4.Uniwersytet dla
Rodziców
Frankfurt nad Odrą /Słubice
11 października 2014, godz. 9:30 - 15:30
Budynek Gräfin-Dönhoff Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
Partnerzy uczestniczący w projekcie:
Rysunek: Kilian Linke, 9 lat, Frankfurt nad Odrą
• Związek Rodzin, Frankfurt n. Odrą
• Uniwersytet Ludowy, Frankfurt n. Odrą
• Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt n. Odrą
• FRÖBEL Frankfurt (Oder) gGmbH
• Dom Wielogeneracyjny Mikado, Frankfurt n. Odrą
• Pełnomocnik ds. dzieci, Frankfurt nad Odrą
• Urząd Miejski w Słubicach
• Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach
• Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji
„Kształcić –Towarzyszyć – Wychowywać”
Uniwersytet dla Rodziców jest wspólną imprezą
instytucji skupionych w Związku Rodzin we
Frankfurcie n. Odrą, Urzędu Miejskiego w
Słubicach oraz Zespołu Administracyjnego
Oświaty w Słubicach. Organizacyjnie nad całością
czuwa Uniwersytet Ludowy (VHS) we Frankfurcie
n. Odrą. Udział można zgłaszać telefonicznie lub
pisemnie na kartach zgłoszeniowych, które od
końca sierpnia będą dostępne w przedszkolach,
szkołach i placówkach partnerskich. Impreza jest
bezpłatna, jej organizacja możliwa jest dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Oświaty, Młodzieży
i Sportu Brandenburgii i Funduszu Wspierania
Rodzin Miasta Frankfurt n. Odrą oraz dzięki hojnemu wsparciu Sparkasse Oder-Spree.
Uniwersytet dla Rodziców oferuje w zwartej
formie informacje, wymianę i doradztwo na
różnorodne tematy dotyczące wychowania,
rozwoju dziecięcego i struktur rodzinnych.
W wykładzie inauguracyjnym Alexander Scheidt
przedstawi procesy uczenia się z naukowego punktu widzenia oraz sposoby wspierania
tego procesu przez rodziców i szkołę. Podczas
warsztatów rodzice, dziadkowie, wychowawcy
będą mieli możliwość wymiany poglądów na
różnorodne tematy i porozmawiania z ekspertami.
Trzy warsztaty, które odbywać się będą w dwóch
częściach - przed i po południu, prowadzone
będą w języku polskim. W przerwie oferowany
będzie bezpłatny obiad.
MGH
Mikado, Stiftung SPI

Zgłoszenia na 4. Uniwersytet dla Rodziców, Frankfurt n. O. / Słubice
Miejsce
na znaczek
pocztowy
Nazwisko, imię:
Adres:
Formularz zgłoszenia
Email:
Urząd Miejski w Słubicach
Sabina Matkowska
pok. 111
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice
Telefon/faks:
Podpis:
Pragnę skorzystać z opieki na dzieckiem.
Wiek dziecka / dzieci: _______________
Dokładny opis warsztatów znajdą Państwo na stronach: www.slubice.pl, www.edukacja.slubice.pl
4.Uniwersytet dla
Rodziców
Frankfurt nad Odrą /Słubice
11 października 2014, godz. 9:30 - 15:30
Budynek Gräfin-Dönhoff Uniwersytetu Europejskiego Viadrina
Partnerzy uczestniczący w projekcie:
Rysunek: Kilian Linke, 9 lat, Frankfurt nad Odrą
• Związek Rodzin, Frankfurt n. Odrą
• Uniwersytet Ludowy, Frankfurt n. Odrą
• Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt n. Odrą
• FRÖBEL Frankfurt (Oder) gGmbH
• Dom Wielogeneracyjny Mikado, Frankfurt n. Odrą
• Pełnomocnik ds. dzieci, Frankfurt nad Odrą
• Urząd Miejski w Słubicach
• Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach
• Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji
„Kształcić –Towarzyszyć – Wychowywać”
Uniwersytet dla Rodziców jest wspólną imprezą
instytucji skupionych w Związku Rodzin we
Frankfurcie n. Odrą, Urzędu Miejskiego w
Słubicach oraz Zespołu Administracyjnego
Oświaty w Słubicach. Organizacyjnie nad całością
czuwa Uniwersytet Ludowy (VHS) we Frankfurcie
n. Odrą. Udział można zgłaszać telefonicznie lub
pisemnie na kartach zgłoszeniowych, które od
końca sierpnia będą dostępne w przedszkolach,
szkołach i placówkach partnerskich. Impreza jest
bezpłatna, jej organizacja możliwa jest dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Oświaty, Młodzieży
i Sportu Brandenburgii i Funduszu Wspierania
Rodzin Miasta Frankfurt n. Odrą oraz dzięki hojnemu wsparciu Sparkasse Oder-Spree.
