme tarihi : Kredili gibi vadeli ödeme türü seçildiğinde vadenin
belirlendiği kısımdır.
KT1/
: Kdv tevkifatıın yüzdesinin belirlendiği kısımdır.
5) Đrsaliye bilgileri
Onarıma ait irsaliye varsa onun belge numarası ve tarihinin
belirlendiği kısımdır.Şekil 1.53
8- 32
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Şekil 1.53
Onarıma Đrsaliye Kesmek Bir onarıma irsaliye kesmek için Alt Đşlemler sekmesindeki
Đrs. Butonuna basılarak karşımıza Şekil 1.44 ekranı gelir ekrandaki
yönergeleri takip ederek onarıma irsaliye kesilir.Onarım Đrsaliyeleri
ilgili konulara bakınız (Bakım Onarım Đşlemleri Onarım Đrsaliyeleri)
Şekil 1.55
6) Belge sonucu
Belgenin tutarsal sonuçlarını gösteren bölümdür. Belge
tutarının dışında müdahale edilmesine izin verilmez. Belge tutarına
yapılan müdahalede, tutardan daha düşük bir değer girilmesi
şeklinde olmalıdır. Yapılan işlemin neticesinde oluşan fark ekstra
indirim kısmında görülecektir.
P.C, faturanın hangi para cinsine ait olduğunu belirler. Belge
tipinde normal standart faturayı, diğer ise fatura dışındaki evrakları
belirtmektedir.Şekil 1.55
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-33
Servis Đşlemleri
Şekil 1.55
7) Alt işlemler – Butonlar Şekil 1.56
Fat.deseni : Farklı formatlardaki faturalar için farklı oluşturulmuş
formatları görüntüler.
Đşçilikler
: Onarıma girilen işçilikleri görüntüler değişiklik yapma
imkanı yoktur.
Parçalar
: Onarıma çıkılan parça kayıtlarını gösterir değişiklik
yapma imkanı yoktur.
Ekspertiz
: Onarım ekspertiz teklif bilgisini gösterir.
Kabul Kartı : Onarım Kabul Kartını gösterir.
Sarf/Masraflar : Onarım sarf giderlerini gösterir.
A.Sicil
: Onarıma ait aracın sicil kartını görüntüler
Cari Sicil
: Onarım müşterisinin cari sicilini gösterir.
Yardımcı Defter : Onarım müşterisinin muavin defterini gösterir.
SF : Onarıma Servis fişi keser
8- 34
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Şekil 1.57
SFN : Onarım servis fişi notu girişi,
Fatura Notu : Onarım fatura notu girişi
Fatura Yap : Onarıma fatura keser ve onarım kaydını tamamlar.
Đrs : Onarım Đrsaliyesi keser
Şekil 1.56
FATURALANMIŞ ONARIMLAR
_
Onarım işlemi biten iş emirlerinin listelendiği bölümdür. Şekil
1.58
Faturalanmış onarımlara iki şekilde ulaşabilirsiniz.
1- Ana menüden F5
2- Servis Đşlemleri Faturalanan Onarımlar
Bakım
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Onarım
Đşlemleri
8-35
Servis Đşlemleri
Şekil 1.58
Kesin Fatura Đptali Kesinleşmiş bir faturanın iptalini yapmak için Sil butonuna
basılır sil ekrana şekil1.59 gelir.
Şekil 1.59
Gelen ekranda kesin sil butonuna basıldığında onarım kaydı kesin
olarak silinerek tekrar açık onarımlara kaydedilir.
Đptal et kilitle butonuna basıldığında onarım kaydı geçici olarak silinir
üzerinde tekrar değişiklik yapılamaz hale gelir.
ONARIM ĐRSALĐYELERĐ
_
Đş emri açılan onarımlara faturalama işlemi yapmadan önce
kesilen irsaliye bilgileri tutar. 1.60
Şekil 1.60
8- 36
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
ARAÇ SĐCĐL ĐŞLEMLERĐ
_
Bakım onarım işlemlerinde kullanılan araç marka tip , araç
teknik özelliklerini , araç sicil işlemlerinin ve araç vadeli işlemlerinin
takip edildiği menüdür.
ARAÇ MARKA TĐP TANIMLARI
_
Araç marka ve tiplerinin kayıt edilip marka tiplere ait çeşitli
bilgilerin tanımlandığı bölümdür.Şekil 1.61 Araç marka tiplerini 5 ana
bölüme ayırmak mümkündür.
Şekil 1.61
Yeni Marka Tip Tanımı Enterprice servis sisteminde yeni bir marka ve tip tanımı
yapılamaz operatör kayıt butonuna bastığında ekrana Şekil 1.62 uyarı
gelecek ve yeni kayıt işlemi iptal edilecektir.
Şekil 1.62
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-37
Servis Đşlemleri
Enterprice servis sisteminde araç marka tipleri ile işçilik
kataloğu bir biri ile bağlantılıdır.Bu bağlantıyı marka tiplerin i.k.kodu
bilgisi gerçekleştirmektedir.
