Tydzień Być i Mieć – święto przedsiębiorczości społecznej w Łodzi
18 – 25 listopada 2013 r., Łódź
Łódzkie Centrum KLUCZ działające pod egidą Instytutu Spraw Obywatelskich
(INSPRO) zaprasza do wzięcia udziału w przypadającym na listopad Tygodniu Być i
Mieć – festiwalu dedykowanemu ludziom, którzy w swojej działalności łączą dbałość
o dobro wspólne, realizację własnych pasji i efekt komercyjny.
Celem Tygodnia „Być i Mieć” jest zapoznanie łodzian z ofertą Reprezentantów
przedsiębiorczości społecznej oraz promocja tego rozwiązania biznesowego i
stojących za nim idei.
Tydzień Być i Mieć to szereg bezpłatnych atrakcji:
 5 warsztatów kreatywnych (recykling-art, animacja rysunkowa, carving) i
biznesowych (polisy OC, crowdfunding) prowadzonych przez spółdzielnie
socjalne z województwa łódzkiego;
 5 warsztatów biznesowych (PR, e-fundraising, mocne strony, zarządzanie
sobą, refundacje PFRON-owskie) prowadzonych przez kadrę trenerską
Centrum KLUCZ dla adeptów gospodarki społecznej;
 event z grami planszowymi pod hasłem „Grać i mieć” w ramach Łódzkiego
Portu Gier 2013;
 konferencja „Swój do swojego po swoje”, której przyświeca idea
samowystarczalności i patriotyzmu konsumenckiego w przedsiębiorczości
społecznej;
 impreza taneczna w Klubie „Dom” (OFF Piotrkowska).
Patronat honorowy nad Tygodniem „Być i Mieć” objął Marszałek Województwa
Łódzkiego – Pan Witold Stępień.
Patronami merytorycznymi zostali portal ekonomiaspoleczna.pl oraz Polski Ślad. W
gronie patronów medialnych znaleźli się TVP Łódź i Radio Łódź. Partnerami imprezy
są: Cohabitat, W te pędy, Owocni, Time, Spóła działa, Stowarzyszenie Miłośników
ERPegów i Fantastyki, Klub Dom.
Szczegółowy opis wydarzeń, dodatkowe informacje oraz elektroniczny formularz
zgłoszeniowy znajdują się na naszej stronie internetowej: www.centrumklucz.pl/news
Na wszelkie pytania z chęcią odpowie Justyna Golitz, specjalistka ds. PR-u Centrum
KLUCZ: [email protected], 519 300 648.
1
Warsztaty Centrum KLUCZ
Zapraszamy Was do wzięcia udziału w warsztatach biznesowych prowadzonych
przez doświadczonych trenerów Centrum KLUCZ w ramach Tygodnia Być i Mieć.
1. e-PR, czyli jak skutecznie komunikować w sieci
Termin: 18.11.2013 r. (poniedziałek)
Godzina: 17:00-20:00
Miejsce: Chorągiew Łódzka ZHP, ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź
Opis warsztatu:
Celem warsztatu jest zachęcenie uczestników do promowania swoich działań w
Internecie.
Korzyści:



Zdobędziesz praktyczną wiedzę niezbędną w pracy zawodowej i
społecznej;
Podniesiesz swoje umiejętności w zakresie prowadzenia PR-u w sieci;
Dowiesz się jak zmienić lub udoskonalić swoje narzędzia promocji.
Informacja o trenerze:
Maria Jaraszek
Pr-owiec z zawodu i zamiłowania. Skończyła Media & Communication Studies na
University of Wolverhampton oraz Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na
Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczenie zawodowe zbierała w instytucji państwowej,
łódzkich agencjach PR, a także organizacji pozarządowej. Czas wolny spędza
podróżując po stolicach Europy lub jako „plecaczek” motocyklisty – męża.
2
2. Jak żyć panie Premierze, czyli jak osiągnąć życiowy sukces nie licząc na
innych.
Termin: 19.11.2013 r. (wtorek)
Godzina: 17:00-20:00
Miejsce: Chorągiew Łódzka ZHP, ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź
Opis warsztatu:
Celem warsztatu jest zachęcenie uczestników do zostania świadomym „kowalem
własnego losu” – do wzięcia spraw w swoje ręce, wykazania inicjatywy, determinacji i
podjęcia walki o SUKCES.
Korzyści:




Podniesiesz umiejętność realnej oceny swojego miejsca na rynku
pracy;
Poszerzysz i ugruntujesz wiedzę w zakresie stawiana sobie celów;
Wzrośnie poczucie Twojej pewności siebie;
Poznasz zasady skutecznej komunikacji i efektywnej sprzedaży.
Informacja o trenerze:
Włodzimierz Sosnowski
Trener i coach, z ponad 20-letnim doświadczeniem w różnych branżach (HVAC,
FMCG, B2B). Pełnił kierownicze funkcje w administracji państwowej i samorządowej,
zarządzał firmami różnych branż: wydawniczą, consultingową, budowlaną,
hotelarstwa i gastronomii. Przez 10 lat doradca/konsultant firm, ich właścicieli i osób
zarządzających. Przez 1,5 roku – Kierownik Oddziału w Agencji Zatrudnienia i Pracy
Tymczasowej. Przeprowadził ponad 1.000 godzin szkoleń z takich zagadnień jak:
sztuka sprzedaży, skuteczna komunikacja, kierowanie zespołem, negocjacje, PR,
marketing, sytuacje kryzysowe, motywacja, rozwój osobisty, itp. występując w
charakterze trenera, coacha lub konsultanta. Posiada Certyfikat Trenera 1-go i 2-go
stopnia.
3
3. Wykorzystuj swoje mocne strony, czyli historia o kurze, krowie, mleku i
jajkach.
Termin: 20.11.2013 r. (środa)
Godzina: 17:00-20:00
Miejsce: Chorągiew Łódzka ZHP, ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź
Opis warsztatu:
Celem warsztatu jest zachęcenie uczestników do odkrycia swoich mocnych stron i
opierania na nich swoich wyborów życiowych.
Korzyści:

Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat odkrywania i pielęgnowania
swoich mocnych stron, niezbędną w szkole i pracy zawodowej;

Podniesiesz swoje umiejętności w zakresie odkrywania mocnych stron;

Rozwiniesz postawę nakierowaną na wykorzystywaniu swoich mocnych
stron.
Informacja o trenerze:
Rafał Górski
Menadżer, coach i kampanier. Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Absolwent
Politechniki Łódzkiej, studiów podyplomowych „Sztuka kierowania” na Uniwersytecie
Łódzkim, Akademii Coachingu oraz Studium Menedżerskiego Mini MBA. Specjalizuje
się w dobrym zarządzaniu i wprowadzaniu zmian w każdych okolicznościach. W
pracy wykorzystuje idee, metody oraz narzędzia pochodzące z różnych światów m.in.
biznesu, organizacji społecznych, sportu, zakonów i wojska. W czasie wolnym
kształtuje swoje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „Selekcji”, gry terenowej
opartej na testach do jednostek specjalnych typu GROM i Delta Force.
4
4. Argonauta w otchłaniach sieci, czyli e-fundraising.
Termin: 21.11.2013 r. (czwartek)
Godzina: 17:00-20:00
Miejsce: Chorągiew Łódzka ZHP, ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź
Opis warsztatu:
Celem warsztatu jest zapoznanie się z najskuteczniejszymi narzędziami
pozyskiwania wsparcia finansowego w Internecie.
Korzyści:

Zdobędziesz elementarne know-how z zakresu tematyki warsztatu;

Zdobędziesz konkretną wiedzę: liczby, dane, co działa, a co nie;

Poznasz przykłady dobrych zastosowań e-fundraisingu.
Informacja o trenerze:
Andrzej Mikołajewski
Fundraiser i menedżer, z sukcesami w realizacji projektów społecznych i zdobywaniu
środków finansowych (ponad 5 mln złotych z kilkunastu różnych źródeł). Związany z
trzecim sektorem od pięciu lat. Przekonany, że fundraising i ekonomizacja są
racjonalną odpowiedzią na wyzwania i problemy stojące przed polskimi
organizacjami pozarządowymi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.
5. Nie taki PFRON straszny, czyli jak pozyskać środki na zatrudnianie
niepełnosprawnych.
Termin: 22.11.2013 r. (piątek)
Godzina: 17:00-20:00
Miejsce: Chorągiew Łódzka ZHP, ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź
5
Opis warsztatu:
Celem warsztatu jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej możliwości
pozyskiwania refundacji kosztów związanych z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych.
Korzyści:



Zdobędziesz i/lub poszerzysz wiedzę z zakresu zatrudniania osób
niepełnosprawnych;
Nabędziesz umiejętności weryfikacji dokumentów potwierdzających
niepełnosprawność pracownika;
Poznasz możliwości obniżenia kosztów pracowniczych poprzez pozyskiwanie
dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
Informacja o trenerze:
Monika Osowska-Matusiak
Licencjonowany doradca zawodowy i personalny. Członek Stowarzyszenia
Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Doświadczenie zawodowe zdobywała
zarówno w publicznych służbach zatrudnienia, jak i w sektorze prywatnym.
Warsztaty spółdzielni socjalnych
Zapraszamy Was do wzięcia udziału w warsztatach kreatywnych i biznesowych
prowadzonych przez doświadczonych trenerów Centrum KLUCZ w ramach Tygodnia
Być i Mieć.
1. Spółdzielnia socjalna „Time” – „Bezcenna wiedza o polisach OC”
Termin: 22.11.2013 r. (piątek)
Godzina: 17:00-20:00
Miejsce: Chorągiew Łódzka ZHP, ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź
6
Opis warsztatu:
Celem warsztatu jest nabycie wiedzy na temat polis OC i możliwości wiążących się z
ich wykorzystaniem.
Korzyści:
 poznanie uwarunkowań prawnych i formalnych związanych z polisami OC;
 nabycie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania polisy OC.
Spółdzielnia Socjalna „Time”
Założyciele spółdzielni socjalnej „Time” postanowili stworzyć miejsce, którego
działalność będzie ukierunkowana na podnoszenie świadomości społecznej w
zakresie finansów. „Time” oferuje obsługę przedsiębiorców oraz osób
indywidualnych, w zakresie:
1. Dział finansowy: doradztwo w zakresie doboru najlepszych instrumentów
finansowych dla Klienta w danej sytuacji (zakres: kredyty hipoteczne, gotówkowe,
samochodowe, leasing; linie kredytowe; fundusze inwestycyjne).
2. Dział optymalizacji kosztów: niwelowanie kosztów w firmie, w szczególności w
zakresie: energii elektrycznej. ubezpieczenia OC/AC, odszkodowań, czyszczenia
BIK.
2. Spółdzielnia socjalna „Spóła działa” – „Ilustracja i animacja rysunkowa”
Termin: 21.11.2013 r. (czwartek)
Godzina: 17:00-20:00
Miejsce: Chorągiew Łódzka ZHP, ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź
Opis warsztatu:
Celem warsztatu jest zapoznanie chętnych z tajnikami ilustracji i animacji
rysunkowej, a następnie wspólne stworzenie realizacji w tym zakresie.
7
Korzyści:
 poznanie narzędzi ilustracji i animacji rysunkowej;
 możliwość zrealizowania wspólnie z innymi uczestnikami krótkiego filmu
rysunkowego.
Spółdzielnia socjalna „Spóła działa”
„Spóła działa” to spółdzielnia artystyczna, której potencjał realizuje się w meblarstwie,
fotografii, grafice oraz projektowaniu. W swojej ofercie ma nie tylko linie produktów
kreatywnych, ale również warsztaty dla dzieci i dorosłych. Kluczowe wartości Spóły
to sprawiedliwy handel, ekologia i nietuzinkowość. Członkinie Spóły bardzo cenią
sobie zasady spółdzielcze i starają się wcielać je w różnych sferach życia – ostatnio
również w muzyce, w ramach projektu „Granie zeSpołem”.
3. Spółdzielnia socjalna „W te pędy” – „W te pędy odzyskujemy – biżuteria
recyklingowa”
Termin: 18.11.2013 r. (poniedziałek)
Godzina: 17:00-20:00
Miejsce: Restauracja „W te pędy”, ul. Traugutta 14, 90-107 Łódź
Opis warsztatu:
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z ideą recyklingu oraz – w części