Uniwersytet dla Rodziców oferuje w zwartej
formie informacje, wymianę i doradztwo na
różnorodne tematy dotyczące wychowania,
rozwoju dziecięcego i struktur rodzinnych.
W wykładzie inauguracyjnym Alexander Scheidt
przedstawi procesy uczenia się z naukowego punktu widzenia oraz sposoby wspierania
tego procesu przez rodziców i szkołę. Podczas
warsztatów rodzice, dziadkowie, wychowawcy
będą mieli możliwość wymiany poglądów na
różnorodne tematy i porozmawiania z ekspertami.
Trzy warsztaty, które odbywać się będą w dwóch
częściach - przed i po południu, prowadzone
będą w języku polskim. W przerwie oferowany
będzie bezpłatny obiad.
MGH
Mikado, Stiftung SPI

Zgłoszenia na 4. Uniwersytet dla Rodziców, Frankfurt n. O. / Słubice
Miejsce
na znaczek
pocztowy
Nazwisko, imię:
Adres:
Formularz zgłoszenia
Email:
Urząd Miejski w Słubicach
Sabina Matkowska
pok. 111
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice
Telefon/faks:
Podpis:
Pragnę skorzystać z opieki na dzieckiem.
Wiek dziecka / dzieci: _______________
Dokładny opis warsztatów znajdą Państwo na stronach: www.slubice.pl, www.edukacja.slubice.pl
Program
godz. 9:00 – 9:30
Zbiórka / Informacja
godz. 9:30 – 10:00
Otwarcie i powitanie
przez Viceprezydent Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina,
Janine Nuyken
Powitanie przez Burmistrza
Frankfurtu n. Odrą,
dra Martina Wilke,
Powitanie przez Burmistrza Słubic,
godz. 11:15 – 12:45
I grupa warsztatów
godz. 10:00 – 10:45
Wykład inauguracyjny
Jak dzieci się uczą i jakiego
potrzebują wsparcia? (D/ PL)
Prelegent: Alexander Scheidt, MA
Wyższa Szkoła Zawodowa w Poczdamie
godz. 14:00 – 15:30
II grupa warsztatów
godz. 10:45 – 11:15
Przerwa na kawę
godz. 14:00
projekcja filmu
„Alfabet“ (D)
Tomasza Ciszewicza
Miejsce
Zgłoszenia
Budynek Gräfin-Dönhoff (-Gebäude)
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina,
Europaplatz 1, 15230 Frankfurt nad Odrą,
przystanek tramwajowy (linia 2 i 3) Uniwersytet
Europejski.
Prosimy o przysłanie formularza zgłoszenia
pocztą lub dostarczenie go osobiście, przyjmowane będą również zgłoszenia telefoniczne, tel.: + 48 95 737 2011, do 2 października
2014 r.
Kontakt
Sabina Matkowska
Urząd Miejski w Słubicach, pok. 111
Tel.: +48 95 737 2011
Opieka nad dziećmi
Gwarantujemy opiekę nad dziećmi.
