IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
PRIEMYSELNÉ HADICE
Hadice pre acetylén typ WA 559 / GAC
Obrázok 1-39
Priemer
vnútorný
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
3/16
4,0
5,0
6,3
6,3
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,3
16,3
15,0
16,0
17,0
3,5
3,5
3,5
5,0
3,5
3,5
3,5
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
5/16
3/8
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
0,13
0,15
0,20
0,28
0,24
0,25
0,28
40
50
63
63
80
90
100
50
50
50
50
50
50
50
dĺžka
Médium
- acetylén
- iné horľavé plyny okrem LPG,MSP a CNG.
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
SBR, hladká, čierna
syntetická priadza
SBR/NR, ryhovaný alebo hladký, červený
Norma
EN 559
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
DIN 8541; BS 5120; 635323;DIN EN 559; EN ISO 559; NFT EN 559; BS EN 559; ČSN EN 559
Značenie
Čiernou farbou: WA 559/GAC EN 559 20 bar DN.. Q/rok
Štand.
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre agresívne látky typ 1TF
obrázok 2-47 hore
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
4,7
6,4
7,9
9,5
12,7
15,9
19,1
25,4
7,8
9,5
11,0
12,5
15,8
18,9
23,4
29,7
1,6
1,6
1,6
1,5
1,6
1,5
2,2
2,2
27,5
17,5
15,5
14,5
13,0
9,5
8,0
7,0
110
70
63
58
52
38
32
28
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- agresívne látky, veľmi studené a veľmi horúce
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
teflón
jeden kovový oplet
Norma
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
Značenie
okolie
[oC]
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
Hmotn.
R ohybu
[kg/m]
[mm]
Štand.
dĺžka
50
60
80
100
120
140
200
250
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre agresívne látky typ 2TF
obrázok 2-47 dole
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
6,4
7,9
9,5
12,7
15,9
19,1
25,4
11,0
13,2
15,0
18,8
21,5
26,0
31,0
2,3
2,7
2,8
3,1
2,8
3,5
2,8
27,5
25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
110
100
90
80
70
60
50
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- agresívne látky, veľmi studené a veľmi horúce
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
teflón
dva kovové oplety
Norma
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
Značenie
okolie
[oC]
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
-70/+260
Hmotn.
R ohybu
[kg/m]
[mm]
Štand.
dĺžka
75
100
120
135
160
200
250
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
HADICE PRE BENZÍN
Hadice na motorové palivá typ OF 386 / TUB
Obrázok 1-49
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
3/16
4,0
5,0
6,0
6,3
8,0
9,5
12,0
16,0
10,0
10,5
12,0
13,0
14,0
16,0
19,0
24,0
3,00
2,75
3,00
3,35
3,00
3,25
3,50
4,00
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
-40/+60
-40/+60
-40/+60
-40/+60
-40/+60
-40/+60
-40/+60
-40/+60
1/4
5/16
3/8
5/8
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- benzín konvenčný
- benzín bezolovnatý
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
0,09
0,12
0,15
0,16
0,18
0,19
0,22
0,55
50
60
72
76
96
114
144
192
50
50
50
50
50
50
50
50
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
NBR, čierna, hladká, olejuvzdorná
syntetická priadza
CR, čierny, hladký, olejuvzdorný
Norma
PND 21/386-90
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
ISO 4639-1
Značenie
Zelenou farbou OF 386 FUEL 3 bar DN.. Q/rok
Poznámka
Hadica nie je určená pre benzíny s prídavkom metylalkoholu.
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice na motorové palivá typ OF 394
Obrázok 1-50
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
3/8
1/2
5/8
3/4
10,0
13,0
16,0
19,0
21,0
25,0
32,0
20,0
23,0
26,0
32,0
32,0
37,0
44,0
5,00
5,00
5,00
6,50
5,50
6,00
6,00
1,0
1,0
1,8
1,6
2,0
1,0
1,0
4,0
4,0
9,0
8,0
10,0
4,0
4,0
-40/+60
-40/+60
-40/+60
-40/+60
-40/+60
-40/+60
-40/+60
1"
1" 1/4
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- motorové palivá
- ropné oleje
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
0,30
0,40
0,55
0,70
0,70
0,85
1,00
90
138
160
184
184
184
278
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
NBR, čierna, hladká, olejuvzdorná
syntetická priadza
NBR/CR, čierny, hladký alebo rrýhovaný, olejuvzdorný
Norma
PND 21/394-94
Poznámka
Hadica nie je určená pre benzíny s prídavkom metylalkoholu.
Štand.
dĺžka
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
HADICE PRE CHLADIACE ZMESI
Hadice pre chladiace zmesi typ RW 406 / FKE
Obrázok 1-17
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
3/8
1/2
5/8
10,0
13,0
16,0
18,0
20,0
25,0
17,0
20,0
23,0
25,0
28,0
34,0
3,50
3,50
3,50
3,50
4,00
4,50
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
-25/+100
-25/+100
-25/+100
-25/+100
-25/+100
-25/+100
3/4
1"
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- nemrznúca zmes na bázi glykolu
- horúca voda
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
PN 21/406-72
SBR, čierna, hladká
syntetická priadza
SBR, čierny, ryhovaný
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
-25/+100
-25/+100
-25/+100
-25/+100
-25/+100
-25/+100
0,25
0,28
0,36
0,43
0,50
0,60
192
215
239
250
261
283
50
50
50
50
50
50
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre kyseliny a hydroxidy typ CH 375
Obrázok 1-13
Priemer
vnútorný
Tlak
Prac. teplota
vonkajší
stena
prac.
poruch.
