Súkromná spojená
škola
s organizačnými zložkami :
Súkromná špeciálna základná škola
a
Súkromná základná škola pre žiakov
s autizmom Nové Zámky
Trieda: III.A
Vypracovali: Mgr. Baráthová Helena
Píšová Marta
Bc. Budinská Andrea
Matematika
Krabicové úlohy
Vpichovanie hríbikov podľa farby
Triedenie podľa farby
Triedenie podľa farby a veľkosti
Vkladanie čísiel
Triedenie 1 a viac
Triedenie podľa farby
Triedenie podľa farby
Vkladanie geometrických tvarov
Vkladanie podľa farby
Skladanie obrázka z geometrických
tvarov
Vkladanie geometrických tvarov
Nasúvanie geometrického tvaru
Vkladanie geometrických tvarov
Triedenie podľa farby
Vkladanie čísel 0-1-6
Vkladanie čísel 2-7
Vkladanie do otvoru
Vykladanie kociek podľa farby
Vykladanie obrázka z geom.tvarov
Triedenie tvarov a farieb
Vkladanie podľa tvaru, farby a
veľkosti
Vkladanie čísel 6-9
Vkladanie čísel 0-5
Triedenie: malé - veľké
Priraďovanie priestorových
geometrických tvarov k obrázku
Priraďovanie priestorových
geometrických tvarov k obrázku
Skladanie podľa predlohy
Triedenie: malé - veľké
Stavanie lega podľa predlohy
Triedenie podľa farby
Vkladanie geom.tvarov
Triedenie podľa veľkosti
Priradenie geom.tvarov
Triedenie podľa farby
Triedenie podľa farby
Triedenie podľa farby
Vkladanie čísel 4-7
Vykladanie geom.tvarov
podľa predlohy
Triedenie podľa farby
Triedenie podľa tvaru
Triedenie podľa farby
Triedenie podľa farby
Priraďovanie malé-veľké
Vykladanie obrázka z geom.tvarov
Priraďovanie obrázkov –
geom.tvary
Skladanie od väčšieho k menšiemu
Vkladanie geom.tvarov zo 4 častí
Triedenie: málo - veľa
Počítanie: množstvo 1-5
Triedenie podľa farby a tvaru
Priraďovanie podľa farby
Triedenie podľa tvaru a farby
Vkladanie tvarov
Triedenie podľa farby
Vkladanie podľa predlohy
Vkladanie geom.tvarov do otvoru
Vkladanie geom.tvaru do otvoru
Vkladanie geom.tvaru do otvoru
Vpichovanie malých hríbikov
Vpichovanie kolíkov podľa farby
Triedenie podľa farby
Triedenie predmetov dennej
potreby podľa tvaru
Triedenie podľa tvaru, farby a
veľkosti
Matematika
Pracovné listy
Priraďovanie čísla v rôznych
podobách
Priraďovanie čísla v rôznych
podobách
Priraďovanie čísla v rôznych
podobách
Priraďovanie čísla v rôznych
podobách
Priraďovanie čísla v rôznych
podobách
Priraďovanie čísla v rôznych
podobách
Priraďovanie čísla v rôznych
podobách
Priraďovanie čísla v rôznych
podobách
Priraďovanie čísla v rôznych
podobách
Priraďovanie čísla v rôznych
podobách
Priraďovanie čísla v rôznych
podobách
Priraďovanie čísla k množstvu
Priraďovanie čísla k množstvu
Priraďovanie čísla k množstvu
Priraďovanie čísla k množstvu
Priraďovanie čísla k množstvu
Priraďovanie množstva k číslu
Priraďovanie farieb
Priraďovanie farieb
Priraďovanie kombinácií farieb
Priraďovanie množstva k číslu
Určenie počtu
Určenie počtu
Priraďovanie: farba - tvar
Priraďovanie: malý - veľký
Priraďovanie: malý - veľký
Doplňovanie obrázka - tvar
Priraďovanie: malý - veľký
Nájdi pár: malé – veľké + vzor
Malé – väčšie - najväčšie
Doplňovanie obrázka - tvar
Priraďovanie čísla k množstvu
Slovenský
jazyk
Krabicové úlohy
Vkladanie písmen
Vkladanie písmen
Vkladanie písmen
Vkladanie písmen
Vkladanie písmen
Priraďovanie písmen
Priradenie obrázka k obrázku
Priradenie obrázka k obrázku
Priradenie predmet k predmetu
Triedenie podľa tvaru
Triedenie podľa tvaru
Slovenský
jazyk
Pracovné listy
Priraďovanie tvarovo podobných
písmen
Priraďovanie slova k obrázku
so slovom
Priraďovanie slova k obrázku
Priraďovanie začiatočného
písmena k obrázku
Priraďovanie začiatočného
písmena k obrázku
Priraďovanie začiatočného
písmena k obrázku
Priraďovanie slova k obrázku
Priraďovanie slova k obrázku
Priraďovanie slovo k slovu - mená
Priraďovanie: fotka - meno
Priraďovanie: fotka - meno
Priraďovanie slova k obrázku
so slovom
Priraďovanie slova k obrázku
so slovom
Priraďovanie slova k obrázku
so slovom
Priraďovanie obrázka k slovu
Priraďovanie slova k obrázku
Priraďovanie slova k obrázku
Priraďovanie slova k obrázku
so slovom
Priraďovanie slova k obrázku
so slovom
Priraďovanie podobných krátkych slov
Priraďovanie slova k obrázku
so slovom
Priraďovanie slova k obrázku
so slovom
Priraďovanie začiatočného
písmena k obrázku
Priraďovanie obrázka k
začiatočnému písmenu
