29 Aralık 2014 Pazartesi 20.00
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
RUS GECESİ
RUS GECESİ
29 Aralık 2014 Pazartesi 20.00
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
RUS GECESİ
BORUSAN QUARTET:
ESEN KIVRAK 1. keman
OLGU KIZILAY 2. keman
EFDAL ALTUN viyola
ÇAĞ ERÇAĞ viyolonsel
Konuk Solist GÖKHAN AYBULUS piyano
PROGRAM
ALEXANDER BORODIN [1833–1887]
1. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, La Majör
I. Moderato-Allegro
II. Andante con moto
III. Scherzo: Prestissimo
IV. Allegro risoluto
ARA
DMİTRİ ŞOSTAKOVİÇ [1906–1975]
Piyanolu Beşli, Sol minör, Op. 57
I. Prelude: Lento
II. Fugue: Adagio
III. Scherzo: Allegretto
IV. Intermezzo: Lento
V. Finale: Allegretto
Ara dahil 95’ sürer.
2
RUSSIAN NIGHT
BORUSAN QUARTET:
ESEN KIVRAK 1st violin
OLGU KIZILAY 2nd violin
EFDAL ALTUN viola
ÇAĞ ERÇAĞ violoncello
Guest Soloist GÖKHAN AYBULUS piano
PROGRAM
[1833–1887]
String Quartet No.1 in A Major
I. Moderato-Allegro
II. Andante con moto
III. Scherzo: Prestissimo
IV. Allegro risoluto
ALEXANDER BORODIN
I N T E RVA L
DMITRI SHOSTAKOVICH [1906–1975]
Piano Quintet in G minor, Op.57
I. Prelude: Lento
II. Fugue: Adagio
III. Scherzo: Allegretto
IV. Intermezzo: Lento
V. Finale: Allegretto
Lasts 95’ including interval.
3
BORUSAN QUARTET
2005 yılında Prof. Gürer Aykal öncülüğünde
kurulan topluluk Alban Berg Quartet, Julliard
Quartet, Gürer Aykal, Joshua Epstein ve
Maxim Vengerov gibi topluluk ve sanatçıların
ustalık sınıfı çalışmalarına katıldı.
Oğuzhan Balcı, Mahir Çetiz, Turgay Erdener,
Özkan Manav, Alper Maral, Turgut Pöğün
ve Hasan Uçarsu’nun kendileri için yazdığı
yapıtların ilk seslendirilişini gerçekleştirerek
Türkiye’nin çağdaş müzik repertuvarına da
katkıda bulunan Borusan Quartet, 2013 yılında
çıkardığı Saygun, Aykal, Erkin adlı CD’leri ile
büyük beğeni kazandı.
İstanbul’daki Süreyya Operası’nda sürdürdüğü
düzenli sezon konserlerinin yanı sıra,
yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdikleri
turnelerle de dikkat çeken Borusan Quartet,
Rheingau, Schleswig-Holstein, Merano,
Mozart, Bodensee, İstanbul ve Ankara müzik
festivallerine katıldı; Tonhalle (Zürih), Carnegie
Hall, Le Corum (Montpellier) ve G. Verdi
Hall’da (Milano) konserler verdi.
Oda müziği partnerleri arasında İdil Biret,
Fazıl Say, Itamar Golan, Valentin Erben,
Gülsin Onay, Hüseyin Sermet, Ruşen
Güneş, Reto Bieri, Toros Can, Ferhan-Ferzan
Önder ve Muhiddin Dürrüoğlu gibi çok
değerli müzisyenler bulunan topluluk, Türk
bestecilerinin önemli bir yer aldığı, klasik
dönemden modern döneme uzanan geniş bir
repertuvara sahip.
2010 yılında ilki düzenlenen Andante dergisi
Klasik Müzik Ödülleri’nde “Yılın Oda Müziği
Topluluğu” ödülünün ve yine aynı yıl New
York’taki Carnegie Hall’da finali gerçekleşen
2010 ICMEC Uluslarası Oda Müziği Topluluğu
Yarışması’nda 1. olarak altın madalyanın sahibi
oldular.