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
10,0
13,0
16,0
20,0
25,0
17,0
20,0
23,0
28,0
34,0
3,50
3,50
3,50
4,00
4,50
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Médium
- kyseliny
- hydroxidy
- acetón
- destilovaná voda
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
ČSN 635375
SBR, čierna, hladká
syntetická priadza
EPDM, čierny, ryhovaný
médium
[oC]
okolie
[oC]
Hmotn.
R ohybu
Štand.
[kg/m]
[mm]
[m]
0,19
0,23
0,28
0,38
0,53
171
200
218
236
263
50
50
50
50
50
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
HADICE PRE KYSLÍK
Hadice pre kyslík typ WO 559 / GOX
Obrázok 1-38
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
3/16
4,0
5,0
6,3
6,3
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,3
16,3
15,0
16,0
17,0
3,5
3,5
3,5
5,0
3,5
3,5
3,5
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
5/16
3/8
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
0,13
0,15
0,20
0,28
0,24
0,25
0,28
40
50
63
63
80
90
100
50
50
50
50
50
50
50
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- kyslík
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
SBR, hladká, čierna
syntetická priadza
SBR/NR, ryhovaný alebo hladký, modrý
Norma
EN 559
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
DIN 8541; BS 5120; 635322; GOX; DIN EN 559; EN ISO 559; NFT EN 559; BS EN 559
Značenie
Čiernou farbou: WA 559/GOX EN 559 20 bar DN.. Q/rok
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
HADICE PRE OLEJ
Hadice pre olej typ OF 587
Obrázok 1-45
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
3/8
10,0
12,0
13,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
36,0
40,0
42,0
50,0
15,0
17,0
18,0
24,0
26,0
28,0
30,0
35,0
38,0
42,0
46,0
50,0
52,0
62,0
2,5
2,5
2,5
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,3
0,3
0,3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1,5
1,5
1,5
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
vnútorný
1/2
5/8
3/4
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- minerálny olej
- bioplyn
- chladiaca kvapalina okrem freónov
- petrolej
- svietiplyn
- technický benzín
- tetrachlormetan
- vzduch
- zemný plyn
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
PN 21/587-95
NBR, hladká, čierna
syntetická priadza
oplet priadzou, impregnovaný NBR latexom, zelený.
Hmotn.
R ohybu
Max.
okolie
[oC]
dĺžka
[kg/m]
[mm]
[m]
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
0,12
0,13
0,17
0,29
0,32
0,35
0,38
0,54
0,59
0,66
0,74
0,81
0,84
1,22
32,5
40,0
41,0
83,0
97,0
116,0
135,0
157,5
181,0
204,0
227,0
275,0
424,0
619,0
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre olej typ OF 588
Obrázok 1-46
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
1" 1/4
1" 1/2
2"
4,0
6,0
8,0
10,0
13,0
16,0
20,0
25,0
32,0
40,0
50,0
12,0
14,0
16,0
18,0
22,5
25,5
30,5
36,0
43,0
52,0
62,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,8
4,8
5,3
5,5
5,5
6,0
6,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
0,5
10,0
10,0
10,0
10,0
7,5
7,5
5,0
5,0
5,0
2,5
2,5
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
-45/+125
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- minerálny olej
- bioplyn
- glykol
- chladiaca kvapalina okrem freónov
- petrolej
- svietiplyn
- technický benzín
- tetrachlormetan
- vzduch
- zemný plyn
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
PN 21/588-95
NBR, hladká, čierna
syntetická priadza, oceľová špirála
oplet priadzou, impregnovaný NBR latexom, hnedý
Hmotn.
R ohybu
Max.
