22-23 września 2012 roku
Ukraina, Lwów,
Hotel "Sputnik"
Międzynarodowa Polsko - Ukraińska Konferencja
Polska - Ukraina: sami budujemy przyszłość
INWESTYCYJNE INTERESY ZA GRANICĄ:
Twoja firma na Ukrainie
Aktualne informacje. Informacje handlowo-gospodarcze.
Przepisy prawne, exportowo-importowe, przepisy celne i podatkowe.
W co warto inwestować na Ukrainie? Jak nabyć nieruchomość na firmę?
Rozwój inwestycji w Ukrainie- teraźniejszość i perspektywy.
Międzynarodowe Konferencje Polsko - Ukraińskie są najbardziej reprezentatywnym spotkaniem biznesmenów obu krajów i
trwałym elementem dobrosąsiedzkiej współpracy. Wierzymy, że nasze konferencje i szkolenia przybliżają Państwu wiedzę na
temat rynku ukraińskiego. Rozumiejąc jego specyfikę można, milej i szybciej nawiązywać współpracę z firmami ukraińskimi.
Rynek ukraiński - tylko my powiemy plusy, minusy i perspektywy rozwoju własnego biznesu.
Program konferencji skierowany jest do:
*właścicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji* przedstawicieli małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw,* kadry zarządzającej,* kierowników działów zbytu, * specjalistów w zakresie marketingu i handlu,
zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę, a także założeniem przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii.
Konferencja prowadzona będzie w językach Rosyjskim, Ukraińskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język Polski.
Ukraińskie przepisy są przychylne zagranicznym inwestorom. Utworzenie w tym kraju własnego przedstawicielstwa
lub filii przedsiębiorstwa nie jest sprawą trudną, o ile oczywiście zna się obowiązujące przepisy w Ukrainie.
Wyrażamy przekonanie, że nasze konferencje i szkolenia pozwolą przybliżyć Państwu pewne aspekty ukraińskiego
rynku i z większą odwagą nawiązywać kontakty i współpracę gospodarczą z ukraińskimi firmami.
Osoba odpowiedzialna:
Wiktoria Swięcicka - Dyrektor ds. współpracy z zagranicą - znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego.
Tel. 00 38 (067) 506-01-10
Referenci konferencji: Specjalista z Ministerstwa Gospodarki Ukrainy; prawnicy Industrial Projects Group;
przedstawiciele Banku; specjalista z przepisów prawnych i gospodarczych, podatkowych na Ukrainie; windykatorzy.
Program konferencji:
1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Atrakcyjność inwestycyjna gospodarki ukraińskiej : tworzenie
przedsiębiorstw produkcyjnych.
Zmiany w przepisach prawnych w Ukrainie w 2012 roku!!!
Prawo ukraińskie - podstawa każdej działalności. Organizacyjno-prawne aspekty stosunków między państwem, a Inwestorem
zagranicznym.
Stałe przedstawicielstwo nierezydenta na Ukrainie (w tym: tworzenie i rejestracja, działalność, opodatkowywanie).
Tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych. Zakładanie przedsiębiorstwa ze 100% polskim kapitałem albo spółki polskoukraińskiej
Kodeks Ziemski Ukrainy, zakup gruntu przez inwestora. Jak otrzymać działkę dla potrzeb działalności przedsiębiorczej albo
produkcyjnej?
Jak uzyskać pozwolenie na długotrwałą arendę (użytkowania wieczystego) i jak wykupić nieruchomości?
Jak prywatyzować ukraińskie przedsiębiorstwo (zakład, fabrykę) , które są nierentowne.
2. Kontrola celna i regulacje celne
Prawo celne - praktyczne omówienie zmian w 2012 roku, informacje dot. importu, eksportu oraz tranzytu, podatki i opłaty,
naliczane przy przewożeniu towarów przez granice celną.
Tryb regulowania podatków i opłat.
Metody określania wartości celnej towarów. Minimalna wartość celna.
Składy celne. Tryby celne - pojęcia i warunki stosowania kontroli dotyczącej przemieszczenia towarów, w tym również
związane z prawami własności intelektualnej.
Określenie kraju pochodzenia. Licencjonowanie i certyfikacja wwozu i wywozu oddzielnych typów towarów - analiza praktyki,
charakterystycznych pomyłek. Świadectwo pochodzenia towarów.
3. System bankowy na Ukrainie:
otwieranie rachunku bankowego dla firm z kapitałem zagranicznym, procedura formułowania międzynarodowych umów
handlowych i sposoby ich zabezpieczenia, obowiązkowa forma kontraktów handlu zagranicznego, rozliczenia związane z
operacjami eksportowo - importowymi. Główne wymagania zakonodawstwa walutowego na Ukrainie co do wykonania
międzynarodowych transakcji. Zaciąganie kredytów zagranicznych przez podmioty gospodarcze.
Umowy i kontrakty międzynarodowe - tryb zawierania oraz sposoby negocjacji
* jak prawidłowo przygotować i zabezpieczyć umowy i kontrakty międzynarodowe?
* jakie są metody rozstrzygania sporów z podmiotem zagranicznym?
* jakie strategie negocjacyjne stosują partnerzy międzynarodowi i jak osiągnąć nad nimi przewagę?
