Trúbky | 122
Let´s work for us
Trúbky
Tubes
Funkcie
u
Rôzne materiály pre rôzne použitie
u
u
Široká škála farieb napr. pre identifikáciu
u
u
Dĺžka kotúčov 25m,m 50m a 100m
Various materials for different applications
Broad range of colours (e.g. for identifying
different mediums)
u
Roll lengths 25 m, 50 m and 100 m
123 | Trúbky
Technické údaje Technical data
PA – Polyamid PA – Polyamide
Trúbky
Flexibilné
Ľahko ohybateľné
Nízka hmotnosť
Dobrá UV odolnosť
Vysoká abrazívna odolnosť
Vode odolné
Dobrá tepelná odolnosť
Flexible
Easy to lay
Low weight
Good UV resistance
High abrasion resistance
Water-resistant
Good temperature resistance
Pracovná teplota
Pracovný tlak
-40°C až +90°C
viď tabuľka pre jednotlivé trúbky
Tlakovo-tepelná závislosť v %
Roz sah teplôt
Využitie
-60°C až +23°C +30°C
100%
87%
Operating temperature
Operating pressure
-40°C to +90°C
See data in the article tables
Dependent on the temperature – see pressure utilisation (guide value) in %
Temp range
Utilisation
-60°C to +23°C
100%
+30°C
87%
+40°C
74%
+40°C
74%
+50°C
64%
+50°C
64%
+60°C
57%
+60°C
57%
+70°C
52%
+70°C
52%
+80°C
47%
+80°C
47%
+90°C
44%
+90°C
44%
+100°C
36%
+100°C
36%
Prík l ad: PA 8/6 – Tl ak 19bar – p ri 50°C ib a do 64% = 12bar
Tolerancia
4-8mm:
±0,1mm vonkaj ší
±0,2mm vnútorný
Aplikácie
10-22mm: ±0,15mm vonkaj ší
±0,3mm vnútorný
Stlačený vzduch, Pneumatika,
Hydraulika, doprava palív v DIN 73378
alebo čierne v LT DIN 74324
LT štruktúry sú navrhnuté nad
+80°C
Example: PA 8/6 – pressure 19 bar – at 50°C only up to 64% = 12 bar
Tolerances
4-8 mm:
±0.1 mm external
±0.2 mm internal
Applications
10-22 mm: ±0.15 mm external
±0.3 mm internal
Compressed air brakes, pneumatics,
hydraulics, fuel supplies in line with
DIN 73378 or in black in line with LT
DIN 74324
The LT design is recommended
above +80°C
Trúbky | 124
PU-Polyuretán PU-Polyurethane
Klasické polyesterové pneumatické rúrky
Vysoká odolnosť proti tlaku
Výborné starúce vlastnosti
Flexibilné
Vyborná odolnosť
Odolnosť proti pretrhnutiu
Pevnosť v ťahu
Vysoká abrazívna odolnosť
Dobrá flexibilta pri nízkych teplotách
Classic pneumatic tube on polyester basis
High pressure-resistance
Good aging characteristics
Flexible
Good resilience
Good tear resistance
High abrasion resistance
Good cold flexibility
Pracovna teplota
-35°C až +60°C
Pracovny tlak
Pozri tabuľku
Toleranzen
4-10mm:
Z ávisi od teploty
Trúbky
±0,1mm vonkajší
±0,1mm vnútorný
12-15mm: ±0,15mm vonkajší
±0,2mm vnútorný
Aplikácie
Pneumatika
odolné proti alifatikam, hydrokarbonatom
a rôzným mazacím olejom, odolné voči
starnutiu na vzduchu a v ozone,
Poznámka: PU trubky nesmú prísť do
priameho kontaktu s elektrickými káblami
použivanými ako spomaľovače horenia
preto,že môžu mať škodlivé účinky na PU
materiály
Operating temperature
-35°C to +60°C
Operating pressure
See data in the article tables
Tolerances
4-10 mm: ±0.1 mm external
±0.1 mm internal
Dependent on the temperature
12-15 mm: ±0.15 mm external
±0.2 mm internal
Applications
Pneumatics
Resistant to aliphatic hydrocarbons and
many lubricating oils,
non-ageing in oxygen and ozone,
125 | Trúbky
PU-Polyuretán, spomaľovač horenia PU-Polyurethane, flame-retardant
Trúbky
Samozhášacia v prípade požiaru
Bez flouru a halogénu
Odolnosť proti oderu a treniu