1- Versiyonlar
Araç marka tipine ait versiyon bilgilerinin kaydedildiği
bölümdür.Şekil 1.63
Bir marka tipe tanımlanmış olan versiyon bilgileri başka bir marka
tipe kopyalanabilir.Şekil 1.63 kopyala butonuna basıldığında
kopyalama işlemi gerçekleştirilir.
Şekil 1.63
2- Renkler
Araç marka tipine ait renk bilgilerinin kaydedildiği bölümdür.Şekil
1.64
Bir marka tipe tanımlanmış olan renk bilgileri başka bir marka
tipe kopyalanabilir.Şekil 1.64 kopyala butonuna basıldığında
kopyalama işlemi gerçekleştirilir.
Şekil 1.64
3- Teknik Özelikler
8- 38
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Araç marka tipine ait teknik özelliklerin tanımlanıp bu özelliklere
ait bilgilerin tutulduğu bölümdür.Şekil 1.65
Bir marka tipe tanımlanmış olan teknik özellik bilgileri başka bir
marka tipe kopyalanabilir.Şekil 1.65 kopyala butonuna basıldığında
kopyalama işlemi gerçekleştirilir.
Şekil 1.65
Teknik özellik şablonu oluşturma ilgili konulara bakınız.(Araç Sicil
Đşlemleri Araç teknik özellik şablonu)
4- Bakım / Onarım Ücretleri
Araç marka ve tipine ait standart belirlenmiş bakım onarımların
tanımlanması bu bakım onarıma ait olan parça ve işçiliklerin
belirlenerek araç marka tipine ait standart tamir ücretlerin
belirlenmesidir,Şekil 1.66
Bir marka tipe tanımlanmış olan bakım onarım ücretleri başka bir
marka tipe kopyalanabilir.Şekil 1.66 kopyala butonuna basıldığında
kopyalama işlemi gerçekleştirilir.
Şekil 1.66 ekranında araç marka ve tipine ait yeni bir bakım
onarım tanımı yapılabilir.
Bakım Onarım Parça / Đşçilik Bilgileri Araç marka ve tipine belirlenmiş olan kullanılacak parça ve
yapılacak işçiliklerin tanılanması için Đşçilik parça ücretleri butonuna
basılarak Şekil 1.67 ekrana gelecektir. Gelen ekranda bakım
onarımda kullanılacak parça bilgileri F2 tuşu ile stoktan yapılacak
işçik bilgileri ise F3 tuşuna basılarak işçilik kataloğundan seçilip
fiyatları belirlenerek bakım onarımın ücreti ve kullanılacak parça ve
yapılacak işçilikler belirlenebilir.
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-39
Servis Đşlemleri
Şekil 1.66
Şekil 1.67
5- Kayıtlı Araçlar
K.A kayıtlı araçlar butonuna basıldığında araç marka tipine ait
kayıtlı olan bütün araçlar ekrana gelecektir.
8- 40
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
ARAÇ TEKNĐK ÖZELLĐK ŞABLONU
_
Araç marka tiplerine ait teknik özelliklerin tanımlanmasında
kullanılacak teknik özellikler şablonunun tanımlandığı bölümdür.Şekil
1.68
Şekil 1.68
ARAÇ SĐCĐL TANIMLARI
.
Araç sicil tanımların yapıldığı araç ile ilgili yapılan işlemlerin
takip edilip raporların alındığı bölümdür.Şekil 1.69
Şekil 1.69
Yeni Araç Kaydı Yeni araç kaydı yapmak için Şekil 1.69 da kayıt butonuna
basılarak yeni bir araç tanımlamak için ekrana Şekil 1.70 gelecektir.
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-41
Servis Đşlemleri
Şekil 1.70
Şekil 1.70 ekranında araca ait bilgiler girilerek yeni araç tanımı
tamamlanır.
B/O Bilgileri
Araca servis tarafından daha önce yapılmış
tamamlanmış bütün işlemleri listeleyen bölümdür.Şekil 1.71
olan
Şekil 1.71
HBO Havuzdaki Bakım Onarım Bilgileri
Araca daha önce diğer servisler tarafından yapılmış olan
işlemlerin listelendiği bölümdür.Şekil 1.72
HBO üç bölümden oluşmaktadır
1- Servis Bilgileri
Bakım onarım işlemini yapan servis tarihi ve iş emri numarası
2- Müşteri Şikayetleri
8- 42
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Yapılan bakım onarım işleminde müşterinin şikayetlerinin
tutulduğu bölüm.
3- Parça ve Đşçilikler
Yapılan bakım onarım işleminde değişen garantili ve bedelli
parça ve işçilik bilgilerin tutulduğu bölüm.
Şekil 1.72
Aksiyonlar
Araca ait olan yayınlanmış aksiyonların listelendiği bölümdür.
