Polska, dnia 10 lipca 2013 roku
List otwarty do Sejmu RP
Szanowne Posłanki, Szanowni Posłowie,
zwracamy się z gorącym apelem o głosowanie przeciw zalegalizowaniu w Polsce
zarzynania zwierząt bez ogłuszania. Narażanie na przedśmiertne męczarnie
świadomych istot, które zabijamy dla naszych potrzeb, jest przerażającym złem,
któremu sprzeciwia się zdecydowana większość Polaków (wg sondaży przynajmniej
65%). Ubój bez ogłuszania jest pogwałceniem współczesnych standardów
moralności publicznej, a jego narzucenie oznaczałoby poważny regres cywilizacyjny
Polski powodujący wymierne koszty społeczne.
Okrucieństwo w rzeźniach jest skrajną formą przemocy, która nie tylko
powoduje ogrom cierpienia, ale także wysokie koszty społeczne. Dramatyczne
obniżenie standardów etycznych przez przyzwolenie na okrutny ubój bez ogłuszania
demoralizuje pracowników, nadzorców i hodowców, powodując brutalizację postaw w
całym zakładzie. Jak wykazały badania, rzeźnie mogą mieć degradujący wpływ na
całe lokalne społeczności. Dlatego ucywilizowanie uboju zwierząt leży w
żywotnym interesie każdego narodu.
Zwracamy też uwagę, że dopuszczenie szeroko i zasadnie potępianej techniki
uboju nie służy długoterminowym interesom mniejszości religijnych, które się jej
domagają, ponieważ nieuchronnie wywołuje niechęć większości społeczeństwa
i komplikuje przeciwdziałanie ksenofobii i dyskryminacji.
Dlatego apelujemy do wszystkich posłanek i posłów o przyjęcie mądrej i
długoterminowej perspektywy, dzięki której Polska znajdzie się na czele, a nie w
ogonie przemian, które zachodzą też w wielu innych krajach Europy, i przekładają się
na działanie w coraz więcej znaczącym Parlamencie Europejskim.
Podpisani:
Profesorowie
1. Ewa Łętowska, czł. rzecz. PAN, czł. kor. PAU, Instytut Nauk Prawnych PAN
2. Jerzy Axer, czł. czynny PAU, czł. kor. PAN, Dziekan, Wydział "Artes Liberales",
Uniwersytet Warszawski oraz Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w
Warszawie
3. Wiesław Banyś, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
(KRASP), Rektor Uniwersytetu Śląskiego
4. Andrzej Friszke, czł. kor. PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Collegium Civitas,
czł. Rady Instytutu Pamięci Narodowej
5. Jan Woleński, czł. czynny PAU, czł. kor. PAN, Przewodniczący Komitetu Etyki w Nauce
PAN; (em.) Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński.
6. Janusz E. Badurski, Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
7. Monika Bakke, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
8. Jerzy Bańbura, Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytet
Łódzki
9. Dariusz Bartosik, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
10. Piotr Bębas, Kierownik Zakładu Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii, Uniwersytet
Warszawski
11. Zbigniew M. Bocheński, Dyrektor, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
12. Andrzej J. Blikle, Instytut Podstaw Informatyki PAN
13. Wiesław Bogdanowicz, Dyrektor, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
14. Adam Chmielewski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski
15. Wojciech Czechowski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
16. Stanisław Czerniak, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
17. Wiesław Dembek, Wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody
18. Maria Doligalska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
19. Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
20. Nadzieja Drela, Wydzial Biologii, Uniwersytet Warszawski,
21. Andrzej Dyrcz, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
22. Andrzej Elżanowski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Polskie Towarzystwo Etyczne
23. Stefan Forlicz, Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
24. Czesława M. Frejlich, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;
25. Beata Gabryś, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski,
26. Grzegorz Gabryś, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
27. Tadeusz Gadacz, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Etycznego
28. Wojciech Gasparski, Dyrektor, Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego
29. Zbigniew Głowaciński, Instytut Ochrony Przyrody PAN, czł. Państwowej Rady Ochrony
Przyrody
30. Jacek Gorczyca, Katedra Zoologii, Uniwersytet Śląski
31. Jan Hartman, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
32. Robert Hasterok, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
33. Jacek Hołówka, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
34. Maria Hołyńska, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
35. Jerzy Hrebenda, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
36. Dariusz Iwan, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
37. Elżbieta K. Jagusztyn-Krynicka, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
38. Andrzej Jerzmanowski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut
Biochemii i Biofizyki PAN
39.Ewa Jodkowska, Zakład Hodowli Koni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
40. Alina Kacperska, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski
41.Tadeusz Kaleta, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
(SGGW)