okolie
[oC]
dĺžka
[kg/m]
[mm]
[m]
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
-45/+100
0,16
0,22
0,27
0,31
0,47
0,52
0,56
0,63
0,82
1,02
1,19
90
110
150
170
198
243
298
360
435
560
690
9,0
9,0
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
8,8
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre paru typ DS 356
Obrázok 1-14
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
5/8
16,0
18,0
20,0
25,0
30,0
32,0
34,0
39,0
7,0
7,0
7,0
7,0
0,3
0,3
0,3
0,3
3,0
3,0
3,0
3,0
-35/+143
-35/+143
-35/+143
-35/+143
3/4
1"
Médium
- nasýtená para
- voda
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
PN 21/356-87
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
-35/+70
-35/+70
-35/+70
-35/+70
0,80
0,85
0,90
1,10
160
180
200
250
25
25
25
25
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Prac.teplota
Prac.tlak
0/+100
0,8 MPa
SBR/IR, hladká, čierna
syntetická priadza
SBR/IR, hladký alebo rýhovaný, čierny
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
HADICE PRE PROPAN-BUTÁN
Hadice pre propan-bután typ WP 559 / GWPB
Obrázok 1-40
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
3/16
4,0
5,0
6,3
8,0
9,0
10,0
10,0
11,0
12,0
13,3
15,0
16,0
17,0
20,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
5,0
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
5/16
3/8
3/8
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
0,13
0,15
0,18
0,24
0,24
0,28
0,35
40
50
63
63
80
90
100
50
50
50
50
50
50
50
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- LPG /skvapalnené ropné produkty
- MSP /zmes metylacetylénu a propandienu
- CNG /zemný plyn k plameňovému zváraniu a rezaniu/
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
SBR, hladká, čierna
syntetická priadza
SBR/NR, ryhovaný alebo hladký, oranžový
Norma
EN 559
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
DIN EN 559; EN ISO 559; NFT EN 559; BS EN 559; DIN 8541; BS 5120; 635324; GWPB;
Značenie
Čiernou farbou: WA 559/GWPB EN 559 20 bar DN.. Q/rok
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre plynný propan-bután typ GG 304 / GPB
Obrázok 1-44
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
1/4
1/4
5/16
3/8
5,0
6,0
6,3
8,0
10,0
12,0
14,0
12,7
15,0
17,0
3,5
4,0
3,2
3,5
3,5
1,2
2,4
1,2
1,2
1,2
6
12
6
6
6
-30/+70
-30/+70
-30/+70
-30/+70
-30/+70
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- propan-butan pre priemyselné použitie.
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
NBR, hladká, čierna
syntetická priadza
SBR/NR, hladký, oranžový
Norma
Hadica odpovedá norme PN 21/304-96
Značenie
Čiernou farbou: GG304/GPB LPG TRANSPORT 12 bar DN.. Q/rok
Poznámka
Hadice sa vyrábajú iba na zákazku.
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
-30/+70
-30/+70
-30/+70
-30/+70
-30/+70
0,15
0,20
0,17
0,20
0,24
50
60
63
80
100
50
50
50
50
50
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre propan-bután typ GL 815
Obrázok 1-41
Priemer
Tlak
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
3/16
4,0
6,3
9,0
10,0
11,0
13,3
16,0
20,0
3,5
3,5
3,5
5,0
0,6
0,6
0,6
0,6
4
4
4
4
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
0,13
0,18
0,24
0,35
40
63
90
100
50
50
50
50
4,0
6,3
12,0
16,3
4,0
5,0
30,0
30,0
9
9
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
0,16
0,26
40
63
50
50
3/8
3/16
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Štand.
médium
[oC]
vnútorný
Médium
- LPG /skvapalnené ropné produkty
- MSP /zmes metylacetylénu a propandienu
- CNG /zemný plyn k plameňovému zváraniu a rezaniu/
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
NBR, hladká, čierna
syntetická priadza
SBR/NR, hladký alebo rýhovaný, oranžový
Norma
DIN 4815
Značenie
Čiernou farbou: GL 815 LPG-DIN 4815 6 bar DN.. Q/rok
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre propan-bután typ GG 212
Obrázok 1-42
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
1/4
5/16
3/8
6,3
8,0
10,0
13,0
16,0
17,0
3,35
4,00
3,50
1,75
1,75
1,75
5,2
5,2
5,2
-35/+70
-35/+70
-35/+70
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- propan-butan
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
-35/+60
-35/+60
-35/+60
0,20
0,22
0,28
63
80
100
50
50
50
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
NBR, hladká, čierna
syntetická priadza
SBR/NR, hladký, oranžový
Norma
BS 3212/2
Značenie
Čiernou farbou: GG 212 LPG TRANSPORT 17,5 bar DN.. Q/rok
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
HADICE PRE STUDENÚ VODU
Hadice pre vodu typ RW 331
Obrázok 1-1
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
3/8
1/2
5/8
10,0
13,0
16,0
18,0
20,0
25,0
17,0
20,0
23,0
25,0
28,0
34,0
3,50
3,50
3,50
3,50
4,00
4,50
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
2
2
2
2
2
2
0/+60
0/+60
0/+60
0/+60
0/+60
0/+60
vnútorný
3/4
1"
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- voda
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
ČSN 635331
NBR, hladká, čierna
syntetická priadza
SBR/NR, ryhovaný, červený
okolie
[oC]
-25/+60
-25/+60
-25/+60
-25/+60
-25/+60
-25/+60
Hmotn.