4
© MEHMET ERZİNCAN
5
GÖKHAN AYBULUS
Piyano
Eskişehir’de doğan sanatçı müzik
eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı’nda Prof. Zöhrap Adıgüzelzade
ile başladı. 2000 yılında Prof. Naum
Shtarkman’ın sınıfına kabul edildiği Moskova
Çaykovski Konservatuvarı’ndaki eğitimini
2006’da, aynı kurumdaki doktora çalışmalarını
da Lale Tara’nın özel bursuyla Prof. Sergei
Dorensky ile 2009’da tamamladı.
Gökhan Aybulus Naum Shtarkman, Nikolay
Lugansky, Dora Schwarzberg, Natalia Gutman,
Alexander Bouzlov ve Cihat Aşkın gibi önemli
sanatçılarla verdiği konserlerle büyük beğeni
topladı.
2010–2012 yılları arasında Bursa Uludağ
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda
öğretim üyesi olarak görev yapan ve 2012
yılında doçentlik unvanını alan Gökhan
Aybulus, Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyeliği
yapmaktadır. Sanatçının yurtiçinde ve
yurtdışındaki konser etkinlikleri devam ediyor.
Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada
dereceler alan sanatçı, eğitimi boyunca
Mihail Voskresensky, Ruvim Ostrovsky, Pavel
Nersesian, Nikolai Lugansky, Andrey Pisarev ve
Nina Kogan ile çalıştı.
Slovenya’da düzenlenen Uluslararası Carniola
Müzik Festivali, Avusturya Bruckner Müzik
Festivali, Bella Pais Festivali gibi festivallerin
yanı sıra Türkiye, Kıbrıs, Rusya, Ukrayna,
Azerbaycan, Hırvatistan, Almanya, İtalya,
Bulgaristan, Bosna Hersek ve Çin gibi
birçok ülkede konserler verdi ve uluslararası
yarışmalarda jüri üyeliği yaptı.
6
7
PROGRAM NOTLARI
ALEXANDER BORODIN [1833–1887]
Borodin: 1. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, La Majör
I. Moderato-Allegro
II. Andante con moto
III. Scherzo: Prestissimo
IV. Allegro risoluto
19. yüzyıl tüm Avrupa’da müziğin özgür ve daha bireysel bir kimlik kazandığı, öte yandan ulusların
kimliklerini, geçmişlerini, mitlerini, halk kültürlerini yeniden keşfederek bunu müziklerine
yansıttığı bir dönemdir. Rus Beşleri olarak bilinen ve bu ülkenin 19. yüzyıldaki müzik kimliğinin
mimarlarından beşini kapsayan besteciler grubu da ulusalcılık akımının temsilcileri olarak
tarihe geçmişlerdir. Bu besteciler Balakirev, Cui, Mussorgsky, Korsakov ve Borodin’dir. Rusya’nın
Avrupa’ya açılan kapısı olarak inşa edilen şehri St. Petersburg, Rus Beşleri’nin de ünlendiği
merkez, onların çalışma alanı olmuştur. Borodin de bu şehirde doğmuş ve ölmüştür. Özellikle
Rus kültürünün sahne sanatlarındaki en başarılı yansımalarından biri olan Prens İgor operası ile
tanınan Borodin, La Majör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü üzerinde de bu operaya yoğunlaştığı yıl olan
1874’te çalışmaya başlamıştır. Eserinin taslaklarını, Rus Beşleri’nin fikir babası olan eleştirmen
Vladimir Stasov’a ve Modest Mussorgsky’e de gösteren Borodin, onlardan özellikle müzikal
form açısından fikirler almış, dörtlü üzerinde çalışmaya üç yıl daha devam etmiştir. 1877 yılında
tamamlanan eser, ilk kez 1880’in Aralık ayında St. Petersburg’da Rus Müzik Derneği’nin Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü tarafından seslendirilmiştir.