Araç Notu
Araca ait alınan notların kaydedildiği bölümdür.Araç ile ilgili
yapılacak işlemlerde ilk olarak bu not operatörün karşısına
gelecektir.Şekil 1.73
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-43
Servis Đşlemleri
Şekil 1.73
ŞND Araç Şase Numarası Değişikliği
Aracın daha önce operatörler tarafından değişikliğe uğrayan
şase numaraların takip edildiği bölümdür.Bu bölümde aracın şase
numarasın ne zaman değiştirildiği hangi operatör tarafından
değiştirildiği ve eski yeni şase numaraları bulunmaktadır.Şekil 1.74
Şekil 1.74
TANIMLAMALAR
_
Servis işlemi işleyişini belirleyen sabit tanımların yapıldığı
bölümdür.
ONARIM SABĐTLERĐ
_
Servis işlemleri işleyişini belirleyen sabitlerin tanımlandığı
yerdir.Şekil 1.110
8- 44
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Şekil 1.110
Đşçilik kataloğu kullanımı - Seçilen Araç Kataloğu : Đş kartı açılan aracın marka
tip bilgisinde bulunan i.k.kodu ile belirlenen işçilik
kataloğudur.Đşçilik katoloğuna gelindiğinde sadece
ilgili araca ait işçilikler gelecektir.
- Normal Katalog : Araç marka tip ayırmaksızın tüm
işçilik katoluğudur.
- Moduler Katalog : Arıza katoluğudur.
Đşçilik Parça Giriş Denetimi - Đşçilik Evet Parça Hayır Đşçilik girişi işçilik denetimi
yapılır parça girişi parça denetimi yapılmaz
- Đşçilik Hayır Parça Evet Đşçilik girişi işçilik denetimi
yapılmaz parça girişi parça denetimi yapılır
- Đşçilik Evet Parça Evet Đşçilik girişi işçilik denetimi
yapılır parça girişi parça denetimi yapılır
- Đşçilik Hayır Parça Hayır Đşçilik girişi işçilik denetimi
yapılmaz , parça girişi parça denetimi yapılmaz
Parça Onaylama - Evet Onarım faturalamada parça onayı verilmelidir.
- Hayır Onarım faturalamada parça onayı istemez
Đşçilik Onaylama - Evet Onarım faturalamada işçilik onayı verilmelidir.
- Hayır Onarım faturalamada işçilik onayı istemez
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-45
Servis Đşlemleri
Sarf Onayı - Evet Onarım faturalamada sarf onayı verilmelidir.
- Hayır Onarım faturalamada sarf onayı istemez
Ft Sıralama - Đşçilik Fatura sıralaması işçilikler önce
- Parça Fatura sıralaması parçalar önce
Muhasebe Entegresi - Evet Muhasebe entegresi her zaman yap
- Hayır Muhasebe entegresi yapma
- Tercihli Muhasebe entegresi faturalarken sor
Đşçilik Kdv Türü Seçimi - 1 – 2- 3 – 4 – 5 Đşçilik kdv türü seçimi
Form Tipleri Servis işlemlerinde kullanılan formların ayarlarını barındıran
bölümdür. Şekil 1.111
Şekil 1.111
Đndirim tutarını göster E Standart O Sadece indirim
yapıldığında göster
Garanti Kalemini Göster E Göster H Gösterme fatura
yazdırırken garantili parçaların faturada gösterilmesi
Barkod Devredemi Parça girişi yapılırken barkodun devreye
sokulması E devrede H devrede değil
Đşçilik Fiyat Denetimi Đşçilik girişlerinde fiyat denetimi E katalok
fiyatı dışında satış yapılamaz H serbest
Parça Fiyat Đskonto Denetimi Parça girişlerinde fiyat denetimi
E katalok fiyatı dışında satış yapılamaz H serbest
Stok Entegresi E stok entegresi yapılır. H Stok entegresi
yapılmaz. Bu bölümde yapılana değişiklikler yeni açılacak iş emirleri
için geçerli olacaktır.
Parça Fiyat Girişi Parça girişi sırasında stoktan hangi fiyatının
geleceğini belirler
8- 46
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Đşçilik Fiyat Girişi Đşçilik girişi sırasında işçilik kataloğundan
hangi fiyatının geleceğini belirler
Garantör Hesabı Kesinleşmiş garanti talepnamesi oluşturulurken
hangi hesaba düzenleyeceğini belirler.
Marka Adı Sistem yetkilisi hariç bu alanda bir değişiklik yapılamaz
Muhasebe Hesapları Enterprice Servis Muhasebe hesaplarını
belirtir. Muhasebeleşme şekli 1 ise geçerlidir.
Parça Đşçilik Fiyat Đskonto Onayı Onarım faturalamadan önce
açık onarımlarda parça – sarf – işçilik fiyat iskonto onayı verilmesi
gereken değerlerdir.Bu bölüm boş ise parça- sarf –işçilik fiyat iskonto
onayı verilmeden onarım faturalanamaz.
1
2
3
4
5
6
7
Sadece parça
Sadece Đşçilik
Sadece Sarf
Parça+Đşçilik
Parça+Sarf
Đşçilik+Sarf
Parça+Đşçilik+Sarf
Hesap Bakiyesi Yazdırma Faturalama işlemi yapıldığında
faturalada yazdırılacak cariye ait bakiye miktarı C Cari Hesap M
Muhasebeden al boş ise muhasebe bakiyesi yazdırılır.