R ohybu
[kg/m]
[mm]
Štand.
dĺžka
0,25
0,30
0,36
0,50
0,67
[m]
50
50
50
50
50
50
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre vodu typ RW 501
Obrázok 1-2
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
1 1/4
6,0
8,0
10,0
12,5
16,0
19,0
25,0
32,0
11,0
13,0
14,5
17,0
22,0
26,0
32,0
40,5
2,50
2,50
2,25
2,25
3,00
3,50
3,50
4,25
1
1
1
1
1
1
0,6
0,6
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
2,4
1,9
+1/+40
+1/+40
+1/+40
+1/+40
+1/+40
+1/+40
+1/+40
+1/+40
Médium
- voda
- vzduch
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
PN 21/501-93
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Prac. teplota
-5/+40
m PVC transparentná
syntetická priadza
m PVC transparentná
Prac. tlak
0,6 MPa
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
-5/+40
-5/+40
-5/+40
-5/+40
-5/+40
-5/+40
-5/+40
-5/+40
0,09
0,11
0,12
0,14
0,24
0,33
0,42
0,61
80
90
120
150
200
250
250
350
50
50
50
50
35
25;50
25;30
25
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre pitnú vodu typ RW 505
Obrázok 1-2
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
6,0
8,0
10,0
12,5
16,0
19,0
25,0
11,0
13,0
14,5
17,0
22,0
26,0
32,0
2,50
2,50
2,25
2,25
3,00
3,50
3,50
1
1
1
1
1
1
0,6
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
2,4
+1/+40
+1/+40
+1/+40
+1/+40
+1/+40
+1/+40
+1/+40
Médium
- voda pitná
- vzduch
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
PN 21/505-96
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Prac. teplota
-5/+40
m PVC transparentná
syntetická priadza
m PVC transparentná
Prac. tlak
0,6 MPa
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
-5/+40
-5/+40
-5/+40
-5/+40
-5/+40
-5/+40
-5/+40
0,09
0,11
0,12
0,14
0,24
0,33
0,42
80
90
120
150
200
250
250
50
50
50
50
35
25;50
25;30
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre vodu typ RW 327
Obrázok 1-4
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
3/8
1/2
5/8
10,0
13,0
16,0
18,0
20,0
25,0
17,0
20,0
23,0
3,50
3,50
3,50
28,0
34,0
4,00
4,50
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
4
4
4
4
4
4
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
vnútorný
3/4
1"
Médium
- voda
- vzduch
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Prac. teplota
-30/+60
SBR, čierna
syntetická priadza
SBR, čierna, hladká
Norma
PN 21/327-94
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
DIN 20018
Prac. tlak
1,0 MPa
okolie
[oC]
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
Hmotn.
R ohybu
Štand.
[kg/m]
[mm]
[m]
0,22
0,27
0,32
170
200
230
0,44
0,61
280
340
50
50
50
50
50
50
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre vodu typ RW 018
Obrázok 1-5
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
10,0
13,0
15,0
19,0
25,0
20,0
23,0
27,0
31,0
39,0
5,00
5,00
6,00
6,00
7,00
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
4
4
4
4
4
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
Médium
- voda
- vzduch
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
DIN 20018
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Prac. teplota
-30/+60
SBR, čierna
syntetická priadza
SBR, čierna, hladká
Prac. tlak
1,0 MPa
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
0,34
0,42
0,57
0,69
1,02
70
80
100
150
185
50
50
50
50
50
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre vodu typ RW 326
Obrázok 1-6
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
3/8
1/2
5/8
10,0
13,0
15,0
18,0
20,0
25,0
17,0
20,0
23,0
3,50
3,50
4,00
28,0
34,0
4,00
4,50
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
3
3
3
3
3
3
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
vnútorný
3/4
1"
Médium
- voda
- vzduch
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
PN 21/326-94
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Prac. teplota
-30/+60
SBR, čierna
syntetická priadza
SBR, čierna, hladká
okolie
[oC]
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
Hmotn.
R ohybu
Štand.
[kg/m]
[mm]
[m]
0,22
0,27
0,32
170
200
230
0,44
0,61
280
340
50
50
50
50
50
50
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre vodu typ RW 323
Obrázok 1-7
Priemer
[inch]
Hmotn.
R ohybu
[MPa]
médium
[oC]
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
6,2
6,2
6,2
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
0,18
0,28
0,27
120
130
132
50
50
50
Tlak
Prac. teplota
vonkajší
stena
prac.
poruch.