Ağır bir giriş ile başlayan La Majör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü çoksesliliği ve nüansı kuvvetlendirerek
Allegro kesitine geçer. Buradaki ilk tema Beethoven’ın opus 130 numaralı Si Bemol Majör
Dörtlüsü’nün son bölümünden alınarak geliştirilmiştir. İkinci tema ise daha düşünceli hatta biraz
da hüzünlüdür, ancak ifadeciliği ön planda tutarak tutkulu bir şekilde çalınması istenmiştir. Orta
bölmeye bir fugato pasajla geçilir. Yeniden serim ise ilk ve ikinci temaları ilgili minör tonlarda
tekrar sunar ve ilk bölüm ağırlıklı olarak ilk temadan türetilmiş motiflerle bezenmiş bir coda ile
sona erer. Andante con moto başlıklı ikinci bölüm fa diyez minör tonda ve melankoliktir. Borodin’in
bu bölümdeki esin kaynağı Rimski-Korsakov ile birlikte çalışmalarından kendisine malzeme
edindiği bir halk şarkısıdır. Eserin üçüncü bölümü ise fa majör tonda bir Scherzo’dur. Temposu
Prestissimo’dan da anlaşılacağı gibi son derece hızlı ve canlıdır. Bölümün Trio kesiti ise la majör
ve do majör tonları ile işlenmiştir. Allegro risoluto başlıklı son bölümde yine üç bölmeli sonat
formu göze çarpar. La minörde ve ağır tempodaki girişiyle dörtlünün son bölümünün teması, ağır
bölümündeki müzikal fikirlerle desteklenmiştir. 40 ’ sürer
8
DMİTRİ ŞOSTAKOVİÇ [1906–1975]
Piyanolu Beşli, Sol minör, Op. 57
I. Prelude: Lento
II. Fugue: Adagio
III. Scherzo: Allegretto
IV. Intermezzo: Lento
V. Finale: Allegretto
Dmitri Şostakoviç Rus müziğinin 20. yüzyıldaki, bir başka deyişle modern çağdaki yüzüdür.
1905’te St. Petersburg’da, çarın Kış Sarayı önünde gerçekleşen ve Rus Devrimi’ni tetikleyen en
önemli olaylardan biri olarak gösterilen Kanlı Pazar’dan bir yıl sonra, yine bu şehirde dünyaya
gelmiş olan besteci, Sovyet Rusya müziğinin en önemli figürlerinden biri olacaktır.
Bestecinin Sol minör Piyanolu Beşli’si ilk kez 23 Kasım 1940 tarihinde Moskova
Konservatuvarı’nda seslendirilmiştir. O dönemde, özellikle Sovyet Hükümeti’nin isteği üzerine
yazdığı ve Rus halkının büyük beğenisini toplayan eserleri ile Şostakoviç’in bu müziği de çok
olumlu tepkiler almış, ilk seslendirilişte ayakta alkışlanmıştır.
Şostakoviç Piyanolu Beşli’sinde, kendine has müzik dilini kullandığı kadar gerek klasisizme,
gerekse 19. yüzyıla atıflarda bulunarak çok zengin bir yazı ortaya koymuştur. Farklı dönemlerden
esintilerin ustalıklı bir şekilde dengeli kullanımı bu eserin en dikkat çekici yanlarından biridir.
Prelüd başlığı ile ilk bölümde piyano, sol minör tonda ve ağır tempoda, kararlı adımlarla eseri açar.