Eksi Stok Satışı Parça çıkışı esnasında stok miktarının eksiye
düşmesinin kontrolü D devrede – ye düşen stok varsa satış
yapılamaz H serbest satış yapılabilir. S sor stok miktarı eksiye
düşüyorsa soru soracaktır.
Parça Birim Fiyat Tespiti Parça onay esnasında parça
bölümünde çıkışı yapılan parçalara birim fiyat belirleme işlemi
Birim fiyat tespiti E ise devreye sokulacaktır.
Đşçilik Đndirim Türü Đşçilik girişleri esnasında işçilik indirim
oranının belirlenmesi 4 cari sicil indirimi 5 Cari grup indirimi
Parça Đndirim Türü Parça çıkışları esnasında işçilik indirim
oranının belirlenmesi 2 stok sicil indirimi 3 stok grup indirimi 4 cari
sicil indirimi 5 Cari grup indirimi
Belge No Sayacı Onarım Faturalarının hangi alış / satış türünün
sayacını takip edeceğini belirler;
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-47
Servis Đşlemleri
Đrsaliye Sayaç No Onarım irsaliyelerinin hangi alış /satış türünün
sayacını takip edeceğini belirler
Muhasebeleştirme Muhasebe entegresinin hangi sabitlere göre
yapılacağını belirler 1 ise onarım sabitlerindeki muhasebe hesaplarına
göre 2 ise stok ve işçilik gruplarındaki muhasebe hesaplarına göre
Belge Sonuç Denetimi Faturalama esnasında belge sonucunda
E ise değişiklik yapılamaz Değer H ise belge sonucu üzerinde
değişiklik yapılabilir.
Cari Hesap Risk Denetimi Onarım faturalamada cari hesap sicil
kartında tanımlanan risk bilgilerine göre ;
A Açık hesap riski çalıştır cari açık hesap risk limiti aşıyorsa uyarı ver
B Toplam cari hesap risk çalıştır cari toplam riski geçiyor ise uyarı ver
C Açık hesap riski çalıştır cari hesap açık hesap risk limiti geçiyor ise
işlemi tamamlamaya izin verme
D Toplam cari hesap riski çalıştır cari toplam risk limiti geçiyor ise
işleme izin verme
Y Risk denetimi devreden çıkar.
S.F Sakla Satış işlemi sırasında satış fiyatlarını sakla E ise sakla H
ise işlem yapma
Cari Hesap Entegresi Değer E ise cari hesap entegresi yap
Değer H ise entegre yapma
Çıktı Seçimlik mi? Seçimlik olarak birden fazla fatura dizaynı
yapmamıza yardımcı olur.Bu bölümde yapılan çıktıları Onarım
faturalamadaki Şekil 1.56 fatura deseni bölümünde kullanılır.Değer E
ise F10 tuşuna basılarak çıktı dosyaları tanımlanır.Değer H ise onarım
sabitlerindeki Şekil 1.111 deki fatura desen dosya , fatura program
ve satır sayısı değerleri kullanılır.
Birden fazla fatura çıktısı yapmak için ;
Çıktı seçimlik mi? Değeri E yapıldıktan sonra F10 tuşuna basılarak
Şekil 1.112 ekrana gelir.
Şekil 1.112
8- 48
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
ĐŞÇĐLĐK GRUBU TANIMI
_
Onarım işçilik kataloğunda her işçilik bir işçilik grubuna
dahildir , onarım sabitleri bölümünde muhasebeleştirme şekli 2 ise bu
bölümde kullanılan muhasebe hesapları işlem görecektir.
Onarım işçilik grubu tanımlarına ;
Ana menüden Servis Đşlemleri Onarım Sabitleri Đşçilik Grubu
tanımı ile ulaşılır.
Şekil 1.113
ONARIM ĐŞÇĐLĐK KATALOĞU
_
Servis
işlemleri
işçilik
girişinde
kullanılan
işçilik
kataloğudur.Đşçilik kataloğu araç marka tiplerine göre hazırlanmıştır.
Đşçilik kataloğuna ana menüden;
Servis Đşlemleri Onarım Sabitleri Đşçilik Kataloğu standart
bölümünden ulaşılabilir.
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-49
Servis Đşlemleri
Şekil 1.114
Đşçilik kataloğuna servis tarafından yeni bir kayıt açılmak
istenildiğinde sadece normal grubundaki araç modelleri için yeni bir
işçilik tanımı yapılabilir.
PERSONEL TANIMLARI
_
Onarım personel tanımlarının yapıldığı bölümdür.
Personel Tanımlarına ana menüden;
Servis Đşlemleri Onarım Sabitleri
bölümünden ulaşılabilir.
