ABS ponorné kalové čerpadlo XFP 80C – 201G Robustné, spoľahlivé, ponorné čerpadlá s mimoriadne účinnými motormi od 1,3 kW do 22,0 kW určené na čerpanie odpadovej vody a splaškov z budov a stavenísk v súkromnom, komerčnom, priemyselnom a komunálnom sektore v súlade s EN 12050-­‐1. Charakteristiky o Vodotesný zapuzdrený motor odolný voči zaplaveniu, ktorý spolu s hydraulickou časťou tvorí kompaktnú, modulovú a robustnú jednotku. o Motor NEMA Trieda A teplotný rozsah o Motory s mimoriadne vysokou účinnosťou v súlade s IEC 60034-­‐30 stupeň IE3 s testovaním podľa IEC60034-­‐2-­‐1. o Motor vhodný pre ponornú aj suchú inštaláciu o Dvojitá mechanická upchávka, SiC – SiC na strane od prečerpávaného média, SiC – C od motora. Všetky upchávky sú nezávislé od smeru otáčania a odolné voči teplotnému šoku. o Káblová koncovka odolná proti vytrhnutiu (80C – 150E) alebo vodotesne zapúzdrená spojovacia komora (100G – 201G). o Vysoko účinná hydraulika s obežným kolesom ContraBlock alebo ContraBlock Plus alebo vortexovým obežným kolesom pre prečerpávanie médii s obsahom pevných častí o Ložiská s trvalou mazacou náplňou s predpokladaným časom životnosti minimálne 50.000 hodín (80C-­‐150E) a 100 000 hodín (100G-­‐
201G). o Hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele navrhnutý s vysokým bezpečnostným faktorom proti vzniku únavového lomu. o Monitorovanie teploty tepelnými snímačmi (140° ) vo vinutí statora. o Monitorovanie upchávky pomocou DI sondy, ktorá signalizuje prienik vody cez upchávku hriadeľa do tesniacej komory (80C-­‐150E) alebo suchej komory (100G-­‐201G) o Hladký vonkajší povrch redukuje možnosť zachytenia vláknin. o Zdvíhací úchyt z nehrdzavejúcej ocele. o DN 80, DN 100, DN 150 a DN 200 veľkosť výtlačnej DIN príruby o Maximálna povolená teplota média pre kontinuálnu prevádzku je 40°C. o Maximálna hĺbka ponorenia je 20 m. o Nevýbušné prevedenie ako štandard v súlade s medzinárodnými štandardmi EExd II BT4 a ATEX. Motor Vysoko účinný IE3, 3-­‐fázový, klietkovo vinutý motor, 400 V, 50 Hz, 2-­‐póly(2900 ot. /min ), 4-­‐póly (1450) a 6-­‐pólov (980). Typ ochrany IP 68 s izolačnou triedou statora H. Spúšťanie: 1.3 – 2.9 kW = priame (DOL) 4.0 – 11.0 kW = hviezda -­‐ trojuholník (ΥΔ). K dispozícii sú aj motory s inými prevádzkovými napätiami a frekvenciami. Identifikačný kód napr. XFP 80C CB1.3 PE22/4-­‐C-­‐50 Hydraulika: XFP..Rad výrobku 8......Výtlak DN (cm) 0......Typ hydrauliky C.....Veľkosť hydraulickej komory (priem. mm) CB....Typ obežného kolesa: CB = ContraBlock, VX = vortex 1......Počet lopatiek obežného kolesa 3......Veľkosť obežného kolesa Motor: PE....Typ motora (Premium Efficiency) 22....Výkon motora P2 kW x 10 4.....Počet pólov C....Veľkosť hydraulickej komory (priemer mm) 50....Frekvencia Výkonnostné krivky s ContraBlock obežným kolesom Výkonnostné krivky s vortexovým obežným kolesom . *Minimálny prietok Q Prosím použite návrhový program ABSEL, kde sú uvedené presné technické údaje Technické údaje XFP Motor 80C-­‐CB1 80C-­‐VX 80E-­‐CB1 81E-­‐VX 100C-­‐CB1 100C-­‐VX 100E-­‐CB1 100E-­‐VX 100G-­‐CB1 101G-­‐CB1 150E-­‐CB1 150G-­‐CB1 200G-­‐CB1 201G-­‐CB2 PE 22/4 PE 29/4 PE 13/6 PE 15/4 PE 22/4 PE 29/4 PE 70/2 PE 110/2 PE 55/2 PE 70/2 PE 110/2 PE 22/4 PE 29/4 PE 13/6 PE 15/4 PE 22/4 PE 29/4 PE 40/4 PE 60/4 PE 90/4 PE 40/4 PE 60/4 PE 90/4 PE 110/4 PE 140/4 PE 160/4 PE 158/4 PE 220/4 PE 150/2 PE 185/2 PE 250/2 PE 40/4 PE 60/4 PE 90/4 PE 30/6 PE 110/4 PE 140/4 PE 160/4 PE 185/4 PE 220/4 PE 110/4 PE 140/4 PE 160/4 PE 185/4 PE 220/4 PE 90/6 PE 90/6 PE 110/6 PE 140/6 Veľkosť obežn. kolesa Men. napätie (V) Výkon motora* Men. (kW) prúd P1 P2 (A) Otáčky (ot/min) Typ kábla Hmotn.