42. Elżbieta Kalisińska, Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej, Pomorski
Uniwersytet Medyczny
43. Zofia Kawczyńska-Butrym, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie- Sklodowskiej.
44. Katarzyna Kavetska, Katedra Zoologii i Pszczelnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny
45. Stanisław L. Kazubski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
46. Paweł Koperski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
47. Anna Kwiatkowska, Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
48. Jan Kwiatowski, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
oraz Department of Ecology & Evolutionary Biology, University of California, Irvine, USA
49. Maciej Luniak, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
50. Janusz Majecki, Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, Uniwersytet
Łódzki
51. Jacek D. Malinowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Wydział Humanistyczny,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Redaktor naczelny Studia Logica
52. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Instytut Ochrony Przyrody PAN
53. Joanna Mąkol, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu
54. Józef Niżnik, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
55. Ewa Nowak, Kierownik Zakładu Etyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, Redaktor Ethics in Progress Quarterly
56. Anna Orczewska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
57. Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
58. Bogusław Pawłowski, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
59. Czesława Piecuch, Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej, Uniwersytet
Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa im. Karla
Jaspersa
60. Tomasz Pietrzykowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski, Zastępca
Przewodniczącego Krajowej Komisji Etycznej d/s Doświadczeń na Zwierzętach
61. Joanna Pijanowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
62. Zofia Piotrowska-Seget, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
63. Wojciech Pisula, Instytut Psychologii PAN
64. Leszek Pyra, Kierownik Katedry Etyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
65. Joanna Rączaszek-Leonardi, Instytut Psychologii PAN
66. Andrzej K. Rychard, Dyrektor, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
67. Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
68. Krystyna Slany, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
69. Jan Sowa, Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński
70. Kazimierz Z. Sowa, Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński
71. Paweł Sowiński, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
72. Krzysztof Spalik, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
73. Krzysztof Staroń, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
74. Ewa Symonides, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski (była Przewodnicząca
Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Główny Konserwator Przyrody)
75. Bronisław Szczęsny, Instytut Ochrony Przyrody PAN
76. Franciszek Sztabiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
77. Paweł Sztabiński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
78. Jacek Szwedo, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
79. Magdalena Środa, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
80. Beata Tobiasz-Adamczyk, Collegium Medicum, Prorektor, Uniwersytet Jagielloński