Yaylı çalgıların müziğe dahil oluşuyla 20. yüzyılın sesi daha da gürleşir. Dramatik karakterdeki
bu açışın ardından, lirik ve akıcı ikinci kısım gelir. Burada özellikle kemanın duyurduğu ezgi,
Şostakoviç’in ta kendisidir. Eserin Fugue yani Füg başlığını taşıyan ikinci bölümünde Şostakoviç,
bu stilin ustası J.S. Bach’a saygılarını gönderirken Rus kimliğinin mağrur havasını müziğin
atmosferine katar. Eserin üçüncü bölümü si majör tondadır. İkinci bölümle zıt karakterde, enerjik
yapıdaki bu bölümde dikkatler piyano üzerine yoğunlaşır. Bu Scherzo’nun ardından yine birbirine
zıt yapı ve tempoda iki bölümle Şostakoviç, Rus halkının kendisine duyduğu sevgiye karşılık
verirmişcesine özellikle halkın bir arada olduğu pazar yeri, panayır gibi geleneksel ortamların ses
dünyasından ne derece esinlendiğini bir kez daha gösterir. Bu etkileşim özellikle eserin Finale:
Allegretto başlıklı son bölümünde dikkatleri çeker. Piyano ve yaylı çalgılar dörtlüsü, eserin tüm
bölümlerinde en az çağlar arasında kurulan bu köprülerin mimarisi kadar dengeli bir şekilde
birbirlerini tamamlamaktadır. 35’ sürer
Program Notları Sungu Okan
9
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
2014–2015 SEZONU
Sanat Yönetmeni ve Sürekli Şef
Onursal Şef
SASCHA GOETZEL
GÜRER AYKAL
08.01.2015 PE 20.00 • İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR ICEC
YENİ YIL KONSERİ
SASCHA GOETZEL şef
soprano
mezzosoprano
MARLIN MILLER tenor
MATHIAS HAUSMANN bariton
STRAUSS, J. Çingene Baron Uvertürü
ÇAYKOVSKİ Fındıkkıran’dan “Flower Waltz”
STRAUSS, R. Güllü Şövalye’den Terzetto ve Vals
RAVEL La Valse
BETTINA SCHWEIGER
EVA MARIA RIEDL
20.4 5 –2 1 .1 5 A R A V E KO KT E Y L
STRAUSS, II
Uvertür
STRAUSS, JOSEPH “Auf
Ferienreise”, hızlı polka
STRAUSS, II II furioso, polka quasi galopp
STRAUSS, II Yarasa’dan
Bölümler
Kokteyl ücretsizdir.
19.02.2015 PE 20.00 • İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR ICEC
BİFO VE UFUK & BAHAR DÖRDÜNCÜ
SASCHA GOETZEL şef
UFUK & BAHAR DÖRDÜNCÜ iki
piyano †
İskoç Baladı, Op. 26 †
TAKEMITSU Quotation of Dream (Türkiye prömiyeri) †
RIMSKY-KORSAKOV Şehrazat, Op. 35
BRITTEN
10
26.02.2015 PE 20.00 • İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR ICEC
BİFO İLE BAROK ZAMANI
SASCHA GOETZEL şef
PELİN HALKACI AKIN keman
Dört Mevsim, No. 1–4, Op. 8
13. Sonat
TELEMANN Yaylılar ve Sürekli bas için
Sol Majör Konçerto Grosso, TWV 52:G1
BACH J.S. 3. No.lu Orkestra Süiti’nden “Air on G-string”
LULLY Le Bourgeois gentilhomme, LWV 43; 4. Perde 4,
5. Sahneden: “March pour la cérémonie Turcs”
PERGOLESI L’Olympiade Uvertürü
HÄNDEL Music for the Royal Fireworks
VIVALDI
GABRIELI
12.03.2015 PE 20.00 • İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR ICEC
HAYDN’IN MEVSİMLERİ
SASCHA GOETZEL şef
SALZBURG BACH KOROSU
MIAH PERSSON soprano
IAN BOSTRIDGE tenor
MARK STONE bariton
HAYDN
Mevsimler oratoryosu
19.03.2015 PE 20.00 • İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR ICEC
BİFO & MICHEL CAMILO
şef
piyano
BERNSTEIN Candide Uvertürü
CAMILO 1. Piyano Konçertosu
COPLAND El Salón México
GERSHWIN Rhapsody in Blue
GÜRER AYKAL
MICHEL CAMILO
11
02.04.2015 PE 20.00 • İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR ICEC
BİFO & ARCADI VOLODOS
şef
piyano
BEETHOVEN 3. Piyano Konçertosu, D minör, Op. 37
MAHLER 5. Senfoni, Do diyez minör
SASCHA GOETZEL
ARCADI VOLODOS