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
12,0
13,0
13,2
18,0
21,0
20,7
3,00
4,00
3,75
2
2
2
vnútorný
Médium
- voda k hasiacim prístrojom
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
PN 21/323-96
EPDM, čierna
syntetická priadza
EPDM, čierna, hladká
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre vodu typ RW 328
Obrázok 1-8
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
1/2
5/8
3/4
1"
13,0
16,0
19,0
25,0
22,0
26,0
30,0
36,0
4,50
5,00
5,50
5,50
2,0
2,0
2,0
1,6
5
5
5
4
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
Médium
- voda
- vyduch
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
PN 21/328-94
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
+1/+60
+1/+60
+1/+60
+1/+60
0,40
0,53
0,67
0,85
220
260
300
360
50
50
50
50
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Prac. teplota
Prac.tlak
-25/+60
12,5 Mpa (1" 1 MPa)
SBR, čierna
syntetická priadza
SBR, čierna, hladká alebo drážkovaná
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
HADICE PRE HORÚCU VODU
Hadice pre horúcu vodu typ RW 406 / FKE
Obrázok 1-17
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
3/8
1/2
5/8
10,0
13,0
16,0
18,0
20,0
25,0
17,0
20,0
23,0
25,0
28,0
34,0
3,50
3,50
3,50
3,50
4,00
4,50
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
-25/+100
-25/+100
-25/+100
-25/+100
-25/+100
-25/+100
3/4
1"
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- nemrznúca zmes na bázi glykolu
- horúca voda
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
PN 21/406-72
SBR, čierna, hladká
syntetická priadza
SBR, čierny, ryhovaný
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
-25/+100
-25/+100
-25/+100
-25/+100
-25/+100
-25/+100
0,25
0,28
0,36
0,43
0,50
0,60
192
215
239
250
261
283
50
50
50
50
50
50
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
HADICE PRE VZDUCH
Hadice pre vzduch typ AR 408 / PLE
Obrázok 1-24
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
1/2
5/8
3/4
13,0
16,0
19,0
20,0
25,0
23,0
26,0
29,0
30,0
37,0
5,00
5,00
5,00
5,00
6,00
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
-30/+70
-30/+70
-30/+70
-30/+70
-30/+70
1"
Médium
- vzduch
- voda
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
PN 21/408-85
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
0,47
0,52
0,56
0,62
0,92
118
137
145
145
161
25
25
25
25
25
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Pracovný tlak
1 MPa
SBR/NR, čierna, hladká, olejuvzdorná
syntetická priadza
SBR/NR, čierny,hladký alebo ryhovaný
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre vzduch typ AR 409
Obrázok 1-25
Priemer
Tlak
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
1/2
5/8
3/4
1"
13,0
16,0
19,0
25,0
26,0
30,0
34,0
39,0
6,50
7,00
7,50
7,00
0,8
0,8
0,8
0,8
3,2
3,2
3,2
3,2
-30/+70
-30/+70
-30/+70
-30/+70
Médium
- vzduch
- voda
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
PN 21/409-85
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
-25/+70
-25/+70
-25/+70
-25/+70
0,62
0,69
0,92
1,10
117
150
160
180
25
25
25
25
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Pracovný tlak
1 MPa
SBR/NR, čierna, hladká, olejuvzdorná
syntetická priadza
SBR/NR, čierny,hladký alebo ryhovaný
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre vzduch typ AR 118
Obrázok 1-21
Priemer
vnútorný
[inch]
[mm]
1/4
5/16
3/8
6,3
8,0
10,0
Tlak
stena
prac.
poruch.
[mm]
[mm]
[MPa]
1,6
1,6
1,6
Médium
- vzduch
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
BS 5118
Prac. teplota
vonkajší
SBR, čierna, hladká
syntetická priadza
SBR, čierny, hladký alebo ryhovaný
[MPa]
médium
[oC]
okolie
[oC]
6,4
6,4
6,4
-30/+70
-30/+70
-30/+70
-30/+70
-30/+70
-30/+70
Hmotn.
R ohybu
[kg/m]
[mm]
Štand.
dĺžka
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre vzduch typ AR 419 / PL1S
Obrázok 1-26
Priemer
[inch]
Hmotn.
R ohybu
[MPa]
médium
[oC]
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
5,0
-40/+70
-40/+70
0,13
35
Tlak
Prac. teplota
vonkajší
stena
prac.
poruch.
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
4,0
11,0
3,50
1,0
vnútorný
Médium
- vzduch od kompresorov
- voda
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
PN 21/419-75
SBR, čierna, hladká
syntetická priadza
SBR/EPDM, čierny,hladký
Štand.
dĺžka
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre vzduchové brzdy typ AB 309 / FBE
Obrázok 1-34
Priemer
Tlak
vonkajší
stena
prac.
poruch.
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
3/16
1/4
5/16
5/8
1/2
4,0
6,0
8,0
10,0
13,0
12,0
14,0
16,0
18,0
24,0
4,00
4,00
4,00
4,00
5,50
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
-40/+93
-40/+93
-40/+93
-40/+93
-40/+93
Médium
- vzduch v brzdových systémoch automobilov
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Norma
PN 21/309-94
SBR, čierna, hladká
syntetická priadza
SBR/EPDM, čierny,hladký
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
[m]
-40/+93
-40/+93
-40/+93
-40/+93
-40/+93
0,15
0,18
0,22
0,26
0,44
40
60
80
100
130
50
50
50
50
50
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
Štand.
dĺžka
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre vzduch typ TB 324
Obrázok 1-35
Priemer
vnútorný
Prac. teplota
Tlak
vonkajší
stena
prac.
poruch.
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
3/16
1/4
5/16
4,0
6,0
8,0
9,0
12,0
6,0
8,0
10,0
12,0
15,0
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
2,9
2,1
1,6
2,1
1,6
4,0
2,8
2,2
2,8
2,2
Médium
- vzduch v brzdových systémoch automobilov
- minerálny olej
- motorová nafta
Konštrukcia
- duša:
mäkčený polyamid
Norma
DIN 74324, DIN 73378
médium
[oC]
okolie
[oC]
Hmotn.