81. Zygmunt Tobor, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski
82. Cezary Włodarczyk, Dyrektor, Instytut Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum,
Uniwersytet Jagielloński
83. Mieczysław Wolsan, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
84. Bronisław W. Wołoszyn, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
85. Beata Zagórska-Marek, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
86. Bożena Zakryś, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
87. Tomasz Zaleśkiewicz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Artyści i pisarze
Beata Tyszkiewicz, Janusz Gajos, Daniel Olbrychski i Krystyna Demska-Olbrychska,
Olga Tokarczuk, Izabella Cywińska, Krystyna Janda, Joanna Chmielewska, Grażyna
Szapołowska, Andrzej Seweryn, Andrzej Mleczko, Magdalena Abakanowicz, Maja
Ostaszewska, Anna i Jacek Fedorowicz, Anda Rottenberg, Magda Umer, Małgorzata
Braunek, Małgorzata Niezabitowska, Agata Buzek, Anna Nasiłowska, Anna
Chodakowska, Renata Dancewicz, Agnieszka Graff, Janusz Kondratiuk, Ilona
Łepkowska, Maria Zmarz-Koczanowicz, Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk,
Grzegorz Turnau, Hanna Bakuła, Iga Cembrzyńska, Andrzej Kondratiuk, Julia
Pietrucha, Włodzimierz Nahorny, Andrzej Jagodziński, Magdalena Łazarkiewicz,
Edward Hulewicz, Grażyna Wolszczak, Cezary Harasimowicz, Tomasz Tomaszewski
Dziennikarze i przedstawiciele mediów
Monika Bednarek (Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Eurozet),
Monika Olejnik (Radio Zet), Grzegorz Miecugow (TVN), Bożena Walter (TVN),
Renata Kijowska (TVN), Ewa Podolska (TOK FM), Agata Młynarska (Polsat), Martyna
Wojciechowska, Zbigniew Napierała (Prezes Zarządu, Wydawnictwo Edipresse Polska)
Ponadto apel poparli:
Dr Barbara Labuda, Dr Agnieszka Morawińska (Dyrektor Muzeum Narodowego w
Warszawie) i Jacek Santorski (członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów)
oraz Dr Lucyna Jezierska-Fila, Dr inż. Paweł K. Morawiecki , Dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki
(Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, czł. Polskiej Komisji Akredytacyjnej),
Dr Jerzy Potocki, Dr Anna Sobieska, Dr Ewa Więcek-Janka (Katedra Marketingu i Sterowania
Ekonomicznego, Politechnika Poznańska), Luiza Adami, Agnieszka Adamska, Konrad Aksinowicz,
Anna Andraszek (Macrologic S.A.), Jan Andrzejewski, Barbara Bańkowska-Zajączkowska, Zuzanna
Barc, Cezary Bartoszuk, Krzysztof M. Bednarski (artysta rzeźbiarz), Piotr Bieńkowski, Krystyna Bill,
Małgorzata Bill, Wojciech Bill, Anna Binder, Monika Błaszczyk, Klementyna Bocheńska, Kamila
Bokacka, Robert St. Bokacki (Wiceprezes Zarządu, Kontekst HR Polska Sp. z o.o.), Janusz
Bronowski, Magda Brzezińska, Andrzej Brzozowski, Rafał Buczkowski, Adam Budnicki, Hanna
Budnicka, Rafał Budnicki, Paweł Budnicki, Anna Buras, Wojciech Cellary, Małgorzata Chechlińska
(Prezes Grupy Trip), Jarosław Chołodecki, Paulina Ciesielska, Mariusz Cyzio, Grażyna Czapska,
Magdalena Czechowska, Marek Czelejewski, Małgorzata Dąbkowska, Marta Deskur, Katarzyna
Dippel, Maria Drozdowska (Redakcja „Kobieta i Życie”), Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska, Joanna
Egit-Pużyńska, Renata Ekielska, Agnieszka Felczak, Katarzyna Ferworn-Horawa, Jakub Flotyński,
Andrzej Fogtt, Magdalena Frankowska, Magdalena Frączak, Irma Fuks-Rembisz, Iwona Futiakiewicz,
Henryk Gala, Grażyna Gegotek (Wiceprezes Europejskiego Forum Właścicielek Firm), Jolanta Gerlee,