16.04.2015 PTS 20.00 • İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR ICEC
BİFO & BRYN TERFEL
SASCHA GOETZEL şef
BRYN TERFEL bariton †
Mezzosoprano daha sonra açıklanacaktır ‡
HANNAH STONE arp
MOZART Don Giovanni’den Leoporello’nun aryası:
“Madamina, il catalogo è questo” †
MOZART Konser aryası: “Io ti lascio, oh cara, addio” KV anh 245 (621a) †
GOUNOD Faust’tan Şeytan’ın aryası: “Le veau d’or est toujours” †
GOUNOD Faust’tan Mefisto’nun serenadı: “Vous, qui faites l’endormie” †
DEBUSSY Dances sacrée et profane
VERDI Falstaff’tan Falstaff’ın aryası: “Ehi! Paggio” †
DONIZETTI Aşk İksiri’nden düet: “Quanto amore!” † ‡
MOZART Don Giovanni’den düet: “Là ci darem la mano” † ‡
BOITO Mefistofele’den Mefisto’nun aryası: “Son Io Spirito” †
MOZART Don Giovanni’den Don Giovanni’nin aryası: “Deh vieni alla finestra” †
JENKINS, K. Crossing the Stone ‡
GELENEKSEL Bugeilio’r Gwenith Gwyn † ‡
WILLIAMS, W.S. My Litttle Welsh Home † ‡
GELENEKSEL Passing by †
LOEWE “How to Handle a Woman” from Camelot †
BOCK Damdaki Kemancı’dan “If I Were a Rich Man” †
12
30.04.2015 PE 20.00 • İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR ICEC
BİFO & JULIAN RACHLIN
şef
keman
ÇAYKOVSKİ Keman Konçertosu, Re Majör, Op. 35
BRAHMS 1. Senfoni, Do minör, Op. 68
SASCHA GOETZEL
JULIAN RACHLIN
14.05.2015 PE 20.00 • İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR ICEC
LEYLA GENCER ANISINA: AIDA
SASCHA GOETZEL şef
SANTA CECILIA AKADEMİSİ KOROSU
YEKTA KARA
sahneye koyan
AIDA • GIUSEPPE VERDI
Dört perdelik opera / İtalyanca; Türkçe üstyazılı
Konser versiyonu
Aida LATONIA MOORE soprano
Amneris STELLA GRIGORIAN mezzosoprano
Radames CARLO VENTRE tenor
Amanasro GEORGE GAGNIDZE bariton
13
BORUSAN QUARTET 2014-2015
23.02.2015 PTS 20.00 KADIKÖY BELEDİYESİ SÜREYYA OPERASI
2005’TEN 2015’E BORUSAN QUARTET
20.04.2015 PTS 20.00 KADIKÖY BELEDİYESİ SÜREYYA OPERASI
10. YIL KONSERİ
ALEKSEY IGUDESMAN keman
HYUNG-KI JOO piyano
CHAUSSON Keman,
Piyano ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için Konçerto, Op. 21
Çalgılar Dörtlüsü için Tributes
(Türkiye prömiyeri)
IGUDESMAN Yaylı Çalgılar Dörtlüsü (dünya prömiyeri)
Igudesman, Joo ve Borusan Quartet’in sürpriz parçası
JOO Yaylı
14
HÜSEYİN SERMET RESİTALLERİ
HÜSEYİN SERMET piyano
19.01.2015 PTS 20.00 KADIKÖY BELEDİYESİ SÜREYYA OPERASI
BRAHMS 3
lntermezzo, Op. 117
2. Piyano Sonatı, Si bemol minör, Op. 36
MUSSORGSKY Bir Sergiden Tablolar Süiti
RACHMANINOV
02.02.2015 PTS 20.00 KADIKÖY BELEDİYESİ SÜREYYA OPERASI
BORUSAN QUARTET
Program daha sonra açıklanacaktır
27.04.2015 PTS 20.00 KADIKÖY BELEDİYESİ SÜREYYA OPERASI
CHOPIN Baladlar
No. 1, Sol minör, “Polish Ballade “, Op. 23, B66
No. 2, Fa Majör, “La gracieuse “, Op. 38, B102
No. 3, La bemol Majör, Op. 47, B136
No. 4, Fa minör, Op. 52, B146
LISZT Piyano Sonatı, Si minör, S178
11.05.2015 PTS 20.00 KADIKÖY BELEDİYESİ SÜREYYA OPERASI
J.S. BACH Prelüd
ve Füg, Do Majör, BWV 531
ve Füg, Si bemol minör, BWV 867
BEETHOVEN 21. Piyano Sonatı, Op. 53, “Waldstein”
SCHUMANN Papillons, Op. 2
SCHUMANN 2. Piyano Sonatı, Sol minör, Op. 22
J.S. BACH Prelüd
15
BİLETLER
BİFO BİLET FİYATLARI
BORUSAN QUARTET BİLET FİYATLARI:
Tam Fiyat 130 / 85 / 65 / 45 TL
Tam Fiyat 40 / 30 / 15 TL
YENİ YIL KONSERİ
HÜSEYİN SERMET RESİTALLERİ:
Tam Fiyat 200 / 140 / 80 / 50 TL
Tam Fiyat 50 / 40 / 30 TL
Dört konserlik seriyi alanlara %10 indirim uygulanır.