Patrí do skupiny V2 do V0,protipožiarna skupina UL94V
Pracovná teplota
-35°C až +130°C
Pracovný tlak
Pozri tabuľku
Tolerancia
4-14mm: ±0,1mm vonkajší
±0,1mm vnútorný
Aplikácie
Priemyselná automatizácia
Operating temperature
-35°C to +130°C
Operating pressure
See data in the article tables
Tolerances
4-14 mm: ±0.1 mm external
±0.1 mm internal
Applications
Industrial automation
Self-extinguishing in case of fire
Fluorine and halogen-free
High abrasion and chafing resistance
Listed from V2 to V0 in combustibility class UL94V
Z ávisi od teploty
Dobrá odolnosť voči iskrám zo zvárania
a odlietávajúcim iskrám, hydrolýze a
mikróbom
Dependent on the temperature
Good resistance to welding splashes and
flying sparks, hydrolysis-resistant and
resistant to microbes
PE-Polyetylén PE-Polyethylene
Nízka váha
Odolnosť proti nárazom
Odolnosť proti kyselinám, zásadam a soľným roztokom
Low weight
Good shock resistance
Largely resistant to acids, alkalis and saline solutions
Pracovná teplota
-10°C až +40°C
Pracovný tlak
Pozri tabuľku
Tolerancia
4-10mm: ±0,1mm vonkajší
±0,1mm vnútorný
Aplikácia
Meracie a kontrolne linky, potravinárske
dopravníky
Z ávisi od teploty
Trúbky | 126
Operating temperature
-10°C to +40°C
Operating pressure
See data in the article tables
Tolerances
4-10 mm: ±0.1 mm external
±0.1 mm internal
Applications
Measuring and control technology, control lines,
apparatus engineering, food conveyor lines
Dependent on the temperature
ASS–PU trúbka ASS-PU tube
Antistatic
Special polyurethane tube
Surface resistance < 104
Odolnosť voči tlaku
Externá kalibrácia
Pressure-resistant
External calibration
Pracovná teplota
-35°C až +60°C
Pracovný tlak
Pozri tabuľku
Tolerancia
4-12mm: ±0,1mm vonkajší
±0,1mm vnútorný
Aplikácie
Výbušné prostredia, bane
Operating temperature
-35°C to +60°C
Operating pressure
See data in the article tables
Tolerances
4-12 mm: ±0.1 mm external
±0.1 mm internal
Applications
Explosion-protected areas, mining,
parts sorting
Z áisi od teploty
Vhodné pre vakuové aplikácie
Dependent on the temperature
Also suitable for vacuum applications
40
35
4 x 2,5
30
Vstupné hodnoty závisia od teploty
Load limits depending on temperature
5 x 3,1
25
6 x 3,9
8 x 5,7
20
ba r
10 x 7,5
15
10
5
0
20°C
30°C
40°C
50°C
60°C
70°C
80°C
Trúbky
Antistatická
Špeciálna polyuretánová trúbka
Povrchový odpor < 104
127 | Trúbky
PA12 Hadica transparentná
Polyamide PA12 tubes, natural colour
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
420006
420008
420007
420009
420010
420011
420013
420014
420016
420017
420019
420020
420023
420024
3
4
4,3
4
5
6
8
8
10
10
12
12
14
15
1,7
2,7
3
2
3
4
6
5
8
7
10
9
11
12
0,65
0,65
0,85
1
1
1
1
1,5
1
1,5
1
1,5
1,5
1,5
15
20
20
20
25
30
50
40
60
50
85
60
80
90
35
20
20
45
35
27
19
30
15
24
12
19
16
12
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
Trúbky
PA12 Hadica modrá
Polyamide PA12 tubes, blue colour
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
420106
420108
420109
420110
420111
420113
420114
420116
420117
420119
420020
420023
420024
3
4
4
5
6
8
8
10
10
12
12
14
15
1,7
2,7
2
3
4
6
5
8
7
10
9
11
12
0,65
0,65
1
1
1
1
1,5
1
1,5
1
1,5
1,5
1,5
15
20
20
25
30
50
40
60
50
85
60
80
90
35
20
45
35
27
19
30
15
24
12
19
16
12
PA12 Hadica čierna