Małgorzata Gniadek-Drozd, Katarzyna Górna, Roman Górny (Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny,
HERBAPOL – LUBLIN S.A.), Andrzej S. Grabowski (malarz), Jacek Grabowski, Robert Grys (Główny
Specjalista ds. Jakości Usług Firmy PLUS), Anna Grzegorzewska, Barbara Grzegorzewska, Paweł
Grzegorzewski, Justyna Grzybek, Joanna Gustowska-Pięta (GUSMA Zakład Obróbki Metali),
Grzegorz Guść, Monika Handziuk, Beata Hoffmann, Dorota Hoffmann, Izabela Hologa, Oliwia
Horecka, Elżbieta Jabłońska, Bogusław Jackowski (Firma informatyczno-typograficzna BOP s.c.,
Gdańsk), Michał Jaranowski, Paweł Jaskanis, Katarzyna Jaślar, Jakub Jermak, Irena JózefowiczGala, Agnieszka Kaczkowska, Marta Kaczkowska (Prezes Europejskiego Forum Właścicielek Firm),
Dorota Karaszewska, Kuba Karliński, Agnieszka Klimczewska, Monika Klimowicz, Piotr Kochański,
Iwona Kołakowska (Redaktor, „Kobieta i Życie”), Marek Kosewski, Jerzy Kostowski, Maria Koszmider,
Jacek Kowalski (Smit i Smit Consulting, Kraków), Sylwia Kowalska, Piotr Kowalski, Agnieszka
Kotarba, Anna Kozak, Jarosław Kozakiewicz, Ewa Koźniewska, Aleksandra Krajewska-Nowak, Anna
Krupa, Piotr Krupa, Anna Kwiatkowska, Tomasz Kwiatkowski, Mik Kuczkiewicz (Prezes Belgijskiej
Izby Gospodarczej), Elżbieta Lebkowska, Michał Leja, Barbara Lekarczyk-Cisek, Maria Libelt, Asja
Łamtiugina-Lubaszenko, Wojciech Łopaciński (Dyrektor Hotelu Filmar), Barbara Machalska, Adam
Machowiak, Anna Małecka, Milena Marciniak, Agnieszka Mazur, Adam Mazurkiewicz, Marcin Michalik,
Urszula Morawska-Zawada, Monika Murawiecka (Macrologic S.A.), Paweł Mykietyn, Grażyna
Nalewajek, Klaudia Niemkiewicz, Wojciech Niewiński, Katarzyna Nosal, Cezary Nowak, Iwona Nowak,
Zbigniew Nowak, Beata Nowakowska, Wiktor Teodor Nowotka, Aleksandra Okęcka-Magier, Joanna
Okularczyk (Test Systemy Uszczelniające, Częstochowa), Monika Oleśko, Włodzimierz Orzechowski,
Zdzisław Pacholski, Piotr Patan, Agnieszka Pawlak, Marek Perkowski (PwC Polska), Leszek
Pękalski, Andżelika Piechowiak, Anna Piekarska, Ewa Plucińska (Prezes Grupy Firm Doradczych
EVIP), Anna Płaszczyca, Jarosław Płaszczyca, Małgorzata Płaszczyca, Maria PogorzelskaWciślińska, Agnieszka Potocka, Beata Pogonowska, Jerzy Poznański, Magdalena Pulit, Agnieszka
Radomska, Tomasz Radzyński, Marco Ramirez, Katarzyna Ramirez-Cyzio, Mikołaj Ratajczak, Anna
Ratajczyk, Rafał Ratajek, Marta Rudzińska (Przewodnicząca Rady Nadzorczej JARS Sp. z o.o.),
Barbara Senatorska, Marta Skotarek, Iwona Sobolewski, Izabela Sowa, Katarzyna Sowa, Kuba
Sowiński, Marian Srebrny, Urszula Stachura, Danuta Sterna, Kamila Szczawińska, Dorota SzczepanJakubowska (Prezes Gtupy TROP), Piotr Szcześ, Beata Szewczyk, Hanna Szymanowska, Zofia
Szymanowska, Iwona Ślusarczyk, Agnieszka Śmietanka, Karina Śniegowska, Małgorzata
Taraszkiewicz-Zwolicka, Konrad Tarnopolski, Piotr Tempczyk, Michał Tomaszewski, Mikołaj
Tomulewicz (Założyciel Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku), Marta Truskolawska, Krystyna
Turkowska, Ryszard Turkowski, Sebastian Tworek, Monika Tyc, Iwona Umecka, Małgorzata
Uszyńska, Dominika Walawender-Musz, Grażyna Walentowska-Śliska, Arkadiusz Wciśliński, Monika
Wiącek, Barbara Wiechno, Maria Wiśniewska, Karol Włodarczyk, Piotr Wojnarowicz, Wiktor Wolak,
Małgorzata Wołejko, Anna Wójcik, Małgorzata Woźnicka, Małgorzata Wójcik-Szybińska, Ewa
Zadrzyńska, Ewa Zaniewska, Zofia Zaniewska, Iwo Zaniewski, Krzysztof Zaorski, Monika ZubrzyckaNowak, Małgorzata Ziółek, Małgorzata Żurakowska, Maciej Żyliński.
Download

Apel do Pani Ewy Kopacz - Marszałka Sejmu RP podpisany