Priraďovanie slova k slovu - meno
Priradenie slova k slovu
Priraďovanie začiatočného
písmena k obrázku
Priradenie mena k fotke
Vecné učenie
Krabicové úlohy
Skladanie puzzle - zvieratá
Vkladanie obrázkov podľa tvaru
Doplňovanie obrázka: deň-noc,
malý-veľký
Vkladanie podľa tvaru
Priraďovanie obrázka k obrázku
Vkladanie obrázkov podľa tvaru
Režim dňa – krtko a hodiny
Priraďovanie obrázkov k tieňu
Priraďovanie obrázkov k tieňu
Priraďovanie obrázkov k tieňu
Priraďovanie obrázka k obrázku
podľa rôznych znakov
Priraďovanie rôznych skladačiek
Doplňovanie obrázka - šport
Skladanie macíka – časti tela
Vkladanie tvaru - zvieratá
Skladanie celku z častí - lietadlo
Priraďovanie obrázka k obrázku zvieratá
Skladanie obrázka
Doplňovanie obrázka
Skladanie puzzle
Vecné učenie
Pracovné listy
Priraďovanie - kategórie
Doplnenie časti
Priradenie obrázka k obrázku zelenina
Priraďovanie: jarné kvety
Priraďovanie: domáce zvieratá
Skladanie: ľudské telo
Priraďovanie oblečenia – ročné
obdobie
Priraďovanie slova k obrázku počasie
Priraďovanie: lúčne kvety
Priraďovanie obrázka k obrázku ovocie
Priraďovanie - zelenina
Priraďovanie - oblečenie
Priraďovanie – rôzne predmety
Skladanie obrazu podľa predlohy
Priraďovanie – časti rastlín
Priraďovanie - dvojmo
Priraďovanie obrázka k obrázku
Doplňovanie – jarná príroda
Tieňové obrázky
Vykladanie celku z častí
Vkladanie podľa obrysu
Priraďovanie – zvieratá v mori
Priraďovanie - zvieratá
Priraďovanie – tieň k obrázku
Skladanie obrázka podľa predlohy
Skladanie obrázka podľa predlohy
Skladanie obrázka podľa predlohy
Priraďovanie obrázka k tieňu
Zvieratá: mláďa – dosp.
Pexeso - polohy
Obkresľovanie tvaru
Protiklady
Priraďovanie: časť - celok
Dokladanie obrázka z častí
Prikladanie tieňa k obrázku
Sebaobslužné činnosti
Krabicové úlohy
Priraďovanie – časť, celok
Priraďovanie predmet k predmetu
Priraďovanie príboru k nákresu
Priraďovanie príboru k nákresu
Priraďovanie predmetu k obrázku
Jemná motorika
Krabicové úlohy
Vkladanie do priehlbiniek
Vkladanie do priehradiek –
pinzetový úchop
Vkladanie do otvoru – presnosť,tlak
Vkladanie - presnosť
Vykladanie mozaiky
Skladanie kinderiek – nájdi správnu
dvojicu,vlož hračku,zatlač
Spájanie céčok
Vkladanie tvaru
Vkladanie cestovín – malý otvor
Skladanie kinderiek
Vkladanie puzzle – tlak, presnosť
Skrutkovanie - veľké
Vkladanie do otvoru
Navliekanie na šatku
Zatáčanie vrchnáka
Vkladanie tvaru - smer
Vkladanie v smere
Triedenie do priehradiek
Navliekanie na bužirku
Triedenie do priehradiek
Nasúvanie veľkých spiniek – tvrdý
papier
Navliekanie s pevným koncom
Vkladanie tvarov
Skrutkovanie na doraz
Skrutkovanie s úchytom
Prevliekanie šnúrky do X
Zatláčanie kolíka silou
Vkladanie tvaru
Skladanie puzzle podľa predlohy
Triedenie malých korálok
Triedenie do priehradiek
Navliekanie na šnúrku
Triedenie do priehradiek –
pinzetový úchop
Stavanie veže
Vkladanie do tesných priehradiek
Nasúvanie spiniek na papier
Vkladanie puzzle
Zloženie z 3 častí –
skrutkovanie+tlak
Triedenie do priehradiek
Triedenie – hĺbkový úchop
Prekladanie domina – pinzetový
úchop
Triedenie do priehradiek
Štipcovanie – ťažký tlak
Vkladanie kľúčov – rotácia zápästia
Navliekanie na pevnú tyč – stredná
guľka – malý otvor
Navliekanie na bužirku - dlhé
Navliekanie na šnúrku s pevným
koncom
Skladanie lega
Štipcovanie – veľké, formované
Zatváranie pera
Poskladanie tubičky – vlož, zatlač
Vkladanie kociek – stredný otvor
Montessori
pomôcky
Cvičenia praktického života
Zmyslová výchova
Matematika
Chuťové fľašky
Hrkotajúce dózy
Čuchové dózy
Farebné valce
Obliekací rám s mašľami
Obliekací rám s gombíkmi
Obliekací rám so zipsom
Obliekací rám s cvokmi
Obliekací rám so zatváracím
špendlíkom
Obliekací rám s dierkami
Obliekací rám so suchým zipsom
Obliekací rám s prackami
Obliekací rám s nasúvacou
prackou
Geometrické tvary
Pieskové tabule
Zmyslová v. – hnedé schody
Drevená abeceda – písané
písmenká
Farebné tabuľky
Pomôcky na sčitovanie
a odčítavanie
Numerické tabule
Desiatková sústava
Počítanie so žetónmi
Šablóny
Numerické tyče
Korálkový materiál
Skladanie obrúska
Prelievanie do dvoch rovnakých
nádob
Prekladanie materiálu s lyžicou do
rovnakej nádoby
Download

Album fotografií - Súkromná spojená škola