BİFOKART SAHİPLERİ İÇİN:
Sezon sırasında bilet almak isteyen BİFOKART
sahiplerinin yukarıdaki tam fiyatlar üzerinden BİFOKART
Klasik için %10, BİFOKART Gold için %20 oranında
indirim hakkı bulunur.
BİLET SATIŞ
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan
Quartet’in 2014–2015 sezonu biletlerini tüm Biletix satış
kanallarından alabilirsiniz:
www.biletix.com
BİLETİX Perakende Satış Noktaları ve
BİLETİX Çağrı Merkezi (0216 556 98 00)
Etkinliklerle ilgili olarak aşağıdaki konulara özellikle dikkat
etmenizi rica ederiz:
ÖNEMLİ BİLGİLER
Geç gelen izleyiciler, ara olan
konserlerde, ilk arada içeri alınır; arasız konserlerde
salona giriş mümkün olmayacaktır.
KAYIT Etkinlik sırasında fotoğraf makinesi, kamera, cep
telefonu ve başka bir cihazla kayıt yapılması kesinlikle
yasaktır.
YAŞ SINIRI Etkinliklere 8 yaşından küçük çocukların
getirilmemesi rica olunur.
CEP TELEFONU Etkinlikten önce cep telefonlarınızı
kapatmayı unutmayın.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ Borusan Sanat'ın elde olmayan
nedenlerden ötürü programda değişiklik yapma hakkı
saklıdır. Değişikliklerden dolayı satışı yapılmış olan
biletler iade edilmez.
GEÇ GELEN İZLEYİCİLER
16
BİFO’YU
DİNLEYİN
MUSIC FROM THE MACHINE AGE
Bartók • Holst • Prokofiev • Ravel • Schulhoff
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
Şef SASCHA GOETZEL
RESPIGHI | HINDEMITH | SCHMITT
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
Şef SASCHA GOETZEL
RIMSKY-KORSAKOV | BALAKIREV
ERKİN | IPPOLITOV-IVANOV
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
Şef SASCHA GOETZEL
17
18
TEŞEKKÜRLER
Borusan Quartet’in
29 Aralık 2014 tarihli konseri
aşağıdaki Borusan kuruluşlarının
katkılarıyla gerçekleşmiştir.
Değerli desteği için
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’na teşekkür ederiz.
19
TEŞEKKÜRLER
BİFOKART Gold sahibi dinleyicilerimize
BİFO’ya ve Borusan Sanat’a verdikleri destek için teşekkür ederiz.