praktycznej – wykonanie własnej recyklingowej biżuterii.
Korzyści:
 udział w prezentacji dotyczącej recyklingu i inspirujących przykładów jego
wykorzystania;
 możliwość stworzenia własnej biżuterii recyklingowej pod okiem
doświadczonej artystki.
8
Spółdzielnia socjalna „W te pędy”
„W te pędy” to spółdzielnia prowadząca kuchnię i catering wegetariański, wegański i
bezglutenowy, a także warsztaty – zwłaszcza związane ze sztuką recyklingową.
Członkinie spółdzielni do działania mobilizuje ekologia, sprawiedliwy handel oraz
zrównoważony rozwój – również wewnętrzny.
4. Fundacja Cohabitat – „Crowdfunding w praktyce”
Termin: 19.11.2013 r. (wtorek)
Godzina: 17:00-20:00
Miejsce: Chorągiew Łódzka ZHP, ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź
Opis warsztatu:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ideą i narzędziami crowdfundingu,
czyli mechanizmu finansowania społecznego.
Korzyści:
 zdobycie wiedzy na temat specyfiki crowdfundingu i jego narzędzi – zwłaszcza
internetowych;
 kontakt z wieloletnim praktykiem pozyskiwania środków w ramach
finansowania społecznego;
 poznanie know-how i dobrych praktyk – projektów zrealizowanych dzięki
crowdfundingowi.
Fundacja Cohabitat
Cohabitat to koordynowana przez fundację sieć organizacji i ruch społeczny, którego
celem jest propagowanie idei ekonomii współdzielonej, ducha zrób-to-sam oraz
alternatywnych technologii. Fundacja organizuje m.in. Cohabitat Gathering, Cohabitat
Make i European Straw Bale Gathering – festiwale poświęcone ideom i realizacjom
bliskim sercu członów fundacji. Obecnie trwają prace nad otworzeniem pierwszego
łódzkiego FabLabu.
9
5. Spółdzielnia socjalna „Owocni” – „Poznacie nas po owocach”
Termin: 20.11.2013 r. (środa)
Godzina: 17:00-20:00
Miejsce: Restauracja Owocni, Piotrkowska 116, 90-006 Łódź
Opis szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności kreatywnego wykorzystania owoców –
zarówno w roli dekoracji, jak i posiłku.
Korzyści:
 dostrzeżenie w owocach ich kreatywnego potencjału :-);
 poznanie technik dekoracji owoców;
 zdobycie informacji na temat tego, jak w niebanalny sposób dbać o swoje
zdrowie.
Spółdzielnia socjalna „Owocni”
Celem przyświecającym stworzeniu „Owocnych” było stworzenie takiego miejsca w
Łodzi, w którym można napić się świeżo wyciskanych soków, zjeść odżywczą
przekąskę na bazie lokalnych, sezonowych, świeżych produktów. Członkom
spółdzielni zależy na propagowaniu zdrowia i kultury picia świeżo wyciskanych
soków. Swoje usługi oferują zarówno w lokalu stacjonarnym na Piotrkowskiej przy
Atlasie Sztuki, jak i w formie cateringu – w oryginalnej formie mobilnego punktu
sokowego.
GRAĆ I MIEĆ
Zapraszamy Was do wzięcia udziału w evencie gier planszowych pod hasłem „Grać i
mieć” organizowanym przez Centrum KLUCZ w ramach Łódzkiego Portu Gier 2013
oraz Tygodnia Być i Mieć.
10
"Grać i mieć" to unikalna przestrzeń w zatoce Łódzkiego Portu Gier, organizowana
przez Centrum KLUCZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników ERPegów i
Fantastyki. Umieszczona blisko cechu kupieckiego (na III piętrze ŁDK-u) będzie
miejscem spotkań fanów pełnego portfela, dobrej roboty i działania w grupie
(wystarczy, że spełniasz jeden z tych warunków). Przez dwa dni cumowania w Porcie
