OLI-PUR 2K Buntlack 40.25
- Lakier kryjący Opis produktu
Dwuskładnikowa, dobrze kryjąca, szybkoschnąca emalia pigmentowana na bazie poliuretanu o dobrej światłochronności do
lakierowania elementów drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Umożliwia tworzenie efektu o otwartych i półzamkniętych porach.
Dzięki systemowi mieszania OLI-PUR dostępne są kolory według wybawień RAL i NCS.
Właściwości
- szybkoschnąca
- dobrze wypełniająca
- światłochronna
- stabilny kolor
- odporność na plamy
- dobra odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne
Obowiązujące normy
- DIN EN 71-3 (metale ciężkie)
- DIN 53160 (kontakt ze śliną i potem) w połączeniu z
lakierem nawierzchniowym
- DIN 68861 T1 B (przy wybranych mediach)
- DIN 68861 T1 C (odporność chemiczna)
- wolny od APEO
- wolny od formaldehydu
- wolny od DINP
Zakres stosowania :
Szczególnie zalecany do kolorowego lakierowania powierzchni powszechnych gatunków drewna i materiałów drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń o normalnych oraz wysokich wymaganiach.
Płyty
MDF
gruntować
za
pomocą
rozcieńczonym
OLI-CRYL
2K
Füllgrund
26.50
w zestawie z OLI-PUR 2K Füller 40.30
Przy zastosowaniu w łazience lub kuchni zaleca się ochronne lakierowanie OLI-CRYL 2K Mehrschichtlack 25.50.
Dzięki temu powłoka odpowiadać będzie szczególnie wysokim parametrom odpornościowym .
Oznaczenie handlowe
OLI-PUR 2K Buntlack 40.25
- Lakier kryjący Stopień połysku
Kolor
Wielkość opakowania
Utwardzacz OLI-CRYL Härter
Kod zamówienia
Wielkość opakowania
Rozcieńczalnik
Kod zamówienia
jedwabisty mat
RAL/NCS
20/10/3/1 ltr
11.4
621 627 04
10/3/1 ltr
V 15
919 667 01
Oznakowanie
Oznakowanie i wskazówki bezpieczeństwa znajdą Państwo w kartach bezpieczeństwa na www.oli-lacke.de.
Dane techniczne
Żywotność mieszaniny
Magazynowanie w oryginalnym opakowaniu
Rozcieńczalnik
Utwardzacz
Stosunek mieszania
Schnięcie/ utwardzanie
(przy 23°C i 65% wilg.wzgl.powietrza)
Pyłosuchość
Szlifowalność
Sztaplowanie
8h
12 miesięcy
V 15
11.4
10:1
30 min
5h
24 h
Oli Lacke GmbH · Bahnhofstr. 22, D-09244 Lichtenau · Fon +49(0)37208/ 84-0, Fax +49(0)37208/ 84-382 · www.oli-lacke.de
Metody nakładania
Ciśnienie natrysku (bar)
Dysza natryskowa (mm)
Dodatek rozcieńczalnika (%)
Lepkość robocza (Kubek-4 mm)
Ilość materiału na naniesienie (g/m²)
Natrysk pistolet kubkowy
2,5 – 3,5
1,5 – 2,2
10 – 20%
20 – 25 s
80 – 130
Airless /Airmix
100 – 150
0,23 – 0,28
5 – 15%
30 – 35 s
80 – 130
Uwagi
Przed użyciem zawartość opakowania dobrze wymieszać.
Utwardzacz jest wrażliwy na wilgoć, dlatego po pobraniu materiału opakowanie natychmiast szczelnie zamknąć.
W przypadku lakierów poliuretanowych powinno się każdorazowo przed następnym lakierowaniem przeprowadzić
szlifowanie międzywarstwowe.
Niskie temperatury spowalniają, uniemożliwiają proces schnięcia i utwardzania lakierów PUR.
Należy unikać temperatur poniżej +15°C.
Max. grubość warstwy : 80 µm.
Po schnięciu ok. 30 min. można lakierować OLI-PUR 2K Buntlack 40.25 ”mokro na mokro” bez konieczności szlifowania.
Przy późniejszym lakierowaniu, np. schnięcie przez noc, wyschnięta kolorowa powłoka musi być przeszlifowana drobnym
materiałem szlifierskim o granulacji 360.
Powierzchnie do lakierowania powinny być suche, pozbawione zanieczyszczeń, olejów, smarów i pyłu szlifierskiego.
Nie wyklucza się nieznacznych odchyleń koloru. Zaleca się przeprowadzenie próbnego lakierowania na konkretnym
podłożu.
Technologia lakierowania
Przykład zastosowania
Regał, MDF, RAL…
1. Stopniowany szlif
granulacja 150-180
2. Gruntowanie
OLI-PUR 2-składnikowy grunt biały, 150-250 g/m²
3. Schnięcie
przy 23°C/65%
wilg.wzgl.powietrza
pyłosuchość
do szlifowania
30 min.
2 godz.
4. Międzyszlif
granulacja 240-320
5. Lakierowanie kolorowe
OLI-PUR 2K Buntlack 40.25 / RAL…, 100 g/m²
6. Schnięcie
przy 23°C/65%
wilg.wzgl.powietrza
pyłosuchość
do sztaplowania
30 min.
24 godz.
Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które przekazujemy użytkownikowi w celach promocyjnych powstały na podstawie naszych
doświadczeń według najlepszej wiedzy, zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie są jednak one wiążące i nie zwalniają kupującego do
sprawdzenia naszych produktów na własną odpowiedzialność pod względem przydatności do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach. Stan
informacji 28.09.2011.
Oli Lacke GmbH · Bahnhofstr. 22, D-09244 Lichtenau · Fon +49(0)37208/ 84-0, Fax +49(0)37208/ 84-382 · www.oli-lacke.de
Download

OLI-PUR 2K Buntlack 40.25 - Lakier kryjący -