Na zgłoszeniu prosimy podać wiek dziecka.
godz. 12:45 – 14:00
Przerwa na posiłek
(kawa / poczęstunek)
Uniwersytet dla Rodziców jest
wspierany przez
Ministerstwo Oświaty, Młodzieży
i Sportu Brandenburgii,
Miasto Frankfurt nad Odrą,
Sparkasse Oder-Spree
O udziale w warsztatach będzie decydować
kolejność zgłoszeń. Udział w wykładzie inauguracyjnym i filmie dokumentalnym możliwy
będzie bez uprzedniego zgłoszenia.
Na karcie zgłoszenia prosimy zaznaczyć
tylko jeden z zaproponowanych warsztatów.
Szczegółowy opis warsztatów znajdą Państwo
na stronach www.vhs-frankfurt-oder.de ,
www.slubice.pl , www.edukacja.slubice.pl .

11:15 - 15:30
Warsztaty po polsku W 106.00W Zabawa jest kluczem
Warsztat poświęcony komunikacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem w wieku przedszkolnym oparty na pedagogice zabawy,
technikach kreatywności, dramy i treningu interpersonalnym. Warsztat ma na celu pogłębianie więzi, zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa, samoakceptacji, otwarcia na świat i stawianie czoła wyzwaniom przez przedszkolaka.
 W 106.00X Słowem i gestem
Warsztat ma na celu wskazanie technik pozwalających na stworzenie właściwego komunikatu skierowanego do dziecka w sytuacjach, które rodzice uważają za zwykłe i proste, jak i w tych trudniejszych momentach, angażujących emocje.
 W 106.00Y Mądre rozmowy o trudnych sprawach
Warsztat pozwalający usprawnić komunikację pomiędzy dorosłym a nastolatkiem bazujący na specjalnie dobranych ćwiczeniach z
zakresu treningu interpersonalnego, technik dramowych czy pracy w grupach.
11:15 - 12:45
 W 106.00B  W 106.00C
 W 106.00D
 W 106.00E
 W 106.00F
 W 106.00G
 W 106.00H
 W 106.00I
 W 106.00K
Warsztaty po niemiecku 14:00 - 15:30
Dziewczyny na różowo – chłopcy na niebiesko?  W 106.00L
ABC postępowania wobec kłótni dzieci  W 106.00M
Świat mediów a świat dzieci  W 106.00N
Procesy negocjacji w okresie dojrzewania W 106.00P
Jak sobie radzić z silnymi emocjami? W 106.00R
U babci tak mi (nie) wolno W 106.00S
Ile razy mam powtarzać?  W 106.00T
Wzrastanie w dwóch językach (D/ PL) W 106.00U
Rodzice pozostają rodzicami (separacja - rozwód)  W 106.00V
Dziewczyny na różowo – chłopcy na niebiesko?
ABC postępowania wobec kłótni dzieci
Świat mediów a świat dzieci
Procesy negocjacji w okresie dojrzewania
Jak sobie radzić z silnymi emocjami?
U babci tak mi (nie) wolno
Dzień jak co dzień: skuteczne motywowanie
Poczytaj mi mamo!
projekcja filmu „Alfabet“
Program
godz. 9:00 – 9:30
Zbiórka / Informacja
godz. 10:00 – 10:45
Wykład inauguracyjny
godz. 11:15 – 12:45
I grupa warsztatów
godz. 9:30 – 10:00
Otwarcie i powitanie
przez Viceprezydent Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina,
Jak dzieci się uczą i jakiego
potrzebują wsparcia? (D/ PL)
godz. 12:45 – 14:00
Przerwa na posiłek
(kawa / poczęstunek)
Janine Nuyken
Powitanie przez Burmistrza
Frankfurtu n. Odrą,
dra Martina Wilke,
Prelegent: Alexander Scheidt, MA
Wyższa Szkoła Zawodowa w Poczdamie
godz. 14:00 – 15:30
II grupa warsztatów
godz. 10:45 – 11:15
Przerwa na kawę
godz. 14:00
projekcja filmu
„Alfabet“ (D)
Powitanie przez Burmistrza Słubic,
Tomasza Ciszewicza
Miejsce
Zgłoszenia
Budynek Gräfin-Dönhoff (-Gebäude)
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina,
Europaplatz 1, 15230 Frankfurt nad Odrą,
przystanek tramwajowy (linia 2 i 3) Uniwersytet
Europejski.