- 23 i 24 listopada - proponować będziemy udział w trzech roz(g)rywkach:
1. Fishbanks, gra opracowana przez naukowców najlepszej uczelni technicznej
na świecie: Massachusetts Institute of Technology (MIT). Będziemy łowić ryby,
zgarniać kasę i stukać burta w burtę z innymi fanami dorsza i makreli.
Haczyk? Gra jest nawet dla 30 osób, i taaaakie ryby taaaaką liczbą graczy
będziemy chcieli wyławiać.
2. Chłopska Szkoła Biznesu, produkcja Małopolskiego Instytutu Kultury, pokaże
Wam jak robić, by zarobić, i jak kooperować, by zarobić więcej. Ta gra też jest
dla dużej liczby osób - ktoś musi ciągnąć te wozy i strzelać z patyka.
3. Prototypik - SMERF i Centrum KLUCZ tworzą razem nową planszówkę, której
przyświeca jedna, zacna idea - pracuj tak, by korzystało na tym też Twoje
otoczenie. Będziemy grać z każdym chętnym, zbierać opinie i… śmiać się do
łez.
Lukratywny bonus:
Uczestnicy rozgrywek wezmą udział w loterii, w której nagrodami będą vouchery o
wartości 100 zł do wykorzystania w jednym z łódzkich sklepów z grami planszowymi i
RPG.
Przypływajcie!
Gdzie?
Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18
Kiedy?
23 i 24 listopada, od 9:00 do 21:00.
Ile to potrwa?
Rozgrywka w "Fishbanks" i "Chłopską Szkołę Biznesu" to każdorazowo od 2 do 4
godzin. Obok loterii zapewniamy omówienie, "insider tips", muffinkę i wiele, wiele
11
więcej. Testowanie prototypu zajmie mniej czasu i szarych komórek, gwarantujemy
jednak przypływ endorfin.
Co w tym dla Ciebie?
Powtórzmy: loteria z wartościowymi nagrodami, dwie unikalne gry zespołowe,
których nie spotkacie w innych portach, prototyp trzeciej – nowej, przegryzki i dużo,
dużo radości.
A zatem – do zobaczenia w porcie!
Konferencja „Swój do swojego po swoje”
Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konferencji „Swój do swojego po swoje”
organizowanej przez Centrum KLUCZ w ramach Tygodnia Być i Mieć.
Tytuł konferencji: Swój do swojego po swoje – idea samowystarczalności i
patriotyzmu konsumenckiego w ekonomii społecznej.
Termin: 25.11.13, w godzinach 10-14.30
Miejsce: GoldenFloor, Wólczańska 178, Łódź
Poniedziałek (25.11) będzie okazją do podsumowania mijającego Tygodnia Być i
Mieć i jednocześnie rozpoczęcia dyskusji nad ważnymi dla nas zjawiskami
współczesnego świata – samowystarczalnością, odpowiedzialnością i patriotyzmem
konsumenckim.
Konferencja składa się z trzech podstawowych modułów:
1. Podsumowania Tygodnia „Być i Mieć” i prezentacji tworzących go podmiotów;
2. Debaty panelowej połączonej z dyskusją o samowystarczalności i patriotyzmie
konsumenckim;
3. Części „rekreacyjnej” – loterii wizytówkowej oraz poczęstunku
przygotowanego przez Spółdzielnię „W te pędy”
Wydarzenie to skierowane jest do Reprezentantów wszystkich trzech sektorów, a
zatem zarówno dla administracji, środowiska biznesu, jak i dla organizacji
pozarządowych i innych przedstawicieli środowiska ekonomii społecznej. Główną
12
ideą przyświecającą spotkaniu jest zagadnienie gospodarki społecznej, jako
alternatywy lub uzupełnienia dla kapitalistycznego paradygmatu. Wśród Panelistów
znajduje się m.in. Tomasz Jarmużek z Fundacji Kazimierza Wielkiego, Paula
Kucner-Taipa ze Spółdzielni Socjalnej „W te pędy” i Paweł Sroczyński z Cohabitatu.
Zapraszamy! 
13
Download

Szczegółowy Program Tygodnia Być i Mieć