R ohybu
[kg/m]
[mm]
0,02
0,02
0,03
0,05
0,07
30
50
70
80
100
Štand.
dĺžka
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
HADICE PRE HYDRAULIKU
Hadice pre hydrauliku typ HW 1A
Obrázok 1-57
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
6,4
7,9
9,5
12,7
15,9
19,0
25,4
15,9
17,5
19,8
23,0
26,2
30,2
38,1
4,75
4,80
5,15
5,15
5,15
5,60
6,35
19,0
17,2
15,5
13,8
10,3
8,6
6,9
75,8
68,9
62,0
55,2
41,4
34,5
27,6
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- hydraulické kvapaliny
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
čierna, hladká, olejuvzdorná
kovový oplet
čierny, hladký, olejuvzdorný
Norma
SAE 100R1A
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
Značenie
Bielou farbou SAE 100 R1A ...bar DN.. Q/rok
Poznámka
Hadica krátkodobo znesie teplotu +125 oC
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
0,30
0,39
0,48
0,60
0,74
0,80
1,20
100
115
130
180
200
241
305
Štand.
dĺžka
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre hydrauliku typ HW 1AT
Obrázok 1-58
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
6,4
7,9
9,5
12,7
15,9
19,0
25,4
13,4
15,0
17,4
20,6
23,7
27,7
35,6
3,50
3,55
3,95
3,95
3,90
4,35
5,10
19,0
17,2
15,5
13,8
10,3
8,6
6,9
75,8
68,9
62,0
55,2
41,4
34,5
27,6
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- hydraulické kvapaliny
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
čierna, hladká, olejuvzdorná
kovový oplet
čierny, hladký, olejuvzdorný
Norma
SAE 100R1AT
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
Značenie
Bielou farbou SAE 100 R1AT ...bar DN.. Q/rok
Poznámka
Hadica krátkodobo znesie teplotu +125 oC
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
0,30
0,39
0,48
0,60
0,74
0,80
1,20
100
115
130
180
200
241
305
Štand.
dĺžka
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre hydrauliku typ HW 2A
Obrázok 1-59
Priemer
Tlak
vonkajší
stena
prac.
poruch.
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
6,4
7,9
9,5
12,7
15,9
19,0
25,4
17,5
19,1
21,4
24,6
27,8
31,8
39,7
5,55
5,60
5,95
5,95
5,95
6,40
7,15
34,5
29,3
27,6
24,1
19,0
15,5
13,8
13,8
11,7
11,0
9,7
7,6
6,2
5,5
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
Médium
- hydraulické kvapaliny
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
čierna, hladká, olejuvzdorná
kovový oplet
čierny, hladký, olejuvzdorný
Norma
SAE 100R2A
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
Značenie
Bielou farbou SAE 100 R2A ...bar DN.. Q/rok
Poznámka
Hadica krátkodobo znesie teplotu +125 oC
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
0,50
0,60
0,70
0,90
1,00
1,13
1,70
100
115
130
180
200
241
305
Prac. teplota
médium
[oC]
vnútorný
Štand.
dĺžka
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre hydrauliku typ HW 2AT
Obrázok 1-60
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
6,4
7,9
9,5
12,7
15,9
19,0
25,4
15,0
16,6
19,0
22,2
25,4
29,3
38,1
4,30
4,35
4,75
4,75
4,75
5,15
6,35
34,5
29,3
27,6
24,1
19,0
15,5
13,8
13,8
11,7
11,0
9,7
7,6
6,2
5,5
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- hydraulické kvapaliny
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
čierna, hladká, olejuvzdorná
kovový oplet
čierny, hladký, olejuvzdorný
Norma
SAE 100R2AT
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
Značenie
Bielou farbou SAE 100 R2AT ...bar DN.. Q/rok
Poznámka
Hadica krátkodobo znesie teplotu +125 oC
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
0,50
0,60
0,70
0,90
1,00
1,13
1,70
100
115
130
180
200
241
305
Štand.
dĺžka
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre hydrauliku typ HW 1ST
Obrázok 1-62
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
1" 1/4
6,4
7,9
9,5
12,7
15,9
19,0
25,4
31,8
38,1
50,8
15,9
17,5
19,8
23,0
26,2
30,2
38,1
46,0
52,4
66,7
4,75
4,80
5,15
5,15
5,15
5,60
6,35
7,10
7,15
7,95
22,5
21,5
18,0
16,0
13,0
10,5
8,8
6,3
5,0
4,0
90,0
85,0
72,0
64,0
52,0
42,0
35,0
25,0
20,0
16,0
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
vnútorný
2"
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- hydraulické kvapaliny
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
čierna, hladká, olejuvzdorná
kovový oplet
čierny, hladký, olejuvzdorný
Norma
DIN 20022-1ST
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
EN 853
Značenie
Bielou farbou DIN 20022 1ST ...bar DN.. Q/rok
Poznámka
Hadica krátkodobo znesie teplotu +125 oC
okolie
[oC]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
Hmotn.
