clonex
42
clonex
61
clonex 42 a clonex 61 sú tieniace tkaniny z rašlového úpletu používané na
tienenie rastlín, zeleniny, ovocia, ako zábrany proti vetru proti prachu a ako
vizuálne zábrany
Tieniaca tkanina clonex
clonex je tieniaca tkanina z rašlového
úpletu vyrobená z materiálu HDPE.
clonex má vďaka štruktúre úpletu výborné vlastnosti brániace pretrhnutiu.
clonex je vyrábaná v zelenej farbe, aby
čo najlepšie splynula s okolitým prostredím a nepôsobila rušivým dojmom.
Charakteristické vlastnosti výrobku clonex
- teplotná stálosť je od -40°C do 70°C
- bod tavenia je 90°C
- výrobok je chemicky odolný
- je nenasiakavý
- má dlhú životnosť
- je ekologicky nezávadný
- je recyklovateľný
- UV stabilizácia je na 3 sezóny
- tieniaci efekt výrobku clonex 42 je 42%
- tieniaci efekt výrobku clonex 61 je 61%
- plošná hmotnosť výrobku clonex 42 je 38g / m2
- plošná hmotnosť výrobku clonex 61 je 62g / m2
- běžná farba je zelená, na objednávku je možné dodať
aj v bielej farbe, ale len vo veľkoobchodnom balení
Použitie výrobku clonex
V záhradníctve, poľnohospodárstve, škôlkarstve alebo v lesníctve sa používa ako prostriedok na vytvorenie prirodzeného tienenia a na ochranu pred slnečným svetlom.
Používa sa na tienenie skleníkov a fóliovníkov. Slúži na ochranu rastlín, zeleniny, ovocia a
tiež ako bariéra proti ozobu vtáctvom. Používa sa rovnako ako zábrana proti vetru a
prachu alebo ako vizuálna zábrana na plotoch v okolí rušnějších ulíc, alebo prašných ciest.
Tkaninou clonex je možné prekrývať tiež stohovanú slamu, silážne jamy atď.
V stavebníctve je možné použiť tkaninu clonex ako sieť na lešenie, ktorá bráni padaniu
drobných úlomkov a prachu na komunikáciu. Ďalej sa clonex používa ako vizuálna zábrana okolo stavenísk atď.
Tkanina clonex nachádza svoje uplatnenie aj okolo športovísk, napríklad okolo tenisových
kurtov, bežeckých tratí, ihrísk atď.
Balenie výrobku clonex
Tieniaca tkanina clonex sa vyrába v maloobchodných a veľkoobchodných baleniach.
Rozmery maloobchodných balení sú 1 x 5m, 1,5 x 5m a 2 x 5m.
Rozmery veľkoobchodných balení navinutých v roliach sú 1 x 50m, 1,5 x 50m a 2 x 50m.
fastrade
FASTRADE SK, s.r.o.
Odorín 178
053 22 Odorín
okr. Spišská Nová Ves
Slovenská republika
Prevádzka:
Radlinského 17
Spišská Nová Ves
052 01
tel: +421 53 42 97 752-3
fax:+421 53 42 97 754
[email protected]
www.fastrade.sk
Download

clonex 42 - fastrade.sk