** (kg) 3,4 2 1,2,4 4,5,6,7 2,3 1 4 1,2,3 5 4 1,2,3 3,4 2 1,2,4 4,5,6 2,3 1 5 3,4 1,2 5,6 3,4 1,2 5 4 3 2 1 2,3 1 1 6 4,5 1,2,3 1,2,3,4 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 1,2,3 5,6 3 1 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 400 3 ̴ 2.5 3.4 1.6 1.8 2.5 3.4 7.7 12.1 6.1 7.7 12.1 2.5 3.4 1.6 1.8 2.5 3.4 4.4 6.7 9.9 4.4 6.7 9.9 12.0 15.2 17.4 20.0 23.7 16.0 20.0 26.9 4.4 6.7 9.9 3.5 12.0 15.2 17.4 20.0 23.7 12.0 15.2 17.4 20.0 23.7 10.1 10.1 12.2 15.4 1450 1450 980 1450 1450 1450 2900 2900 2900 2900 2900 1450 1450 980 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 2900 2900 2900 1450 1450 1450 980 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 980 980 980 980 7G1.5 7G1.5 7G1.5 7G1.5 7G1.5 7G1.5 10G1.5 10G1.5 10G1.5 10G1.5 10G1.5 7G1.5 7G1.5 7G1.5 7G1.5 7G1.5 7G1.5 10G1.5 10G1.5 10G1.5 10G1.5 10G1.5 10G1.5 10G1.5 10G1.5 10G2.5 10G2.5 2x4G4+2x0.75 10G2.5 10G1.5 2x4G4+2x0.75 10G1.5 10G1.5 10G1.5 10G1.5 10G1.5 10G1.5 10G2.5 10G2.5 2x4G4+2x0.75 10G1.5 10G1.5 10G1.5 10G1.5 10G2.5 10G2.5 10G1.5 10G1.5 10G2.5 98/n.a. 100/n.a. 96/n.a. 96/n.a. 98/n.a. 100/n.a. 160/n.a. 173/n.a. 136/n.a. 139/n.a. 152/n.a. 107/n.a. 109/n.a. 105/n.a. 92/n.a. 94/n.a. 97/n.a. 159/n.a. 177/n.a. 189/n.a. 135/n.a. 154/n.a. 165/n.a. 314/379 321/387 328/394 336/401 359/460 285/361 285/361 295/372 168/n.a. 186/n.a. 198/n.a. 168/n.a. 333/420 333/420 347/445 347/445 370/468 360/457 360/457 375/471 375/471 397/491 365/462 383/445 383/445 392/455 2.2 3.0 1.3 1.5 2.2 3.0 7.0 11.0 5.2 7.0 11.0 2.2 3.0 1.3 1.5 2.2 3.0 4.0 6.0 9.0 4.0 6.0 9.0 11.0 14.0 16.0 18.5 22.0 15.0 18.5 25.0 4.0 6.0 9.0 3.0 11.0 14.0 16.0 18.5 22.0 11.0 14.0 16.0 18.5 22.0 9.0 9.0 11.0 14.0 4.6 6.4 3.6 3.2 4.6 6.4 13.5 20.1 10.3 13.5 20.1 4.6 6.4 3.6 3.2 4.6 6.4 8.4 13.6 18.1 8.4 13.6 18.1 23.4 27.8 30.5 36.9 42.5 27.5 33.7 44.0 8.4 13.6 18.1 6.4 23.4 27.8 30.5 36.9 42.5 23.4 27.8 30.5 36.9 42.5 20.9 20.9 23.8 29.4 *P1 = sieťový výkon. P2 = výkon na hriadeli motora. **S/bez chladiaceho plášťa. Údaje pre iné napätie sú k dispozícii na požiadanie Príslušenstvo Pevná mokrá inštalácia s ABS spojovacím systémom Popis Pedestal* (liatina EN-­‐GJL-­‐250) 90° koleno (samostatná vodiaca tyč)-­‐DIN prírubové spojenie 90° koleno (dvojitá vodiaca tyč) – zátkové/svorkové spojenie 90° koleno (dvojitá vodiaca tyč) –DIN prírubové spojenie Spojovací materiál držiaka pedestálu verzia samostatnej vodiacej tyče (galvanizovaná oceľ) verzia samostatnej vodiacej tyče (nehrdzavejúca oceľ) Veľkosť DN 80 DN 100 DN 100 (vysoká dop.výška) DN 150 DN 200 DN 200 DN 80 (potrubie Ø90mm) DN 100 (potrubie Ø109mm) DN 100 vysoká dop.výška (Ø109mm) DN 100 (potrubie Ø115mm) DN 150 (potrubie Ø160mm) DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 verzia dvojitej vodiacej tyče (galvanizovaná oceľ) Kotviace skrutky pedestalu Samostatná a dvojitá vodiaca tyč (galvanizovaná oceľ) Sada reťaze (galvanizovaná oceľ) vrátane strmeňa Sada reťaze (nehdrzavejúca oceľ) vrátane strmeňa Pevná suchá inštalácia (horizontálna) Sada pre inštaláciu čerpadla (liatina EN-­‐GJL-­‐250) pomocou fixačných skrutiek a vibračného tlmiča 3 m 4 m 6 m 7m 3 m 4 m 6 m 7 m XFP 80C – 81E 100C – 100G 101G 150E & 150G 200G 201G 80C – 81E 100C – 100G 101G 100C – 100G 150E & 150G 80C – 81E 100C – 101G 150E & 150G 200G & 201G 80C – 81E 100C – 101G 150E & 150G 200G & 201G 80C – 81E 100C – 101G 150E & 150G 200G & 201G 80C – 81E 100C – 101G 150E & 150G 200G & 201G 80C – 101G 150E & 150G 200G & 201G 80C – 201G 80C – 201G 80C 80C, 100C 80E 81E 100C 100E 150E 101G 100G, 150G 200G, 201G (vertikálna) Stojan 80C 80E & 81E 100C 100E 150E 101G 100G, 150G 200G & 201G Adaptérová sada 80C (požadovaná pre stojan) 100C Prenosná Stojan 80C, 100C 80E & 81E 100E 150E 101G 100G, 150G 200G & 201G Všeobecne Katódová ochrana (zinkové anódy) 80C – 201G *Vodiaca tyč nie je zahrnutá **Vortexová verzia čerpadiel (VX) ***Verzia čerpadla s Contrablock (CB) Označenie 62320649 62320652 62325019 62320655 DPT912111 62320658 62320650 62320653 62325020 62320654 62320656 62325025 62325026 62325027 62325028 62610632 62610633 62610635 62610883 62610889 62610637 62610639 62610862 62615053 62615054 62615055 62615056 62610775 62610784 62610785 61265065 61265093 61265069 61265096 61265081 61265099 61265085 91265102 61825023 61825033** 61825029 61825038 61825024 61825030 61825031 61825036 61825037 61355014 61355020 61355015 61355021 61355022 61355024 61355023 62665347*** 62665348*** 61355016 61355017 61355018 61355019 61355026 61355025 13905000 Štandard a voľby Popis Sieťové napätie Napäťová tolerancia Účinnosť motora Izolačná trieda Spúšťanie Prevedenie Mechan.upchávka ( strana od prečerpávaného.média) Mechan. upchávka (strana od motora) O – krúžky Káble Dĺžka kábla (m) Ochranný náter Zaistenie pre zdvih Chladenie Inštalácia Monitorovanie Popis Motor (teplota) Upchávky (tečenie) Voľba 250, 500, 230/400, 400/695, 500/866V -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ SiC -­‐ C NBR S1BN8-­‐F 10 2k Epoxid 120 µm Zdvíhací úchyt Samočinné chladenie (80C-­‐150E), médiom (100G-­‐201G) Mokrá -­‐ -­‐ EMC 20, 30, 40, 50 2k Epoxid 400 µm -­‐ Uzavreté chladenie (100G-­‐201G) Popis Domček motora Hydraulická komora Obežné koleso Spodná platňa Hriadeľ motora Zdvíhací hák Spojovací materiál Materiál Liatina EN-­‐GJL-­‐250 Liatina EN-­‐GJL-­‐250 Liatina EN-­‐GJL-­‐250 Liatina EN-­‐GJL-­‐250 Nehrdzavejúca oceľ 1.4021 (AISI 420) Nehrdzavejúca oceľ 1.4401 (AISI 316) Nehrdzavejúca oceľ 1.4401 (AISI 316) Račianska 155, P.O.Box 41 830 04 Bratislava 34 tel./fax: 02-­‐44887758 / 44885063 GSM: 0903 708 567 [email protected] www.technotrading.sk Štandard X -­‐ X X -­‐ -­‐ -­‐ Suchá alebo prenosná Bimetalický spínač vo vinutí PTC termistor vo vinutí Sonda prieniku vlhkosti (DI) do olejovej komory (80C-­‐150E) Sonda prieniku vlhkosti (DI) do suchej komory (100G-­‐201G) Sonda prieniku vlhkosti (DI) do spojovacej komory (100G-­‐201G) PTC termistor (100G-­‐201G) PT 100 (100G-­‐201G) Ložiská (teplota) Materiály Štandard 400 V 3 ̴ ± 10 Mimoriadna účinnosť Eff.IE3 H Priame (DOL), hviezda-­‐trojuholník (ΥΔ) Ex/ATEX SiC – SiC Voľba -­‐ X -­‐ -­‐ X X X 
Download

Katalógový list: XFP 80C – 201G