R ohybu
[kg/m]
[mm]
0,30
0,39
0,48
0,60
0,74
0,80
1,20
100
115
130
180
200
241
305
350
150
550
Štand.
dĺžka
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre hydrauliku typ HW 1SN
Obrázok 1-61
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
1" 1/4
6,4
7,9
9,5
12,7
15,9
19,0
25,4
31,8
38,1
50,8
13,4
15,0
17,4
20,6
23,7
27,7
35,6
43,5
50,6
64,0
3,50
3,55
3,95
3,95
3,90
4,35
5,10
5,85
6,25
6,60
22,5
21,5
18,0
16,0
13,0
10,5
8,8
6,3
5,0
4,0
90,0
85,0
72,0
64,0
52,0
42,0
35,0
25,0
20,0
16,0
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
vnútorný
2"
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- hydraulické kvapaliny
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
čierna, hladká, olejuvzdorná
kovový oplet
čierny, hladký, olejuvzdorný
Norma
DIN 20022-1SN
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
EN 853
Značenie
Bielou farbou DIN 20022 1SN ...bar DN.. Q/rok
Poznámka
Hadica krátkodobo znesie teplotu +125 oC
okolie
[oC]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
Hmotn.
R ohybu
[kg/m]
[mm]
0,30
0,39
0,48
0,60
0,74
0,80
1,20
100
115
130
180
200
241
305
420
500
630
Štand.
dĺžka
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre hydrauliku typ HW 2ST
Obrázok 1-64
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
1" 1/4
6,4
7,9
9,5
12,7
15,9
19,0
25,4
31,8
38,1
50,8
60,0
17,5
19,1
21,4
24,6
27,8
31,8
39,7
50,8
57,2
69,8
74,0
5,55
5,60
5,95
5,95
5,95
6,40
7,15
9,50
9,55
9,50
7,00
40,0
35,0
33,0
27,5
25,0
21,5
16,5
12,5
9,0
8,0
8,0
160,0
140,0
132,0
110,0
100,0
85,0
65,0
50,0
36,0
32,0
32,0
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
vnútorný
2!
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- hydraulické kvapaliny
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
čierna, hladká, olejuvzdorná
kovový oplet
čierny, hladký, olejuvzdorný
Značenie
Bielou farbou DIN 20022 2ST ...bar DN.. Q/rok
Poznámka
Hadica krátkodobo znesie teplotu +125 oC
okolie
[oC]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
Hmotn.
R ohybu
[kg/m]
[mm]
0,50
0,60
0,70
0,90
1,00
1,13
1,70
100
115
130
180
200
241
305
420
500
630
650
Štand.
dĺžka
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre hydrauliku typ HW 2SN
Obrázok 1-63
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
1" 1/4
6,4
7,9
9,5
12,7
15,9
19,0
25,4
31,8
38,1
50,8
15,0
16,6
19,0
22,2
25,4
29,3
38,1
48,3
54,6
67,3
4,30
4,35
4,75
4,75
4,75
5,15
6,35
8,25
8,25
8,25
40,0
35,0
33,0
27,5
25,0
21,5
16,5
12,5
9,0
8,0
160,0
140,0
132,0
110,0
100,0
85,0
65,0
50,0
36,0
32,0
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
vnútorný
2"
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- hydraulické kvapaliny
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
čierna, hladká, olejuvzdorná
kovový oplet
čierny, hladký, olejuvzdorný
Norma
DIN 20022-1SN
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
EN 853
Značenie
Bielou farbou DIN 20022 2SN ...bar DN.. Q/rok
Poznámka
Hadica krátkodobo znesie teplotu +125 oC
okolie
[oC]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
Hmotn.
R ohybu
[kg/m]
[mm]
0,50
0,60
0,70
0,90
1,00
1,13
1,70
100
115
130
180
200
241
305
360
450
560
Štand.
dĺžka
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre hydrauliku typ HW 4SP
Obrázok 1-55
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
1" 1/4
6,4
9,5
12,7
15,9
19,0
25,4
31,8
17,8
21,4
24,6
28,2
32,2
39,7
50,8
5,70
5,95
5,95
6,15
6,60
7,15
9,50
45,0
44,5
41,5
35,0
35,0
28,0
21,0
180,0
178,0
166,0
140,0
140,0
112,0
84,0
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- hydraulické kvapaliny
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
čierna, hladká, olejuvzdorná
kovový oplet
čierny, hladký, olejuvzdorný
Norma
DIN 20023-4SP
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
EN 856; PND 21/436-89
Značenie
Bielou farbou DIN 20023 4SP ...bar DN.. Q/rok
Poznámka
Hadica krátkodobo znesie teplotu +125 oC
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
0,90
0,90
1,10
1,30
1,50
2,10
2,70
150
180
230
250
300
340
460
Štand.
dĺžka
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre hydrauliku typ HW 4SH
Obrázok 1-56
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
3/4
1"
1" 1/4
19,0
25,4
31,8
38,1
50,8
32,2
38,7
45,5
53,5
68,1
6,60
6,65
6,85
7,70
8,65
42,0
38,0
32,5
29,0
25,0
168,0
91,0
78,0
70,0
60,0
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
vnútorný
2"
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- hydraulické kvapaliny
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
čierna, hladká, olejuvzdorná
kovový oplet
čierny, hladký, olejuvzdorný
Norma
DIN 20023-4SH
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
EN 856; PND 21/433-89
Značenie
Bielou farbou DIN 20023 4SH ...bar DN.. Q/rok
Poznámka
Hadica krátkodobo znesie teplotu +125 oC
okolie
[oC]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
Hmotn.