Procedura zakładania rachunku bankowego firmy z kapitałem zagranicznym lub przedstawicielstwa na Ukrainie. Formy rozliczeń
kontraktów handlu zagranicznego w Ukrainie. Transakcje bankowe.
Finanse i opodatkowanie przedsiębiorstw, exportu-importu na Ukrainie.
Sposoby działania w celu odzyskania wierzytelności z uwzględnieniem metod przyspieszania procesu spłaty i procedury
sądowej. Metody sprawdzania rzetelności i wiarygodności płatniczej kontrahenta. Omówienie usług z zakresu zabezpieczania
transakcji handlowych. Świadczone usługi w zakresie usprawnienia postępowania egzekucyjnego.
4. System podatkowy na Ukrainie. Nowe przepisy w 2012 roku i perspektywy.
Płatnicy podatku
osoby fizyczne. Płatnicy podatku
osoby prawne. Rozliczenie i spłata podatku. Podstawa opodatkowania.
Stawka podatku. Zastosowanie uproszczonego systemu opodatkowania.
5. Sposoby działania w celu odzyskania wierzytelności z uwzględnieniem metod przyspieszania procesu spłaty i
procedury sądowej.
Metody sprawdzania rzetelności i wiarygodności płatniczej kontrahenta.
6. Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji.
Możliwość spotkania się z przedstawicielami biznesu z Polski, Ukrainy, Rosji - najlepsza informacja o prowadzeniu
biznesu z ust naszych referentów-praktyków i doświadczonych biznesmenów.
Wnoszenie opłat konferencyjnych w wysokości:
1900,00 zl - pełny udział w konferencji (bez VAT - konferencja zagraniczna):
1200,00 zl - udział w konferencji bez zakwaterowania w hotelu (bez VAT - konferencja zagraniczna):
DOJAZD WŁASNY (samolot, pociąg, autobus, samochód prywatny
przy hotelu jest płatny parking)
Dla drugiego i trzeciego uczestnika z jednej firmy przewidywana jest zniżka - odpowiednio 3 i 5%.
Aby przekroczyć granicę Polsko-Ukraińską jest potrzebny PASZPORT.
Wiza dla wjazdu na Ukrainę NIE JEST potrzebna
Spłata rachunku ma być dokonana w ciągu trzech dni po otrzymaniu faktury.
W cenę wliczono:
*Pobyt w hotelu "Sputnik"*** - (zakwaterowanie od 21 do 24 września 2012 roku), pokoje jednoosobowe
*Obsługa na konferencji
*Informacje i konsultacje na konferencji
*Usługi tłumacza na konferencji - tłumaczenie wystąpień referentów
*Śniadania, obiady i kolacje w restauracji hotelowej
*Poczęstunek pod czas przerwy
*Bankiet
*Zbiór materiałów drukowanych "Twoja Firma na Ukrainie"
*Wycieczka we Lwowie od 17.00 do 20.00.
UWAGA!!! Jeżeli macie Państwo pytania związane z tematami, które będą poruszane na konferencji prosimy o wcześniejsze
przesłanie ich do organizatorów faksem.
- Tel\faks dla wysłania zgłoszenia
- Kontakt telefoniczny pod nr -
SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA:
00 38 (044) 407-86-26
00 38 (067) 50-60-110
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia.
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, adres, NIP, telefon, fax, ewentualnie e-mail, nazwisko i telefon osoby
odpowiedzialnej za wyjazd, imiona i nazwiska uczestników i być wysłane faxem do organizatorów konferencji
+38 (044) 407-86-26 (Ukraina, Kijów).
Po wystawieniu faktury należy dokonać wpłaty za udział w konferencji przelewem na konto podane na fakturze.
Nasze usługi:
Promowanie polskich firm na Ukrainie
Rejestracja przedsiębiorstw, zakładanie spółek
Obsługa prawna
Nabycie nieruchomości, ziemi, mieszkań we wszystkich regionach Ukrainy
Organizacja biura na Ukrainie:
Wynajem nieruchomości komercyjnych: wynajem biur, lokali handlowych, magazynów
Dobór personelu, szkolenie personelu
Badania marketingowe
Reklama, promocja
Prowadzenie szkoleń, konferencji, biznes spotkań
Certyfikaty i atesty
Windykacja w Ukrainie, UE
Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Swięcicka - Dyrektor ds. współpracy z zagranicą
Tel. +38 (067) 50-60-110 E-mail: [email protected]
Międzynarodowe Centrum Informacyjno - Konsultingowe
Kijów, Ukraina.
+38 (044) 407-86-26
KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko uczestnika
Stanowisko
Imię i nazwisko uczestnika
Stanowisko
Imię i nazwisko uczestnika
Stanowisko
Telefon Firmy
FAX Firmy
Telefon komórkowy uczestnika
Strona internetowa firmy
e-mail
Nazwa firmy
NIP
Kod i nazwa miejscowości
Ulica
Rodzaj działalno ci firmy
data
miejscowość
pieczątka i podpis
Prezes/Dyrektor
........................................................
Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy pro ba wysłać
* E-mailem [email protected]
* faxem 00 38 044 407-86-26
1) Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do organizatora niniejszego kwestionariusza
2) Wpłatę za konferencję należy dokonać na podstawie wystawionej przez organizatorów faktury
3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania nieznacznych zmian w programie seminarium
gq
Download

Twoja firma na Ukrainie