Personel
tanımları
Şekil 1.115
ONARIM ŞĐKAYET KATALOĞU
_
Yeni iş emri açılırken sabit müşteri şikayetlerinin kaydedilip
bunların daha sonraki iş emirlerinde kullanılması için kullanılan
bölümdür.Şikayet kataloğu iki bölümden oluşur
1- Şikayet Tanımı
Onarım Şikayetlerinin kayıt edildiği bölümdür.
8- 50
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Şekil 1.116
2- Yapılacak Đşler
Şekil 1.116 da yapılacak işler butonuna basılarak şikayet tanımı
için yapılacak olan işlemlerin tanımlandığı bölümdür.
Şekil 1.117
SĐGORTA BĐLGĐLERĐ
_
Hasarlı araç takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi için sabit
tanılamaların yapıldığı bölümdür.
Sigorta bilgileri 4 bölümden oluşur
1- Sigorta Şirketler Tanımı
Hasarlı araç ekspertiz işlemlerin takibi için kullanılacak sigorta
şirketlerinin tanımlandığı bölümdür.Şekil 1.75
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-51
Servis Đşlemleri
Şekil 1.75
2- Acenteler Tanımı
Hasarlı araç ekspertiz işlemlerin takibi
acentelerin tanımlandığı bölümdür.Şekil 1.76
için
kullanılacak
Şekil 1.76
3- Eksperler Tanımı
Hasarlı araç ekspertiz işlemlerin takibi için kullanılacak eksper
bilgilerinin tanımlandığı bölümdür.Şekil 1.77
Şekil 1.77
4- Sigorta Evrakları
Hasarlı araç ekspertiz işlemlerin takibi için kullanılacak sigorta
evraklarının tanımlandığı bölümdür.Şekil 1.78
8- 52
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Şekil 1.78
SĐGORTA ĐŞLEMLERĐ
_
Hasarlı araçların faturalama işleminden sonraki acente ile
ilgili takiplerin yapıldığı bölümdür.
Sigorta işlemlerine ;
Ana menüden Servis Đşlemleri Sigorta Đşlemleri ile ulaşılır.
GARANTĐ ĐŞLEMLERĐ
_
Araç bakım onarım işlemi bitirilmiş garantili olan araçlar için
kullanılacak bölümdür.Bu bölümde kesin garanti talepnameleri ,
periyodik bakım kontrol listesi ve ödeme emri gelen garantileri
incelemek , onaylanan garanti talepnameleri ile kesin garantileri
karşılaştırıp rapor almak mümkündür.
KESĐN GARANTĐ TALEPNAMELERĐ
_
Kesin garanti talepnameleri onarım faturalama işleminden
sonra çalıştırılacak bölümdür.Bir araca garanti talepnamesi
düzenlemek için öncelikle onarım kaydı tamamlanmalıdır.
Kesin garanti talepnamelerine iki şekilde ulaşılabilir.
1- Ana menüden ctrl+g
2- Servis Đşlemleri Garanti Đşlemleri Kesin Garanti
Talepnameleri
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-53
Servis Đşlemleri
Şekil 1.79
Şekil 1.79 da onaylanan ve onaylanmayı bekleyen düzenlenen tüm
garanti talepnameleri bulunmaktadır.
* Onaylanan garanti talepnameleri rengi Siyah
* Beklemede olan garanti talepnameleri rengi Kırmızıdır.
Yeni Bir Garanti Talepnamesi Oluşturmak Yeni bir garanti talepnamesi oluşturmak için garanti işlemi
tara butonuna basılır.Sistemde garanti işlemi başlatılıp garanti
talepnamesi düzenlenmeyen onarım kayıtları bulunur.Şekil 1.80
Şekil 1.80
Şekil 1.80 de onarım işlemi tamamlanmış garanti talepnamesi
oluşturulmayan onarımlar listelenmektedir.
Garanti talebini oluşturmak için şekil 1.80 de otomatik bordro yap
butonuna basılır.Şekil 1.82
Şekil 1.82
Karşımıza gelen ekranda oluşturacağımız garanti talepnamesin
bordro tarihi ve garantör hesabı girilerek garanti talepnameleri geçici
olarak oluşturulur.
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8- 54
Servis Đşlemleri
Beklemeye Al Şekil 1.80 ekranında karşımıza çıkan garanti talepnamesine
garanti bordrosu henüz düzenlenmeyecek ise garanti talebini
beklemede olan garanti taleplerinin içerisine atabilirsiniz , beklemede
olan garanti taleplerine şekil 1.80 beklemedeki garantiler butonu ile
ulaşabilirsiniz.
Şekil 1.81
Beklemeye almış olduğunuz garanti talepnamesine bordro
düzenlemek için şekil 1.81 de listelen garanti talepnamelerinden
bordro düzenlenecek garanti talebi sil butonu ile silinerek şekil 1.80
ekranına tekrar gönderilir.
Garanti Talepnamesinin Onaylanması Geçici olarak oluşturulmuş olan garanti talepnamesini
onaylamak için şekil 1.80 de detay butonuna basılarak garanti
talepnamesinin detayına gelinir.Şekil 1.83
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-55
Servis Đşlemleri
Şekil 1.83
Şekil 1.83 de arızanın açıklaması yazılarak f4 butonuna basılarak
garanti talepnamesi kesinleştirilir.