Nil Adula
Şen Akçit
Levent Akson
Mustafa Alaca
Ceren Algon
Bahar Algon
Erdem Altan
Cengiz Altop
Atilla Altop
Ayşe Birgül Aral
Rıza Atilla Atlı
Ayse Semiha Baban
Suna Baban
Can Bakır
Murat Barlas
Aslı Başgöz
Şükran Bayatlı
Özkan Derbend Berkarda
Emre Berkin
Suha Fazlı Beziray
Lerzan Boyner
Erwin Brukner
Epseviya Brukner
Badrik Büker
Cenk Büyükünal
İclal Cankorel
Müşerref Cimcoz
Solmaz Coşkun
Gürmen Çakırkaya
Nurbanu Çalışkan
Mutlu Çebi
Hasan Fehmi Demir
Mehmet Selahattin Demirhan
Fuat Diriker
Müjde Doenyas
Dilek Doltaş
Cem Duygulu
Yonca Ebuzziya
Şükran Eğilmez
Münir Ekonomi
Suna Eralp
Hamit Sedat Eratalar
Ahmet Ermişoğlu
Onur Erol
Gülen Esmer
Cengiz Evgin
Hakan Fındık
Pearly Gabay
Orhan Göker
Elvan Gökşahin
Murat Tolga Görgülü
Yılmaz Ermelik Gürfırat
Aytuğ Gürler
Ceni Grunberg
Belkıs Halfon
Fikret İlkiz
Tayfun İndirkaş
Ayşenur İshakoğlu
Filiz Kandemir
Gülseren Kangal
Macide Kapps
Ali Karahöyüklü
Murat Karaçorlu
Mair Kasuto
Gül İrem Oral Kayacık
Selma Kenter
Meral Keskin
Özden Kırıs
Tülin Kiper
Rima Kolbaşı
Gülsün Konuray
Ayşe Bedia Kurşuncu
Ayşe İnci Kuru
Salih Kuzu
Karabet Kürkçü
Maria Anna Laudel
Ayşe Verda Metin
Deniz Mut
Ülkü Necipoğlu
Yasemin Onultan
20
Zeynep Hüveyda Oral
Necdet Gürcan Oral
Rengin Önen
Emine Örs
Kaya Örs
Mehmet Sami Özdemir
İffet Sehran Özer
Ahmet Nazım Paksoy
Canan Reeves
Fahri Saraçoğlu
Neslihan Sarı
Saniye Ece Sarpyener
Abdulkadir Cengiz Saygın
Zeynep Selek
Oğuz Selvi
Yasemin Serter
Hüsnü Alev Sonat
Metin Soyman
Verda Yalkın Soymen
Yenal Sucu
Türkan Özilhan Tacir
Demet Taner
Sevinç Tanıl
Zeynep Taşkent
Gonca Tekant
Suzan Teksel
Mustafa Terzioğlu
Vecdet Tezcan
Yavuz Tezeller
Fatma Nil Tuna
Süleyman Haldun Türkay
Ahmet Cengiz Tüzün
Berna Orak Uzunoğlu
Zehra Üsdiken
Gülseren Yalçın
Zeynep Yarsuvat
Feyhan Yaşar
Rona Yırcalı
Elçin Yücel
Osman Yücesan
İNSANLIĞIN
ORTAK KÜLTÜR
HAZİNESİNE
YOLCULUK
DEVAM EDİYOR
Sanat kitabı yayıncılığında dünyanın önde
gelen isimlerinden biri olan
Ertuğ & Kocabıyık Yayınları, dünyanın
ortak kültür hazinelerini zengin bir içerik
ve kusursuz bir görsellikle meraklılarıyla
buluşturmaya devam ediyor.
