100. YIL İLKÖĞRETİM
OKULU
YAŞAMA EN İYİ
BAŞLANGIÇ PROJESİ
TANITIM SUNUSU
100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ
HİBE PROGRAMI
YAŞAMA EN İYİ BAŞLANGIÇ
PROJESİ
100. YIL İLKÖĞRETİM OKULU
YAŞAMA EN İYİ BAŞLANGIÇ PROJESİ
 Samsun Canik 100. Yıl İlköğretim Okulunun hazırlamış olduğu,
“YAŞAMA EN İYİ BAŞLANGIÇ” isimli proje 17.12.2010 tarihinde
Ankara’ da imzalanarak, uygulanmaya başlamıştır.
 Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz
konusu hibe programı MEB tarafından yürütülmekte ve
izlenmektedir.
 12 ay sürecek olan “YAŞAMA EN İYİ BAŞLANGIÇ” Projesinin
toplam bütçesi 79 bin 627 Avro olup, bu tutarın 7 bin 962 Avro’luk
kısmı 100.Yıl İ.Ö.O’nun eş finansman katkısıdır.
PROJE ORTAKLARIMIZ
• Canik Belediyesi
• Canik Halk Eğitim Merkezi
• Canik Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı
PROJE ORTAKLARIMIZ
CANİK BELEDİYESİ






Projenin tanıtımında,
Görünürlük faaliyetlerinde,
Ortak akıl toplantılarının düzenlenmesinde,
Eğitimlerin duyurulmasında ve değerlendirilmesinde,
Eğitimlerin gerçekleştirilmesinde ,
Oyun parkının kullanıma uygun hale getirilmesinde, işçilik
masraflarının karşılanmasında, parkın üstünün
kapatılmasında,
PROJE ORTAKLARIMIZ
CANİK HALK EĞİTİM MERKEZİ
 Projenin tanıtımında,
 Eğitimlerin ve seminerlerin duyurulmasında ve
değerlendirilmesinde,
 Eğitim materyallerinin hazırlanmasında,
 Eğitimlerin gerçekleştirilmesinde,
 Görünürlük faaliyetlerinde,
 Ortak akıl toplantılarının duyurulmasında,
PROJE ORTAKLARIMIZ
CANİK KAYMAKAMLIĞI SOSYAL
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
 Projenin tanıtımında,
 Eğitimlerin ve seminerlerin duyurulmasında,
 1 adet anasınıfı ve 1 adet oyun parkının kurulum
aşamasında,
 Eğitimciler için düzenlenecek gezi faaliyetlerinde,
 Görünürlük faaliyetlerinde,
PROJE ORTAKLARIMIZ
 Ayrıta tüm ortaklarımız; proje yönetim komisyonu için
bir temsilcisini görevlendirerek projenin tüm
faaliyetlerinin yürütülmesi ve izlenmesinde rol
alacaktır.
FAALİYETLERİMİZDEN….
 KAMPANYA KAPSAMINDA STK, BELEDİYE
KAYMAKAMLIK, HALK EĞİTİM MERKEZİ VE
OKULÖNCESİ EĞİTİM VEREN KURUMLAR
ARASINDA DİYALOG VE İŞBİRLİĞİNİN
GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ORTAK AKIL
TOPLANTILARININ DÜZENLENMESİ
PROJEMİZİN
İMZA
TÖRENİ
ANKARA
PROJE YÖNETİM KOMİSYONU
1- Yıldıran YILMAZ - Okul Müdürü
2- Hatice ÇAKIR - Proje Koordinatörü
3- Selçuk KEMERÖZ
Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı
4- Şerif GÜLEROĞLU
Canik Halk Eğitim Merkezi Müdürü
5-Levent YILMAZ
Canik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Müdürü
PROJE UYGULAMA BİRİMİ
• Yıldıran YILMAZ
Okul Müdürü
• Hatice ÇAKIR
Proje Koordinatörü
• Fatma ÖZTÜRK
Proje Asistanı
PROGRAMIN AMAÇLARI
 Özellikle dezavantajlı bölgelerde okul öncesi eğitim ve toplum temelli gündüz bakımı
modellerinin yaygınlaştırılması,
 Okul öncesi eğitiminin güçlendirilmesi hedefine katkı sunabilecek taraflar arasındaki
işbirliğinin ve diyalogun güçlendirilmesi,
 Mevcut okul öncesi eğitim sisteminin güçlendirilmesinin yanı sıra, farklı modeller
geliştirilerek, başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere, okul öncesi eğitimden faydalanan
çocuk sayısının arttırılması,
 Okul öncesi eğitim hizmeti veren veya vermek isteyen kurumların personel
kapasitelerinin geliştirilerek, mevcut okul öncesi eğitim hizmetlerinin kalitesinin
arttırılması,
 Toplum genelinde okul öncesi eğitimin önemine ilişkin farkındalık oluşturulması.
PROJENİN AMAÇLARI…
“Yaşama En İyi Başlangıç” projesi, programın hedefleri ile doğru orantılı
olarak;
3 stratejik hedef belirlemiştir.
 1. Özellikle dezavantajlı bölgelerde okul öncesi eğitim, toplum temelli gündüz bakımı
modellerinin yaygınlaştırılması ve toplum genelinde okul öncesi eğitimin önemine
ilişkin farkındalık oluşturulması.
 2. Okul öncesi eğitiminin güçlendirilmesi hedefine katkı sunabilecek taraflar arasındaki
işbirliğinin ve diyalogun güçlendirilmesi,
 3. Mevcut okul öncesi eğitim sisteminin güçlendirilmesinin yanı sıra, farklı modeller
geliştirilerek başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere okul öncesi eğitimden
faydalanan çocuk sayısının arttırılmasına katkıda bulunmaktır.
PROJENİN HEDEF KİTLESİ
 Samsun’un Canik ilçesinde Yaşayan
48-72 ay arası 60 çocuk
ve
 “Aile Bilinçlendirme Seminerleri”ne
katılan 36-72 ay arası çocuğu bulunan
150 kişi olmak üzere toplam 210 kişi
NİHAİ YARARLANICILAR
 Proje başvuru sahibi 100. Yıl ilköğretim okulu,
 Proje ortakları,
 Hedef gurupta bulunan çocukların aileleri,
 Samsun’daki okul öncesi eğitim kurumları,
 Kampanya faaliyetlerinden etkilenen bölge halkı,
(Tahmini 1000 kişi)
PROJE KAPSAMINDA
GÖREVLENDİRİLEN ANASINIFI
ÖĞRETMENLERİMİZ
1- Hatice DEVECİOĞLU
2-Ayşegül MISIRCI
PROJEMİZ
SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
SALONUNDA
SERGİLENDİ
PROJEMİZİN
RESMİ AÇILIŞ TÖRENİ
CANİK KÜLTÜR MERKEZİNDE
YAPILDI
PROJEMİZ İLE İLGİLİ
HAZIRLADIĞIMIZ
GÖRSELLER
AFİŞİMİZ
BROŞÜRÜMÜZ
BROŞÜRÜMÜZ
PANKARTIMIZ
DAVETİYEMİZ
PROJE LOGOMUZ
Download

Yaşama En İyi Başlangıç 1