Terimlerin Tekil ve Çoğul
Biçimleri.
• Sonu -is ile bitenler sözcükler çoğul
yapılırken sözcüğün sonundaki -is kaldırılır
ve -es getirilir
• Anastomosis:anastomoses: birleşme
• Canalis?
• Pubis: pubes: çatı kemiği
• Metastasis?
• Unguis: ungues: tırnak
• Sonu -us ile bitenler sözcükler çoğul
yapılırken sözcüğün sonundaki -us kaldırılır
ve -i getirilir.
• Nervus: nervi : sinir
• Musculus : musculi: kas
• Broncus?
• Nucleus?
• Truncus?
• Virus ve sinus gibi sözcüklerin sonu -us ile
bitmesine rağmen çoğul yapılırken
sözcüğün sonuna –es eklenir.
• Virus: viruses: virus
• Sinus: sinuses: kemik içindeki boşluk
• Sonu -um ile bitenler sözcükler çoğul
yapılırken sözcüğün sonundaki –um
kaldırılır ve -a getirilir.
• Liagamentum: ligamenta: bağ
• Ovum?
• Ostium?
• Atrium?
• Sonu -on ile bitenler sözcükler çoğul
yapılırken sözcüğün sonundaki -on kaldırılır
ve -a getirilir.
• Ganglion: ganglia: düğüm
• Spermatozoon:?
• Sonu -a ile bitenler sözcükler çoğul
yapılırken sözcüğün sonundaki –a’dan
sonra -e getirilir.
• Vertebra: vertebrae: omur
• Bursa?
• columna:?
• vena:?
• Arteria?
• Sonu –ix ve -ex ile bitenler sözcükler çoğul
yapılırken sözcüğün sonundaki –ix –ex
kaldırılır ve yerine -ices getirilir.
• Apex: apices: tepe
• Matrix:matrices: hücreler arası madde
• Cervix?
• fornix:?
Download

Terimlerin Tekil ve Çoğul Biçimleri.