Polyamide PA12 tubes, black colour
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
420208
420209
420210
420211
420213
420216
420219
420220
420223
420224
420227
420228
4
4
5
6
8
10
12
12
14
15
18
22
2,7
2
3
4
6
8
10
9
11
12
14
18
0,65
1
1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
2
2
20
20
25
30
50
60
85
60
80
90
120
150
20
45
35
27
19
15
12
19
16
12
16
13
PA12 Hadica žltá
Polyamide PA12 tubes, yellow colour
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
420408
420409
420410
420411
420413
4
4
5
6
8
2,7
2
3
4
6
0,65
1
1
1
1
20
20
25
30
50
20
45
35
27
19
Hadice | 128
PA12 Hadica červená
Polyamide PA12 tubes, red colour
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
420308
420309
420310
420311
420313
420316
4
4
5
6
8
10
2,7
2
3
4
6
8
0,65
1
1
1
1
1
20
20
25
30
50
60
20
45
35
27
19
15
50
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
m
50
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
m
50
50
50
50
m
m
m
m
50
50
50
50
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
m
m
m
m
PA12 Hadica zelená
Polyamide PA12 tubes, green colour
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
420608
420609
420610
420611
420613
420616
4
4
5
6
8
10
2,7
2
3
4
6
8
0,65
1
1
1
1
1
20
20
25
30
50
60
20
45
35
27
19
15
Trúbky
VT
PU-DUO
PU hadica TWIN modro - čierna
Double Polyurethan tube, blue/black color
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
425109
425111
425113
425116
4
6
8
10
2,5
4
6
8
0,75
1,05
1,15
1,25
12
18
30
45
12
13
12
8
PU - Hadica transparentná
Polyurethane tube, natural colour
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
422006
422007
422009
422010
422011
422013
422016
422020
422023
4
4,3
4
5
6
8
10
12
14
2
3
2,3
3
4
6
8
9
11
0,65
0,73
0,85
0,95
1
1,15
1,25
1,5
1,5
12
13
12
13
18
30
45
55
60
15
12
12
18
13
12
8
10
8
129 | Hadice
PU - Hadica modrá
Polyurethane tube, blue colour
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
422106
422108
422109
422110
422111
422113
422116
422120
422123
4
4,3
4
5
6
8
10
12
14
2
3
2,5
3
4
6
8
9
11
0,65
0,73
0,85
0,95
1
1,15
1,25
1,5
1,5
12
13
12
13
18
30
45
55
60
15
12
12
18
13
12
8
10
8
50
50
50
50
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
m
m
m
m
50
50
50
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
m
m
m
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
50
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
m
Hadica
PU - Hadica čierna
Polyurethane tube, black colour
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
422208
422209
422210
422211
422213
422216
422220
422223
4,3
4
5
6
8
10
12
14
3
2,5
3
4
6
8
9
11
0,73
0,85
0,95
1
1,15
1,25
1,5
1,5
13
12
13
18
30
45
55
60
12
12
18
13
12
8
10
8
PU - Hadica červená
Polyurethane tube, red colour
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
422309
422310
422311
422313
422316
4
5
6
8
10
2,5
3
4
6
8
0,85
0,95
1
1,15
1,25
12
13
18
30
45
12
18
13
12
8
PU - Hadica žltá
Polyurethane tube, yellow colour
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
422408
422409
422410
422411
422413
422416
4,3
4
5
6
8
10
3
2,5
3
4
6
8
0,73
0,85
0,95
1
1,15
1,25
13
12
13
18
30
45
12
12
18
13
12
8
PU - Hadica zelená
Polyurethane tube, green colour
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
422609
422611