www.borusansanat.com
21
BORUSAN KOCABIYIK VAKFI
BORUSAN KOCABIYIK FOUNDATION
BORUSAN SANAT
MÜTEVELLİ HEYETİ BOARD OF TRUSTEES
Başkan President
F. Zeynep Hamedi
YÖNETİM
Genel Müdür
Ahmet Erenli
Üyeler Members
A. Ahmet Kocabıyık
Levent Kocabıyık
Z. Nurhan Kocabıyık
A. Nükhet Özmen
Koordinatör
Sacide Erkman
YÖNETİM KURULU EXECUTIVE BOARD
Yönetim Kurulu Başkanı Chairperson
F. Zeynep Hamedi
Mali ve İdari İşler Müdürü
Meltem Doğan
Mali İşler Uzmanı
Zeynep Çubukçu
Mali İşler Uzman Yardımcısı
Serpil Dağ
Başkan Yardımcısı Vice Chair
Z. Nurhan Kocabıyık
Kurumsal İletişim Müdürü
Yağız Zaimoğlu
Üyeler Members
C. Bülent Demircioğlu
Leyla Hamedi
A. Ahmet Kocabıyık
Levent Kocabıyık
Aslı Özmen
A. Nükhet Özmen
Agâh Uğur
Orkestra Müdürü
Aydın Dorsay
Orkestra Müdür Yardımcısı
Kerem Sefa Gökbuget
Orkestra Müdür Yardımcısı
Melis Turanlıgil
Sahne Amiri
Sadettin Günay
Prodüksiyon Sorumlusu
Deniz Sağdıç
YÖNETİM MANAGEMENT
Genel Sekreter General Secretary
Canan Ercan Çelik
Ertuğ & Kocabıyık Yayınları Koordinatörü
Stella Hazbay İlyazer
Eğitim Müdürü Education Projects Manager
Nihal Alptekin
Kurum Kimliği ve Yayınlar Yöneticisi
Aykut Şengözer
Mali ve İdari İşler Müdürü
Director of Financial and Administrative Affairs
Hakan Akçimen
Mali İşler Uzmanı Finance Specialist
Gökçen Saygı
Gişe ve Protokol Yöneticisi
Çiğdem Açan
BİFOKART Programı Yöneticisi
Sinem Duman Balkan
Kurumsal İletişim Corporate Communications
Borusan Holding Kurumsal İletişim Direktörü
Borusan Holding Corporate Communications Director
Şule Yücebıyık
İdari İşler
Halil Aşık, Atilla Akgül, Yusuf Koç, Hasan Çelen
Sosyal Medya, Konsept Tasarımcısı, Stil Danışmanı
Z. Berhan Yılmaz
Protokol Danışmanı
Zeliha Kaya
Program Notları
Sungu Okan
Borusan Quartet ve Borusan Virtuosi Menajeri
Saba Sümer
Borusan Sanat, Borusan Kocabıyık Vakfı’nın
kültür sanat iktisadi işletmesidir.
22
SOSYAL MEDYADA BORUSAN SANAT
Borusan Müzik Evi Etkinlik Yöneticisi
Aydın Dorsay
www.facebook.com/borusansanat
Borusan Müzik Evi Teknik İşler ve Prodüksiyon Sorumlusu
Kerem Tüzün
www.foursquare.com/borusansanat
twitter.com/borusansanat
twitter.com/borusanmuzikevi
Reklam Ajansı
Piramit Tasarım ve Reklamcılık A.Ş.
Ayşe Işın (Müşteri İlişkileri Direktörü)
İnci Karatağ (Müşteri İlişkileri)
instagram.com/borusansanat
friendfeed.com/borusansanat
Medya İlişkileri
Tribeca İletişim Danışmanlık
Neslihan Yurtsever, Ceren Akardaş, Rüya Ardıhan
www.flickr.com/photos/borusansanat
vimeo.com/borusansanat
Uluslararası Medya İlişkileri
Artefakt Kulturkonzepte/Berlin
Philip Krippendorff, Damaris Schmitz
www.myspace.com/borusansanat
www.myspace.com/borusanmuzikevi
İnteraktif Ajans
Dreambox
Ahmet Güney (Proje Yöneticisi)
Kurumsal Kimlik Tasarımı ve Danışmanlığı
Spot
Emre Çıkınoğlu
23
KONSER KİTAPÇIĞI
Yayıma Hazırlayan
Aykut Şengözer
Program Notları
Sungu Okan
Grafik Tasarım
Emre Çıkınoğlu
Uygulama ve Baskı Öncesi Hazırlık
Hatice Çavdar, Spot
Baskı
Tunç Matbaacılık ve Sanayi Ticaret AŞ
M. Nezihi Özmen Mahallesi Fatih Caddesi
Merter Tekstil Merkezi No 28
Güngören 34173 İstanbul, TR
© Borusan Sanat, 2014
BORUSAN SANAT
İstiklal Caddesi No: 160A
Beyoğlu 34433 İstanbul
T 0 (212) 705 87 80
F 0 (212) 252 45 91
[email protected]
www.borusansanat.com
24
29 Aralık 2014 Pazartesi 20.00
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası
RUS GECESİ
Download

Kitapçık için tıklayınız.