Prosimy o przysłanie formularza zgłoszenia
pocztą lub dostarczenie go osobiście, przyjmowane będą również zgłoszenia telefoniczne, tel.: + 48 95 737 2011, do 2 października
2014 r.
Kontakt
Sabina Matkowska
Urząd Miejski w Słubicach, pok. 111
Tel.: +48 95 737 2011
Opieka nad dziećmi
Gwarantujemy opiekę nad dziećmi.
Na zgłoszeniu prosimy poda wiek dziecka.
Uniwersytet dla Rodziców jest
wspierany przez
Ministerstwo Oświaty, Młodzieży
i Sportu Brandenburgii,
Miasto Frankfurt nad Odrą,
Sparkasse Oder-Spree
O udziale w warsztatach będzie decydować
kolejność zgłoszeń. Udział w wykładzie inauguracyjnym i filmie dokumentalnym możliwy
będzie bez uprzedniego zgłoszenia.
Na karcie zgłoszenia prosimy zaznaczyć
tylko jeden z zaproponowanych warsztatów.
Szczegółowy opis warsztatów znajdą Państwo
na stronach www.vhs-frankfurt-oder.de ,
www.slubice.pl , www.edukacja.slubice.pl .

11:15 - 15:30
Warsztaty po polsku
W 106.00W Zabawa jest kluczem
Warsztat poświęcony komunikacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem w wieku przedszkolnym oparty na pedagogice zabawy,
technikach kreatywności, dramy i treningu interpersonalnym. Warsztat ma na celu pogłębianie więzi, zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa, samoakceptacji, otwarcia na świat i stawianie czoła wyzwaniom przez przedszkolaka.
 W 106.00X Słowem i gestem
Warsztat ma na celu wskazanie technik pozwalających na stworzenie właściwego komunikatu skierowanego do dziecka w sytuacjach, które rodzice uważają za zwykłe i proste, jak i w tych trudniejszych momentach, angażujących emocje.
 W 106.00Y Mądre rozmowy o trudnych sprawach
Warsztat pozwalający usprawnić komunikację pomiędzy dorosłym a nastolatkiem bazujący na specjalnie dobranych ćwiczeniach z
zakresu treningu interpersonalnego, technik dramowych czy pracy w grupach.
11:15 - 12:45
 W 106.00B
 W 106.00C
 W 106.00D
 W 106.00E
 W 106.00F
 W 106.00G
 W 106.00H
 W 106.00I
 W 106.00K
Warsztaty po niemiecku
Dziewczyny na różowo – chłopcy na niebiesko?
 W 106.00L
ABC postępowania wobec kłótni dzieci  W 106.00M
Świat mediów a świat dzieci
 W 106.00N
Procesy negocjacji w okresie dojrzewania
 W 106.00P
Jak sobie radzić z silnymi emocjami?
 W 106.00R
U babci tak mi (nie) wolno
 W 106.00S
Ile razy mam powtarzać?
 W 106.00T
Wzrastanie w dwóch językach (D/ PL)
 W 106.00U
Rodzice pozostają rodzicami (separacja - rozwód)
 W 106.00V
14:00 - 15:30
Dziewczyny na różowo – chłopcy na niebiesko?
ABC postępowania wobec kłótni dzieci
Świat mediów a świat dzieci
Procesy negocjacji w okresie dojrzewania
Jak sobie radzić z silnymi emocjami?
U babci tak mi (nie) wolno
Dzień jak co dzień: skuteczne motywowanie
Poczytaj mi mamo!
projekcja filmu „Alfabet“
Download

4.Uniwersytet dla Rodziców - Zespół Administracyjny Oświaty w