422613
4
6
8
2,5
4
6
0,85
1
1,15
12
18
30
12
13
12
50 m
50 m
50 m
Hadice | 130
PE - Hadica transparentná
Polyethylene tube, natural colour
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
421008
421009
421010
421011
421013
421016
421020
4,3
4
5
6
8
10
12
3
2
3
4
6
8
9
1
1
1
1
1
1
1,5
20
20
20
30
40
40
60
15
15
15
12
8
6
9
50
50
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
m
m
50
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
m
PE - Hadica modrá
Polyethylene tube, blue colour
Hadica
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
421108
421109
421111
421113
421116
421120
4,3
4
6
8
10
12
3
2
4
6
8
9
1
1
1
1
1
1,5
20
20
30
40
40
60
15
15
12
8
6
9
PE - Hadica čierna
Polyethylene tube, black colour
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
421208
421209
421211
421213
421216
421220
4,3
4
6
8
10
12
3
2
4
6
8
9
1
1
1
1
1
1,5
20
20
30
40
40
60
15
15
12
8
6
9
50
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
m
PVU Hadica modrá
PVU reinforced plastic tube, blue color
VT
ØD1
ØD2
W
R Ohyb
P [bar]
423111
423113
423116
423120
423121
423123
423125
6,2
8,2
10,2
11,6
12,5
15
17,6
4
6
8
9
10
12,5
13
1,1
1,1
1,1
1,3
1,25
1,25
2,3
50
60
65
70
80
90
100
40
40
35
30
28
28
28
50
50
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
m
m
131 | Hadice
PTFE Hadica
Teflon tube
Temperatur -190°C bis +260°C
VT
Ø1
Ø2
426009
426011
426013
426015
426025
4
6
8
10
19
2
4
6
8
16
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
Hadica
Špirálová hadica PA12 modrá
PA12 spirals, blue color
VT
Ø1
Ø2
ØD
427101
427102
427103
427104
427105
427106
427107
427108
427109
427110
427111
427112
427113
427114
427115
427116
427117
427118
427119
427120
6
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
12
12
12
12
15
15
15
15
4
4
4
4
6
6
6
6
8
8
8
8
9
9
9
9
12
12
12
12
60
60
60
60
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
150
150
150
150
Balenie
2,5 m
5m
7,5 m
15 m
2,5 m
5m
7,5 m
15 m
2,5 m
5m
7,5 m
15 m
2,5 m
5m
7,5 m
15 m
2,5 m
5m
7,5 m
15 m
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ohňovzdorná hadica PUR-Rohr
PUR-tube, flame-retardant
VT
ØD1
ØD2
W
429209
429213
429216
429220
429223
4
8
10
12
14
2
4
6
8
10
1
2
2
2
2
R Biege
7
15
20
28
45
P [bar]
16
16
16
16
16
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
Hadice | 132
Antistatická hadica ASS-PUR
ASS-PUR tube antistatic
VT
ØD1
ØD2
W
417209
417210
417211
417213
417216
4
5
6
8
10
2,5
3
4
6
8
1
1
1
1
1
R Biege
20
20
30
40
40
P [bar]
15
15
12
8
6
50
50
50
50
50
m
m
m
m
m
Hadica
Držiak na trúbky
Tube anchorage
VT
Ø
N
L
B
302000
302001
302002
302003
302004
4-5
6
8
10
11,5
10
10
10
6
6
100,4
110,4
140,4
110
110,4
14
14
15
18
18
H
L1
L2
9
5,2
10
9
5,5
11
12,5 6,4 14,2
15
8,6 20,4
16 8,75 20,2
A
Ød2
6
5,5
7,5
9
10
2,4
3
2,8
2,8
2,8
100
100
50
50
50
Kliešte na hadice
Tube scissor
VT
Ø
L
2017002
2017003
-12mm
-20mm
135
185
1
1
133 | Hadice
PVC hadica - sacia
PVC tube
Hadica
Mäkká PVC hadica s integrovaným oceľovým drôtom, flexibilná, robustná, odolná proti
oderu.Dobrá chemická odolnosť.
Hladká z vnútra a z vonku, vhodná ako sacia hadica na potraviny, nápoje a 28% alkoholu,
pitnej vody, pre vákuové pumpy, poľnohospodárske stroje, zavlažovacie zariadenia, v
chemických závodoch a pre spracovanie plastov.
