PETROKİMYASAL ÜRÜNLER PETKİM VERİLERİ
27 EKİM - 2 KASIM 2014
ÜRÜN ADI
FİYAT
(İNGİLİZCE)
($/mt)*
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
1200-1250
TOLUEN
TOLUENE
1000-1050
HEKZAN
HEXANE
900-950
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
1150-1200
WHITE SPIRIT
850-900
PHTALIC ANHYDRIDE
1300-1350
ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
WHITE SPIRIT(DİĞER
SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
FTALİK ANHİDRİT
*
FİYAT TÜRÜ**
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
FOB (AB/EFTA/STA
Ülkeleri)
Kaynak: Petkim
verileri
** NWE: Northwest EuropeHSCODE, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East
Asia, MED: Mediterranean
PETROKİMYASAL ÜRÜNLER REUTERS VERİLERİ
27 EKİM - 2 KASIM 2014
ÜRÜN ADI (TÜRKÇE)
ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE)
FİYAT ($/mt)* FİYAT TÜRÜ**
MONOETİLEN GLİKOL
MONO ETHYLENE GLYCOL
945-955
CIF NWE
SAF TEREFTALİK ASİT
PURE TEREPTHALIC ACID
819-821
CFR SE ASIA
ORTOKSİLEN
ORTHOXYLENE
bilgi alınamadı
FOB RDAM
PARAKSİLEN
PARAXYLENE
bilgi alınamadı
FOB RDAM
AKRİLONİTRİL
ACRYLONITRILE
1888-1892
CIF MED
TOLUEN
TOLUENE
bilgi alınamadı
FOB RDAM
HEKZAN
HEXANE
bilgi alınamadı
FOB RDAM
WHITE SPIRIT
bilgi alınamadı
FOB RDAM
WHITE SPIRIT(DİĞER
SOLVENTLER-ÇÖZÜCÜ)
ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN LOW DENSITY POLYETHYLENE 1528-1534
FOB NWE
(GENEL MAKSATLI)
(GENERAL PURPOSE)
1624-1628
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK
HIGH DENSITY
1478-1483
FOB NWE
POLİETİLEN (ŞİŞİRMELİK)
POLYETHYLENE (BLOW
1554-1558
CFR TURKEY
1516-1521
FOB NWE
MOLDING)
1573-1577
CFR TURKEY
YÜKSEK YOĞUNLUK
HIGH DENSITY
1528-1534
FOB NWE
POLİETİLEN (FİLMLİK)
POLYETHYLENE (FILM GRADE) 1623-1627
POLİVİNİL KLORÜR
POLYVINYLCHLORIDE
941-945
FOB NWE
(SÜSPANSİYON)
(SUSPENSION)
1008-1012
CFR TURKEY
POLYPROPYLENE
1503-1508
FOB NWE
(HOMOPOLYMER)
1578-1582
CFR TURKEY
MOLDING)
YÜKSEK YOĞUNLUK
POLİETİLEN (ENJEKSİYON)
POLİPROPİLEN
HIGH DENSITY
POLYETHYLENE (INJECTION
CFR TURKEY
FTALİK ANHİDRİT
PHTALIC ANHYDRIDE
bilgi alınamadı
CFR SE ASIA
* Kaynak: Reuters Verileri
** NWE: Northwest EuropeHSCODE, RDAM: Rotterdam, SE ASIA: South East Asia, MED:
Mediterranea
Download

ÜRÜN ADI (TÜRKÇE) ÜRÜN ADI (İNGİLİZCE) FİYAT ($/mt)* FİYAT