Garanti Talepnamesi Detayı 5 bölümden oluşur;
1- Garanti Bilgileri
Garanti talepnamesine ait bilgiler ; Şekil 1.84
Şekil 1.84
2- Arıza Tanımı
Garanti talepnamesinde belirtilen arıza tanımı; Şekil 1.85
8- 56
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Şekil 1.85
3- Servisin Arıza Hakkındaki Düşünceleri
Servisin oluşan arızalar hakkındaki düşüncelerinin yazıldığı
bölümdür. Şekil 1.86
Şekil 1.86
4- Değişen Parça ve Yapılan Đşçilikler
Servisin arıza için değiştirmiş olduğu parçalar ve yapılan
işçiliklerin bulunduğu bölümdür.Şekil 1.87
Şekil 1.87
Değişen parçalara irsaliye numarası ve irsaliye tarihi yazılması
gereklidir.Parçaların bulunduğu satırda Şekil 1.88 de görüldüğü gibi
irsaliye numaraları ve irsaliye tarihleri yazılmalıdır.
Şekil 1.88
5- Alt işlemler
Garanti bordrosu
butonlardır.Şekil 1.89
içerinde
işlem
yapmak
için
kullanılan
Şekil 1.89
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-57
Servis Đşlemleri
Garanti talepnamesine yol km işçiliği eklemek Garanti talepnamesinde araç tamir bakım onarımı için servis
tarafından yol kat edilmiş ise F10 yol km butonuna basılır ve km
değeri girilir. Enterprice girilen km değerine göre yolkm işçiliği ve
yolzaman işçiliklerini oluşturacaktır.
Not: Bakım garantilerini kesinleştirmek için , Garanti talepnamesi
geçici olarak oluşturulduktan sonra periyodik bakım kontrol listesini
oluşturmak gereklidir.Periyodik bakım kontrol listesi hakkında ilgili
konulara bakınız. ( Servis Đşlemleri Garanti Đşlemleri Periyodik
Bakım Kontrol Listesi)
Garanti Talep No Değişikliği Geçici olarak oluşturulmuş olan garanti talepnamesinin talep
numarasının değiştirilmesi için Şekil 1.79 da değiştirilecek olan
garanti talepnamesin üzerinde sağ tıklanır.Ekrana Şekil 1.90
gelecektir. Şekil 1.90 da talep no değiştir seçeneği seçilerek garanti
talebinin numarası değiştirilebilir.
Şekil 1.90
Kesin Garanti Talebi Yazdırma Kesinleştirilmiş olan garanti talepnamesi yazdırmak için şekil
1.79 da yazdır butonuna basılarak garanti talepnamesi yazdırılır.Şekil
1.91
8- 58
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Şekil 1.92
Kesin Garanti Talebi Üzerinde Değişiklik Yapmak Kesinleştirilmiş bir garanti talepnamesi üzerinde değişiklik
yapmak için , Şekil 1.79 da sil butonuna basılır ekrana Kayıt Đptal
penceresi gelir. Şekil 1.93
Şekil 1.93
Kayıt iptal penceresinde;
Geçici Đptal Et : Garanti talepnamesi üzerinde değişiklik yapmak için
geçici konuma getirir.
Kesin Đptal Et : Garanti talepnamesini kesin olarak iptal eder
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-59
Servis Đşlemleri
PERĐYODĐK BAKIM KONTROL LĐSTESĐ
_
Bakım garantileri için oluşturulan bakım tanımında belirtilen
işlemlerin doldurulduğu bölümdür.
Not : Periyodik bakım kontrol listesi oluşturmak için garanti
talepnamesini geçici olarak oluşturulması gereklidir.Periyodik bakım
kontrol listesi oluşturulan bakım garantilerini baz alarak
oluşturulur.Periyodik bakım kontrol listesi onaylanmadan garanti
talepnamesi onaylanamaz.
Periyodik Bakım Kontrol Listesine Ulaşmak Đçin;
-
Ana menüden (servis Đşlemleri Garanti Đşlemleri
Periyodik Bakım Kontrol Listesi ) seçeneği
çalıştırılır.
Şekil 1.94
Şekil 1.94 da onaylanan ve onaylanmayı bekleyen düzenlenen tüm
bakım listeleri bulunmaktadır.
* Onaylanan bakım listeleri rengi Siyah
* Beklemede olan bakım listeleri rengi Kırmızıdır.
Yeni Bir Bakım Listesi Oluşturmak Yeni bir bakım listesi oluşturmak için bakım listesi tara
butonuna basılır.Sistemde garanti talepnamesi oluşturulmuş olup ,
bakım listesi düzenlenmeyen garanti talepleri bulunarak , Bu garanti
taleplerinden faydalanılarak periyodik bakım kontrol listeleri
oluşturulur .