Teplota: -5°C až +65°C
VT
I-ØD
A-ØD
Prac. tlak [bar]
610008
610010
610012
610014
610016
610018
610020
610022
610025
610030
610032
610035
610038
610040
610045
610050
610060
610070
610075
610080
610090
610100
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
32
35
38
40
45
50
60
70
75
80
90
110
15
16
18
20,5
22,5
24,5
27
29
33
39,5
41,5
44
49
53
58
64
74,5
86
91
96
107
129
10
10
8
8
8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
Univerzálna hadica
Multi-use tube
VT
638006
638008
638010
638013
638016
638019
638025
639006
639008
639010
ØD
6x3,5
8x3,75
10x3,75
13x4
16x4,5
19x5
25x5,5
6x4
8x4
10x4
Typ
60
60
60
60
60
60
60
80
80
80
ØD
4x3
5x3
6x3
8x3
9x3
10x3
12x4,5
mtr.
50
50
50
50
50
50
50
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9
9
9
9
9
9
9
Rádius ohybu[mm] Balenie
18
20
25
30
35
40
50
55
60
70
75
80
90
95
110
125
140
180
200
220
260
320
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
20
Aplikácie: Teplá,studená voda, vzduch,stlačený vzduch, olej
benzín, kyseliny.
Pracov ný tlak: 20 bar TYP60 poruch. tlak = 60 bar
33 bar TYP80 poruch. tlak = 90 bar
Teplota:
-25°C až +85°C
mtr.
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
PVC hadica transparentná
PVC transparent reinforced tube
VT
636004
636005
636006
636008
636009
636010
636012
Podtlak [bar]
bar
20
20
15
15
12
10
12
VT
639013
639016
639019
639025
639032
639038
639050
639060
639075
ØD
13x4,5
16x5
19x6
25x6
32x6
38x6,5
50x7
60x8
75x9
Typ
80
80
80
80
80
80
80
80
80
mtr.
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Pracovný tlak: Pozri tabuľku
Teplota:
-20°C až 65°C
VT
636013
636016
636019
636025
636032
636038
636050
ØD
13x3,5
16x4
19x4
25x4,5
32x5
38x5
50x5
mtr.
50
50
50
25
25
25
25
bar
8
10
7
6
5,5
4
3
Hadice | 134
Spona oceľová DIN 3017
Hose-holder DIN 3017
so závitom
Materiál
Oceľový pásik, skrutka, domec z pozinkovanej ocele
Rozmery pásiku:
12 mm šírka S = 0,8 mm
8 mm šírka S = 0,65 mm
SW7 ,SW8 tvrdené
Z ávitovka:
B
ØD
9
9
8-12
10-16
100
100
657320
657325
657332
657340
657345
657350
657360
657370
657380
657390
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12-20
16-25
20-32
25-40
30-45
32-50
40-60
50-70
60-80
70-90
100
100
100
100
100
50
50
50
50
25
VT
B
ØD
657400
657410
657420
657430
657440
657450
657460
657470
657480
657490
657500
657510
657520
657530
657540
657550
657560
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
80-100
90-110
100-120
110-130
120-140
130-150
140-160
150-170
160-180
170-190
180-200
190-210
200-220
210-230
220-240
230-250
240-260
25
25
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Spona nerezová DIN 3017
Stainless steel hose-holder DIN 3017
so závitom
Materiál:
celá z nerezovej ocele 1.4301
VT
B
ØD
652011
652016
652020
652022
652025
652032
652040
652047
652050
652060
652070
652080
652090
652100
652110
652120
652140
652160
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
7-11
8-16
12-20
12-22
16-25
20-32
24-40
30-45
32-50
40-60
50-70
60-80
70-90
80-100
90-110
100-120
115-140
135-160
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
VT
B
ØD
653025
653032
653040
653047
653050
653060
653070
653080
653090
653100
653110
653120
653180
653190
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16-25
20-32
25-40
30-45
32-50
40-60
50-70
60-80
70-90
80-100
90-110
100-120
160-180
170-190
50
50
50
50
50
25
25
25
25
1
1
1
1
1
Hadica
VT
657312
657316
Download

Trúbky Tubes