R ohybu
[kg/m]
[mm]
Štand.
dĺžka
280
340
460
560
700
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre hydrauliku typ HW 2SC
Obrázok 1-66
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
6,3
7,9
9,5
12,7
15,9
19,0
13,5
15,4
17,6
20,8
24,0
28,0
3,60
3,75
4,05
4,05
4,05
4,50
40,0
35,0
33,0
27,5
25,0
21,5
160,0
140,0
132,0
110,0
100,0
86,0
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- hydraulické kvapaliny
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
čierna, hladká, olejuvzdorná
kovový oplet
čierny, hladký, olejuvzdorný
Norma
EN 857
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
Značenie
Bielou farbou EN 857 ...bar DN.. Q/rok
Poznámka
Hadica krátkodobo znesie teplotu +125 oC
Hmotn.
R ohybu
okolie
[oC]
[kg/m]
[mm]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
0,29
0,34
0,43
0,54
0,63
0,80
75
85
90
130
170
200
Štand.
dĺžka
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre hydrauliku typ HW 1TE
Obrázok 1-65
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
5,0
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0
19,0
25,0
10,8
12,4
13,9
15,5
18,7
22,9
26,0
33,0
2,90
3,05
2,95
2,75
3,10
3,45
3,50
4,00
2,5
2,5
2,0
2,0
1,6
1,6
1,2
1,2
10,0
10,0
8,0
8,0
6,4
6,4
3,2
3,2
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- hydraulické kvapaliny
- minerálny olej
- glykol
- olejová emulzia
- vzduch
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Prac.teplota
-40/+70
čierna, hladká, olejuvzdorná
syntetická priadza
čierny, hladký, olejuvzdorný
Norma
EN 854
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
DIN 20021-1TE
okolie
[oC]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
Hmotn.
R ohybu
[kg/m]
[mm]
Štand.
dĺžka
35
45
65
75
90
100
135
165
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre hydrauliku typ HW 2TE
Obrázok 1-66
Priemer
Tlak
Prac. teplota
[inch]
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
[MPa]
médium
[oC]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
1" 1/4
4,8
6,4
7,9
9,5
12,7
15,9
19,0
25,4
31,8
11,8
13,4
14,9
16,5
19,7
23,9
27,0
31,4
40,8
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
4,00
4,00
3,00
4,50
8,0
7,5
6,8
6,3
5,8
5,0
4,5
4,0
3,5
32,0
30,0
27,2
25,2
11,6
10,0
9,0
8,0
7,0
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
vnútorný
vonkajší
stena
prac.
poruch.
Médium
- hydraulické kvapaliny
- minerálny olej
- glykol
- olejová emulzia
- vzduch
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Prac.teplota
-40/+70
čierna, hladká, olejuvzdorná
syntetická priadza
čierny, hladký, olejuvzdorný
Norma
EN 854
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
DIN 20021-2TE
okolie
[oC]
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
-40/+100
Hmotn.
R ohybu
[kg/m]
[mm]
Štand.
dĺžka
25
40
50
60
70
90
110
150
160
[m]
IVANKO Slovakia, s.r.o.
kovoobrábanie a výroba hadíc
www.ivanko.eu.com
Hadice pre hydrauliku typ HW 3TE
Obrázok 1-66
Priemer
[inch]
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1"
1" 1/4
2"
Prac. teplota
stena
prac.
poruch.
[mm]
[mm]
[mm]
[MPa]
4,8
6,4
7,9
9,5
12,7
15,9
19,0
25,4
31,8
38,1
50,8
12,8
14,4
16,9
18,5
21,7
25,9
29,0
35,9
42,3
49,6
62,3
4,00
4,00
4,50
4,50
4,50
5,00
5,00
5,25
5,25
5,75
5,75
16,0
14,5
13,0
11,0
9,3
8,0
7,0
5,5
4,5
4,0
3,3
Médium
- hydraulické kvapaliny
- minerálny olej
- glykol
- olejová emulzia
- vzduch
Konštrukcia
- duša:
- výstuž:
- obal:
Tlak
vonkajší
vnútorný
Prac.teplota
-40/+70
čierna, hladká, olejuvzdorná
syntetická priadza
čierny, hladký, olejuvzdorný
Norma
EN 854
Odpovedajúce, alebo staršie normy.
DIN 20021-3TE
[MPa]
médium
[oC]
okolie
[oC]
64,0
58,0
52,0
44,0
37,2
32,0
28,0
22,0
18,0
16,0
13,2
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
-40/+125
Hmotn.
R ohybu
[kg/m]
[mm]
Štand.
dĺžka
40
45
55
70
85
105
130
150
190
240
300
[m]
Download

Katalóg hadíc v PDF - IVANKOSLOVAKIA.EU