Bakım Listesinin Onaylanması 8- 60
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Geçici olarak oluşturulmuş olan bakım listesi onaylamak için
şekil 1.94 de detay butonuna basılarak bakım listesinin detayına
gelinir.Şekil 1.95
Şekil 1.95
Karşımıza gelen ekranda yapılan işlemler işlemin niteliğine göre
doldurularak F4 onay butonu ile kesinleştirilir..
Bakım Listesi Detayı 4 bölümden oluşur;
1- Garanti Bilgileri
Bakım Listesine ait bilgiler ; Şekil 1.96
Şekil 1.96
2- Bakım / Kontrol Talimat Grupları
Uygulanan bakımın grubu ve bakım periyoduna göre değişiklik
gösteren bir bölümdür.Şekil 1.97
Şekil 1.97
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-61
Servis Đşlemleri
3- Yapılan Bakım / Kontrol Talimatları
Uygulanan bakım grubu ve bakım periyoduna ait bakım talimat
grubuna göre değişiklik gösteren bölümdür.Bakım kontrol listesini
kesinleştirmek için bu bölümde bulunan tüm talimatların işlemin
niteliğine göre doldurulması gereklidir.Şekil 1.98
Şekil 1.98
Bakım kontrol listesi yapılan bakım talimatları doldurmak için
yapılan talimatın üzerine konumlandıktan sonra enter tuşuna
basıldıktan sonra yapılan işlem seçimi ekrana gelir.Şekil 1.99 işlemin
niteliğine göre yapılan işlem seçimi yapılır.
Şekil 1.99
Kesin Bakım Listesini Yazdırma Kesinleştirilmiş olan bakım listesini yazdırmak için şekil 1.94
da yazdır butonuna basılarak garanti talepnamesi yazdırılır.Şekil
1.100 , Müşteri onayı imzası alınarak belge dosyalanır.
8- 62
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Şekil 1.100
Kesin Bakım Listesi Üzerinde Değişiklik Yapmak Kesinleştirilmiş bir bakım listesi üzerinde değişiklik yapmak
için , Şekil 1.94 da sil butonuna basılır ekrana Kayıt Đptal penceresi
gelir. Şekil 1.93
Şekil 1.93
Kayıt iptal penceresinde;
Geçici Đptal Et : Bakım Listesi üzerinde değişiklik yapmak için geçici
konuma getirir.
Kesin Đptal Et : Bakım Listesini kesin olarak iptal eder
ÖDEME EMRĐ GELEN GARANTĐLER
_
Kesinleştirilmiş garanti taleplerinin baycom aracılığı ile
merkeze gönderildikten sonra ödemesi onaylanan garanti taleplerinin
sistem tarafından kaydedildiği bölümdür.Şekil 1.101
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-63
Servis Đşlemleri
Ödeme emri gelen garantiler kırmızı renkte olanlar faturalanmamış
siyah renkte olan garantiler faturalanmış garantileri temsil eder.
Ödeme emri gelen garantilere;
Ana Menüden Servis Đşlemleri Garanti Đşlemleri Ödeme
Emri Gelen Garanti Talepleri seçeneği ile ulaşılır.
Şekil 1.101
Ödeme Emri gelen garantiler 4 Bölümden oluşmaktadır
1- Garanti Bilgileri
Garanti talepnamesinin bilgilerini içeren üst bölüm . Bu bölümde
garanti numarası garanti tarih ve araç bilgileri , belge fatura edilmiş
ise fatura türü ve numarası bulunmaktadır.Şekil 1.102
Şekil 1.102
2- Onaylanan Garanti Talebi Kalemleri
Garanti talebi içerisinde bulunan parça ve işçiliklerin kaydının
bulunduğu ve onay fiyatlarını adetlerini barındıran bölümdür.Şekil
1.103
8- 64
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Şekil 1.103
3- Açıklama
Parça ve işçiliklere ait açıklama bilgilerini barındırır. Şekil 1.104
Şekil 1.104
4- Alt Đşlemler
Ödeme emri gelen garantiler üzerinde işlem yapmak için
kullanılan Butonlar.Şekil 1.105
Şekil 1.105
Detay : Garantinin detayına gider
Tarama Yap : Bağlantısı kopan garantileri tarar.
Faturala : Garanti talebini faturaya aktarır.
Talebi Göster : Garanti talepnamesini gösterir.
Garanti Talebini Faturalama Garanti talepnamesini faturalamak için Şekil 1.101 faturala
butonuna basılır.Bu işlem yapıldığında sistem faturalanmamış
garantileri ekrana getirir.Şekil 1.106
Şekil 1.106
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-65
Servis Đşlemleri
Garanti faturalama ekranında faturalanmayacak olan
garantiler sil butonu ile işlemden silinerek Faturala butonuna basılır
ve ekrana belge seçim bölümü gelir. Şekil 1.107
Şekil 1.107
Faturalanacak satış türü seçildikten sonra tamam butonuna basılarak
garanti talebi faturalanır.
Garanti Talebini Tekrar Faturalama Yanlış faturalanan garanti taleplerini faturalamak için
öncelikle garanti talebinin bağlantısının koparılması lazım bağlantıyı
koparmak için şekil 1.102 deki fatura türünden yararlanarak alış/satış
türlerinden gerekli türdeki fatura no bilgisine ait belge bulunarak
kesin olarak silinir.Kesin silme işleminden sonra Şekil 1.101 deki
tarama yap butonuna basılarak bağlantısı kopan garanti talepleri
tekrar faturalanmamış olarak ödeme emri gelen garanti taleplerinde
yerlerini alır.
TALEP EDĐLEN /FATURALANAN GARANTĐLER ĐCMALĐ
_
Talep edilen / Faturalanan garantiler icmali ile kesinleşmiş
garanti talepleri ile ödeme emri gelen garantiler karşılaştırılarak
garanti türüne tarih aralığına göre ödemesi yapılan , yapılmayan
garantiler tespit edilebilir.
8- 66
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Şekil 1.108
Garanti türü seçeneğinden garanti türü seçimi yapılarak Durum bilgisi
Onaylanan , Onaylanmayan ve hepsi seçeneklerinden biri seçilerek
liste alınabilir.
Şekil 1.109
RAPOR VE ANALĐZLER
_
Servis işlemlerinde yapılan işlemler sonucunda rapor ve
analizler ile aşağıdaki raporlar alınabilir.
1- Personel Verim Analizi
2- Onarım Đşçilik Analizi
Belirlenen iki tarih aralığında onarım işçilik grupları bazında işçilik
analizini veren rapordur.
Şekil 1.118
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-67
Servis Đşlemleri
Şekil 1.119
3- Yedek Parça Satış Raporu
Belirlenen tarih aralığında servis yedek parça satışını listeleyen
rapordur.
4- Üretim Analizi
Đşçilik ve yedek parça satışlarını işçilik grupları ve parça olarak
listeleyen servis üretim analizidir.
5- Araç Marka Tiplerine Göre Üretim Analizi
Belirlenen iki tarih aralığında serviste işlem gören araçların marka
tiplerine göre üretim analizini veren rapordur.
Şekil 1.120
Şekil 1.121
8- 68
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
6- Araç Model Yılına Göre Üretim Analizi
Belirlenen iki tarih aralığında serviste işlem gören araçların
modellerine göre üretim analizini veren rapordur.
Şekil 1.22
Şekil 1.123
7- Đş Türüne Göre Araç Girişleri
Belirlenen iki tarih aralığında kabul kartı açılırken seçilen iş türüne
göre giren araç sayısını ve bu araçlara göre finansal değerleri veren
rapordur.
Şekil 1.124
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-69
Servis Đşlemleri
Şekil 1.125
8- Sarf/Gider Masraf Analizi
Đş türüne göre sarf gider masraf analizini sunan rapordur.
9- Garantili / Bedelsiz Parça Đşçilikler Raporu
Şekil 1.126 da belirlenen filtreleme kriterlerine göre bedelsiz
parça ve işçiliklerin listesini sunan rapordur.
Şekil 1.126
Şekil 1.127
8- 70
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
10- Tamir Kataloğunda Đşçilik Üretimi
Belirlenen iki tarih aralığında araç koduna
kataloğundaki işçilik üretimini veren rapordur.
göre
tamir
Şekil 1.128
Şekil 1.129
11- Servise Gelmeyen Araçlar
Belirlenen iki tarih aralığını baz alarak ; ilk tarihten önce servise
gelmiş fakat belirlenmiş olan iki tarih aralığında servise gelmeyen
araçları listeleyen rapordur.
Şekil 1.130
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-71
Servis Đşlemleri
Şekil 1.131
12- Servis Faaliyet Raporu (Normal / Detaylı)
Normal Faturalanmış onarımları istenilen tarih aralığında listeleyen ve
ODR lerin çalıştırılmasına imkan sağlayan rapordur.
Detaylı Faturalanmış onarımları istenilen tarih aralığında parça ve
işçiliklerini ayrıntılı olarak listeleyen ve ODR lerin çalıştırılmasına
imkan sağlayan rapordur.
13- Personel Faaliyet Raporu
Belirlenen tarihler aralığında personel faaliyetlerini ayrıntılı olarak
listeleyen rapordur.
Şekil 1.132
8- 72
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
Servis Đşlemleri
Şekil 1.133
Đ.B.S. : Đşyerinde bulunduğu saat
B.E.S. : Beyan Edilen Saat
F.E.S : Fatura Edilen Saat
Personel faaliyet raporu seçilen personel ve tarih aralığındaki
tüm personel hareketlerini ayrıntılı olarak sunan rapordur.Personel
faaliyet raporunu aldıktan sonra ODR raporları düzenlenebilir.
Örn : AE kodlu personel bir gün içerinde birden fazla onarımda
çalışmış olabilir.ODR raporları ile bu personelin hareketleri
birleştirilebilir.
Şekil 1.134
Enterprice Kullanım Kılavuzu v: 06.06
8-73
Download

SERVİS İŞLEMLERİ